Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €

ΚΩΔΙΚΟΙ ΟΑΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ελλάδα Κύπρος
CENERCENERGY HOLDINGS ΑΑΑΚΤΡΙΑ ΑΛΦΑ
ΑΑΑΠΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) ΑΒΑΞJ. & P. - ΑΒΑΞ
ΑΒΕAUDIOVISUAL ΑΒΕΝΙΡAVENIR Α.Ε.
ΑΓΚΡΙΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. ΑΔΜΗΕΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΕΓΕΚΑΕΓΕΚ ΑΘΗΝΑΑΘΗΝΑ
ΑΙΟΛΚΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ ΑΚΡΙΤΑΚΡΙΤΑΣ
ΑΛΚΑΤNEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΛΚΟΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ
ΑΛΜΥΑΛΟΥΜΥΛ ΑΛΣΙΝALSINCO
ΑΛΤΕΚALTEC ΑΛΦΑALPHA ΒΑΝΚ
ΑΝΔΡΟΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ ΑΝΕΚΑΝΕΚ
ΑΝΕΜΟΣΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΑΝΕΠΑΝΕΚ (ΠΟ `90)
ΑΝΕΠΟΑΝΕΚ (ΠΟ `96) ΑΡΑΙΓΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΣΚΟA.S. COMPANY ΑΣΤΑΚALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΑΣΤΗΡΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΑΤΕΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΤΕΚΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΤΕΡΜΑΤΕΡΜΩΝ
ΑΤΤATTICA BANK Α.Τ.Ε. ΑΤΤΙΚΑΤΤΙ - ΚΑΤ
ΑΤΤΙΚΑATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΑΤΤΙΚΑΔATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ)
ΑΧΟΝAXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΛΚΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΒΑΡΓΒΑΡΑΓΚΗΣ ΒΑΡΝΗΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ
ΒΑΡΝΗΔΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΒΙΟVIOHALCO SA/NV
ΒΙΟΚΑΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΒΙΟΣΚUNIBIOS
ΒΙΟΤΒΙΟΤΕΡ ΒΙΣΒΙΣ
ΒΟΣΥΣΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΒΥΤΕBYTE COMPUTER
ΒΩΒΟΣΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΑΛΑΞΓΑΛΑΞΙΔΙ
ΓΕΒΚΑΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΔΓ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΚΤΕΡΝΑΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΓΡΙΒGRIVALIA PROPERTIES
ΓΤΕΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΑΙΟΣΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΔΕΗΔΕΗ ΔΙΟΝDIONIC
ΔΙΟΝΔDIONIC ΔΙΧΘΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ
ΔΟΜΙΚΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΥΡΟΔΟΥΡΟΣ
ΔΡΟΜΕΔΡΟΜΕΑΣ ΔΡΟΥΚΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ
ΕΒΖΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ ΕΒΡΟΦΕΒΡΟΦΑΡΜΑ
ΕΔΡΑΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. ΕΕΕCOCA-COLA HBC AG
ΕΚΤΕΡΕΚΤΕΡ ΕΛΒΑΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΛΒΕΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΒΙΟΕΛΒΙΕΜΕΚ
ΕΛΓΕΚΕΛΓΕΚΑ ΕΛΙΝΕΛΙΝΟΙΛ
ΕΛΙΧΘΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΡΓΕΙΕΣ ΕΛΚΑΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΕΛΛΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΚΤΩΡΕΛΛΑΚΤΩΡ
ΕΛΠΕΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΛΣΤΡΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO)
ΕΛΤΚΕΛΤΡΑΚ ΕΛΤΟΝΕΛΤΟΝ (KΟ)
ΕΛΥΦΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΔΚΟΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ
ΕΜΔΠΟΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠΟ) ΕΝΚΛΩΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΠΙΛΚΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΣΥΜΒΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΤΕΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΤΕΜΕΤΕΜ
ΕΥΑΠΣΕΥΑΘ ΕΥΒΡΚΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ
ΕΥΔΑΠΕΥΔΑΠ ΕΥΠΙΚΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΕΥΡΟΜEUROMEDICA ΕΥΡΩΒΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS
ΕΦΤΖΙF.G. EUROPE (ΚO) ΕΧΑΕΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α.
ΗΛΕΑΘΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΗΟΛHELLAS ONLINE
ΗΡΑΚΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ ΙΑΣΩΙΑΣΩ
ΙΑΤΡΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΚΤΙΝΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ
ΙΛΥΔΑΙΛΥΔΑ ΙΛΥΔΑΔΙΛΥΔΑ
ΙΝΚΑΤINTRAKAT ΙΝΛΟΤΙΝΤΡΑΛΟΤ
ΙΝΤΕΚΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΡΚΟINTERCONTINENTAL
ΙΝΤΕΤΙΝΤΕΡΤΕΚ ΙΝΤΚΑINTRACOM HOLDINGS
ΙΟΝΑΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΘΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΚΑΜΠREDS (ΚO) ΚΑΝΑΚΚΑΝΑΚΗΣ Σ.
ΚΑΡΔΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ (ΚO) ΚΑΡΕΛΚΑΡΕΛΙΑ
ΚΑΡΤΖΚΑΡΑΤΖΗ ΚΕΚΡΚΕΚΡΟΨ
ΚΕΚΡΔΚΕΚΡΟΨ ΚΕΠΕΝΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ
ΚΕΡΑΛΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΚΛΕΜKLEEMAN HELLAS
ΚΛΜΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ ΚΛΩΝΚΚΛΩΝΑΤΕΞ
ΚΛΩΝΠΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΟ) ΚΜΟΛΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
ΚΟΜΠCOMPUCON (ΚO) ΚΟΡΔΕΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ
ΚΟΡΡΕΣΚΟΡΡΕΣ ΚΟΥΑΛQUALITY & RELIABILITY
ΚΟΥΕΣQUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΟΥΜΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΚΡΕΚΑΚΡΕΚΑ ΚΡΕΤΑΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ
ΚΡΙΚΡΙ - ΚΡΙ ΚΤΗΛΑΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ
ΚΥΠΡΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΡΙΟΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ
ΚΥΡΜΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. ΛΑΒΙLAVIPHARM
ΛΑΜΔΑLAMDA DEVELOPMENT ΛΑΜΨΑΛΑΜΨΑ
ΛΑΝΑΚΛΑΝΑΚΑΜ ΛΕΒΚΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA)
ΛΕΒΠΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ) ΛΙΒΑΝΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ.
ΛΟΓΟΣLOGISMOS ΛΟΥΛΗΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ
ΛΥΚINFORM ΛΥΚΟΣ Π. ΜΑΘΙΟΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ
ΜΑΙΚΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι. ΜΑΞΙΜΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ
ΜΑΡΑΚΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΕΒΑMEVACO
ΜΕΝΤΙMEDICON ΕΛΛΑΣ ΜΕΡΚΟMERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ)
ΜΕΤΚΜΕΤΚΑ ΜΗΧΚΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΜΗΧΠΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) ΜΙΓMARFIN INVESTMENT GROUP
ΜΙΓΡΕMIG REAL ESTATE ΜΙΝMINERVA
ΜΙΝΟΑΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ ΜΛΑΝΤMICROLAND COMPUTERS
ΜΛΣMLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΟΗΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
ΜΟΝΤΑΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO ΜΟΤΟΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΜΟΥΖΚΜΟΥΖΑΚΗΣ ΜΟΧΛΜΟΧΛΟΣ
ΜΠΕΛΑJUMBO ΜΠΕΛΑΑΜJUMBO (ΚΟ ανευ μερίσματος)
ΜΠΟΚΑΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ ΜΠΟΠΑΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ)
ΜΠΡΙΚBRIQ PROPERTIES ΜΠΤΚΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΜΥΤΙΛΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΝΑΚΑΣΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΝΑΥΠΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΝΑΥΤΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΝΕΛΝΕΛ ΝΕΩΡΣΝΕΩΡΙΟΝ
ΝΗΡΝΗΡΕΥΣ (ΚO) ΝΙΚΑΣΝΙΚΑΣ
ΝΙΟΥΣΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΝΤΡΙΑΡΤNUTRIART
ΞΥΛΚΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΠΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ)
ΟΛΘΟΛΘ ΟΛΚΑΤΔOLYMPIC CATERING
ΟΛΠΟΛΠ ΟΛΥΜΠΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΟΠΑΠΟΠΑΠ ΟΤΕΟΤΕ
ΟΤΟΕΛAUTOHELLAS ΠΑΙΡΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΑΝΓΑΙΑΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΠΑΠΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ
ΠΑΡΝΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΠΑΣΑΛPASAL Α.Ε.
ΠΕΙΡΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΡΣΠΕΡΣΕΥΣ
ΠΕΤΖΚΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΗΓΑΣΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΛΑΘΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΛΑΙΣΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΠΛΑΚΡΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΠΑΚPAPERPACK ΠΡΑΞΚΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ
ΠΡΑΞΠΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΠΟ) ΠΡΔΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΠΡΕΖΤΓΕΚΕ ΠΡΟPROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
ΠΡΟΦPROFILE ΠΣΥΣΤPC SYSTEMS
ΡΕΒΟΙΛΡΕΒΟΪΛ ΣΑΙΚΛCYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO)
ΣΑΟΣΣΑΟΣ ΣΑΡΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.
ΣΑΡΑΝΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ ΣΑΤΟΚSATO AE
ΣΕΛΜΚΣΕΛΜΑΝ (ΚO) ΣΕΛΟΣΕΛΟΝΤΑ
ΣΕΝΤΡCENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΙΔΕΣΙΔΕΝΟΡ
ΣΙΔΜΑΣΙΔΜΑ ΣΠΕΙΣSPACE HELLAS
ΣΠΙCPI ΣΠΙΝΤSPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ)
ΣΠΡΙSPRIDER STORES ΣΠΥΡΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ.
ΣΦΑΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΩΛΚΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY
ΤΒΑΝΚΤ BANK ΤΕΓΟΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ.
ΤΕΚΔΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΝΕΡΓΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΤΕΞΤΤΕΞΑΠΡΕΤ ΤΖΚΑΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ
ΤΗΛΕΤΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΤΙΤΚΤΙΤΑΝ
ΤΙΤΠΤΙΤΑΝ (ΠΟ) ΤΡΑΣΤΟΡTRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.
ΤΡΟΠΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΤΤΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΥΑΛΚΟYALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ
ΦΙΕΡΦΙΕΡΑΤΕΞ ΦΙΝΤΟΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ
ΦΛΕΞΟFLEXOPACK ΦΟΡΘFORTHNET
ΦΡΙΓΟFRIGOGLASS ΦΡΛΚFOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ)
ΦΦΓΚΡΠFOLLI-FOLLIE ΧΑΙΔΕΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ
ΧΑΚΟΡΧΑΛΚΟΡ ΧΑΛΥΒΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ
ΧΑΤΖΚΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΤΖΠΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΠΟ)
ΧΚΡΑΝΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ
Δημοφιλέστερα σήμερα
Περισσότερα σχόλια