Γνωστοποιησεις Συναλλαγων

Σύμβολο εταιρειας 
ΗΜΕΡ.ΜΕΤΟΧΗ ΜΕΤΟΧΟΣ ΤΕΜ.Μ.Τ. ΑΞΙΑΛ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΛ.
13/06/13ΕΠΙΛΚ ΔΟΝΤΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ A 3.500  0,29  1.022  Α Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλ Ο ίδιος
19/02/13ΕΥΡΟΜ ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ A 16  0,46  Α ΠΡΟΝOM. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ο ίδιος
18/02/13ΕΥΡΟΜ ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ A 1.400  0,46  649  Α ΠΡΟΝOM. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ο ίδιος
15/02/13ΕΥΡΟΜ ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ A 600  0,55  332  Α ΠΡΟΝOM. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ο ίδιος
14/02/13ΕΥΡΟΜ ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ A 1.110  0,57  633  Α ΠΡΟΝOM. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ο ίδιος
13/02/13ΕΥΡΟΜ ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ A 150  0,58  86  Α ΠΡΟΝOM. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ο ίδιος
12/02/13ΕΥΡΟΜ ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ A 150  0,58  86  Α ΠΡΟΝOM. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ο ίδιος
11/02/13ΕΥΡΟΜ ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ A 100  0,58  58  Α ΠΡΟΝOM. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ο ίδιος
08/02/13ΕΥΡΟΜ ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ A 1.100  0,58  637  Α ΠΡΟΝOM. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ο ίδιος
07/02/13ΕΥΡΟΜ ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ A 200  0,59  118  Α ΠΡΟΝOM. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ο ίδιος
06/02/13ΑΣΚΟ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ A 3.500  0,42  1.469  Α Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλ Ο ίδιος
06/02/13ΑΛΦΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ Π 7.000  1,40  9.800  Β Γεν.Διευθυντής Τέκνο
05/02/13ΕΥΡΟΜ ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ A 10  0,60  Α ΠΡΟΝOM. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ο ίδιος
04/02/13ΕΥΡΟΜ ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ A 900  0,54  485  Α ΠΡΟΝOM. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ο ίδιος
01/02/13ΕΥΡΟΜ ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ A 100  0,54  54  Α ΠΡΟΝOM. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ο ίδιος
31/01/13ΕΥΡΟΜ ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ A 900  0,54  486  Α ΠΡΟΝOM. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ο ίδιος
30/01/13ΧΚΡΑΝ ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΘΗ Π 2.200  0,37  810  Β Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Τέκνο
30/01/13ΕΥΡΟΜ ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ A 100  0,54  54  Α ΠΡΟΝOM. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ο ίδιος
29/01/13ΕΥΡΟΜ ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ A 200  0,54  108  Α ΠΡΟΝOM. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ο ίδιος
28/01/13ΕΥΡΟΜ ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ A 315  0,54  170  Α ΠΡΟΝOM. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ο ίδιος
25/01/13ΕΥΡΟΜ ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ A 100  0,54  54  Α ΠΡΟΝOM. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ο ίδιος
24/01/13ΕΥΡΟΜ ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ A 100  0,54  54  Α ΠΡΟΝOM. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ο ίδιος
24/01/13ΚΥΡΜ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ A 1.000  0,93  925  Α Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλ Ο ίδιος
23/01/13ΕΥΡΟΜ ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ A 500  0,54  271  Α ΠΡΟΝOM. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ο ίδιος
23/01/13ΚΥΡΜ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ A 2.262  0,92  2.071  Α Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλ Ο ίδιος
22/01/13ΕΥΡΟΜ ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ A 200  0,55  109  Α ΠΡΟΝOM. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ο ίδιος
22/01/13ΚΥΡΜ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ A 1.738  0,90  1.567  Α Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλ Ο ίδιος
21/01/13ΕΥΡΟΜ ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ A 200  0,54  109  Α ΠΡΟΝOM. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ο ίδιος
18/01/13ΕΥΡΟΜ ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ A 200  0,54  109  Α ΠΡΟΝOM. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ο ίδιος
17/01/13ΕΥΡΟΜ ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ A 600  0,54  323  Α ΠΡΟΝOM. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ο ίδιος
Επόμενη »