Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Εκτύπωση σελίδας
Αποθήκευση σελίδας
Αποστολή με e-mail
Προσθήκη στο αρχείο
Μέγεθος κειμένου
Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Υπ. Οικ. ΔΠΕΙΣ Δ 1018913/31.01.2012

Κατόπιν τηλεφωνικών ερωτημάτων από τις ΔΟΥ και αρκετών πολιτών σχετικά με την χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Η χορήγηση του φοιτητικού - στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 θα χορηγηθεί και το έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3220/2004 (Φ.Ε.Κ. 15 Α/2004), όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση του με τους ν. 3255/2004 (Φ.Ε.Κ. 138Α/2004), ν. 3296/2004 (Φ.Ε.Κ. 253Α/2004), καθώς και τις αποφάσεις 1104059/2004 (Φ.Ε.Κ.1962Β/2004), 1042913/22.04.2005/Πολ. 1068 (ΦΕΚ 580Β/2005).

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση χορήγησης του επιδόματος υποβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και εντός των πέντε πρώτων μηνών του ιδίου έτους για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά στο δεύτερο (εαρινό) εξάμηνο των Α.Τ.Ε.Ι.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος παραμένουν οι ίδιοι.

Σας επισυνάπτουμε και την Απόφαση δέσμευσης της πίστωσης, του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Σας επισημαίνουμε, όπως είχαμε κάνει και στο παρελθόν με τα έγγραφά μας (ΑΠ 1007101/18.01.2008 και 1006795/21.01.2009 και Δ16 1013416/24.01.2011), ότι στο εξής θα ενημερώνεστε μόνο σε περίπτωση που επέρχονται μεταβολές.


Ακολουθήστε το Capital.gr στα Social Media
Σχολιάστε το άρθρο 
Βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον: