Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €

Συμβόλαια σε μετοχές

Ανανέωση   |   Συμβόλαια Δεικτών   |   Call / Put Options
Συμβόλαιο   Τιμή Μετ.% Μετ. Αγορ. Τεμ.(Α) Πωλ. Τεμ.(Π) Άνοιγμα Μέγ. Ελάχ. Σ. Όγκος
 ADMIE1912

2,21 +1,84 +0,04         2,19 2,21 2,18 919 
 ADMIE2003

2,22 +1,83 +0,04         2,23 2,25 2,21 235 
 ADMIE2006

2,19 +0,92 +0,02         2,19 2,19 2,19   
 ADMIE2009

2,20 +0,92 +0,02         2,20 2,20 2,20   
 ALPHA1912

1,89 +1,07 +0,02         1,89 1,92 1,85 5.434 
 ALPHA2003

1,90 +1,06 +0,02         1,91 1,93 1,88 4.285 
 ALPHA2006

1,89 0,00 0,00         1,89 1,89 1,89   
 ALPHA2009

1,90 0,00 0,00         1,90 1,90 1,90   
 BELA1912

19,00 +1,28 +0,24         18,81 19,00 18,70 593 
 BELA2003

18,88 +0,16 +0,03         18,70 18,88 18,59 542 
 BELA2006

18,95 +1,94 +0,36         18,95 18,95 18,95   
 BELA2009

19,04 +1,93 +0,36         19,04 19,04 19,04   
 CENER1912

1,30 +0,78 +0,01         1,29 1,32 1,29 1.753 
 CENER2003

1,33 +2,31 +0,03         1,30 1,35 1,30 1.661 
 CENER2006

1,30 0,00 0,00         1,30 1,30 1,30   
 CENER2009

1,31 0,00 0,00         1,31 1,31 1,31   
 EEE1912

29,90 +1,63 +0,48         29,23 29,90 29,22 41 
 EEE2003

29,50 -0,24 -0,07         29,49 29,50 29,49 
 EEE2006

29,72 -0,50 -0,15         29,72 29,72 29,72   
 EEE2009

29,87 -0,50 -0,15         29,87 29,87 29,87   
 ELLAKTOR1912

1,64 +1,23 +0,02         1,64 1,66 1,60 2.544 
 ELLAKTOR2003

1,64 +0,61 +0,01         1,66 1,69 1,63 2.996 
 ELLAKTOR2006

1,64 +0,61 +0,01         1,64 1,64 1,64   
 ELLAKTOR2009

1,65 +0,61 +0,01         1,65 1,65 1,65   
 ELPE1912

8,33 +0,97 +0,08         8,25 8,42 8,25 303 
 ELPE2003

8,19 -1,33 -0,11         8,11 8,31 8,11 410 
 ELPE2006

8,34 -0,36 -0,03         8,34 8,34 8,34   
 ELPE2009

8,38 -0,36 -0,03         8,38 8,38 8,38   
 ETE1912

2,99 +1,01 +0,03         2,98 3,05 2,97 5.766 
 ETE2003

3,02 +1,68 +0,05         3,02 3,07 2,98 4.306 
 ETE2006

2,99 +1,01 +0,03         2,99 2,99 2,99   
 ETE2009

3,00 +0,67 +0,02         3,00 3,00 3,00   
 EUROB1912

0,90 +1,12 +0,01         0,92 0,92 0,89 5.521 
 EUROB2003

0,91 +1,22 +0,01         0,92 0,94 0,89 7.483 
 EUROB2006

0,90 -0,11 -0,00         0,90 0,90 0,90   
 EUROB2009

0,91 -0,11 -0,00         0,91 0,91 0,91   
 EXAE1912

4,52 -0,22 -0,01         4,57 4,61 4,52 202 
 EXAE2003

4,62 +1,54 +0,07         4,63 4,66 4,60 154 
 EXAE2006

4,58 +1,10 +0,05         4,58 4,58 4,58   
 EXAE2009

4,60 +1,10 +0,05         4,60 4,60 4,60   
 EYDAP1912

7,24 0,00 0,00         7,24 7,24 7,24   
 EYDAP2003

7,34 +0,82 +0,06         7,38 7,43 7,34 41 
 EYDAP2006

7,32 -0,81 -0,06         7,32 7,32 7,32   
 EYDAP2009

7,35 -0,81 -0,06         7,35 7,35 7,35   
 FOYRK1912

5,48 +1,86 +0,10         5,43 5,48 5,43 10 
 FOYRK2003

5,41 +1,12 +0,06         5,41 5,41 5,41   
 FOYRK2006

5,44 +0,55 +0,03         5,44 5,44 5,44   
 FOYRK2009

5,46 +0,55 +0,03         5,46 5,46 5,46   
 GEKTERNA1912

6,95 +2,51 +0,17         6,78 7,00 6,78 2.535 
 GEKTERNA2003

6,97 +2,20 +0,15         6,86 7,07 6,84 3.097 
 GEKTERNA2006

6,85 -0,15 -0,01         6,85 6,85 6,85   
 GEKTERNA2009

6,89 -0,14 -0,01         6,89 6,89 6,89   
 HTO1912

13,00 -1,66 -0,22         13,21 13,28 13,00 101 
 HTO2003

13,09 -1,43 -0,19         13,30 13,36 13,08 680 
 HTO2006

13,35 -0,96 -0,13         13,35 13,35 13,35   
 HTO2009

13,42 -0,96 -0,13         13,42 13,42 13,42   
 INLOT1912

0,38 +0,53 +0,00         0,38 0,39 0,38 550 
 INLOT2003

0,38 +1,32 +0,01         0,39 0,40 0,38 241 
 INLOT2006

0,38 +0,53 +0,00         0,38 0,38 0,38   
 INLOT2009

0,38 +0,53 +0,00         0,38 0,38 0,38   
 INTRK1912

0,81 +2,03 +0,02         0,79 0,81 0,79 200 
 INTRK2003

0,82 +2,77 +0,02         0,80 0,82 0,80 186 
 INTRK2006

0,80 -0,38 -0,00         0,80 0,80 0,80   
 INTRK2009

0,80 -0,37 -0,00         0,80 0,80 0,80   
 LAMDA1912

7,28 +1,11 +0,08         7,24 7,30 7,24 47 
 LAMDA2003

7,15 -1,24 -0,09         7,20 7,31 7,15 97 
 LAMDA2006

7,28 -2,67 -0,20         7,28 7,28 7,28   
 LAMDA2009

7,31 -2,79 -0,21         7,31 7,31 7,31   
 MIG1912

0,09 +2,27 +0,00         0,09 0,09 0,09 734 
 MIG2003

0,09 +4,55 +0,00         0,09 0,10 0,09 440 
 MIG2006

0,09 -1,12 -0,00         0,09 0,09 0,09   
 MIG2009

0,09 0,00 0,00         0,09 0,09 0,09   
 MOH1912

20,40 -0,54 -0,11         20,35 20,40 20,35 
 MOH2003

20,64 +0,15 +0,03         20,68 20,68 20,64 
 MOH2006

20,72 -1,05 -0,22         20,72 20,72 20,72   
 MOH2009

20,82 -1,05 -0,22         20,82 20,82 20,82   
 MYTIL1912

9,79 -0,31 -0,03         9,86 9,94 9,75 1.914 
 MYTIL2003

9,90 +0,30 +0,03         9,98 10,04 9,84 1.530 
 MYTIL2006

9,92 +0,30 +0,03         9,92 9,92 9,92   
 MYTIL2009

9,97 +0,30 +0,03         9,97 9,97 9,97   
 OPAP1912

11,99 +2,13 +0,25         11,79 11,99 11,64 933 
 OPAP2003

11,56 -1,95 -0,23         11,30 11,56 11,30 86 
 OPAP2006

11,85 +2,16 +0,25         11,85 11,85 11,85   
 OPAP2009

11,91 +2,14 +0,25         11,91 11,91 11,91   
 PPA1912

21,83 -0,37 -0,08         21,91 21,91 21,83 27 
 PPA2003

21,94 -0,36 -0,08         22,09 22,17 21,94 47 
 PPA2006

22,13 -0,45 -0,10         22,13 22,13 22,13   
 PPA2009

22,24 -0,45 -0,10         22,24 22,24 22,24   
 PPC1912

3,93 +3,15 +0,12         3,89 4,02 3,83 4.332 
 PPC2003

3,93 +2,61 +0,10         3,90 4,06 3,87 2.316 
 PPC2006

3,85 +9,07 +0,32         3,85 3,85 3,85   
 PPC2009

3,87 +9,32 +0,33         3,87 3,87 3,87   
 TATT1912

0,42 +2,69 +0,01         0,42 0,43 0,42 5.983 
 TATT2003

0,43 +3,41 +0,01         0,41 0,43 0,41 6.079 
 TATT2006

0,41 +6,72 +0,03         0,41 0,41 0,41   
 TATT2009

0,42 +6,96 +0,03         0,42 0,42 0,42   
 TENERGY1912

7,72 +4,32 +0,32         7,49 7,74 7,45 600 
 TENERGY2003

7,79 +4,70 +0,35         7,48 7,79 7,48 361 
 TENERGY2006

7,48 0,00 0,00         7,48 7,48 7,48   
 TENERGY2009

7,52 0,00 0,00         7,52 7,52 7,52   
 TITC1912

18,54 -0,38 -0,07         18,62 18,62 18,54 
 TITC2003

18,55 -0,80 -0,15         18,77 18,77 18,55 
 TITC2006

18,80 0,00 0,00         18,80 18,80 18,80   
 TITC2009

18,89 0,00 0,00         18,89 18,89 18,89   
 TPEIR1912

3,04 +0,33 +0,01         3,06 3,11 3,04 4.966 
 TPEIR2003

3,07 +0,99 +0,03         3,11 3,14 3,06 5.598 
 TPEIR2006

3,06 -0,65 -0,02         3,06 3,06 3,06   
 TPEIR2009

3,07 -0,97 -0,03         3,07 3,07 3,07   
 VIO1912

3,57 -1,38 -0,05         3,63 3,66 3,53 424 
 VIO2003

3,60 -0,83 -0,03         3,67 3,70 3,58 380 
 VIO2006

3,65 +0,55 +0,02         3,65 3,65 3,65   
 VIO2009

3,67 +0,55 +0,02         3,67 3,67 3,67   

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Dow Jones 0 0 0
Nasdaq 0 0 0
DAX 0 0 0
CAC 0 0 0
SMI 0 0 0
Nikkei 0 0 0
Πλατίνα 0 0 0
Χρυσός 0 0 0
Άργυρος 0 0 0
Πετρέλαιο 0 0 0
Χρυσή Λίρα (Π) 0 0 0