Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €

Συμβόλαια σε μετοχές

Ανανέωση   |   Συμβόλαια Δεικτών   |   Call / Put Options
Συμβόλαιο   Τιμή Μετ.% Μετ. Αγορ. Τεμ.(Α) Πωλ. Τεμ.(Π) Άνοιγμα Μέγ. Ελάχ. Σ. Όγκος
 ADMIE1806

1,90 -1,04 -0,02         1,92 1,94 1,90 1.196 
 ADMIE1809

1,93 0,00 0,00         1,93 1,93 1,93   
 ADMIE1812

1,94 0,00 0,00         1,94 1,94 1,94   
 ALPHA1806

1,88 +0,53 +0,01         1,88 1,93 1,85 5.532 
 ALPHA1809

1,88 0,00 0,00         1,88 1,88 1,88   
 ALPHA1812

1,89 -1,05 -0,02         1,89 1,89 1,89   
 BELA1806

15,55 -0,45 -0,07         15,45 15,57 15,35 51 
 BELA1809

15,70 0,00 0,00         15,70 15,70 15,70   
 BELA1812

15,78 -0,69 -0,11         15,78 15,78 15,78   
 CENER1806

1,24 -0,80 -0,01         1,23 1,25 1,23 766 
 CENER1809

1,25 -2,34 -0,03         1,25 1,25 1,25   
 CENER1812

1,26 -1,56 -0,02         1,26 1,26 1,26   
 EEE1806

28,80 -0,52 -0,15         28,65 28,83 28,65 45 
 EEE1809

29,10 0,00 0,00         29,10 29,10 29,10   
 EEE1812

29,25 +1,85 +0,53         29,25 29,25 29,25   
 ELLAKTOR1806

1,70 -1,16 -0,02         1,70 1,72 1,68 1.135 
 ELLAKTOR1809

1,73 0,00 0,00         1,73 1,73 1,73   
 ELLAKTOR1812

1,73 -0,57 -0,01         1,73 1,73 1,73   
 ELPE1806

8,00 +1,39 +0,11         7,87 8,00 7,85 658 
 ELPE1809

8,01 +1,01 +0,08         7,99 8,01 7,99 
 ELPE1812

7,97 -0,25 -0,02         7,97 7,97 7,97   
 ETE1806

0,27 +0,74 +0,00         0,27 0,28 0,27 30.726 
 ETE1809

0,27 0,00 0,00         0,27 0,27 0,27   
 ETE1812

0,27 -3,20 -0,01         0,27 0,27 0,27   
 EUROB1806

0,75 -0,53 -0,00         0,77 0,86 0,75 9.606 
 EUROB1809

0,76 -5,01 -0,04         0,76 0,76 0,76   
 EUROB1812

0,76 -4,99 -0,04         0,76 0,76 0,76   
 EXAE1806

4,83 -0,82 -0,04         4,88 4,88 4,81 138 
 EXAE1809

4,90 -0,41 -0,02         4,90 4,90 4,90   
 EXAE1812

4,93 -0,40 -0,02         4,93 4,93 4,93   
 EYDAP1806

5,93 -1,66 -0,10         5,98 6,02 5,93 123 
 EYDAP1809

6,06 +0,17 +0,01         6,06 6,06 6,06   
 EYDAP1812

6,09 +0,16 +0,01         6,09 6,09 6,09   
 FFGRP1806

17,22 -1,66 -0,29         17,58 17,58 17,22 127 
 FFGRP1809

17,60 +0,69 +0,12         17,60 17,60 17,60   
 FFGRP1812

17,69 +0,68 +0,12         17,69 17,69 17,69   
 FOYRK1806

5,73 0,00 0,00         5,73 5,73 5,73   
 FOYRK1809

5,76 -1,37 -0,08         5,76 5,76 5,76   
 FOYRK1812

5,79 -1,36 -0,08         5,79 5,79 5,79   
 GEKTERNA1806

5,42 +0,74 +0,04         5,37 5,45 5,36 673 
 GEKTERNA1809

5,41 -0,37 -0,02         5,41 5,41 5,41   
 GEKTERNA1812

5,43 -0,37 -0,02         5,43 5,43 5,43   
 GRIV1806

8,76 -3,63 -0,33         8,77 8,77 8,76 
 GRIV1809

9,14 -0,65 -0,06         9,14 9,14 9,14   
 GRIV1812

9,18 -0,65 -0,06         9,18 9,18 9,18   
 HTO1806

11,20 -1,06 -0,12         11,32 11,38 11,05 1.050 
 HTO1809

11,38 -1,64 -0,19         11,38 11,38 11,38   
 HTO1812

11,44 -1,63 -0,19         11,44 11,44 11,44   
 INLOT1806

1,28 -0,78 -0,01         1,29 1,30 1,27 1.620 
 INLOT1809

1,30 -0,76 -0,01         1,30 1,30 1,30   
 INLOT1812

1,30 -1,52 -0,02         1,30 1,30 1,30   
 INTRK1806

0,83 +0,12 +0,00         0,82 0,85 0,82 252 
 INTRK1809

0,83 -1,31 -0,01         0,83 0,83 0,83   
 INTRK1812

0,83 -1,30 -0,01         0,83 0,83 0,83   
 LAMDA1806

6,66 -0,60 -0,04         6,74 6,74 6,59 882 
 LAMDA1809

6,74 +2,43 +0,16         6,74 6,74 6,74   
 LAMDA1812

6,77 -1,02 -0,07         6,77 6,77 6,77   
 MIG1806

0,14 -1,39 -0,00         0,15 0,15 0,14 9.615 
 MIG1809

0,15 -0,68 -0,00         0,15 0,15 0,15   
 MIG1812

0,15 0,00 0,00         0,15 0,15 0,15   
 MOH1806

19,69 +1,49 +0,29         19,28 19,70 19,02 99 
 MOH1809

19,50 +0,21 +0,04         19,50 19,50 19,50   
 MOH1812

19,60 +0,20 +0,04         19,60 19,60 19,60   
 MYTIL1806

9,76 -2,59 -0,26         9,97 9,98 9,70 1.067 
 MYTIL1809

9,99 -0,89 -0,09         9,99 9,99 9,99 
 MYTIL1812

10,13 -0,49 -0,05         10,13 10,13 10,13   
 OPAP1806

9,65 -3,02 -0,30         9,74 9,84 9,55 429 
 OPAP1809

10,00 -1,48 -0,15         10,00 10,00 10,00   
 OPAP1812

10,05 -1,47 -0,15         10,05 10,05 10,05   
 PPA1806

16,92 +0,30 +0,05         16,95 16,95 16,70 189 
 PPA1809

16,96 +1,56 +0,26         16,96 16,96 16,96   
 PPA1812

17,04 +1,55 +0,26         17,04 17,04 17,04   
 PPC1806

2,75 -2,83 -0,08         2,83 2,85 2,74 1.119 
 PPC1809

2,84 +1,43 +0,04         2,84 2,84 2,84   
 PPC1812

2,86 +1,42 +0,04         2,86 2,86 2,86   
 TATT1806

0,03 -3,13 -0,00         0,03 0,03 0,03 2.483 
 TATT1809

0,03 -5,88 -0,00         0,03 0,03 0,03   
 TATT1812

0,03 -5,88 -0,00         0,03 0,03 0,03   
 TENERGY1806

5,25 -0,57 -0,03         5,27 5,36 5,25 864 
 TENERGY1809

5,31 +0,95 +0,05         5,31 5,31 5,31   
 TENERGY1812

5,33 +0,95 +0,05         5,33 5,33 5,33   
 TITK1806

20,91 -1,88 -0,40         21,30 21,30 20,90 80 
 TITK1809

21,42 -0,42 -0,09         21,42 21,42 21,42   
 TITK1812

21,53 -0,97 -0,21         21,53 21,53 21,53   
 TPEIR1806

3,34 -2,91 -0,10         3,41 3,46 3,34 5.332 
 TPEIR1809

3,46 -1,98 -0,07         3,46 3,46 3,46   
 TPEIR1812

3,47 -1,98 -0,07         3,47 3,47 3,47   
 VIO1806

3,60 -1,10 -0,04         3,64 3,68 3,60 700 
 VIO1809

3,66 +3,68 +0,13         3,66 3,66 3,66   
 VIO1812

3,68 0,00 0,00         3,68 3,68 3,68   

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Dow Jones 0 0 0
Nasdaq 0 0 0
DAX 0 0 0
CAC 0 0 0
SMI 0 0 0
Nikkei 0 0 0
Πλατίνα 0 0 0
Χρυσός 0 0 0
Άργυρος 0 0 0
Πετρέλαιο 0 0 0
Χρυσή Λίρα (Π) 0 0 0