Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Αναζήτηση εκθέσεων με φίλτρα   Μετοχή  Οίκος  Σχετικά με τη σελίδα
Ημερομ. Μετοχή Επενδυτικός
Οίκος
Προηγούμενη
Σύσταση
Νέα
Σύσταση
Προηγ.
Στόχος
Νέος
Στόχος
Τιμή
μετοχής
Περι-
θώριο
Τιμή
σήμερα
Περιθ.
σήμερα
22/12/14 ΑΡΑΙΓ Alpha Finance Overweight Overweight9,30 10,00 7,24 +38,1% 4,49 +122,7% 
16/10/13 ΑΡΑΙΓ Alpha Finance Ουδέτερη Υπεραπόδοση 6,00 5,06 +18,6% 4,49 +33,6% 
11/2/13 ΦΡΛΚ Alpha Finance  Ουδέτερη 3,10 0,00 0% 3,90 -20,5% 
1/2/13 ΔΕΗ Alpha Finance Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση13,30 12,70 6,70 +89,6% 3,36 +277,8% 
25/1/13 ΦΡΙΓΟ Alpha Finance Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση6,00 7,00 5,88 +19,0% 0,12 +5.637,7% 
23/1/13 ΤΙΤΚ Alpha Finance Ουδέτερη Ουδέτερη12,30 12,60 14,43 -12,7% 0,00 0% 
16/1/13 ΕΧΑΕ Alpha Finance Ουδέτερη Ουδέτερη3,20 4,40 4,86 -9,5% 3,56 +23,6% 
3/12/12 ΕΛΠΕ Alpha Finance Ουδέτερη Υπεραπόδοση7,00 8,50 6,52 +30,4% 6,27 +35,6% 
12/3/12 ΤΙΤΚ Alpha Finance Ουδέτερη Ουδέτερη13,00 12,60 13,80 -8,7% 0,00 0% 
7/9/11 ΣΙΔΕ Alpha Finance Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση3,55 3,26 2,25 +44,9% 0,00 0% 
6/9/11 ΕΧΑΕ Alpha Finance Ουδέτερη Ουδέτερη6,40 4,60 3,86 +19,2% 3,56 +29,2% 
6/9/11 ΟΛΠ Alpha Finance Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση23,50 22,50 0,00 0% 17,90 +25,7% 
6/9/11 ΦΟΡΘ Alpha Finance Ουδέτερη Ουδέτερη0,53 0,38 0,00 0% 0,34 +11,8% 
6/9/11 ΑΡΑΙΓ Alpha Finance Ουδέτερη Ουδέτερη2,00 1,90 0,00 0% 4,49 -57,7% 
29/8/11 ΙΝΛΟΤ Alpha Finance    1,01 0,13 
29/8/11 ΣΙΔΕ Alpha Finance    2,44 0,00 
26/8/11 ΣΑΡ Alpha Finance    0,00 8,25 
26/8/11 ΕΛΠΕ Alpha Finance    5,40 6,27 
26/8/11 ΜΟΗ Alpha Finance    0,00 14,60 
18/5/11 ΟΠΑΠ Alpha Finance    13,45 8,68 
Επόμενη »