Πακέτα της συνεδρίασης της 22/10/2019

Ώρα   Εταιρεία Τιμή Όγκος Αξία (€) % μετοχών Τρεχ. Τιμή Διαφορά
11:19 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.13,67 222.910 3,05 εκ. 0,0% 13,50 1,26% 
11:28 ΟΡΓ/ΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔ/ΡΟΥ Α.Ε9,82 70.000 687 χιλ. 0,0% 9,74 0,82% 
11:42 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.13,63 122.832 1,67 εκ. 0,0% 13,50 0,96% 
15:03 ΟΡΓ/ΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔ/ΡΟΥ Α.Ε9,77 200.000 1,95 εκ. 0,1% 9,74 0,31% 
15:41 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.0,89 450.000 402 χιλ. 0,0% 0,89 0,11% 
16:28 ΟΡΓ/ΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔ/ΡΟΥ Α.Ε9,76 250.000 2,44 εκ. 0,1% 9,74 0,15% 
16:57 ΟΡΓ/ΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔ/ΡΟΥ Α.Ε9,74 100.000 974 χιλ. 0,0% 9,74 -0,05% 
16:58 ΟΡΓ/ΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔ/ΡΟΥ Α.Ε9,75 250.000 2,44 εκ. 0,1% 9,74 0,05% 
17:12 LAMDA -Α.E.ΣΥΜ.&ΑΞΙΟΠ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ7,15 1.319.840 9,44 εκ. 1,7% 7,15 0,00% 
17:13 ΟΡΓ/ΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔ/ΡΟΥ Α.Ε9,74 58.822 573 χιλ. 0,0% 9,74 0,00% 
Σύνολική αξία πακέτων:  23,62 εκατ. ευρώ 28,40 % του συνολικού τζίρου
Κάντε κλικ στον τίτλο της κάθε στήλης για αντίστοιχη ταξινόμηση