Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Αναζήτηση εκθέσεων με φίλτρα   Μετοχή  Οίκος  Σχετικά με τη σελίδα
Ημερομ. Μετοχή Επενδυτικός
Οίκος
Προηγούμενη
Σύσταση
Νέα
Σύσταση
Προηγ.
Στόχος
Νέος
Στόχος
Τιμή
μετοχής
Περι-
θώριο
Τιμή
σήμερα
Περιθ.
σήμερα
19/1/15 ΠΕΙΡ ABN Amro Equalweight Equalweight1,50 0,96 0,90 +7,0% 3,06 -68,7% 
30/6/14 ΠΕΙΡ ABN Amro Overweight Overweight2,29 2,45 1,66 +47,6% 3,06 -20,0% 
24/3/14 ΔΕΗ ABN Amro Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση12,60 15,50 11,65 +33,0% 3,10 +400,0% 
29/11/11 ΑΛΦΑ ABN Amro Equalweight Equalweight 0,83 0,65 +28,3% 1,78 -53,4% 
1/9/11 ΦΡΛΚ ABN Amro Ουδέτερη Ουδέτερη5,00 4,80 3,25 +47,7% 5,41 -11,3% 
26/8/11 ΦΡΛΚ ABN Amro    3,30 5,41 
5/4/11 ΔΕΗ ABN Amro Ουδέτερη Ουδέτερη12,60 11,80 11,15 +5,8% 3,10 +280,6% 
25/2/11 ΕΧΑΕ ABN Amro Equalweight Equalweight6,00 6,00 6,55 -8,4% 4,51 +33,2% 
1/2/11 ΕΥΡΩΒ ABN Amro Ουδέτερη Ουδέτερη4,80 4,50 4,95 -9,1% 0,89 +403,9% 
15/10/10 ΑΡΑΙΓ ABN Amro  3,40 3,40 2,30 +47,8% 8,12 -58,1% 
13/9/10 ΜΕΤΚ ABN Amro Αγορά Αγορά14,60 14,30 8,79 +62,7% 0,00 0% 
27/7/10 ΕΧΑΕ ABN Amro Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση7,20 6,60 5,60 +17,9% 4,51 +46,5% 
1/4/10 ΕΤΕ ABN Amro Overweight Overweight21,30 19,40 15,01 +29,2% 2,88 +574,1% 
5/2/10 ΤΤ ABN Amro Ουδέτερη Ουδέτερη4,50 4,50 4,00 +12,5% 0,00 0% 
23/9/09 ΕΦΤΖΙ ABN Amro  Αγορά 1,77 1,41 +25,5% 0,49 +259,8% 
1/9/09 ΚΥΠΡ ABN Amro Underweight Equalweight3,90 5,10 4,93 +3,4% 0,00 0%