Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €

Συμβόλαια σε μετοχές

Ανανέωση   |   Συμβόλαια Δεικτών   |   Call / Put Options
Συμβόλαιο   Τιμή Μετ.% Μετ. Αγορ. Τεμ.(Α) Πωλ. Τεμ.(Π) Άνοιγμα Μέγ. Ελάχ. Σ. Όγκος
 ADMIE1712

1,88 -0,53 -0,01         1,88 1,91 1,87 383 
 ADMIE1803

1,86 -2,11 -0,04         1,90 1,90 1,90   
 ADMIE1806

1,91 0,00 0,00         1,91 1,91 1,91   
 ADMIE1809

1,92 -0,52 -0,01         1,92 1,92 1,92   
 ALPHA1712

1,77 -0,56 -0,01         1,78 1,78 1,75 3.374 
 ALPHA1803

1,78 0,00 0,00         1,78 1,78 1,78   
 ALPHA1806

1,79 0,00 0,00         1,79 1,79 1,79   
 ALPHA1809

1,80 +0,56 +0,01         1,80 1,80 1,80   
 BELA1712

14,19 -2,00 -0,29         14,40 14,40 14,16 30 
 BELA1803

14,55 0,00 0,00         14,55 14,55 14,55   
 BELA1806

14,62 0,00 0,00         14,62 14,62 14,62   
 BELA1809

14,70 +0,89 +0,13         14,70 14,70 14,70   
 CENER1712

1,04 -0,95 -0,01         1,05 1,05 1,04 153 
 CENER1803

1,06 0,00 0,00         1,06 1,06 1,06   
 CENER1806

1,06 0,00 0,00         1,06 1,06 1,06   
 CENER1809

1,07 +2,88 +0,03         1,07 1,07 1,07   
 EEE1712

29,16 -1,22 -0,36         29,32 29,36 29,06 42 
 EEE1803

29,67 0,00 0,00         29,67 29,67 29,67   
 EEE1806

29,82 0,00 0,00         29,82 29,82 29,82   
 EEE1809

29,98 0,00 0,00         29,98 29,98 29,98   
 ELLAKTOR1712

1,62 0,00 0,00         1,60 1,62 1,60 31 
 ELLAKTOR1803

1,62 0,00 0,00         1,62 1,62 1,62   
 ELLAKTOR1806

1,63 0,00 0,00         1,63 1,63 1,63   
 ELLAKTOR1809

1,64 +0,61 +0,01         1,64 1,64 1,64   
 ELPE1712

7,14 -2,46 -0,18         7,31 7,31 7,20 77 
 ELPE1803

7,16 -2,72 -0,20         7,36 7,36 7,36   
 ELPE1806

7,40 0,00 0,00         7,40 7,40 7,40   
 ELPE1809

7,44 0,00 0,00         7,44 7,44 7,44   
 ETE1712

0,30 -1,96 -0,01         0,31 0,31 0,30 18.958 
 ETE1803

0,31 0,00 0,00         0,31 0,31 0,31   
 ETE1806

0,31 0,00 0,00         0,31 0,31 0,31   
 ETE1809

0,31 +1,30 +0,00         0,31 0,31 0,31   
 EUROB1712

0,76 +0,80 +0,01         0,76 0,76 0,74 6.311 
 EUROB1803

0,76 +0,53 +0,00         0,76 0,76 0,76 25 
 EUROB1806

0,76 0,00 0,00         0,76 0,76 0,76   
 EUROB1809

0,76 +1,73 +0,01         0,76 0,76 0,76   
 EXAE1712

4,86 0,00 0,00         4,85 4,85 4,85 
 EXAE1803

4,88 0,00 0,00         4,88 4,88 4,88   
 EXAE1806

4,91 0,00 0,00         4,91 4,91 4,91   
 EXAE1809

4,93 0,00 0,00         4,93 4,93 4,93   
 EYDAP1712

5,99 -1,16 -0,07         6,07 6,07 5,99 37 
 EYDAP1803

6,09 0,00 0,00         6,09 6,09 6,09   
 EYDAP1806

6,12 0,00 0,00         6,12 6,12 6,12   
 EYDAP1809

6,15 +1,15 +0,07         6,15 6,15 6,15   
 FFGRP1712

17,62 -0,45 -0,08         17,58 17,65 17,38 114 
 FFGRP1803

17,79 0,00 0,00         17,79 17,79 17,79   
 FFGRP1806

17,88 0,00 0,00         17,88 17,88 17,88   
 FFGRP1809

17,97 -0,06 -0,01         17,97 17,97 17,97   
 FOYRK1712

5,36 -1,65 -0,09         5,43 5,43 5,43 
 FOYRK1803

5,48 0,00 0,00         5,48 5,48 5,48   
 FOYRK1806

5,50 0,00 0,00         5,50 5,50 5,50   
 FOYRK1809

5,53 +0,55 +0,03         5,53 5,53 5,53   
 GEKTERNA1712

3,97 -0,75 -0,03         3,95 3,99 3,95 55 
 GEKTERNA1803

4,02 0,00 0,00         4,02 4,02 4,02   
 GEKTERNA1806

4,04 0,00 0,00         4,04 4,04 4,04   
 GEKTERNA1809

4,07 +0,99 +0,04         4,07 4,07 4,07   
 GRIV1712

8,79 -2,66 -0,24         9,02 9,02 9,02 
 GRIV1803

9,08 0,00 0,00         9,08 9,08 9,08   
 GRIV1806

9,12 0,00 0,00         9,12 9,12 9,12   
 GRIV1809

9,17 +1,10 +0,10         9,17 9,17 9,17   
 HTO1712

10,44 +1,06 +0,11         10,37 10,48 10,34 350 
 HTO1803

10,45 +0,58 +0,06         10,39 10,39 10,39   
 HTO1806

10,44 0,00 0,00         10,44 10,44 10,44   
 HTO1809

10,49 +1,06 +0,11         10,49 10,49 10,49   
 INLOT1712

1,14 0,00 0,00         1,14 1,14 1,11 34 
 INLOT1803

1,15 0,00 0,00         1,15 1,15 1,15   
 INLOT1806

1,16 0,00 0,00         1,16 1,16 1,16   
 INLOT1809

1,16 -0,85 -0,01         1,16 1,16 1,16   
 LAMDA1712

6,67 -0,30 -0,02         6,69 6,76 6,56 
 LAMDA1803

6,73 0,00 0,00         6,73 6,73 6,73   
 LAMDA1806

6,76 0,00 0,00         6,76 6,76 6,76   
 LAMDA1809

6,80 0,00 0,00         6,80 6,80 6,80   
 MIG1712

0,10 -2,02 -0,00         0,10 0,10 0,10 607 
 MIG1803

0,10 0,00 0,00         0,10 0,10 0,10   
 MIG1806

0,10 0,00 0,00         0,10 0,10 0,10   
 MIG1809

0,10 +3,06 +0,00         0,10 0,10 0,10   
 MOH1712

19,16 -1,54 -0,30         19,37 19,37 19,19 
 MOH1803

19,56 0,00 0,00         19,56 19,56 19,56   
 MOH1806

19,66 0,00 0,00         19,66 19,66 19,66   
 MOH1809

19,77 -0,95 -0,19         19,77 19,77 19,77   
 MYTIL1712

8,51 -1,05 -0,09         8,56 8,59 8,53 127 
 MYTIL1803

8,64 0,00 0,00         8,64 8,64 8,64   
 MYTIL1806

8,69 0,00 0,00         8,69 8,69 8,69   
 MYTIL1809

8,73 +0,69 +0,06         8,73 8,73 8,73   
 OPAP1712

9,20 -0,33 -0,03         9,19 9,27 9,17 112 
 OPAP1803

9,28 0,00 0,00         9,28 9,28 9,28   
 OPAP1806

9,32 0,00 0,00         9,32 9,32 9,32   
 OPAP1809

9,37 +0,64 +0,06         9,37 9,37 9,37   
 PPA1712

15,70 -0,63 -0,10         15,80 15,80 15,80   
 PPA1803

15,88 0,00 0,00         15,88 15,88 15,88   
 PPA1806

15,96 0,00 0,00         15,96 15,96 15,96   
 PPA1809

16,05 +0,50 +0,08         16,05 16,05 16,05   
 PPC1712

1,99 -1,00 -0,02         2,02 2,03 1,99 165 
 PPC1803

1,99 -1,49 -0,03         2,02 2,02 2,02   
 PPC1806

2,03 0,00 0,00         2,03 2,03 2,03   
 PPC1809

2,04 -0,49 -0,01         2,04 2,04 2,04   
 TATT1712

0,06 0,00 0,00         0,06 0,06 0,06   
 TATT1803

0,06 +7,27 +0,00         0,06 0,06 0,06   
 TATT1806

0,06 +7,14 +0,00         0,06 0,06 0,06   
 TATT1809

0,06 +7,14 +0,00         0,06 0,06 0,06   
 TENERGY1712

4,20 -0,24 -0,01         4,20 4,23 4,15 16 
 TENERGY1803

4,24 0,00 0,00         4,24 4,24 4,24   
 TENERGY1806

4,26 0,00 0,00         4,26 4,26 4,26   
 TENERGY1809

4,28 +0,71 +0,03         4,28 4,28 4,28   
 TITK1712

21,31 -1,62 -0,35         21,60 21,61 21,44 51 
 TITK1803

21,77 0,00 0,00         21,77 21,77 21,77   
 TITK1806

21,88 0,00 0,00         21,88 21,88 21,88   
 TITK1809

22,00 +1,85 +0,40         22,00 22,00 22,00   
 TPEIR1712

2,64 0,00 0,00         2,66 2,67 2,59 2.580 
 TPEIR1803

2,66 +0,38 +0,01         2,65 2,65 2,65   
 TPEIR1806

2,67 0,00 0,00         2,67 2,67 2,67   
 TPEIR1809

2,68 0,00 0,00         2,68 2,68 2,68   
 VIO1712

3,07 -2,54 -0,08         3,13 3,13 3,07 215 
 VIO1803

3,06 -3,47 -0,11         3,17 3,17 3,17   
 VIO1806

3,18 0,00 0,00         3,18 3,18 3,18   
 VIO1809

3,20 +0,95 +0,03         3,20 3,20 3,20   

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Dow Jones 0 0 0
Nasdaq 0 0 0
DAX 0 0 0
CAC 0 0 0
SMI 0 0 0
Nikkei 0 0 0
Πλατίνα 0 0 0
Χρυσός 0 0 0
Άργυρος 0 0 0
Πετρέλαιο 0 0 0
Χρυσή Λίρα (Π) 0 0 0