Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού

Θέματα που θα μας απασχολήσουν όλο το χρόνο

21/5 H ετήσια άδεια των εργαζομένων 2015. Bασικές διατάξεις που ρυθμίζουν την άδεια
4/6 Η αργία του Αγίου Πνεύματος 2014
30/1 Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας, για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων κ.λπ. που μεταβιβάζονται στο έτος 2013
4/12 Η αργία της 25ης Δεκεμβρίου (Ημέρα Χριστουγέννων)
9/2 Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα
3/2 Στατιστικά κατώφλια έτους 2013 (Intrastat)
23/1 Περίοδοι υποβολής (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/1/2013 έως 31/12/2013
24/12 - Aριθμητικά Kριτήρια για την υπαγωγή A.E. στον έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές.
- Ποιες A.E. υποχρεούνται να χρησιμοποιούν Oρκωτούς Eλεγκ

24/12 Eφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του K.N. 2190/1920 ως ισχύει.
Yπ. Aνάπτυξης K2-11706/17.10.2008

Eφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του K.N. 2190/1920 ως ισχύει.
Yπ. Aνάπτυξης K2-11706/17.10.2008
30/1 Νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας από 1.12.2008
- Aρχεία για την ενημέρωση των αλλαγών
- Πρόγραμμα για την Ηλεκτρονική Συμπλήρωση της Δήλωσης

Νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας από 1.12.2008
6/4 Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2011 (χρήση 2010)
Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2011 (χρήση 2010)
1/9 Το ημερομίσθιο της 15ης Αυγούστου
Το ημερομίσθιο της 15ης Αυγούστου
6/4 Ημερομίσθιο 1ης Μαΐου 2011
Ημερομίσθιο 1ης Μαΐου 2011
1/3 Οδηγός θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος για ασφαλισμένους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
Οδηγός θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος για ασφαλισμένους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
1/3 Υπολογισμός του βασικού ποσού σύνταξης
Υπολογισμός του βασικού ποσού σύνταξης
29/1 Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων από 1/1/2011 έως 31/12/2011
Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων από 1/1/2011 έως 31/12/2011
14/4 Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας, για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων κ.λπ. που μεταβιβάζονται στο έτος 2011
Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας, για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων κ.λπ. που μεταβιβάζονται στο έτος 2011
1/2 Κατώφλια εξομοίωσης για το έτος 2011
Κατώφλια εξομοίωσης για το έτος 2011
Σελίδα 1    Επόμενη σελίδα »