Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €

Συμβόλαια σε μετοχές

Ανανέωση   |   Συμβόλαια Δεικτών   |   Call / Put Options
Συμβόλαιο   Τιμή Μετ.% Μετ. Αγορ. Τεμ.(Α) Πωλ. Τεμ.(Π) Άνοιγμα Μέγ. Ελάχ. Σ. Όγκος
 ADMIE2009

2,23 -3,46 -0,08         2,22 2,23 2,20 164 
 ADMIE2012

2,32 -1,69 -0,04         2,32 2,32 2,32   
 ADMIE2103

2,33 -1,69 -0,04         2,33 2,33 2,33   
 ADMIE2106

  0,00 0,00                 
 ALPHA2009

0,63 -2,47 -0,02         0,65 0,66 0,63 10.566 
 ALPHA2012

0,65 0,00 0,00         0,65 0,65 0,65   
 ALPHA2103

0,65 -3,69 -0,03         0,65 0,65 0,65   
 ALPHA2106

0,66 -3,81 -0,03         0,66 0,66 0,66   
 BELA2009

16,12 -3,30 -0,55         16,37 16,58 16,12 109 
 BELA2012

16,75 0,00 0,00         16,75 16,75 16,75   
 BELA2103

16,83 -2,72 -0,47         16,83 16,83 16,83   
 BELA2106

16,92 -2,70 -0,47         16,92 16,92 16,92   
 CENER2009

0,90 +0,67 +0,01         0,90 0,90 0,90 10 
 CENER2012

0,90 0,00 0,00         0,90 0,90 0,90   
 CENER2103

0,90 0,00 0,00         0,90 0,90 0,90   
 CENER2106

0,91 0,00 0,00         0,91 0,91 0,91   
 EEE2009

22,68 -0,70 -0,16         22,64 22,68 22,64 26 
 EEE2012

22,96 0,00 0,00         22,96 22,96 22,96   
 EEE2103

23,07 +3,08 +0,69         23,07 23,07 23,07   
 EEE2106

23,19 +3,11 +0,70         23,19 23,19 23,19   
 ELLAKTOR2009

1,07 -0,93 -0,01         1,08 1,08 1,07 112 
 ELLAKTOR2012

1,09 0,00 0,00         1,09 1,09 1,09   
 ELLAKTOR2103

1,10 +2,80 +0,03         1,10 1,10 1,10   
 ELLAKTOR2106

1,10 +1,85 +0,02         1,10 1,10 1,10   
 ELPE2009

5,80 -2,85 -0,17         5,87 5,87 5,80 28 
 ELPE2012

6,00 0,00 0,00         6,00 6,00 6,00   
 ELPE2103

6,03 +0,33 +0,02         6,03 6,03 6,03   
 ELPE2106

6,06 +0,33 +0,02         6,06 6,06 6,06   
 ETE2009

1,23 -2,38 -0,03         1,29 1,29 1,22 6.934 
 ETE2012

1,27 0,00 0,00         1,27 1,27 1,27   
 ETE2103

1,27 -3,05 -0,04         1,27 1,27 1,27   
 ETE2106

1,28 -2,29 -0,03         1,28 1,28 1,28   
 EUROB2009

0,40 -1,73 -0,01         0,41 0,41 0,40 6.182 
 EUROB2012

0,41 0,00 0,00         0,41 0,41 0,41   
 EUROB2103

0,41 -1,68 -0,01         0,41 0,41 0,41   
 EUROB2106

0,41 -1,67 -0,01         0,41 0,41 0,41   
 EXAE2009

3,15 -0,32 -0,01         3,16 3,16 3,15 11 
 EXAE2012

3,18 0,00 0,00         3,18 3,18 3,18   
 EXAE2103

3,19 -0,62 -0,02         3,19 3,19 3,19   
 EXAE2106

3,21 -0,62 -0,02         3,21 3,21 3,21   
 EYDAP2009

6,85 -1,01 -0,07         7,01 7,01 6,85 12 
 EYDAP2012

6,95 0,00 0,00         6,95 6,95 6,95   
 EYDAP2103

6,99 -1,27 -0,09         6,99 6,99 6,99   
 EYDAP2106

7,02 -1,27 -0,09         7,02 7,02 7,02   
 FOYRK2009

4,05 +2,53 +0,10         4,00 4,05 4,00 19 
 FOYRK2012

3,97 0,00 0,00         3,97 3,97 3,97   
 FOYRK2103

3,99 -4,32 -0,18         3,99 3,99 3,99   
 FOYRK2106

4,01 -4,30 -0,18         4,01 4,01 4,01   
 GEKTERNA2009

6,22 0,00 0,00         6,31 6,33 6,20 93 
 GEKTERNA2012

6,26 0,00 0,00         6,26 6,26 6,26   
 GEKTERNA2103

6,29 -1,26 -0,08         6,29 6,29 6,29   
 GEKTERNA2106

6,32 -1,25 -0,08         6,32 6,32 6,32   
 HTO2009

11,75 -3,77 -0,46         11,67 11,95 11,67 260 
 HTO2012

12,27 0,00 0,00         12,27 12,27 12,27   
 HTO2103

12,33 +0,90 +0,11         12,33 12,33 12,33   
 HTO2106

12,39 +0,90 +0,11         12,39 12,39 12,39   
 INTRK2009

0,50 -2,75 -0,01         0,49 0,50 0,49 65 
 INTRK2012

0,51 +2,19 +0,01         0,51 0,51 0,51   
 INTRK2103

0,52 +1,98 +0,01         0,52 0,52 0,52   
 INTRK2106

0,52 +2,17 +0,01         0,52 0,52 0,52   
 LAMDA2009

6,06 0,00 0,00         6,16 6,17 6,06 74 
 LAMDA2012

6,09 0,00 0,00         6,09 6,09 6,09   
 LAMDA2103

6,13 +1,32 +0,08         6,13 6,13 6,13   
 LAMDA2106

6,16 +1,32 +0,08         6,16 6,16 6,16   
 MIG2009

0,06 -3,33 -0,00         0,06 0,06 0,06 1.372 
 MIG2012

0,06 0,00 0,00         0,06 0,06 0,06   
 MIG2103

0,06 -3,23 -0,00         0,06 0,06 0,06   
 MIG2106

0,06 -1,61 -0,00         0,06 0,06 0,06   
 MOH2009

12,70 -0,70 -0,09         12,80 12,80 12,57 17 
 MOH2012

12,86 0,00 0,00         12,86 12,86 12,86   
 MOH2103

12,92 +0,70 +0,09         12,92 12,92 12,92   
 MOH2106

12,98 +0,54 +0,07         12,98 12,98 12,98   
 MYTIL2009

7,50 +1,21 +0,09         7,42 7,51 7,38 178 
 MYTIL2012

7,45 0,00 0,00         7,45 7,45 7,45   
 MYTIL2103

7,48 +1,08 +0,08         7,48 7,48 7,48   
 MYTIL2106

7,52 +1,08 +0,08         7,52 7,52 7,52   
 OPAP2009

8,37 -1,76 -0,15         8,29 8,40 8,16 107 
 OPAP2012

8,57 0,00 0,00         8,57 8,57 8,57   
 OPAP2103

8,61 +0,35 +0,03         8,61 8,61 8,61   
 OPAP2106

8,65 +0,23 +0,02         8,65 8,65 8,65   
 PPA2009

16,97 0,00 0,00         16,97 16,97 16,97   
 PPA2012

17,05 0,00 0,00         17,05 17,05 17,05   
 PPA2103

17,14 0,00 0,00         17,14 17,14 17,14   
 PPA2106

17,22 0,00 0,00         17,22 17,22 17,22   
 PPC2009

3,62 +0,28 +0,01         3,61 3,65 3,60 223 
 PPC2012

3,63 0,00 0,00         3,63 3,63 3,63   
 PPC2103

3,65 +0,55 +0,02         3,65 3,65 3,65   
 PPC2106

3,66 +0,55 +0,02         3,66 3,66 3,66   
 TATT2009

0,20 0,00 0,00         0,20 0,20 0,20   
 TATT2012

0,20 -1,93 -0,00         0,20 0,20 0,20   
 TATT2103

0,20 -1,92 -0,00         0,20 0,20 0,20   
 TATT2106

0,21 -1,91 -0,00         0,21 0,21 0,21   
 TENERGY2009

9,98 -0,30 -0,03         10,00 10,00 9,97 38 
 TENERGY2012

10,06 0,00 0,00         10,06 10,06 10,06   
 TENERGY2103

10,11 -0,20 -0,02         10,11 10,11 10,11   
 TENERGY2106

10,16 -0,20 -0,02         10,16 10,16 10,16   
 TITC2009

10,52 +0,77 +0,08         10,60 10,69 10,31 29 
 TITC2012

10,49 0,00 0,00         10,49 10,49 10,49   
 TITC2103

10,55 -1,49 -0,16         10,55 10,55 10,55   
 TITC2106

10,60 -1,49 -0,16         10,60 10,60 10,60   
 TPEIR2009

1,33 -5,67 -0,08         1,43 1,44 1,32 2.290 
 TPEIR2012

1,42 0,00 0,00         1,42 1,42 1,42   
 TPEIR2103

1,42 -5,33 -0,08         1,42 1,42 1,42   
 TPEIR2106

1,43 -5,30 -0,08         1,43 1,43 1,43   
 VIO2009

2,30 -2,13 -0,05         2,32 2,35 2,27 32 
 VIO2012

2,36 0,00 0,00         2,36 2,36 2,36   
 VIO2103

2,37 -1,25 -0,03         2,37 2,37 2,37   
 VIO2106

2,38 -1,65 -0,04         2,38 2,38 2,38   

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Dow Jones 0 0 0
Nasdaq 0 0 0
DAX 0 0 0
CAC 0 0 0
SMI 0 0 0
Nikkei 0 0 0
Πλατίνα 0 0 0
Χρυσός 0 0 0
Άργυρος 0 0 0
Πετρέλαιο 0 0 0
Χρυσή Λίρα (Π) 0 0 0