Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €

Call / Put Options

Ανανέωση   |   Συμβόλαια Δεικτών   |   Συμβόλαια Μετοχών
Call Options
SymbolStrikeLastChgBidBidSizeAskAskSizeVolExpire
 TPEIR2009-C4.40440,00 0,12 -0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-C4.00400,00 0,18 -0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-C3.80380,00 0,22 -0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-C3.60360,00 0,27 -0,01     18/9/2020 
 TPEIR2009-C3.40340,00 0,33 -0,01     18/9/2020 
 TPEIR2009-C3.20320,00 0,40 -0,01     18/9/2020 
 TPEIR2009-C3.00300,00 0,48 -0,01     18/9/2020 
 TPEIR2009-C2.80280,00 0,57 -0,01     18/9/2020 
 TPEIR2009-C2.60260,00 0,68 -0,02     18/9/2020 
 TPEIR2009-C2.40240,00 0,81 -0,02     18/9/2020 
 TPEIR2009-C2.20220,00 0,95 -0,02     18/9/2020 
 TPEIR2009-C2.00200,00 1,11 -0,02     18/9/2020 
 TPEIR2009-C1.90190,00 1,19 -0,03     18/9/2020 
 TPEIR2009-C1.80180,00 1,28 -0,02     18/9/2020 
 TPEIR2006-C4.40440,00 0,06 -0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-C4.00400,00 0,11 -0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-C3.80380,00 0,15 -0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-C3.60360,00 0,19 -0,01     19/6/2020 
 TPEIR2006-C3.40340,00 0,24 -0,01     19/6/2020 
 TPEIR2006-C3.20320,00 0,31 -0,01     19/6/2020 
 TPEIR2006-C3.00300,00 0,39 -0,01     19/6/2020 
 TPEIR2006-C2.80280,00 0,49 -0,01     19/6/2020 
 TPEIR2006-C2.60260,00 0,61 -0,02     19/6/2020 
 TPEIR2006-C2.40240,00 0,75 -0,02     19/6/2020 
 TPEIR2006-C2.20220,00 0,90 -0,02     19/6/2020 
 TPEIR2006-C2.00200,00 1,07 -0,03     19/6/2020 
 TPEIR2006-C1.90190,00 1,16 -0,03     19/6/2020 
 TPEIR2006-C1.80180,00 1,25 -0,03     19/6/2020 
 TPEIR2006-C1.70170,00 1,35 -0,02     19/6/2020 
 TPEIR2003-C4.40440,00 0,02 -0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C4.00400,00 0,04 -0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C3.80380,00 0,06 -0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C3.60360,00 0,09 -0,01     20/3/2020 
 TPEIR2003-C3.40340,00 0,14 -0,01     20/3/2020 
 TPEIR2003-C3.20320,00 0,20 -0,01     20/3/2020 
 TPEIR2003-C3.00300,00 0,28 -0,02     20/3/2020 
 TPEIR2003-C2.80280,00 0,39 -0,02     20/3/2020 
 TPEIR2003-C2.60260,00 0,52 -0,02     20/3/2020 
 TPEIR2003-C2.40240,00 0,68 -0,03     20/3/2020 
 TPEIR2003-C2.20220,00 0,85 -0,03     20/3/2020 
 TPEIR2003-C2.00200,00 1,04 -0,03     20/3/2020 
 TPEIR2003-C1.90190,00 1,13 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C1.80180,00 1,23 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C1.70170,00 1,33 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C1.60160,00 1,43 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C1.50150,00 1,53 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C1.40140,00 1,63 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C1.30130,00 1,73 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C1.20120,00 1,83 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C1.10110,00 1,93 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C1.00100,00 2,03 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C0.9595,00 2,08 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C0.9090,00 2,12 -0,03     20/3/2020 
 TPEIR2003-C0.8585,00 2,17 -0,03     20/3/2020 
 TPEIR2002-C4.40440,00 0,01 0,00     21/2/2020 
 TPEIR2002-C4.00400,00 0,02 -0,00     21/2/2020 
 TPEIR2002-C3.80380,00 0,04 -0,00     21/2/2020 
 TPEIR2002-C3.60360,00 0,06 -0,01     21/2/2020 
 TPEIR2002-C3.40340,00 0,10 -0,01     21/2/2020 
 TPEIR2002-C3.20320,00 0,16 -0,01     21/2/2020 
 TPEIR2002-C3.00300,00 0,24 -0,02     21/2/2020 
 TPEIR2002-C2.80280,00 0,35 -0,02     21/2/2020 
 TPEIR2002-C2.60260,00 0,49 -0,02     21/2/2020 
 TPEIR2002-C2.40240,00 0,66 -0,03     21/2/2020 
 TPEIR2002-C2.20220,00 0,84 -0,03     21/2/2020 
 TPEIR2002-C2.00200,00 1,03 -0,03     21/2/2020 
 TPEIR2001-C4.40440,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 TPEIR2001-C4.00400,00 0,00 -0,00     17/1/2020 
 TPEIR2001-C3.80380,00 0,01 -0,00     17/1/2020 
 TPEIR2001-C3.60360,00 0,02 -0,00     17/1/2020 
 TPEIR2001-C3.40340,00 0,05 -0,01     17/1/2020 
 TPEIR2001-C3.20320,00 0,09 -0,01     17/1/2020 
 TPEIR2001-C3.00300,00 0,17 0,00     17/1/2020 
 TPEIR2001-C2.80280,00 0,29 0,00     17/1/2020 
 TPEIR2001-C2.60260,00 0,45 -0,03     17/1/2020 
 TPEIR2001-C2.40240,00 0,63 -0,03     17/1/2020 
 TPEIR2001-C2.20220,00 0,83 -0,03     17/1/2020 
 TPEIR2001-C2.00200,00 1,02 -0,03     17/1/2020 
 TPEIR2001-C1.90190,00 1,12 -0,03     17/1/2020 
 TPEIR1912-C4.40440,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C4.00400,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C3.80380,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C3.60360,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C3.40340,00 0,00 -0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C3.20320,00 0,03 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C3.00300,00 0,10 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C2.80280,00 0,24 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C2.60260,00 0,42 -0,03     20/12/2019 
 TPEIR1912-C2.40240,00 0,62 -0,03     20/12/2019 
 TPEIR1912-C2.20220,00 0,82 -0,03     20/12/2019 
 TPEIR1912-C2.00200,00 1,02 -0,03     20/12/2019 
 TPEIR1912-C1.90190,00 1,12 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C1.80180,00 1,22 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C1.70170,00 1,32 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C1.60160,00 1,42 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C1.50150,00 1,52 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C1.40140,00 1,62 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C1.30130,00 1,72 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C1.20120,00 1,82 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C1.10110,00 1,92 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C1.00100,00 2,02 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.9595,00 2,07 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.9090,00 2,12 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.8585,00 2,17 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.8080,00 2,22 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.7575,00 2,27 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.7070,00 2,32 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.6565,00 2,37 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.6060,00 2,42 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.5555,00 2,47 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.5050,00 2,52 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.4545,00 2,57 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.4040,00 2,62 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.3535,00 2,67 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.3030,00 2,72 0,00     20/12/2019 
 PPC2009-C5.60560,00 0,16 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-C5.20520,00 0,22 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-C4.80480,00 0,30 0,10     18/9/2020 
 PPC2009-C4.40440,00 0,40 0,13     18/9/2020 
 PPC2009-C4.00400,00 0,54 0,16     18/9/2020 
 PPC2009-C3.80380,00 0,62 0,17     18/9/2020 
 PPC2009-C3.60360,00 0,71 0,19     18/9/2020 
 PPC2009-C3.40340,00 0,81 0,20     18/9/2020 
 PPC2009-C3.20320,00 0,93 0,22     18/9/2020 
 PPC2009-C3.00300,00 1,06 0,24     18/9/2020 
 PPC2009-C2.80280,00 1,19 0,25     18/9/2020 
 PPC2009-C2.60260,00 1,35 0,28     18/9/2020 
 PPC2009-C2.40240,00 1,51 0,29     18/9/2020 
 PPC2009-C2.20220,00 1,68 0,30     18/9/2020 
 PPC2009-C2.00200,00 1,86 0,31     18/9/2020 
 PPC2009-C1.90190,00 1,95 0,31     18/9/2020 
 PPC2006-C5.60560,00 0,09 0,00     19/6/2020 
 PPC2006-C5.20520,00 0,13 0,00     19/6/2020 
 PPC2006-C4.80480,00 0,20 0,08     19/6/2020 
 PPC2006-C4.40440,00 0,29 0,11     19/6/2020 
 PPC2006-C4.00400,00 0,43 0,14     19/6/2020 
 PPC2006-C3.80380,00 0,50 0,16     19/6/2020 
 PPC2006-C3.60360,00 0,60 0,18     19/6/2020 
 PPC2006-C3.40340,00 0,71 0,21     19/6/2020 
 PPC2006-C3.20320,00 0,84 0,23     19/6/2020 
 PPC2006-C3.00300,00 0,98 0,25     19/6/2020 
 PPC2006-C2.80280,00 1,13 0,27     19/6/2020 
 PPC2006-C2.60260,00 1,29 0,28     19/6/2020 
 PPC2006-C2.40240,00 1,46 0,29     19/6/2020 
 PPC2006-C2.20220,00 1,65 0,31     19/6/2020 
 PPC2006-C2.00200,00 1,84 0,32     19/6/2020 
 PPC2006-C1.90190,00 1,93 0,31     19/6/2020 
 PPC2006-C1.80180,00 2,03 0,32     19/6/2020 
 PPC2006-C1.70170,00 2,13 0,32     19/6/2020 
 PPC2006-C1.60160,00 2,23 0,32     19/6/2020 
 PPC2006-C1.50150,00 2,33 0,32     19/6/2020 
 PPC2006-C1.40140,00 2,42 0,31     19/6/2020 
 PPC2006-C1.30130,00 2,52 0,32     19/6/2020 
 PPC2003-C5.60560,00 0,02 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-C5.20520,00 0,04 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-C4.80480,00 0,09 0,05     20/3/2020 
 PPC2003-C4.40440,00 0,16 0,08     20/3/2020 
 PPC2003-C4.00400,00 0,28 0,13     20/3/2020 
 PPC2003-C3.80380,00 0,36 0,15     20/3/2020 
 PPC2003-C3.60360,00 0,47 0,18     20/3/2020 
 PPC2003-C3.40340,00 0,59 0,21     20/3/2020 
 PPC2003-C3.20320,00 0,73 0,24     20/3/2020 
 PPC2003-C3.00300,00 0,88 0,26     20/3/2020 
 PPC2003-C2.80280,00 1,06 0,29     20/3/2020 
 PPC2003-C2.60260,00 1,24 0,30     20/3/2020 
 PPC2003-C2.40240,00 1,43 0,31     20/3/2020 
 PPC2003-C2.20220,00 1,62 0,31     20/3/2020 
 PPC2003-C2.00200,00 1,82 0,32     20/3/2020 
 PPC2003-C1.90190,00 1,92 0,32     20/3/2020 
 PPC2003-C1.80180,00 2,02 0,32     20/3/2020 
 PPC2003-C1.70170,00 2,12 0,32     20/3/2020 
 PPC2003-C1.60160,00 2,22 0,32     20/3/2020 
 PPC2003-C1.50150,00 2,32 0,32     20/3/2020 
 PPC2003-C1.40140,00 2,42 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-C1.30130,00 2,52 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-C1.20120,00 2,62 0,32     20/3/2020 
 PPC2003-C1.10110,00 2,72 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-C1.00100,00 2,82 0,32     20/3/2020 
 PPC2003-C0.9595,00 2,87 0,32     20/3/2020 
 PPC2003-C0.9090,00 2,91 0,32     20/3/2020 
 PPC2002-C5.60560,00 0,01 0,00     21/2/2020 
 PPC2002-C5.20520,00 0,02 0,00     21/2/2020 
 PPC2002-C4.80480,00 0,05 0,03     21/2/2020 
 PPC2002-C4.40440,00 0,11 0,06     21/2/2020 
 PPC2002-C4.00400,00 0,22 0,11     21/2/2020 
 PPC2002-C3.80380,00 0,31 0,14     21/2/2020 
 PPC2002-C3.60360,00 0,41 0,00     21/2/2020 
 PPC2002-C3.40340,00 0,54 0,21     21/2/2020 
 PPC2002-C3.20320,00 0,69 0,25     21/2/2020 
 PPC2002-C3.00300,00 0,86 0,27     21/2/2020 
 PPC2002-C2.80280,00 1,04 0,30     21/2/2020 
 PPC2002-C2.60260,00 1,23 0,31     21/2/2020 
 PPC2002-C2.40240,00 1,42 0,31     21/2/2020 
 PPC2002-C2.20220,00 1,62 0,32     21/2/2020 
 PPC2001-C5.60560,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 PPC2001-C5.20520,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 PPC2001-C4.80480,00 0,01 0,01     17/1/2020 
 PPC2001-C4.40440,00 0,05 0,03     17/1/2020 
 PPC2001-C4.00400,00 0,14 0,09     17/1/2020 
 PPC2001-C3.80380,00 0,22 0,13     17/1/2020 
 PPC2001-C3.60360,00 0,33 0,18     17/1/2020 
 PPC2001-C3.40340,00 0,47 0,00     17/1/2020 
 PPC2001-C3.20320,00 0,64 0,27     17/1/2020 
 PPC2001-C3.00300,00 0,82 0,30     17/1/2020 
 PPC2001-C2.80280,00 1,02 0,31     17/1/2020 
 PPC2001-C2.60260,00 1,22 0,32     17/1/2020 
 PPC2001-C2.40240,00 1,41 0,31     17/1/2020 
 PPC2001-C2.20220,00 1,61 0,32     17/1/2020 
 PPC2001-C2.00200,00 1,81 0,32     17/1/2020 
 PPC1912-C5.60560,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C5.20520,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C4.80480,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C4.40440,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C4.00400,00 0,03 0,03     20/12/2019 
 PPC1912-C3.80380,00 0,10 0,09     20/12/2019 
 PPC1912-C3.60360,00 0,24 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C3.40340,00 0,42 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C3.20320,00 0,61 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C3.00300,00 0,81 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C2.80280,00 1,01 0,32     20/12/2019 
 PPC1912-C2.60260,00 1,21 0,32     20/12/2019 
 PPC1912-C2.40240,00 1,41 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C2.20220,00 1,61 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C2.00200,00 1,81 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C1.90190,00 1,91 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C1.80180,00 2,01 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C1.70170,00 2,11 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C1.60160,00 2,21 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C1.50150,00 2,31 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C1.40140,00 2,41 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C1.30130,00 2,51 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C1.20120,00 2,61 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C1.10110,00 2,71 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C1.00100,00 2,81 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C0.9595,00 2,86 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C0.9090,00 2,91 0,00     20/12/2019 
 OPAP2009-C9.60960,00 2,38 0,17     18/9/2020 
 OPAP2009-C9.20920,00 2,74 0,20     18/9/2020 
 OPAP2009-C8.80880,00 3,10 0,21     18/9/2020 
 OPAP2009-C8.40840,00 3,48 0,23     18/9/2020 
 OPAP2009-C8.00800,00 3,86 0,23     18/9/2020 
 OPAP2009-C7.60760,00 4,25 0,24     18/9/2020 
 OPAP2009-C7.20720,00 4,64 0,24     18/9/2020 
 OPAP2009-C17.001.700,00 0,02 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-C16.001.600,00 0,05 -0,02     18/9/2020 
 OPAP2009-C15.001.500,00 0,11 -0,02     18/9/2020 
 OPAP2009-C14.001.400,00 0,23 -0,02     18/9/2020 
 OPAP2009-C13.001.300,00 0,44 -0,01     18/9/2020 
 OPAP2009-C12.001.200,00 0,81 0,03     18/9/2020 
 OPAP2009-C11.001.100,00 1,34 0,08     18/9/2020 
 OPAP2009-C10.001.000,00 2,05 0,14     18/9/2020 
 OPAP2006-C9.60960,00 2,28 0,19     19/6/2020 
 OPAP2006-C9.20920,00 2,65 0,21     19/6/2020 
 OPAP2006-C8.80880,00 3,03 0,22     19/6/2020 
 OPAP2006-C8.40840,00 3,42 0,24     19/6/2020 
 OPAP2006-C8.00800,00 3,82 0,25     19/6/2020 
 OPAP2006-C7.60760,00 4,21 0,25     19/6/2020 
 OPAP2006-C7.20720,00 4,61 0,25     19/6/2020 
 OPAP2006-C17.001.700,00 0,01 0,00     19/6/2020 
 OPAP2006-C16.001.600,00 0,02 -0,01     19/6/2020 
 OPAP2006-C15.001.500,00 0,05 -0,01     19/6/2020 
 OPAP2006-C14.001.400,00 0,12 -0,01     19/6/2020 
 OPAP2006-C13.001.300,00 0,30 0,00     19/6/2020 
 OPAP2006-C12.001.200,00 0,63 0,04     19/6/2020 
 OPAP2006-C11.001.100,00 1,18 0,11     19/6/2020 
 OPAP2006-C10.001.000,00 1,93 0,17     19/6/2020 
 OPAP2003-C9.60960,00 2,19 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-C9.20920,00 2,58 0,24     20/3/2020 
 OPAP2003-C8.80880,00 2,98 0,25     20/3/2020 
 OPAP2003-C8.40840,00 3,38 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-C8.00800,00 3,77 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-C7.60760,00 4,17 0,25     20/3/2020 
 OPAP2003-C7.20720,00 4,57 0,25     20/3/2020 
 OPAP2003-C6.80680,00 4,97 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-C6.40640,00 5,37 0,25     20/3/2020 
 OPAP2003-C17.001.700,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-C16.001.600,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-C15.001.500,00 0,01 -0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-C14.001.400,00 0,03 -0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-C13.001.300,00 0,13 0,01     20/3/2020 
 OPAP2003-C12.001.200,00 0,41 0,05     20/3/2020 
 OPAP2003-C11.001.100,00 0,98 0,13     20/3/2020 
 OPAP2003-C10.001.000,00 1,82 0,21     20/3/2020 
 OPAP2002-C9.60960,00 2,17 0,24     21/2/2020 
 OPAP2002-C9.20920,00 2,57 0,25     21/2/2020 
 OPAP2002-C8.80880,00 2,96 0,24     21/2/2020 
 OPAP2002-C8.40840,00 3,36 0,25     21/2/2020 
 OPAP2002-C8.00800,00 3,76 0,25     21/2/2020 
 OPAP2002-C7.60760,00 4,16 0,25     21/2/2020 
 OPAP2002-C17.001.700,00 0,00 0,00     21/2/2020 
 OPAP2002-C16.001.600,00 0,00 0,00     21/2/2020 
 OPAP2002-C15.001.500,00 0,00 -0,00     21/2/2020 
 OPAP2002-C14.001.400,00 0,01 -0,00     21/2/2020 
 OPAP2002-C13.001.300,00 0,08 0,00     21/2/2020 
 OPAP2002-C12.001.200,00 0,33 0,05     21/2/2020 
 OPAP2002-C11.001.100,00 0,91 0,14     21/2/2020 
 OPAP2002-C10.001.000,00 1,78 0,22     21/2/2020 
 OPAP2001-C9.60960,00 2,15 0,25     17/1/2020 
 OPAP2001-C9.20920,00 2,55 0,25     17/1/2020 
 OPAP2001-C8.80880,00 2,95 0,25     17/1/2020 
 OPAP2001-C8.40840,00 3,35 0,25     17/1/2020 
 OPAP2001-C8.00800,00 3,75 0,25     17/1/2020 
 OPAP2001-C7.60760,00 4,15 0,25     17/1/2020 
 OPAP2001-C17.001.700,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 OPAP2001-C16.001.600,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 OPAP2001-C15.001.500,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 OPAP2001-C14.001.400,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 OPAP2001-C13.001.300,00 0,02 0,00     17/1/2020 
 OPAP2001-C12.001.200,00 0,20 0,00     17/1/2020 
 OPAP2001-C11.001.100,00 0,81 0,00     17/1/2020 
 OPAP2001-C10.001.000,00 1,75 0,24     17/1/2020 
 OPAP1912-C9.60960,00 2,13 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C9.20920,00 2,53 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C8.80880,00 2,93 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C8.40840,00 3,33 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C8.00800,00 3,73 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C7.60760,00 4,13 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C7.20720,00 4,53 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C6.80680,00 4,93 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C6.40640,00 5,33 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C6.00600,00 5,73 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C5.60560,00 6,13 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C17.001.700,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C16.001.600,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C15.001.500,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C14.001.400,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C13.001.300,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C12.001.200,00 0,13 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C11.001.100,00 0,76 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C10.001.000,00 1,73 0,00     20/12/2019 
 HTO2009-C9.60960,00 3,77 -0,13     18/9/2020 
 HTO2009-C9.20920,00 4,16 -0,13     18/9/2020 
 HTO2009-C19.001.900,00 0,02 -0,00     18/9/2020 
 HTO2009-C18.001.800,00 0,04 -0,00     18/9/2020 
 HTO2009-C17.001.700,00 0,09 -0,01     18/9/2020 
 HTO2009-C16.001.600,00 0,18 -0,02     18/9/2020 
 HTO2009-C15.001.500,00 0,35 -0,03     18/9/2020 
 HTO2009-C14.001.400,00 0,64 -0,04     18/9/2020 
 HTO2009-C13.001.300,00 1,09 -0,07     18/9/2020 
 HTO2009-C12.001.200,00 1,71 -0,10     18/9/2020 
 HTO2009-C11.001.100,00 2,49 -0,12     18/9/2020 
 HTO2009-C10.001.000,00 3,39 -0,13     18/9/2020 
 HTO2006-C9.60960,00 3,71 -0,13     19/6/2020 
 HTO2006-C9.20920,00 4,11 -0,13     19/6/2020 
 HTO2006-C8.80880,00 4,50 -0,13     19/6/2020 
 HTO2006-C19.001.900,00 0,00 -0,00     19/6/2020 
 HTO2006-C18.001.800,00 0,01 -0,00     19/6/2020 
 HTO2006-C17.001.700,00 0,03 -0,00     19/6/2020 
 HTO2006-C16.001.600,00 0,09 -0,01     19/6/2020 
 HTO2006-C15.001.500,00 0,21 -0,02     19/6/2020 
 HTO2006-C14.001.400,00 0,47 -0,04     19/6/2020 
 HTO2006-C13.001.300,00 0,90 -0,07     19/6/2020 
 HTO2006-C12.001.200,00 1,55 -0,10     19/6/2020 
 HTO2006-C11.001.100,00 2,38 -0,12     19/6/2020 
 HTO2006-C10.001.000,00 3,32 -0,13     19/6/2020 
 HTO2003-C9.60960,00 3,66 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-C9.20920,00 4,06 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-C8.80880,00 4,46 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-C8.40840,00 4,86 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-C19.001.900,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-C18.001.800,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-C17.001.700,00 0,00 -0,00     20/3/2020 
 HTO2003-C16.001.600,00 0,02 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-C15.001.500,00 0,07 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-C14.001.400,00 0,25 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-C13.001.300,00 0,67 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-C12.001.200,00 1,38 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-C11.001.100,00 2,28 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-C10.001.000,00 3,27 0,00     20/3/2020 
 HTO2002-C9.60960,00 3,65 -0,13     21/2/2020 
 HTO2002-C9.20920,00 4,05 -0,13     21/2/2020 
 HTO2002-C19.001.900,00 0,00 0,00     21/2/2020 
 HTO2002-C18.001.800,00 0,00 0,00     21/2/2020 
 HTO2002-C17.001.700,00 0,00 0,00     21/2/2020 
 HTO2002-C16.001.600,00 0,01 -0,00     21/2/2020 
 HTO2002-C15.001.500,00 0,04 -0,01     21/2/2020 
 HTO2002-C14.001.400,00 0,18 -0,03     21/2/2020 
 HTO2002-C13.001.300,00 0,58 -0,08     21/2/2020 
 HTO2002-C12.001.200,00 1,32 -0,11     21/2/2020 
 HTO2002-C11.001.100,00 2,26 -0,13     21/2/2020 
 HTO2002-C10.001.000,00 3,25 -0,13     21/2/2020 
 HTO2001-C9.60960,00 3,63 -0,13     17/1/2020 
 HTO2001-C9.20920,00 4,03 -0,13     17/1/2020 
 HTO2001-C19.001.900,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 HTO2001-C18.001.800,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 HTO2001-C17.001.700,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 HTO2001-C16.001.600,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 HTO2001-C15.001.500,00 0,01 -0,00     17/1/2020 
 HTO2001-C14.001.400,00 0,08 0,00     17/1/2020 
 HTO2001-C13.001.300,00 0,44 -0,09     17/1/2020 
 HTO2001-C12.001.200,00 1,25 -0,13     17/1/2020 
 HTO2001-C11.001.100,00 2,23 -0,13     17/1/2020 
 HTO2001-C10.001.000,00 3,23 -0,13     17/1/2020 
 HTO1912-C9.60960,00 3,61 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C9.20920,00 4,01 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C8.80880,00 4,41 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C8.40840,00 4,81 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C8.00800,00 5,21 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C7.60760,00 5,61 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C19.001.900,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C18.001.800,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C17.001.700,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C16.001.600,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C15.001.500,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C14.001.400,00 0,02 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C13.001.300,00 0,34 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C12.001.200,00 1,22 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C11.001.100,00 2,21 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C10.001.000,00 3,21 0,00     20/12/2019 
 FTSE2009-C2500250.000,00 53,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C2450245.000,00 65,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C2400240.000,00 79,50 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C2350235.000,00 96,50 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C2300230.000,00 116,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C2250225.000,00 139,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C2200220.000,00 164,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C2150215.000,00 192,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C2100210.000,00 223,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C2050205.000,00 257,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C2000200.000,00 294,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1975197.500,00 313,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1950195.000,00 333,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1925192.500,00 353,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1900190.000,00 374,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2006-C2500250.000,00 31,75 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C2450245.000,00 41,75 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C2400240.000,00 54,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C2350235.000,00 69,50 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C2300230.000,00 88,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C2250225.000,00 110,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C2200220.000,00 135,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C2150215.000,00 164,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C2100210.000,00 196,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C2050205.000,00 232,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C2000200.000,00 271,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C1975197.500,00 291,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C1950195.000,00 313,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C1925192.500,00 334,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C1900190.000,00 356,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C1875187.500,00 379,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C1850185.000,00 402,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C1825182.500,00 425,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2003-C2500250.000,00 11,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C2450245.000,00 17,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C2400240.000,00 25,50 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C2350235.000,00 37,50 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C2300230.000,00 53,50 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C2250225.000,00 74,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C2200220.000,00 99,50 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C2150215.000,00 130,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C2100210.000,00 165,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C2050205.000,00 204,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C2000200.000,00 247,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C1975197.500,00 269,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C1950195.000,00 292,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C1925192.500,00 316,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C1900190.000,00 339,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C1875187.500,00 363,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C1850185.000,00 388,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C1825182.500,00 412,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C1800180.000,00 437,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C1775177.500,00 462,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C1750175.000,00 486,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C1725172.500,00 511,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2002-C2500250.000,00 5,40 0,00     21/2/2020 
 FTSE2002-C2450245.000,00 9,60 0,00     21/2/2020 
 FTSE2002-C2400240.000,00 16,25 0,00     21/2/2020 
 FTSE2002-C2350235.000,00 26,25 0,00     21/2/2020 
 FTSE2002-C2300230.000,00 40,50 0,00     21/2/2020 
 FTSE2002-C2250225.000,00 60,00 0,00     21/2/2020 
 FTSE2002-C2200220.000,00 85,50 0,00     21/2/2020 
 FTSE2002-C2150215.000,00 117,00 0,00     21/2/2020 
 FTSE2002-C2100210.000,00 153,00 0,00     21/2/2020 
 FTSE2002-C2050205.000,00 195,00 0,00     21/2/2020 
 FTSE2002-C2000200.000,00 239,00 0,00     21/2/2020 
 FTSE2002-C1975197.500,00 263,00 0,00     21/2/2020 
 FTSE2002-C1950195.000,00 286,00 0,00     21/2/2020 
 FTSE2001-C2500250.000,00 0,78 0,00     17/1/2020 
 FTSE2001-C2450245.000,00 2,10 0,00     17/1/2020 
 FTSE2001-C2400240.000,00 5,00 0,00     17/1/2020 
 FTSE2001-C2350235.000,00 11,00 0,00     17/1/2020 
 FTSE2001-C2300230.000,00 21,75 0,00     17/1/2020 
 FTSE2001-C2250225.000,00 56,00 17,00     18 17/1/2020 
 FTSE2001-C2200220.000,00 64,50 0,00     17/1/2020 
 FTSE2001-C2150215.000,00 106,00 8,00     20 17/1/2020 
 FTSE2001-C2100210.000,00 138,00 0,00     17/1/2020 
 FTSE2001-C2050205.000,00 183,00 0,00     17/1/2020 
 FTSE2001-C2000200.000,00 231,00 0,00     17/1/2020 
 FTSE2001-C1975197.500,00 256,00 0,00     17/1/2020 
 FTSE2001-C1950195.000,00 281,00 0,00     17/1/2020 
 FTSE2001-C1925192.500,00 305,00 0,00     17/1/2020 
 FTSE1912-C2500250.000,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C2450245.000,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C2400240.000,00 0,02 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C2350235.000,00 0,34 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C2300230.000,00 6,00 3,20     20/12/2019 
 FTSE1912-C2250225.000,00 21,00 8,00     30 20/12/2019 
 FTSE1912-C2200220.000,00 60,00 21,00     21 20/12/2019 
 FTSE1912-C2150215.000,00 108,00 28,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C2100210.000,00 155,00 27,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C2050205.000,00 178,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C2000200.000,00 228,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1975197.500,00 253,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1950195.000,00 278,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1925192.500,00 303,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1900190.000,00 328,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1875187.500,00 353,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1850185.000,00 378,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1825182.500,00 403,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1800180.000,00 428,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1775177.500,00 453,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1750175.000,00 478,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1725172.500,00 503,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1700170.000,00 528,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1675167.500,00 553,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1650165.000,00 578,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1625162.500,00 603,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1600160.000,00 628,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1575157.500,00 653,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1550155.000,00 678,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1525152.500,00 703,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1500150.000,00 728,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1475147.500,00 753,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1450145.000,00 778,00 0,00     20/12/2019 
 ETE2009-C4.40440,00 0,12 0,01     18/9/2020 
 ETE2009-C4.00400,00 0,18 0,01     18/9/2020 
 ETE2009-C3.80380,00 0,22 0,01     18/9/2020 
 ETE2009-C3.60360,00 0,26 0,02     18/9/2020 
 ETE2009-C3.40340,00 0,32 0,02     18/9/2020 
 ETE2009-C3.20320,00 0,38 0,02     18/9/2020 
 ETE2009-C3.00300,00 0,46 0,02     18/9/2020 
 ETE2009-C2.80280,00 0,55 0,02     18/9/2020 
 ETE2009-C2.60260,00 0,65 0,03     18/9/2020 
 ETE2009-C2.40240,00 0,77 0,03     18/9/2020 
 ETE2009-C2.20220,00 0,91 0,03     18/9/2020 
 ETE2009-C2.00200,00 1,06 0,03     18/9/2020 
 ETE2009-C1.90190,00 1,14 0,03     18/9/2020 
 ETE2009-C1.80180,00 1,23 0,03     18/9/2020 
 ETE2009-C1.70170,00 1,31 0,03     18/9/2020 
 ETE2006-C4.40440,00 0,06 0,01     19/6/2020 
 ETE2006-C4.00400,00 0,11 0,01     19/6/2020 
 ETE2006-C3.80380,00 0,14 0,01     19/6/2020 
 ETE2006-C3.60360,00 0,18 0,01     19/6/2020 
 ETE2006-C3.40340,00 0,23 0,02     19/6/2020 
 ETE2006-C3.20320,00 0,29 0,02     19/6/2020 
 ETE2006-C3.00300,00 0,37 0,02     19/6/2020 
 ETE2006-C2.80280,00 0,47 0,02     19/6/2020 
 ETE2006-C2.60260,00 0,58 0,02     19/6/2020 
 ETE2006-C2.40240,00 0,71 0,03     19/6/2020 
 ETE2006-C2.20220,00 0,86 0,03     19/6/2020 
 ETE2006-C2.00200,00 1,02 0,03     19/6/2020 
 ETE2006-C1.90190,00 1,11 0,03     19/6/2020 
 ETE2006-C1.80180,00 1,20 0,03     19/6/2020 
 ETE2006-C1.70170,00 1,29 0,03     19/6/2020 
 ETE2006-C1.60160,00 1,38 0,03     19/6/2020 
 ETE2006-C1.50150,00 1,48 0,03     19/6/2020 
 ETE2006-C1.40140,00 1,58 0,03     19/6/2020 
 ETE2003-C4.40440,00 0,02 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-C4.00400,00 0,04 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-C3.80380,00 0,06 0,01     20/3/2020 
 ETE2003-C3.60360,00 0,08 0,01     20/3/2020 
 ETE2003-C3.40340,00 0,13 0,01     20/3/2020 
 ETE2003-C3.20320,00 0,18 0,01     20/3/2020 
 ETE2003-C3.00300,00 0,26 0,02     20/3/2020 
 ETE2003-C2.80280,00 0,36 0,02     20/3/2020 
 ETE2003-C2.60260,00 0,48 0,02     20/3/2020 
 ETE2003-C2.40240,00 0,63 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-C2.20220,00 0,80 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-C2.00200,00 0,98 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-C1.90190,00 1,08 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-C1.80180,00 1,17 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-C1.70170,00 1,27 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-C1.60160,00 1,37 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-C1.50150,00 1,47 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-C1.40140,00 1,57 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-C1.30130,00 1,67 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-C1.20120,00 1,77 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-C1.10110,00 1,87 0,03     20/3/2020 
 ETE2003-C1.00100,00 1,97 0,03     20/3/2020 
 ETE2002-C4.40440,00 0,01 0,00     21/2/2020 
 ETE2002-C4.00400,00 0,02 0,00     21/2/2020 
 ETE2002-C3.80380,00 0,03 0,00     21/2/2020 
 ETE2002-C3.60360,00 0,06 0,01     21/2/2020 
 ETE2002-C3.40340,00 0,09 0,01     21/2/2020 
 ETE2002-C3.20320,00 0,14 0,01     21/2/2020 
 ETE2002-C3.00300,00 0,22 0,02     21/2/2020 
 ETE2002-C2.80280,00 0,32 0,02     21/2/2020 
 ETE2002-C2.60260,00 0,45 0,00     21/2/2020 
 ETE2002-C2.40240,00 0,61 0,03     21/2/2020 
 ETE2002-C2.20220,00 0,78 0,03     21/2/2020 
 ETE2002-C2.00200,00 0,97 0,03     21/2/2020 
 ETE2002-C1.90190,00 1,07 0,03     21/2/2020 
 ETE2001-C4.40440,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 ETE2001-C4.00400,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 ETE2001-C3.80380,00 0,01 0,00     17/1/2020 
 ETE2001-C3.60360,00 0,02 0,00     17/1/2020 
 ETE2001-C3.40340,00 0,04 0,01     17/1/2020 
 ETE2001-C3.20320,00 0,08 0,01     17/1/2020 
 ETE2001-C3.00300,00 0,15 0,01     17/1/2020 
 ETE2001-C2.80280,00 0,26 0,02     17/1/2020 
 ETE2001-C2.60260,00 0,40 0,00     17/1/2020 
 ETE2001-C2.40240,00 0,58 0,03     17/1/2020 
 ETE2001-C2.20220,00 0,77 0,03     17/1/2020 
 ETE2001-C2.00200,00 0,96 0,03     17/1/2020 
 ETE2001-C1.90190,00 1,06 0,03     17/1/2020 
 ETE1912-C4.40440,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C4.00400,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C3.80380,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C3.60360,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C3.40340,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C3.20320,00 0,02 0,00 0,02 10   20/12/2019 
 ETE1912-C3.00300,00 0,07 0,01     20/12/2019 
 ETE1912-C2.80280,00 0,19 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C2.60260,00 0,37 0,00     10 20/12/2019 
 ETE1912-C2.40240,00 0,56 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C2.20220,00 0,76 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C2.00200,00 0,96 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C1.90190,00 1,06 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C1.80180,00 1,16 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C1.70170,00 1,26 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C1.60160,00 1,36 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C1.50150,00 1,46 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C1.40140,00 1,56 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C1.30130,00 1,66 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C1.20120,00 1,76 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C1.10110,00 1,86 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C1.00100,00 1,96 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C0.9595,00 2,01 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C0.9090,00 2,06 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C0.8585,00 2,11 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C0.8080,00 2,16 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C0.7575,00 2,21 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C0.7070,00 2,26 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C0.6565,00 2,31 0,00     20/12/2019 
 ALPHA2009-C2.80280,00 0,06 0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-C2.60260,00 0,09 0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-C2.40240,00 0,12 0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-C2.20220,00 0,17 0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-C2.00200,00 0,23 0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-C1.90190,00 0,27 0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-C1.80180,00 0,32 0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-C1.70170,00 0,37 0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-C1.60160,00 0,42 0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-C1.50150,00 0,49 0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-C1.40140,00 0,56 0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-C1.30130,00 0,63 0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-C1.20120,00 0,72 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-C1.10110,00 0,80 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-C1.00100,00 0,89 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2006-C2.80280,00 0,03 0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-C2.60260,00 0,05 0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-C2.40240,00 0,08 0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-C2.20220,00 0,12 0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-C2.00200,00 0,18 0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-C1.90190,00 0,22 0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-C1.80180,00 0,27 0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-C1.70170,00 0,32 0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-C1.60160,00 0,38 0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-C1.50150,00 0,45 0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-C1.40140,00 0,53 0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-C1.30130,00 0,61 0,00     19/6/2020 
 ALPHA2006-C1.20120,00 0,70 0,00     19/6/2020 
 ALPHA2006-C1.10110,00 0,79 0,00     19/6/2020 
 ALPHA2006-C1.00100,00 0,88 0,00     19/6/2020 
 ALPHA2006-C0.9595,00 0,93 0,00     19/6/2020 
 ALPHA2006-C0.9090,00 0,98 0,00     19/6/2020 
 ALPHA2003-C2.80280,00 0,01 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-C2.60260,00 0,01 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-C2.40240,00 0,03 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-C2.20220,00 0,06 0,01     20/3/2020 
 ALPHA2003-C2.00200,00 0,11 0,01     20/3/2020 
 ALPHA2003-C1.90190,00 0,15 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-C1.80180,00 0,20 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-C1.70170,00 0,26 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-C1.60160,00 0,33 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-C1.50150,00 0,41 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-C1.40140,00 0,49 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-C1.30130,00 0,58 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-C1.20120,00 0,68 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-C1.10110,00 0,78 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-C1.00100,00 0,88 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-C0.9595,00 0,93 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-C0.9090,00 0,98 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-C0.8585,00 1,02 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2002-C2.80280,00 0,00 0,00     21/2/2020 
 ALPHA2002-C2.60260,00 0,01 0,00     21/2/2020 
 ALPHA2002-C2.40240,00 0,02 0,00     21/2/2020 
 ALPHA2002-C2.20220,00 0,04 0,00     21/2/2020 
 ALPHA2002-C2.00200,00 0,09 0,01     21/2/2020 
 ALPHA2002-C1.90190,00 0,13 0,01     21/2/2020 
 ALPHA2002-C1.80180,00 0,18 0,01     21/2/2020 
 ALPHA2002-C1.70170,00 0,24 0,01     21/2/2020 
 ALPHA2002-C1.60160,00 0,31 0,00     21/2/2020 
 ALPHA2002-C1.50150,00 0,39 0,00     21/2/2020 
 ALPHA2002-C1.40140,00 0,48 0,00     21/2/2020 
 ALPHA2002-C1.30130,00 0,58 0,00     21/2/2020 
 ALPHA2001-C2.80280,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 ALPHA2001-C2.60260,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 ALPHA2001-C2.40240,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 ALPHA2001-C2.20220,00 0,01 0,00     17/1/2020 
 ALPHA2001-C2.00200,00 0,05 0,00     17/1/2020 
 ALPHA2001-C1.90190,00 0,09 0,00     17/1/2020 
 ALPHA2001-C1.80180,00 0,14 0,00     17/1/2020 
 ALPHA2001-C1.70170,00 0,29 0,08     17/1/2020 
 ALPHA2001-C1.60160,00 0,29 0,00     17/1/2020 
 ALPHA2001-C1.50150,00 0,38 0,00     17/1/2020 
 ALPHA2001-C1.40140,00 0,47 0,00     17/1/2020 
 ALPHA2001-C1.30130,00 0,57 0,00     17/1/2020 
 ALPHA2001-C1.20120,00 0,67 0,00     17/1/2020 
 ALPHA1912-C2.80280,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C2.60260,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C2.40240,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C2.20220,00 0,00 -0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C2.00200,00 0,02 -0,01     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.90190,00 0,05 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.80180,00 0,10 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.70170,00 0,18 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.60160,00 0,27 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.50150,00 0,37 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.40140,00 0,47 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.30130,00 0,57 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.20120,00 0,67 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.10110,00 0,77 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.00100,00 0,87 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C0.9595,00 0,92 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C0.9090,00 0,97 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C0.8585,00 1,02 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C0.8080,00 1,07 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C0.7575,00 1,12 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C0.7070,00 1,17 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C0.6565,00 1,22 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C0.6060,00 1,27 0,00     20/12/2019 
Put Options
SymbolStrikeLastChgBidBidSizeAskAskSizeVolExpire
 ALPHA1912-P0.6060,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P0.6565,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P0.7070,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P0.7575,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P0.8080,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P0.8585,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P0.9090,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P0.9595,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.00100,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.10110,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.20120,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.30130,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.40140,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.50150,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.60160,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.70170,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.80180,00 0,03 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.90190,00 0,07 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P2.00200,00 0,15 -0,01     20/12/2019 
 ALPHA1912-P2.20220,00 0,33 -0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P2.40240,00 0,53 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P2.60260,00 0,73 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P2.80280,00 0,93 0,00     20/12/2019 
 ALPHA2001-P1.20120,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 ALPHA2001-P1.30130,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 ALPHA2001-P1.40140,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 ALPHA2001-P1.50150,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 ALPHA2001-P1.60160,00 0,01 0,00     17/1/2020 
 ALPHA2001-P1.70170,00 0,03 0,00     17/1/2020 
 ALPHA2001-P1.80180,00 0,06 0,00     17/1/2020 
 ALPHA2001-P1.90190,00 0,11 0,00     17/1/2020 
 ALPHA2001-P2.00200,00 0,18 0,00     17/1/2020 
 ALPHA2001-P2.20220,00 0,34 0,00     17/1/2020 
 ALPHA2001-P2.40240,00 0,53 0,00     17/1/2020 
 ALPHA2001-P2.60260,00 0,73 0,00     17/1/2020 
 ALPHA2001-P2.80280,00 0,93 0,00     17/1/2020 
 ALPHA2002-P1.30130,00 0,00 0,00     21/2/2020 
 ALPHA2002-P1.40140,00 0,01 0,00     21/2/2020 
 ALPHA2002-P1.50150,00 0,02 0,00     21/2/2020 
 ALPHA2002-P1.60160,00 0,03 0,00     21/2/2020 
 ALPHA2002-P1.70170,00 0,06 0,00     21/2/2020 
 ALPHA2002-P1.80180,00 0,10 0,01     21/2/2020 
 ALPHA2002-P1.90190,00 0,15 0,01     21/2/2020 
 ALPHA2002-P2.00200,00 0,21 0,01     21/2/2020 
 ALPHA2002-P2.20220,00 0,36 0,00     21/2/2020 
 ALPHA2002-P2.40240,00 0,54 0,00     21/2/2020 
 ALPHA2002-P2.60260,00 0,73 0,00     21/2/2020 
 ALPHA2002-P2.80280,00 0,93 0,00     21/2/2020 
 ALPHA2003-P0.8585,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-P0.9090,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-P0.9595,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-P1.00100,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-P1.10110,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-P1.20120,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-P1.30130,00 0,01 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-P1.40140,00 0,01 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-P1.50150,00 0,03 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-P1.60160,00 0,05 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-P1.70170,00 0,08 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-P1.80180,00 0,12 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-P1.90190,00 0,17 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-P2.00200,00 0,23 0,01     20/3/2020 
 ALPHA2003-P2.20220,00 0,38 0,01     20/3/2020 
 ALPHA2003-P2.40240,00 0,55 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-P2.60260,00 0,74 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-P2.80280,00 0,93 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2006-P0.9090,00 0,00 0,00     19/6/2020 
 ALPHA2006-P0.9595,00 0,00 0,00     19/6/2020 
 ALPHA2006-P1.00100,00 0,00 0,00     19/6/2020 
 ALPHA2006-P1.10110,00 0,01 0,00     19/6/2020 
 ALPHA2006-P1.20120,00 0,01 0,00     19/6/2020 
 ALPHA2006-P1.30130,00 0,02 0,00     19/6/2020 
 ALPHA2006-P1.40140,00 0,04 0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-P1.50150,00 0,06 0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-P1.60160,00 0,09 0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-P1.70170,00 0,13 0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-P1.80180,00 0,18 0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-P1.90190,00 0,23 0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-P2.00200,00 0,29 0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-P2.20220,00 0,43 0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-P2.40240,00 0,59 0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-P2.60260,00 0,76 0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-P2.80280,00 0,94 0,00     19/6/2020 
 ALPHA2009-P1.00100,00 0,01 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-P1.10110,00 0,02 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-P1.20120,00 0,03 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-P1.30130,00 0,04 0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-P1.40140,00 0,07 0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-P1.50150,00 0,09 0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-P1.60160,00 0,13 0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-P1.70170,00 0,17 0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-P1.80180,00 0,22 0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-P1.90190,00 0,27 0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-P2.00200,00 0,33 0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-P2.20220,00 0,47 0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-P2.40240,00 0,62 0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-P2.60260,00 0,79 0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-P2.80280,00 0,96 0,01     18/9/2020 
 ETE1912-P0.6565,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P0.7070,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P0.7575,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P0.8080,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P0.8585,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P0.9090,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P0.9595,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P1.00100,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P1.10110,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P1.20120,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P1.30130,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P1.40140,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P1.50150,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P1.60160,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P1.70170,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P1.80180,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P1.90190,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P2.00200,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P2.20220,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P2.40240,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P2.60260,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P2.80280,00 0,03 -0,01     20/12/2019 
 ETE1912-P3.00300,00 0,11 -0,02     20/12/2019 
 ETE1912-P3.20320,00 0,25 -0,03     20/12/2019 
 ETE1912-P3.40340,00 0,44 -0,03     20/12/2019 
 ETE1912-P3.60360,00 0,64 -0,03     20/12/2019 
 ETE1912-P3.80380,00 0,84 -0,03     20/12/2019 
 ETE1912-P4.00400,00 1,04 -0,03     20/12/2019 
 ETE1912-P4.40440,00 1,44 -0,03     20/12/2019 
 ETE2001-P1.90190,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 ETE2001-P2.00200,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 ETE2001-P2.20220,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 ETE2001-P2.40240,00 0,01 -0,00     17/1/2020 
 ETE2001-P2.60260,00 0,04 -0,01     17/1/2020 
 ETE2001-P2.80280,00 0,09 -0,01     17/1/2020 
 ETE2001-P3.00300,00 0,18 -0,02     17/1/2020 
 ETE2001-P3.20320,00 0,31 -0,02     17/1/2020 
 ETE2001-P3.40340,00 0,47 -0,03     17/1/2020 
 ETE2001-P3.60360,00 0,65 -0,03     17/1/2020 
 ETE2001-P3.80380,00 0,84 -0,03     17/1/2020 
 ETE2001-P4.00400,00 1,04 -0,03     17/1/2020 
 ETE2001-P4.40440,00 1,44 -0,03     17/1/2020 
 ETE2002-P1.90190,00 0,00 0,00     21/2/2020 
 ETE2002-P2.00200,00 0,00 -0,00     21/2/2020 
 ETE2002-P2.20220,00 0,01 -0,00     21/2/2020 
 ETE2002-P2.40240,00 0,04 -0,00     21/2/2020 
 ETE2002-P2.60260,00 0,08 -0,01     21/2/2020 
 ETE2002-P2.80280,00 0,15 -0,01     21/2/2020 
 ETE2002-P3.00300,00 0,25 -0,01     21/2/2020 
 ETE2002-P3.20320,00 0,37 -0,02     21/2/2020 
 ETE2002-P3.40340,00 0,52 -0,02     21/2/2020 
 ETE2002-P3.60360,00 0,68 -0,02     21/2/2020 
 ETE2002-P3.80380,00 0,86 -0,03     21/2/2020 
 ETE2002-P4.00400,00 1,05 -0,03     21/2/2020 
 ETE2002-P4.40440,00 1,44 -0,03     21/2/2020 
 ETE2003-P1.00100,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-P1.10110,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-P1.20120,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-P1.30130,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-P1.40140,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-P1.50150,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-P1.60160,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-P1.70170,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-P1.80180,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-P1.90190,00 0,01 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-P2.00200,00 0,01 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-P2.20220,00 0,03 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-P2.40240,00 0,06 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-P2.60260,00 0,11 -0,01     20/3/2020 
 ETE2003-P2.80280,00 0,19 -0,01     20/3/2020 
 ETE2003-P3.00300,00 0,29 -0,01     20/3/2020 
 ETE2003-P3.20320,00 0,41 -0,02     20/3/2020 
 ETE2003-P3.40340,00 0,55 -0,02     20/3/2020 
 ETE2003-P3.60360,00 0,71 -0,02     20/3/2020 
 ETE2003-P3.80380,00 0,88 -0,02     20/3/2020 
 ETE2003-P4.00400,00 1,06 -0,03     20/3/2020 
 ETE2003-P4.40440,00 1,44 -0,03     20/3/2020 
 ETE2006-P1.40140,00 0,00 0,00     19/6/2020 
 ETE2006-P1.50150,00 0,00 0,00     19/6/2020 
 ETE2006-P1.60160,00 0,01 0,00     19/6/2020 
 ETE2006-P1.70170,00 0,01 -0,00     19/6/2020 
 ETE2006-P1.80180,00 0,02 -0,00     19/6/2020 
 ETE2006-P1.90190,00 0,03 -0,00     19/6/2020 
 ETE2006-P2.00200,00 0,04 -0,00     19/6/2020 
 ETE2006-P2.20220,00 0,07 -0,00     19/6/2020 
 ETE2006-P2.40240,00 0,12 -0,00     19/6/2020 
 ETE2006-P2.60260,00 0,19 -0,01     19/6/2020 
 ETE2006-P2.80280,00 0,28 -0,01     19/6/2020 
 ETE2006-P3.00300,00 0,38 -0,01     19/6/2020 
 ETE2006-P3.20320,00 0,50 -0,01     19/6/2020 
 ETE2006-P3.40340,00 0,64 -0,02     19/6/2020 
 ETE2006-P3.60360,00 0,79 -0,02     19/6/2020 
 ETE2006-P3.80380,00 0,95 -0,02     19/6/2020 
 ETE2006-P4.00400,00 1,12 -0,02     19/6/2020 
 ETE2006-P4.40440,00 1,47 -0,03     19/6/2020 
 ETE2009-P1.70170,00 0,03 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-P1.80180,00 0,04 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-P1.90190,00 0,05 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-P2.00200,00 0,07 -0,00     18/9/2020 
 ETE2009-P2.20220,00 0,12 -0,00     18/9/2020 
 ETE2009-P2.40240,00 0,18 -0,01     18/9/2020 
 ETE2009-P2.60260,00 0,26 -0,01     18/9/2020 
 ETE2009-P2.80280,00 0,35 -0,01     18/9/2020 
 ETE2009-P3.00300,00 0,46 -0,01     18/9/2020 
 ETE2009-P3.20320,00 0,58 -0,01     18/9/2020 
 ETE2009-P3.40340,00 0,71 -0,01     18/9/2020 
 ETE2009-P3.60360,00 0,86 -0,01     18/9/2020 
 ETE2009-P3.80380,00 1,01 -0,02     18/9/2020 
 ETE2009-P4.00400,00 1,17 -0,02     18/9/2020 
 ETE2009-P4.40440,00 1,51 -0,02     18/9/2020 
 FTSE1912-P1450145.000,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1475147.500,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1500150.000,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1525152.500,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1550155.000,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1575157.500,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1600160.000,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1625162.500,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1650165.000,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1675167.500,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1700170.000,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1725172.500,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1750175.000,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1775177.500,00 0,03 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1800180.000,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1825182.500,00 0,02 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1850185.000,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1875187.500,00 0,02 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1900190.000,00 0,04 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1925192.500,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1950195.000,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1975197.500,00 0,02 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P2000200.000,00 0,07 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P2050205.000,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P2100210.000,00 0,17 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P2150215.000,00 1,90 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P2200220.000,00 11,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P2250225.000,00 30,00 -5,00     71 20/12/2019 
 FTSE1912-P2300230.000,00 74,50 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P2350235.000,00 122,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P2400240.000,00 172,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P2450245.000,00 222,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P2500250.000,00 272,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE2001-P1925192.500,00 0,10 0,00     17/1/2020 
 FTSE2001-P1950195.000,00 0,22 0,00     17/1/2020 
 FTSE2001-P1975197.500,00 0,45 0,00     17/1/2020 
 FTSE2001-P2000200.000,00 0,88 0,00     17/1/2020 
 FTSE2001-P2050205.000,00 2,80 0,00     17/1/2020 
 FTSE2001-P2100210.000,00 7,60 0,00     17/1/2020 
 FTSE2001-P2150215.000,00 17,25 0,00     17/1/2020 
 FTSE2001-P2200220.000,00 28,00 -5,50     42 17/1/2020 
 FTSE2001-P2250225.000,00 47,00 -11,00     100 17/1/2020 
 FTSE2001-P2300230.000,00 77,00 -13,50     21 17/1/2020 
 FTSE2001-P2350235.000,00 120,00 -10,00     20 17/1/2020 
 FTSE2001-P2400240.000,00 174,00 0,00     17/1/2020 
 FTSE2001-P2450245.000,00 221,00 0,00     17/1/2020 
 FTSE2001-P2500250.000,00 269,00 0,00     17/1/2020 
 FTSE2002-P1950195.000,00 2,20 0,00     21/2/2020 
 FTSE2002-P1975197.500,00 3,30 0,00     21/2/2020 
 FTSE2002-P2000200.000,00 4,90 0,00     21/2/2020 
 FTSE2002-P2050205.000,00 10,00 0,00     21/2/2020 
 FTSE2002-P2100210.000,00 18,75 0,00     21/2/2020 
 FTSE2002-P2150215.000,00 31,75 0,00     21/2/2020 
 FTSE2002-P2200220.000,00 50,50 0,00     21/2/2020 
 FTSE2002-P2250225.000,00 75,00 0,00     21/2/2020 
 FTSE2002-P2300230.000,00 105,00 0,00     21/2/2020 
 FTSE2002-P2350235.000,00 140,00 0,00     21/2/2020 
 FTSE2002-P2400240.000,00 180,00 0,00     21/2/2020 
 FTSE2002-P2450245.000,00 223,00 0,00     21/2/2020 
 FTSE2002-P2500250.000,00 269,00 0,00     21/2/2020 
 FTSE2003-P1725172.500,00 0,09 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P1750175.000,00 0,15 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P1775177.500,00 0,26 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P1800180.000,00 0,42 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P1825182.500,00 0,67 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P1850185.000,00 1,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P1875187.500,00 1,60 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P1900190.000,00 2,40 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P1925192.500,00 3,40 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P1950195.000,00 4,80 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P1975197.500,00 6,70 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P2000200.000,00 9,20 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P2050205.000,00 16,25 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P2100210.000,00 26,75 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P2150215.000,00 41,25 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P2200220.000,00 60,50 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P2250225.000,00 85,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P2300230.000,00 114,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P2350235.000,00 148,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P2400240.000,00 186,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P2450245.000,00 227,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P2500250.000,00 271,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2006-P1825182.500,00 4,60 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P1850185.000,00 6,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P1875187.500,00 7,70 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P1900190.000,00 9,90 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P1925192.500,00 12,50 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P1950195.000,00 15,50 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P1975197.500,00 19,25 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P2000200.000,00 23,50 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P2050205.000,00 34,25 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P2100210.000,00 47,75 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P2150215.000,00 65,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P2200220.000,00 85,50 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P2250225.000,00 110,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P2300230.000,00 137,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P2350235.000,00 168,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P2400240.000,00 203,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P2450245.000,00 240,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P2500250.000,00 279,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2009-P1900190.000,00 18,75 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1925192.500,00 22,25 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1950195.000,00 26,50 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1975197.500,00 31,25 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P2000200.000,00 36,50 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P2050205.000,00 49,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P2100210.000,00 64,50 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P2150215.000,00 82,50 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P2200220.000,00 103,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P2250225.000,00 127,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P2300230.000,00 154,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P2350235.000,00 184,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P2400240.000,00 216,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P2450245.000,00 251,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P2500250.000,00 288,00 0,00     18/9/2020 
 HTO1912-P10.001.000,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-P11.001.100,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-P12.001.200,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-P13.001.300,00 0,12 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-P14.001.400,00 0,80 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-P15.001.500,00 1,79 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-P16.001.600,00 2,79 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-P17.001.700,00 3,79 0,13     20/12/2019 
 HTO1912-P18.001.800,00 4,79 0,13     20/12/2019 
 HTO1912-P19.001.900,00 5,79 0,13     20/12/2019 
 HTO1912-P7.60760,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-P8.00800,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-P8.40840,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-P8.80880,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-P9.20920,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-P9.60960,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 HTO2001-P10.001.000,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 HTO2001-P11.001.100,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 HTO2001-P12.001.200,00 0,02 0,01     17/1/2020 
 HTO2001-P13.001.300,00 0,21 0,00     17/1/2020 
 HTO2001-P14.001.400,00 0,85 0,11     17/1/2020 
 HTO2001-P15.001.500,00 1,79 0,13     17/1/2020 
 HTO2001-P16.001.600,00 2,79 0,13     17/1/2020 
 HTO2001-P17.001.700,00 3,79 0,13     17/1/2020 
 HTO2001-P18.001.800,00 4,79 0,13     17/1/2020 
 HTO2001-P19.001.900,00 5,79 0,13     17/1/2020 
 HTO2001-P9.20920,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 HTO2001-P9.60960,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 HTO2002-P10.001.000,00 0,00 0,00     21/2/2020 
 HTO2002-P11.001.100,00 0,00 0,00     21/2/2020 
 HTO2002-P12.001.200,00 0,06 0,01     21/2/2020 
 HTO2002-P13.001.300,00 0,32 0,05     21/2/2020 
 HTO2002-P14.001.400,00 0,93 0,10     21/2/2020 
 HTO2002-P15.001.500,00 1,80 0,13     21/2/2020 
 HTO2002-P16.001.600,00 2,79 0,13     21/2/2020 
 HTO2002-P17.001.700,00 3,79 0,13     21/2/2020 
 HTO2002-P18.001.800,00 4,79 0,13     21/2/2020 
 HTO2002-P19.001.900,00 5,79 0,13     21/2/2020 
 HTO2002-P9.20920,00 0,00 0,00     21/2/2020 
 HTO2002-P9.60960,00 0,00 0,00     21/2/2020 
 HTO2003-P10.001.000,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-P11.001.100,00 0,01 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-P12.001.200,00 0,10 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-P13.001.300,00 0,40 0,06     20/3/2020 
 HTO2003-P14.001.400,00 0,98 0,09     20/3/2020 
 HTO2003-P15.001.500,00 1,82 0,12     20/3/2020 
 HTO2003-P16.001.600,00 2,79 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-P17.001.700,00 3,79 0,13     20/3/2020 
 HTO2003-P18.001.800,00 4,79 0,13     20/3/2020 
 HTO2003-P19.001.900,00 5,79 0,13     20/3/2020 
 HTO2003-P8.40840,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-P8.80880,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-P9.20920,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-P9.60960,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 HTO2006-P10.001.000,00 0,01 0,00     19/6/2020 
 HTO2006-P11.001.100,00 0,06 0,01     19/6/2020 
 HTO2006-P12.001.200,00 0,22 0,03     19/6/2020 
 HTO2006-P13.001.300,00 0,57 0,06     19/6/2020 
 HTO2006-P14.001.400,00 1,13 0,08     19/6/2020 
 HTO2006-P15.001.500,00 1,89 0,11     19/6/2020 
 HTO2006-P16.001.600,00 2,80 0,12     19/6/2020 
 HTO2006-P17.001.700,00 3,79 0,13     19/6/2020 
 HTO2006-P18.001.800,00 4,79 0,13     19/6/2020 
 HTO2006-P19.001.900,00 5,79 0,13     19/6/2020 
 HTO2006-P8.80880,00 0,00 0,00     19/6/2020 
 HTO2006-P9.20920,00 0,00 0,00     19/6/2020 
 HTO2006-P9.60960,00 0,00 0,00     19/6/2020 
 HTO2009-P10.001.000,00 0,03 0,01     18/9/2020 
 HTO2009-P11.001.100,00 0,12 0,02     18/9/2020 
 HTO2009-P12.001.200,00 0,32 0,03     18/9/2020 
 HTO2009-P13.001.300,00 0,69 0,06     18/9/2020 
 HTO2009-P14.001.400,00 1,25 0,09     18/9/2020 
 HTO2009-P15.001.500,00 1,97 0,10     18/9/2020 
 HTO2009-P16.001.600,00 2,83 0,12     18/9/2020 
 HTO2009-P17.001.700,00 3,79 0,13     18/9/2020 
 HTO2009-P18.001.800,00 4,79 0,13     18/9/2020 
 HTO2009-P19.001.900,00 5,79 0,13     18/9/2020 
 HTO2009-P9.20920,00 0,01 0,00     18/9/2020 
 HTO2009-P9.60960,00 0,02 0,00     18/9/2020 
 OPAP1912-P10.001.000,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P11.001.100,00 0,03 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P12.001.200,00 0,40 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P13.001.300,00 1,27 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P14.001.400,00 2,27 -0,25     20/12/2019 
 OPAP1912-P15.001.500,00 3,27 -0,25     20/12/2019 
 OPAP1912-P16.001.600,00 4,27 -0,25     20/12/2019 
 OPAP1912-P17.001.700,00 5,27 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P5.60560,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P6.00600,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P6.40640,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P6.80680,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P7.20720,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P7.60760,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P8.00800,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P8.40840,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P8.80880,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P9.20920,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P9.60960,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 OPAP2001-P10.001.000,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 OPAP2001-P11.001.100,00 0,06 0,00     17/1/2020 
 OPAP2001-P12.001.200,00 0,45 0,00     17/1/2020 
 OPAP2001-P13.001.300,00 1,28 -0,24     17/1/2020 
 OPAP2001-P14.001.400,00 2,27 -0,25     17/1/2020 
 OPAP2001-P15.001.500,00 3,27 -0,25     17/1/2020 
 OPAP2001-P16.001.600,00 4,27 -0,25     17/1/2020 
 OPAP2001-P17.001.700,00 5,27 0,00     17/1/2020 
 OPAP2001-P7.60760,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 OPAP2001-P8.00800,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 OPAP2001-P8.40840,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 OPAP2001-P8.80880,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 OPAP2001-P9.20920,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 OPAP2001-P9.60960,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 OPAP2002-P10.001.000,00 0,01 -0,03     21/2/2020 
 OPAP2002-P11.001.100,00 0,14 -0,11     21/2/2020 
 OPAP2002-P12.001.200,00 0,55 -0,20     21/2/2020 
 OPAP2002-P13.001.300,00 1,31 -0,25     21/2/2020 
 OPAP2002-P14.001.400,00 2,27 -0,25     21/2/2020 
 OPAP2002-P15.001.500,00 3,27 -0,25     21/2/2020 
 OPAP2002-P16.001.600,00 4,27 -0,25     21/2/2020 
 OPAP2002-P17.001.700,00 5,27 0,00     21/2/2020 
 OPAP2002-P7.60760,00 0,00 0,00     21/2/2020 
 OPAP2002-P8.00800,00 0,00 0,00     21/2/2020 
 OPAP2002-P8.40840,00 0,00 0,00     21/2/2020 
 OPAP2002-P8.80880,00 0,00 0,00     21/2/2020 
 OPAP2002-P9.20920,00 0,00 -0,00     21/2/2020 
 OPAP2002-P9.60960,00 0,00 -0,01     21/2/2020 
 OPAP2003-P10.001.000,00 0,03 -0,04     20/3/2020 
 OPAP2003-P11.001.100,00 0,19 -0,12     20/3/2020 
 OPAP2003-P12.001.200,00 0,62 -0,21     20/3/2020 
 OPAP2003-P13.001.300,00 1,35 -0,24     20/3/2020 
 OPAP2003-P14.001.400,00 2,27 -0,25     20/3/2020 
 OPAP2003-P15.001.500,00 3,27 -0,25     20/3/2020 
 OPAP2003-P16.001.600,00 4,27 -0,25     20/3/2020 
 OPAP2003-P17.001.700,00 5,27 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-P6.40640,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-P6.80680,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-P7.20720,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-P7.60760,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-P8.00800,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-P8.40840,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-P8.80880,00 0,00 -0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-P9.20920,00 0,00 -0,01     20/3/2020 
 OPAP2003-P9.60960,00 0,01 -0,02     20/3/2020 
 OPAP2006-P10.001.000,00 0,10 -0,08     19/6/2020 
 OPAP2006-P11.001.100,00 0,34 -0,15     19/6/2020 
 OPAP2006-P12.001.200,00 0,79 -0,21     19/6/2020 
 OPAP2006-P13.001.300,00 1,46 -0,25     19/6/2020 
 OPAP2006-P14.001.400,00 2,31 -0,26     19/6/2020 
 OPAP2006-P15.001.500,00 3,27 -0,25     19/6/2020 
 OPAP2006-P16.001.600,00 4,27 -0,25     19/6/2020 
 OPAP2006-P17.001.700,00 5,27 0,00     19/6/2020 
 OPAP2006-P7.20720,00 0,00 0,00     19/6/2020 
 OPAP2006-P7.60760,00 0,00 0,00     19/6/2020 
 OPAP2006-P8.00800,00 0,00 -0,01     19/6/2020 
 OPAP2006-P8.40840,00 0,01 -0,01     19/6/2020 
 OPAP2006-P8.80880,00 0,01 -0,02     19/6/2020 
 OPAP2006-P9.20920,00 0,03 -0,04     19/6/2020 
 OPAP2006-P9.60960,00 0,06 -0,06     19/6/2020 
 OPAP2009-P10.001.000,00 0,17 -0,11     18/9/2020 
 OPAP2009-P11.001.100,00 0,45 -0,17     18/9/2020 
 OPAP2009-P12.001.200,00 0,91 -0,22     18/9/2020 
 OPAP2009-P13.001.300,00 1,55 -0,27     18/9/2020 
 OPAP2009-P14.001.400,00 2,36 -0,27     18/9/2020 
 OPAP2009-P15.001.500,00 3,28 -0,26     18/9/2020 
 OPAP2009-P16.001.600,00 4,27 -0,25     18/9/2020 
 OPAP2009-P17.001.700,00 5,27 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-P7.20720,00 0,00 -0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-P7.60760,00 0,00 -0,01     18/9/2020 
 OPAP2009-P8.00800,00 0,01 -0,02     18/9/2020 
 OPAP2009-P8.40840,00 0,02 -0,03     18/9/2020 
 OPAP2009-P8.80880,00 0,04 -0,04     18/9/2020 
 OPAP2009-P9.20920,00 0,06 -0,06     18/9/2020 
 OPAP2009-P9.60960,00 0,11 -0,08     18/9/2020 
 PPC1912-P0.9090,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P0.9595,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P1.00100,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P1.10110,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P1.20120,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P1.30130,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P1.40140,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P1.50150,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P1.60160,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P1.70170,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P1.80180,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P1.90190,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P2.00200,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P2.20220,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P2.40240,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P2.60260,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P2.80280,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P3.00300,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P3.20320,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P3.40340,00 0,00 -0,05     20/12/2019 
 PPC1912-P3.60360,00 0,02 -0,14     20/12/2019 
 PPC1912-P3.80380,00 0,09 -0,23     20/12/2019 
 PPC1912-P4.00400,00 0,22 -0,29     20/12/2019 
 PPC1912-P4.40440,00 0,59 -0,32     20/12/2019 
 PPC1912-P4.80480,00 0,99 -0,32     20/12/2019 
 PPC1912-P5.20520,00 1,39 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P5.60560,00 1,79 0,00     20/12/2019 
 PPC2001-P2.00200,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 PPC2001-P2.20220,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 PPC2001-P2.40240,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 PPC2001-P2.60260,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 PPC2001-P2.80280,00 0,00 -0,01     17/1/2020 
 PPC2001-P3.00300,00 0,01 0,00     17/1/2020 
 PPC2001-P3.20320,00 0,02 0,00     17/1/2020 
 PPC2001-P3.40340,00 0,06 -0,10     17/1/2020 
 PPC2001-P3.60360,00 0,12 -0,14     17/1/2020 
 PPC2001-P3.80380,00 0,20 -0,19     17/1/2020 
 PPC2001-P4.00400,00 0,32 -0,23     17/1/2020 
 PPC2001-P4.40440,00 0,63 -0,29     17/1/2020 
 PPC2001-P4.80480,00 1,00 -0,31     17/1/2020 
 PPC2001-P5.20520,00 1,39 0,00     17/1/2020 
 PPC2001-P5.60560,00 1,79 0,00     17/1/2020 
 PPC2002-P2.20220,00 0,00 0,00     21/2/2020 
 PPC2002-P2.40240,00 0,00 -0,00     21/2/2020 
 PPC2002-P2.60260,00 0,01 -0,01     21/2/2020 
 PPC2002-P2.80280,00 0,02 -0,03     21/2/2020 
 PPC2002-P3.00300,00 0,03 -0,05     21/2/2020 
 PPC2002-P3.20320,00 0,07 -0,08     21/2/2020 
 PPC2002-P3.40340,00 0,12 -0,11     21/2/2020 
 PPC2002-P3.60360,00 0,19 -0,14     21/2/2020 
 PPC2002-P3.80380,00 0,28 -0,18     21/2/2020 
 PPC2002-P4.00400,00 0,40 -0,21     21/2/2020 
 PPC2002-P4.40440,00 0,69 -0,26     21/2/2020 
 PPC2002-P4.80480,00 1,03 -0,29     21/2/2020 
 PPC2002-P5.20520,00 1,40 0,00     21/2/2020 
 PPC2002-P5.60560,00 1,79 0,00     21/2/2020 
 PPC2003-P0.9090,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P0.9595,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P1.00100,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P1.10110,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P1.20120,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P1.30130,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P1.40140,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P1.50150,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P1.60160,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P1.70170,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P1.80180,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P1.90190,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P2.00200,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P2.20220,00 0,00 -0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P2.40240,00 0,01 -0,01     20/3/2020 
 PPC2003-P2.60260,00 0,01 -0,02     20/3/2020 
 PPC2003-P2.80280,00 0,03 -0,04     20/3/2020 
 PPC2003-P3.00300,00 0,06 -0,06     20/3/2020 
 PPC2003-P3.20320,00 0,10 -0,08     20/3/2020 
 PPC2003-P3.40340,00 0,16 -0,11     20/3/2020 
 PPC2003-P3.60360,00 0,24 -0,14     20/3/2020 
 PPC2003-P3.80380,00 0,33 -0,17     20/3/2020 
 PPC2003-P4.00400,00 0,45 -0,20     20/3/2020 
 PPC2003-P4.40440,00 0,73 -0,25     20/3/2020 
 PPC2003-P4.80480,00 1,06 -0,27     20/3/2020 
 PPC2003-P5.20520,00 1,42 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P5.60560,00 1,80 0,00     20/3/2020 
 PPC2006-P1.30130,00 0,00 0,00     19/6/2020 
 PPC2006-P1.40140,00 0,00 0,00     19/6/2020 
 PPC2006-P1.50150,00 0,00 0,00     19/6/2020 
 PPC2006-P1.60160,00 0,00 -0,00     19/6/2020 
 PPC2006-P1.70170,00 0,00 -0,00     19/6/2020 
 PPC2006-P1.80180,00 0,00 -0,00     19/6/2020 
 PPC2006-P1.90190,00 0,00 -0,01     19/6/2020 
 PPC2006-P2.00200,00 0,01 -0,01     19/6/2020 
 PPC2006-P2.20220,00 0,01 -0,01     19/6/2020 
 PPC2006-P2.40240,00 0,03 -0,02     19/6/2020 
 PPC2006-P2.60260,00 0,05 -0,04     19/6/2020 
 PPC2006-P2.80280,00 0,09 -0,05     19/6/2020 
 PPC2006-P3.00300,00 0,13 -0,07     19/6/2020 
 PPC2006-P3.20320,00 0,19 -0,09     19/6/2020 
 PPC2006-P3.40340,00 0,27 -0,12     19/6/2020 
 PPC2006-P3.60360,00 0,36 -0,14     19/6/2020 
 PPC2006-P3.80380,00 0,46 -0,16     19/6/2020 
 PPC2006-P4.00400,00 0,58 -0,18     19/6/2020 
 PPC2006-P4.40440,00 0,84 -0,22     19/6/2020 
 PPC2006-P4.80480,00 1,15 -0,25     19/6/2020 
 PPC2006-P5.20520,00 1,48 0,00     19/6/2020 
 PPC2006-P5.60560,00 1,84 0,00     19/6/2020 
 PPC2009-P1.90190,00 0,01 -0,01     18/9/2020 
 PPC2009-P2.00200,00 0,02 -0,01     18/9/2020 
 PPC2009-P2.20220,00 0,04 -0,02     18/9/2020 
 PPC2009-P2.40240,00 0,06 -0,04     18/9/2020 
 PPC2009-P2.60260,00 0,10 -0,05     18/9/2020 
 PPC2009-P2.80280,00 0,14 -0,06     18/9/2020 
 PPC2009-P3.00300,00 0,20 -0,08     18/9/2020 
 PPC2009-P3.20320,00 0,27 -0,10     18/9/2020 
 PPC2009-P3.40340,00 0,35 -0,12     18/9/2020 
 PPC2009-P3.60360,00 0,45 -0,13     18/9/2020 
 PPC2009-P3.80380,00 0,55 -0,16     18/9/2020 
 PPC2009-P4.00400,00 0,67 -0,17     18/9/2020 
 PPC2009-P4.40440,00 0,93 -0,20     18/9/2020 
 PPC2009-P4.80480,00 1,23 -0,22     18/9/2020 
 PPC2009-P5.20520,00 1,55 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-P5.60560,00 1,89 0,00     18/9/2020 
 TPEIR1912-P0.3030,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.3535,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.4040,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.4545,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.5050,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.5555,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.6060,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.6565,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.7070,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.7575,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.8080,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.8585,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.9090,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.9595,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P1.00100,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P1.10110,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P1.20120,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P1.30130,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P1.40140,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P1.50150,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P1.60160,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P1.70170,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P1.80180,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P1.90190,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P2.00200,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P2.20220,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P2.40240,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P2.60260,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P2.80280,00 0,02 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P3.00300,00 0,08 0,01     20/12/2019 
 TPEIR1912-P3.20320,00 0,21 0,02     20/12/2019 
 TPEIR1912-P3.40340,00 0,38 0,03     20/12/2019 
 TPEIR1912-P3.60360,00 0,58 0,03     20/12/2019 
 TPEIR1912-P3.80380,00 0,78 0,03     20/12/2019 
 TPEIR1912-P4.00400,00 0,98 0,03     20/12/2019 
 TPEIR1912-P4.40440,00 1,38 0,03     20/12/2019 
 TPEIR2001-P1.90190,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 TPEIR2001-P2.00200,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 TPEIR2001-P2.20220,00 0,00 0,00     17/1/2020 
 TPEIR2001-P2.40240,00 0,01 0,00     17/1/2020 
 TPEIR2001-P2.60260,00 0,02 0,00     17/1/2020 
 TPEIR2001-P2.80280,00 0,07 0,01     17/1/2020 
 TPEIR2001-P3.00300,00 0,15 0,00     17/1/2020 
 TPEIR2001-P3.20320,00 0,27 0,02     17/1/2020 
 TPEIR2001-P3.40340,00 0,42 0,03     17/1/2020 
 TPEIR2001-P3.60360,00 0,60 0,03     17/1/2020 
 TPEIR2001-P3.80380,00 0,78 0,03     17/1/2020 
 TPEIR2001-P4.00400,00 0,98 0,03     17/1/2020 
 TPEIR2001-P4.40440,00 1,38 0,03     17/1/2020 
 TPEIR2002-P2.00200,00 0,00 0,00     21/2/2020 
 TPEIR2002-P2.20220,00 0,01 0,00     21/2/2020 
 TPEIR2002-P2.40240,00 0,03 0,00     21/2/2020 
 TPEIR2002-P2.60260,00 0,06 0,01     21/2/2020 
 TPEIR2002-P2.80280,00 0,12 0,01     21/2/2020 
 TPEIR2002-P3.00300,00 0,21 0,02     21/2/2020 
 TPEIR2002-P3.20320,00 0,33 0,02     21/2/2020 
 TPEIR2002-P3.40340,00 0,47 0,02     21/2/2020 
 TPEIR2002-P3.60360,00 0,63 0,03     21/2/2020 
 TPEIR2002-P3.80380,00 0,81 0,03     21/2/2020 
 TPEIR2002-P4.00400,00 0,99 0,03     21/2/2020 
 TPEIR2002-P4.40440,00 1,38 0,03     21/2/2020 
 TPEIR2003-P0.8585,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P0.9090,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P0.9595,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P1.00100,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P1.10110,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P1.20120,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P1.30130,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P1.40140,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P1.50150,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P1.60160,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P1.70170,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P1.80180,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P1.90190,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P2.00200,00 0,01 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P2.20220,00 0,02 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P2.40240,00 0,04 0,01     20/3/2020 
 TPEIR2003-P2.60260,00 0,09 0,01     20/3/2020 
 TPEIR2003-P2.80280,00 0,16 0,01     20/3/2020 
 TPEIR2003-P3.00300,00 0,25 0,02     20/3/2020 
 TPEIR2003-P3.20320,00 0,36 0,02     20/3/2020 
 TPEIR2003-P3.40340,00 0,50 0,02     20/3/2020 
 TPEIR2003-P3.60360,00 0,66 0,03     20/3/2020 
 TPEIR2003-P3.80380,00 0,83 0,03     20/3/2020 
 TPEIR2003-P4.00400,00 1,01 0,03     20/3/2020 
 TPEIR2003-P4.40440,00 1,38 0,03     20/3/2020 
 TPEIR2006-P1.70170,00 0,01 0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-P1.80180,00 0,01 0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-P1.90190,00 0,02 0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-P2.00200,00 0,03 0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-P2.20220,00 0,06 0,01     19/6/2020 
 TPEIR2006-P2.40240,00 0,10 0,01     19/6/2020 
 TPEIR2006-P2.60260,00 0,16 0,01     19/6/2020 
 TPEIR2006-P2.80280,00 0,24 0,02     19/6/2020 
 TPEIR2006-P3.00300,00 0,34 0,02     19/6/2020 
 TPEIR2006-P3.20320,00 0,46 0,02     19/6/2020 
 TPEIR2006-P3.40340,00 0,59 0,02     19/6/2020 
 TPEIR2006-P3.60360,00 0,73 0,02     19/6/2020 
 TPEIR2006-P3.80380,00 0,89 0,03     19/6/2020 
 TPEIR2006-P4.00400,00 1,06 0,03     19/6/2020 
 TPEIR2006-P4.40440,00 1,42 0,03     19/6/2020 
 TPEIR2009-P1.80180,00 0,03 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-P1.90190,00 0,04 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-P2.00200,00 0,06 0,01     18/9/2020 
 TPEIR2009-P2.20220,00 0,10 0,01     18/9/2020 
 TPEIR2009-P2.40240,00 0,15 0,01     18/9/2020 
 TPEIR2009-P2.60260,00 0,23 0,01     18/9/2020 
 TPEIR2009-P2.80280,00 0,31 0,02     18/9/2020 
 TPEIR2009-P3.00300,00 0,41 0,02     18/9/2020 
 TPEIR2009-P3.20320,00 0,53 0,02     18/9/2020 
 TPEIR2009-P3.40340,00 0,66 0,03     18/9/2020 
 TPEIR2009-P3.60360,00 0,80 0,03     18/9/2020 
 TPEIR2009-P3.80380,00 0,95 0,03     18/9/2020 
 TPEIR2009-P4.00400,00 1,11 0,02     18/9/2020 
 TPEIR2009-P4.40440,00 1,45 0,03     18/9/2020 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Dow Jones 0 0 0
Nasdaq 0 0 0
DAX 0 0 0
CAC 0 0 0
SMI 0 0 0
Nikkei 0 0 0
Πλατίνα 0 0 0
Χρυσός 0 0 0
Άργυρος 0 0 0
Πετρέλαιο 0 0 0
Χρυσή Λίρα (Π) 0 0 0