Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Αναζήτηση εκθέσεων με φίλτρα   Μετοχή  Οίκος  Σχετικά με τη σελίδα
Ημερομ. Μετοχή Επενδυτικός
Οίκος
Προηγούμενη
Σύσταση
Νέα
Σύσταση
Προηγ.
Στόχος
Νέος
Στόχος
Τιμή
μετοχής
Περι-
θώριο
Τιμή
σήμερα
Περιθ.
σήμερα
24/8/11 ΕΥΡΩΒ Euroxx Equalweight Equalweight3,60 3,60 1,91 +88,5% 0,40 +802,3% 
24/8/11 ΑΛΦΑ Euroxx Equalweight Equalweight3,50 3,50 2,21 +58,4% 0,63 +454,5% 
23/8/11 ΚΥΠΡ Euroxx Overweight Overweight3,00 3,00 1,14 +163,2% 0,00 0% 
23/8/11 ΟΠΑΠ Euroxx Overweight Overweight17,00 17,00 8,26 +105,8% 8,64 +96,8% 
22/8/11 ΤΙΤΚ Euroxx Equalweight Equalweight16,00 14,60 12,80 +14,1% 0,00 0% 
22/8/11 ΑΤΕ Euroxx Equalweight Equalweight1,30 1,30 0,66 +97,0% 0,00 0% 
4/8/11 ΜΕΤΚ Euroxx Overweight Overweight13,40 13,40 6,50 +106,2% 0,00 0% 
4/8/11 ΜΥΤΙΛ Euroxx Overweight Overweight6,50 6,50 3,86 +68,4% 7,47 -13,0% 
4/8/11 ΤΙΤΚ Euroxx Equalweight Equalweight16,00 16,00 13,02 +22,9% 0,00 0% 
1/8/11 ΟΤΕ Euroxx Equalweight Equalweight8,00 8,00 4,44 +80,2% 11,81 -32,3% 
29/7/11 ΕΧΑΕ Euroxx Equalweight Equalweight6,70 6,70 4,22 +58,8% 3,18 +110,7% 
25/7/11 ΕΧΑΕ Euroxx Equalweight Equalweight6,70 6,70 4,14 +61,8% 3,18 +110,7% 
19/5/11 ΕΛΠΕ Euroxx Equalweight Equalweight7,10 7,10 7,05 +0,7% 5,84 +21,6% 
18/5/11 ΟΠΑΠ Euroxx Overweight Overweight17,50 17,50 13,43 +30,3% 8,64 +102,5% 
18/5/11 ΚΥΠΡ Euroxx Overweight Overweight3,50 3,50 2,30 +52,2% 0,00 0% 
18/5/11 ΕΤΕ Euroxx Overweight Overweight8,00 8,00 5,10 +56,9% 1,22 +554,9% 
17/5/11 ΜΠΕΛΑ Euroxx Equalweight Equalweight5,80 5,80 5,35 +8,4% 16,20 -64,2% 
17/5/11 ΕΧΑΕ Euroxx Equalweight Equalweight6,70 6,70 4,85 +38,1% 3,18 +110,7% 
17/5/11 ΑΛΦΑ Euroxx Equalweight Equalweight5,20 5,20 3,51 +48,1% 0,63 +723,8% 
16/5/11 ΜΥΤΙΛ Euroxx Overweight Overweight6,50 6,50 5,09 +27,7% 7,47 -13,0% 
« ΠροηγούμενηΕπόμενη »