Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €

Συμβόλαια σε μετοχές

Ανανέωση   |   Συμβόλαια Δεικτών   |   Call / Put Options
Συμβόλαιο   Τιμή Μετ.% Μετ. Αγορ. Τεμ.(Α) Πωλ. Τεμ.(Π) Άνοιγμα Μέγ. Ελάχ. Σ. Όγκος
 ADMIE1903

1,66 -0,60 -0,01         1,67 1,67 1,65 80 
 ADMIE1906

1,68 0,00 0,00         1,68 1,68 1,68   
 ADMIE1909

1,69 +1,20 +0,02         1,69 1,69 1,69   
 ADMIE1912

1,69 +0,60 +0,01         1,69 1,69 1,69   
 ALPHA1903

1,11 +0,91 +0,01         1,11 1,15 1,10 7.174 
 ALPHA1906

1,11 0,00 0,00         1,11 1,11 1,11   
 ALPHA1909

1,11 +5,71 +0,06         1,11 1,11 1,11   
 ALPHA1912

1,12 +5,66 +0,06         1,12 1,12 1,12   
 BELA1903

14,71 -2,06 -0,31         15,01 15,02 14,71 57 
 BELA1906

15,10 0,00 0,00         15,10 15,10 15,10   
 BELA1909

15,18 +1,47 +0,22         15,18 15,18 15,18   
 BELA1912

15,25 +1,46 +0,22         15,25 15,25 15,25   
 CENER1903

1,31 -0,76 -0,01         1,33 1,33 1,29 119 
 CENER1906

1,33 0,00 0,00         1,33 1,33 1,33   
 CENER1909

1,34 +3,08 +0,04         1,34 1,34 1,34   
 CENER1912

1,34 +3,08 +0,04         1,34 1,34 1,34   
 EEE1903

30,30 +3,52 +1,03         29,34 30,30 29,34 77 
 EEE1906

29,43 0,00 0,00         29,43 29,43 29,43   
 EEE1909

29,58 +0,78 +0,23         29,58 29,58 29,58   
 EEE1912

29,73 +0,78 +0,23         29,73 29,73 29,73   
 ELLAKTOR1903

1,55 +0,65 +0,01         1,56 1,58 1,55 845 
 ELLAKTOR1906

1,55 0,00 0,00         1,55 1,55 1,55   
 ELLAKTOR1909

1,56 +0,65 +0,01         1,56 1,56 1,56   
 ELLAKTOR1912

1,57 +0,64 +0,01         1,57 1,57 1,57   
 ELPE1903

7,84 -0,63 -0,05         7,91 7,91 7,83 159 
 ELPE1906

7,93 0,00 0,00         7,93 7,93 7,93   
 ELPE1909

7,97 +0,63 +0,05         7,97 7,97 7,97   
 ELPE1912

8,01 +0,63 +0,05         8,01 8,01 8,01   
 ETE1903

1,24 +0,81 +0,01         1,24 1,28 1,24 7.967 
 ETE1906

1,24 0,00 0,00         1,24 1,24 1,24   
 ETE1909

1,24 +9,73 +0,11         1,24 1,24 1,24   
 ETE1912

1,25 +10,62 +0,12         1,25 1,25 1,25   
 EUROB1903

0,55 -1,07 -0,01         0,56 0,57 0,55 8.118 
 EUROB1906

0,56 0,00 0,00         0,56 0,56 0,56   
 EUROB1909

0,57 +3,66 +0,02         0,57 0,57 0,57   
 EUROB1912

0,57 +3,64 +0,02         0,57 0,57 0,57   
 EXAE1903

3,81 -2,81 -0,11         3,92 3,92 3,81 88 
 EXAE1906

3,94 0,00 0,00         3,94 3,94 3,94   
 EXAE1909

3,96 +2,59 +0,10         3,96 3,96 3,96   
 EXAE1912

3,98 +2,58 +0,10         3,98 3,98 3,98   
 EYDAP1903

5,51 +1,66 +0,09         5,49 5,51 5,45 
 EYDAP1906

5,45 0,00 0,00         5,45 5,45 5,45   
 EYDAP1909

5,47 0,00 0,00         5,47 5,47 5,47   
 EYDAP1912

5,50 +0,18 +0,01         5,50 5,50 5,50   
 FOYRK1903

4,61 -2,12 -0,10         4,68 4,68 4,61 
 FOYRK1906

4,73 0,00 0,00         4,73 4,73 4,73   
 FOYRK1909

4,76 +0,21 +0,01         4,76 4,76 4,76   
 FOYRK1912

4,78 0,00 0,00         4,78 4,78 4,78   
 GEKTERNA1903

5,05 -1,17 -0,06         5,09 5,10 5,03 54 
 GEKTERNA1906

5,13 0,00 0,00         5,13 5,13 5,13   
 GEKTERNA1909

5,16 +2,18 +0,11         5,16 5,16 5,16   
 GEKTERNA1912

5,19 +2,17 +0,11         5,19 5,19 5,19   
 GRIV1903

8,54 +0,23 +0,02         8,62 8,70 8,54 21 
 GRIV1906

8,57 0,00 0,00         8,57 8,57 8,57   
 GRIV1909

8,61 +1,53 +0,13         8,61 8,61 8,61   
 GRIV1912

8,65 +1,53 +0,13         8,65 8,65 8,65   
 HTO1903

10,66 -0,28 -0,03         10,70 10,77 10,65 398 
 HTO1906

10,75 0,00 0,00         10,75 10,75 10,75   
 HTO1909

10,81 +1,22 +0,13         10,81 10,81 10,81   
 HTO1912

10,86 +1,21 +0,13         10,86 10,86 10,86   
 INLOT1903

0,50 -3,51 -0,02         0,51 0,51 0,50 199 
 INLOT1906

0,52 0,00 0,00         0,52 0,52 0,52   
 INLOT1909

0,52 +6,15 +0,03         0,52 0,52 0,52   
 INLOT1912

0,52 +6,33 +0,03         0,52 0,52 0,52   
 INTRK1903

0,82 +0,12 +0,00         0,81 0,82 0,81 70 
 INTRK1906

0,82 0,00 0,00         0,82 0,82 0,82   
 INTRK1909

0,83 +4,41 +0,04         0,83 0,83 0,83   
 INTRK1912

0,83 +4,39 +0,04         0,83 0,83 0,83   
 LAMDA1903

6,42 0,00 0,00         6,46 6,46 6,42 50 
 LAMDA1906

6,45 0,00 0,00         6,45 6,45 6,45   
 LAMDA1909

6,49 +3,51 +0,22         6,49 6,49 6,49   
 LAMDA1912

6,52 +3,33 +0,21         6,52 6,52 6,52   
 MIG1903

0,08 -1,18 -0,00         0,09 0,09 0,08 1.058 
 MIG1906

0,09 0,00 0,00         0,09 0,09 0,09   
 MIG1909

0,09 +3,61 +0,00         0,09 0,09 0,09   
 MIG1912

0,09 +3,61 +0,00         0,09 0,09 0,09   
 MOH1903

20,52 -1,49 -0,31         20,75 20,75 20,52 26 
 MOH1906

20,65 -1,38 -0,29         20,65 20,65 20,65 
 MOH1909

21,05 -1,41 -0,30         21,05 21,05 21,05   
 MOH1912

21,15 -1,44 -0,31         21,15 21,15 21,15   
 MYTIL1903

8,86 -0,45 -0,04         8,92 8,96 8,86 281 
 MYTIL1906

8,88 -0,78 -0,07         8,87 8,88 8,87 
 MYTIL1909

9,00 +2,04 +0,18         9,00 9,00 9,00   
 MYTIL1912

9,04 +2,03 +0,18         9,04 9,04 9,04   
 OPAP1903

8,92 -0,56 -0,05         8,96 9,00 8,92 66 
 OPAP1906

9,02 0,00 0,00         9,02 9,02 9,02   
 OPAP1909

9,07 +0,67 +0,06         9,07 9,07 9,07   
 OPAP1912

9,11 +0,66 +0,06         9,11 9,11 9,11   
 PPA1903

16,44 +0,74 +0,12         16,44 16,44 16,44 
 PPA1906

16,41 0,00 0,00         16,41 16,41 16,41   
 PPA1909

16,49 -0,18 -0,03         16,49 16,49 16,49   
 PPA1912

16,58 -0,12 -0,02         16,58 16,58 16,58   
 PPC1903

1,36 0,00 0,00         1,38 1,39 1,36 599 
 PPC1906

1,36 0,00 0,00         1,36 1,36 1,36   
 PPC1909

1,37 +2,24 +0,03         1,37 1,37 1,37   
 PPC1912

1,38 +2,22 +0,03         1,38 1,38 1,38   
 TATT1903

0,12 +3,36 +0,00         0,12 0,12 0,12 35 
 TATT1906

0,12 +3,45 +0,00         0,12 0,12 0,12   
 TATT1909

0,12 +2,56 +0,00         0,12 0,12 0,12   
 TATT1912

0,12 +3,42 +0,00         0,12 0,12 0,12   
 TENERGY1903

6,42 -0,16 -0,01         6,45 6,45 6,40 16 
 TENERGY1906

6,46 0,00 0,00         6,46 6,46 6,46   
 TENERGY1909

6,50 0,00 0,00         6,50 6,50 6,50   
 TENERGY1912

6,53 0,00 0,00         6,53 6,53 6,53   
 TITK1903

19,29 0,00 0,00         19,29 19,29 19,29   
 TITK1906

19,39 +0,73 +0,14         19,39 19,39 19,39   
 TITK1909

19,49 +0,72 +0,14         19,49 19,49 19,49   
 TITK1912

19,59 +0,72 +0,14         19,59 19,59 19,59   
 TPEIR1903

0,78 +3,04 +0,02         0,76 0,82 0,76 7.788 
 TPEIR1906

0,76 0,00 0,00         0,76 0,76 0,76   
 TPEIR1909

0,76 +8,83 +0,06         0,76 0,76 0,76   
 TPEIR1912

0,77 +8,78 +0,06         0,77 0,77 0,77   
 VIO1903

2,98 -1,97 -0,06         3,08 3,09 2,98 155 
 VIO1906

3,06 0,00 0,00         3,06 3,06 3,06   
 VIO1909

3,07 +0,99 +0,03         3,07 3,07 3,07   
 VIO1912

3,09 +1,31 +0,04         3,09 3,09 3,09   

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Dow Jones 0 0 0
Nasdaq 0 0 0
DAX 0 0 0
CAC 0 0 0
SMI 0 0 0
Nikkei 0 0 0
Πλατίνα 0 0 0
Χρυσός 0 0 0
Άργυρος 0 0 0
Πετρέλαιο 0 0 0
Χρυσή Λίρα (Π) 0 0 0