Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €

Συμβόλαια σε μετοχές

Ανανέωση   |   Συμβόλαια Δεικτών   |   Call / Put Options
Συμβόλαιο   Τιμή Μετ.% Μετ. Αγορ. Τεμ.(Α) Πωλ. Τεμ.(Π) Άνοιγμα Μέγ. Ελάχ. Σ. Όγκος
 ADMIE1809

1,75 -0,57 -0,01         1,75 1,75 1,75 17 
 ADMIE1812

1,77 0,00 0,00         1,77 1,77 1,77   
 ADMIE1903

1,78 +1,14 +0,02         1,78 1,78 1,78   
 ADMIE1906

1,79 +1,13 +0,02         1,79 1,79 1,79   
 ALPHA1809

1,97 -0,51 -0,01         1,96 1,97 1,96 254 
 ALPHA1812

1,99 0,00 0,00         1,99 1,99 1,99   
 ALPHA1903

2,00 +0,50 +0,01         2,00 2,00 2,00   
 ALPHA1906

2,01 +0,50 +0,01         2,01 2,01 2,01   
 BELA1809

13,97 -1,13 -0,16         13,94 14,05 13,93 158 
 BELA1812

14,20 0,00 0,00         14,20 14,20 14,20   
 BELA1903

14,27 +0,56 +0,08         14,27 14,27 14,27   
 BELA1906

14,35 +0,56 +0,08         14,35 14,35 14,35   
 CENER1809

1,27 0,00 0,00         1,27 1,27 1,27 10 
 CENER1812

1,28 0,00 0,00         1,28 1,28 1,28   
 CENER1903

1,29 +0,78 +0,01         1,29 1,29 1,29   
 CENER1906

1,29 0,00 0,00         1,29 1,29 1,29   
 EEE1809

31,19 +0,35 +0,11         30,78 31,19 30,78 16 
 EEE1812

31,23 0,00 0,00         31,23 31,23 31,23   
 EEE1903

31,38 -0,73 -0,23         31,38 31,38 31,38   
 EEE1906

31,54 -0,76 -0,24         31,54 31,54 31,54   
 ELLAKTOR1809

2,03 -3,79 -0,08         2,07 2,12 2,02 659 
 ELLAKTOR1812

2,12 0,00 0,00         2,12 2,12 2,12   
 ELLAKTOR1903

2,13 +3,40 +0,07         2,13 2,13 2,13   
 ELLAKTOR1906

2,14 +3,38 +0,07         2,14 2,14 2,14   
 ELPE1809

6,93 +0,43 +0,03         6,92 6,96 6,89 112 
 ELPE1812

6,93 0,00 0,00         6,93 6,93 6,93   
 ELPE1903

6,96 -0,43 -0,03         6,96 6,96 6,96   
 ELPE1906

7,00 -0,43 -0,03         7,00 7,00 7,00   
 ETE1809

0,26 -0,38 -0,00         0,26 0,26 0,26 1.856 
 ETE1812

0,26 0,00 0,00         0,26 0,26 0,26   
 ETE1903

0,26 0,00 0,00         0,26 0,26 0,26   
 ETE1906

0,27 0,00 0,00         0,27 0,27 0,27   
 EUROB1809

0,87 +0,46 +0,00         0,86 0,87 0,86 333 
 EUROB1812

0,87 0,00 0,00         0,87 0,87 0,87   
 EUROB1903

0,87 +2,59 +0,02         0,87 0,87 0,87   
 EUROB1906

0,88 +2,46 +0,02         0,88 0,88 0,88   
 EXAE1809

4,57 -1,51 -0,07         4,62 4,62 4,57 32 
 EXAE1812

4,67 0,00 0,00         4,67 4,67 4,67   
 EXAE1903

4,69 +1,74 +0,08         4,69 4,69 4,69   
 EXAE1906

4,71 +1,51 +0,07         4,71 4,71 4,71   
 EYDAP1809

5,78 +1,23 +0,07         5,74 5,78 5,74 
 EYDAP1812

5,74 0,00 0,00         5,74 5,74 5,74   
 EYDAP1903

5,77 +2,85 +0,16         5,77 5,77 5,77   
 EYDAP1906

5,80 +2,84 +0,16         5,80 5,80 5,80   
 FFGRP1809

4,82 0,00 0,00         4,82 4,82 4,82   
 FFGRP1812

4,84 0,00 0,00         4,84 4,84 4,84   
 FFGRP1903

4,86 -0,21 -0,01         4,86 4,86 4,86   
 FFGRP1912

4,94 0,00 0,00         4,94 4,94 4,94   
 FOYRK1809

5,95 0,00 0,00         5,95 5,95 5,95   
 FOYRK1812

5,98 +1,36 +0,08         5,98 5,98 5,98   
 FOYRK1903

6,01 +1,35 +0,08         6,01 6,01 6,01   
 FOYRK1906

6,04 +1,34 +0,08         6,04 6,04 6,04   
 GEKTERNA1809

5,32 -1,48 -0,08         5,35 5,36 5,32 23 
 GEKTERNA1812

5,43 0,00 0,00         5,43 5,43 5,43   
 GEKTERNA1903

5,45 +3,42 +0,18         5,45 5,45 5,45   
 GEKTERNA1906

5,48 +3,40 +0,18         5,48 5,48 5,48   
 GRIV1809

8,66 0,00 0,00         8,66 8,66 8,66   
 GRIV1812

8,71 0,00 0,00         8,71 8,71 8,71   
 GRIV1903

8,75 +0,34 +0,03         8,75 8,75 8,75   
 GRIV1906

8,79 +0,34 +0,03         8,79 8,79 8,79   
 HTO1809

10,85 -0,73 -0,08         10,85 10,94 10,74 282 
 HTO1812

10,99 0,00 0,00         10,99 10,99 10,99   
 HTO1903

11,04 +0,91 +0,10         11,04 11,04 11,04   
 HTO1906

11,10 +0,91 +0,10         11,10 11,10 11,10   
 INLOT1809

0,94 -0,21 -0,00         0,94 0,94 0,94 
 INLOT1812

0,94 0,00 0,00         0,94 0,94 0,94   
 INLOT1903

0,95 +3,27 +0,03         0,95 0,95 0,95   
 INLOT1906

0,95 +3,25 +0,03         0,95 0,95 0,95   
 INTRK1809

0,63 -0,79 -0,01 0,57 0,65 54 0,63 0,63 0,63   
 INTRK1812

0,63 0,00 0,00         0,63 0,63 0,63   
 INTRK1903

0,63 -1,40 -0,01         0,63 0,63 0,63   
 INTRK1906

0,64 -1,24 -0,01         0,64 0,64 0,64   
 LAMDA1809

6,36 +0,47 +0,03         6,36 6,36 6,36 
 LAMDA1812

6,37 0,00 0,00         6,37 6,37 6,37   
 LAMDA1903

6,39 +0,63 +0,04         6,39 6,39 6,39   
 LAMDA1906

6,43 +0,78 +0,05         6,43 6,43 6,43   
 MIG1809

0,11 -1,85 -0,00         0,11 0,11 0,11 443 
 MIG1812

0,11 0,00 0,00         0,11 0,11 0,11   
 MIG1903

0,11 -0,91 -0,00         0,11 0,11 0,11   
 MIG1906

0,11 0,00 0,00         0,11 0,11 0,11   
 MOH1809

17,66 +0,51 +0,09         17,66 17,66 17,66 30 
 MOH1812

17,65 0,00 0,00         17,65 17,65 17,65   
 MOH1903

17,74 -1,11 -0,20         17,74 17,74 17,74   
 MOH1906

17,83 -1,16 -0,21         17,83 17,83 17,83   
 MYTIL1809

8,65 +0,70 +0,06         8,60 8,73 8,60 172 
 MYTIL1812

8,64 0,00 0,00         8,64 8,64 8,64   
 MYTIL1903

8,68 +1,88 +0,16         8,68 8,68 8,68   
 MYTIL1906

8,72 +1,75 +0,15         8,72 8,72 8,72   
 OPAP1809

9,76 -1,31 -0,13         9,78 9,86 9,76 68 
 OPAP1812

9,94 0,00 0,00         9,94 9,94 9,94   
 OPAP1903

9,98 +0,20 +0,02         9,98 9,98 9,98   
 OPAP1906

10,04 +0,20 +0,02         10,04 10,04 10,04   
 PPA1809

17,49 -0,06 -0,01         17,49 17,49 17,49 
 PPA1812

17,59 0,00 0,00         17,59 17,59 17,59   
 PPA1903

17,67 +0,63 +0,11         17,67 17,67 17,67   
 PPA1906

17,77 +0,68 +0,12         17,77 17,77 17,77   
 PPC1809

1,92 0,00 0,00         1,94 1,95 1,92 158 
 PPC1812

1,93 0,00 0,00         1,93 1,93 1,93   
 PPC1903

1,94 +0,52 +0,01         1,94 1,94 1,94   
 PPC1906

1,95 +0,52 +0,01         1,95 1,95 1,95   
 TATT1809

0,22 0,00 0,00         0,22 0,22 0,22   
 TATT1812

0,22 0,00 0,00         0,22 0,22 0,22   
 TATT1903

0,22 +0,90 +0,00         0,22 0,22 0,22   
 TATT1906

0,22 +0,90 +0,00         0,22 0,22 0,22   
 TENERGY1809

5,44 +1,30 +0,07         5,35 5,44 5,35 99 
 TENERGY1812

5,40 0,00 0,00         5,40 5,40 5,40   
 TENERGY1903

5,42 +2,85 +0,15         5,42 5,42 5,42   
 TENERGY1906

5,45 +2,83 +0,15         5,45 5,45 5,45   
 TITK1809

20,70 -1,33 -0,28         20,82 20,82 20,70 
 TITK1812

21,08 0,00 0,00         21,08 21,08 21,08   
 TITK1903

21,18 -0,75 -0,16         21,18 21,18 21,18   
 TITK1906

21,29 -0,75 -0,16         21,29 21,29 21,29   
 TPEIR1809

2,77 +1,47 +0,04         2,74 2,78 2,74 278 
 TPEIR1812

2,75 0,00 0,00         2,75 2,75 2,75   
 TPEIR1903

2,76 0,00 0,00         2,76 2,76 2,76   
 TPEIR1906

2,78 +0,36 +0,01         2,78 2,78 2,78   
 VIO1809

3,09 -1,90 -0,06         3,12 3,12 3,09 75 
 VIO1812

3,17 0,00 0,00         3,17 3,17 3,17   
 VIO1903

3,18 +1,60 +0,05         3,18 3,18 3,18   
 VIO1906

3,20 +1,91 +0,06         3,20 3,20 3,20   

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Dow Jones 0 0 0
Nasdaq 0 0 0
DAX 0 0 0
CAC 0 0 0
SMI 0 0 0
Nikkei 0 0 0
Πλατίνα 0 0 0
Χρυσός 0 0 0
Άργυρος 0 0 0
Πετρέλαιο 0 0 0
Χρυσή Λίρα (Π) 0 0 0