Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €

Call / Put Options

Ανανέωση   |   Συμβόλαια Δεικτών   |   Συμβόλαια Μετοχών
Call Options
SymbolStrikeLastChgBidBidSizeAskAskSizeVolExpire
 TPEIR2006-C4.40440,00 0,14 -0,05     19/6/2020 
 TPEIR2006-C4.00400,00 0,18 -0,05     19/6/2020 
 TPEIR2006-C3.80380,00 0,20 -0,06     19/6/2020 
 TPEIR2006-C3.60360,00 0,23 -0,06     19/6/2020 
 TPEIR2006-C3.40340,00 0,27 -0,07     19/6/2020 
 TPEIR2006-C3.20320,00 0,31 -0,08     19/6/2020 
 TPEIR2006-C3.00300,00 0,35 -0,08     19/6/2020 
 TPEIR2006-C2.80280,00 0,40 -0,10     19/6/2020 
 TPEIR2006-C2.60260,00 0,47 -0,10     19/6/2020 
 TPEIR2006-C2.40240,00 0,54 -0,11     19/6/2020 
 TPEIR2006-C2.20220,00 0,62 -0,11     19/6/2020 
 TPEIR2006-C2.00200,00 0,71 -0,13     19/6/2020 
 TPEIR2006-C1.90190,00 0,77 -0,13     19/6/2020 
 TPEIR2006-C1.80180,00 0,82 -0,13     19/6/2020 
 TPEIR2006-C1.70170,00 0,88 0,00     19/6/2020 
 TPEIR2003-C4.40440,00 0,08 -0,03     20/3/2020 
 TPEIR2003-C4.00400,00 0,11 -0,04     20/3/2020 
 TPEIR2003-C3.80380,00 0,13 -0,04     20/3/2020 
 TPEIR2003-C3.60360,00 0,15 -0,06     20/3/2020 
 TPEIR2003-C3.40340,00 0,18 -0,06     20/3/2020 
 TPEIR2003-C3.20320,00 0,22 -0,07     20/3/2020 
 TPEIR2003-C3.00300,00 0,26 -0,08     20/3/2020 
 TPEIR2003-C2.80280,00 0,31 -0,08     20/3/2020 
 TPEIR2003-C2.60260,00 0,38 -0,09     20/3/2020 
 TPEIR2003-C2.40240,00 0,45 -0,11     20/3/2020 
 TPEIR2003-C2.20220,00 0,54 -0,11     20/3/2020 
 TPEIR2003-C2.00200,00 0,64 -0,13     20/3/2020 
 TPEIR2003-C1.90190,00 0,69 -0,13     20/3/2020 
 TPEIR2003-C1.80180,00 0,75 -0,14     20/3/2020 
 TPEIR2003-C1.70170,00 0,82 -0,14     20/3/2020 
 TPEIR2003-C1.60160,00 0,89 -0,15     20/3/2020 
 TPEIR2003-C1.50150,00 0,96 -0,14     20/3/2020 
 TPEIR2003-C1.40140,00 1,04 -0,14     20/3/2020 
 TPEIR2003-C1.30130,00 1,12 -0,15     20/3/2020 
 TPEIR2003-C1.20120,00 1,20 -0,16     20/3/2020 
 TPEIR2003-C1.10110,00 1,29 -0,16     20/3/2020 
 TPEIR2003-C1.00100,00 1,38 -0,16     20/3/2020 
 TPEIR2003-C0.9595,00 1,43 -0,16     20/3/2020 
 TPEIR2003-C0.9090,00 1,48 -0,16     20/3/2020 
 TPEIR2003-C0.8585,00 1,52 -0,16     20/3/2020 
 TPEIR1912-C4.40440,00 0,02 -0,02     20/12/2019 
 TPEIR1912-C4.00400,00 0,04 -0,03     20/12/2019 
 TPEIR1912-C3.80380,00 0,05 -0,03     20/12/2019 
 TPEIR1912-C3.60360,00 0,07 -0,04     20/12/2019 
 TPEIR1912-C3.40340,00 0,09 -0,04     20/12/2019 
 TPEIR1912-C3.20320,00 0,12 -0,05     20/12/2019 
 TPEIR1912-C3.00300,00 0,16 -0,06     20/12/2019 
 TPEIR1912-C2.80280,00 0,21 -0,07     20/12/2019 
 TPEIR1912-C2.60260,00 0,26 -0,09     20/12/2019 
 TPEIR1912-C2.40240,00 0,34 -0,10     20/12/2019 
 TPEIR1912-C2.20220,00 0,43 -0,11     20/12/2019 
 TPEIR1912-C2.00200,00 0,54 -0,13     20/12/2019 
 TPEIR1912-C1.90190,00 0,60 -0,13     20/12/2019 
 TPEIR1912-C1.80180,00 0,67 -0,14     20/12/2019 
 TPEIR1912-C1.70170,00 0,75 -0,14     20/12/2019 
 TPEIR1912-C1.60160,00 0,82 -0,15     20/12/2019 
 TPEIR1912-C1.50150,00 0,91 -0,15     20/12/2019 
 TPEIR1912-C1.40140,00 0,99 -0,16     20/12/2019 
 TPEIR1912-C1.30130,00 1,08 -0,16     20/12/2019 
 TPEIR1912-C1.20120,00 1,18 -0,15     20/12/2019 
 TPEIR1912-C1.10110,00 1,27 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C1.00100,00 1,37 -0,16     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.9595,00 1,42 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.9090,00 1,47 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.8585,00 1,52 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.8080,00 1,57 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.7575,00 1,62 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.7070,00 1,67 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.6565,00 1,71 -0,16     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.6060,00 1,76 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.5555,00 1,81 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.5050,00 1,86 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.4545,00 1,91 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.4040,00 1,96 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.3535,00 2,01 -0,16     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.3030,00 2,06 -0,16     20/12/2019 
 TPEIR1910-C4.00400,00 0,01 -0,01     18/10/2019 
 TPEIR1910-C3.80380,00 0,01 -0,01     18/10/2019 
 TPEIR1910-C3.60360,00 0,02 -0,02     18/10/2019 
 TPEIR1910-C3.40340,00 0,03 -0,02     18/10/2019 
 TPEIR1910-C3.20320,00 0,05 -0,03     18/10/2019 
 TPEIR1910-C3.00300,00 0,07 -0,05     18/10/2019 
 TPEIR1910-C2.80280,00 0,11 -0,06     18/10/2019 
 TPEIR1910-C2.60260,00 0,16 0,00     18/10/2019 
 TPEIR1910-C2.40240,00 0,24 -0,10     18/10/2019 
 TPEIR1910-C2.20220,00 0,33 -0,12     18/10/2019 
 TPEIR1910-C2.00200,00 0,46 -0,13     18/10/2019 
 TPEIR1910-C1.90190,00 0,53 -0,14     18/10/2019 
 TPEIR1910-C1.80180,00 0,61 -0,15     18/10/2019 
 TPEIR1910-C1.70170,00 0,69 0,00     18/10/2019 
 TPEIR1909-C4.40440,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C4.00400,00 0,00 -0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C3.80380,00 0,00 -0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C3.60360,00 0,00 -0,01     20/9/2019 
 TPEIR1909-C3.40340,00 0,01 -0,01     20/9/2019 
 TPEIR1909-C3.20320,00 0,02 -0,02     20/9/2019 
 TPEIR1909-C3.00300,00 0,03 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C2.80280,00 0,06 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C2.60260,00 0,10 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C2.40240,00 0,17 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C2.20220,00 0,31 0,04     20/9/2019 
 TPEIR1909-C2.00200,00 0,41 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C1.90190,00 0,49 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C1.80180,00 0,58 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C1.70170,00 0,67 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C1.60160,00 0,77 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C1.50150,00 0,86 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C1.40140,00 0,96 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C1.30130,00 1,06 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C1.20120,00 1,16 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C1.10110,00 1,26 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C1.00100,00 1,36 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C0.9595,00 1,41 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C0.9090,00 1,46 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C0.8585,00 1,51 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C0.8080,00 1,56 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C0.7575,00 1,61 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C0.7070,00 1,66 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C0.6565,00 1,71 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C0.6060,00 1,76 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C0.5555,00 1,81 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C0.5050,00 1,86 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C0.4545,00 1,91 -0,16     20/9/2019 
 TPEIR1909-C0.4040,00 1,96 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C0.3535,00 2,01 -0,16     20/9/2019 
 TPEIR1909-C0.3030,00 2,06 -0,16     20/9/2019 
 TPEIR1908-C4.40440,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 TPEIR1908-C4.00400,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 TPEIR1908-C3.80380,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 TPEIR1908-C3.60360,00 0,01 0,00     16/8/2019 
 TPEIR1908-C3.40340,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 TPEIR1908-C3.20320,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 TPEIR1908-C3.00300,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 TPEIR1908-C2.80280,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 TPEIR1908-C2.60260,00 0,00 -0,03     16/8/2019 
 TPEIR1908-C2.40240,00 0,03 -0,11     16/8/2019 
 TPEIR1908-C2.20220,00 0,16 -0,16     16/8/2019 
 TPEIR1908-C2.00200,00 0,36 -0,16     16/8/2019 
 TPEIR1908-C1.90190,00 0,46 -0,16     16/8/2019 
 TPEIR1908-C1.80180,00 0,56 -0,16     16/8/2019 
 TPEIR1908-C1.70170,00 0,66 -0,16     16/8/2019 
 TPEIR1908-C1.60160,00 0,76 -0,16     16/8/2019 
 TPEIR1908-C1.50150,00 0,86 -0,16     16/8/2019 
 TPEIR1908-C1.40140,00 0,96 -0,16     16/8/2019 
 TPEIR1908-C1.30130,00 1,06 -0,16     16/8/2019 
 TPEIR1908-C1.20120,00 1,16 -0,16     16/8/2019 
 TPEIR1908-C1.10110,00 1,26 -0,16     16/8/2019 
 TPEIR1908-C1.00100,00 1,36 -0,16     16/8/2019 
 TPEIR1908-C0.9595,00 1,41 -0,16     16/8/2019 
 PPC2006-C3.80380,00 0,28 -0,03     19/6/2020 
 PPC2006-C3.60360,00 0,31 -0,04     19/6/2020 
 PPC2006-C3.40340,00 0,35 -0,04     19/6/2020 
 PPC2006-C3.20320,00 0,40 -0,04     19/6/2020 
 PPC2006-C3.00300,00 0,45 -0,04     19/6/2020 
 PPC2006-C2.80280,00 0,50 -0,05     19/6/2020 
 PPC2006-C2.60260,00 0,57 -0,05     19/6/2020 
 PPC2006-C2.40240,00 0,64 -0,06     19/6/2020 
 PPC2006-C2.20220,00 0,73 -0,06     19/6/2020 
 PPC2006-C2.00200,00 0,82 -0,06     19/6/2020 
 PPC2006-C1.90190,00 0,87 -0,06     19/6/2020 
 PPC2006-C1.80180,00 0,93 -0,06     19/6/2020 
 PPC2006-C1.70170,00 0,98 -0,07     19/6/2020 
 PPC2006-C1.60160,00 1,05 -0,06     19/6/2020 
 PPC2006-C1.50150,00 1,11 -0,07     19/6/2020 
 PPC2006-C1.40140,00 1,18 -0,07     19/6/2020 
 PPC2006-C1.30130,00 1,26 -0,06     19/6/2020 
 PPC2003-C3.80380,00 0,19 -0,03     20/3/2020 
 PPC2003-C3.60360,00 0,22 -0,03     20/3/2020 
 PPC2003-C3.40340,00 0,25 -0,03     20/3/2020 
 PPC2003-C3.20320,00 0,30 -0,04     20/3/2020 
 PPC2003-C3.00300,00 0,35 -0,04     20/3/2020 
 PPC2003-C2.80280,00 0,40 -0,05     20/3/2020 
 PPC2003-C2.60260,00 0,47 -0,05     20/3/2020 
 PPC2003-C2.40240,00 0,54 -0,05     20/3/2020 
 PPC2003-C2.20220,00 0,63 -0,05     20/3/2020 
 PPC2003-C2.00200,00 0,74 -0,06     20/3/2020 
 PPC2003-C1.90190,00 0,79 -0,06     20/3/2020 
 PPC2003-C1.80180,00 0,85 -0,06     20/3/2020 
 PPC2003-C1.70170,00 0,92 -0,06     20/3/2020 
 PPC2003-C1.60160,00 0,99 -0,06     20/3/2020 
 PPC2003-C1.50150,00 1,06 -0,07     20/3/2020 
 PPC2003-C1.40140,00 1,14 -0,06     20/3/2020 
 PPC2003-C1.30130,00 1,22 -0,06     20/3/2020 
 PPC2003-C1.20120,00 1,30 -0,07     20/3/2020 
 PPC2003-C1.10110,00 1,39 -0,07     20/3/2020 
 PPC2003-C1.00100,00 1,48 -0,07     20/3/2020 
 PPC2003-C0.9595,00 1,52 -0,07     20/3/2020 
 PPC2003-C0.9090,00 1,57 -0,07     20/3/2020 
 PPC1912-C3.80380,00 0,09 -0,02     20/12/2019 
 PPC1912-C3.60360,00 0,11 -0,02     20/12/2019 
 PPC1912-C3.40340,00 0,14 -0,03     20/12/2019 
 PPC1912-C3.20320,00 0,18 -0,03     20/12/2019 
 PPC1912-C3.00300,00 0,22 -0,04     20/12/2019 
 PPC1912-C2.80280,00 0,27 -0,04     20/12/2019 
 PPC1912-C2.60260,00 0,34 -0,04     20/12/2019 
 PPC1912-C2.40240,00 0,42 -0,05     20/12/2019 
 PPC1912-C2.20220,00 0,52 -0,06     20/12/2019 
 PPC1912-C2.00200,00 0,63 -0,06     20/12/2019 
 PPC1912-C1.90190,00 0,70 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C1.80180,00 0,77 -0,06     20/12/2019 
 PPC1912-C1.70170,00 0,84 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C1.60160,00 0,92 -0,07     20/12/2019 
 PPC1912-C1.50150,00 1,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C1.40140,00 1,09 -0,06     20/12/2019 
 PPC1912-C1.30130,00 1,18 -0,07     20/12/2019 
 PPC1912-C1.20120,00 1,27 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C1.10110,00 1,36 -0,07     20/12/2019 
 PPC1912-C1.00100,00 1,46 -0,07     20/12/2019 
 PPC1912-C0.9595,00 1,51 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C0.9090,00 1,56 0,00     20/12/2019 
 PPC1910-C3.80380,00 0,03 -0,01     18/10/2019 
 PPC1910-C3.60360,00 0,04 -0,01     18/10/2019 
 PPC1910-C3.40340,00 0,05 -0,02     18/10/2019 
 PPC1910-C3.20320,00 0,08 -0,02     18/10/2019 
 PPC1910-C3.00300,00 0,11 -0,03     18/10/2019 
 PPC1910-C2.80280,00 0,16 -0,03     18/10/2019 
 PPC1910-C2.60260,00 0,23 0,00     18/10/2019 
 PPC1910-C2.40240,00 0,31 -0,05     18/10/2019 
 PPC1910-C2.20220,00 0,42 -0,06     18/10/2019 
 PPC1910-C2.00200,00 0,55 -0,06     18/10/2019 
 PPC1910-C1.90190,00 0,62 -0,07     18/10/2019 
 PPC1910-C1.80180,00 0,70 -0,07     18/10/2019 
 PPC1910-C1.70170,00 0,78 -0,07     18/10/2019 
 PPC1910-C1.60160,00 0,87 -0,07     18/10/2019 
 PPC1909-C3.80380,00 0,01 -0,00     20/9/2019 
 PPC1909-C3.60360,00 0,01 -0,01     20/9/2019 
 PPC1909-C3.40340,00 0,02 -0,01     20/9/2019 
 PPC1909-C3.20320,00 0,03 0,00     20/9/2019 
 PPC1909-C3.00300,00 0,06 0,00     20/9/2019 
 PPC1909-C2.80280,00 0,10 0,00     20/9/2019 
 PPC1909-C2.60260,00 0,15 0,00     20/9/2019 
 PPC1909-C2.40240,00 0,24 0,00     20/9/2019 
 PPC1909-C2.20220,00 0,35 -0,06     20/9/2019 
 PPC1909-C2.00200,00 0,50 0,00     20/9/2019 
 PPC1909-C1.90190,00 0,58 0,00     20/9/2019 
 PPC1909-C1.80180,00 0,67 0,00     20/9/2019 
 PPC1909-C1.70170,00 0,76 0,00     20/9/2019 
 PPC1909-C1.60160,00 0,86 0,00     20/9/2019 
 PPC1909-C1.50150,00 0,96 0,00     20/9/2019 
 PPC1909-C1.40140,00 1,05 0,00     20/9/2019 
 PPC1909-C1.30130,00 1,15 0,00     20/9/2019 
 PPC1909-C1.20120,00 1,25 0,00     20/9/2019 
 PPC1909-C1.10110,00 1,35 0,00     20/9/2019 
 PPC1909-C1.00100,00 1,45 0,00     20/9/2019 
 PPC1909-C0.9595,00 1,50 0,00     20/9/2019 
 PPC1909-C0.9090,00 1,55 0,00     20/9/2019 
 PPC1909-C0.8585,00 1,60 0,00     20/9/2019 
 PPC1908-C3.80380,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 PPC1908-C3.60360,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 PPC1908-C3.40340,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 PPC1908-C3.20320,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 PPC1908-C3.00300,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 PPC1908-C2.80280,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 PPC1908-C2.60260,00 0,01 0,00     16/8/2019 
 PPC1908-C2.40240,00 0,09 0,00     16/8/2019 
 PPC1908-C2.20220,00 0,22 -0,03     140 16/8/2019 
 PPC1908-C2.00200,00 0,45 0,00     16/8/2019 
 PPC1908-C1.90190,00 0,53 -0,02     200 16/8/2019 
 PPC1908-C1.80180,00 0,65 0,00   0,65 16/8/2019 
 PPC1908-C1.70170,00 0,75 -0,07     16/8/2019 
 PPC1908-C1.60160,00 0,85 -0,07     16/8/2019 
 PPC1908-C1.50150,00 0,95 -0,07     16/8/2019 
 PPC1908-C1.40140,00 1,05 -0,07     16/8/2019 
 PPC1908-C1.30130,00 1,15 -0,07     16/8/2019 
 PPC1908-C1.20120,00 1,25 -0,07     16/8/2019 
 PPC1908-C1.10110,00 1,35 -0,07     16/8/2019 
 PPC1908-C1.00100,00 1,45 -0,07     16/8/2019 
 PPC1908-C0.9595,00 1,50 -0,07     16/8/2019 
 PPC1908-C0.9090,00 1,55 -0,07     16/8/2019 
 OPAP2006-C9.60960,00 0,84 -0,10     19/6/2020 
 OPAP2006-C9.20920,00 1,05 -0,10     19/6/2020 
 OPAP2006-C8.80880,00 1,28 -0,12     19/6/2020 
 OPAP2006-C8.40840,00 1,55 -0,13     19/6/2020 
 OPAP2006-C8.00800,00 1,85 -0,14     19/6/2020 
 OPAP2006-C7.60760,00 2,18 -0,14     19/6/2020 
 OPAP2006-C15.001.500,00 0,02 -0,01     19/6/2020 
 OPAP2006-C14.001.400,00 0,04 -0,01     19/6/2020 
 OPAP2006-C13.001.300,00 0,08 -0,02     19/6/2020 
 OPAP2006-C12.001.200,00 0,17 -0,04     19/6/2020 
 OPAP2006-C11.001.100,00 0,35 -0,06     19/6/2020 
 OPAP2006-C10.001.000,00 0,66 -0,09     19/6/2020 
 OPAP2003-C9.60960,00 0,69 -0,10     20/3/2020 
 OPAP2003-C9.20920,00 0,90 -0,11     20/3/2020 
 OPAP2003-C8.80880,00 1,15 -0,12     20/3/2020 
 OPAP2003-C8.40840,00 1,43 -0,13     20/3/2020 
 OPAP2003-C8.00800,00 1,75 -0,14     20/3/2020 
 OPAP2003-C7.60760,00 2,10 -0,14     20/3/2020 
 OPAP2003-C7.20720,00 2,46 -0,15     20/3/2020 
 OPAP2003-C6.80680,00 2,84 -0,15     20/3/2020 
 OPAP2003-C6.40640,00 3,23 -0,15     20/3/2020 
 OPAP2003-C15.001.500,00 0,00 -0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-C14.001.400,00 0,01 -0,01     20/3/2020 
 OPAP2003-C13.001.300,00 0,03 -0,01     20/3/2020 
 OPAP2003-C12.001.200,00 0,09 -0,03     20/3/2020 
 OPAP2003-C11.001.100,00 0,23 -0,05     20/3/2020 
 OPAP2003-C10.001.000,00 0,52 -0,09     20/3/2020 
 OPAP1912-C9.60960,00 0,51 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C9.20920,00 0,73 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C8.80880,00 0,99 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C8.40840,00 1,30 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C8.00800,00 1,65 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C7.60760,00 2,02 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C7.20720,00 2,41 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C6.80680,00 2,80 -0,15     20/12/2019 
 OPAP1912-C6.40640,00 3,20 -0,15     20/12/2019 
 OPAP1912-C6.00600,00 3,59 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C5.60560,00 3,99 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C15.001.500,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C14.001.400,00 0,00 -0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C13.001.300,00 0,01 -0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C12.001.200,00 0,03 -0,01     20/12/2019 
 OPAP1912-C11.001.100,00 0,11 -0,04     20/12/2019 
 OPAP1912-C10.001.000,00 0,35 -0,07     20/12/2019 
 OPAP1910-C9.60960,00 0,35 -0,09     18/10/2019 
 OPAP1910-C9.20920,00 0,58 -0,11     18/10/2019 
 OPAP1910-C8.80880,00 0,87 -0,13     18/10/2019 
 OPAP1910-C8.40840,00 1,21 -0,14     18/10/2019 
 OPAP1910-C8.00800,00 1,59 -0,15     18/10/2019 
 OPAP1910-C7.60760,00 1,98 -0,15     18/10/2019 
 OPAP1910-C15.001.500,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 OPAP1910-C14.001.400,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 OPAP1910-C13.001.300,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 OPAP1910-C12.001.200,00 0,00 -0,00     18/10/2019 
 OPAP1910-C11.001.100,00 0,03 -0,02     18/10/2019 
 OPAP1910-C10.001.000,00 0,20 -0,06     18/10/2019 
 OPAP1909-C9.60960,00 0,26 0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-C9.20920,00 0,49 0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-C8.80880,00 0,81 0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-C8.40840,00 1,18 0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-C8.00800,00 1,57 0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-C7.60760,00 1,97 0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-C7.20720,00 2,36 0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-C6.80680,00 2,76 0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-C6.40640,00 3,16 0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-C6.00600,00 3,56 0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-C5.60560,00 3,96 0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-C15.001.500,00 0,01 0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-C14.001.400,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-C13.001.300,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-C12.001.200,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-C11.001.100,00 0,01 0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-C10.001.000,00 0,11 0,00     20/9/2019 
 OPAP1908-C9.60960,00 0,04 -0,02     10 16/8/2019 
 OPAP1908-C9.20920,00 0,36 -0,15     16/8/2019 
 OPAP1908-C8.80880,00 0,75 -0,15     16/8/2019 
 OPAP1908-C8.40840,00 1,15 -0,15     16/8/2019 
 OPAP1908-C8.00800,00 1,55 -0,15     16/8/2019 
 OPAP1908-C7.60760,00 1,95 -0,15     16/8/2019 
 OPAP1908-C7.20720,00 2,35 -0,15     16/8/2019 
 OPAP1908-C6.80680,00 2,75 -0,15     16/8/2019 
 OPAP1908-C6.40640,00 3,15 -0,15     16/8/2019 
 OPAP1908-C15.001.500,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 OPAP1908-C14.001.400,00 0,01 0,00     16/8/2019 
 OPAP1908-C13.001.300,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 OPAP1908-C12.001.200,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 OPAP1908-C11.001.100,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 OPAP1908-C10.001.000,00 0,03 0,02     16/8/2019 
 HTO2006-C9.60960,00 2,59 -0,12     19/6/2020 
 HTO2006-C9.20920,00 2,94 -0,12     19/6/2020 
 HTO2006-C8.80880,00 3,30 -0,12     19/6/2020 
 HTO2006-C18.001.800,00 0,03 -0,01     19/6/2020 
 HTO2006-C17.001.700,00 0,05 -0,01     19/6/2020 
 HTO2006-C16.001.600,00 0,10 -0,02     19/6/2020 
 HTO2006-C15.001.500,00 0,19 -0,03     19/6/2020 
 HTO2006-C14.001.400,00 0,35 -0,05     19/6/2020 
 HTO2006-C13.001.300,00 0,61 -0,07     19/6/2020 
 HTO2006-C12.001.200,00 1,00 -0,08     19/6/2020 
 HTO2006-C11.001.100,00 1,55 -0,10     19/6/2020 
 HTO2006-C10.001.000,00 2,26 -0,12     19/6/2020 
 HTO2003-C9.60960,00 2,49 -0,12     20/3/2020 
 HTO2003-C9.20920,00 2,85 -0,12     20/3/2020 
 HTO2003-C8.80880,00 3,23 -0,12     20/3/2020 
 HTO2003-C8.40840,00 3,61 -0,12     20/3/2020 
 HTO2003-C18.001.800,00 0,01 -0,00     20/3/2020 
 HTO2003-C17.001.700,00 0,02 -0,01     20/3/2020 
 HTO2003-C16.001.600,00 0,04 -0,01     20/3/2020 
 HTO2003-C15.001.500,00 0,10 -0,02     20/3/2020 
 HTO2003-C14.001.400,00 0,22 -0,03     20/3/2020 
 HTO2003-C13.001.300,00 0,44 -0,06     20/3/2020 
 HTO2003-C12.001.200,00 0,82 -0,08     20/3/2020 
 HTO2003-C11.001.100,00 1,39 -0,10     20/3/2020 
 HTO2003-C10.001.000,00 2,14 -0,12     20/3/2020 
 HTO1912-C9.60960,00 2,39 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C9.20920,00 2,77 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C8.80880,00 3,17 -0,12     20/12/2019 
 HTO1912-C8.40840,00 3,56 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C8.00800,00 3,96 -0,12     20/12/2019 
 HTO1912-C7.60760,00 4,35 -0,12     20/12/2019 
 HTO1912-C18.001.800,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C17.001.700,00 0,00 -0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C16.001.600,00 0,01 -0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C15.001.500,00 0,03 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C14.001.400,00 0,09 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C13.001.300,00 0,26 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C12.001.200,00 0,60 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C11.001.100,00 1,20 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C10.001.000,00 2,02 0,00     20/12/2019 
 HTO1910-C9.60960,00 2,34 -0,12     18/10/2019 
 HTO1910-C9.20920,00 2,73 -0,12     18/10/2019 
 HTO1910-C8.80880,00 3,13 -0,12     18/10/2019 
 HTO1910-C17.001.700,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 HTO1910-C16.001.600,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 HTO1910-C15.001.500,00 0,00 -0,00     18/10/2019 
 HTO1910-C14.001.400,00 0,02 -0,01     18/10/2019 
 HTO1910-C13.001.300,00 0,11 -0,03     18/10/2019 
 HTO1910-C12.001.200,00 0,41 -0,07     18/10/2019 
 HTO1910-C11.001.100,00 1,04 -0,11     18/10/2019 
 HTO1910-C10.001.000,00 1,95 -0,11     18/10/2019 
 HTO1909-C9.60960,00 2,32 0,00     20/9/2019 
 HTO1909-C9.20920,00 2,72 0,00     20/9/2019 
 HTO1909-C8.80880,00 3,12 0,00     20/9/2019 
 HTO1909-C8.40840,00 3,52 0,00     20/9/2019 
 HTO1909-C8.00800,00 3,92 0,00     20/9/2019 
 HTO1909-C7.60760,00 4,32 0,00     20/9/2019 
 HTO1909-C18.001.800,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 HTO1909-C17.001.700,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 HTO1909-C16.001.600,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 HTO1909-C15.001.500,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 HTO1909-C14.001.400,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 HTO1909-C13.001.300,00 0,04 0,00     20/9/2019 
 HTO1909-C12.001.200,00 0,29 0,00     20/9/2019 
 HTO1909-C11.001.100,00 0,97 0,00     20/9/2019 
 HTO1909-C10.001.000,00 1,92 0,00     20/9/2019 
 HTO1908-C9.60960,00 2,30 -0,12     16/8/2019 
 HTO1908-C9.20920,00 2,70 -0,12     16/8/2019 
 HTO1908-C8.80880,00 3,10 -0,12     16/8/2019 
 HTO1908-C8.40840,00 3,50 -0,12     16/8/2019 
 HTO1908-C18.001.800,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 HTO1908-C17.001.700,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 HTO1908-C16.001.600,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 HTO1908-C15.001.500,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 HTO1908-C14.001.400,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 HTO1908-C13.001.300,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 HTO1908-C12.001.200,00 0,09 -0,09     16/8/2019 
 HTO1908-C11.001.100,00 0,90 -0,12     16/8/2019 
 HTO1908-C10.001.000,00 1,90 -0,12     16/8/2019 
 FTSE2006-C2500250.000,00 39,75 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C2450245.000,00 47,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C2400240.000,00 55,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C2350235.000,00 64,50 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C2300230.000,00 75,50 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C2250225.000,00 87,50 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C2200220.000,00 101,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C2150215.000,00 117,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C2100210.000,00 135,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C2050205.000,00 154,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C2000200.000,00 176,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C1975197.500,00 188,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C1950195.000,00 200,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C1925192.500,00 213,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C1900190.000,00 227,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C1875187.500,00 241,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C1850185.000,00 255,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2003-C2500250.000,00 21,75 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C2450245.000,00 27,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C2400240.000,00 33,25 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C2350235.000,00 40,75 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C2300230.000,00 49,75 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C2250225.000,00 60,50 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C2200220.000,00 72,50 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C2150215.000,00 87,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C2100210.000,00 104,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C2050205.000,00 123,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C2000200.000,00 145,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C1975197.500,00 156,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C1950195.000,00 169,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C1925192.500,00 182,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C1900190.000,00 196,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C1875187.500,00 210,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C1850185.000,00 226,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C1825182.500,00 242,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C1800180.000,00 258,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C1775177.500,00 276,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C1750175.000,00 294,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C1725172.500,00 312,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE1912-C2500250.000,00 6,70 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C2450245.000,00 9,30 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C2400240.000,00 12,75 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C2350235.000,00 17,25 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C2300230.000,00 23,25 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C2250225.000,00 31,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C2200220.000,00 40,50 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C2150215.000,00 52,50 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C2100210.000,00 67,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C2050205.000,00 85,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C2000200.000,00 106,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1975197.500,00 118,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1950195.000,00 131,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1925192.500,00 144,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1900190.000,00 159,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1875187.500,00 174,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1850185.000,00 191,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1825182.500,00 208,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1800180.000,00 226,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1775177.500,00 245,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1750175.000,00 264,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1725172.500,00 284,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1700170.000,00 305,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1675167.500,00 327,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1650165.000,00 349,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1625162.500,00 371,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1600160.000,00 394,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1575157.500,00 418,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1550155.000,00 441,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1525152.500,00 465,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1500150.000,00 489,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1475147.500,00 514,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1450145.000,00 538,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1910-C2450245.000,00 1,40 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-C2400240.000,00 2,30 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-C2350235.000,00 3,90 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-C2300230.000,00 6,50 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-C2250225.000,00 10,25 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-C2200220.000,00 16,00 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-C2150215.000,00 24,50 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-C2100210.000,00 35,75 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-C2050205.000,00 51,50 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-C2000200.000,00 71,00 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-C1975197.500,00 83,00 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-C1950195.000,00 96,00 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-C1925192.500,00 110,00 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-C1900190.000,00 126,00 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-C1875187.500,00 143,00 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-C1850185.000,00 161,00 0,00     18/10/2019 
 FTSE1909-C2500250.000,00 0,05 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C2450245.000,00 0,12 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C2400240.000,00 0,29 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C2350235.000,00 0,66 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C2300230.000,00 1,40 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C2250225.000,00 3,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C2200220.000,00 5,90 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C2150215.000,00 8,20 -2,80     50 20/9/2019 
 FTSE1909-C2100210.000,00 19,50 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C2050205.000,00 22,00 -10,50     19 20/9/2019 
 FTSE1909-C2000200.000,00 35,00 -16,00     33 20/9/2019 
 FTSE1909-C1975197.500,00 63,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1950195.000,00 65,00 -11,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1925192.500,00 91,50 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1900190.000,00 108,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1875187.500,00 126,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1850185.000,00 146,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1825182.500,00 167,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1800180.000,00 188,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1775177.500,00 211,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1750175.000,00 234,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1725172.500,00 258,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1700170.000,00 282,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1675167.500,00 307,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1650165.000,00 332,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1625162.500,00 356,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1600160.000,00 381,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1575157.500,00 406,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1550155.000,00 431,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1525152.500,00 456,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1500150.000,00 481,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1475147.500,00 506,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1450145.000,00 531,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1425142.500,00 556,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1908-C2500250.000,00 0,07 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-C2450245.000,00 0,29 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-C2400240.000,00 0,01 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-C2350235.000,00 0,01 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-C2300230.000,00 0,01 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-C2250225.000,00 0,01 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-C2200220.000,00 0,01 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-C2150215.000,00 0,01 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-C2100210.000,00 0,01 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-C2050205.000,00 0,11 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-C2000200.000,00 3,40 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-C1975197.500,00 7,50 -3,50     16/8/2019 
 FTSE1908-C1950195.000,00 12,00 -13,50     41 16/8/2019 
 FTSE1908-C1925192.500,00 46,25 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-C1900190.000,00 70,00 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-C1875187.500,00 95,00 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-C1850185.000,00 120,00 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-C1825182.500,00 145,00 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-C1800180.000,00 170,00 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-C1775177.500,00 195,00 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-C1750175.000,00 220,00 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-C1725172.500,00 245,00 0,00     16/8/2019 
 ETE2006-C3.60360,00 0,05 -0,03     19/6/2020 
 ETE2006-C3.40340,00 0,06 -0,03     19/6/2020 
 ETE2006-C3.20320,00 0,08 -0,04     19/6/2020 
 ETE2006-C3.00300,00 0,10 -0,04     19/6/2020 
 ETE2006-C2.80280,00 0,13 -0,05     19/6/2020 
 ETE2006-C2.60260,00 0,17 -0,06     19/6/2020 
 ETE2006-C2.40240,00 0,21 -0,07     19/6/2020 
 ETE2006-C2.20220,00 0,26 -0,09     19/6/2020 
 ETE2006-C2.00200,00 0,34 -0,10     19/6/2020 
 ETE2006-C1.90190,00 0,38 -0,10     19/6/2020 
 ETE2006-C1.80180,00 0,43 -0,11     19/6/2020 
 ETE2006-C1.70170,00 0,47 -0,12     19/6/2020 
 ETE2006-C1.60160,00 0,53 -0,12     19/6/2020 
 ETE2006-C1.50150,00 0,59 -0,13     19/6/2020 
 ETE2006-C1.40140,00 0,66 0,00     19/6/2020 
 ETE2003-C3.60360,00 0,02 -0,01     20/3/2020 
 ETE2003-C3.40340,00 0,03 -0,02     20/3/2020 
 ETE2003-C3.20320,00 0,04 -0,02     20/3/2020 
 ETE2003-C3.00300,00 0,06 -0,03     20/3/2020 
 ETE2003-C2.80280,00 0,08 -0,04     20/3/2020 
 ETE2003-C2.60260,00 0,11 -0,05     20/3/2020 
 ETE2003-C2.40240,00 0,15 -0,07     20/3/2020 
 ETE2003-C2.20220,00 0,21 -0,08     20/3/2020 
 ETE2003-C2.00200,00 0,28 -0,10     20/3/2020 
 ETE2003-C1.90190,00 0,32 -0,10     20/3/2020 
 ETE2003-C1.80180,00 0,37 -0,11     20/3/2020 
 ETE2003-C1.70170,00 0,42 -0,12     20/3/2020 
 ETE2003-C1.60160,00 0,48 -0,13     20/3/2020 
 ETE2003-C1.50150,00 0,55 -0,13     20/3/2020 
 ETE2003-C1.40140,00 0,62 -0,14     20/3/2020 
 ETE2003-C1.30130,00 0,70 -0,15     20/3/2020 
 ETE2003-C1.20120,00 0,78 -0,15     20/3/2020 
 ETE2003-C1.10110,00 0,87 -0,15     20/3/2020 
 ETE2003-C1.00100,00 0,96 -0,16     20/3/2020 
 ETE1912-C3.60360,00 0,01 -0,01     20/12/2019 
 ETE1912-C3.40340,00 0,01 -0,01     20/12/2019 
 ETE1912-C3.20320,00 0,01 -0,01     20/12/2019 
 ETE1912-C3.00300,00 0,02 -0,02     20/12/2019 
 ETE1912-C2.80280,00 0,04 -0,03     20/12/2019 
 ETE1912-C2.60260,00 0,06 -0,04     20/12/2019 
 ETE1912-C2.40240,00 0,09 -0,05     20/12/2019 
 ETE1912-C2.20220,00 0,14 -0,07     20/12/2019 
 ETE1912-C2.00200,00 0,21 -0,09     20/12/2019 
 ETE1912-C1.90190,00 0,25 -0,10     20/12/2019 
 ETE1912-C1.80180,00 0,30 -0,11     20/12/2019 
 ETE1912-C1.70170,00 0,36 -0,12     20/12/2019 
 ETE1912-C1.60160,00 0,43 -0,13     20/12/2019 
 ETE1912-C1.50150,00 0,50 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C1.40140,00 0,58 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C1.30130,00 0,67 -0,15     20/12/2019 
 ETE1912-C1.20120,00 0,76 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C1.10110,00 0,85 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C1.00100,00 0,95 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C0.9595,00 1,00 -0,16     20/12/2019 
 ETE1912-C0.9090,00 1,05 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C0.8585,00 1,10 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C0.8080,00 1,15 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C0.7575,00 1,20 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C0.7070,00 1,24 -0,17     20/12/2019 
 ETE1912-C0.6565,00 1,29 0,00     20/12/2019 
 ETE1910-C3.60360,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 ETE1910-C3.40340,00 0,00 -0,00     18/10/2019 
 ETE1910-C3.20320,00 0,00 -0,00     18/10/2019 
 ETE1910-C3.00300,00 0,00 -0,01     18/10/2019 
 ETE1910-C2.80280,00 0,01 -0,01     18/10/2019 
 ETE1910-C2.60260,00 0,02 -0,02     18/10/2019 
 ETE1910-C2.40240,00 0,04 0,00     18/10/2019 
 ETE1910-C2.20220,00 0,07 -0,06     18/10/2019 
 ETE1910-C2.00200,00 0,14 -0,09     18/10/2019 
 ETE1910-C1.90190,00 0,18 -0,11     18/10/2019 
 ETE1910-C1.80180,00 0,24 -0,12     18/10/2019 
 ETE1910-C1.70170,00 0,30 -0,13     18/10/2019 
 ETE1910-C1.60160,00 0,38 -0,14     18/10/2019 
 ETE1910-C1.50150,00 0,46 -0,15     18/10/2019 
 ETE1910-C1.40140,00 0,55 0,00     18/10/2019 
 ETE1909-C3.60360,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-C3.40340,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-C3.20320,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-C3.00300,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-C2.80280,00 0,00 -0,00     20/9/2019 
 ETE1909-C2.60260,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-C2.40240,00 0,01 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-C2.20220,00 0,08 0,04     20/9/2019 
 ETE1909-C2.00200,00 0,10 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-C1.90190,00 0,14 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-C1.80180,00 0,29 0,08     20/9/2019 
 ETE1909-C1.70170,00 0,27 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-C1.60160,00 0,36 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-C1.50150,00 0,45 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-C1.40140,00 0,54 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-C1.30130,00 0,64 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-C1.20120,00 0,74 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-C1.10110,00 0,84 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-C1.00100,00 0,94 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-C0.9595,00 0,99 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-C0.9090,00 1,04 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-C0.8585,00 1,09 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-C0.8080,00 1,14 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-C0.7575,00 1,19 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-C0.7070,00 1,24 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-C0.6565,00 1,29 -0,16     20/9/2019 
 ETE1908-C3.60360,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 ETE1908-C3.40340,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 ETE1908-C3.20320,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 ETE1908-C3.00300,00 0,01 0,00     16/8/2019 
 ETE1908-C2.80280,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 ETE1908-C2.60260,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 ETE1908-C2.40240,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 ETE1908-C2.20220,00 0,02 0,00     16/8/2019 
 ETE1908-C2.00200,00 0,02 -0,10     16/8/2019 
 ETE1908-C1.90190,00 0,06 -0,14     16/8/2019 
 ETE1908-C1.80180,00 0,14 -0,16     16/8/2019 
 ETE1908-C1.70170,00 0,24 -0,16     16/8/2019 
 ETE1908-C1.60160,00 0,34 -0,16     16/8/2019 
 ETE1908-C1.50150,00 0,44 -0,16     16/8/2019 
 ALPHA2006-C2.60260,00 0,03 -0,00     19/6/2020 
 ALPHA2006-C2.40240,00 0,04 -0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-C2.20220,00 0,06 -0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-C2.00200,00 0,08 -0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-C1.90190,00 0,10 -0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-C1.80180,00 0,12 -0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-C1.70170,00 0,14 -0,02     19/6/2020 
 ALPHA2006-C1.60160,00 0,16 -0,02     19/6/2020 
 ALPHA2006-C1.50150,00 0,19 -0,02     19/6/2020 
 ALPHA2006-C1.40140,00 0,23 -0,02     19/6/2020 
 ALPHA2006-C1.30130,00 0,27 -0,03     19/6/2020 
 ALPHA2006-C1.20120,00 0,31 -0,03     19/6/2020 
 ALPHA2006-C1.10110,00 0,37 -0,04     19/6/2020 
 ALPHA2006-C1.00100,00 0,43 -0,04     19/6/2020 
 ALPHA2006-C0.9595,00 0,46 -0,04     19/6/2020 
 ALPHA2006-C0.9090,00 0,50 0,00     19/6/2020 
 ALPHA2003-C2.60260,00 0,01 -0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-C2.40240,00 0,02 -0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-C2.20220,00 0,03 -0,01     20/3/2020 
 ALPHA2003-C2.00200,00 0,05 -0,01     20/3/2020 
 ALPHA2003-C1.90190,00 0,06 -0,01     20/3/2020 
 ALPHA2003-C1.80180,00 0,08 -0,01     20/3/2020 
 ALPHA2003-C1.70170,00 0,10 -0,01     20/3/2020 
 ALPHA2003-C1.60160,00 0,12 -0,02     20/3/2020 
 ALPHA2003-C1.50150,00 0,15 -0,02     20/3/2020 
 ALPHA2003-C1.40140,00 0,18 -0,02     20/3/2020 
 ALPHA2003-C1.30130,00 0,23 -0,03     20/3/2020 
 ALPHA2003-C1.20120,00 0,27 -0,03     20/3/2020 
 ALPHA2003-C1.10110,00 0,33 -0,04     20/3/2020 
 ALPHA2003-C1.00100,00 0,40 -0,04     20/3/2020 
 ALPHA2003-C0.9595,00 0,43 -0,04     20/3/2020 
 ALPHA2003-C0.9090,00 0,47 -0,04     20/3/2020 
 ALPHA2003-C0.8585,00 0,51 -0,05     20/3/2020 
 ALPHA1912-C2.60260,00 0,00 -0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C2.40240,00 0,01 -0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C2.20220,00 0,01 -0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C2.00200,00 0,02 -0,01     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.90190,00 0,03 -0,01     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.80180,00 0,04 -0,01     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.70170,00 0,05 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.60160,00 0,07 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.50150,00 0,10 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.40140,00 0,13 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.30130,00 0,18 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.20120,00 0,23 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.10110,00 0,29 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.00100,00 0,37 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C0.9595,00 0,41 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C0.9090,00 0,45 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C0.8585,00 0,49 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C0.8080,00 0,54 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C0.7575,00 0,59 -0,05     20/12/2019 
 ALPHA1912-C0.7070,00 0,64 -0,05     20/12/2019 
 ALPHA1912-C0.6565,00 0,69 -0,05     20/12/2019 
 ALPHA1912-C0.6060,00 0,74 -0,05     20/12/2019 
 ALPHA1910-C2.60260,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 ALPHA1910-C2.40240,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 ALPHA1910-C2.20220,00 0,00 -0,00     18/10/2019 
 ALPHA1910-C2.00200,00 0,00 -0,00     18/10/2019 
 ALPHA1910-C1.90190,00 0,01 -0,00     18/10/2019 
 ALPHA1910-C1.80180,00 0,01 -0,01     18/10/2019 
 ALPHA1910-C1.70170,00 0,02 -0,01     18/10/2019 
 ALPHA1910-C1.60160,00 0,03 -0,01     18/10/2019 
 ALPHA1910-C1.50150,00 0,05 0,00     18/10/2019 
 ALPHA1910-C1.40140,00 0,09 -0,02     18/10/2019 
 ALPHA1910-C1.30130,00 0,13 -0,03     18/10/2019 
 ALPHA1910-C1.20120,00 0,19 -0,04     18/10/2019 
 ALPHA1910-C1.10110,00 0,26 -0,04     18/10/2019 
 ALPHA1910-C1.00100,00 0,34 -0,05     18/10/2019 
 ALPHA1910-C0.9595,00 0,39 -0,05     18/10/2019 
 ALPHA1910-C0.9090,00 0,44 0,00     18/10/2019 
 ALPHA1909-C2.60260,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-C2.40240,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-C2.20220,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-C2.00200,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-C1.90190,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-C1.80180,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-C1.70170,00 0,01 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-C1.60160,00 0,01 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-C1.50150,00 0,03 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-C1.40140,00 0,06 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-C1.30130,00 0,10 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-C1.20120,00 0,16 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-C1.10110,00 0,24 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-C1.00100,00 0,34 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-C0.9595,00 0,38 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-C0.9090,00 0,43 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-C0.8585,00 0,48 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-C0.8080,00 0,53 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-C0.7575,00 0,58 -0,05     20/9/2019 
 ALPHA1909-C0.7070,00 0,63 -0,05     20/9/2019 
 ALPHA1909-C0.6565,00 0,68 -0,05     20/9/2019 
 ALPHA1909-C0.6060,00 0,73 -0,05     20/9/2019 
 ALPHA1908-C2.60260,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 ALPHA1908-C2.40240,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 ALPHA1908-C2.20220,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 ALPHA1908-C2.00200,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 ALPHA1908-C1.90190,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 ALPHA1908-C1.80180,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 ALPHA1908-C1.70170,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 ALPHA1908-C1.60160,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 ALPHA1908-C1.50150,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 ALPHA1908-C1.40140,00 0,01 -0,02     16/8/2019 
 ALPHA1908-C1.30130,00 0,05 -0,04     16/8/2019 
 ALPHA1908-C1.20120,00 0,13 -0,05     16/8/2019 
 ALPHA1908-C1.10110,00 0,23 -0,05     16/8/2019 
 ALPHA1908-C1.00100,00 0,33 -0,05     16/8/2019 
 ALPHA1908-C0.9595,00 0,38 -0,05     16/8/2019 
 ALPHA1908-C0.9090,00 0,43 -0,05     16/8/2019 
 ALPHA1908-C0.8585,00 0,48 -0,05     16/8/2019 
Put Options
SymbolStrikeLastChgBidBidSizeAskAskSizeVolExpire
 ALPHA1908-P0.8585,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 ALPHA1908-P0.9090,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 ALPHA1908-P0.9595,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 ALPHA1908-P1.00100,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 ALPHA1908-P1.10110,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 ALPHA1908-P1.20120,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 ALPHA1908-P1.30130,00 0,01 0,01     16/8/2019 
 ALPHA1908-P1.40140,00 0,08 0,03     16/8/2019 
 ALPHA1908-P1.50150,00 0,17 0,05     16/8/2019 
 ALPHA1908-P1.60160,00 0,27 0,05     16/8/2019 
 ALPHA1908-P1.70170,00 0,37 0,05     16/8/2019 
 ALPHA1908-P1.80180,00 0,47 0,05     16/8/2019 
 ALPHA1908-P1.90190,00 0,57 0,05     16/8/2019 
 ALPHA1908-P2.00200,00 0,67 0,05     16/8/2019 
 ALPHA1908-P2.20220,00 0,87 0,05     16/8/2019 
 ALPHA1908-P2.40240,00 1,07 0,05     16/8/2019 
 ALPHA1908-P2.60260,00 1,27 0,05     16/8/2019 
 ALPHA1909-P0.6060,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-P0.6565,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-P0.7070,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-P0.7575,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-P0.8080,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-P0.8585,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-P0.9090,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-P0.9595,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-P1.00100,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-P1.10110,00 0,01 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-P1.20120,00 0,03 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-P1.30130,00 0,07 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-P1.40140,00 0,13 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-P1.50150,00 0,20 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-P1.60160,00 0,28 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-P1.70170,00 0,38 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-P1.80180,00 0,47 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-P1.90190,00 0,57 0,00     20/9/2019 
 ALPHA1909-P2.00200,00 0,67 0,05     20/9/2019 
 ALPHA1909-P2.20220,00 0,87 0,05     20/9/2019 
 ALPHA1909-P2.40240,00 1,07 0,05     20/9/2019 
 ALPHA1909-P2.60260,00 1,27 0,05     20/9/2019 
 ALPHA1910-P0.9090,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 ALPHA1910-P0.9595,00 0,01 0,00     18/10/2019 
 ALPHA1910-P1.00100,00 0,01 0,00     18/10/2019 
 ALPHA1910-P1.10110,00 0,03 0,01     18/10/2019 
 ALPHA1910-P1.20120,00 0,05 0,01     18/10/2019 
 ALPHA1910-P1.30130,00 0,10 0,02     18/10/2019 
 ALPHA1910-P1.40140,00 0,15 0,03     18/10/2019 
 ALPHA1910-P1.50150,00 0,22 0,03     18/10/2019 
 ALPHA1910-P1.60160,00 0,30 0,04     18/10/2019 
 ALPHA1910-P1.70170,00 0,39 0,04     18/10/2019 
 ALPHA1910-P1.80180,00 0,48 0,05     18/10/2019 
 ALPHA1910-P1.90190,00 0,57 0,05     18/10/2019 
 ALPHA1910-P2.00200,00 0,67 0,05     18/10/2019 
 ALPHA1910-P2.20220,00 0,87 0,05     18/10/2019 
 ALPHA1910-P2.40240,00 1,07 0,05     18/10/2019 
 ALPHA1910-P2.60260,00 1,27 0,05     18/10/2019 
 ALPHA1912-P0.6060,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P0.6565,00 0,00 -0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P0.7070,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P0.7575,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P0.8080,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P0.8585,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P0.9090,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P0.9595,00 0,02 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.00100,00 0,03 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.10110,00 0,05 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.20120,00 0,09 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.30130,00 0,14 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.40140,00 0,19 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.50150,00 0,26 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.60160,00 0,33 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.70170,00 0,41 0,04     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.80180,00 0,50 0,04     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.90190,00 0,59 0,04     20/12/2019 
 ALPHA1912-P2.00200,00 0,68 0,05     20/12/2019 
 ALPHA1912-P2.20220,00 0,87 0,05     20/12/2019 
 ALPHA1912-P2.40240,00 1,07 0,05     20/12/2019 
 ALPHA1912-P2.60260,00 1,27 0,05     20/12/2019 
 ALPHA2003-P0.8585,00 0,02 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-P0.9090,00 0,03 0,01     20/3/2020 
 ALPHA2003-P0.9595,00 0,04 0,01     20/3/2020 
 ALPHA2003-P1.00100,00 0,06 0,01     20/3/2020 
 ALPHA2003-P1.10110,00 0,09 0,01     20/3/2020 
 ALPHA2003-P1.20120,00 0,13 0,02     20/3/2020 
 ALPHA2003-P1.30130,00 0,18 0,02     20/3/2020 
 ALPHA2003-P1.40140,00 0,24 0,03     20/3/2020 
 ALPHA2003-P1.50150,00 0,30 0,03     20/3/2020 
 ALPHA2003-P1.60160,00 0,37 0,03     20/3/2020 
 ALPHA2003-P1.70170,00 0,45 0,04     20/3/2020 
 ALPHA2003-P1.80180,00 0,53 0,04     20/3/2020 
 ALPHA2003-P1.90190,00 0,62 0,04     20/3/2020 
 ALPHA2003-P2.00200,00 0,70 0,04     20/3/2020 
 ALPHA2003-P2.20220,00 0,89 0,05     20/3/2020 
 ALPHA2003-P2.40240,00 1,08 0,05     20/3/2020 
 ALPHA2003-P2.60260,00 1,27 0,05     20/3/2020 
 ALPHA2006-P0.9090,00 0,05 0,00     19/6/2020 
 ALPHA2006-P0.9595,00 0,07 0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-P1.00100,00 0,08 0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-P1.10110,00 0,12 0,02     19/6/2020 
 ALPHA2006-P1.20120,00 0,16 0,02     19/6/2020 
 ALPHA2006-P1.30130,00 0,22 0,02     19/6/2020 
 ALPHA2006-P1.40140,00 0,27 0,03     19/6/2020 
 ALPHA2006-P1.50150,00 0,34 0,03     19/6/2020 
 ALPHA2006-P1.60160,00 0,41 0,03     19/6/2020 
 ALPHA2006-P1.70170,00 0,48 0,03     19/6/2020 
 ALPHA2006-P1.80180,00 0,56 0,04     19/6/2020 
 ALPHA2006-P1.90190,00 0,64 0,04     19/6/2020 
 ALPHA2006-P2.00200,00 0,73 0,04     19/6/2020 
 ALPHA2006-P2.20220,00 0,90 0,04     19/6/2020 
 ALPHA2006-P2.40240,00 1,09 0,05     19/6/2020 
 ALPHA2006-P2.60260,00 1,28 0,05     19/6/2020 
 ETE1908-P1.50150,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 ETE1908-P1.60160,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 ETE1908-P1.70170,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 ETE1908-P1.80180,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 ETE1908-P1.90190,00 0,02 0,02     16/8/2019 
 ETE1908-P2.00200,00 0,08 0,06     16/8/2019 
 ETE1908-P2.20220,00 0,26 0,14     16/8/2019 
 ETE1908-P2.40240,00 0,46 0,16     16/8/2019 
 ETE1908-P2.60260,00 0,66 0,16     16/8/2019 
 ETE1908-P2.80280,00 0,86 0,16     16/8/2019 
 ETE1908-P3.00300,00 1,06 0,16     16/8/2019 
 ETE1908-P3.20320,00 1,26 0,16     16/8/2019 
 ETE1908-P3.40340,00 1,46 0,16     16/8/2019 
 ETE1908-P3.60360,00 1,66 0,16     16/8/2019 
 ETE1909-P0.6565,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-P0.7070,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-P0.7575,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-P0.8080,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-P0.8585,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-P0.9090,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-P0.9595,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-P1.00100,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-P1.10110,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-P1.20120,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-P1.30130,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-P1.40140,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-P1.50150,00 0,01 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-P1.60160,00 0,01 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-P1.70170,00 0,03 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-P1.80180,00 0,06 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-P1.90190,00 0,10 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-P2.00200,00 0,15 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-P2.20220,00 0,30 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-P2.40240,00 0,47 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-P2.60260,00 0,66 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-P2.80280,00 0,86 0,16     20/9/2019 
 ETE1909-P3.00300,00 1,06 0,16     20/9/2019 
 ETE1909-P3.20320,00 1,26 0,16     20/9/2019 
 ETE1909-P3.40340,00 1,46 0,16     20/9/2019 
 ETE1909-P3.60360,00 1,66 0,16     20/9/2019 
 ETE1910-P1.40140,00 0,01 0,00     18/10/2019 
 ETE1910-P1.50150,00 0,02 0,01     18/10/2019 
 ETE1910-P1.60160,00 0,03 0,02     18/10/2019 
 ETE1910-P1.70170,00 0,06 0,03     18/10/2019 
 ETE1910-P1.80180,00 0,09 0,04     18/10/2019 
 ETE1910-P1.90190,00 0,14 0,06     18/10/2019 
 ETE1910-P2.00200,00 0,19 0,07     18/10/2019 
 ETE1910-P2.20220,00 0,33 0,10     18/10/2019 
 ETE1910-P2.40240,00 0,49 0,12     18/10/2019 
 ETE1910-P2.60260,00 0,67 0,14     18/10/2019 
 ETE1910-P2.80280,00 0,86 0,15     18/10/2019 
 ETE1910-P3.00300,00 1,06 0,16     18/10/2019 
 ETE1910-P3.20320,00 1,26 0,16     18/10/2019 
 ETE1910-P3.40340,00 1,46 0,16     18/10/2019 
 ETE1910-P3.60360,00 1,66 0,16     18/10/2019 
 ETE1912-P0.6565,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P0.7070,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P0.7575,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P0.8080,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P0.8585,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P0.9090,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P0.9595,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P1.00100,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P1.10110,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P1.20120,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P1.30130,00 0,02 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P1.40140,00 0,03 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P1.50150,00 0,05 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P1.60160,00 0,08 0,03     20/12/2019 
 ETE1912-P1.70170,00 0,11 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P1.80180,00 0,15 0,05     20/12/2019 
 ETE1912-P1.90190,00 0,20 0,06     20/12/2019 
 ETE1912-P2.00200,00 0,25 0,07     20/12/2019 
 ETE1912-P2.20220,00 0,38 0,09     20/12/2019 
 ETE1912-P2.40240,00 0,54 0,11     20/12/2019 
 ETE1912-P2.60260,00 0,70 0,12     20/12/2019 
 ETE1912-P2.80280,00 0,88 0,13     20/12/2019 
 ETE1912-P3.00300,00 1,07 0,14     20/12/2019 
 ETE1912-P3.20320,00 1,26 0,15     20/12/2019 
 ETE1912-P3.40340,00 1,46 0,15     20/12/2019 
 ETE1912-P3.60360,00 1,66 0,16     20/12/2019 
 ETE2003-P1.00100,00 0,01 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-P1.10110,00 0,02 0,01     20/3/2020 
 ETE2003-P1.20120,00 0,03 0,01     20/3/2020 
 ETE2003-P1.30130,00 0,04 0,01     20/3/2020 
 ETE2003-P1.40140,00 0,06 0,02     20/3/2020 
 ETE2003-P1.50150,00 0,09 0,03     20/3/2020 
 ETE2003-P1.60160,00 0,12 0,03     20/3/2020 
 ETE2003-P1.70170,00 0,16 0,04     20/3/2020 
 ETE2003-P1.80180,00 0,21 0,05     20/3/2020 
 ETE2003-P1.90190,00 0,26 0,06     20/3/2020 
 ETE2003-P2.00200,00 0,32 0,07     20/3/2020 
 ETE2003-P2.20220,00 0,44 0,08     20/3/2020 
 ETE2003-P2.40240,00 0,59 0,10     20/3/2020 
 ETE2003-P2.60260,00 0,75 0,11     20/3/2020 
 ETE2003-P2.80280,00 0,92 0,12     20/3/2020 
 ETE2003-P3.00300,00 1,10 0,13     20/3/2020 
 ETE2003-P3.20320,00 1,28 0,14     20/3/2020 
 ETE2003-P3.40340,00 1,47 0,14     20/3/2020 
 ETE2003-P3.60360,00 1,66 0,14     20/3/2020 
 ETE2006-P1.40140,00 0,10 0,00     19/6/2020 
 ETE2006-P1.50150,00 0,13 0,03     19/6/2020 
 ETE2006-P1.60160,00 0,17 0,04     19/6/2020 
 ETE2006-P1.70170,00 0,21 0,04     19/6/2020 
 ETE2006-P1.80180,00 0,26 0,05     19/6/2020 
 ETE2006-P1.90190,00 0,31 0,06     19/6/2020 
 ETE2006-P2.00200,00 0,37 0,06     19/6/2020 
 ETE2006-P2.20220,00 0,49 0,07     19/6/2020 
 ETE2006-P2.40240,00 0,64 0,09     19/6/2020 
 ETE2006-P2.60260,00 0,79 0,10     19/6/2020 
 ETE2006-P2.80280,00 0,95 0,11     19/6/2020 
 ETE2006-P3.00300,00 1,13 0,12     19/6/2020 
 ETE2006-P3.20320,00 1,31 0,13     19/6/2020 
 ETE2006-P3.40340,00 1,49 0,13     19/6/2020 
 ETE2006-P3.60360,00 1,68 0,14     19/6/2020 
 FTSE1908-P1725172.500,00 0,01 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-P1750175.000,00 0,01 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-P1775177.500,00 0,01 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-P1800180.000,00 0,02 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-P1825182.500,00 0,01 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-P1850185.000,00 0,01 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-P1875187.500,00 0,02 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-P1900190.000,00 0,19 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-P1925192.500,00 1,30 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-P1950195.000,00 5,50 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-P1975197.500,00 13,00 -3,00     67 16/8/2019 
 FTSE1908-P2000200.000,00 33,50 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-P2050205.000,00 80,00 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-P2100210.000,00 130,00 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-P2150215.000,00 180,00 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-P2200220.000,00 230,00 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-P2250225.000,00 280,00 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-P2300230.000,00 330,00 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-P2350235.000,00 380,00 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-P2400240.000,00 430,00 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-P2450245.000,00 480,00 0,00     16/8/2019 
 FTSE1908-P2500250.000,00 530,00 0,00     16/8/2019 
 FTSE1909-P1425142.500,00 0,01 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1450145.000,00 0,01 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1475147.500,00 0,01 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1500150.000,00 0,01 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1525152.500,00 0,01 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1550155.000,00 0,02 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1575157.500,00 0,04 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1600160.000,00 0,09 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1625162.500,00 0,17 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1650165.000,00 0,33 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1675167.500,00 0,60 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1700170.000,00 1,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1725172.500,00 1,80 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1750175.000,00 2,80 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1775177.500,00 4,40 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1800180.000,00 6,70 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1825182.500,00 9,80 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1850185.000,00 14,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1875187.500,00 19,25 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1900190.000,00 26,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1925192.500,00 39,75 5,25     20/9/2019 
 FTSE1909-P1950195.000,00 52,00 7,75     20/9/2019 
 FTSE1909-P1975197.500,00 70,00 14,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P2000200.000,00 77,00 8,00     13 20/9/2019 
 FTSE1909-P2050205.000,00 100,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P2100210.000,00 139,00 2,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P2150215.000,00 179,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P2200220.000,00 233,00 10,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P2250225.000,00 270,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P2300230.000,00 319,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P2350235.000,00 368,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P2400240.000,00 417,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P2450245.000,00 467,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P2500250.000,00 517,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1910-P1850185.000,00 27,00 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-P1875187.500,00 34,00 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-P1900190.000,00 42,25 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-P1925192.500,00 51,50 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-P1950195.000,00 62,00 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-P1975197.500,00 74,00 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-P2000200.000,00 87,00 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-P2050205.000,00 117,00 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-P2100210.000,00 151,00 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-P2150215.000,00 190,00 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-P2200220.000,00 231,00 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-P2250225.000,00 275,00 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-P2300230.000,00 321,00 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-P2350235.000,00 369,00 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-P2400240.000,00 417,00 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-P2450245.000,00 466,00 0,00     18/10/2019 
 FTSE1912-P1450145.000,00 0,95 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1475147.500,00 1,40 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1500150.000,00 1,90 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1525152.500,00 2,60 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1550155.000,00 3,60 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1575157.500,00 4,80 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1600160.000,00 6,30 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1625162.500,00 8,10 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1650165.000,00 10,50 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1675167.500,00 13,25 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1700170.000,00 16,50 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1725172.500,00 20,50 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1750175.000,00 25,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1775177.500,00 30,25 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1800180.000,00 36,25 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1825182.500,00 43,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1850185.000,00 50,50 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1875187.500,00 59,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1900190.000,00 68,50 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1925192.500,00 79,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1950195.000,00 90,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1975197.500,00 102,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P2000200.000,00 115,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P2050205.000,00 144,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P2100210.000,00 176,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P2150215.000,00 210,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P2200220.000,00 248,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P2250225.000,00 288,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P2300230.000,00 330,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P2350235.000,00 374,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P2400240.000,00 419,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P2450245.000,00 465,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P2500250.000,00 512,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE2003-P1725172.500,00 39,50 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P1750175.000,00 45,50 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P1775177.500,00 52,50 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P1800180.000,00 60,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P1825182.500,00 68,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P1850185.000,00 76,50 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P1875187.500,00 86,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P1900190.000,00 96,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P1925192.500,00 107,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P1950195.000,00 118,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P1975197.500,00 131,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P2000200.000,00 144,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P2050205.000,00 171,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P2100210.000,00 202,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P2150215.000,00 234,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P2200220.000,00 269,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P2250225.000,00 306,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P2300230.000,00 345,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P2350235.000,00 386,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P2400240.000,00 428,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P2450245.000,00 471,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P2500250.000,00 515,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2006-P1850185.000,00 97,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P1875187.500,00 107,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P1900190.000,00 118,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P1925192.500,00 129,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P1950195.000,00 140,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P1975197.500,00 153,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P2000200.000,00 166,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P2050205.000,00 193,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P2100210.000,00 222,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P2150215.000,00 254,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P2200220.000,00 287,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P2250225.000,00 322,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P2300230.000,00 359,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P2350235.000,00 398,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P2400240.000,00 437,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P2450245.000,00 478,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P2500250.000,00 520,00 0,00     19/6/2020 
 HTO1908-P10.001.000,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 HTO1908-P11.001.100,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 HTO1908-P12.001.200,00 0,19 0,03     16/8/2019 
 HTO1908-P13.001.300,00 1,10 0,12     16/8/2019 
 HTO1908-P14.001.400,00 2,10 0,12     16/8/2019 
 HTO1908-P15.001.500,00 3,10 0,12     16/8/2019 
 HTO1908-P16.001.600,00 4,10 0,12     16/8/2019 
 HTO1908-P17.001.700,00 5,10 0,12     16/8/2019 
 HTO1908-P18.001.800,00 6,10 0,12     16/8/2019 
 HTO1908-P8.40840,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 HTO1908-P8.80880,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 HTO1908-P9.20920,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 HTO1908-P9.60960,00 0,01 0,00     16/8/2019 
 HTO1909-P10.001.000,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 HTO1909-P11.001.100,00 0,05 0,00     20/9/2019 
 HTO1909-P12.001.200,00 0,37 0,00     20/9/2019 
 HTO1909-P13.001.300,00 1,13 0,00     20/9/2019 
 HTO1909-P14.001.400,00 2,10 0,00     20/9/2019 
 HTO1909-P15.001.500,00 3,10 0,00     20/9/2019 
 HTO1909-P16.001.600,00 4,10 0,00     20/9/2019 
 HTO1909-P17.001.700,00 5,10 0,12     20/9/2019 
 HTO1909-P18.001.800,00 6,10 0,12     20/9/2019 
 HTO1909-P7.60760,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 HTO1909-P8.00800,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 HTO1909-P8.40840,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 HTO1909-P8.80880,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 HTO1909-P9.20920,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 HTO1909-P9.60960,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 HTO1910-P10.001.000,00 0,01 0,00     18/10/2019 
 HTO1910-P11.001.100,00 0,11 0,01     18/10/2019 
 HTO1910-P12.001.200,00 0,47 0,05     18/10/2019 
 HTO1910-P13.001.300,00 1,18 0,10     18/10/2019 
 HTO1910-P14.001.400,00 2,10 0,11     18/10/2019 
 HTO1910-P15.001.500,00 3,10 0,12     18/10/2019 
 HTO1910-P16.001.600,00 4,10 0,12     18/10/2019 
 HTO1910-P17.001.700,00 5,10 0,12     18/10/2019 
 HTO1910-P8.80880,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 HTO1910-P9.20920,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 HTO1910-P9.60960,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 HTO1912-P10.001.000,00 0,05 0,01     20/12/2019 
 HTO1912-P11.001.100,00 0,22 0,02     20/12/2019 
 HTO1912-P12.001.200,00 0,63 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-P13.001.300,00 1,28 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-P14.001.400,00 2,13 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-P15.001.500,00 3,10 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-P16.001.600,00 4,10 0,12     20/12/2019 
 HTO1912-P17.001.700,00 5,10 0,12     20/12/2019 
 HTO1912-P18.001.800,00 6,10 0,12     20/12/2019 
 HTO1912-P7.60760,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-P8.00800,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-P8.40840,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-P8.80880,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-P9.20920,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-P9.60960,00 0,02 0,00     20/12/2019 
 HTO2003-P10.001.000,00 0,13 0,01     20/3/2020 
 HTO2003-P11.001.100,00 0,36 0,02     20/3/2020 
 HTO2003-P12.001.200,00 0,79 0,04     20/3/2020 
 HTO2003-P13.001.300,00 1,41 0,06     20/3/2020 
 HTO2003-P14.001.400,00 2,21 0,09     20/3/2020 
 HTO2003-P15.001.500,00 3,11 0,10     20/3/2020 
 HTO2003-P16.001.600,00 4,10 0,12     20/3/2020 
 HTO2003-P17.001.700,00 5,10 0,12     20/3/2020 
 HTO2003-P18.001.800,00 6,10 0,12     20/3/2020 
 HTO2003-P8.40840,00 0,01 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-P8.80880,00 0,02 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-P9.20920,00 0,04 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-P9.60960,00 0,07 0,00     20/3/2020 
 HTO2006-P10.001.000,00 0,20 0,01     19/6/2020 
 HTO2006-P11.001.100,00 0,47 0,02     19/6/2020 
 HTO2006-P12.001.200,00 0,91 0,04     19/6/2020 
 HTO2006-P13.001.300,00 1,53 0,06     19/6/2020 
 HTO2006-P14.001.400,00 2,28 0,08     19/6/2020 
 HTO2006-P15.001.500,00 3,15 0,10     19/6/2020 
 HTO2006-P16.001.600,00 4,10 0,11     19/6/2020 
 HTO2006-P17.001.700,00 5,10 0,12     19/6/2020 
 HTO2006-P18.001.800,00 6,10 0,12     19/6/2020 
 HTO2006-P8.80880,00 0,05 0,00     19/6/2020 
 HTO2006-P9.20920,00 0,08 0,00     19/6/2020 
 HTO2006-P9.60960,00 0,13 0,01     19/6/2020 
 OPAP1908-P10.001.000,00 0,45 0,13     16/8/2019 
 OPAP1908-P11.001.100,00 1,45 0,15     16/8/2019 
 OPAP1908-P12.001.200,00 2,45 0,15     16/8/2019 
 OPAP1908-P13.001.300,00 3,45 0,15     16/8/2019 
 OPAP1908-P14.001.400,00 4,45 0,15     16/8/2019 
 OPAP1908-P15.001.500,00 5,45 0,15     16/8/2019 
 OPAP1908-P6.40640,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 OPAP1908-P6.80680,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 OPAP1908-P7.20720,00 0,01 0,00     16/8/2019 
 OPAP1908-P7.60760,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 OPAP1908-P8.00800,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 OPAP1908-P8.40840,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 OPAP1908-P8.80880,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 OPAP1908-P9.20920,00 0,01 0,00     16/8/2019 
 OPAP1908-P9.60960,00 0,11 0,05     16/8/2019 
 OPAP1909-P10.001.000,00 0,55 0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-P11.001.100,00 1,45 0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-P12.001.200,00 2,45 0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-P13.001.300,00 3,45 0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-P14.001.400,00 4,45 0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-P15.001.500,00 5,45 0,15     20/9/2019 
 OPAP1909-P5.60560,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-P6.00600,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-P6.40640,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-P6.80680,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-P7.20720,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-P7.60760,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-P8.00800,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-P8.40840,00 0,01 0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-P8.80880,00 0,04 0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-P9.20920,00 0,12 0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-P9.60960,00 0,29 0,00     20/9/2019 
 OPAP1910-P10.001.000,00 0,62 0,09     18/10/2019 
 OPAP1910-P11.001.100,00 1,46 0,14     18/10/2019 
 OPAP1910-P12.001.200,00 2,45 0,15     18/10/2019 
 OPAP1910-P13.001.300,00 3,45 0,15     18/10/2019 
 OPAP1910-P14.001.400,00 4,45 0,15     18/10/2019 
 OPAP1910-P15.001.500,00 5,45 0,15     18/10/2019 
 OPAP1910-P7.60760,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 OPAP1910-P8.00800,00 0,01 0,00     18/10/2019 
 OPAP1910-P8.40840,00 0,03 0,01     18/10/2019 
 OPAP1910-P8.80880,00 0,09 0,02     18/10/2019 
 OPAP1910-P9.20920,00 0,20 0,04     18/10/2019 
 OPAP1910-P9.60960,00 0,37 0,06     18/10/2019 
 OPAP1912-P10.001.000,00 0,74 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P11.001.100,00 1,51 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P12.001.200,00 2,45 0,15     20/12/2019 
 OPAP1912-P13.001.300,00 3,45 0,15     20/12/2019 
 OPAP1912-P14.001.400,00 4,45 0,15     20/12/2019 
 OPAP1912-P15.001.500,00 5,45 0,15     20/12/2019 
 OPAP1912-P5.60560,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P6.00600,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P6.40640,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P6.80680,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P7.20720,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P7.60760,00 0,02 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P8.00800,00 0,04 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P8.40840,00 0,10 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P8.80880,00 0,18 0,02     20/12/2019 
 OPAP1912-P9.20920,00 0,31 0,04     20/12/2019 
 OPAP1912-P9.60960,00 0,50 0,06     20/12/2019 
 OPAP2003-P10.001.000,00 0,86 0,07     20/3/2020 
 OPAP2003-P11.001.100,00 1,58 0,10     20/3/2020 
 OPAP2003-P12.001.200,00 2,47 0,13     20/3/2020 
 OPAP2003-P13.001.300,00 3,45 0,15     20/3/2020 
 OPAP2003-P14.001.400,00 4,45 0,15     20/3/2020 
 OPAP2003-P15.001.500,00 5,45 0,15     20/3/2020 
 OPAP2003-P6.40640,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-P6.80680,00 0,01 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-P7.20720,00 0,03 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-P7.60760,00 0,06 0,01     20/3/2020 
 OPAP2003-P8.00800,00 0,11 0,01     20/3/2020 
 OPAP2003-P8.40840,00 0,19 0,02     20/3/2020 
 OPAP2003-P8.80880,00 0,30 0,03     20/3/2020 
 OPAP2003-P9.20920,00 0,45 0,05     20/3/2020 
 OPAP2003-P9.60960,00 0,63 0,06     20/3/2020 
 OPAP2006-P10.001.000,00 0,96 0,06     19/6/2020 
 OPAP2006-P11.001.100,00 1,66 0,10     19/6/2020 
 OPAP2006-P12.001.200,00 2,50 0,12     19/6/2020 
 OPAP2006-P13.001.300,00 3,45 0,14     19/6/2020 
 OPAP2006-P14.001.400,00 4,45 0,15     19/6/2020 
 OPAP2006-P15.001.500,00 5,45 0,15     19/6/2020 
 OPAP2006-P7.60760,00 0,10 0,01     19/6/2020 
 OPAP2006-P8.00800,00 0,17 0,01     19/6/2020 
 OPAP2006-P8.40840,00 0,26 0,02     19/6/2020 
 OPAP2006-P8.80880,00 0,39 0,03     19/6/2020 
 OPAP2006-P9.20920,00 0,55 0,05     19/6/2020 
 OPAP2006-P9.60960,00 0,74 0,05     19/6/2020 
 PPC1908-P0.9090,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 PPC1908-P0.9595,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 PPC1908-P1.00100,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 PPC1908-P1.10110,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 PPC1908-P1.20120,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 PPC1908-P1.30130,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 PPC1908-P1.40140,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 PPC1908-P1.50150,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 PPC1908-P1.60160,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 PPC1908-P1.70170,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 PPC1908-P1.80180,00 0,01 0,00     16/8/2019 
 PPC1908-P1.90190,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 PPC1908-P2.00200,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 PPC1908-P2.20220,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 PPC1908-P2.40240,00 0,04 0,00     16/8/2019 
 PPC1908-P2.60260,00 0,16 0,00     16/8/2019 
 PPC1908-P2.80280,00 0,35 0,07     16/8/2019 
 PPC1908-P3.00300,00 0,55 0,07     16/8/2019 
 PPC1908-P3.20320,00 0,75 0,07     16/8/2019 
 PPC1908-P3.40340,00 0,95 0,07     16/8/2019 
 PPC1908-P3.60360,00 1,15 0,07     16/8/2019 
 PPC1908-P3.80380,00 1,35 0,07     16/8/2019 
 PPC1909-P0.8585,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 PPC1909-P0.9090,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 PPC1909-P0.9595,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 PPC1909-P1.00100,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 PPC1909-P1.10110,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 PPC1909-P1.20120,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 PPC1909-P1.30130,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 PPC1909-P1.40140,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 PPC1909-P1.50150,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 PPC1909-P1.60160,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 PPC1909-P1.70170,00 0,01 0,00     20/9/2019 
 PPC1909-P1.80180,00 0,02 0,00     20/9/2019 
 PPC1909-P1.90190,00 0,03 0,00     20/9/2019 
 PPC1909-P2.00200,00 0,05 0,00     20/9/2019 
 PPC1909-P2.20220,00 0,10 0,01     20/9/2019 
 PPC1909-P2.40240,00 0,19 0,00     20/9/2019 
 PPC1909-P2.60260,00 0,30 0,00     20/9/2019 
 PPC1909-P2.80280,00 0,44 0,04     20/9/2019 
 PPC1909-P3.00300,00 0,60 0,05     20/9/2019 
 PPC1909-P3.20320,00 0,78 0,06     20/9/2019 
 PPC1909-P3.40340,00 0,96 0,06     20/9/2019 
 PPC1909-P3.60360,00 1,16 0,07     20/9/2019 
 PPC1909-P3.80380,00 1,35 0,06     20/9/2019 
 PPC1910-P1.60160,00 0,02 0,00     18/10/2019 
 PPC1910-P1.70170,00 0,03 0,00     18/10/2019 
 PPC1910-P1.80180,00 0,04 0,01     18/10/2019 
 PPC1910-P1.90190,00 0,06 0,01     18/10/2019 
 PPC1910-P2.00200,00 0,09 0,01     18/10/2019 
 PPC1910-P2.20220,00 0,16 0,02     18/10/2019 
 PPC1910-P2.40240,00 0,25 0,02     18/10/2019 
 PPC1910-P2.60260,00 0,37 0,03     18/10/2019 
 PPC1910-P2.80280,00 0,50 0,04     18/10/2019 
 PPC1910-P3.00300,00 0,66 0,05     18/10/2019 
 PPC1910-P3.20320,00 0,82 0,05     18/10/2019 
 PPC1910-P3.40340,00 0,99 0,05     18/10/2019 
 PPC1910-P3.60360,00 1,18 0,06     18/10/2019 
 PPC1910-P3.80380,00 1,37 0,07     18/10/2019 
 PPC1912-P0.9090,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P0.9595,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P1.00100,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P1.10110,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P1.20120,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P1.30130,00 0,02 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P1.40140,00 0,03 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P1.50150,00 0,04 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P1.60160,00 0,06 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P1.70170,00 0,08 0,01     20/12/2019 
 PPC1912-P1.80180,00 0,11 0,01     20/12/2019 
 PPC1912-P1.90190,00 0,14 0,01     20/12/2019 
 PPC1912-P2.00200,00 0,17 0,01     20/12/2019 
 PPC1912-P2.20220,00 0,25 0,01     20/12/2019 
 PPC1912-P2.40240,00 0,36 0,02     20/12/2019 
 PPC1912-P2.60260,00 0,48 0,03     20/12/2019 
 PPC1912-P2.80280,00 0,61 0,03     20/12/2019 
 PPC1912-P3.00300,00 0,75 0,04     20/12/2019 
 PPC1912-P3.20320,00 0,91 0,04     20/12/2019 
 PPC1912-P3.40340,00 1,07 0,04     20/12/2019 
 PPC1912-P3.60360,00 1,24 0,05     20/12/2019 
 PPC1912-P3.80380,00 1,42 0,05     20/12/2019 
 PPC2003-P0.9090,00 0,01 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P0.9595,00 0,01 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P1.00100,00 0,01 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P1.10110,00 0,02 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P1.20120,00 0,03 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P1.30130,00 0,05 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P1.40140,00 0,07 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P1.50150,00 0,09 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P1.60160,00 0,12 0,01     20/3/2020 
 PPC2003-P1.70170,00 0,15 0,01     20/3/2020 
 PPC2003-P1.80180,00 0,18 0,01     20/3/2020 
 PPC2003-P1.90190,00 0,22 0,01     20/3/2020 
 PPC2003-P2.00200,00 0,26 0,01     20/3/2020 
 PPC2003-P2.20220,00 0,36 0,02     20/3/2020 
 PPC2003-P2.40240,00 0,47 0,02     20/3/2020 
 PPC2003-P2.60260,00 0,59 0,02     20/3/2020 
 PPC2003-P2.80280,00 0,72 0,02     20/3/2020 
 PPC2003-P3.00300,00 0,87 0,03     20/3/2020 
 PPC2003-P3.20320,00 1,01 0,03     20/3/2020 
 PPC2003-P3.40340,00 1,17 0,04     20/3/2020 
 PPC2003-P3.60360,00 1,34 0,04     20/3/2020 
 PPC2003-P3.80380,00 1,50 0,04     20/3/2020 
 PPC2006-P1.30130,00 0,09 0,00     19/6/2020 
 PPC2006-P1.40140,00 0,11 0,00     19/6/2020 
 PPC2006-P1.50150,00 0,14 0,01     19/6/2020 
 PPC2006-P1.60160,00 0,17 0,01     19/6/2020 
 PPC2006-P1.70170,00 0,21 0,00     19/6/2020 
 PPC2006-P1.80180,00 0,25 0,01     19/6/2020 
 PPC2006-P1.90190,00 0,29 0,01     19/6/2020 
 PPC2006-P2.00200,00 0,34 0,01     19/6/2020 
 PPC2006-P2.20220,00 0,44 0,01     19/6/2020 
 PPC2006-P2.40240,00 0,55 0,01     19/6/2020 
 PPC2006-P2.60260,00 0,68 0,02     19/6/2020 
 PPC2006-P2.80280,00 0,81 0,02     19/6/2020 
 PPC2006-P3.00300,00 0,95 0,03     19/6/2020 
 PPC2006-P3.20320,00 1,10 0,03     19/6/2020 
 PPC2006-P3.40340,00 1,25 0,02     19/6/2020 
 PPC2006-P3.60360,00 1,41 0,03     19/6/2020 
 PPC2006-P3.80380,00 1,58 0,04     19/6/2020 
 TPEIR1908-P0.9595,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 TPEIR1908-P1.00100,00 0,01 0,00     16/8/2019 
 TPEIR1908-P1.10110,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 TPEIR1908-P1.20120,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 TPEIR1908-P1.30130,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 TPEIR1908-P1.40140,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 TPEIR1908-P1.50150,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 TPEIR1908-P1.60160,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 TPEIR1908-P1.70170,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 TPEIR1908-P1.80180,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 TPEIR1908-P1.90190,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 TPEIR1908-P2.00200,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 TPEIR1908-P2.20220,00 0,00 0,00     16/8/2019 
 TPEIR1908-P2.40240,00 0,07 0,05     16/8/2019 
 TPEIR1908-P2.60260,00 0,24 0,13     16/8/2019 
 TPEIR1908-P2.80280,00 0,44 0,16     16/8/2019 
 TPEIR1908-P3.00300,00 0,64 0,16     16/8/2019 
 TPEIR1908-P3.20320,00 0,84 0,16     16/8/2019 
 TPEIR1908-P3.40340,00 1,04 0,16     16/8/2019 
 TPEIR1908-P3.60360,00 1,24 0,16     16/8/2019 
 TPEIR1908-P3.80380,00 1,44 0,16     16/8/2019 
 TPEIR1908-P4.00400,00 1,64 0,16     16/8/2019 
 TPEIR1908-P4.40440,00 2,04 0,16     16/8/2019 
 TPEIR1909-P0.3030,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-P0.3535,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-P0.4040,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-P0.4545,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-P0.5050,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-P0.5555,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-P0.6060,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-P0.6565,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-P0.7070,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-P0.7575,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-P0.8080,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-P0.8585,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-P0.9090,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-P0.9595,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-P1.00100,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-P1.10110,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-P1.20120,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-P1.30130,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-P1.40140,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-P1.50150,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-P1.60160,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-P1.70170,00 0,01 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-P1.80180,00 0,02 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-P1.90190,00 0,03 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-P2.00200,00 0,05 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-P2.20220,00 0,11 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-P2.40240,00 0,21 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-P2.60260,00 0,34 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-P2.80280,00 0,49 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-P3.00300,00 0,67 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-P3.20320,00 0,85 0,14     20/9/2019 
 TPEIR1909-P3.40340,00 1,04 0,15     20/9/2019 
 TPEIR1909-P3.60360,00 1,24 0,15     20/9/2019 
 TPEIR1909-P3.80380,00 1,44 0,16     20/9/2019 
 TPEIR1909-P4.00400,00 1,64 0,16     20/9/2019 
 TPEIR1909-P4.40440,00 2,04 0,16     20/9/2019 
 TPEIR1910-P1.70170,00 0,03 0,00     18/10/2019 
 TPEIR1910-P1.80180,00 0,04 0,01     18/10/2019 
 TPEIR1910-P1.90190,00 0,06 0,02     18/10/2019 
 TPEIR1910-P2.00200,00 0,09 0,03     18/10/2019 
 TPEIR1910-P2.20220,00 0,16 0,04     18/10/2019 
 TPEIR1910-P2.40240,00 0,27 0,06     18/10/2019 
 TPEIR1910-P2.60260,00 0,39 0,08     18/10/2019 
 TPEIR1910-P2.80280,00 0,54 0,10     18/10/2019 
 TPEIR1910-P3.00300,00 0,70 0,11     18/10/2019 
 TPEIR1910-P3.20320,00 0,88 0,13     18/10/2019 
 TPEIR1910-P3.40340,00 1,06 0,14     18/10/2019 
 TPEIR1910-P3.60360,00 1,25 0,14     18/10/2019 
 TPEIR1910-P3.80380,00 1,45 0,15     18/10/2019 
 TPEIR1910-P4.00400,00 1,64 0,15     18/10/2019 
 TPEIR1912-P0.3030,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.3535,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.4040,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.4545,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.5050,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.5555,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.6060,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.6565,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.7070,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.7575,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.8080,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.8585,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.9090,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.9595,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P1.00100,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P1.10110,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P1.20120,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P1.30130,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P1.40140,00 0,02 0,01     20/12/2019 
 TPEIR1912-P1.50150,00 0,04 0,01     20/12/2019 
 TPEIR1912-P1.60160,00 0,05 0,01     20/12/2019 
 TPEIR1912-P1.70170,00 0,07 0,02     20/12/2019 
 TPEIR1912-P1.80180,00 0,10 0,02     20/12/2019 
 TPEIR1912-P1.90190,00 0,13 0,03     20/12/2019 
 TPEIR1912-P2.00200,00 0,17 0,04     20/12/2019 
 TPEIR1912-P2.20220,00 0,26 0,05     20/12/2019 
 TPEIR1912-P2.40240,00 0,36 0,06     20/12/2019 
 TPEIR1912-P2.60260,00 0,49 0,07     20/12/2019 
 TPEIR1912-P2.80280,00 0,63 0,09     20/12/2019 
 TPEIR1912-P3.00300,00 0,78 0,10     20/12/2019 
 TPEIR1912-P3.20320,00 0,94 0,11     20/12/2019 
 TPEIR1912-P3.40340,00 1,12 0,12     20/12/2019 
 TPEIR1912-P3.60360,00 1,29 0,12     20/12/2019 
 TPEIR1912-P3.80380,00 1,48 0,14     20/12/2019 
 TPEIR1912-P4.00400,00 1,66 0,13     20/12/2019 
 TPEIR1912-P4.40440,00 2,05 0,15     20/12/2019 
 TPEIR2003-P0.8585,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P0.9090,00 0,01 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P0.9595,00 0,01 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P1.00100,00 0,01 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P1.10110,00 0,02 0,01     20/3/2020 
 TPEIR2003-P1.20120,00 0,03 0,01     20/3/2020 
 TPEIR2003-P1.30130,00 0,04 0,01     20/3/2020 
 TPEIR2003-P1.40140,00 0,06 0,01     20/3/2020 
 TPEIR2003-P1.50150,00 0,08 0,02     20/3/2020 
 TPEIR2003-P1.60160,00 0,11 0,02     20/3/2020 
 TPEIR2003-P1.70170,00 0,14 0,02     20/3/2020 
 TPEIR2003-P1.80180,00 0,17 0,03     20/3/2020 
 TPEIR2003-P1.90190,00 0,21 0,03     20/3/2020 
 TPEIR2003-P2.00200,00 0,25 0,04     20/3/2020 
 TPEIR2003-P2.20220,00 0,35 0,05     20/3/2020 
 TPEIR2003-P2.40240,00 0,46 0,06     20/3/2020 
 TPEIR2003-P2.60260,00 0,59 0,07     20/3/2020 
 TPEIR2003-P2.80280,00 0,73 0,08     20/3/2020 
 TPEIR2003-P3.00300,00 0,87 0,09     20/3/2020 
 TPEIR2003-P3.20320,00 1,03 0,10     20/3/2020 
 TPEIR2003-P3.40340,00 1,19 0,10     20/3/2020 
 TPEIR2003-P3.60360,00 1,36 0,11     20/3/2020 
 TPEIR2003-P3.80380,00 1,54 0,12     20/3/2020 
 TPEIR2003-P4.00400,00 1,71 0,12     20/3/2020 
 TPEIR2003-P4.40440,00 2,08 0,13     20/3/2020 
 TPEIR2006-P1.70170,00 0,19 0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-P1.80180,00 0,23 0,03     19/6/2020 
 TPEIR2006-P1.90190,00 0,27 0,03     19/6/2020 
 TPEIR2006-P2.00200,00 0,32 0,03     19/6/2020 
 TPEIR2006-P2.20220,00 0,43 0,05     19/6/2020 
 TPEIR2006-P2.40240,00 0,54 0,05     19/6/2020 
 TPEIR2006-P2.60260,00 0,67 0,06     19/6/2020 
 TPEIR2006-P2.80280,00 0,80 0,07     19/6/2020 
 TPEIR2006-P3.00300,00 0,95 0,08     19/6/2020 
 TPEIR2006-P3.20320,00 1,10 0,08     19/6/2020 
 TPEIR2006-P3.40340,00 1,26 0,09     19/6/2020 
 TPEIR2006-P3.60360,00 1,43 0,10     19/6/2020 
 TPEIR2006-P3.80380,00 1,59 0,10     19/6/2020 
 TPEIR2006-P4.00400,00 1,77 0,11     19/6/2020 
 TPEIR2006-P4.40440,00 2,13 0,12     19/6/2020 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Dow Jones 0 0 0
Nasdaq 0 0 0
DAX 0 0 0
CAC 0 0 0
SMI 0 0 0
Nikkei 0 0 0
Πλατίνα 0 0 0
Χρυσός 0 0 0
Άργυρος 0 0 0
Πετρέλαιο 0 0 0
Χρυσή Λίρα (Π) 0 0 0