Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €

Αγορές / Πωλήσεις μετοχών

18:32 15/05
Revoil: Αγορά ιδίων μετοχών
Σε αγορά 203 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,30 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 60,90 ευρώ, προέβη την Παρασκευή 15/5/2015 η Revoil.
18:25 15/05
Μινωικές Γραμμές: Αγορές μετοχών από Grimaldi Euromed S.p.A
Σε αγορά 53 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών προέβη στις 13/5/2015 η εταιρεία Grimaldi Euromed S.p.A.
15:58 15/05
ΓΕΒΚΑ: Αγορά μετοχών από κ. Κρεμύδα Κωνσταντίνο
Στην αγορά 1.771 ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρείας ΓΕΒΚΑ, συνολικής αξίας 589,74 ευρώ, προέβη στις 14/5 ο κος Κρεμύδας Κωνσταντίνος.
10:49 15/05
FHL Κυριακίδης: Αγορά 2.612 ιδίων μετοχών
Σε αγορά 2.612 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,3000 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξίας 6.042,98 ευρώ, προέβη στις 14/5 η FHL Κυριακίδης.
10:27 15/05
ΟΤΕ: Στο 1.361.680 οι ίδιες μετοχές
Σε μεταβίβαση μετοχών σε δικαιούχους του "Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών ΟΤΕ" προχώρησε η εταιρεία στις 14/5, με αποτέλεσμα να κατέχει σήμερα 1.361.680 ίδιες μετοχές.
10:19 15/05
Πλαστικά Θράκης: Αγορά 2.733 ιδίων μετοχών
Σε αγορά 2.733 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,2693 ευρώ ανά μετοχή, προέβη στις 14 Μαΐου 2015 η εταιρεία Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
09:20 15/05
Τιτάν: Διάθεση μετοχών σε 67 στελέχη του ομίλου
Στη διάθεση (εξωχρηματιστηριακή πώληση ) 146.958 ιδίων κοινών μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,2% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, σε 67 στελέχη του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, προέβη η A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ.
20:10 14/05
ΝΕΛ: Δεν έχουν πλέον συμμετοχή οι κ.κ. Αν. Οικονόμου και Γ. Ζέρδιλας
Τα ποσοστά των κ.κ. Ευαγγελίας Μαρτίνου, Αναστάσιου Οικονόμου και Γεώργιου Ζέρδιλα στη ΝΕΛ, κατόπιν των συναλλαγών της 7ης Μαΐου 2015, μεταξύ των μετόχων Altana Navigation, I.S.F.I-Square Fund και Ercolana Holdings ανακοίνωσε η εισηγμένη.
20:06 14/05
Revoil: Αγορά 1.290 ιδίων μετοχών
Σε αγορά 1.290 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,2949 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 380,42 ευρώ προχώρησε στις 14/5 μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής η Revoil.
19:46 14/05
Foodlink: Αγορά συνολικά 900 ιδίων μετοχών
Σε αγορά συνολικά 900 ιδίων μετοχών προχώρησε μέσω της Alpha Finance η Foodlink από τις 11 έως τις 13 Μαΐου, σε εκτέλεση της από 03/06/2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
15:09 14/05
FHL Κυριακίδης: Αγορά 2.565 ιδίων μετοχών
Σε αγορά 2.565 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,3000 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξίας 5.934,31 ευρώ, προέβη στις 13/5 η FHL Κυριακίδης.
14:32 14/05
ΕΛΒΕ: Αγορά μετοχών από τον κ. Τ. Κιτσικόπουλο
Σε αγορά 50.000 μετοχών της ΕΛΒΕ, συνολικής αξίας 21.973,61 ευρώ, προέβη στις 12/5 ο κ. Κιτσικόπουλος Τηλέμαχος.
14:25 14/05
HOL: Απόκτηση μετοχών από Vodafone Πάναφον ΑΕΕΤ
Σε απόκτηση 1.550 κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Hellas Online, συνολικής αξίας 872,65 ευρώ, προέβη στις 13/5/2015 η εταιρεία Vodafone Πάναφον ΑΕΕΤ.
10:27 14/05
Πετρόπουλος: Πώληση 29.000 ιδίων μετοχών
Σε πώληση 29.000 ιδίων μετοχών, ήτοι ποσοστό 0,41% του μετοχικού της κεφαλαίου προέβη την Τρίτη 13.05.2015 η ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ, με τιμή πώλησης 3,4410 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 99.789 ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
10:25 14/05
Πλαστικά Θράκης: Αγορά 2.526 ιδίων μετοχών
Σε αγορά 2.526 ιδίων μετοχών προέβη στις 13 Μαΐου 2015 η εταιρεία Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ, με μέση τιμή κτήσης 1,2646 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.
10:21 14/05
Byte: Αγορά μετοχών από κ. Σπυριδογεώργη Βυζάντιο
Σε αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ΒΥΤΕ COMPUTER ABEE, συνολικής αξίας €364,47 προέβη την 13-05-2015 ο κος Σπυριδογεώργης Βυζάντιος του Χρήστου, Πρόεδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.
18:50 13/05
ΕΧΑΕ: Αγοραπωλησία μετοχών και ΣΜΕ από Eurobank Equities
Σε αγοραπωλησία μετοχών και ΣΜΕ της ΕΧΑΕ προέβη στις 11 και 12 Μαΐου, η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. στην οποία ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX.
18:47 13/05
Revoil: Αγορά 1.218 ιδίων μετοχών
Σε αγορά 1.218 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,28 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 341,04 ευρώ, προέβη στις 13/5 η Revoil, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Σελίδα 1    Επόμενη σελίδα »

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

  στό    Αναζήτηση