Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών

’λλη εταιρεία
Μέτοχος Πράξη Ελαχ. Αξία   Ιδιότητα  
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες γνωστοποιήσεις συναλλαγών.
Μπορείτε όμως να μάθετε για τους insiders της εταιρείας βλέποντας τη μετοχική σύνθεσή της.