Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Αναζήτηση εκθέσεων με φίλτρα   Μετοχή  Οίκος  Σχετικά με τη σελίδα
Ημερομ. Μετοχή Επενδυτικός
Οίκος
Προηγούμενη
Σύσταση
Νέα
Σύσταση
Προηγ.
Στόχος
Νέος
Στόχος
Τιμή
μετοχής
Περι-
θώριο
Τιμή
σήμερα
Περιθ.
σήμερα
19/1/15 ΕΥΡΩΒ Morgan Stanley Equalweight Equalweight0,32 0,20 0,17 +21,2% 0,43 -53,3% 
19/1/15 ΑΛΦΑ Morgan Stanley Overweight Equalweight0,80 0,55 0,45 +22,0% 0,67 -17,9% 
5/1/15 ΟΠΑΠ Morgan Stanley Underweight Equalweight9,50 11,00 8,34 +31,9% 8,95 +22,9% 
5/11/14 ΑΛΦΑ Morgan Stanley Overweight Overweight0,90 0,80 0,55 +44,4% 0,67 +19,4% 
16/9/11 ΟΠΑΠ Morgan Stanley Underweight Underweight13,50 10,00 7,50 +33,3% 8,95 +11,7% 
6/5/11 ΟΤΕ Morgan Stanley Overweight Overweight12,50 12,50 7,32 +70,8% 12,38 +1,0% 
7/2/11 ΟΤΕ Morgan Stanley Overweight Overweight12,50 12,50 7,90 +58,2% 12,38 +1,0% 
17/1/11 ΦΦΓΚΡΠ Morgan Stanley Overweight Overweight25,00 15,50 14,50 +6,9% 4,80 +222,9% 
26/10/10 ΟΤΕ Morgan Stanley Equalweight Equalweight7,50 7,50 5,95 +26,1% 12,38 -39,4% 
29/6/10 ΟΤΕ Morgan Stanley Equalweight Equalweight9,50 7,50 6,26 +19,8% 12,38 -39,4% 
1/3/10 ΟΠΑΠ Morgan Stanley Underweight Underweight16,00 15,00 15,45 -2,9% 8,95 +67,6% 
16/2/10 ΕΥΡΩΒ Morgan Stanley Overweight Equalweight13,50 6,50 0,00 0% 0,43 +1.418,7% 
16/2/10 ΠΕΙΡ Morgan Stanley Equalweight Underweight11,00 5,50 0,00 0% 1,52 +261,4% 
16/2/10 ΑΛΦΑ Morgan Stanley Overweight Overweight13,50 8,50 0,00 0% 0,67 +1.168,7% 
16/2/10 ΕΤΕ Morgan Stanley Equalweight Equalweight27,00 15,00 0,00 0% 1,45 +933,4% 
15/10/09 ΑΛΦΑ Morgan Stanley Overweight Overweight9,00 15,50 13,10 +18,3% 0,67 +2.213,4% 
15/10/09 ΕΥΡΩΒ Morgan Stanley Underweight Overweight7,00 13,50 11,78 +14,6% 0,43 +3.054,2% 
15/10/09 ΠΕΙΡ Morgan Stanley Equalweight Equalweight7,50 11,00 12,85 -14,4% 1,52 +622,7% 
15/10/09 ΕΤΕ Morgan Stanley Overweight Equalweight20,00 27,00 26,80 +0,7% 1,45 +1.760,1% 
13/8/09 ΕΤΕ Morgan Stanley  Overweight 20,00 20,93 -4,4% 1,45 +1.277,9% 
Επόμενη »