Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €

Συμβόλαια σε μετοχές

Ανανέωση   |   Συμβόλαια Δεικτών   |   Call / Put Options
Συμβόλαιο   Τιμή Μετ.% Μετ. Αγορ. Τεμ.(Α) Πωλ. Τεμ.(Π) Άνοιγμα Μέγ. Ελάχ. Σ. Όγκος
 ADMIE1909

1,98 +2,06 +0,04         1,94 1,98 1,94 230 
 ADMIE1912

1,95 0,00 0,00         1,95 1,95 1,95   
 ADMIE2003

1,96 -2,00 -0,04         1,96 1,96 1,96   
 ADMIE2006

1,97 -1,99 -0,04         1,97 1,97 1,97   
 ALPHA1909

1,34 +0,75 +0,01         1,34 1,37 1,31 3.240 
 ALPHA1912

1,34 0,00 0,00         1,34 1,34 1,34   
 ALPHA2003

1,35 -3,57 -0,05         1,35 1,35 1,35   
 ALPHA2006

1,35 -3,57 -0,05         1,35 1,35 1,35   
 BELA1909

15,18 -3,00 -0,47         15,67 15,70 15,06 222 
 BELA1912

15,73 0,00 0,00         15,73 15,73 15,73   
 BELA2003

15,81 -2,41 -0,39         15,81 15,81 15,81   
 BELA2006

15,89 -2,40 -0,39         15,89 15,89 15,89   
 CENER1909

1,33 -1,48 -0,02         1,33 1,33 1,32 32 
 CENER1912

1,36 -0,73 -0,01         1,36 1,36 1,36   
 CENER2003

1,36 0,00 0,00         1,36 1,36 1,36   
 CENER2006

1,37 0,00 0,00         1,37 1,37 1,37   
 EEE1909

29,63 +0,17 +0,05         29,61 29,93 29,61 40 
 EEE1912

29,73 0,00 0,00         29,73 29,73 29,73   
 EEE2003

29,88 -2,06 -0,63         29,88 29,88 29,88   
 EEE2006

30,03 -2,05 -0,63         30,03 30,03 30,03   
 ELLAKTOR1909

2,00 0,00 0,00         2,02 2,04 1,99 350 
 ELLAKTOR1912

2,01 0,00 0,00         2,01 2,01 2,01   
 ELLAKTOR2003

2,02 -2,42 -0,05         2,02 2,02 2,02   
 ELLAKTOR2006

2,03 -2,40 -0,05         2,03 2,03 2,03   
 ELPE1909

8,91 -1,55 -0,14         8,97 8,97 8,91 26 
 ELPE1912

9,09 0,00 0,00         9,09 9,09 9,09   
 ELPE2003

9,14 -0,22 -0,02         9,14 9,14 9,14   
 ELPE2006

9,19 -0,22 -0,02         9,19 9,19 9,19   
 ETE1909

1,95 +0,52 +0,01         1,99 2,03 1,89 6.267 
 ETE1912

1,95 0,00 0,00         1,95 1,95 1,95   
 ETE2003

1,96 -7,55 -0,16         1,96 1,96 1,96   
 ETE2006

1,97 -7,51 -0,16         1,97 1,97 1,97   
 EUROB1909

0,64 -1,68 -0,01         0,66 0,66 0,64 3.324 
 EUROB1912

0,66 0,00 0,00         0,66 0,66 0,66   
 EUROB2003

0,66 -6,91 -0,05         0,66 0,66 0,66   
 EUROB2006

0,66 -6,88 -0,05         0,66 0,66 0,66   
 EXAE1909

4,31 -0,69 -0,03         4,33 4,34 4,31 44 
 EXAE1912

4,36 0,00 0,00         4,36 4,36 4,36   
 EXAE2003

4,38 +0,46 +0,02         4,38 4,38 4,38   
 EXAE2006

4,40 +0,46 +0,02         4,40 4,40 4,40   
 EYDAP1909

7,71 -0,13 -0,01         7,59 7,71 7,59 
 EYDAP1912

7,75 0,00 0,00         7,75 7,75 7,75   
 EYDAP2003

7,79 -2,14 -0,17         7,79 7,79 7,79   
 EYDAP2006

7,83 -2,13 -0,17         7,83 7,83 7,83   
 FOYRK1909

5,01 -5,11 -0,27         5,26 5,26 5,01 17 
 FOYRK1912

5,31 0,00 0,00         5,31 5,31 5,31   
 FOYRK2003

5,33 +0,38 +0,02         5,33 5,33 5,33   
 FOYRK2006

5,36 +0,37 +0,02         5,36 5,36 5,36   
 GEKTERNA1909

5,94 -1,16 -0,07         6,04 6,04 5,86 149 
 GEKTERNA1912

6,04 0,00 0,00         6,04 6,04 6,04   
 GEKTERNA2003

6,07 -1,30 -0,08         6,07 6,07 6,07   
 GEKTERNA2006

6,10 -1,45 -0,09         6,10 6,10 6,10   
 HTO1909

11,96 +0,34 +0,04         12,01 12,07 11,94 158 
 HTO1912

11,98 0,00 0,00         11,98 11,98 11,98   
 HTO2003

12,04 -1,07 -0,13         12,04 12,04 12,04   
 HTO2006

12,10 -1,06 -0,13         12,10 12,10 12,10   
 INLOT1909

0,48 +2,76 +0,01         0,47 0,49 0,46 203 
 INLOT1912

0,47 0,00 0,00         0,47 0,47 0,47   
 INLOT2003

0,48 -2,26 -0,01         0,48 0,48 0,48   
 INLOT2006

0,48 -2,45 -0,01         0,48 0,48 0,48   
 INTRK1909

0,87 -2,90 -0,03         0,93 0,93 0,87 46 
 INTRK1912

0,90 -4,76 -0,05         0,90 0,90 0,90   
 INTRK2003

0,91 -4,63 -0,04         0,91 0,91 0,91   
 INTRK2006

0,91 -4,71 -0,05         0,91 0,91 0,91   
 LAMDA1909

8,40 -0,94 -0,08         8,49 8,51 8,40 48 
 LAMDA1912

8,52 0,00 0,00         8,52 8,52 8,52   
 LAMDA2003

8,56 -3,39 -0,30         8,56 8,56 8,56   
 LAMDA2006

8,61 -3,26 -0,29         8,61 8,61 8,61   
 MIG1909

0,13 0,00 0,00         0,13 0,13 0,13 1.343 
 MIG1912

0,13 0,00 0,00         0,13 0,13 0,13   
 MIG2003

0,13 -0,77 -0,00         0,13 0,13 0,13   
 MIG2006

0,13 -1,53 -0,00         0,13 0,13 0,13   
 MOH1909

20,57 -1,58 -0,33         20,81 20,98 20,57 59 
 MOH1912

21,01 -1,68 -0,36         21,01 21,01 21,01   
 MOH2003

21,11 -1,72 -0,37         21,11 21,11 21,11   
 MOH2006

21,22 -1,71 -0,37         21,22 21,22 21,22   
 MYTIL1909

9,68 +0,41 +0,04         9,65 9,74 9,47 1.349 
 MYTIL1912

9,69 0,00 0,00         9,69 9,69 9,69   
 MYTIL2003

9,74 -3,37 -0,34         9,74 9,74 9,74   
 MYTIL2006

9,79 -3,36 -0,34         9,79 9,79 9,79   
 OPAP1909

9,32 -2,61 -0,25         9,60 9,60 9,32 137 
 OPAP1912

9,62 0,00 0,00         9,62 9,62 9,62   
 OPAP2003

9,67 -1,53 -0,15         9,67 9,67 9,67   
 OPAP2006

9,71 -1,62 -0,16         9,71 9,71 9,71   
 PPA1909

22,30 -0,89 -0,20         22,62 22,62 22,30 
 PPA1912

22,61 -1,27 -0,29 20,14 10     22,61 22,61 22,61   
 PPA2003

22,72 -1,56 -0,36         22,72 22,72 22,72   
 PPA2006

22,84 -1,51 -0,35         22,84 22,84 22,84   
 PPC1909

2,42 -1,63 -0,04         2,47 2,51 2,42 1.025 
 PPC1912

2,47 0,00 0,00         2,47 2,47 2,47   
 PPC2003

2,48 -2,75 -0,07         2,48 2,48 2,48   
 PPC2006

2,49 -2,73 -0,07         2,49 2,49 2,49   
 TATT1909

0,37 0,00 0,00         0,37 0,37 0,37   
 TATT1912

0,37 0,00 0,00         0,37 0,37 0,37   
 TATT2003

0,38 +1,90 +0,01         0,38 0,38 0,38   
 TATT2006

0,38 +1,62 +0,01         0,38 0,38 0,38   
 TENERGY1909

6,61 -2,07 -0,14         6,89 6,89 6,59 112 
 TENERGY1912

6,79 0,00 0,00         6,79 6,79 6,79   
 TENERGY2003

6,82 -1,02 -0,07         6,82 6,82 6,82   
 TENERGY2006

6,86 -1,01 -0,07         6,86 6,86 6,86   
 TPEIR1909

2,31 -2,12 -0,05         2,36 2,42 2,28 3.152 
 TPEIR1912

2,37 -6,69 -0,17         2,37 2,37 2,37   
 TPEIR2003

2,38 -6,67 -0,17         2,38 2,38 2,38   
 TPEIR2006

2,40 -6,25 -0,16         2,40 2,40 2,40   
 VIO1909

3,60 -2,17 -0,08         3,64 3,69 3,59 99 
 VIO1912

3,62 -2,16 -0,08         3,62 3,62 3,62 
 VIO2003

3,71 0,00 0,00         3,71 3,71 3,71   
 VIO2006

3,73 0,00 0,00         3,73 3,73 3,73   

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Dow Jones 0 0 0
Nasdaq 0 0 0
DAX 0 0 0
CAC 0 0 0
SMI 0 0 0
Nikkei 0 0 0
Πλατίνα 0 0 0
Χρυσός 0 0 0
Άργυρος 0 0 0
Πετρέλαιο 0 0 0
Χρυσή Λίρα (Π) 0 0 0