Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Αναζήτηση εκθέσεων με φίλτρα   Μετοχή  Οίκος  Σχετικά με τη σελίδα
Ημερομ. Μετοχή Επενδυτικός
Οίκος
Προηγούμενη
Σύσταση
Νέα
Σύσταση
Προηγ.
Στόχος
Νέος
Στόχος
Τιμή
μετοχής
Περι-
θώριο
Τιμή
σήμερα
Περιθ.
σήμερα
27/11/14 ΟΠΑΠ HSBC Overweight Overweight12,10 12,50 9,71 +28,7% 8,40 +48,8% 
24/8/11 ΤΙΤΚ HSBC Ουδέτερη Ουδέτερη17,80 13,80 12,80 +7,8% 0,00 0% 
6/7/11 ΟΤΕ HSBC  8,50 7,00 4,34 +61,3% 12,66 -44,7% 
18/5/11 ΙΝΛΟΤ HSBC Overweight Overweight4,10 3,10 2,28 +36,0% 0,13 +2.340,9% 
19/4/11 ΜΕΤΚ HSBC Overweight Overweight14,00 13,00 9,43 +37,9% 0,00 0% 
13/4/11 ΔΕΗ HSBC Ουδέτερη Ουδέτερη13,00 12,80 11,11 +15,2% 3,38 +278,7% 
29/3/11 ΤΕΝΕΡΓ HSBC Overweight Overweight4,50 4,50 3,18 +41,5% 10,04 -55,2% 
29/3/11 ΣΑΡ HSBC Overweight Overweight5,10 5,10 3,26 +56,4% 8,09 -37,0% 
1/3/11 ΦΡΙΓΟ HSBC Overweight Overweight11,20 13,00 10,90 +19,3% 0,11 +11.404,4% 
1/2/11 ΤΕΝΕΡΓ HSBC Overweight Overweight5,00 4,50 3,56 +26,4% 10,04 -55,2% 
19/1/11 ΠΕΙΡ HSBC Underweight Underweight3,70 1,50 1,67 -10,2% 1,42 +6,0% 
19/1/11 ΕΥΡΩΒ HSBC Ουδέτερη Υποαπόδοση4,60 3,20 4,35 -26,4% 0,38 +742,1% 
19/1/11 ΑΛΦΑ HSBC Ουδέτερη Ουδέτερη5,00 3,90 4,36 -10,6% 0,56 +602,7% 
19/1/11 ΚΥΠΡ HSBC Overweight Overweight4,40 3,40 3,18 +6,9% 0,00 0% 
24/11/10 ΓΕΚΤΕΡΝΑ HSBC Ουδέτερη Ουδέτερη4,80 4,80 3,46 +38,7% 5,95 -19,3% 
24/11/10 ΤΕΝΕΡΓ HSBC Overweight Overweight5,00 5,00 2,82 +77,3% 10,04 -50,2% 
23/11/10 ΕΤΕ HSBC Overweight Overweight14,00 12,00 6,64 +80,7% 1,21 +892,6% 
22/11/10 ΟΠΑΠ HSBC    0,00 8,40 
19/11/10 ΕΛΛΑΚΤΩΡ HSBC Overweight Overweight7,40 6,50 0,00 0% 0,93 +598,9% 
18/11/10 ΤΙΤΚ HSBC Ουδέτερη Ουδέτερη18,80 18,80 15,57 +20,7% 0,00 0% 
Επόμενη »