Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού

Σχέδια Νόμων

12/6 Σχέδιο νόμου «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις»
Σχέδιο νόμου «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις»
12/6 Αιτιολογική έκθεση «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις»
Αιτιολογική έκθεση «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις»
12/3 Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου “Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας”.
Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου “Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας”.
12/3 Σχέδιο Νόμου "Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας"
Σχέδιο Νόμου "Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας"
12/3 Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου “Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας”.
Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου “Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας”.
23/12 Προσθήκη - Τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας "Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρ
Προσθήκη - Τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας "Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας"
19/11 Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου "Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών"
Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου "Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών"
19/11 Σχέδιο νόμου "Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών"
Σχέδιο νόμου "Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών"
14/11 Σχέδιο νόμου "Ελληνικά λογιστικά πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις"
Σχέδιο νόμου "Ελληνικά λογιστικά πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις"
22/10 Σχέδιο Νόμου "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα"
Σχέδιο Νόμου "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα"
3/4 Ψηφισθέν Σχέδιο Νόμου "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις"
Ψηφισθέν Σχέδιο Νόμου "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις"
31/3 Σχέδιο Νόμου και Αιτιολογική Σχεδίου Νόμου "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες δια
Σχέδιο Νόμου και Αιτιολογική Σχεδίου Νόμου "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις"
20/12 Σχέδιο Νόμου Κυβερνητικό Σύμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες Κα
Σχέδιο Νόμου Κυβερνητικό Σύμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες Κατεπείγουσες Διατάξεις
20/12 Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρησης Ιδιωτικού Χρέους - Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο - Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας
Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρησης Ιδιωτικού Χρέους - Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο - Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις
12/12 Αιτιολογική Έκθσεη στο σχέδιο νόμου «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις»
Αιτιολογική Έκθσεη στο σχέδιο νόμου «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις»
12/12 Σχέδιο Νόμου Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις
Σχέδιο Νόμου Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις
24/7 Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις"
Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις"
24/7 Σχέδιο νόμου "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις"
Σχέδιο νόμου "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις"
10/7 Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου "Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλε
Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου "Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις".
Σελίδα 1    Επόμενη σελίδα »