Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €

Συμβόλαια σε μετοχές

Ανανέωση   |   Συμβόλαια Δεικτών   |   Call / Put Options
Συμβόλαιο   Τιμή Μετ.% Μετ. Αγορ. Τεμ.(Α) Πωλ. Τεμ.(Π) Άνοιγμα Μέγ. Ελάχ. Σ. Όγκος
 ADMIE2103

2,46 -1,20 -0,03         2,47 2,47 2,42 244 
 ADMIE2106

  0,00 0,00                 
 ADMIE2109

2,51 -1,57 -0,04         2,51 2,51 2,51   
 ADMIE2112

2,53 -1,56 -0,04         2,53 2,53 2,53   
 ALPHA2103

0,84 -5,11 -0,05         0,87 0,87 0,83 16.214 
 ALPHA2106

0,84 -4,86 -0,04         0,84 0,84 0,84 
 ALPHA2109

0,89 -2,41 -0,02         0,89 0,89 0,89   
 ALPHA2112

0,89 -2,51 -0,02         0,89 0,89 0,89   
 BELA2103

12,93 -2,42 -0,32         13,30 13,30 12,90 162 
 BELA2106

13,32 0,00 0,00         13,32 13,32 13,32   
 BELA2109

13,39 +0,07 +0,01         13,39 13,39 13,39   
 BELA2112

13,45 +0,07 +0,01         13,45 13,45 13,45   
 CENER2103

1,67 -2,34 -0,04         1,66 1,67 1,66 47 
 CENER2106

1,71 -1,72 -0,03         1,71 1,71 1,71   
 CENER2109

1,72 -1,71 -0,03         1,72 1,72 1,72   
 CENER2112

1,73 -1,70 -0,03         1,73 1,73 1,73   
 EEE2103

25,56 -1,05 -0,27         25,37 25,56 25,25 16 
 EEE2106

25,96 0,00 0,00         25,96 25,96 25,96   
 EEE2109

26,09 -0,76 -0,20         26,09 26,09 26,09   
 EEE2112

26,22 -0,76 -0,20         26,22 26,22 26,22   
 ELLAKTOR2103

1,53 -2,55 -0,04         1,54 1,54 1,51 373 
 ELLAKTOR2106

1,58 0,00 0,00         1,58 1,58 1,58   
 ELLAKTOR2109

1,58 +1,28 +0,02         1,58 1,58 1,58   
 ELLAKTOR2112

1,59 +1,27 +0,02         1,59 1,59 1,59   
 ELPE2103

5,56 -3,14 -0,18         5,65 5,72 5,55 211 
 ELPE2106

5,77 0,00 0,00         5,77 5,77 5,77   
 ELPE2109

5,80 0,00 0,00         5,80 5,80 5,80   
 ELPE2112

5,82 -0,17 -0,01         5,82 5,82 5,82   
 ETE2103

2,06 -5,50 -0,12         2,13 2,13 2,04 21.934 
 ETE2106

2,19 0,00 0,00         2,19 2,19 2,19   
 ETE2109

2,20 +1,85 +0,04         2,20 2,20 2,20   
 ETE2112

2,21 +1,84 +0,04         2,21 2,21 2,21   
 EUROB2103

0,59 -2,01 -0,01         0,58 0,59 0,57 4.385 
 EUROB2106

0,60 -0,83 -0,01         0,57 0,60 0,57 
 EUROB2109

0,60 -1,47 -0,01         0,60 0,60 0,60   
 EUROB2112

0,61 -1,46 -0,01         0,61 0,61 0,61   
 EXAE2103

3,66 -2,40 -0,09         3,70 3,70 3,64 134 
 EXAE2106

3,77 0,00 0,00         3,77 3,77 3,77   
 EXAE2109

3,79 0,00 0,00         3,79 3,79 3,79   
 EXAE2112

3,81 0,00 0,00         3,81 3,81 3,81   
 EYDAP2103

6,76 -2,31 -0,16         6,80 6,85 6,76 
 EYDAP2106

6,96 0,00 0,00         6,96 6,96 6,96   
 EYDAP2109

6,99 +2,34 +0,16         6,99 6,99 6,99   
 EYDAP2112

7,03 +2,48 +0,17         7,03 7,03 7,03   
 FOYRK2103

3,90 -1,76 -0,07         3,96 3,96 3,84 35 
 FOYRK2106

3,99 0,00 0,00         3,99 3,99 3,99   
 FOYRK2109

4,01 +0,25 +0,01         4,01 4,01 4,01   
 FOYRK2112

4,03 +0,25 +0,01         4,03 4,03 4,03   
 GEKTERNA2103

7,23 +0,14 +0,01         7,15 7,26 7,04 193 
 GEKTERNA2106

7,26 0,00 0,00         7,26 7,26 7,26   
 GEKTERNA2109

7,30 -2,41 -0,18         7,30 7,30 7,30   
 GEKTERNA2112

7,33 -2,53 -0,19         7,33 7,33 7,33   
 HTO2103

12,64 -2,17 -0,28         12,86 12,86 12,58 368 
 HTO2106

12,99 0,00 0,00         12,99 12,99 12,99   
 HTO2109

13,05 -0,91 -0,12         13,05 13,05 13,05   
 HTO2112

13,12 -0,91 -0,12         13,12 13,12 13,12   
 INTRK2103

0,82 -2,50 -0,02         0,83 0,83 0,82 31 
 INTRK2106

0,84 0,00 0,00         0,84 0,84 0,84   
 INTRK2109

0,85 -1,85 -0,02         0,85 0,85 0,85   
 INTRK2112

0,85 -1,96 -0,02         0,85 0,85 0,85   
 LAMDA2103

6,62 -3,22 -0,22         6,68 6,70 6,54 237 
 LAMDA2106

6,88 0,00 0,00         6,88 6,88 6,88   
 LAMDA2109

6,91 -1,57 -0,11         6,91 6,91 6,91   
 LAMDA2112

6,95 -1,56 -0,11         6,95 6,95 6,95   
 MIG2103

0,04 -2,78 -0,00         0,04 0,04 0,04 4.376 
 MIG2106

0,04 +2,78 +0,00         0,04 0,04 0,04   
 MIG2109

0,04 0,00 0,00         0,04 0,04 0,04   
 MIG2112

0,04 0,00 0,00         0,04 0,04 0,04   
 MOH2103

12,48 -2,80 -0,36         12,70 12,74 12,34 259 
 MOH2106

12,91 -1,00 -0,13         12,91 12,91 12,91   
 MOH2109

12,97 -0,99 -0,13         12,97 12,97 12,97   
 MOH2112

13,03 -1,06 -0,14         13,03 13,03 13,03   
 MYTIL2103

12,31 -2,22 -0,28         12,44 12,44 12,26 463 
 MYTIL2106

12,65 0,00 0,00         12,65 12,65 12,65   
 MYTIL2109

12,72 +0,16 +0,02         12,72 12,72 12,72   
 MYTIL2112

12,78 +0,16 +0,02         12,78 12,78 12,78   
 OPAP2103

10,45 -4,74 -0,52         10,82 10,82 10,38 784 
 OPAP2106

11,03 0,00 0,00         11,03 11,03 11,03   
 OPAP2109

11,09 -1,25 -0,14         11,09 11,09 11,09   
 OPAP2112

11,14 -1,24 -0,14         11,14 11,14 11,14   
 PPA2103

18,51 -2,27 -0,43         18,51 18,51 18,51 
 PPA2106

19,04 -0,63 -0,12         19,04 19,04 19,04   
 PPA2109

19,13 -0,62 -0,12         19,13 19,13 19,13   
 PPA2112

19,23 -0,62 -0,12         19,23 19,23 19,23   
 PPC2103

7,04 -2,49 -0,18         6,97 7,12 6,86 689 
 PPC2106

7,26 0,00 0,00         7,26 7,26 7,26   
 PPC2109

7,30 -0,41 -0,03         7,30 7,30 7,30   
 PPC2112

7,33 -0,41 -0,03         7,33 7,33 7,33   
 TATT2103

0,22 -3,48 -0,01         0,22 0,22 0,22 
 TATT2106

0,23 -1,28 -0,00         0,23 0,23 0,23   
 TATT2109

0,23 -1,28 -0,00         0,23 0,23 0,23   
 TATT2112

0,23 -1,27 -0,00         0,23 0,23 0,23   
 TENERGY2103

14,15 -2,08 -0,30         14,07 14,15 13,84 72 
 TENERGY2106

14,52 0,00 0,00         14,52 14,52 14,52   
 TENERGY2109

14,59 +1,39 +0,20         14,59 14,59 14,59   
 TENERGY2112

14,66 +1,38 +0,20         14,66 14,66 14,66   
 TITC2103

14,70 -1,93 -0,29         14,80 14,80 14,67 26 
 TITC2106

15,06 0,00 0,00         15,06 15,06 15,06   
 TITC2109

15,14 0,00 0,00         15,14 15,14 15,14   
 TITC2112

15,21 0,00 0,00         15,21 15,21 15,21   
 TPEIR2103

1,01 -3,81 -0,04         1,04 1,04 1,00 5.473 
 TPEIR2106

1,06 -2,75 -0,03     1,05 30 1,06 1,06 1,06   
 TPEIR2109

1,06 -2,75 -0,03         1,06 1,06 1,06   
 TPEIR2112

1,07 -2,73 -0,03         1,07 1,07 1,07   
 VIO2103

3,48 -1,42 -0,05         3,48 3,48 3,39 113 
 VIO2106

3,55 -1,93 -0,07         3,55 3,55 3,55   
 VIO2109

3,57 -1,92 -0,07         3,57 3,57 3,57   
 VIO2112

3,58 -2,19 -0,08         3,58 3,58 3,58   

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Dow Jones 0 0 0
Nasdaq 0 0 0
DAX 0 0 0
CAC 0 0 0
SMI 0 0 0
Nikkei 0 0 0
Πλατίνα 0 0 0
Χρυσός 0 0 0
Άργυρος 0 0 0
Πετρέλαιο 0 0 0
Χρυσή Λίρα (Π) 0 0 0