Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €

Call / Put Options

Ανανέωση   |   Συμβόλαια Δεικτών   |   Συμβόλαια Μετοχών
Call Options
SymbolStrikeLastChgBidBidSizeAskAskSizeVolExpire
 TPEIR2106-C2.40240,00 0,18 -0,03     18/6/2021 
 TPEIR2106-C2.20220,00 0,21 -0,03     18/6/2021 
 TPEIR2106-C2.00200,00 0,25 -0,04     18/6/2021 
 TPEIR2106-C1.90190,00 0,27 -0,04     18/6/2021 
 TPEIR2106-C1.80180,00 0,29 -0,04     18/6/2021 
 TPEIR2106-C1.70170,00 0,31 -0,04     18/6/2021 
 TPEIR2106-C1.60160,00 0,34 -0,04     18/6/2021 
 TPEIR2106-C1.50150,00 0,38 -0,04     18/6/2021 
 TPEIR2106-C1.40140,00 0,41 -0,05     18/6/2021 
 TPEIR2106-C1.30130,00 0,45 -0,05     18/6/2021 
 TPEIR2106-C1.20120,00 0,49 -0,05     18/6/2021 
 TPEIR2106-C1.10110,00 0,53 -0,06     18/6/2021 
 TPEIR2106-C1.00100,00 0,59 -0,06     18/6/2021 
 TPEIR2106-C0.9595,00 0,61 0,00     18/6/2021 
 TPEIR2103-C2.40240,00 0,12 -0,02     19/3/2021 
 TPEIR2103-C2.20220,00 0,15 -0,03     19/3/2021 
 TPEIR2103-C2.00200,00 0,18 -0,03     19/3/2021 
 TPEIR2103-C1.90190,00 0,21 -0,03     19/3/2021 
 TPEIR2103-C1.80180,00 0,23 -0,03     19/3/2021 
 TPEIR2103-C1.70170,00 0,25 -0,04     19/3/2021 
 TPEIR2103-C1.60160,00 0,28 -0,04     19/3/2021 
 TPEIR2103-C1.50150,00 0,32 -0,04     19/3/2021 
 TPEIR2103-C1.40140,00 0,35 -0,05     19/3/2021 
 TPEIR2103-C1.30130,00 0,39 -0,05     19/3/2021 
 TPEIR2103-C1.20120,00 0,44 -0,06     19/3/2021 
 TPEIR2103-C1.10110,00 0,49 -0,06     19/3/2021 
 TPEIR2103-C1.00100,00 0,54 -0,06     19/3/2021 
 TPEIR2103-C0.9595,00 0,57 -0,07     19/3/2021 
 TPEIR2103-C0.9090,00 0,61 -0,07     19/3/2021 
 TPEIR2103-C0.8585,00 0,64 -0,07     19/3/2021 
 TPEIR2103-C0.8080,00 0,67 -0,07     19/3/2021 
 TPEIR2103-C0.7575,00 0,71 -0,07     19/3/2021 
 TPEIR2103-C0.7070,00 0,75 -0,07     19/3/2021 
 TPEIR2012-C4.80480,00 0,00 -0,00     18/12/2020 
 TPEIR2012-C4.40440,00 0,00 -0,00     18/12/2020 
 TPEIR2012-C4.00400,00 0,01 0,00     18/12/2020 
 TPEIR2012-C3.80380,00 0,01 0,00     18/12/2020 
 TPEIR2012-C3.60360,00 0,01 0,00     18/12/2020 
 TPEIR2012-C3.40340,00 0,02 0,00     18/12/2020 
 TPEIR2012-C3.20320,00 0,02 0,00     18/12/2020 
 TPEIR2012-C3.00300,00 0,03 0,00     18/12/2020 
 TPEIR2012-C2.80280,00 0,04 0,00     18/12/2020 
 TPEIR2012-C2.60260,00 0,05 0,00     18/12/2020 
 TPEIR2012-C2.40240,00 0,07 0,00     18/12/2020 
 TPEIR2012-C2.20220,00 0,09 0,00     18/12/2020 
 TPEIR2012-C2.00200,00 0,12 0,00     18/12/2020 
 TPEIR2012-C1.90190,00 0,14 0,00     18/12/2020 
 TPEIR2012-C1.80180,00 0,16 -0,03     18/12/2020 
 TPEIR2012-C1.70170,00 0,18 -0,03     18/12/2020 
 TPEIR2012-C1.60160,00 0,21 -0,04     18/12/2020 
 TPEIR2012-C1.50150,00 0,25 -0,04     18/12/2020 
 TPEIR2012-C1.40140,00 0,28 -0,05     18/12/2020 
 TPEIR2012-C1.30130,00 0,33 -0,05     18/12/2020 
 TPEIR2012-C1.20120,00 0,37 -0,06     18/12/2020 
 TPEIR2012-C1.10110,00 0,43 -0,06     18/12/2020 
 TPEIR2012-C1.00100,00 0,49 -0,07     18/12/2020 
 TPEIR2012-C0.9595,00 0,53 -0,07     18/12/2020 
 TPEIR2012-C0.9090,00 0,56 -0,07     18/12/2020 
 TPEIR2012-C0.8585,00 0,60 -0,07     18/12/2020 
 TPEIR2012-C0.8080,00 0,64 -0,07     18/12/2020 
 TPEIR2012-C0.7575,00 0,68 -0,08     18/12/2020 
 TPEIR2012-C0.7070,00 0,72 -0,08     18/12/2020 
 TPEIR2009-C4.80480,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-C4.40440,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-C4.00400,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-C3.80380,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-C3.60360,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-C3.40340,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-C3.20320,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-C3.00300,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-C2.80280,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-C2.60260,00 0,01 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-C2.40240,00 0,01 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-C2.20220,00 0,02 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-C2.00200,00 0,04 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-C1.90190,00 0,05 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-C1.80180,00 0,07 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-C1.70170,00 0,09 -0,03     18/9/2020 
 TPEIR2009-C1.60160,00 0,12 -0,03     18/9/2020 
 TPEIR2009-C1.50150,00 0,15 -0,04     18/9/2020 
 TPEIR2009-C1.40140,00 0,19 -0,05     18/9/2020 
 TPEIR2009-C1.30130,00 0,24 -0,05     18/9/2020 
 TPEIR2009-C1.20120,00 0,29 -0,06     18/9/2020 
 TPEIR2009-C1.10110,00 0,36 -0,07     18/9/2020 
 TPEIR2009-C1.00100,00 0,44 -0,07     18/9/2020 
 TPEIR2009-C0.9595,00 0,48 -0,07     18/9/2020 
 TPEIR2009-C0.9090,00 0,52 -0,08     18/9/2020 
 TPEIR2009-C0.8585,00 0,56 -0,08     18/9/2020 
 TPEIR2009-C0.8080,00 0,61 -0,08     18/9/2020 
 TPEIR2009-C0.7575,00 0,66 -0,08     18/9/2020 
 TPEIR2009-C0.7070,00 0,71 -0,08     18/9/2020 
 TPEIR2008-C2.40240,00 0,00 -0,00     21/8/2020 
 TPEIR2008-C2.20220,00 0,01 -0,01     21/8/2020 
 TPEIR2008-C2.00200,00 0,02 -0,01     21/8/2020 
 TPEIR2008-C1.90190,00 0,03 -0,02     21/8/2020 
 TPEIR2008-C1.80180,00 0,04 -0,02     21/8/2020 
 TPEIR2008-C1.70170,00 0,05 -0,02     21/8/2020 
 TPEIR2008-C1.60160,00 0,08 -0,03     21/8/2020 
 TPEIR2008-C1.50150,00 0,11 -0,04     21/8/2020 
 TPEIR2008-C1.40140,00 0,15 -0,05     21/8/2020 
 TPEIR2008-C1.30130,00 0,20 -0,06     21/8/2020 
 TPEIR2008-C1.20120,00 0,26 -0,06     21/8/2020 
 TPEIR2008-C1.10110,00 0,33 -0,07     21/8/2020 
 TPEIR2008-C1.00100,00 0,42 -0,08     21/8/2020 
 TPEIR2008-C0.9595,00 0,46 -0,08     21/8/2020 
 TPEIR2008-C0.9090,00 0,51 -0,08     21/8/2020 
 TPEIR2008-C0.8585,00 0,56 -0,08     21/8/2020 
 TPEIR2008-C0.8080,00 0,60 -0,08     21/8/2020 
 TPEIR2008-C0.7575,00 0,65 -0,08     21/8/2020 
 TPEIR2007-C2.40240,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 TPEIR2007-C2.20220,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 TPEIR2007-C2.00200,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 TPEIR2007-C1.90190,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 TPEIR2007-C1.80180,00 0,00 -0,00     17/7/2020 
 TPEIR2007-C1.70170,00 0,00 -0,01     17/7/2020 
 TPEIR2007-C1.60160,00 0,01 -0,02     17/7/2020 
 TPEIR2007-C1.50150,00 0,03 0,00     17/7/2020 
 TPEIR2007-C1.40140,00 0,07 -0,05     17/7/2020 
 TPEIR2007-C1.30130,00 0,13 -0,07     17/7/2020 
 TPEIR2007-C1.20120,00 0,21 -0,08     17/7/2020 
 TPEIR2007-C1.10110,00 0,30 -0,08     17/7/2020 
 TPEIR2007-C1.00100,00 0,40 -0,08     17/7/2020 
 TPEIR2007-C0.9595,00 0,45 -0,08     17/7/2020 
 TPEIR2007-C0.9090,00 0,50 -0,08     17/7/2020 
 TPEIR2007-C0.8585,00 0,55 -0,08     17/7/2020 
 TPEIR2007-C0.8080,00 0,60 -0,08     17/7/2020 
 TPEIR2007-C0.7575,00 0,65 -0,08     17/7/2020 
 PPC2106-C5.20520,00 0,33 0,01     18/6/2021 
 PPC2106-C4.80480,00 0,40 0,01     18/6/2021 
 PPC2106-C4.40440,00 0,50 0,01     18/6/2021 
 PPC2106-C4.00400,00 0,62 0,01     18/6/2021 
 PPC2106-C3.80380,00 0,69 0,01     18/6/2021 
 PPC2106-C3.60360,00 0,76 0,01     18/6/2021 
 PPC2106-C3.40340,00 0,85 0,02     18/6/2021 
 PPC2106-C3.20320,00 0,94 0,02     18/6/2021 
 PPC2106-C3.00300,00 1,04 0,01     18/6/2021 
 PPC2106-C2.80280,00 1,16 0,02     18/6/2021 
 PPC2106-C2.60260,00 1,28 0,02     18/6/2021 
 PPC2106-C2.40240,00 1,42 0,02     18/6/2021 
 PPC2103-C5.20520,00 0,22 0,01     19/3/2021 
 PPC2103-C4.80480,00 0,30 0,01     19/3/2021 
 PPC2103-C4.40440,00 0,39 0,01     19/3/2021 
 PPC2103-C4.00400,00 0,50 0,01     19/3/2021 
 PPC2103-C3.80380,00 0,58 0,01     19/3/2021 
 PPC2103-C3.60360,00 0,65 0,01     19/3/2021 
 PPC2103-C3.40340,00 0,74 0,02     19/3/2021 
 PPC2103-C3.20320,00 0,84 0,02     19/3/2021 
 PPC2103-C3.00300,00 0,95 0,02     19/3/2021 
 PPC2103-C2.80280,00 1,07 0,02     19/3/2021 
 PPC2103-C2.60260,00 1,21 0,02     19/3/2021 
 PPC2103-C2.40240,00 1,35 0,02     19/3/2021 
 PPC2103-C2.20220,00 1,51 0,02     19/3/2021 
 PPC2103-C2.00200,00 1,67 0,01     19/3/2021 
 PPC2103-C1.90190,00 1,76 0,02     19/3/2021 
 PPC2103-C1.80180,00 1,85 0,02     19/3/2021 
 PPC2103-C1.70170,00 1,94 0,02     19/3/2021 
 PPC2103-C1.60160,00 2,03 0,01     19/3/2021 
 PPC2103-C1.50150,00 2,13 0,02     19/3/2021 
 PPC2103-C1.40140,00 2,22 0,02     19/3/2021 
 PPC2012-C6.40640,00 0,04 0,00     18/12/2020 
 PPC2012-C6.00600,00 0,06 0,00     18/12/2020 
 PPC2012-C5.60560,00 0,09 0,00     18/12/2020 
 PPC2012-C5.20520,00 0,12 0,00     18/12/2020 
 PPC2012-C4.80480,00 0,18 0,00     18/12/2020 
 PPC2012-C4.40440,00 0,26 0,00     18/12/2020 
 PPC2012-C4.00400,00 0,37 0,00     18/12/2020 
 PPC2012-C3.80380,00 0,44 0,00     18/12/2020 
 PPC2012-C3.60360,00 0,52 0,00     18/12/2020 
 PPC2012-C3.40340,00 0,62 0,00     18/12/2020 
 PPC2012-C3.20320,00 0,72 0,00     18/12/2020 
 PPC2012-C3.00300,00 0,84 0,00     18/12/2020 
 PPC2012-C2.80280,00 0,98 0,02     18/12/2020 
 PPC2012-C2.60260,00 1,12 0,02     18/12/2020 
 PPC2012-C2.40240,00 1,28 0,02     18/12/2020 
 PPC2012-C2.20220,00 1,45 0,01     18/12/2020 
 PPC2012-C2.00200,00 1,64 0,02     18/12/2020 
 PPC2012-C1.90190,00 1,73 0,02     18/12/2020 
 PPC2012-C1.80180,00 1,82 0,02     18/12/2020 
 PPC2012-C1.70170,00 1,92 0,02     18/12/2020 
 PPC2012-C1.60160,00 2,02 0,02     18/12/2020 
 PPC2012-C1.50150,00 2,12 0,02     18/12/2020 
 PPC2012-C1.40140,00 2,21 0,02     18/12/2020 
 PPC2012-C1.30130,00 2,31 0,02     18/12/2020 
 PPC2012-C1.20120,00 2,41 0,02     18/12/2020 
 PPC2012-C1.10110,00 2,51 0,02     18/12/2020 
 PPC2012-C1.00100,00 2,61 0,02     18/12/2020 
 PPC2009-C6.40640,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-C6.00600,00 0,01 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-C5.60560,00 0,01 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-C5.20520,00 0,03 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-C4.80480,00 0,05 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-C4.40440,00 0,10 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-C4.00400,00 0,20 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-C3.80380,00 0,26 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-C3.60360,00 0,34 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-C3.40340,00 0,45 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-C3.20320,00 0,57 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-C3.00300,00 0,71 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-C2.80280,00 0,86 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-C2.60260,00 1,04 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-C2.40240,00 1,22 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-C2.20220,00 1,41 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-C2.00200,00 1,61 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-C1.90190,00 1,71 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-C1.80180,00 1,81 0,02     18/9/2020 
 PPC2009-C1.70170,00 1,91 0,02     18/9/2020 
 PPC2009-C1.60160,00 2,01 0,02     18/9/2020 
 PPC2009-C1.50150,00 2,11 0,02     18/9/2020 
 PPC2009-C1.40140,00 2,21 0,02     18/9/2020 
 PPC2009-C1.30130,00 2,31 0,02     18/9/2020 
 PPC2009-C1.20120,00 2,40 0,02     18/9/2020 
 PPC2009-C1.10110,00 2,50 0,02     18/9/2020 
 PPC2009-C1.00100,00 2,60 0,02     18/9/2020 
 PPC2008-C5.20520,00 0,01 0,00     21/8/2020 
 PPC2008-C4.80480,00 0,02 0,00     21/8/2020 
 PPC2008-C4.40440,00 0,05 0,00     21/8/2020 
 PPC2008-C4.00400,00 0,12 0,00     21/8/2020 
 PPC2008-C3.80380,00 0,19 0,00     21/8/2020 
 PPC2008-C3.60360,00 0,27 0,01     21/8/2020 
 PPC2008-C3.40340,00 0,37 0,01     21/8/2020 
 PPC2008-C3.20320,00 0,50 0,01     21/8/2020 
 PPC2008-C3.00300,00 0,66 0,02     21/8/2020 
 PPC2008-C2.80280,00 0,83 0,02     21/8/2020 
 PPC2008-C2.60260,00 1,01 0,01     21/8/2020 
 PPC2008-C2.40240,00 1,21 0,02     21/8/2020 
 PPC2008-C2.20220,00 1,41 0,02     21/8/2020 
 PPC2008-C2.00200,00 1,60 0,01     21/8/2020 
 PPC2008-C1.90190,00 1,70 0,02     21/8/2020 
 PPC2008-C1.80180,00 1,80 0,02     21/8/2020 
 PPC2008-C1.70170,00 1,90 0,02     21/8/2020 
 PPC2007-C5.20520,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 PPC2007-C4.80480,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 PPC2007-C4.40440,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 PPC2007-C4.00400,00 0,02 0,00     17/7/2020 
 PPC2007-C3.80380,00 0,05 0,00     17/7/2020 
 PPC2007-C3.60360,00 0,12 0,00     17/7/2020 
 PPC2007-C3.40340,00 0,25 0,01     17/7/2020 
 PPC2007-C3.20320,00 0,41 0,02     17/7/2020 
 PPC2007-C3.00300,00 0,60 0,02     17/7/2020 
 PPC2007-C2.80280,00 0,80 0,02     17/7/2020 
 PPC2007-C2.60260,00 1,00 0,02     17/7/2020 
 PPC2007-C2.40240,00 1,20 0,02     17/7/2020 
 PPC2007-C2.20220,00 1,40 0,02     17/7/2020 
 PPC2007-C2.00200,00 1,60 0,02     17/7/2020 
 PPC2007-C1.90190,00 1,70 0,02     17/7/2020 
 PPC2007-C1.80180,00 1,80 0,02     17/7/2020 
 PPC2007-C1.70170,00 1,90 0,02     17/7/2020 
 OPAP2106-C9.60960,00 1,09 0,02     18/6/2021 
 OPAP2106-C9.20920,00 1,24 0,03     18/6/2021 
 OPAP2106-C8.80880,00 1,38 0,02     18/6/2021 
 OPAP2106-C8.40840,00 1,54 0,03     18/6/2021 
 OPAP2106-C8.00800,00 1,73 0,02     18/6/2021 
 OPAP2106-C7.60760,00 1,93 0,03     18/6/2021 
 OPAP2106-C7.20720,00 2,15 0,02     18/6/2021 
 OPAP2106-C6.80680,00 2,39 0,03     18/6/2021 
 OPAP2106-C6.40640,00 2,65 0,03     18/6/2021 
 OPAP2106-C12.001.200,00 0,54 0,02     18/6/2021 
 OPAP2106-C11.001.100,00 0,73 0,02     18/6/2021 
 OPAP2106-C10.001.000,00 0,98 0,02     18/6/2021 
 OPAP2103-C9.60960,00 0,88 0,02     19/3/2021 
 OPAP2103-C9.20920,00 1,01 0,02     19/3/2021 
 OPAP2103-C8.80880,00 1,16 0,02     19/3/2021 
 OPAP2103-C8.40840,00 1,33 0,03     19/3/2021 
 OPAP2103-C8.00800,00 1,52 0,02     19/3/2021 
 OPAP2103-C7.60760,00 1,72 0,02     19/3/2021 
 OPAP2103-C7.20720,00 1,96 0,02     19/3/2021 
 OPAP2103-C6.80680,00 2,22 0,03     19/3/2021 
 OPAP2103-C6.40640,00 2,50 0,03     19/3/2021 
 OPAP2103-C6.00600,00 2,80 0,03     19/3/2021 
 OPAP2103-C5.60560,00 3,11 0,02     19/3/2021 
 OPAP2103-C5.20520,00 3,46 0,03     19/3/2021 
 OPAP2103-C4.80480,00 3,81 0,02     19/3/2021 
 OPAP2103-C4.40440,00 4,18 0,02     19/3/2021 
 OPAP2103-C4.00400,00 4,56 0,02     19/3/2021 
 OPAP2103-C13.001.300,00 0,25 0,01     19/3/2021 
 OPAP2103-C12.001.200,00 0,37 0,01     19/3/2021 
 OPAP2103-C11.001.100,00 0,53 0,02     19/3/2021 
 OPAP2103-C10.001.000,00 0,76 0,02     19/3/2021 
 OPAP2012-C9.60960,00 0,62 0,00     18/12/2020 
 OPAP2012-C9.20920,00 0,74 0,00     18/12/2020 
 OPAP2012-C8.80880,00 0,90 0,00     18/12/2020 
 OPAP2012-C8.40840,00 1,07 0,00     18/12/2020 
 OPAP2012-C8.00800,00 1,27 0,02     18/12/2020 
 OPAP2012-C7.60760,00 1,49 0,02     18/12/2020 
 OPAP2012-C7.20720,00 1,74 0,02     18/12/2020 
 OPAP2012-C6.80680,00 2,03 0,03     18/12/2020 
 OPAP2012-C6.40640,00 2,33 0,02     18/12/2020 
 OPAP2012-C6.00600,00 2,66 0,02     18/12/2020 
 OPAP2012-C5.60560,00 3,00 0,02     18/12/2020 
 OPAP2012-C5.20520,00 3,37 0,02     18/12/2020 
 OPAP2012-C4.80480,00 3,75 0,02     18/12/2020 
 OPAP2012-C4.40440,00 4,14 0,02     18/12/2020 
 OPAP2012-C4.00400,00 4,53 0,02     18/12/2020 
 OPAP2012-C17.001.700,00 0,01 0,00     18/12/2020 
 OPAP2012-C16.001.600,00 0,02 0,00     18/12/2020 
 OPAP2012-C15.001.500,00 0,04 0,00     18/12/2020 
 OPAP2012-C14.001.400,00 0,06 0,00     18/12/2020 
 OPAP2012-C13.001.300,00 0,11 0,00     18/12/2020 
 OPAP2012-C12.001.200,00 0,18 0,00     18/12/2020 
 OPAP2012-C11.001.100,00 0,31 0,00     18/12/2020 
 OPAP2012-C10.001.000,00 0,51 0,00     18/12/2020 
 OPAP2009-C9.60960,00 0,29 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-C9.20920,00 0,41 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-C8.80880,00 0,55 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-C8.40840,00 0,72 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-C8.00800,00 0,93 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-C7.60760,00 1,19 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-C7.20720,00 1,48 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-C6.80680,00 1,81 0,02     18/9/2020 
 OPAP2009-C6.40640,00 2,16 0,02     18/9/2020 
 OPAP2009-C6.00600,00 2,53 0,02     18/9/2020 
 OPAP2009-C5.60560,00 2,92 0,02     18/9/2020 
 OPAP2009-C5.20520,00 3,31 0,02     18/9/2020 
 OPAP2009-C4.80480,00 3,71 0,02     18/9/2020 
 OPAP2009-C4.40440,00 4,11 0,02     18/9/2020 
 OPAP2009-C4.00400,00 4,51 0,02     18/9/2020 
 OPAP2009-C17.001.700,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-C16.001.600,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-C15.001.500,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-C14.001.400,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-C13.001.300,00 0,01 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-C12.001.200,00 0,03 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-C11.001.100,00 0,09 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-C10.001.000,00 0,21 0,00     18/9/2020 
 OPAP2008-C9.60960,00 0,17 0,01     21/8/2020 
 OPAP2008-C9.20920,00 0,26 0,00     21/8/2020 
 OPAP2008-C8.80880,00 0,39 0,00     21/8/2020 
 OPAP2008-C8.40840,00 0,57 0,01     21/8/2020 
 OPAP2008-C8.00800,00 0,80 0,01     21/8/2020 
 OPAP2008-C7.60760,00 1,07 0,01     21/8/2020 
 OPAP2008-C7.20720,00 1,39 0,02     21/8/2020 
 OPAP2008-C6.80680,00 1,74 0,02     21/8/2020 
 OPAP2008-C6.40640,00 2,12 0,02     21/8/2020 
 OPAP2008-C6.00600,00 2,51 0,02     21/8/2020 
 OPAP2008-C13.001.300,00 0,00 0,00     21/8/2020 
 OPAP2008-C12.001.200,00 0,01 0,00     21/8/2020 
 OPAP2008-C11.001.100,00 0,03 0,00     21/8/2020 
 OPAP2008-C10.001.000,00 0,11 0,00     21/8/2020 
 OPAP2007-C9.60960,00 0,01 0,00     17/7/2020 
 OPAP2007-C9.20920,00 0,04 0,00     17/7/2020 
 OPAP2007-C8.80880,00 0,12 0,00     17/7/2020 
 OPAP2007-C8.40840,00 0,29 0,00     17/7/2020 
 OPAP2007-C8.00800,00 0,56 0,00     17/7/2020 
 OPAP2007-C7.60760,00 0,91 0,02     17/7/2020 
 OPAP2007-C7.20720,00 1,30 0,02     17/7/2020 
 OPAP2007-C6.80680,00 1,69 0,02     17/7/2020 
 OPAP2007-C6.40640,00 2,09 0,02     17/7/2020 
 OPAP2007-C6.00600,00 2,49 0,02     17/7/2020 
 OPAP2007-C5.60560,00 2,89 0,02     17/7/2020 
 OPAP2007-C5.20520,00 3,29 0,02     17/7/2020 
 OPAP2007-C4.80480,00 3,69 0,02     17/7/2020 
 OPAP2007-C13.001.300,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 OPAP2007-C12.001.200,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 OPAP2007-C11.001.100,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 OPAP2007-C10.001.000,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 HTO2106-C9.60960,00 3,32 0,11     18/6/2021 
 HTO2106-C9.20920,00 3,60 0,11     18/6/2021 
 HTO2106-C8.80880,00 3,88 0,10     18/6/2021 
 HTO2106-C18.001.800,00 0,44 0,04     18/6/2021 
 HTO2106-C17.001.700,00 0,57 0,04     18/6/2021 
 HTO2106-C16.001.600,00 0,74 0,05     18/6/2021 
 HTO2106-C15.001.500,00 0,94 0,05     18/6/2021 
 HTO2106-C14.001.400,00 1,22 0,06     18/6/2021 
 HTO2106-C13.001.300,00 1,56 0,08     18/6/2021 
 HTO2106-C12.001.200,00 1,96 0,09     18/6/2021 
 HTO2106-C11.001.100,00 2,45 0,09     18/6/2021 
 HTO2106-C10.001.000,00 3,05 0,10     18/6/2021 
 HTO2103-C9.60960,00 3,11 0,10     19/3/2021 
 HTO2103-C9.20920,00 3,41 0,11     19/3/2021 
 HTO2103-C8.80880,00 3,73 0,11     19/3/2021 
 HTO2103-C8.40840,00 4,05 0,11     19/3/2021 
 HTO2103-C8.00800,00 4,40 0,11     19/3/2021 
 HTO2103-C18.001.800,00 0,27 0,03     19/3/2021 
 HTO2103-C17.001.700,00 0,37 0,04     19/3/2021 
 HTO2103-C16.001.600,00 0,50 0,04     19/3/2021 
 HTO2103-C15.001.500,00 0,70 0,05     19/3/2021 
 HTO2103-C14.001.400,00 0,95 0,06     19/3/2021 
 HTO2103-C13.001.300,00 1,27 0,07     19/3/2021 
 HTO2103-C12.001.200,00 1,69 0,09     19/3/2021 
 HTO2103-C11.001.100,00 2,20 0,09     19/3/2021 
 HTO2103-C10.001.000,00 2,83 0,10     19/3/2021 
 HTO2012-C9.60960,00 2,89 0,00     18/12/2020 
 HTO2012-C9.20920,00 3,21 0,10     18/12/2020 
 HTO2012-C8.80880,00 3,56 0,11     18/12/2020 
 HTO2012-C8.40840,00 3,91 0,11     18/12/2020 
 HTO2012-C8.00800,00 4,28 0,11     18/12/2020 
 HTO2012-C7.60760,00 4,66 0,11     18/12/2020 
 HTO2012-C7.20720,00 5,04 0,11     18/12/2020 
 HTO2012-C19.001.900,00 0,07 0,00     18/12/2020 
 HTO2012-C18.001.800,00 0,11 0,00     18/12/2020 
 HTO2012-C17.001.700,00 0,17 0,00     18/12/2020 
 HTO2012-C16.001.600,00 0,27 0,00     18/12/2020 
 HTO2012-C15.001.500,00 0,42 0,00     18/12/2020 
 HTO2012-C14.001.400,00 0,63 0,00     18/12/2020 
 HTO2012-C13.001.300,00 0,94 0,00     18/12/2020 
 HTO2012-C12.001.200,00 1,36 0,00     18/12/2020 
 HTO2012-C11.001.100,00 1,91 0,00     18/12/2020 
 HTO2012-C10.001.000,00 2,58 0,00     18/12/2020 
 HTO2009-C9.60960,00 2,66 0,00     18/9/2020 
 HTO2009-C9.20920,00 3,03 0,00     18/9/2020 
 HTO2009-C8.80880,00 3,41 0,10     18/9/2020 
 HTO2009-C8.40840,00 3,80 0,11     18/9/2020 
 HTO2009-C8.00800,00 4,20 0,11     18/9/2020 
 HTO2009-C7.60760,00 4,59 0,11     18/9/2020 
 HTO2009-C7.20720,00 4,99 0,11     18/9/2020 
 HTO2009-C19.001.900,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 HTO2009-C18.001.800,00 0,01 0,00     18/9/2020 
 HTO2009-C17.001.700,00 0,02 0,00     18/9/2020 
 HTO2009-C16.001.600,00 0,06 0,00     18/9/2020 
 HTO2009-C15.001.500,00 0,12 0,00     18/9/2020 
 HTO2009-C14.001.400,00 0,26 0,00     18/9/2020 
 HTO2009-C13.001.300,00 0,51 0,00     18/9/2020 
 HTO2009-C12.001.200,00 0,92 0,00     18/9/2020 
 HTO2009-C11.001.100,00 1,52 0,00     18/9/2020 
 HTO2009-C10.001.000,00 2,31 0,00     18/9/2020 
 HTO2008-C9.60960,00 2,60 0,10     21/8/2020 
 HTO2008-C9.20920,00 2,99 0,11     21/8/2020 
 HTO2008-C8.80880,00 3,38 0,10     21/8/2020 
 HTO2008-C18.001.800,00 0,00 0,00     21/8/2020 
 HTO2008-C17.001.700,00 0,00 0,00     21/8/2020 
 HTO2008-C16.001.600,00 0,01 0,00     21/8/2020 
 HTO2008-C15.001.500,00 0,05 0,01     21/8/2020 
 HTO2008-C14.001.400,00 0,13 0,00     21/8/2020 
 HTO2008-C13.001.300,00 0,34 0,00     21/8/2020 
 HTO2008-C12.001.200,00 0,74 0,07     21/8/2020 
 HTO2008-C11.001.100,00 1,38 0,09     21/8/2020 
 HTO2008-C10.001.000,00 2,23 0,11     21/8/2020 
 HTO2007-C9.60960,00 2,57 0,11     17/7/2020 
 HTO2007-C9.20920,00 2,96 0,10     17/7/2020 
 HTO2007-C8.80880,00 3,36 0,11     17/7/2020 
 HTO2007-C8.40840,00 3,76 0,11     17/7/2020 
 HTO2007-C18.001.800,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 HTO2007-C17.001.700,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 HTO2007-C16.001.600,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 HTO2007-C15.001.500,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 HTO2007-C14.001.400,00 0,03 0,00     17/7/2020 
 HTO2007-C13.001.300,00 0,15 0,00     17/7/2020 
 HTO2007-C12.001.200,00 0,52 0,00     17/7/2020 
 HTO2007-C11.001.100,00 1,23 0,15     17/7/2020 
 HTO2007-C10.001.000,00 2,17 0,11     17/7/2020 
 FTSE2106-C1750175.000,00 120,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1725172.500,00 128,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1700170.000,00 136,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1675167.500,00 144,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1650165.000,00 153,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1625162.500,00 163,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1600160.000,00 172,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1575157.500,00 183,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1550155.000,00 194,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1525152.500,00 205,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1500150.000,00 217,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1475147.500,00 229,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1450145.000,00 242,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1425142.500,00 256,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1400140.000,00 270,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2103-C1775177.500,00 85,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1750175.000,00 92,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1725172.500,00 99,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1700170.000,00 107,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1675167.500,00 115,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1650165.000,00 124,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1625162.500,00 133,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1600160.000,00 143,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1575157.500,00 153,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1550155.000,00 164,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1525152.500,00 176,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1500150.000,00 188,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1475147.500,00 201,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1450145.000,00 214,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1425142.500,00 228,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1400140.000,00 243,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1375137.500,00 258,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1350135.000,00 274,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1325132.500,00 291,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1300130.000,00 308,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1275127.500,00 326,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1250125.000,00 344,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1225122.500,00 363,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1200120.000,00 383,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1175117.500,00 403,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1150115.000,00 424,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1125112.500,00 445,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1100110.000,00 467,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2012-C2600260.000,00 0,94 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C2550255.000,00 1,20 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C2500250.000,00 1,60 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C2450245.000,00 2,10 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C2400240.000,00 2,70 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C2350235.000,00 3,50 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C2300230.000,00 4,60 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C2250225.000,00 5,90 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C2200220.000,00 7,60 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C2150215.000,00 9,70 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C2100210.000,00 12,50 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C2050205.000,00 15,75 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C2000200.000,00 20,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1975197.500,00 22,50 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1950195.000,00 25,25 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1925192.500,00 28,25 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1900190.000,00 31,50 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1875187.500,00 35,25 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1850185.000,00 39,25 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1825182.500,00 43,75 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1800180.000,00 48,75 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1775177.500,00 54,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1750175.000,00 60,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1725172.500,00 66,50 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1700170.000,00 73,50 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1675167.500,00 81,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1650165.000,00 89,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1625162.500,00 98,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1600160.000,00 108,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1575157.500,00 118,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1550155.000,00 129,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1525152.500,00 141,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1500150.000,00 153,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1475147.500,00 166,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1450145.000,00 181,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1425142.500,00 195,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1400140.000,00 211,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1375137.500,00 228,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1350135.000,00 245,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1325132.500,00 263,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1300130.000,00 282,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1275127.500,00 301,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1250125.000,00 321,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1225122.500,00 342,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1200120.000,00 363,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1175117.500,00 385,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1150115.000,00 407,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1125112.500,00 430,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1100110.000,00 453,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1075107.500,00 476,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-C1050105.000,00 500,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2009-C2600260.000,00 0,01 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C2550255.000,00 0,01 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C2500250.000,00 0,02 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C2450245.000,00 0,03 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C2400240.000,00 0,06 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C2350235.000,00 0,10 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C2300230.000,00 0,16 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C2250225.000,00 0,27 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C2200220.000,00 0,45 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C2150215.000,00 0,73 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C2100210.000,00 1,20 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C2050205.000,00 1,90 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C2000200.000,00 3,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1975197.500,00 3,70 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1950195.000,00 4,60 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1925192.500,00 5,80 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1900190.000,00 7,10 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1875187.500,00 8,70 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1850185.000,00 10,75 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1825182.500,00 13,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1800180.000,00 15,75 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1775177.500,00 19,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1750175.000,00 22,75 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1725172.500,00 27,25 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1700170.000,00 32,50 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1675167.500,00 38,50 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1650165.000,00 45,25 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1625162.500,00 53,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1600160.000,00 61,50 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1575157.500,00 71,50 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1550155.000,00 82,50 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1525152.500,00 94,50 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1500150.000,00 107,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1475147.500,00 122,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1450145.000,00 137,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1425142.500,00 154,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1400140.000,00 172,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1375137.500,00 191,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1350135.000,00 210,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1325132.500,00 231,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1300130.000,00 253,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1275127.500,00 275,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1250125.000,00 297,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1225122.500,00 321,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1200120.000,00 344,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1175117.500,00 368,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1150115.000,00 393,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1125112.500,00 417,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1100110.000,00 442,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1075107.500,00 467,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1050105.000,00 491,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2008-C1775177.500,00 8,20 0,00     21/8/2020 
 FTSE2008-C1750175.000,00 10,75 0,00     21/8/2020 
 FTSE2008-C1725172.500,00 13,75 0,00     21/8/2020 
 FTSE2008-C1700170.000,00 17,50 0,00     21/8/2020 
 FTSE2008-C1675167.500,00 22,25 0,00     21/8/2020 
 FTSE2008-C1650165.000,00 28,00 0,00     21/8/2020 
 FTSE2008-C1625162.500,00 34,75 0,00     21/8/2020 
 FTSE2008-C1600160.000,00 42,50 0,00     21/8/2020 
 FTSE2008-C1575157.500,00 52,00 0,00     21/8/2020 
 FTSE2008-C1550155.000,00 62,50 0,00     21/8/2020 
 FTSE2008-C1525152.500,00 74,50 0,00     21/8/2020 
 FTSE2008-C1500150.000,00 88,00 0,00     21/8/2020 
 FTSE2008-C1475147.500,00 103,00 0,00     21/8/2020 
 FTSE2008-C1450145.000,00 120,00 0,00     21/8/2020 
 FTSE2008-C1425142.500,00 138,00 0,00     21/8/2020 
 FTSE2008-C1400140.000,00 157,00 0,00     21/8/2020 
 FTSE2008-C1375137.500,00 177,00 0,00     21/8/2020 
 FTSE2008-C1350135.000,00 199,00 0,00     21/8/2020 
 FTSE2008-C1325132.500,00 221,00 0,00     21/8/2020 
 FTSE2008-C1300130.000,00 244,00 0,00     21/8/2020 
 FTSE2007-C1775177.500,00 0,08 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-C1750175.000,00 0,19 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-C1725172.500,00 0,44 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-C1700170.000,00 0,95 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-C1675167.500,00 1,90 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-C1650165.000,00 3,70 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-C1625162.500,00 6,80 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-C1600160.000,00 11,75 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-C1575157.500,00 21,50 2,75     21 17/7/2020 
 FTSE2007-C1550155.000,00 31,00 2,00     20 17/7/2020 
 FTSE2007-C1525152.500,00 42,25 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-C1500150.000,00 58,50 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-C1475147.500,00 77,50 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-C1450145.000,00 99,00 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-C1425142.500,00 122,00 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-C1400140.000,00 146,00 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-C1375137.500,00 170,00 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-C1350135.000,00 195,00 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-C1325132.500,00 220,00 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-C1300130.000,00 245,00 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-C1275127.500,00 270,00 0,00     17/7/2020 
 ETE2106-C1.90190,00 0,17 -0,02     18/6/2021 
 ETE2106-C1.80180,00 0,19 -0,02     18/6/2021 
 ETE2106-C1.70170,00 0,21 -0,02     18/6/2021 
 ETE2106-C1.60160,00 0,24 -0,02     18/6/2021 
 ETE2106-C1.50150,00 0,26 -0,02     18/6/2021 
 ETE2106-C1.40140,00 0,29 -0,02     18/6/2021 
 ETE2106-C1.30130,00 0,32 -0,02     18/6/2021 
 ETE2106-C1.20120,00 0,36 -0,03     18/6/2021 
 ETE2106-C1.10110,00 0,41 -0,03     18/6/2021 
 ETE2106-C1.00100,00 0,45 -0,03     18/6/2021 
 ETE2106-C0.9595,00 0,48 -0,03     18/6/2021 
 ETE2106-C0.9090,00 0,51 -0,03     18/6/2021 
 ETE2106-C0.8585,00 0,53 -0,03     18/6/2021 
 ETE2103-C2.00200,00 0,11 -0,02     19/3/2021 
 ETE2103-C1.90190,00 0,13 -0,02     19/3/2021 
 ETE2103-C1.80180,00 0,14 -0,01     19/3/2021 
 ETE2103-C1.70170,00 0,16 -0,02     19/3/2021 
 ETE2103-C1.60160,00 0,19 -0,02     19/3/2021 
 ETE2103-C1.50150,00 0,21 -0,02     19/3/2021 
 ETE2103-C1.40140,00 0,24 -0,02     19/3/2021 
 ETE2103-C1.30130,00 0,28 -0,02     19/3/2021 
 ETE2103-C1.20120,00 0,32 -0,03     19/3/2021 
 ETE2103-C1.10110,00 0,36 -0,02     19/3/2021 
 ETE2103-C1.00100,00 0,41 -0,03     19/3/2021 
 ETE2103-C0.9595,00 0,44 -0,03     19/3/2021 
 ETE2103-C0.9090,00 0,47 -0,03     19/3/2021 
 ETE2103-C0.8585,00 0,50 -0,03     19/3/2021 
 ETE2103-C0.8080,00 0,54 -0,03     19/3/2021 
 ETE2103-C0.7575,00 0,57 -0,03     19/3/2021 
 ETE2103-C0.7070,00 0,61 -0,03     19/3/2021 
 ETE2103-C0.6565,00 0,65 -0,03     19/3/2021 
 ETE2103-C0.6060,00 0,69 -0,03     19/3/2021 
 ETE2012-C4.00400,00 0,00 0,00     18/12/2020 
 ETE2012-C3.80380,00 0,00 0,00     18/12/2020 
 ETE2012-C3.60360,00 0,00 0,00     18/12/2020 
 ETE2012-C3.40340,00 0,01 0,00     18/12/2020 
 ETE2012-C3.20320,00 0,01 0,00     18/12/2020 
 ETE2012-C3.00300,00 0,01 0,00     18/12/2020 
 ETE2012-C2.80280,00 0,01 0,00     18/12/2020 
 ETE2012-C2.60260,00 0,02 0,00     18/12/2020 
 ETE2012-C2.40240,00 0,03 0,00     18/12/2020 
 ETE2012-C2.20220,00 0,04 0,00     18/12/2020 
 ETE2012-C2.00200,00 0,06 0,00     18/12/2020 
 ETE2012-C1.90190,00 0,07 -0,01     18/12/2020 
 ETE2012-C1.80180,00 0,09 -0,01     18/12/2020 
 ETE2012-C1.70170,00 0,11 -0,01     18/12/2020 
 ETE2012-C1.60160,00 0,13 -0,02     18/12/2020 
 ETE2012-C1.50150,00 0,15 -0,02     18/12/2020 
 ETE2012-C1.40140,00 0,18 -0,02     18/12/2020 
 ETE2012-C1.30130,00 0,22 -0,02     18/12/2020 
 ETE2012-C1.20120,00 0,26 -0,02     18/12/2020 
 ETE2012-C1.10110,00 0,31 -0,03     18/12/2020 
 ETE2012-C1.00100,00 0,37 -0,03     18/12/2020 
 ETE2012-C0.9595,00 0,40 -0,03     18/12/2020 
 ETE2012-C0.9090,00 0,43 -0,03     18/12/2020 
 ETE2012-C0.8585,00 0,47 -0,03     18/12/2020 
 ETE2012-C0.8080,00 0,50 -0,03     18/12/2020 
 ETE2012-C0.7575,00 0,54 -0,03     18/12/2020 
 ETE2012-C0.7070,00 0,59 -0,03     18/12/2020 
 ETE2012-C0.6565,00 0,63 -0,03     18/12/2020 
 ETE2012-C0.6060,00 0,67 -0,03     18/12/2020 
 ETE2009-C4.40440,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-C4.00400,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-C3.80380,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-C3.60360,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-C3.40340,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-C3.20320,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-C3.00300,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-C2.80280,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-C2.60260,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-C2.40240,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-C2.20220,00 0,01 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-C2.00200,00 0,01 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-C1.90190,00 0,02 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-C1.80180,00 0,03 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-C1.70170,00 0,04 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-C1.60160,00 0,05 -0,01     18/9/2020 
 ETE2009-C1.50150,00 0,07 -0,02     18/9/2020 
 ETE2009-C1.40140,00 0,10 -0,02     18/9/2020 
 ETE2009-C1.30130,00 0,14 -0,02     18/9/2020 
 ETE2009-C1.20120,00 0,18 -0,02     18/9/2020 
 ETE2009-C1.10110,00 0,24 -0,03     18/9/2020 
 ETE2009-C1.00100,00 0,31 -0,03     18/9/2020 
 ETE2009-C0.9595,00 0,35 -0,03     18/9/2020 
 ETE2009-C0.9090,00 0,39 -0,03     18/9/2020 
 ETE2009-C0.8585,00 0,43 -0,03     18/9/2020 
 ETE2009-C0.8080,00 0,47 -0,03     18/9/2020 
 ETE2009-C0.7575,00 0,52 -0,03     18/9/2020 
 ETE2009-C0.7070,00 0,57 -0,03     18/9/2020 
 ETE2009-C0.6565,00 0,61 -0,03     18/9/2020 
 ETE2009-C0.6060,00 0,66 -0,03     18/9/2020 
 ETE2008-C2.00200,00 0,00 -0,00     21/8/2020 
 ETE2008-C1.90190,00 0,01 -0,00     21/8/2020 
 ETE2008-C1.80180,00 0,01 -0,00     21/8/2020 
 ETE2008-C1.70170,00 0,02 -0,01     21/8/2020 
 ETE2008-C1.60160,00 0,03 -0,01     21/8/2020 
 ETE2008-C1.50150,00 0,05 -0,01     21/8/2020 
 ETE2008-C1.40140,00 0,07 -0,01     21/8/2020 
 ETE2008-C1.30130,00 0,10 -0,02     21/8/2020 
 ETE2008-C1.20120,00 0,15 -0,02     21/8/2020 
 ETE2008-C1.10110,00 0,21 -0,03     21/8/2020 
 ETE2008-C1.00100,00 0,29 -0,03     21/8/2020 
 ETE2008-C0.9595,00 0,33 -0,03     21/8/2020 
 ETE2008-C0.9090,00 0,37 -0,03     21/8/2020 
 ETE2008-C0.8585,00 0,42 -0,03     21/8/2020 
 ETE2008-C0.8080,00 0,46 -0,03     21/8/2020 
 ETE2008-C0.7575,00 0,51 -0,03     21/8/2020 
 ETE2008-C0.7070,00 0,56 -0,03     21/8/2020 
 ETE2008-C0.6565,00 0,61 -0,03     21/8/2020 
 ETE2007-C2.00200,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 ETE2007-C1.90190,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 ETE2007-C1.80180,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 ETE2007-C1.70170,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 ETE2007-C1.60160,00 0,00 -0,00     17/7/2020 
 ETE2007-C1.50150,00 0,01 -0,00     17/7/2020 
 ETE2007-C1.40140,00 0,02 -0,01     17/7/2020 
 ETE2007-C1.30130,00 0,05 -0,01     17/7/2020 
 ETE2007-C1.20120,00 0,10 0,00     17/7/2020 
 ETE2007-C1.10110,00 0,17 -0,03     17/7/2020 
 ETE2007-C1.00100,00 0,26 -0,03     17/7/2020 
 ETE2007-C0.9595,00 0,31 -0,03     17/7/2020 
 ETE2007-C0.9090,00 0,36 -0,03     17/7/2020 
 ETE2007-C0.8585,00 0,41 -0,03     17/7/2020 
 ETE2007-C0.8080,00 0,46 -0,03     17/7/2020 
 ETE2007-C0.7575,00 0,51 -0,03     17/7/2020 
 ETE2007-C0.7070,00 0,56 -0,03     17/7/2020 
 ETE2007-C0.6565,00 0,61 -0,03     17/7/2020 
 ALPHA2106-C0.9595,00 0,10 -0,01     18/6/2021 
 ALPHA2106-C0.9090,00 0,11 -0,01     18/6/2021 
 ALPHA2106-C0.8585,00 0,12 -0,01     18/6/2021 
 ALPHA2106-C0.8080,00 0,13 -0,01     18/6/2021 
 ALPHA2106-C0.7575,00 0,14 -0,01     18/6/2021 
 ALPHA2106-C0.7070,00 0,16 -0,01     18/6/2021 
 ALPHA2106-C0.6565,00 0,18 -0,01     18/6/2021 
 ALPHA2106-C0.6060,00 0,20 -0,02     18/6/2021 
 ALPHA2106-C0.5555,00 0,22 -0,02     18/6/2021 
 ALPHA2106-C0.5050,00 0,24 -0,02     18/6/2021 
 ALPHA2106-C0.4545,00 0,27 -0,02     18/6/2021 
 ALPHA2106-C0.4040,00 0,30 -0,02     18/6/2021 
 ALPHA2103-C1.00100,00 0,06 -0,01     19/3/2021 
 ALPHA2103-C0.9595,00 0,07 -0,01     19/3/2021 
 ALPHA2103-C0.9090,00 0,08 -0,01     19/3/2021 
 ALPHA2103-C0.8585,00 0,09 -0,01     19/3/2021 
 ALPHA2103-C0.8080,00 0,10 -0,01     19/3/2021 
 ALPHA2103-C0.7575,00 0,12 -0,01     19/3/2021 
 ALPHA2103-C0.7070,00 0,13 -0,01     19/3/2021 
 ALPHA2103-C0.6565,00 0,15 -0,02     19/3/2021 
 ALPHA2103-C0.6060,00 0,17 -0,02     19/3/2021 
 ALPHA2103-C0.5555,00 0,19 -0,02     19/3/2021 
 ALPHA2103-C0.5050,00 0,22 -0,02     19/3/2021 
 ALPHA2103-C0.4545,00 0,25 -0,02     19/3/2021 
 ALPHA2103-C0.4040,00 0,28 -0,02     19/3/2021 
 ALPHA2103-C0.3535,00 0,32 -0,02     19/3/2021 
 ALPHA2103-C0.3030,00 0,36 -0,02     19/3/2021 
 ALPHA2103-C0.2525,00 0,40 -0,02     19/3/2021 
 ALPHA2012-C2.80280,00 0,00 0,00     18/12/2020 
 ALPHA2012-C2.60260,00 0,00 0,00     18/12/2020 
 ALPHA2012-C2.40240,00 0,00 0,00     18/12/2020 
 ALPHA2012-C2.20220,00 0,00 0,00     18/12/2020 
 ALPHA2012-C2.00200,00 0,00 0,00     18/12/2020 
 ALPHA2012-C1.90190,00 0,00 0,00     18/12/2020 
 ALPHA2012-C1.80180,00 0,00 0,00     18/12/2020 
 ALPHA2012-C1.70170,00 0,00 0,00     18/12/2020 
 ALPHA2012-C1.60160,00 0,01 0,00     18/12/2020 
 ALPHA2012-C1.50150,00 0,01 0,00     18/12/2020 
 ALPHA2012-C1.40140,00 0,01 0,00     18/12/2020 
 ALPHA2012-C1.30130,00 0,01 0,00     18/12/2020 
 ALPHA2012-C1.20120,00 0,02 -0,00     18/12/2020 
 ALPHA2012-C1.10110,00 0,03 -0,01     18/12/2020 
 ALPHA2012-C1.00100,00 0,04 -0,01     18/12/2020 
 ALPHA2012-C0.9595,00 0,04 -0,01     18/12/2020 
 ALPHA2012-C0.9090,00 0,05 -0,01     18/12/2020 
 ALPHA2012-C0.8585,00 0,06 -0,01     18/12/2020 
 ALPHA2012-C0.8080,00 0,07 -0,01     18/12/2020 
 ALPHA2012-C0.7575,00 0,09 -0,01     18/12/2020 
 ALPHA2012-C0.7070,00 0,10 -0,01     18/12/2020 
 ALPHA2012-C0.6565,00 0,12 -0,01     18/12/2020 
 ALPHA2012-C0.6060,00 0,14 -0,02     18/12/2020 
 ALPHA2012-C0.5555,00 0,17 -0,02     18/12/2020 
 ALPHA2012-C0.5050,00 0,20 -0,02     18/12/2020 
 ALPHA2012-C0.4545,00 0,23 -0,02     18/12/2020 
 ALPHA2012-C0.4040,00 0,27 -0,02     18/12/2020 
 ALPHA2012-C0.3535,00 0,31 -0,02     18/12/2020 
 ALPHA2012-C0.3030,00 0,35 -0,02     18/12/2020 
 ALPHA2012-C0.2525,00 0,40 -0,02     18/12/2020 
 ALPHA2009-C2.80280,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-C2.60260,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-C2.40240,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-C2.20220,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-C2.00200,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-C1.90190,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-C1.80180,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-C1.70170,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-C1.60160,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-C1.50150,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-C1.40140,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-C1.30130,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-C1.20120,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-C1.10110,00 0,01 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-C1.00100,00 0,01 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-C0.9595,00 0,01 -0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-C0.9090,00 0,02 -0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-C0.8585,00 0,02 -0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-C0.8080,00 0,03 -0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-C0.7575,00 0,05 -0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-C0.7070,00 0,06 -0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-C0.6565,00 0,08 -0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-C0.6060,00 0,10 -0,02     18/9/2020 
 ALPHA2009-C0.5555,00 0,13 -0,02     18/9/2020 
 ALPHA2009-C0.5050,00 0,17 -0,02     18/9/2020 
 ALPHA2009-C0.4545,00 0,21 -0,02     18/9/2020 
 ALPHA2009-C0.4040,00 0,25 -0,02     18/9/2020 
 ALPHA2009-C0.3535,00 0,30 -0,02     18/9/2020 
 ALPHA2009-C0.3030,00 0,35 -0,02     18/9/2020 
 ALPHA2009-C0.2525,00 0,40 -0,03     18/9/2020 
 ALPHA2008-C0.9595,00 0,01 -0,00     21/8/2020 
 ALPHA2008-C0.9090,00 0,01 -0,00     21/8/2020 
 ALPHA2008-C0.8585,00 0,01 -0,00     21/8/2020 
 ALPHA2008-C0.8080,00 0,02 -0,01     21/8/2020 
 ALPHA2008-C0.7575,00 0,03 -0,01     21/8/2020 
 ALPHA2008-C0.7070,00 0,04 -0,01     21/8/2020 
 ALPHA2008-C0.6565,00 0,06 -0,01     21/8/2020 
 ALPHA2008-C0.6060,00 0,09 -0,02     21/8/2020 
 ALPHA2008-C0.5555,00 0,12 -0,02     21/8/2020 
 ALPHA2008-C0.5050,00 0,16 -0,02     21/8/2020 
 ALPHA2008-C0.4545,00 0,20 -0,02     21/8/2020 
 ALPHA2008-C0.4040,00 0,25 -0,03     21/8/2020 
 ALPHA2008-C0.3535,00 0,30 -0,03     21/8/2020 
 ALPHA2008-C0.3030,00 0,35 -0,03     21/8/2020 
 ALPHA2008-C0.2525,00 0,40 -0,03     21/8/2020 
 ALPHA2007-C0.9595,00 0,00 -0,00     17/7/2020 
 ALPHA2007-C0.9090,00 0,00 -0,00     17/7/2020 
 ALPHA2007-C0.8585,00 0,01 -0,00     17/7/2020 
 ALPHA2007-C0.8080,00 0,01 -0,00     17/7/2020 
 ALPHA2007-C0.7575,00 0,02 -0,01     17/7/2020 
 ALPHA2007-C0.7070,00 0,03 -0,01     17/7/2020 
 ALPHA2007-C0.6565,00 0,05 -0,01     17/7/2020 
 ALPHA2007-C0.6060,00 0,07 0,00     17/7/2020 
 ALPHA2007-C0.5555,00 0,11 -0,02     17/7/2020 
 ALPHA2007-C0.5050,00 0,15 0,00     17/7/2020 
 ALPHA2007-C0.4545,00 0,20 -0,03     17/7/2020 
 ALPHA2007-C0.4040,00 0,24 -0,03     17/7/2020 
 ALPHA2007-C0.3535,00 0,29 -0,03     17/7/2020 
 ALPHA2007-C0.3030,00 0,34 -0,03     17/7/2020 
 ALPHA2007-C0.2525,00 0,39 -0,03     17/7/2020 
Put Options
SymbolStrikeLastChgBidBidSizeAskAskSizeVolExpire
 ALPHA2007-P0.2525,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 ALPHA2007-P0.3030,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 ALPHA2007-P0.3535,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 ALPHA2007-P0.4040,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 ALPHA2007-P0.4545,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 ALPHA2007-P0.5050,00 0,01 0,00     17/7/2020 
 ALPHA2007-P0.5555,00 0,01 0,01     17/7/2020 
 ALPHA2007-P0.6060,00 0,03 0,01     17/7/2020 
 ALPHA2007-P0.6565,00 0,05 0,01     17/7/2020 
 ALPHA2007-P0.7070,00 0,08 0,02     17/7/2020 
 ALPHA2007-P0.7575,00 0,12 0,02     17/7/2020 
 ALPHA2007-P0.8080,00 0,17 0,02     17/7/2020 
 ALPHA2007-P0.8585,00 0,21 0,02     17/7/2020 
 ALPHA2007-P0.9090,00 0,26 0,02     17/7/2020 
 ALPHA2007-P0.9595,00 0,31 0,03     17/7/2020 
 ALPHA2008-P0.2525,00 0,00 0,00     21/8/2020 
 ALPHA2008-P0.3030,00 0,00 0,00     21/8/2020 
 ALPHA2008-P0.3535,00 0,00 0,00     21/8/2020 
 ALPHA2008-P0.4040,00 0,00 0,00     21/8/2020 
 ALPHA2008-P0.4545,00 0,00 0,00     21/8/2020 
 ALPHA2008-P0.5050,00 0,01 0,00     21/8/2020 
 ALPHA2008-P0.5555,00 0,02 0,01     21/8/2020 
 ALPHA2008-P0.6060,00 0,04 0,01     21/8/2020 
 ALPHA2008-P0.6565,00 0,07 0,01   0,08 10 21/8/2020 
 ALPHA2008-P0.7070,00 0,10 0,01     21/8/2020 
 ALPHA2008-P0.7575,00 0,13 0,02     21/8/2020 
 ALPHA2008-P0.8080,00 0,17 0,02     21/8/2020 
 ALPHA2008-P0.8585,00 0,22 0,02     21/8/2020 
 ALPHA2008-P0.9090,00 0,26 0,02     21/8/2020 
 ALPHA2008-P0.9595,00 0,31 0,02     21/8/2020 
 ALPHA2009-P0.2525,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-P0.3030,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-P0.3535,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-P0.4040,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-P0.4545,00 0,01 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-P0.5050,00 0,02 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-P0.5555,00 0,04 0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-P0.6060,00 0,06 0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-P0.6565,00 0,08 0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-P0.7070,00 0,11 0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-P0.7575,00 0,15 0,02     18/9/2020 
 ALPHA2009-P0.8080,00 0,19 0,02     18/9/2020 
 ALPHA2009-P0.8585,00 0,23 0,02     18/9/2020 
 ALPHA2009-P0.9090,00 0,27 0,02     18/9/2020 
 ALPHA2009-P0.9595,00 0,32 0,02     18/9/2020 
 ALPHA2009-P1.00100,00 0,36 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-P1.10110,00 0,46 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-P1.20120,00 0,56 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-P1.30130,00 0,66 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-P1.40140,00 0,76 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-P1.50150,00 0,86 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-P1.60160,00 0,96 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-P1.70170,00 1,06 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-P1.80180,00 1,16 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-P1.90190,00 1,26 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-P2.00200,00 1,36 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-P2.20220,00 1,56 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-P2.40240,00 1,76 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-P2.60260,00 1,96 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-P2.80280,00 2,16 0,00     18/9/2020 
 ALPHA2012-P0.2525,00 0,00 0,00     18/12/2020 
 ALPHA2012-P0.3030,00 0,00 0,00     18/12/2020 
 ALPHA2012-P0.3535,00 0,01 0,00     18/12/2020 
 ALPHA2012-P0.4040,00 0,02 0,00     18/12/2020 
 ALPHA2012-P0.4545,00 0,03 0,01     18/12/2020 
 ALPHA2012-P0.5050,00 0,05 0,01     18/12/2020 
 ALPHA2012-P0.5555,00 0,07 0,01     18/12/2020 
 ALPHA2012-P0.6060,00 0,09 0,01     18/12/2020 
 ALPHA2012-P0.6565,00 0,12 0,01     18/12/2020 
 ALPHA2012-P0.7070,00 0,15 0,01     18/12/2020 
 ALPHA2012-P0.7575,00 0,19 0,02     18/12/2020 
 ALPHA2012-P0.8080,00 0,22 0,02     18/12/2020 
 ALPHA2012-P0.8585,00 0,26 0,02     18/12/2020 
 ALPHA2012-P0.9090,00 0,30 0,02     18/12/2020 
 ALPHA2012-P0.9595,00 0,34 0,02     18/12/2020 
 ALPHA2012-P1.00100,00 0,39 0,02     18/12/2020 
 ALPHA2012-P1.10110,00 0,48 0,02     18/12/2020 
 ALPHA2012-P1.20120,00 0,57 0,02     18/12/2020 
 ALPHA2012-P1.30130,00 0,66 0,02     18/12/2020 
 ALPHA2012-P1.40140,00 0,76 0,00     18/12/2020 
 ALPHA2012-P1.50150,00 0,86 0,00     18/12/2020 
 ALPHA2012-P1.60160,00 0,96 0,00     18/12/2020 
 ALPHA2012-P1.70170,00 1,06 0,00     18/12/2020 
 ALPHA2012-P1.80180,00 1,16 0,00     18/12/2020 
 ALPHA2012-P1.90190,00 1,26 0,00     18/12/2020 
 ALPHA2012-P2.00200,00 1,36 0,00     18/12/2020 
 ALPHA2012-P2.20220,00 1,56 0,00     18/12/2020 
 ALPHA2012-P2.40240,00 1,76 0,00     18/12/2020 
 ALPHA2012-P2.60260,00 1,96 0,00     18/12/2020 
 ALPHA2012-P2.80280,00 2,16 0,00     18/12/2020 
 ALPHA2103-P0.2525,00 0,01 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-P0.3030,00 0,01 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-P0.3535,00 0,02 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-P0.4040,00 0,03 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-P0.4545,00 0,05 0,01     19/3/2021 
 ALPHA2103-P0.5050,00 0,07 0,01     19/3/2021 
 ALPHA2103-P0.5555,00 0,09 0,01     19/3/2021 
 ALPHA2103-P0.6060,00 0,12 0,01     19/3/2021 
 ALPHA2103-P0.6565,00 0,15 0,01     19/3/2021 
 ALPHA2103-P0.7070,00 0,18 0,01     19/3/2021 
 ALPHA2103-P0.7575,00 0,21 0,01     19/3/2021 
 ALPHA2103-P0.8080,00 0,25 0,02     19/3/2021 
 ALPHA2103-P0.8585,00 0,29 0,02     19/3/2021 
 ALPHA2103-P0.9090,00 0,33 0,02     19/3/2021 
 ALPHA2103-P0.9595,00 0,37 0,02     19/3/2021 
 ALPHA2103-P1.00100,00 0,41 0,02     19/3/2021 
 ALPHA2106-P0.4040,00 0,05 0,01     18/6/2021 
 ALPHA2106-P0.4545,00 0,07 0,01     18/6/2021 
 ALPHA2106-P0.5050,00 0,09 0,01     18/6/2021 
 ALPHA2106-P0.5555,00 0,11 0,01     18/6/2021 
 ALPHA2106-P0.6060,00 0,14 0,01     18/6/2021 
 ALPHA2106-P0.6565,00 0,17 0,01     18/6/2021 
 ALPHA2106-P0.7070,00 0,20 0,01     18/6/2021 
 ALPHA2106-P0.7575,00 0,24 0,01     18/6/2021 
 ALPHA2106-P0.8080,00 0,27 0,01     18/6/2021 
 ALPHA2106-P0.8585,00 0,31 0,02     18/6/2021 
 ALPHA2106-P0.9090,00 0,35 0,02     18/6/2021 
 ALPHA2106-P0.9595,00 0,39 0,02     18/6/2021 
 ETE2007-P0.6565,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 ETE2007-P0.7070,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 ETE2007-P0.7575,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 ETE2007-P0.8080,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 ETE2007-P0.8585,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 ETE2007-P0.9090,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 ETE2007-P0.9595,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 ETE2007-P1.00100,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 ETE2007-P1.10110,00 0,01 0,01     17/7/2020 
 ETE2007-P1.20120,00 0,04 0,01     17/7/2020 
 ETE2007-P1.30130,00 0,09 0,02     17/7/2020 
 ETE2007-P1.40140,00 0,16 0,03     17/7/2020 
 ETE2007-P1.50150,00 0,25 0,03     17/7/2020 
 ETE2007-P1.60160,00 0,34 0,03     17/7/2020 
 ETE2007-P1.70170,00 0,44 0,03     17/7/2020 
 ETE2007-P1.80180,00 0,54 0,03     17/7/2020 
 ETE2007-P1.90190,00 0,64 0,03     17/7/2020 
 ETE2007-P2.00200,00 0,74 0,03     17/7/2020 
 ETE2008-P0.6565,00 0,00 0,00     21/8/2020 
 ETE2008-P0.7070,00 0,00 0,00     21/8/2020 
 ETE2008-P0.7575,00 0,00 0,00     21/8/2020 
 ETE2008-P0.8080,00 0,00 0,00     21/8/2020 
 ETE2008-P0.8585,00 0,01 0,00     21/8/2020 
 ETE2008-P0.9090,00 0,01 0,00     21/8/2020 
 ETE2008-P0.9595,00 0,02 0,00     21/8/2020 
 ETE2008-P1.00100,00 0,02 0,00     21/8/2020 
 ETE2008-P1.10110,00 0,05 0,00     21/8/2020 
 ETE2008-P1.20120,00 0,09 0,01     21/8/2020 
 ETE2008-P1.30130,00 0,14 0,01     21/8/2020 
 ETE2008-P1.40140,00 0,21 0,02     21/8/2020 
 ETE2008-P1.50150,00 0,28 0,02     21/8/2020 
 ETE2008-P1.60160,00 0,37 0,02     21/8/2020 
 ETE2008-P1.70170,00 0,46 0,03     21/8/2020 
 ETE2008-P1.80180,00 0,55 0,03     21/8/2020 
 ETE2008-P1.90190,00 0,64 0,03     21/8/2020 
 ETE2008-P2.00200,00 0,74 0,03     21/8/2020 
 ETE2009-P0.6060,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-P0.6565,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-P0.7070,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-P0.7575,00 0,01 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-P0.8080,00 0,01 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-P0.8585,00 0,01 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-P0.9090,00 0,02 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-P0.9595,00 0,03 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-P1.00100,00 0,04 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-P1.10110,00 0,08 0,01     18/9/2020 
 ETE2009-P1.20120,00 0,12 0,01     18/9/2020 
 ETE2009-P1.30130,00 0,17 0,01     18/9/2020 
 ETE2009-P1.40140,00 0,24 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-P1.50150,00 0,31 0,02     18/9/2020 
 ETE2009-P1.60160,00 0,39 0,02     18/9/2020 
 ETE2009-P1.70170,00 0,47 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-P1.80180,00 0,56 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-P1.90190,00 0,66 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-P2.00200,00 0,75 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-P2.20220,00 0,94 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-P2.40240,00 1,14 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-P2.60260,00 1,34 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-P2.80280,00 1,54 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-P3.00300,00 1,74 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-P3.20320,00 1,94 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-P3.40340,00 2,14 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-P3.60360,00 2,34 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-P3.80380,00 2,54 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-P4.00400,00 2,74 0,00     18/9/2020 
 ETE2009-P4.40440,00 3,14 0,00     18/9/2020 
 ETE2012-P0.6060,00 0,01 0,00     18/12/2020 
 ETE2012-P0.6565,00 0,01 0,00     18/12/2020 
 ETE2012-P0.7070,00 0,02 0,00     18/12/2020 
 ETE2012-P0.7575,00 0,03 0,00     18/12/2020 
 ETE2012-P0.8080,00 0,04 0,00     18/12/2020 
 ETE2012-P0.8585,00 0,05 0,00     18/12/2020 
 ETE2012-P0.9090,00 0,06 0,00     18/12/2020 
 ETE2012-P0.9595,00 0,08 0,00     18/12/2020 
 ETE2012-P1.00100,00 0,10 0,00     18/12/2020 
 ETE2012-P1.10110,00 0,14 0,00     18/12/2020 
 ETE2012-P1.20120,00 0,19 0,01     18/12/2020 
 ETE2012-P1.30130,00 0,25 0,01     18/12/2020 
 ETE2012-P1.40140,00 0,31 0,01     18/12/2020 
 ETE2012-P1.50150,00 0,38 0,01     18/12/2020 
 ETE2012-P1.60160,00 0,45 0,01     18/12/2020 
 ETE2012-P1.70170,00 0,53 0,02     18/12/2020 
 ETE2012-P1.80180,00 0,62 0,02     18/12/2020 
 ETE2012-P1.90190,00 0,70 0,02     18/12/2020 
 ETE2012-P2.00200,00 0,79 0,00     18/12/2020 
 ETE2012-P2.20220,00 0,97 0,00     18/12/2020 
 ETE2012-P2.40240,00 1,16 0,00     18/12/2020 
 ETE2012-P2.60260,00 1,35 0,00     18/12/2020 
 ETE2012-P2.80280,00 1,54 0,00     18/12/2020 
 ETE2012-P3.00300,00 1,74 0,00     18/12/2020 
 ETE2012-P3.20320,00 1,94 0,00     18/12/2020 
 ETE2012-P3.40340,00 2,14 0,00     18/12/2020 
 ETE2012-P3.60360,00 2,34 0,00     18/12/2020 
 ETE2012-P3.80380,00 2,54 0,00     18/12/2020 
 ETE2012-P4.00400,00 2,74 0,00     18/12/2020 
 ETE2103-P0.6060,00 0,02 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-P0.6565,00 0,03 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-P0.7070,00 0,04 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-P0.7575,00 0,05 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-P0.8080,00 0,07 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-P0.8585,00 0,08 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-P0.9090,00 0,10 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-P0.9595,00 0,12 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-P1.00100,00 0,14 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-P1.10110,00 0,19 0,01     19/3/2021 
 ETE2103-P1.20120,00 0,24 0,01     19/3/2021 
 ETE2103-P1.30130,00 0,30 0,01     19/3/2021 
 ETE2103-P1.40140,00 0,37 0,01     19/3/2021 
 ETE2103-P1.50150,00 0,43 0,01     19/3/2021 
 ETE2103-P1.60160,00 0,51 0,01     19/3/2021 
 ETE2103-P1.70170,00 0,58 0,01     19/3/2021 
 ETE2103-P1.80180,00 0,66 0,02     19/3/2021 
 ETE2103-P1.90190,00 0,75 0,02     19/3/2021 
 ETE2103-P2.00200,00 0,83 0,02     19/3/2021 
 ETE2106-P0.8585,00 0,11 0,00     18/6/2021 
 ETE2106-P0.9090,00 0,13 0,00     18/6/2021 
 ETE2106-P0.9595,00 0,15 0,00     18/6/2021 
 ETE2106-P1.00100,00 0,17 0,00     18/6/2021 
 ETE2106-P1.10110,00 0,23 0,00     18/6/2021 
 ETE2106-P1.20120,00 0,28 0,00     18/6/2021 
 ETE2106-P1.30130,00 0,34 0,01     18/6/2021 
 ETE2106-P1.40140,00 0,41 0,01     18/6/2021 
 ETE2106-P1.50150,00 0,48 0,01     18/6/2021 
 ETE2106-P1.60160,00 0,55 0,01     18/6/2021 
 ETE2106-P1.70170,00 0,63 0,01     18/6/2021 
 ETE2106-P1.80180,00 0,70 0,01     18/6/2021 
 ETE2106-P1.90190,00 0,78 0,01     18/6/2021 
 FTSE2007-P1275127.500,00 0,01 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-P1300130.000,00 0,01 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-P1325132.500,00 0,02 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-P1350135.000,00 0,09 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-P1375137.500,00 0,27 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-P1400140.000,00 0,73 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-P1425142.500,00 1,80 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-P1450145.000,00 3,80 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-P1475147.500,00 7,40 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-P1500150.000,00 13,25 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-P1525152.500,00 22,00 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-P1550155.000,00 33,75 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-P1575157.500,00 52,00 3,50     17/7/2020 
 FTSE2007-P1600160.000,00 66,50 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-P1625162.500,00 86,50 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-P1650165.000,00 108,00 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-P1675167.500,00 132,00 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-P1700170.000,00 156,00 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-P1725172.500,00 180,00 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-P1750175.000,00 205,00 0,00     17/7/2020 
 FTSE2007-P1775177.500,00 230,00 0,00     17/7/2020 
 FTSE2008-P1300130.000,00 3,90 0,00     21/8/2020 
 FTSE2008-P1325132.500,00 5,90 0,00     21/8/2020 
 FTSE2008-P1350135.000,00 8,60 0,00     21/8/2020 
 FTSE2008-P1375137.500,00 12,00 0,00     21/8/2020 
 FTSE2008-P1400140.000,00 16,75 0,00     21/8/2020 
 FTSE2008-P1425142.500,00 22,50 0,00     21/8/2020 
 FTSE2008-P1450145.000,00 29,50 0,00     21/8/2020 
 FTSE2008-P1475147.500,00 37,75 0,00     21/8/2020 
 FTSE2008-P1500150.000,00 50,00 2,50     21/8/2020 
 FTSE2008-P1525152.500,00 59,00 0,00     21/8/2020 
 FTSE2008-P1550155.000,00 66,50 -5,00     21/8/2020 
 FTSE2008-P1575157.500,00 81,50 -4,50     20 21/8/2020 
 FTSE2008-P1600160.000,00 102,00 0,00     21/8/2020 
 FTSE2008-P1625162.500,00 119,00 0,00     21/8/2020 
 FTSE2008-P1650165.000,00 137,00 0,00     21/8/2020 
 FTSE2008-P1675167.500,00 156,00 0,00     21/8/2020 
 FTSE2008-P1700170.000,00 176,00 0,00     21/8/2020 
 FTSE2008-P1725172.500,00 198,00 0,00     21/8/2020 
 FTSE2008-P1750175.000,00 219,00 0,00     21/8/2020 
 FTSE2008-P1775177.500,00 242,00 0,00     21/8/2020 
 FTSE2009-P1050105.000,00 0,15 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1075107.500,00 0,27 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1100110.000,00 0,45 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1125112.500,00 0,74 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1150115.000,00 1,20 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1175117.500,00 1,80 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1200120.000,00 2,70 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1225122.500,00 3,90 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1250125.000,00 5,50 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1275127.500,00 7,60 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1300130.000,00 10,50 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1325132.500,00 13,75 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1350135.000,00 18,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1375137.500,00 23,25 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1400140.000,00 29,25 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1425142.500,00 36,25 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1450145.000,00 44,50 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1475147.500,00 54,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1500150.000,00 64,50 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1525152.500,00 76,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1550155.000,00 89,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1575157.500,00 103,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1600160.000,00 118,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1625162.500,00 134,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1650165.000,00 152,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1675167.500,00 170,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1700170.000,00 189,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1725172.500,00 208,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1750175.000,00 229,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1775177.500,00 250,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1800180.000,00 272,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1825182.500,00 294,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1850185.000,00 316,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1875187.500,00 339,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1900190.000,00 363,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1925192.500,00 386,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1950195.000,00 410,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1975197.500,00 434,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P2000200.000,00 458,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P2050205.000,00 507,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P2100210.000,00 556,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P2150215.000,00 605,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P2200220.000,00 655,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P2250225.000,00 704,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P2300230.000,00 754,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P2350235.000,00 804,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P2400240.000,00 853,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P2450245.000,00 903,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P2500250.000,00 953,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P2550255.000,00 1.003,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P2600260.000,00 1.053,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2012-P1050105.000,00 3,30 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1075107.500,00 4,40 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1100110.000,00 5,80 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1125112.500,00 7,50 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1150115.000,00 9,60 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1175117.500,00 12,25 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1200120.000,00 15,25 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1225122.500,00 18,75 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1250125.000,00 22,75 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1275127.500,00 27,50 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1300130.000,00 33,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1325132.500,00 39,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1350135.000,00 45,75 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1375137.500,00 53,50 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1400140.000,00 61,50 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1425142.500,00 70,50 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1450145.000,00 80,50 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1475147.500,00 91,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1500150.000,00 103,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1525152.500,00 115,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1550155.000,00 128,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1575157.500,00 142,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1600160.000,00 156,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1625162.500,00 171,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1650165.000,00 187,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1675167.500,00 204,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1700170.000,00 221,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1725172.500,00 239,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1750175.000,00 257,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1775177.500,00 276,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1800180.000,00 296,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1825182.500,00 315,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1850185.000,00 336,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1875187.500,00 356,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1900190.000,00 377,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1925192.500,00 399,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1950195.000,00 421,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P1975197.500,00 443,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P2000200.000,00 465,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P2050205.000,00 510,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P2100210.000,00 557,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P2150215.000,00 603,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P2200220.000,00 651,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P2250225.000,00 699,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P2300230.000,00 747,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P2350235.000,00 795,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P2400240.000,00 844,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P2450245.000,00 893,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P2500250.000,00 942,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P2550255.000,00 991,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2012-P2600260.000,00 1.041,00 0,00     18/12/2020 
 FTSE2103-P1100110.000,00 14,25 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1125112.500,00 17,50 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1150115.000,00 21,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1175117.500,00 25,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1200120.000,00 29,25 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1225122.500,00 34,50 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1250125.000,00 40,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1275127.500,00 46,25 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1300130.000,00 53,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1325132.500,00 60,50 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1350135.000,00 68,50 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1375137.500,00 77,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1400140.000,00 86,50 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1425142.500,00 96,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1450145.000,00 107,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1475147.500,00 118,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1500150.000,00 130,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1525152.500,00 142,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1550155.000,00 155,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1575157.500,00 169,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1600160.000,00 183,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1625162.500,00 198,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1650165.000,00 214,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1675167.500,00 230,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1700170.000,00 246,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1725172.500,00 263,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1750175.000,00 281,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1775177.500,00 298,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2106-P1400140.000,00 107,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1425142.500,00 117,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1450145.000,00 128,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1475147.500,00 140,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1500150.000,00 152,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1525152.500,00 164,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1550155.000,00 177,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1575157.500,00 191,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1600160.000,00 205,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1625162.500,00 220,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1650165.000,00 235,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1675167.500,00 251,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1700170.000,00 267,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1725172.500,00 283,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1750175.000,00 300,00 0,00     18/6/2021 
 HTO2007-P10.001.000,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 HTO2007-P11.001.100,00 0,06 0,00     17/7/2020 
 HTO2007-P12.001.200,00 0,35 0,07     17/7/2020 
 HTO2007-P13.001.300,00 0,98 -0,01     17/7/2020 
 HTO2007-P14.001.400,00 1,86 -0,09     17/7/2020 
 HTO2007-P15.001.500,00 2,84 -0,11     17/7/2020 
 HTO2007-P16.001.600,00 3,84 -0,11     17/7/2020 
 HTO2007-P17.001.700,00 4,84 -0,11     17/7/2020 
 HTO2007-P18.001.800,00 5,84 -0,11     17/7/2020 
 HTO2007-P8.40840,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 HTO2007-P8.80880,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 HTO2007-P9.20920,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 HTO2007-P9.60960,00 0,00 -0,00     17/7/2020 
 HTO2008-P10.001.000,00 0,04 -0,01     21/8/2020 
 HTO2008-P11.001.100,00 0,19 0,00     21/8/2020 
 HTO2008-P12.001.200,00 0,55 -0,04     21/8/2020 
 HTO2008-P13.001.300,00 1,15 -0,07     21/8/2020 
 HTO2008-P14.001.400,00 1,95 -0,09     21/8/2020 
 HTO2008-P15.001.500,00 2,86 -0,11     21/8/2020 
 HTO2008-P16.001.600,00 3,84 -0,11     21/8/2020 
 HTO2008-P17.001.700,00 4,84 -0,11     21/8/2020 
 HTO2008-P18.001.800,00 5,84 -0,11     21/8/2020 
 HTO2008-P8.80880,00 0,00 -0,00     21/8/2020 
 HTO2008-P9.20920,00 0,01 -0,00     21/8/2020 
 HTO2008-P9.60960,00 0,02 -0,00     21/8/2020 
 HTO2009-P10.001.000,00 0,11 0,00     18/9/2020 
 HTO2009-P11.001.100,00 0,32 0,00     18/9/2020 
 HTO2009-P12.001.200,00 0,72 0,00     18/9/2020 
 HTO2009-P13.001.300,00 1,31 0,00     18/9/2020 
 HTO2009-P14.001.400,00 2,05 0,00     18/9/2020 
 HTO2009-P15.001.500,00 2,92 0,00     18/9/2020 
 HTO2009-P16.001.600,00 3,86 0,00     18/9/2020 
 HTO2009-P17.001.700,00 4,84 0,00     18/9/2020 
 HTO2009-P18.001.800,00 5,84 0,00     18/9/2020 
 HTO2009-P19.001.900,00 6,84 0,00     18/9/2020 
 HTO2009-P7.20720,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 HTO2009-P7.60760,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 HTO2009-P8.00800,00 0,00 -0,00     18/9/2020 
 HTO2009-P8.40840,00 0,01 -0,00     18/9/2020 
 HTO2009-P8.80880,00 0,02 -0,00     18/9/2020 
 HTO2009-P9.20920,00 0,04 0,00     18/9/2020 
 HTO2009-P9.60960,00 0,06 0,00     18/9/2020 
 HTO2012-P10.001.000,00 0,34 0,00     18/12/2020 
 HTO2012-P11.001.100,00 0,65 0,00     18/12/2020 
 HTO2012-P12.001.200,00 1,10 0,00     18/12/2020 
 HTO2012-P13.001.300,00 1,67 0,00     18/12/2020 
 HTO2012-P14.001.400,00 2,37 0,00     18/12/2020 
 HTO2012-P15.001.500,00 3,15 0,00     18/12/2020 
 HTO2012-P16.001.600,00 4,01 0,00     18/12/2020 
 HTO2012-P17.001.700,00 4,92 0,00     18/12/2020 
 HTO2012-P18.001.800,00 5,87 0,00     18/12/2020 
 HTO2012-P19.001.900,00 6,85 0,00     18/12/2020 
 HTO2012-P7.20720,00 0,02 0,00     18/12/2020 
 HTO2012-P7.60760,00 0,03 -0,00     18/12/2020 
 HTO2012-P8.00800,00 0,05 -0,00     18/12/2020 
 HTO2012-P8.40840,00 0,08 -0,00     18/12/2020 
 HTO2012-P8.80880,00 0,12 -0,00     18/12/2020 
 HTO2012-P9.20920,00 0,17 0,00     18/12/2020 
 HTO2012-P9.60960,00 0,25 0,00     18/12/2020 
 HTO2103-P10.001.000,00 0,53 -0,01     19/3/2021 
 HTO2103-P11.001.100,00 0,89 -0,02     19/3/2021 
 HTO2103-P12.001.200,00 1,37 -0,02     19/3/2021 
 HTO2103-P13.001.300,00 1,95 -0,04     19/3/2021 
 HTO2103-P14.001.400,00 2,63 -0,05     19/3/2021 
 HTO2103-P15.001.500,00 3,38 -0,06     19/3/2021 
 HTO2103-P16.001.600,00 4,18 -0,08     19/3/2021 
 HTO2103-P17.001.700,00 5,05 -0,08     19/3/2021 
 HTO2103-P18.001.800,00 5,96 -0,09     19/3/2021 
 HTO2103-P8.00800,00 0,13 -0,00     19/3/2021 
 HTO2103-P8.40840,00 0,17 -0,00     19/3/2021 
 HTO2103-P8.80880,00 0,24 -0,00     19/3/2021 
 HTO2103-P9.20920,00 0,32 -0,00     19/3/2021 
 HTO2103-P9.60960,00 0,42 -0,01     19/3/2021 
 HTO2106-P10.001.000,00 0,71 -0,01     18/6/2021 
 HTO2106-P11.001.100,00 1,10 -0,02     18/6/2021 
 HTO2106-P12.001.200,00 1,59 -0,02     18/6/2021 
 HTO2106-P13.001.300,00 2,18 -0,03     18/6/2021 
 HTO2106-P14.001.400,00 2,84 -0,04     18/6/2021 
 HTO2106-P15.001.500,00 3,56 -0,05     18/6/2021 
 HTO2106-P16.001.600,00 4,36 -0,06     18/6/2021 
 HTO2106-P17.001.700,00 5,19 -0,07     18/6/2021 
 HTO2106-P18.001.800,00 6,07 -0,07     18/6/2021 
 HTO2106-P8.80880,00 0,36 -0,00     18/6/2021 
 HTO2106-P9.20920,00 0,47 -0,01     18/6/2021 
 HTO2106-P9.60960,00 0,58 -0,01     18/6/2021 
 OPAP2007-P10.001.000,00 1,51 -0,02     17/7/2020 
 OPAP2007-P11.001.100,00 2,51 -0,02     17/7/2020 
 OPAP2007-P12.001.200,00 3,51 -0,02     17/7/2020 
 OPAP2007-P13.001.300,00 4,51 -0,02     17/7/2020 
 OPAP2007-P4.80480,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 OPAP2007-P5.20520,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 OPAP2007-P5.60560,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 OPAP2007-P6.00600,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 OPAP2007-P6.40640,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 OPAP2007-P6.80680,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 OPAP2007-P7.20720,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 OPAP2007-P7.60760,00 0,01 0,00     17/7/2020 
 OPAP2007-P8.00800,00 0,06 0,00     17/7/2020 
 OPAP2007-P8.40840,00 0,19 0,00     17/7/2020 
 OPAP2007-P8.80880,00 0,42 0,00     17/7/2020 
 OPAP2007-P9.20920,00 0,75 -0,02     17/7/2020 
 OPAP2007-P9.60960,00 1,12 -0,02     17/7/2020 
 OPAP2008-P10.001.000,00 1,60 -0,01     21/8/2020 
 OPAP2008-P11.001.100,00 2,52 -0,02     21/8/2020 
 OPAP2008-P12.001.200,00 3,51 -0,02     21/8/2020 
 OPAP2008-P13.001.300,00 4,51 -0,02     21/8/2020 
 OPAP2008-P6.00600,00 0,00 0,00     21/8/2020 
 OPAP2008-P6.40640,00 0,01 0,00     21/8/2020 
 OPAP2008-P6.80680,00 0,04 -0,00     21/8/2020 
 OPAP2008-P7.20720,00 0,08 -0,00     21/8/2020 
 OPAP2008-P7.60760,00 0,17 -0,00     21/8/2020 
 OPAP2008-P8.00800,00 0,29 -0,01     21/8/2020 
 OPAP2008-P8.40840,00 0,46 -0,01     21/8/2020 
 OPAP2008-P8.80880,00 0,69 -0,01     21/8/2020 
 OPAP2008-P9.20920,00 0,95 -0,01     21/8/2020 
 OPAP2008-P9.60960,00 1,26 -0,01     21/8/2020 
 OPAP2009-P10.001.000,00 1,69 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-P11.001.100,00 2,57 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-P12.001.200,00 3,52 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-P13.001.300,00 4,51 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-P14.001.400,00 5,51 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-P15.001.500,00 6,51 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-P16.001.600,00 7,51 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-P17.001.700,00 8,51 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-P4.00400,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-P4.40440,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-P4.80480,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-P5.20520,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-P5.60560,00 0,01 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-P6.00600,00 0,02 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-P6.40640,00 0,04 -0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-P6.80680,00 0,09 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-P7.20720,00 0,16 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-P7.60760,00 0,27 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-P8.00800,00 0,41 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-P8.40840,00 0,60 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-P8.80880,00 0,82 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-P9.20920,00 1,08 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-P9.60960,00 1,37 0,00     18/9/2020 
 OPAP2012-P10.001.000,00 1,94 -0,01     18/12/2020 
 OPAP2012-P11.001.100,00 2,74 -0,01     18/12/2020 
 OPAP2012-P12.001.200,00 3,62 -0,02     18/12/2020 
 OPAP2012-P13.001.300,00 4,55 -0,02     18/12/2020 
 OPAP2012-P14.001.400,00 5,52 0,00     18/12/2020 
 OPAP2012-P15.001.500,00 6,51 0,00     18/12/2020 
 OPAP2012-P16.001.600,00 7,51 0,00     18/12/2020 
 OPAP2012-P17.001.700,00 8,51 -0,02     18/12/2020 
 OPAP2012-P4.00400,00 0,00 0,00     18/12/2020 
 OPAP2012-P4.40440,00 0,01 0,00     18/12/2020 
 OPAP2012-P4.80480,00 0,02 0,00     18/12/2020 
 OPAP2012-P5.20520,00 0,04 0,00     18/12/2020 
 OPAP2012-P5.60560,00 0,06 0,00     18/12/2020 
 OPAP2012-P6.00600,00 0,11 0,00     18/12/2020 
 OPAP2012-P6.40640,00 0,18 0,00     18/12/2020 
 OPAP2012-P6.80680,00 0,28 0,00     18/12/2020 
 OPAP2012-P7.20720,00 0,39 0,00     18/12/2020 
 OPAP2012-P7.60760,00 0,54 0,00     18/12/2020 
 OPAP2012-P8.00800,00 0,71 0,00     18/12/2020 
 OPAP2012-P8.40840,00 0,91 0,00     18/12/2020 
 OPAP2012-P8.80880,00 1,14 0,00     18/12/2020 
 OPAP2012-P9.20920,00 1,38 0,00     18/12/2020 
 OPAP2012-P9.60960,00 1,66 0,00     18/12/2020 
 OPAP2103-P10.001.000,00 2,16 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-P11.001.100,00 2,92 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-P12.001.200,00 3,76 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-P13.001.300,00 4,64 -0,02     19/3/2021 
 OPAP2103-P4.00400,00 0,01 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-P4.40440,00 0,03 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-P4.80480,00 0,06 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-P5.20520,00 0,09 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-P5.60560,00 0,15 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-P6.00600,00 0,22 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-P6.40640,00 0,32 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-P6.80680,00 0,43 0,01     19/3/2021 
 OPAP2103-P7.20720,00 0,58 0,01     19/3/2021 
 OPAP2103-P7.60760,00 0,73 0,01     19/3/2021 
 OPAP2103-P8.00800,00 0,93 0,01     19/3/2021 
 OPAP2103-P8.40840,00 1,13 0,01     19/3/2021 
 OPAP2103-P8.80880,00 1,36 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-P9.20920,00 1,61 0,01     19/3/2021 
 OPAP2103-P9.60960,00 1,87 0,00     19/3/2021 
 OPAP2106-P10.001.000,00 2,33 0,00     18/6/2021 
 OPAP2106-P11.001.100,00 3,07 0,00     18/6/2021 
 OPAP2106-P12.001.200,00 3,88 0,00     18/6/2021 
 OPAP2106-P6.40640,00 0,44 0,01     18/6/2021 
 OPAP2106-P6.80680,00 0,57 0,01     18/6/2021 
 OPAP2106-P7.20720,00 0,73 0,01     18/6/2021 
 OPAP2106-P7.60760,00 0,90 0,01     18/6/2021 
 OPAP2106-P8.00800,00 1,10 0,00     18/6/2021 
 OPAP2106-P8.40840,00 1,31 0,01     18/6/2021 
 OPAP2106-P8.80880,00 1,54 0,00     18/6/2021 
 OPAP2106-P9.20920,00 1,79 0,00     18/6/2021 
 OPAP2106-P9.60960,00 2,04 0,00     18/6/2021 
 PPC2007-P1.70170,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 PPC2007-P1.80180,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 PPC2007-P1.90190,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 PPC2007-P2.00200,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 PPC2007-P2.20220,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 PPC2007-P2.40240,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 PPC2007-P2.60260,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 PPC2007-P2.80280,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 PPC2007-P3.00300,00 0,00 -0,00     17/7/2020 
 PPC2007-P3.20320,00 0,01 -0,00     17/7/2020 
 PPC2007-P3.40340,00 0,04 0,00     17/7/2020 
 PPC2007-P3.60360,00 0,12 0,00     17/7/2020 
 PPC2007-P3.80380,00 0,25 0,00     17/7/2020 
 PPC2007-P4.00400,00 0,42 -0,02     17/7/2020 
 PPC2007-P4.40440,00 0,80 -0,02     17/7/2020 
 PPC2007-P4.80480,00 1,20 -0,02     17/7/2020 
 PPC2007-P5.20520,00 1,60 -0,02     17/7/2020 
 PPC2008-P1.70170,00 0,00 0,00     21/8/2020 
 PPC2008-P1.80180,00 0,00 0,00     21/8/2020 
 PPC2008-P1.90190,00 0,00 0,00     21/8/2020 
 PPC2008-P2.00200,00 0,00 0,00     21/8/2020 
 PPC2008-P2.20220,00 0,00 0,00     21/8/2020 
 PPC2008-P2.40240,00 0,00 -0,00     21/8/2020 
 PPC2008-P2.60260,00 0,01 -0,00     21/8/2020 
 PPC2008-P2.80280,00 0,02 -0,00     21/8/2020 
 PPC2008-P3.00300,00 0,05 -0,00     21/8/2020 
 PPC2008-P3.20320,00 0,10 -0,01     21/8/2020 
 PPC2008-P3.40340,00 0,17 0,00     21/8/2020 
 PPC2008-P3.60360,00 0,26 0,00     21/8/2020 
 PPC2008-P3.80380,00 0,38 -0,01     21/8/2020 
 PPC2008-P4.00400,00 0,52 -0,02     21/8/2020 
 PPC2008-P4.40440,00 0,84 -0,02     21/8/2020 
 PPC2008-P4.80480,00 1,21 -0,02     21/8/2020 
 PPC2008-P5.20520,00 1,60 -0,02     21/8/2020 
 PPC2009-P1.00100,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-P1.10110,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-P1.20120,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-P1.30130,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-P1.40140,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-P1.50150,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-P1.60160,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-P1.70170,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-P1.80180,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-P1.90190,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-P2.00200,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-P2.20220,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-P2.40240,00 0,01 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-P2.60260,00 0,03 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-P2.80280,00 0,05 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-P3.00300,00 0,10 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-P3.20320,00 0,15 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-P3.40340,00 0,23 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-P3.60360,00 0,33 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-P3.80380,00 0,45 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-P4.00400,00 0,58 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-P4.40440,00 0,89 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-P4.80480,00 1,24 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-P5.20520,00 1,62 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-P5.60560,00 2,00 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-P6.00600,00 2,40 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-P6.40640,00 2,80 -0,02     18/9/2020 
 PPC2012-P1.00100,00 0,00 0,00     18/12/2020 
 PPC2012-P1.10110,00 0,00 0,00     18/12/2020 
 PPC2012-P1.20120,00 0,00 0,00     18/12/2020 
 PPC2012-P1.30130,00 0,00 0,00     18/12/2020 
 PPC2012-P1.40140,00 0,00 0,00     18/12/2020 
 PPC2012-P1.50150,00 0,00 0,00     18/12/2020 
 PPC2012-P1.60160,00 0,00 0,00     18/12/2020 
 PPC2012-P1.70170,00 0,01 0,00     18/12/2020 
 PPC2012-P1.80180,00 0,01 0,00     18/12/2020 
 PPC2012-P1.90190,00 0,01 0,00     18/12/2020 
 PPC2012-P2.00200,00 0,02 -0,00     18/12/2020 
 PPC2012-P2.20220,00 0,03 -0,00     18/12/2020 
 PPC2012-P2.40240,00 0,06 -0,00     18/12/2020 
 PPC2012-P2.60260,00 0,10 -0,00     18/12/2020 
 PPC2012-P2.80280,00 0,15 -0,00     18/12/2020 
 PPC2012-P3.00300,00 0,22 0,00     18/12/2020 
 PPC2012-P3.20320,00 0,29 0,00     18/12/2020 
 PPC2012-P3.40340,00 0,39 0,00     18/12/2020 
 PPC2012-P3.60360,00 0,49 -0,01     18/12/2020 
 PPC2012-P3.80380,00 0,61 0,00     18/12/2020 
 PPC2012-P4.00400,00 0,74 0,00     18/12/2020 
 PPC2012-P4.40440,00 1,02 -0,02     18/12/2020 
 PPC2012-P4.80480,00 1,35 -0,01     18/12/2020 
 PPC2012-P5.20520,00 1,69 -0,02     18/12/2020 
 PPC2012-P5.60560,00 2,05 -0,02     18/12/2020 
 PPC2012-P6.00600,00 2,43 -0,02     18/12/2020 
 PPC2012-P6.40640,00 2,81 -0,02     18/12/2020 
 PPC2103-P1.40140,00 0,01 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-P1.50150,00 0,01 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-P1.60160,00 0,01 -0,00     19/3/2021 
 PPC2103-P1.70170,00 0,02 -0,00     19/3/2021 
 PPC2103-P1.80180,00 0,03 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-P1.90190,00 0,03 -0,00     19/3/2021 
 PPC2103-P2.00200,00 0,05 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-P2.20220,00 0,08 -0,00     19/3/2021 
 PPC2103-P2.40240,00 0,12 -0,00     19/3/2021 
 PPC2103-P2.60260,00 0,17 -0,00     19/3/2021 
 PPC2103-P2.80280,00 0,23 -0,00     19/3/2021 
 PPC2103-P3.00300,00 0,31 -0,00     19/3/2021 
 PPC2103-P3.20320,00 0,40 -0,01     19/3/2021 
 PPC2103-P3.40340,00 0,50 -0,01     19/3/2021 
 PPC2103-P3.60360,00 0,60 -0,01     19/3/2021 
 PPC2103-P3.80380,00 0,73 -0,01     19/3/2021 
 PPC2103-P4.00400,00 0,85 -0,01     19/3/2021 
 PPC2103-P4.40440,00 1,14 -0,01     19/3/2021 
 PPC2103-P4.80480,00 1,44 -0,02     19/3/2021 
 PPC2103-P5.20520,00 1,77 -0,01     19/3/2021 
 PPC2106-P2.40240,00 0,17 -0,00     18/6/2021 
 PPC2106-P2.60260,00 0,23 -0,00     18/6/2021 
 PPC2106-P2.80280,00 0,31 -0,00     18/6/2021 
 PPC2106-P3.00300,00 0,39 -0,00     18/6/2021 
 PPC2106-P3.20320,00 0,48 -0,01     18/6/2021 
 PPC2106-P3.40340,00 0,59 -0,01     18/6/2021 
 PPC2106-P3.60360,00 0,70 -0,01     18/6/2021 
 PPC2106-P3.80380,00 0,82 -0,01     18/6/2021 
 PPC2106-P4.00400,00 0,95 -0,01     18/6/2021 
 PPC2106-P4.40440,00 1,23 -0,01     18/6/2021 
 PPC2106-P4.80480,00 1,52 -0,01     18/6/2021 
 PPC2106-P5.20520,00 1,85 -0,01     18/6/2021 
 TPEIR2007-P0.7575,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 TPEIR2007-P0.8080,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 TPEIR2007-P0.8585,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 TPEIR2007-P0.9090,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 TPEIR2007-P0.9595,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 TPEIR2007-P1.00100,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 TPEIR2007-P1.10110,00 0,00 0,00     17/7/2020 
 TPEIR2007-P1.20120,00 0,01 0,00     17/7/2020 
 TPEIR2007-P1.30130,00 0,03 0,00     17/7/2020 
 TPEIR2007-P1.40140,00 0,07 0,03     17/7/2020 
 TPEIR2007-P1.50150,00 0,13 0,05     17/7/2020 
 TPEIR2007-P1.60160,00 0,21 0,06     17/7/2020 
 TPEIR2007-P1.70170,00 0,30 0,07     17/7/2020 
 TPEIR2007-P1.80180,00 0,40 0,08     17/7/2020 
 TPEIR2007-P1.90190,00 0,50 0,08     17/7/2020 
 TPEIR2007-P2.00200,00 0,60 0,08     17/7/2020 
 TPEIR2007-P2.20220,00 0,80 0,08     17/7/2020 
 TPEIR2007-P2.40240,00 1,00 0,08     17/7/2020 
 TPEIR2008-P0.7575,00 0,00 0,00     21/8/2020 
 TPEIR2008-P0.8080,00 0,00 0,00     21/8/2020 
 TPEIR2008-P0.8585,00 0,00 0,00     21/8/2020 
 TPEIR2008-P0.9090,00 0,01 0,00     21/8/2020 
 TPEIR2008-P0.9595,00 0,01 0,00     21/8/2020 
 TPEIR2008-P1.00100,00 0,01 0,01     21/8/2020 
 TPEIR2008-P1.10110,00 0,03 0,01     21/8/2020 
 TPEIR2008-P1.20120,00 0,06 0,02     21/8/2020 
 TPEIR2008-P1.30130,00 0,09 0,02     21/8/2020 
 TPEIR2008-P1.40140,00 0,14 0,03     21/8/2020 
 TPEIR2008-P1.50150,00 0,20 0,00     21/8/2020 
 TPEIR2008-P1.60160,00 0,27 0,05     21/8/2020 
 TPEIR2008-P1.70170,00 0,35 0,06     21/8/2020 
 TPEIR2008-P1.80180,00 0,43 0,06     21/8/2020 
 TPEIR2008-P1.90190,00 0,52 0,07     21/8/2020 
 TPEIR2008-P2.00200,00 0,61 0,07     21/8/2020 
 TPEIR2008-P2.20220,00 0,81 0,08     21/8/2020 
 TPEIR2008-P2.40240,00 1,00 0,08     21/8/2020 
 TPEIR2009-P0.7070,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-P0.7575,00 0,00 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-P0.8080,00 0,01 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-P0.8585,00 0,01 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-P0.9090,00 0,02 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-P0.9595,00 0,02 0,01     18/9/2020 
 TPEIR2009-P1.00100,00 0,03 0,01     18/9/2020 
 TPEIR2009-P1.10110,00 0,06 0,01     18/9/2020 
 TPEIR2009-P1.20120,00 0,09 0,02     18/9/2020 
 TPEIR2009-P1.30130,00 0,13 0,03     18/9/2020 
 TPEIR2009-P1.40140,00 0,18 0,03     18/9/2020 
 TPEIR2009-P1.50150,00 0,24 0,04     18/9/2020 
 TPEIR2009-P1.60160,00 0,31 0,05     18/9/2020 
 TPEIR2009-P1.70170,00 0,38 0,05     18/9/2020 
 TPEIR2009-P1.80180,00 0,46 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-P1.90190,00 0,55 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-P2.00200,00 0,64 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-P2.20220,00 0,82 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-P2.40240,00 1,01 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-P2.60260,00 1,20 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-P2.80280,00 1,40 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-P3.00300,00 1,60 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-P3.20320,00 1,80 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-P3.40340,00 2,00 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-P3.60360,00 2,20 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-P3.80380,00 2,40 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-P4.00400,00 2,60 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-P4.40440,00 3,00 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-P4.80480,00 3,40 0,08     18/9/2020 
 TPEIR2012-P0.7070,00 0,02 0,00     18/12/2020 
 TPEIR2012-P0.7575,00 0,03 0,01     18/12/2020 
 TPEIR2012-P0.8080,00 0,03 0,01     18/12/2020 
 TPEIR2012-P0.8585,00 0,04 0,01     18/12/2020 
 TPEIR2012-P0.9090,00 0,06 0,01     18/12/2020 
 TPEIR2012-P0.9595,00 0,07 0,01     18/12/2020 
 TPEIR2012-P1.00100,00 0,09 0,02     18/12/2020 
 TPEIR2012-P1.10110,00 0,12 0,02     18/12/2020 
 TPEIR2012-P1.20120,00 0,16 0,02     18/12/2020 
 TPEIR2012-P1.30130,00 0,22 0,03     18/12/2020 
 TPEIR2012-P1.40140,00 0,27 0,03     18/12/2020 
 TPEIR2012-P1.50150,00 0,33 0,04     18/12/2020 
 TPEIR2012-P1.60160,00 0,40 0,04     18/12/2020 
 TPEIR2012-P1.70170,00 0,47 0,05     18/12/2020 
 TPEIR2012-P1.80180,00 0,55 0,05     18/12/2020 
 TPEIR2012-P1.90190,00 0,62 0,00     18/12/2020 
 TPEIR2012-P2.00200,00 0,71 0,00     18/12/2020 
 TPEIR2012-P2.20220,00 0,87 0,00     18/12/2020 
 TPEIR2012-P2.40240,00 1,05 0,00     18/12/2020 
 TPEIR2012-P2.60260,00 1,24 0,00     18/12/2020 
 TPEIR2012-P2.80280,00 1,42 0,00     18/12/2020 
 TPEIR2012-P3.00300,00 1,61 0,00     18/12/2020 
 TPEIR2012-P3.20320,00 1,81 0,00     18/12/2020 
 TPEIR2012-P3.40340,00 2,00 0,00     18/12/2020 
 TPEIR2012-P3.60360,00 2,20 0,00     18/12/2020 
 TPEIR2012-P3.80380,00 2,40 0,00     18/12/2020 
 TPEIR2012-P4.00400,00 2,60 0,08     18/12/2020 
 TPEIR2012-P4.40440,00 3,00 0,08     18/12/2020 
 TPEIR2012-P4.80480,00 3,40 0,08     18/12/2020 
 TPEIR2103-P0.7070,00 0,04 0,01     19/3/2021 
 TPEIR2103-P0.7575,00 0,05 0,01     19/3/2021 
 TPEIR2103-P0.8080,00 0,06 0,01     19/3/2021 
 TPEIR2103-P0.8585,00 0,08 0,01     19/3/2021 
 TPEIR2103-P0.9090,00 0,09 0,01     19/3/2021 
 TPEIR2103-P0.9595,00 0,11 0,01     19/3/2021 
 TPEIR2103-P1.00100,00 0,13 0,02     19/3/2021 
 TPEIR2103-P1.10110,00 0,17 0,02     19/3/2021 
 TPEIR2103-P1.20120,00 0,22 0,02     19/3/2021 
 TPEIR2103-P1.30130,00 0,28 0,03     19/3/2021 
 TPEIR2103-P1.40140,00 0,33 0,03     19/3/2021 
 TPEIR2103-P1.50150,00 0,40 0,04     19/3/2021 
 TPEIR2103-P1.60160,00 0,46 0,04     19/3/2021 
 TPEIR2103-P1.70170,00 0,53 0,04     19/3/2021 
 TPEIR2103-P1.80180,00 0,61 0,05     19/3/2021 
 TPEIR2103-P1.90190,00 0,69 0,05     19/3/2021 
 TPEIR2103-P2.00200,00 0,76 0,05     19/3/2021 
 TPEIR2103-P2.20220,00 0,93 0,06     19/3/2021 
 TPEIR2103-P2.40240,00 1,10 0,06     19/3/2021 
 TPEIR2106-P0.9595,00 0,15 0,00     18/6/2021 
 TPEIR2106-P1.00100,00 0,17 0,02     18/6/2021 
 TPEIR2106-P1.10110,00 0,21 0,02     18/6/2021 
 TPEIR2106-P1.20120,00 0,27 0,03     18/6/2021 
 TPEIR2106-P1.30130,00 0,32 0,03     18/6/2021 
 TPEIR2106-P1.40140,00 0,38 0,03     18/6/2021 
 TPEIR2106-P1.50150,00 0,45 0,04     18/6/2021 
 TPEIR2106-P1.60160,00 0,52 0,04     18/6/2021 
 TPEIR2106-P1.70170,00 0,59 0,04     18/6/2021 
 TPEIR2106-P1.80180,00 0,66 0,04     18/6/2021 
 TPEIR2106-P1.90190,00 0,74 0,05     18/6/2021 
 TPEIR2106-P2.00200,00 0,82 0,05     18/6/2021 
 TPEIR2106-P2.20220,00 0,98 0,05     18/6/2021 
 TPEIR2106-P2.40240,00 1,15 0,06     18/6/2021 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Dow Jones 0 0 0
Nasdaq 0 0 0
DAX 0 0 0
CAC 0 0 0
SMI 0 0 0
Nikkei 0 0 0
Πλατίνα 0 0 0
Χρυσός 0 0 0
Άργυρος 0 0 0
Πετρέλαιο 0 0 0
Χρυσή Λίρα (Π) 0 0 0