Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €

Call / Put Options

Ανανέωση   |   Συμβόλαια Δεικτών   |   Συμβόλαια Μετοχών
Call Options
SymbolStrikeLastChgBidBidSizeAskAskSizeVolExpire
 TPEIR1809-C5.60560,00 0,07 -0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C5.20520,00 0,09 -0,01     21/9/2018 
 TPEIR1809-C4.80480,00 0,11 -0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C4.40440,00 0,15 -0,01     21/9/2018 
 TPEIR1809-C4.00400,00 0,20 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C3.80380,00 0,24 -0,01     21/9/2018 
 TPEIR1809-C3.60360,00 0,27 -0,01     21/9/2018 
 TPEIR1809-C3.40340,00 0,32 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C3.20320,00 0,37 -0,01     21/9/2018 
 TPEIR1809-C3.00300,00 0,42 -0,01     21/9/2018 
 TPEIR1809-C2.80280,00 0,49 -0,01     21/9/2018 
 TPEIR1809-C2.60260,00 0,57 -0,01     21/9/2018 
 TPEIR1809-C2.40240,00 0,66 -0,01     21/9/2018 
 TPEIR1809-C2.20220,00 0,76 -0,01     21/9/2018 
 TPEIR1809-C2.00200,00 0,87 -0,01     21/9/2018 
 TPEIR1809-C1.90190,00 0,94 -0,01     21/9/2018 
 TPEIR1809-C1.80180,00 1,00 -0,01     21/9/2018 
 TPEIR1809-C1.70170,00 1,07 -0,01     21/9/2018 
 TPEIR1806-C7.20720,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C6.80680,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C6.40640,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C6.00600,00 0,02 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C5.60560,00 0,03 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C5.20520,00 0,04 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C4.80480,00 0,06 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C4.40440,00 0,09 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C4.00400,00 0,13 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C3.80380,00 0,16 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C3.60360,00 0,19 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C3.40340,00 0,23 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C3.20320,00 0,28 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C3.00300,00 0,33 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C2.80280,00 0,40 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C2.60260,00 0,48 -0,01     15/6/2018 
 TPEIR1806-C2.40240,00 0,58 -0,01     15/6/2018 
 TPEIR1806-C2.20220,00 0,68 -0,01     15/6/2018 
 TPEIR1806-C2.00200,00 0,81 -0,01     15/6/2018 
 TPEIR1806-C1.90190,00 0,88 -0,01     15/6/2018 
 TPEIR1806-C1.80180,00 0,95 -0,01     15/6/2018 
 TPEIR1806-C1.70170,00 1,02 -0,02     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.5050,00 2,14 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.4545,00 2,19 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.4040,00 2,24 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.3535,00 2,28 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.3030,00 2,33 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.2525,00 2,38 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.2020,00 2,43 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.1515,00 2,48 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.1010,00 2,53 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.055,00 2,58 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1803-C7.20720,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C6.80680,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C6.40640,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C6.00600,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C5.60560,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C5.20520,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C4.80480,00 0,02 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C4.40440,00 0,04 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C4.00400,00 0,06 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C3.80380,00 0,08 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C3.60360,00 0,11 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C3.40340,00 0,14 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C3.20320,00 0,18 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C3.00300,00 0,24 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C2.80280,00 0,30 -0,01     16/3/2018 
 TPEIR1803-C2.60260,00 0,38 -0,01     16/3/2018 
 TPEIR1803-C2.40240,00 0,48 -0,01     16/3/2018 
 TPEIR1803-C2.20220,00 0,60 -0,01     16/3/2018 
 TPEIR1803-C2.00200,00 0,74 -0,01     16/3/2018 
 TPEIR1803-C1.90190,00 0,81 -0,01     16/3/2018 
 TPEIR1803-C1.80180,00 0,89 -0,01     16/3/2018 
 TPEIR1803-C1.70170,00 0,98 -0,01     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.5050,00 2,13 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.4545,00 2,18 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.4040,00 2,23 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.3535,00 2,28 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.3030,00 2,33 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.2525,00 2,38 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.2020,00 2,43 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.1515,00 2,48 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.1010,00 2,53 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.055,00 2,58 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1712-C7.20720,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C6.80680,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C6.40640,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C6.00600,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C5.60560,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C5.20520,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C4.80480,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C4.40440,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C4.00400,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C3.80380,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C3.60360,00 0,02 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C3.40340,00 0,04 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C3.20320,00 0,06 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C3.00300,00 0,10 -0,01     15/12/2017 
 TPEIR1712-C2.80280,00 0,16 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C2.60260,00 0,25 -0,01     15/12/2017 
 TPEIR1712-C2.40240,00 0,36 -0,01     15/12/2017 
 TPEIR1712-C2.20220,00 0,50 -0,01     15/12/2017 
 TPEIR1712-C2.00200,00 0,66 -0,01     15/12/2017 
 TPEIR1712-C1.90190,00 0,75 -0,01     15/12/2017 
 TPEIR1712-C1.80180,00 0,84 -0,01     15/12/2017 
 TPEIR1712-C1.70170,00 0,94 -0,01     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.5050,00 2,13 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.4545,00 2,18 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.4040,00 2,23 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.3535,00 2,28 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.3030,00 2,33 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.2525,00 2,38 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.2020,00 2,43 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.1515,00 2,48 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.1010,00 2,53 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.055,00 2,58 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1711-C7.20720,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 TPEIR1711-C6.80680,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 TPEIR1711-C6.40640,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 TPEIR1711-C6.00600,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 TPEIR1711-C5.60560,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 TPEIR1711-C5.20520,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 TPEIR1711-C4.80480,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 TPEIR1711-C4.40440,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 TPEIR1711-C4.00400,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 TPEIR1711-C3.80380,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 TPEIR1711-C3.60360,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 TPEIR1711-C3.40340,00 0,01 0,00     17/11/2017 
 TPEIR1711-C3.20320,00 0,02 -0,01     17/11/2017 
 TPEIR1711-C3.00300,00 0,05 0,00     17/11/2017 
 TPEIR1711-C2.80280,00 0,10 -0,00     150 17/11/2017 
 TPEIR1711-C2.60260,00 0,18 -0,02     17/11/2017 
 TPEIR1711-C2.40240,00 0,30 -0,01     17/11/2017 
 TPEIR1711-C2.20220,00 0,46 -0,01     17/11/2017 
 TPEIR1711-C2.00200,00 0,64 0,00     17/11/2017 
 TPEIR1711-C1.90190,00 0,74 -0,01     17/11/2017 
 TPEIR1711-C1.80180,00 0,83 -0,01     17/11/2017 
 TPEIR1711-C1.70170,00 0,93 -0,01     17/11/2017 
 TPEIR1710-C7.20720,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-C6.80680,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-C6.40640,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-C6.00600,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-C5.60560,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-C5.20520,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-C4.80480,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-C4.40440,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-C4.00400,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-C3.80380,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-C3.60360,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-C3.40340,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-C3.20320,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-C3.00300,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-C2.80280,00 0,02 -0,02     20/10/2017 
 TPEIR1710-C2.60260,00 0,08 -0,01     20/10/2017 
 TPEIR1710-C2.40240,00 0,23 -0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-C2.20220,00 0,43 -0,01     20/10/2017 
 TPEIR1710-C2.00200,00 0,63 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-C1.90190,00 0,73 -0,01     20/10/2017 
 TPEIR1710-C1.80180,00 0,83 -0,01     20/10/2017 
 TPEIR1710-C1.70170,00 0,93 -0,01     20/10/2017 
 TPEIR1710-C0.5050,00 2,13 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-C0.4545,00 2,18 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-C0.4040,00 2,23 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-C0.3535,00 2,28 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-C0.3030,00 2,33 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-C0.2525,00 2,38 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-C0.2020,00 2,43 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-C0.1515,00 2,48 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-C0.1010,00 2,53 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-C0.055,00 2,58 0,00     20/10/2017 
 PPC1809-C3.00300,00 0,09 0,02     21/9/2018 
 PPC1809-C2.80280,00 0,12 0,02     21/9/2018 
 PPC1809-C2.60260,00 0,16 0,02     21/9/2018 
 PPC1809-C2.40240,00 0,21 0,03     21/9/2018 
 PPC1809-C2.20220,00 0,26 0,02     21/9/2018 
 PPC1809-C2.00200,00 0,34 0,02     21/9/2018 
 PPC1809-C1.90190,00 0,39 0,02     21/9/2018 
 PPC1809-C1.80180,00 0,44 0,02     21/9/2018 
 PPC1809-C1.70170,00 0,49 0,02     21/9/2018 
 PPC1809-C1.60160,00 0,55 0,01     21/9/2018 
 PPC1809-C1.50150,00 0,62 0,01     21/9/2018 
 PPC1809-C1.40140,00 0,69 0,01     21/9/2018 
 PPC1806-C3.40340,00 0,03 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C3.20320,00 0,04 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C3.00300,00 0,05 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C2.80280,00 0,08 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C2.60260,00 0,11 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C2.40240,00 0,15 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C2.20220,00 0,21 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C2.00200,00 0,29 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C1.90190,00 0,33 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C1.80180,00 0,39 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C1.70170,00 0,45 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C1.60160,00 0,51 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C1.50150,00 0,58 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C1.40140,00 0,66 0,00     15/6/2018 
 PPC1803-C6.80680,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C6.40640,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C6.00600,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C5.60560,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C5.20520,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C4.80480,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C4.40440,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C4.00400,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C3.80380,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C3.60360,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C3.40340,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C3.20320,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C3.00300,00 0,02 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C2.80280,00 0,04 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C2.60260,00 0,06 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C2.40240,00 0,10 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C2.20220,00 0,15 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C2.00200,00 0,22 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C1.90190,00 0,28 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C1.80180,00 0,33 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C1.70170,00 0,40 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C1.60160,00 0,47 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C1.50150,00 0,55 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C1.40140,00 0,63 -0,00     16/3/2018 
 PPC1712-C6.80680,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C6.40640,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C6.00600,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C5.60560,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C5.20520,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C4.80480,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C4.40440,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C4.00400,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C3.80380,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C3.60360,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C3.40340,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C3.20320,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C3.00300,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C2.80280,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C2.60260,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C2.40240,00 0,03 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C2.20220,00 0,07 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C2.00200,00 0,14 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C1.90190,00 0,19 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C1.80180,00 0,26 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C1.70170,00 0,33 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C1.60160,00 0,42 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C1.50150,00 0,51 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C1.40140,00 0,61 -0,01     15/12/2017 
 PPC1711-C3.20320,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 PPC1711-C3.00300,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 PPC1711-C2.80280,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 PPC1711-C2.60260,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 PPC1711-C2.40240,00 0,01 0,00     17/11/2017 
 PPC1711-C2.20220,00 0,04 0,00     17/11/2017 
 PPC1711-C2.00200,00 0,10 0,00     17/11/2017 
 PPC1711-C1.90190,00 0,16 0,00     17/11/2017 
 PPC1711-C1.80180,00 0,23 -0,01     17/11/2017 
 PPC1711-C1.70170,00 0,31 0,00     17/11/2017 
 PPC1711-C1.60160,00 0,41 0,00     17/11/2017 
 PPC1711-C1.50150,00 0,50 -0,01     17/11/2017 
 PPC1711-C1.40140,00 0,60 -0,01     17/11/2017 
 PPC1710-C3.40340,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 PPC1710-C3.20320,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 PPC1710-C3.00300,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 PPC1710-C2.80280,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 PPC1710-C2.60260,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 PPC1710-C2.40240,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 PPC1710-C2.20220,00 0,01 -0,00     20/10/2017 
 PPC1710-C2.00200,00 0,06 0,00     20/10/2017 
 PPC1710-C1.90190,00 0,12 0,00     20/10/2017 
 PPC1710-C1.80180,00 0,21 0,00     20/10/2017 
 PPC1710-C1.70170,00 0,30 0,00     20/10/2017 
 PPC1710-C1.60160,00 0,40 0,00     20/10/2017 
 PPC1710-C1.50150,00 0,50 0,00     20/10/2017 
 PPC1710-C1.40140,00 0,60 -0,01     20/10/2017 
 OPAP1809-C9.60960,00 0,78 0,03     21/9/2018 
 OPAP1809-C9.20920,00 0,95 0,03     21/9/2018 
 OPAP1809-C8.80880,00 1,16 0,04     21/9/2018 
 OPAP1809-C8.40840,00 1,39 0,04     21/9/2018 
 OPAP1809-C8.00800,00 1,65 0,05     21/9/2018 
 OPAP1809-C7.60760,00 1,95 0,05     21/9/2018 
 OPAP1809-C7.20720,00 2,26 0,05     21/9/2018 
 OPAP1809-C6.80680,00 2,60 0,05     21/9/2018 
 OPAP1809-C13.001.300,00 0,10 0,01     21/9/2018 
 OPAP1809-C12.001.200,00 0,19 0,01     21/9/2018 
 OPAP1809-C11.001.100,00 0,36 0,02     21/9/2018 
 OPAP1809-C10.001.000,00 0,63 0,03     21/9/2018 
 OPAP1806-C9.60960,00 0,62 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C9.20920,00 0,79 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C8.80880,00 1,01 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C8.40840,00 1,25 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C8.00800,00 1,53 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C7.60760,00 1,84 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C7.20720,00 2,17 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C6.80680,00 2,53 0,06     15/6/2018 
 OPAP1806-C15.001.500,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C14.001.400,00 0,02 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C13.001.300,00 0,04 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C12.001.200,00 0,11 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C11.001.100,00 0,23 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C10.001.000,00 0,48 0,00     15/6/2018 
 OPAP1803-C9.60960,00 0,44 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C9.20920,00 0,62 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C8.80880,00 0,83 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C8.40840,00 1,09 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C8.00800,00 1,39 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C7.60760,00 1,73 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C7.20720,00 2,09 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C6.80680,00 2,47 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C6.40640,00 2,86 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C15.001.500,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C14.001.400,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C13.001.300,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C12.001.200,00 0,04 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C11.001.100,00 0,11 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C10.001.000,00 0,31 0,00     16/3/2018 
 OPAP1712-C9.60960,00 0,22 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C9.20920,00 0,38 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C8.80880,00 0,62 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C8.40840,00 0,91 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C8.00800,00 1,26 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C7.60760,00 1,63 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C7.20720,00 2,03 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C6.80680,00 2,42 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C6.40640,00 2,82 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C6.00600,00 3,22 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C15.001.500,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C14.001.400,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C13.001.300,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C12.001.200,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C11.001.100,00 0,02 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C10.001.000,00 0,11 0,00     15/12/2017 
 OPAP1711-C9.60960,00 0,12 -0,01     17/11/2017 
 OPAP1711-C9.20920,00 0,27 -0,01     17/11/2017 
 OPAP1711-C8.80880,00 0,52 0,03     17/11/2017 
 OPAP1711-C8.40840,00 0,85 0,05     17/11/2017 
 OPAP1711-C8.00800,00 1,22 0,00     17/11/2017 
 OPAP1711-C7.60760,00 1,61 0,00     17/11/2017 
 OPAP1711-C7.20720,00 2,01 0,00     17/11/2017 
 OPAP1711-C6.80680,00 2,41 0,06     17/11/2017 
 OPAP1711-C14.001.400,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 OPAP1711-C13.001.300,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 OPAP1711-C12.001.200,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 OPAP1711-C11.001.100,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 OPAP1711-C10.001.000,00 0,05 0,00     17/11/2017 
 OPAP1710-C9.60960,00 0,01 0,00     20/10/2017 
 OPAP1710-C9.20920,00 0,10 -0,02     20/10/2017 
 OPAP1710-C8.80880,00 0,41 0,00     20/10/2017 
 OPAP1710-C8.40840,00 0,80 0,00     20/10/2017 
 OPAP1710-C8.00800,00 1,20 0,00     20/10/2017 
 OPAP1710-C7.60760,00 1,60 0,00     20/10/2017 
 OPAP1710-C7.20720,00 2,00 0,06     20/10/2017 
 OPAP1710-C6.80680,00 2,40 0,06     20/10/2017 
 OPAP1710-C15.001.500,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 OPAP1710-C14.001.400,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 OPAP1710-C13.001.300,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 OPAP1710-C12.001.200,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 OPAP1710-C11.001.100,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 OPAP1710-C10.001.000,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 HTO1809-C9.60960,00 1,44 0,10     21/9/2018 
 HTO1809-C9.20920,00 1,69 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-C8.80880,00 1,97 0,11     21/9/2018 
 HTO1809-C8.40840,00 2,26 0,11     21/9/2018 
 HTO1809-C8.00800,00 2,59 0,11     21/9/2018 
 HTO1809-C15.001.500,00 0,09 0,02     21/9/2018 
 HTO1809-C14.001.400,00 0,16 0,03     21/9/2018 
 HTO1809-C13.001.300,00 0,28 0,05     21/9/2018 
 HTO1809-C12.001.200,00 0,47 0,06     21/9/2018 
 HTO1809-C11.001.100,00 0,77 0,08     21/9/2018 
 HTO1809-C10.001.000,00 1,22 0,00     21/9/2018 
 HTO1806-C9.60960,00 1,28 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C9.20920,00 1,53 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C8.80880,00 1,83 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C8.40840,00 2,15 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C8.00800,00 2,49 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C16.001.600,00 0,02 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C15.001.500,00 0,04 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C14.001.400,00 0,08 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C13.001.300,00 0,16 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C12.001.200,00 0,32 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C11.001.100,00 0,60 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C10.001.000,00 1,05 0,00     15/6/2018 
 HTO1803-C9.60960,00 1,10 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C9.20920,00 1,38 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C8.80880,00 1,69 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C8.40840,00 2,03 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C8.00800,00 2,40 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C7.60760,00 2,78 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C7.20720,00 3,16 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C6.80680,00 3,56 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C6.40640,00 3,95 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C16.001.600,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C15.001.500,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C14.001.400,00 0,02 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C13.001.300,00 0,06 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C12.001.200,00 0,18 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C11.001.100,00 0,41 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C10.001.000,00 0,85 0,00     16/3/2018 
 HTO1712-C9.60960,00 0,87 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C9.20920,00 1,19 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C8.80880,00 1,55 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C8.40840,00 1,93 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C8.00800,00 2,33 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C7.60760,00 2,73 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C7.20720,00 3,12 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C6.80680,00 3,52 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C6.40640,00 3,92 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C16.001.600,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C15.001.500,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C14.001.400,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C13.001.300,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C12.001.200,00 0,03 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C11.001.100,00 0,22 0,04     15/12/2017 
 HTO1712-C10.001.000,00 0,69 0,10     15/12/2017 
 HTO1711-C9.60960,00 0,78 0,00     17/11/2017 
 HTO1711-C9.20920,00 1,13 0,10     17/11/2017 
 HTO1711-C8.80880,00 1,52 0,00     17/11/2017 
 HTO1711-C8.40840,00 1,92 0,00     17/11/2017 
 HTO1711-C8.00800,00 2,31 0,00     17/11/2017 
 HTO1711-C16.001.600,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 HTO1711-C15.001.500,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 HTO1711-C14.001.400,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 HTO1711-C13.001.300,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 HTO1711-C12.001.200,00 0,01 0,00     17/11/2017 
 HTO1711-C11.001.100,00 0,08 0,00     17/11/2017 
 HTO1711-C10.001.000,00 0,48 0,00     17/11/2017 
 HTO1710-C9.60960,00 0,71 0,00     20/10/2017 
 HTO1710-C9.20920,00 1,10 0,00     20/10/2017 
 HTO1710-C8.80880,00 1,50 0,00     20/10/2017 
 HTO1710-C8.40840,00 1,90 0,00     20/10/2017 
 HTO1710-C8.00800,00 2,30 0,00     20/10/2017 
 HTO1710-C16.001.600,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 HTO1710-C15.001.500,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 HTO1710-C14.001.400,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 HTO1710-C13.001.300,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 HTO1710-C12.001.200,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 HTO1710-C11.001.100,00 0,01 0,00     20/10/2017 
 HTO1710-C10.001.000,00 0,34 0,00     20/10/2017 
 FTSE1809-C2300230.000,00 107,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C2250225.000,00 122,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C2200220.000,00 138,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C2150215.000,00 155,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C2100210.000,00 175,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C2050205.000,00 196,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C2000200.000,00 219,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1975197.500,00 232,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1950195.000,00 245,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1925192.500,00 258,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1900190.000,00 272,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1875187.500,00 286,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1850185.000,00 301,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1825182.500,00 317,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1800180.000,00 333,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1806-C2500250.000,00 38,75 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2450245.000,00 46,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2400240.000,00 54,50 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2350235.000,00 64,50 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2300230.000,00 76,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2250225.000,00 89,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2200220.000,00 104,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2150215.000,00 121,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2100210.000,00 140,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2050205.000,00 161,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2000200.000,00 184,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1975197.500,00 197,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1950195.000,00 210,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1925192.500,00 224,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1900190.000,00 239,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1875187.500,00 254,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1850185.000,00 269,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1825182.500,00 286,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1800180.000,00 303,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1803-C2500250.000,00 17,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2450245.000,00 21,75 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2400240.000,00 27,75 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2350235.000,00 35,25 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2300230.000,00 44,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2250225.000,00 55,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2200220.000,00 68,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2150215.000,00 83,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2100210.000,00 101,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2050205.000,00 122,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2000200.000,00 145,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1975197.500,00 158,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1950195.000,00 172,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1925192.500,00 187,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1900190.000,00 202,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1875187.500,00 218,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1850185.000,00 235,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1825182.500,00 252,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1800180.000,00 271,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1775177.500,00 289,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1750175.000,00 309,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1725172.500,00 329,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1700170.000,00 350,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1675167.500,00 371,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1650165.000,00 393,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1625162.500,00 415,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1600160.000,00 438,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1575157.500,00 461,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1712-C2500250.000,00 1,50 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C2450245.000,00 2,60 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C2400240.000,00 4,30 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C2350235.000,00 6,90 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C2300230.000,00 10,75 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C2250225.000,00 16,50 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C2200220.000,00 22,00 -2,50     15/12/2017 
 FTSE1712-C2150215.000,00 35,50 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C2100210.000,00 50,50 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C2050205.000,00 69,50 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C2000200.000,00 87,50 -5,50     15/12/2017 
 FTSE1712-C1975197.500,00 107,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1950195.000,00 116,00 -6,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1925192.500,00 138,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1900190.000,00 155,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1875187.500,00 173,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1850185.000,00 192,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1825182.500,00 213,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1800180.000,00 234,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1775177.500,00 256,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1750175.000,00 278,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1725172.500,00 301,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1700170.000,00 325,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1675167.500,00 342,00 -7,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1650165.000,00 373,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1625162.500,00 397,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1600160.000,00 422,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1575157.500,00 446,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1550155.000,00 471,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1525152.500,00 496,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1500150.000,00 521,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1711-C2450245.000,00 0,24 0,00     17/11/2017 
 FTSE1711-C2400240.000,00 0,56 0,00     17/11/2017 
 FTSE1711-C2350235.000,00 1,20 0,00     17/11/2017 
 FTSE1711-C2300230.000,00 2,60 0,00     17/11/2017 
 FTSE1711-C2250225.000,00 5,10 0,00     17/11/2017 
 FTSE1711-C2200220.000,00 7,80 -1,80     17/11/2017 
 FTSE1711-C2150215.000,00 14,50 -2,75     17/11/2017 
 FTSE1711-C2100210.000,00 25,00 -4,00     49 17/11/2017 
 FTSE1711-C2050205.000,00 41,00 -5,00     33 17/11/2017 
 FTSE1711-C2000200.000,00 63,50 -6,00     17/11/2017 
 FTSE1711-C1975197.500,00 77,00 -7,00     17/11/2017 
 FTSE1711-C1950195.000,00 92,50 -7,00     17/11/2017 
 FTSE1711-C1925192.500,00 110,00 -7,00     17/11/2017 
 FTSE1711-C1900190.000,00 136,00 0,00     17/11/2017 
 FTSE1711-C1875187.500,00 156,00 0,00     17/11/2017 
 FTSE1711-C1850185.000,00 177,00 0,00     17/11/2017 
 FTSE1711-C1825182.500,00 200,00 0,00     17/11/2017 
 FTSE1711-C1800180.000,00 223,00 0,00     17/11/2017 
 FTSE1710-C2450245.000,00 0,01 0,00     20/10/2017 
 FTSE1710-C2400240.000,00 0,02 0,00     20/10/2017 
 FTSE1710-C2350235.000,00 0,01 0,00     20/10/2017 
 FTSE1710-C2300230.000,00 0,01 0,00     20/10/2017 
 FTSE1710-C2250225.000,00 0,01 0,00     20/10/2017 
 FTSE1710-C2200220.000,00 0,01 0,00     20/10/2017 
 FTSE1710-C2150215.000,00 0,02 -0,13     20/10/2017 
 FTSE1710-C2100210.000,00 0,48 -1,12     20/10/2017 
 FTSE1710-C2050205.000,00 4,90 -4,40     40 20/10/2017 
 FTSE1710-C2000200.000,00 23,50 -8,25     10 20/10/2017 
 FTSE1710-C1975197.500,00 40,75 -9,00     20/10/2017 
 FTSE1710-C1950195.000,00 62,00 -9,00     20/10/2017 
 FTSE1710-C1925192.500,00 85,50 -9,00     20/10/2017 
 FTSE1710-C1900190.000,00 110,00 -9,00     20/10/2017 
 FTSE1710-C1875187.500,00 144,00 0,00     20/10/2017 
 FTSE1710-C1850185.000,00 169,00 0,00     20/10/2017 
 FTSE1710-C1825182.500,00 194,00 0,00     20/10/2017 
 FTSE1710-C1800180.000,00 219,00 0,00     20/10/2017 
 ETE1809-C0.5555,00 0,05 0,01     21/9/2018 
 ETE1809-C0.5050,00 0,06 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.4545,00 0,07 0,01     21/9/2018 
 ETE1809-C0.4040,00 0,08 0,01     21/9/2018 
 ETE1809-C0.3535,00 0,09 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.3030,00 0,11 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.2525,00 0,13 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.2020,00 0,15 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.1515,00 0,18 0,01     21/9/2018 
 ETE1809-C0.1010,00 0,21 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.055,00 0,26 0,00     21/9/2018 
 ETE1806-C0.6565,00 0,03 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.6060,00 0,03 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.5555,00 0,04 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.5050,00 0,04 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.4545,00 0,05 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.4040,00 0,06 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.3535,00 0,08 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.3030,00 0,09 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.2525,00 0,11 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.2020,00 0,14 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.1515,00 0,17 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.1010,00 0,21 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.055,00 0,26 0,00     15/6/2018 
 ETE1803-C0.6565,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.6060,00 0,02 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.5555,00 0,02 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.5050,00 0,03 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.4545,00 0,03 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.4040,00 0,04 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.3535,00 0,06 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.3030,00 0,07 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.2525,00 0,10 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.2020,00 0,13 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.1515,00 0,16 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.1010,00 0,21 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.055,00 0,26 0,00     16/3/2018 
 ETE1712-C0.6565,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.6060,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.5555,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.5050,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.4545,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.4040,00 0,02 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.3535,00 0,03 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.3030,00 0,05 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.2525,00 0,07 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.2020,00 0,11 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.1515,00 0,16 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.1010,00 0,21 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.055,00 0,26 0,00     15/12/2017 
 ETE1711-C0.6060,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 ETE1711-C0.5555,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 ETE1711-C0.5050,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 ETE1711-C0.4545,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 ETE1711-C0.4040,00 0,01 0,00     17/11/2017 
 ETE1711-C0.3535,00 0,02 0,00     17/11/2017 
 ETE1711-C0.3030,00 0,04 0,00     17/11/2017 
 ETE1711-C0.2525,00 0,07 0,00     17/11/2017 
 ETE1711-C0.2020,00 0,11 0,00     17/11/2017 
 ETE1711-C0.1515,00 0,16 0,00     17/11/2017 
 ETE1711-C0.1010,00 0,21 0,00     17/11/2017 
 ETE1711-C0.055,00 0,26 0,00     17/11/2017 
 ETE1710-C0.6565,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 ETE1710-C0.6060,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 ETE1710-C0.5555,00 0,01 0,00     20/10/2017 
 ETE1710-C0.5050,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 ETE1710-C0.4545,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 ETE1710-C0.4040,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 ETE1710-C0.3535,00 0,01 0,00     20/10/2017 
 ETE1710-C0.3030,00 0,03 0,00     20/10/2017 
 ETE1710-C0.2525,00 0,06 0,00     20/10/2017 
 ETE1710-C0.2020,00 0,11 0,00     20/10/2017 
 ETE1710-C0.1515,00 0,16 0,00     20/10/2017 
 ETE1710-C0.1010,00 0,21 0,00     20/10/2017 
 ETE1710-C0.055,00 0,26 0,00     20/10/2017 
 ALPHA1809-C2.80280,00 0,06 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C2.60260,00 0,09 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C2.40240,00 0,12 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C2.20220,00 0,16 0,01     21/9/2018 
 ALPHA1809-C2.00200,00 0,21 0,01     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.90190,00 0,25 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.80180,00 0,29 0,01     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.70170,00 0,33 0,01     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.60160,00 0,38 0,01     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.50150,00 0,44 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.40140,00 0,50 0,01     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.30130,00 0,57 0,01     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.20120,00 0,64 0,01     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.10110,00 0,72 0,01     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.00100,00 0,81 0,01     21/9/2018 
 ALPHA1806-C3.20320,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C3.00300,00 0,02 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C2.80280,00 0,03 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C2.60260,00 0,05 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C2.40240,00 0,08 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C2.20220,00 0,11 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C2.00200,00 0,17 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.90190,00 0,20 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.80180,00 0,24 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.70170,00 0,28 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.60160,00 0,34 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.50150,00 0,40 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.40140,00 0,46 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.30130,00 0,54 0,01     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.20120,00 0,61 0,01     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.10110,00 0,70 0,01     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.00100,00 0,79 0,01     15/6/2018 
 ALPHA1803-C3.20320,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C3.00300,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C2.80280,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C2.60260,00 0,02 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C2.40240,00 0,04 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C2.20220,00 0,07 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C2.00200,00 0,11 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.90190,00 0,14 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.80180,00 0,18 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.70170,00 0,23 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.60160,00 0,29 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.50150,00 0,35 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.40140,00 0,42 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.30130,00 0,50 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.20120,00 0,59 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.10110,00 0,68 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.00100,00 0,78 0,01     16/3/2018 
 ALPHA1712-C3.20320,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C3.00300,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C2.80280,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C2.60260,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C2.40240,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C2.20220,00 0,02 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C2.00200,00 0,05 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.90190,00 0,07 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.80180,00 0,11 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.70170,00 0,16 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.60160,00 0,22 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.50150,00 0,30 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.40140,00 0,38 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.30130,00 0,48 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.20120,00 0,58 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.10110,00 0,67 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.00100,00 0,77 0,01     15/12/2017 
 ALPHA1711-C3.20320,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 ALPHA1711-C3.00300,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 ALPHA1711-C2.80280,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 ALPHA1711-C2.60260,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 ALPHA1711-C2.40240,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 ALPHA1711-C2.20220,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 ALPHA1711-C2.00200,00 0,02 0,00     17/11/2017 
 ALPHA1711-C1.90190,00 0,04 0,00     17/11/2017 
 ALPHA1711-C1.80180,00 0,08 -0,00     17/11/2017 
 ALPHA1711-C1.70170,00 0,13 0,00     17/11/2017 
 ALPHA1711-C1.60160,00 0,20 0,00     17/11/2017 
 ALPHA1711-C1.50150,00 0,28 0,01     17/11/2017 
 ALPHA1711-C1.40140,00 0,38 0,01     17/11/2017 
 ALPHA1711-C1.30130,00 0,47 0,01     17/11/2017 
 ALPHA1711-C1.20120,00 0,57 0,01     17/11/2017 
 ALPHA1711-C1.10110,00 0,67 0,01     17/11/2017 
 ALPHA1711-C1.00100,00 0,77 0,01     17/11/2017 
 ALPHA1710-C3.20320,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-C3.00300,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-C2.80280,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-C2.60260,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-C2.40240,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-C2.20220,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-C2.00200,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-C1.90190,00 0,01 0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-C1.80180,00 0,03 -0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-C1.70170,00 0,09 0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-C1.60160,00 0,18 0,01     20/10/2017 
 ALPHA1710-C1.50150,00 0,27 0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-C1.40140,00 0,37 0,01     20/10/2017 
 ALPHA1710-C1.30130,00 0,47 0,01     20/10/2017 
 ALPHA1710-C1.20120,00 0,57 0,01     20/10/2017 
 ALPHA1710-C1.10110,00 0,67 0,01     20/10/2017 
 ALPHA1710-C1.00100,00 0,77 0,01     20/10/2017 
Put Options
SymbolStrikeLastChgBidBidSizeAskAskSizeVolExpire
 ALPHA1710-P1.00100,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-P1.10110,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-P1.20120,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-P1.30130,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-P1.40140,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-P1.50150,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-P1.60160,00 0,00 -0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-P1.70170,00 0,02 0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-P1.80180,00 0,06 0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-P1.90190,00 0,14 0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-P2.00200,00 0,23 0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-P2.20220,00 0,43 0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-P2.40240,00 0,63 0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-P2.60260,00 0,83 0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-P2.80280,00 1,03 0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-P3.00300,00 1,23 0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-P3.20320,00 1,43 0,00     20/10/2017 
 ALPHA1711-P1.00100,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 ALPHA1711-P1.10110,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 ALPHA1711-P1.20120,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 ALPHA1711-P1.30130,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 ALPHA1711-P1.40140,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 ALPHA1711-P1.50150,00 0,01 0,00     17/11/2017 
 ALPHA1711-P1.60160,00 0,02 0,00     17/11/2017 
 ALPHA1711-P1.70170,00 0,05 0,00     17/11/2017 
 ALPHA1711-P1.80180,00 0,10 0,00     17/11/2017 
 ALPHA1711-P1.90190,00 0,17 0,00     17/11/2017 
 ALPHA1711-P2.00200,00 0,25 0,00     17/11/2017 
 ALPHA1711-P2.20220,00 0,43 0,00     17/11/2017 
 ALPHA1711-P2.40240,00 0,63 0,00     17/11/2017 
 ALPHA1711-P2.60260,00 0,83 0,00     17/11/2017 
 ALPHA1711-P2.80280,00 1,03 0,00     17/11/2017 
 ALPHA1711-P3.00300,00 1,23 0,00     17/11/2017 
 ALPHA1711-P3.20320,00 1,43 0,00     17/11/2017 
 ALPHA1712-P1.00100,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P1.10110,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P1.20120,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P1.30130,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P1.40140,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P1.50150,00 0,02 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P1.60160,00 0,05 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P1.70170,00 0,08 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P1.80180,00 0,13 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P1.90190,00 0,20 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P2.00200,00 0,27 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P2.20220,00 0,44 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P2.40240,00 0,63 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P2.60260,00 0,83 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P2.80280,00 1,03 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P3.00300,00 1,23 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P3.20320,00 1,43 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1803-P1.00100,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.10110,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.20120,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.30130,00 0,02 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.40140,00 0,04 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.50150,00 0,07 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.60160,00 0,10 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.70170,00 0,15 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.80180,00 0,20 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.90190,00 0,26 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P2.00200,00 0,33 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P2.20220,00 0,48 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P2.40240,00 0,65 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P2.60260,00 0,84 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P2.80280,00 1,03 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P3.00300,00 1,23 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P3.20320,00 1,43 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1806-P1.00100,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.10110,00 0,02 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.20120,00 0,03 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.30130,00 0,05 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.40140,00 0,07 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.50150,00 0,11 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.60160,00 0,14 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.70170,00 0,19 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.80180,00 0,25 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.90190,00 0,31 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P2.00200,00 0,37 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P2.20220,00 0,52 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P2.40240,00 0,68 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P2.60260,00 0,86 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P2.80280,00 1,04 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P3.00300,00 1,23 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P3.20320,00 1,43 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1809-P1.00100,00 0,02 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.10110,00 0,03 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.20120,00 0,05 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.30130,00 0,07 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.40140,00 0,10 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.50150,00 0,14 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.60160,00 0,18 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.70170,00 0,23 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.80180,00 0,29 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.90190,00 0,35 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P2.00200,00 0,41 -0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P2.20220,00 0,55 -0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P2.40240,00 0,71 -0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P2.60260,00 0,88 -0,01     21/9/2018 
 ALPHA1809-P2.80280,00 1,06 -0,01     21/9/2018 
 ETE1710-P0.055,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 ETE1710-P0.1010,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 ETE1710-P0.1515,00 0,01 0,00     20/10/2017 
 ETE1710-P0.2020,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 ETE1710-P0.2525,00 0,01 0,00     20/10/2017 
 ETE1710-P0.3030,00 0,02 0,00     20/10/2017 
 ETE1710-P0.3535,00 0,05 0,00     20/10/2017 
 ETE1710-P0.4040,00 0,10 0,00     20/10/2017 
 ETE1710-P0.4545,00 0,15 0,00     20/10/2017 
 ETE1710-P0.5050,00 0,20 0,00     20/10/2017 
 ETE1710-P0.5555,00 0,25 0,00     20/10/2017 
 ETE1710-P0.6060,00 0,30 0,00     20/10/2017 
 ETE1710-P0.6565,00 0,35 0,00     20/10/2017 
 ETE1711-P0.055,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 ETE1711-P0.1010,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 ETE1711-P0.1515,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 ETE1711-P0.2020,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 ETE1711-P0.2525,00 0,01 0,00     17/11/2017 
 ETE1711-P0.3030,00 0,03 0,00     17/11/2017 
 ETE1711-P0.3535,00 0,06 0,00     17/11/2017 
 ETE1711-P0.4040,00 0,10 0,00     17/11/2017 
 ETE1711-P0.4545,00 0,15 0,00     17/11/2017 
 ETE1711-P0.5050,00 0,20 0,00     17/11/2017 
 ETE1711-P0.5555,00 0,25 0,00     17/11/2017 
 ETE1711-P0.6060,00 0,30 0,00     17/11/2017 
 ETE1712-P0.055,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.1010,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.1515,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.2020,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.2525,00 0,02 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.3030,00 0,04 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.3535,00 0,07 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.4040,00 0,11 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.4545,00 0,15 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.5050,00 0,20 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.5555,00 0,25 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.6060,00 0,30 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.6565,00 0,35 0,00     15/12/2017 
 ETE1803-P0.055,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.1010,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.1515,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.2020,00 0,02 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.2525,00 0,04 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.3030,00 0,07 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.3535,00 0,10 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.4040,00 0,14 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.4545,00 0,18 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.5050,00 0,22 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.5555,00 0,26 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.6060,00 0,31 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.6565,00 0,35 -0,00     16/3/2018 
 ETE1806-P0.055,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.1010,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.1515,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.2020,00 0,03 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.2525,00 0,05 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.3030,00 0,08 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.3535,00 0,12 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.4040,00 0,15 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.4545,00 0,19 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.5050,00 0,23 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.5555,00 0,28 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.6060,00 0,32 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.6565,00 0,37 0,00     15/6/2018 
 ETE1809-P0.055,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.1010,00 0,01 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.1515,00 0,02 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.2020,00 0,04 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.2525,00 0,07 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.3030,00 0,10 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.3535,00 0,13 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.4040,00 0,17 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.4545,00 0,21 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.5050,00 0,25 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.5555,00 0,29 0,00     21/9/2018 
 FTSE1710-P1800180.000,00 0,01 0,00     20/10/2017 
 FTSE1710-P1825182.500,00 0,05 0,00     20/10/2017 
 FTSE1710-P1850185.000,00 0,01 0,00     20/10/2017 
 FTSE1710-P1875187.500,00 0,01 -0,03     20/10/2017 
 FTSE1710-P1900190.000,00 0,09 -0,09     20/10/2017 
 FTSE1710-P1925192.500,00 0,49 -0,21     20/10/2017 
 FTSE1710-P1950195.000,00 1,90 -0,30     20/10/2017 
 FTSE1710-P1975197.500,00 5,70 -0,20     20/10/2017 
 FTSE1710-P2000200.000,00 13,50 0,75     20/10/2017 
 FTSE1710-P2050205.000,00 45,00 4,75     20/10/2017 
 FTSE1710-P2100210.000,00 90,50 8,00     20/10/2017 
 FTSE1710-P2150215.000,00 140,00 9,00     20/10/2017 
 FTSE1710-P2200220.000,00 190,00 9,00     20/10/2017 
 FTSE1710-P2250225.000,00 231,00 0,00     20/10/2017 
 FTSE1710-P2300230.000,00 281,00 0,00     20/10/2017 
 FTSE1710-P2350235.000,00 331,00 0,00     20/10/2017 
 FTSE1710-P2400240.000,00 381,00 0,00     20/10/2017 
 FTSE1710-P2450245.000,00 431,00 0,00     20/10/2017 
 FTSE1711-P1800180.000,00 3,70 0,00     17/11/2017 
 FTSE1711-P1825182.500,00 5,70 0,00     17/11/2017 
 FTSE1711-P1850185.000,00 8,40 0,00     17/11/2017 
 FTSE1711-P1875187.500,00 12,00 0,00     17/11/2017 
 FTSE1711-P1900190.000,00 17,50 0,50     17/11/2017 
 FTSE1711-P1925192.500,00 23,75 0,75     17/11/2017 
 FTSE1711-P1950195.000,00 31,75 1,25     17/11/2017 
 FTSE1711-P1975197.500,00 41,25 1,75     17/11/2017 
 FTSE1711-P2000200.000,00 52,50 2,00     40 17/11/2017 
 FTSE1711-P2050205.000,00 80,00 3,00     17/11/2017 
 FTSE1711-P2100210.000,00 110,00 0,00     17/11/2017 
 FTSE1711-P2150215.000,00 148,00 0,00     17/11/2017 
 FTSE1711-P2200220.000,00 190,00 0,00     17/11/2017 
 FTSE1711-P2250225.000,00 235,00 0,00     17/11/2017 
 FTSE1711-P2300230.000,00 283,00 0,00     17/11/2017 
 FTSE1711-P2350235.000,00 331,00 0,00     17/11/2017 
 FTSE1711-P2400240.000,00 381,00 0,00     17/11/2017 
 FTSE1711-P2450245.000,00 430,00 0,00     17/11/2017 
 FTSE1712-P1500150.000,00 0,08 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1525152.500,00 0,15 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1550155.000,00 0,25 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1575157.500,00 0,41 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1600160.000,00 0,66 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1625162.500,00 1,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1650165.000,00 1,60 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1675167.500,00 2,30 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1700170.000,00 3,40 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1725172.500,00 4,80 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1750175.000,00 6,70 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1775177.500,00 9,10 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1800180.000,00 12,25 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1825182.500,00 16,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1850185.000,00 20,50 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1875187.500,00 26,25 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1900190.000,00 32,75 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1925192.500,00 40,50 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1950195.000,00 49,25 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1975197.500,00 59,50 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2000200.000,00 70,50 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2050205.000,00 99,00 2,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2100210.000,00 128,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2150215.000,00 163,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2200220.000,00 202,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2250225.000,00 243,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2300230.000,00 287,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2350235.000,00 333,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2400240.000,00 381,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2450245.000,00 429,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2500250.000,00 478,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1803-P1575157.500,00 7,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1600160.000,00 8,80 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1625162.500,00 11,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1650165.000,00 13,50 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1675167.500,00 16,50 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1700170.000,00 20,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1725172.500,00 24,25 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1750175.000,00 28,75 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1775177.500,00 34,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1800180.000,00 40,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1825182.500,00 46,50 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1850185.000,00 53,50 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1875187.500,00 61,50 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1900190.000,00 70,50 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1925192.500,00 80,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1950195.000,00 90,50 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1975197.500,00 101,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2000200.000,00 113,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2050205.000,00 139,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2100210.000,00 168,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2150215.000,00 200,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2200220.000,00 234,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2250225.000,00 271,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2300230.000,00 309,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2350235.000,00 350,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2400240.000,00 392,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2450245.000,00 436,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2500250.000,00 481,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1806-P1800180.000,00 63,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P1825182.500,00 71,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P1850185.000,00 79,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P1875187.500,00 88,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P1900190.000,00 97,50 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P1925192.500,00 108,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P1950195.000,00 119,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P1975197.500,00 130,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2000200.000,00 142,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2050205.000,00 168,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2100210.000,00 196,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2150215.000,00 226,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2200220.000,00 259,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2250225.000,00 293,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2300230.000,00 330,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2350235.000,00 368,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2400240.000,00 407,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2450245.000,00 448,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2500250.000,00 490,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1809-P1800180.000,00 84,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1825182.500,00 92,50 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1850185.000,00 102,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1875187.500,00 111,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1900190.000,00 121,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1925192.500,00 132,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1950195.000,00 143,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1975197.500,00 154,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2000200.000,00 167,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2050205.000,00 192,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2100210.000,00 220,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2150215.000,00 250,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2200220.000,00 281,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2250225.000,00 314,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2300230.000,00 349,00 0,00     21/9/2018 
 HTO1710-P10.001.000,00 0,01 -0,03     20/10/2017 
 HTO1710-P11.001.100,00 0,56 -0,15     17 20/10/2017 
 HTO1710-P12.001.200,00 1,70 0,00     20/10/2017 
 HTO1710-P13.001.300,00 2,70 0,00     20/10/2017 
 HTO1710-P14.001.400,00 3,70 0,00     20/10/2017 
 HTO1710-P15.001.500,00 4,70 0,00     20/10/2017 
 HTO1710-P16.001.600,00 5,70 0,00     20/10/2017 
 HTO1710-P8.00800,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 HTO1710-P8.40840,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 HTO1710-P8.80880,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 HTO1710-P9.20920,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 HTO1710-P9.60960,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 HTO1711-P10.001.000,00 0,17 0,00     17/11/2017 
 HTO1711-P11.001.100,00 0,77 0,00     17/11/2017 
 HTO1711-P12.001.200,00 1,70 0,00     17/11/2017 
 HTO1711-P13.001.300,00 2,70 -0,11     17/11/2017 
 HTO1711-P14.001.400,00 3,70 0,00     17/11/2017 
 HTO1711-P15.001.500,00 4,70 0,00     17/11/2017 
 HTO1711-P16.001.600,00 5,70 0,00     17/11/2017 
 HTO1711-P8.00800,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 HTO1711-P8.40840,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 HTO1711-P8.80880,00 0,00 -0,00     17/11/2017 
 HTO1711-P9.20920,00 0,02 -0,01     17/11/2017 
 HTO1711-P9.60960,00 0,06 0,00     17/11/2017 
 HTO1712-P10.001.000,00 0,26 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P11.001.100,00 0,73 -0,11     17 15/12/2017 
 HTO1712-P12.001.200,00 1,71 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P13.001.300,00 2,70 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P14.001.400,00 3,70 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P15.001.500,00 4,70 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P16.001.600,00 5,70 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P6.40640,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P6.80680,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P7.20720,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P7.60760,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P8.00800,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P8.40840,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P8.80880,00 0,02 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P9.20920,00 0,06 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P9.60960,00 0,14 0,00     15/12/2017 
 HTO1803-P10.001.000,00 0,47 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P11.001.100,00 1,04 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P12.001.200,00 1,80 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P13.001.300,00 2,71 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P14.001.400,00 3,70 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P15.001.500,00 4,70 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P16.001.600,00 5,70 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P6.40640,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P6.80680,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P7.20720,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P7.60760,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P8.00800,00 0,03 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P8.40840,00 0,06 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P8.80880,00 0,12 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P9.20920,00 0,20 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P9.60960,00 0,32 0,00     16/3/2018 
 HTO1806-P10.001.000,00 0,62 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P11.001.100,00 1,17 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P12.001.200,00 1,90 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P13.001.300,00 2,76 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P14.001.400,00 3,70 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P15.001.500,00 4,70 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P16.001.600,00 5,70 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P8.00800,00 0,08 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P8.40840,00 0,14 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P8.80880,00 0,21 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P9.20920,00 0,31 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P9.60960,00 0,45 0,00     15/6/2018 
 HTO1809-P10.001.000,00 0,75 -0,01     21/9/2018 
 HTO1809-P11.001.100,00 1,29 -0,04     21/9/2018 
 HTO1809-P12.001.200,00 2,00 -0,05     21/9/2018 
 HTO1809-P13.001.300,00 2,82 -0,07     21/9/2018 
 HTO1809-P14.001.400,00 3,73 -0,09     21/9/2018 
 HTO1809-P15.001.500,00 4,70 -0,11     21/9/2018 
 HTO1809-P8.00800,00 0,14 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-P8.40840,00 0,21 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-P8.80880,00 0,31 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-P9.20920,00 0,43 -0,00     21/9/2018 
 HTO1809-P9.60960,00 0,57 -0,01     21/9/2018 
 OPAP1710-P10.001.000,00 0,80 0,00     20/10/2017 
 OPAP1710-P11.001.100,00 1,80 0,00     20/10/2017 
 OPAP1710-P12.001.200,00 2,80 0,00     20/10/2017 
 OPAP1710-P13.001.300,00 3,80 0,00     20/10/2017 
 OPAP1710-P14.001.400,00 4,80 0,00     20/10/2017 
 OPAP1710-P15.001.500,00 5,80 0,00     20/10/2017 
 OPAP1710-P6.80680,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 OPAP1710-P7.20720,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 OPAP1710-P7.60760,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 OPAP1710-P8.00800,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 OPAP1710-P8.40840,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 OPAP1710-P8.80880,00 0,01 0,00     20/10/2017 
 OPAP1710-P9.20920,00 0,10 -0,02     20/10/2017 
 OPAP1710-P9.60960,00 0,41 0,00     20/10/2017 
 OPAP1711-P10.001.000,00 0,83 -0,06     17/11/2017 
 OPAP1711-P11.001.100,00 1,80 0,00     17/11/2017 
 OPAP1711-P12.001.200,00 2,80 0,00     17/11/2017 
 OPAP1711-P13.001.300,00 3,80 0,00     17/11/2017 
 OPAP1711-P14.001.400,00 4,80 -0,06     17/11/2017 
 OPAP1711-P6.80680,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 OPAP1711-P7.20720,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 OPAP1711-P7.60760,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 OPAP1711-P8.00800,00 0,01 -0,00     17/11/2017 
 OPAP1711-P8.40840,00 0,03 -0,01     17/11/2017 
 OPAP1711-P8.80880,00 0,11 0,00     17/11/2017 
 OPAP1711-P9.20920,00 0,26 0,00     17/11/2017 
 OPAP1711-P9.60960,00 0,51 0,00     17/11/2017 
 OPAP1712-P10.001.000,00 0,89 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P11.001.100,00 1,80 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P12.001.200,00 2,80 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P13.001.300,00 3,80 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P14.001.400,00 4,80 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P15.001.500,00 5,80 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P6.00600,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P6.40640,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P6.80680,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P7.20720,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P7.60760,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P8.00800,00 0,03 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P8.40840,00 0,08 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P8.80880,00 0,19 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P9.20920,00 0,35 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P9.60960,00 0,59 0,00     15/12/2017 
 OPAP1803-P10.001.000,00 1,04 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P11.001.100,00 1,85 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P12.001.200,00 2,80 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P13.001.300,00 3,80 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P14.001.400,00 4,80 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P15.001.500,00 5,80 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P6.40640,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P6.80680,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P7.20720,00 0,03 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P7.60760,00 0,07 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P8.00800,00 0,13 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P8.40840,00 0,22 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P8.80880,00 0,36 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P9.20920,00 0,55 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P9.60960,00 0,77 0,00     16/3/2018 
 OPAP1806-P10.001.000,00 1,17 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P11.001.100,00 1,93 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P12.001.200,00 2,82 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P13.001.300,00 3,80 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P14.001.400,00 4,80 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P15.001.500,00 5,80 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P6.80680,00 0,04 -0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P7.20720,00 0,08 -0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P7.60760,00 0,14 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P8.00800,00 0,22 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P8.40840,00 0,34 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P8.80880,00 0,50 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P9.20920,00 0,68 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P9.60960,00 0,91 0,00     15/6/2018 
 OPAP1809-P10.001.000,00 1,27 -0,03     21/9/2018 
 OPAP1809-P11.001.100,00 2,01 -0,04     21/9/2018 
 OPAP1809-P12.001.200,00 2,86 -0,05     21/9/2018 
 OPAP1809-P13.001.300,00 3,80 -0,06     21/9/2018 
 OPAP1809-P6.80680,00 0,08 -0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-P7.20720,00 0,13 -0,01     21/9/2018 
 OPAP1809-P7.60760,00 0,21 -0,01     21/9/2018 
 OPAP1809-P8.00800,00 0,31 -0,01     21/9/2018 
 OPAP1809-P8.40840,00 0,44 -0,01     21/9/2018 
 OPAP1809-P8.80880,00 0,61 -0,02     21/9/2018 
 OPAP1809-P9.20920,00 0,79 -0,03     21/9/2018 
 OPAP1809-P9.60960,00 1,02 -0,03     21/9/2018 
 PPC1710-P1.40140,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 PPC1710-P1.50150,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 PPC1710-P1.60160,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 PPC1710-P1.70170,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 PPC1710-P1.80180,00 0,01 0,00     20/10/2017 
 PPC1710-P1.90190,00 0,02 0,00     20/10/2017 
 PPC1710-P2.00200,00 0,06 0,00     20/10/2017 
 PPC1710-P2.20220,00 0,21 0,00     20/10/2017 
 PPC1710-P2.40240,00 0,40 0,00     20/10/2017 
 PPC1710-P2.60260,00 0,60 0,00     20/10/2017 
 PPC1710-P2.80280,00 0,80 0,00     20/10/2017 
 PPC1710-P3.00300,00 1,00 0,00     20/10/2017 
 PPC1710-P3.20320,00 1,20 0,00     20/10/2017 
 PPC1710-P3.40340,00 1,40 0,00     20/10/2017 
 PPC1711-P1.40140,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 PPC1711-P1.50150,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 PPC1711-P1.60160,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 PPC1711-P1.70170,00 0,01 0,00     17/11/2017 
 PPC1711-P1.80180,00 0,03 0,00     17/11/2017 
 PPC1711-P1.90190,00 0,06 0,00     17/11/2017 
 PPC1711-P2.00200,00 0,10 0,00     17/11/2017 
 PPC1711-P2.20220,00 0,23 0,00     17/11/2017 
 PPC1711-P2.40240,00 0,41 0,01     17/11/2017 
 PPC1711-P2.60260,00 0,60 0,00     17/11/2017 
 PPC1711-P2.80280,00 0,80 0,00     17/11/2017 
 PPC1711-P3.00300,00 1,00 0,00     17/11/2017 
 PPC1711-P3.20320,00 1,20 0,00     17/11/2017 
 PPC1712-P1.40140,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P1.50150,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P1.60160,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P1.70170,00 0,03 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P1.80180,00 0,05 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P1.90190,00 0,09 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P2.00200,00 0,13 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P2.20220,00 0,26 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P2.40240,00 0,42 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P2.60260,00 0,61 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P2.80280,00 0,80 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P3.00300,00 1,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P3.20320,00 1,20 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P3.40340,00 1,40 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P3.60360,00 1,60 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P3.80380,00 1,80 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P4.00400,00 2,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P4.40440,00 2,40 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P4.80480,00 2,80 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P5.20520,00 3,20 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P5.60560,00 3,60 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P6.00600,00 4,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P6.40640,00 4,40 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P6.80680,00 4,80 0,00     15/12/2017 
 PPC1803-P1.40140,00 0,02 0,01     16/3/2018 
 PPC1803-P1.50150,00 0,03 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P1.60160,00 0,05 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P1.70170,00 0,08 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P1.80180,00 0,12 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P1.90190,00 0,16 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P2.00200,00 0,21 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P2.20220,00 0,33 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P2.40240,00 0,48 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P2.60260,00 0,64 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P2.80280,00 0,82 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P3.00300,00 1,01 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P3.20320,00 1,20 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P3.40340,00 1,40 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P3.60360,00 1,60 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P3.80380,00 1,80 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P4.00400,00 2,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P4.40440,00 2,40 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P4.80480,00 2,80 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P5.20520,00 3,20 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P5.60560,00 3,60 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P6.00600,00 4,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P6.40640,00 4,40 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P6.80680,00 4,80 0,00     16/3/2018 
 PPC1806-P1.40140,00 0,04 0,01     15/6/2018 
 PPC1806-P1.50150,00 0,06 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P1.60160,00 0,09 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P1.70170,00 0,12 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P1.80180,00 0,16 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P1.90190,00 0,21 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P2.00200,00 0,26 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P2.20220,00 0,38 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P2.40240,00 0,52 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P2.60260,00 0,68 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P2.80280,00 0,85 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P3.00300,00 1,03 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P3.20320,00 1,21 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P3.40340,00 1,41 0,00     15/6/2018 
 PPC1809-P1.40140,00 0,07 0,02     21/9/2018 
 PPC1809-P1.50150,00 0,09 0,02     21/9/2018 
 PPC1809-P1.60160,00 0,12 0,02     21/9/2018 
 PPC1809-P1.70170,00 0,16 0,03     21/9/2018 
 PPC1809-P1.80180,00 0,20 0,03     21/9/2018 
 PPC1809-P1.90190,00 0,25 0,03     21/9/2018 
 PPC1809-P2.00200,00 0,31 0,03     21/9/2018 
 PPC1809-P2.20220,00 0,43 0,04     21/9/2018 
 PPC1809-P2.40240,00 0,57 0,04     21/9/2018 
 PPC1809-P2.60260,00 0,72 0,03     21/9/2018 
 PPC1809-P2.80280,00 0,88 0,03     21/9/2018 
 PPC1809-P3.00300,00 1,05 0,02     21/9/2018 
 TPEIR1710-P0.055,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P0.1010,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P0.1515,00 0,01 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P0.2020,00 0,03 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P0.2525,00 0,06 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P0.3030,00 0,10 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P0.3535,00 0,14 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P0.4040,00 0,18 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P0.4545,00 0,23 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P0.5050,00 0,27 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P1.70170,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P1.80180,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P1.90190,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P2.00200,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P2.20220,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P2.40240,00 0,00 -0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P2.60260,00 0,05 -0,02     20/10/2017 
 TPEIR1710-P2.80280,00 0,18 -0,01     20/10/2017 
 TPEIR1710-P3.00300,00 0,37 0,01     20/10/2017 
 TPEIR1710-P3.20320,00 0,57 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P3.40340,00 0,77 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P3.60360,00 0,97 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P3.80380,00 1,17 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P4.00400,00 1,37 0,00     30 20/10/2017 
 TPEIR1710-P4.40440,00 1,77 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P4.80480,00 2,17 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P5.20520,00 2,57 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P5.60560,00 2,97 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P6.00600,00 3,37 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P6.40640,00 3,77 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P6.80680,00 4,17 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P7.20720,00 4,57 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1711-P1.70170,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 TPEIR1711-P1.80180,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 TPEIR1711-P1.90190,00 0,00 -0,00     17/11/2017 
 TPEIR1711-P2.00200,00 0,01 -0,00     17/11/2017 
 TPEIR1711-P2.20220,00 0,02 -0,00     17/11/2017 
 TPEIR1711-P2.40240,00 0,07 -0,00     17/11/2017 
 TPEIR1711-P2.60260,00 0,15 -0,00     17/11/2017 
 TPEIR1711-P2.80280,00 0,27 -0,00     17/11/2017 
 TPEIR1711-P3.00300,00 0,42 0,00     17/11/2017 
 TPEIR1711-P3.20320,00 0,59 0,01     17/11/2017 
 TPEIR1711-P3.40340,00 0,78 0,00     17/11/2017 
 TPEIR1711-P3.60360,00 0,97 0,00     17/11/2017 
 TPEIR1711-P3.80380,00 1,17 0,00     17/11/2017 
 TPEIR1711-P4.00400,00 1,37 0,00     17/11/2017 
 TPEIR1711-P4.40440,00 1,77 0,00     17/11/2017 
 TPEIR1711-P4.80480,00 2,17 0,00     17/11/2017 
 TPEIR1711-P5.20520,00 2,57 0,00     17/11/2017 
 TPEIR1711-P5.60560,00 2,97 0,01     17/11/2017 
 TPEIR1711-P6.00600,00 3,37 0,01     17/11/2017 
 TPEIR1711-P6.40640,00 3,77 0,00     17/11/2017 
 TPEIR1711-P6.80680,00 4,17 0,00     17/11/2017 
 TPEIR1711-P7.20720,00 4,57 0,00     17/11/2017 
 TPEIR1712-P0.055,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P0.1010,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P0.1515,00 0,02 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P0.2020,00 0,05 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P0.2525,00 0,08 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P0.3030,00 0,11 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P0.3535,00 0,15 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P0.4040,00 0,19 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P0.4545,00 0,24 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P0.5050,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P1.70170,00 0,00 -0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P1.80180,00 0,01 -0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P1.90190,00 0,01 -0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P2.00200,00 0,02 -0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P2.20220,00 0,06 -0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P2.40240,00 0,12 -0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P2.60260,00 0,21 -0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P2.80280,00 0,32 -0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P3.00300,00 0,47 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P3.20320,00 0,63 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P3.40340,00 0,80 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P3.60360,00 0,99 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P3.80380,00 1,18 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P4.00400,00 1,37 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P4.40440,00 1,77 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P4.80480,00 2,17 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P5.20520,00 2,57 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P5.60560,00 2,97 0,01     15/12/2017 
 TPEIR1712-P6.00600,00 3,37 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P6.40640,00 3,77 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P6.80680,00 4,17 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P7.20720,00 4,57 0,01     15/12/2017 
 TPEIR1803-P0.055,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.1010,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.1515,00 0,03 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.2020,00 0,06 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.2525,00 0,09 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.3030,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.3535,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.4040,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.4545,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.5050,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P1.70170,00 0,03 -0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P1.80180,00 0,05 -0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P1.90190,00 0,07 -0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P2.00200,00 0,09 -0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P2.20220,00 0,15 -0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P2.40240,00 0,23 -0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P2.60260,00 0,33 -0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P2.80280,00 0,45 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P3.00300,00 0,58 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P3.20320,00 0,73 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P3.40340,00 0,89 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P3.60360,00 1,06 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P3.80380,00 1,23 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P4.00400,00 1,41 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P4.40440,00 1,79 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P4.80480,00 2,17 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P5.20520,00 2,57 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P5.60560,00 2,97 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P6.00600,00 3,37 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P6.40640,00 3,77 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P6.80680,00 4,17 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P7.20720,00 4,57 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1806-P0.055,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.1010,00 0,02 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.1515,00 0,04 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.2020,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.2525,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.3030,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.3535,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.4040,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.4545,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.5050,00 0,02 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P1.70170,00 0,07 -0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P1.80180,00 0,09 -0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P1.90190,00 0,12 -0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P2.00200,00 0,15 -0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P2.20220,00 0,23 -0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P2.40240,00 0,32 -0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P2.60260,00 0,42 -0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P2.80280,00 0,54 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P3.00300,00 0,67 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P3.20320,00 0,81 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P3.40340,00 0,96 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P3.60360,00 1,13 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P3.80380,00 1,29 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P4.00400,00 1,46 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P4.40440,00 1,82 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P4.80480,00 2,20 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P5.20520,00 2,58 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P5.60560,00 2,97 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P6.00600,00 3,37 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P6.40640,00 3,77 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P6.80680,00 4,17 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P7.20720,00 4,57 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1809-P1.70170,00 0,11 -0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P1.80180,00 0,14 -0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P1.90190,00 0,17 -0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P2.00200,00 0,21 -0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P2.20220,00 0,29 -0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P2.40240,00 0,39 -0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P2.60260,00 0,49 -0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P2.80280,00 0,62 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P3.00300,00 0,74 -0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P3.20320,00 0,89 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P3.40340,00 1,04 0,01     21/9/2018 
 TPEIR1809-P3.60360,00 1,19 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P3.80380,00 1,35 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P4.00400,00 1,52 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P4.40440,00 1,87 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P4.80480,00 2,23 0,01     21/9/2018 
 TPEIR1809-P5.20520,00 2,61 0,01     21/9/2018 
 TPEIR1809-P5.60560,00 2,99 0,01     21/9/2018 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Dow Jones 0 0 0
Nasdaq 0 0 0
DAX 0 0 0
CAC 0 0 0
SMI 0 0 0
Nikkei 0 0 0
Πλατίνα 0 0 0
Χρυσός 0 0 0
Άργυρος 0 0 0
Πετρέλαιο 0 0 0
Χρυσή Λίρα (Π) 0 0 0