Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €

Συμβόλαια σε μετοχές

Ανανέωση   |   Συμβόλαια Δεικτών   |   Call / Put Options
Συμβόλαιο   Τιμή Μετ.% Μετ. Αγορ. Τεμ.(Α) Πωλ. Τεμ.(Π) Άνοιγμα Μέγ. Ελάχ. Σ. Όγκος
 ADMIE1803

1,85 0,00 0,00         1,84 1,91 1,84 687 
 ADMIE1806

1,85 0,00 0,00         1,85 1,85 1,85   
 ADMIE1809

1,86 0,00 0,00         1,86 1,86 1,86   
 ALPHA1803

1,79 -0,56 -0,01         1,81 1,82 1,76 6.919 
 ALPHA1806

1,81 0,00 0,00         1,81 1,81 1,81   
 ALPHA1809

1,82 0,00 0,00         1,82 1,82 1,82   
 BELA1803

14,16 -2,55 -0,37         14,50 14,65 14,16 73 
 BELA1806

14,61 0,00 0,00         14,61 14,61 14,61   
 BELA1809

14,69 0,00 0,00         14,69 14,69 14,69   
 CENER1803

1,26 -1,56 -0,02         1,26 1,29 1,24 847 
 CENER1806

1,27 -0,78 -0,01         1,27 1,27 1,27 10 
 CENER1809

1,29 0,00 0,00         1,29 1,29 1,29   
 EEE1803

25,90 -2,92 -0,78         26,21 26,21 25,90 
 EEE1806

26,81 0,00 0,00         26,81 26,81 26,81   
 EEE1809

26,95 0,00 0,00         26,95 26,95 26,95   
 ELLAKTOR1803

1,56 +1,96 +0,03         1,54 1,59 1,51 829 
 ELLAKTOR1806

1,54 0,00 0,00         1,54 1,54 1,54   
 ELLAKTOR1809

1,55 0,00 0,00         1,55 1,55 1,55   
 ELPE1803

7,35 -0,54 -0,04         7,38 7,39 7,30 300 
 ELPE1806

7,42 0,00 0,00         7,42 7,42 7,42   
 ELPE1809

7,46 0,00 0,00         7,46 7,46 7,46   
 ETE1803

0,30 -0,99 -0,00         0,30 0,30 0,29 61.548 
 ETE1806

0,30 0,00 0,00         0,30 0,30 0,30   
 ETE1809

0,31 0,00 0,00         0,31 0,31 0,31   
 EUROB1803

0,82 +0,74 +0,01         0,81 0,84 0,79 14.289 
 EUROB1806

0,82 0,00 0,00         0,82 0,82 0,82   
 EUROB1809

0,82 0,00 0,00         0,82 0,82 0,82   
 EXAE1803

4,84 -0,82 -0,04         4,91 4,93 4,78 178 
 EXAE1806

4,90 0,00 0,00         4,90 4,90 4,90   
 EXAE1809

4,93 0,00 0,00         4,93 4,93 4,93   
 EYDAP1803

6,15 +0,16 +0,01         6,15 6,24 6,14 75 
 EYDAP1806

6,17 0,00 0,00         6,17 6,17 6,17   
 EYDAP1809

6,21 0,00 0,00         6,21 6,21 6,21   
 FFGRP1803

17,88 +0,51 +0,09         17,78 17,96 17,63 53 
 FFGRP1806

17,88 0,00 0,00         17,88 17,88 17,88   
 FFGRP1809

17,98 0,00 0,00         17,98 17,98 17,98   
 FOYRK1803

5,22 -2,06 -0,11         5,25 5,28 5,20 77 
 FOYRK1806

5,35 0,00 0,00         5,35 5,35 5,35   
 FOYRK1809

5,38 0,00 0,00         5,38 5,38 5,38   
 GEKTERNA1803

4,50 +1,58 +0,07         4,42 4,56 4,38 395 
 GEKTERNA1806

4,45 0,00 0,00         4,45 4,45 4,45   
 GEKTERNA1809

4,48 0,00 0,00         4,48 4,48 4,48   
 GRIV1803

8,65 -1,03 -0,09         8,66 8,66 8,65 10 
 GRIV1806

8,79 0,00 0,00         8,79 8,79 8,79   
 GRIV1809

8,84 0,00 0,00         8,84 8,84 8,84   
 HTO1803

11,10 -0,27 -0,03         11,01 11,15 10,98 414 
 HTO1806

11,18 0,00 0,00         11,18 11,18 11,18   
 HTO1809

11,24 0,00 0,00         11,24 11,24 11,24   
 INLOT1803

1,03 -3,74 -0,04         1,07 1,07 1,03 876 
 INLOT1806

1,07 0,00 0,00         1,07 1,07 1,07   
 INLOT1809

1,08 0,00 0,00         1,08 1,08 1,08   
 LAMDA1803

6,30 -0,63 -0,04         6,23 6,36 6,12 304 
 LAMDA1806

6,37 0,00 0,00         6,37 6,37 6,37   
 LAMDA1809

6,41 0,00 0,00         6,41 6,41 6,41   
 MIG1803

0,10 +6,38 +0,01         0,09 0,10 0,09 11.188 
 MIG1806

0,09 0,00 0,00         0,09 0,09 0,09   
 MIG1809

0,10 0,00 0,00         0,10 0,10 0,10   
 MOH1803

18,90 +0,75 +0,14         18,80 19,10 18,52 168 
 MOH1806

18,85 0,00 0,00         18,85 18,85 18,85   
 MOH1809

18,95 0,00 0,00         18,95 18,95 18,95   
 MYTIL1803

8,91 -0,34 -0,03         8,97 9,00 8,87 1.091 
 MYTIL1806

8,87 -1,22 -0,11         8,87 8,87 8,87 10 
 MYTIL1809

9,03 0,00 0,00         9,03 9,03 9,03   
 OPAP1803

9,91 -0,60 -0,06         9,89 9,95 9,75 563 
 OPAP1806

10,02 0,00 0,00         10,02 10,02 10,02   
 OPAP1809

10,07 0,00 0,00         10,07 10,07 10,07   
 PPA1803

15,38 -1,28 -0,20         15,60 15,60 15,38 101 
 PPA1806

15,66 0,00 0,00         15,66 15,66 15,66   
 PPA1809

15,74 0,00 0,00         15,74 15,74 15,74   
 PPC1803

1,96 +1,03 +0,02         1,93 1,99 1,93 769 
 PPC1806

1,95 0,00 0,00         1,95 1,95 1,95   
 PPC1809

1,96 0,00 0,00         1,96 1,96 1,96   
 TATT1803

0,03 +3,57 +0,00         0,03 0,03 0,03 406 
 TATT1806

0,03 0,00 0,00         0,03 0,03 0,03   
 TATT1809

0,03 0,00 0,00         0,03 0,03 0,03   
 TENERGY1803

4,61 -0,22 -0,01         4,59 4,61 4,57 45 
 TENERGY1806

4,65 0,00 0,00         4,65 4,65 4,65   
 TENERGY1809

4,67 0,00 0,00         4,67 4,67 4,67   
 TITK1803

20,82 +0,77 +0,16         20,62 20,91 20,51 179 
 TITK1806

20,76 0,00 0,00         20,76 20,76 20,76   
 TITK1809

20,87 0,00 0,00         20,87 20,87 20,87   
 TPEIR1803

2,86 +5,54 +0,15         2,71 2,87 2,68 9.310 
 TPEIR1806

2,77 +1,47 +0,04         2,70 2,77 2,70 24 
 TPEIR1809

2,74 0,00 0,00         2,74 2,74 2,74   
 VIO1803

3,15 +1,61 +0,05         3,11 3,20 3,07 967 
 VIO1806

3,18 +1,92 +0,06         3,09 3,18 3,09 40 
 VIO1809

3,13 0,00 0,00         3,13 3,13 3,13   

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Dow Jones 0 0 0
Nasdaq 0 0 0
DAX 0 0 0
CAC 0 0 0
SMI 0 0 0
Nikkei 0 0 0
Πλατίνα 0 0 0
Χρυσός 0 0 0
Άργυρος 0 0 0
Πετρέλαιο 0 0 0
Χρυσή Λίρα (Π) 0 0 0