ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

αλλη εταιρεια
Μέτοχοι με ποσοστό άνω του 5%
ΜΕΤΟΧΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΞΙΑ (€) ΑΡ. ΜΕΤ. ΤΕΛ. ΜΕΤΑΒ.
MOTOR OIL HOLDINGS LTD [1] 41,53%  625,7 εκ. 46 εκ. 17/8/2017
DOSON INVESTMENTS COMPANY 8,78%  132,3 εκ. 9,7 εκ. 30/5/2011
FREE FLOAT 49,69%  748,7 εκ. 55,1 εκ. -
ΣΥΝΟΛΟ100% 1,5 δισ.110,8 εκ.-

Παρατηρήσεις:
[1] H MOTOR OIL HOLDINGS LTD κατέστη ελεγχόμενη επιχείρηση της MOTOR OIL INVESTMENTS LIMITED. Η MOTOR OIL HOLDINGS LTD ελέγχει άμεσα 1,528% και έμμεσα (μέσω της ελεγχόμενης από την ίδια PETROVENTURE HOLDINGS LIMITED) 40,00% των δικαιωμάτων ψήφου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Συνεπώς, λόγω μεταβολής της αλυσίδας ελεγχόμενων επιχειρήσεων, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που έμμεσα ελέγχει η MOTOR OIL INVESTMENTS LIMITED διαμορφώνεται σε 41,528% από 0% προηγουμένως από την 17/8/2017. Η MOTOR OIL INVESTMENTS LIMITED δεν κατέχει μετοχές εκδόσεως ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Τελευταία Ενημέρωση:
Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019

Η ενημέρωση των στοιχείων γίνεται το απόγευμα κάθε Δευτέρας
μετά τη δημοσίευση του σχετικού δελτίου από το Χ.Α.