Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €

Call / Put Options

Ανανέωση   |   Συμβόλαια Δεικτών   |   Συμβόλαια Μετοχών
Call Options
SymbolStrikeLastChgBidBidSizeAskAskSizeVolExpire
 TPEIR1806-C6.80680,00 0,28 0,08     15/6/2018 
 TPEIR1806-C6.40640,00 0,36 0,09     15/6/2018 
 TPEIR1806-C6.00600,00 0,45 0,10     15/6/2018 
 TPEIR1806-C5.60560,00 0,56 0,11     15/6/2018 
 TPEIR1806-C5.20520,00 0,69 0,11     15/6/2018 
 TPEIR1806-C4.80480,00 0,85 0,11     15/6/2018 
 TPEIR1806-C4.40440,00 1,04 0,11     15/6/2018 
 TPEIR1806-C4.00400,00 1,27 0,10     15/6/2018 
 TPEIR1806-C3.80380,00 1,40 0,09     15/6/2018 
 TPEIR1806-C3.60360,00 1,54 0,09     15/6/2018 
 TPEIR1806-C3.40340,00 1,68 0,08     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.5050,00 4,38 0,04     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.4545,00 4,43 0,04     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.4040,00 4,48 0,04     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.3535,00 4,53 0,04     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.3030,00 4,57 0,04     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.2525,00 4,62 0,04     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.2020,00 4,67 0,04     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.1515,00 4,72 0,04     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.1010,00 4,77 0,04     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.055,00 4,82 0,04     15/6/2018 
 TPEIR1803-C6.80680,00 0,18 0,06     16/3/2018 
 TPEIR1803-C6.40640,00 0,23 0,07     16/3/2018 
 TPEIR1803-C6.00600,00 0,31 0,08     16/3/2018 
 TPEIR1803-C5.60560,00 0,42 0,09     16/3/2018 
 TPEIR1803-C5.20520,00 0,55 0,10     16/3/2018 
 TPEIR1803-C4.80480,00 0,71 0,10     16/3/2018 
 TPEIR1803-C4.40440,00 0,91 0,09     16/3/2018 
 TPEIR1803-C4.00400,00 1,16 0,09     16/3/2018 
 TPEIR1803-C3.80380,00 1,30 0,08     16/3/2018 
 TPEIR1803-C3.60360,00 1,44 0,07     16/3/2018 
 TPEIR1803-C3.40340,00 1,60 0,06     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.5050,00 4,38 0,04     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.4545,00 4,43 0,04     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.4040,00 4,47 0,04     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.3535,00 4,52 0,04     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.3030,00 4,57 0,04     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.2525,00 4,62 0,04     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.2020,00 4,67 0,04     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.1515,00 4,72 0,04     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.1010,00 4,77 0,04     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.055,00 4,82 0,04     16/3/2018 
 TPEIR1712-C6.80680,00 0,07 0,03     15/12/2017 
 TPEIR1712-C6.40640,00 0,11 0,04     15/12/2017 
 TPEIR1712-C6.00600,00 0,16 0,05     15/12/2017 
 TPEIR1712-C5.60560,00 0,25 0,06     15/12/2017 
 TPEIR1712-C5.20520,00 0,37 0,07     15/12/2017 
 TPEIR1712-C4.80480,00 0,54 0,07     15/12/2017 
 TPEIR1712-C4.40440,00 0,76 0,07     15/12/2017 
 TPEIR1712-C4.00400,00 1,03 0,07     15/12/2017 
 TPEIR1712-C3.80380,00 1,18 0,06     15/12/2017 
 TPEIR1712-C3.60360,00 1,35 0,05     15/12/2017 
 TPEIR1712-C3.40340,00 1,52 0,04     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.5050,00 4,37 0,04     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.4545,00 4,42 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.4040,00 4,47 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.3535,00 4,52 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.3030,00 4,57 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.2525,00 4,62 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.2020,00 4,67 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.1515,00 4,72 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.1010,00 4,77 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.055,00 4,82 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1711-C6.80680,00 0,04 0,04     17/11/2017 
 TPEIR1711-C6.40640,00 0,07 0,07     17/11/2017 
 TPEIR1711-C6.00600,00 0,12 0,11     17/11/2017 
 TPEIR1711-C5.60560,00 0,19 0,19     17/11/2017 
 TPEIR1711-C5.20520,00 0,30 0,30     17/11/2017 
 TPEIR1711-C4.80480,00 0,47 0,47     17/11/2017 
 TPEIR1711-C4.40440,00 0,70 0,70     17/11/2017 
 TPEIR1711-C4.00400,00 0,98 0,98     17/11/2017 
 TPEIR1711-C3.80380,00 1,15 1,15     17/11/2017 
 TPEIR1711-C3.60360,00 1,32 1,32     17/11/2017 
 TPEIR1711-C3.40340,00 1,50 1,50     17/11/2017 
 TPEIR1710-C6.80680,00 0,01 0,01     20/10/2017 
 TPEIR1710-C6.40640,00 0,03 0,01     20/10/2017 
 TPEIR1710-C6.00600,00 0,06 0,02     20/10/2017 
 TPEIR1710-C5.60560,00 0,13 0,03     20/10/2017 
 TPEIR1710-C5.20520,00 0,23 0,05     20/10/2017 
 TPEIR1710-C4.80480,00 0,40 0,06     20/10/2017 
 TPEIR1710-C4.40440,00 0,63 0,06     20/10/2017 
 TPEIR1710-C4.00400,00 0,94 0,05     20/10/2017 
 TPEIR1710-C3.80380,00 1,11 0,04     20/10/2017 
 TPEIR1710-C3.60360,00 1,30 0,05     20/10/2017 
 TPEIR1710-C3.40340,00 1,49 0,04     20/10/2017 
 TPEIR1710-C0.5050,00 4,37 0,04     20/10/2017 
 TPEIR1710-C0.4545,00 4,42 0,04     20/10/2017 
 TPEIR1710-C0.4040,00 4,47 0,04     20/10/2017 
 TPEIR1710-C0.3535,00 4,52 0,04     20/10/2017 
 TPEIR1710-C0.3030,00 4,57 0,04     20/10/2017 
 TPEIR1710-C0.2525,00 4,62 0,04     20/10/2017 
 TPEIR1710-C0.2020,00 4,67 0,04     20/10/2017 
 TPEIR1710-C0.1515,00 4,72 0,04     20/10/2017 
 TPEIR1710-C0.1010,00 4,77 0,04     20/10/2017 
 TPEIR1710-C0.055,00 4,82 0,04     20/10/2017 
 TPEIR1709-C6.80680,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-C6.40640,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-C6.00600,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-C5.60560,00 0,03 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-C5.20520,00 0,09 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-C4.80480,00 0,25 0,02     15/9/2017 
 TPEIR1709-C4.40440,00 0,52 0,03     15/9/2017 
 TPEIR1709-C4.00400,00 0,88 0,04     15/9/2017 
 TPEIR1709-C3.80380,00 1,08 0,04     15/9/2017 
 TPEIR1709-C3.60360,00 1,28 0,04     15/9/2017 
 TPEIR1709-C3.40340,00 1,47 0,03     15/9/2017 
 TPEIR1709-C0.5050,00 4,37 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-C0.4545,00 4,42 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-C0.4040,00 4,47 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-C0.3535,00 4,52 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-C0.3030,00 4,57 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-C0.2525,00 4,62 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-C0.2020,00 4,67 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-C0.1515,00 4,72 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-C0.1010,00 4,77 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-C0.055,00 4,82 0,00     15/9/2017 
 PPC1806-C3.40340,00 0,05 -0,03     15/6/2018 
 PPC1806-C3.20320,00 0,07 -0,03     15/6/2018 
 PPC1806-C3.00300,00 0,10 -0,03     15/6/2018 
 PPC1806-C2.80280,00 0,13 -0,04     15/6/2018 
 PPC1806-C2.60260,00 0,17 -0,04     15/6/2018 
 PPC1806-C2.40240,00 0,23 -0,05     15/6/2018 
 PPC1806-C2.20220,00 0,30 -0,05     15/6/2018 
 PPC1806-C2.00200,00 0,40 -0,05     15/6/2018 
 PPC1806-C1.90190,00 0,45 -0,04     15/6/2018 
 PPC1806-C1.80180,00 0,51 -0,04     15/6/2018 
 PPC1806-C1.70170,00 0,57 -0,04     15/6/2018 
 PPC1806-C1.60160,00 0,64 -0,04     15/6/2018 
 PPC1806-C1.50150,00 0,72 -0,04     15/6/2018 
 PPC1803-C6.80680,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C6.40640,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C6.00600,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C5.60560,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C5.20520,00 0,00 -0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C4.80480,00 0,00 -0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C4.40440,00 0,00 -0,01     16/3/2018 
 PPC1803-C4.00400,00 0,01 -0,01     16/3/2018 
 PPC1803-C3.80380,00 0,01 -0,01     16/3/2018 
 PPC1803-C3.60360,00 0,02 -0,01     16/3/2018 
 PPC1803-C3.40340,00 0,03 -0,02     16/3/2018 
 PPC1803-C3.20320,00 0,04 -0,02     16/3/2018 
 PPC1803-C3.00300,00 0,06 -0,03     16/3/2018 
 PPC1803-C2.80280,00 0,08 -0,03     16/3/2018 
 PPC1803-C2.60260,00 0,12 -0,03     16/3/2018 
 PPC1803-C2.40240,00 0,18 -0,04     16/3/2018 
 PPC1803-C2.20220,00 0,25 -0,04     16/3/2018 
 PPC1803-C2.00200,00 0,34 -0,04     16/3/2018 
 PPC1803-C1.90190,00 0,40 -0,04     16/3/2018 
 PPC1803-C1.80180,00 0,46 -0,04     16/3/2018 
 PPC1803-C1.70170,00 0,53 -0,04     16/3/2018 
 PPC1803-C1.60160,00 0,61 -0,03     16/3/2018 
 PPC1803-C1.50150,00 0,69 -0,03     16/3/2018 
 PPC1712-C6.80680,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C6.40640,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C6.00600,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C5.60560,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C5.20520,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C4.80480,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C4.40440,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C4.00400,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C3.80380,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C3.60360,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C3.40340,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C3.20320,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C3.00300,00 0,02 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C2.80280,00 0,04 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C2.60260,00 0,06 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C2.40240,00 0,11 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C2.20220,00 0,18 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C2.00200,00 0,27 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C1.90190,00 0,34 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C1.80180,00 0,41 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C1.70170,00 0,49 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C1.60160,00 0,57 -0,03     15/12/2017 
 PPC1712-C1.50150,00 0,66 -0,03     15/12/2017 
 PPC1711-C3.20320,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 PPC1711-C3.00300,00 0,01 0,01     17/11/2017 
 PPC1711-C2.80280,00 0,02 0,02     17/11/2017 
 PPC1711-C2.60260,00 0,04 0,04     17/11/2017 
 PPC1711-C2.40240,00 0,08 0,08     17/11/2017 
 PPC1711-C2.20220,00 0,15 0,15     17/11/2017 
 PPC1711-C2.00200,00 0,25 0,25     17/11/2017 
 PPC1711-C1.90190,00 0,32 0,31     17/11/2017 
 PPC1711-C1.80180,00 0,39 0,39     17/11/2017 
 PPC1711-C1.70170,00 0,47 0,47     17/11/2017 
 PPC1711-C1.60160,00 0,56 0,56     17/11/2017 
 PPC1710-C3.40340,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 PPC1710-C3.20320,00 0,00 -0,00     20/10/2017 
 PPC1710-C3.00300,00 0,00 -0,01     20/10/2017 
 PPC1710-C2.80280,00 0,01 -0,01     20/10/2017 
 PPC1710-C2.60260,00 0,02 -0,02     20/10/2017 
 PPC1710-C2.40240,00 0,06 0,00     20/10/2017 
 PPC1710-C2.20220,00 0,12 0,00     20/10/2017 
 PPC1710-C2.00200,00 0,22 -0,03     20/10/2017 
 PPC1710-C1.90190,00 0,29 -0,03     20/10/2017 
 PPC1710-C1.80180,00 0,37 -0,03     20/10/2017 
 PPC1710-C1.70170,00 0,46 -0,03     20/10/2017 
 PPC1710-C1.60160,00 0,55 -0,02     20/10/2017 
 PPC1710-C1.50150,00 0,65 -0,02     20/10/2017 
 PPC1709-C6.80680,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-C6.40640,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-C6.00600,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-C5.60560,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-C5.20520,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-C4.80480,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-C4.40440,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-C4.00400,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-C3.80380,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-C3.60360,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-C3.40340,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-C3.20320,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-C3.00300,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-C2.80280,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-C2.60260,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-C2.40240,00 0,03 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-C2.20220,00 0,08 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-C2.00200,00 0,19 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-C1.90190,00 0,27 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-C1.80180,00 0,35 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-C1.70170,00 0,45 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-C1.60160,00 0,54 -0,02     15/9/2017 
 PPC1709-C1.50150,00 0,64 -0,02     15/9/2017 
 OPAP1806-C9.60960,00 0,92 0,07     15/6/2018 
 OPAP1806-C9.20920,00 1,13 0,07     15/6/2018 
 OPAP1806-C8.80880,00 1,36 0,06     15/6/2018 
 OPAP1806-C8.40840,00 1,62 0,06     15/6/2018 
 OPAP1806-C8.00800,00 1,91 0,05     15/6/2018 
 OPAP1806-C7.60760,00 2,23 0,05     15/6/2018 
 OPAP1806-C15.001.500,00 0,03 0,01     15/6/2018 
 OPAP1806-C14.001.400,00 0,06 0,02     15/6/2018 
 OPAP1806-C13.001.300,00 0,12 0,03     15/6/2018 
 OPAP1806-C12.001.200,00 0,24 0,05     15/6/2018 
 OPAP1806-C11.001.100,00 0,43 0,06     15/6/2018 
 OPAP1806-C10.001.000,00 0,76 0,08     15/6/2018 
 OPAP1803-C9.60960,00 0,76 0,06     16/3/2018 
 OPAP1803-C9.20920,00 0,97 0,06     16/3/2018 
 OPAP1803-C8.80880,00 1,21 0,05     16/3/2018 
 OPAP1803-C8.40840,00 1,49 0,05     16/3/2018 
 OPAP1803-C8.00800,00 1,80 0,05     16/3/2018 
 OPAP1803-C7.60760,00 2,13 0,03     16/3/2018 
 OPAP1803-C7.20720,00 2,49 0,03     16/3/2018 
 OPAP1803-C6.80680,00 2,87 0,03     16/3/2018 
 OPAP1803-C6.40640,00 3,25 0,02     16/3/2018 
 OPAP1803-C15.001.500,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C14.001.400,00 0,02 0,01     16/3/2018 
 OPAP1803-C13.001.300,00 0,05 0,02     16/3/2018 
 OPAP1803-C12.001.200,00 0,13 0,03     16/3/2018 
 OPAP1803-C11.001.100,00 0,29 0,05     16/3/2018 
 OPAP1803-C10.001.000,00 0,59 0,06     16/3/2018 
 OPAP1712-C9.60960,00 0,56 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C9.20920,00 0,77 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C8.80880,00 1,03 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C8.40840,00 1,34 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C8.00800,00 1,68 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C7.60760,00 2,04 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C7.20720,00 2,42 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C6.80680,00 2,82 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C6.40640,00 3,21 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C6.00600,00 3,61 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C15.001.500,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C14.001.400,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C13.001.300,00 0,01 0,01     15/12/2017 
 OPAP1712-C12.001.200,00 0,04 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C11.001.100,00 0,14 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C10.001.000,00 0,39 0,00     15/12/2017 
 OPAP1711-C9.60960,00 0,48 0,48     17/11/2017 
 OPAP1711-C9.20920,00 0,70 0,70     17/11/2017 
 OPAP1711-C8.80880,00 0,97 0,97     17/11/2017 
 OPAP1711-C8.40840,00 1,29 1,29     17/11/2017 
 OPAP1711-C8.00800,00 1,64 1,64     17/11/2017 
 OPAP1711-C7.60760,00 2,02 2,02     17/11/2017 
 OPAP1711-C14.001.400,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 OPAP1711-C13.001.300,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 OPAP1711-C12.001.200,00 0,02 0,02     17/11/2017 
 OPAP1711-C11.001.100,00 0,09 0,09     17/11/2017 
 OPAP1711-C10.001.000,00 0,32 0,32     17/11/2017 
 OPAP1710-C9.60960,00 0,39 0,03     20/10/2017 
 OPAP1710-C9.20920,00 0,62 0,03     20/10/2017 
 OPAP1710-C8.80880,00 0,90 0,03     20/10/2017 
 OPAP1710-C8.40840,00 1,24 0,03     20/10/2017 
 OPAP1710-C8.00800,00 1,61 0,02     20/10/2017 
 OPAP1710-C7.60760,00 2,00 0,02     20/10/2017 
 OPAP1710-C15.001.500,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 OPAP1710-C14.001.400,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 OPAP1710-C13.001.300,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 OPAP1710-C12.001.200,00 0,01 0,00     20/10/2017 
 OPAP1710-C11.001.100,00 0,04 0,01     20/10/2017 
 OPAP1710-C10.001.000,00 0,23 0,03     20/10/2017 
 OPAP1709-C9.60960,00 0,24 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-C9.20920,00 0,48 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-C8.80880,00 0,81 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-C8.40840,00 1,19 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-C8.00800,00 1,58 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-C7.60760,00 1,98 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-C7.20720,00 2,38 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-C6.80680,00 2,78 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-C6.40640,00 3,18 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-C6.00600,00 3,58 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-C5.60560,00 3,98 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-C5.20520,00 4,38 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-C15.001.500,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-C14.001.400,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-C13.001.300,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-C12.001.200,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-C11.001.100,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-C10.001.000,00 0,10 0,00     15/9/2017 
 HTO1806-C9.60960,00 1,74 0,19     15/6/2018 
 HTO1806-C9.20920,00 2,02 0,20     15/6/2018 
 HTO1806-C8.80880,00 2,32 0,20     15/6/2018 
 HTO1806-C8.40840,00 2,65 0,20     15/6/2018 
 HTO1806-C8.00800,00 2,99 0,20     15/6/2018 
 HTO1806-C16.001.600,00 0,06 0,02     15/6/2018 
 HTO1806-C15.001.500,00 0,11 0,04     15/6/2018 
 HTO1806-C14.001.400,00 0,20 0,06     15/6/2018 
 HTO1806-C13.001.300,00 0,35 0,08     15/6/2018 
 HTO1806-C12.001.200,00 0,60 0,13     15/6/2018 
 HTO1806-C11.001.100,00 0,97 0,15     15/6/2018 
 HTO1806-C10.001.000,00 1,48 0,18     15/6/2018 
 HTO1803-C9.60960,00 1,58 0,19     16/3/2018 
 HTO1803-C9.20920,00 1,87 0,18     16/3/2018 
 HTO1803-C8.80880,00 2,20 0,19     16/3/2018 
 HTO1803-C8.40840,00 2,55 0,20     16/3/2018 
 HTO1803-C8.00800,00 2,91 0,20     16/3/2018 
 HTO1803-C7.60760,00 3,29 0,20     16/3/2018 
 HTO1803-C7.20720,00 3,67 0,20     16/3/2018 
 HTO1803-C6.80680,00 4,06 0,20     16/3/2018 
 HTO1803-C6.40640,00 4,45 0,19     16/3/2018 
 HTO1803-C16.001.600,00 0,02 0,01     16/3/2018 
 HTO1803-C15.001.500,00 0,05 0,02     16/3/2018 
 HTO1803-C14.001.400,00 0,10 0,04     16/3/2018 
 HTO1803-C13.001.300,00 0,22 0,07     16/3/2018 
 HTO1803-C12.001.200,00 0,42 0,09     16/3/2018 
 HTO1803-C11.001.100,00 0,78 0,14     16/3/2018 
 HTO1803-C10.001.000,00 1,31 0,17     16/3/2018 
 HTO1712-C9.60960,00 1,40 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C9.20920,00 1,72 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C8.80880,00 2,08 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C8.40840,00 2,45 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C8.00800,00 2,84 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C7.60760,00 3,23 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C7.20720,00 3,63 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C6.80680,00 4,02 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C6.40640,00 4,42 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C16.001.600,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C15.001.500,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C14.001.400,00 0,03 0,01     15/12/2017 
 HTO1712-C13.001.300,00 0,08 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C12.001.200,00 0,23 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C11.001.100,00 0,55 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C10.001.000,00 1,10 0,00     15/12/2017 
 HTO1711-C9.60960,00 1,34 1,34     17/11/2017 
 HTO1711-C9.20920,00 1,68 1,68     17/11/2017 
 HTO1711-C8.80880,00 2,05 2,05     17/11/2017 
 HTO1711-C8.40840,00 2,43 2,43     17/11/2017 
 HTO1711-C16.001.600,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 HTO1711-C15.001.500,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 HTO1711-C14.001.400,00 0,01 0,01     17/11/2017 
 HTO1711-C13.001.300,00 0,05 0,05     17/11/2017 
 HTO1711-C12.001.200,00 0,16 0,16     17/11/2017 
 HTO1711-C11.001.100,00 0,46 0,46     17/11/2017 
 HTO1711-C10.001.000,00 1,03 1,03     17/11/2017 
 HTO1710-C9.60960,00 1,27 0,18     20/10/2017 
 HTO1710-C9.20920,00 1,64 0,20     20/10/2017 
 HTO1710-C8.80880,00 2,02 0,20     20/10/2017 
 HTO1710-C8.40840,00 2,41 0,20     20/10/2017 
 HTO1710-C16.001.600,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 HTO1710-C15.001.500,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 HTO1710-C14.001.400,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 HTO1710-C13.001.300,00 0,02 0,01     20/10/2017 
 HTO1710-C12.001.200,00 0,10 0,04     20/10/2017 
 HTO1710-C11.001.100,00 0,36 0,10     20/10/2017 
 HTO1710-C10.001.000,00 0,95 0,17     20/10/2017 
 HTO1709-C9.60960,00 1,20 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-C9.20920,00 1,59 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-C8.80880,00 1,99 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-C8.40840,00 2,39 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-C8.00800,00 2,79 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-C7.60760,00 3,19 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-C7.20720,00 3,59 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-C6.80680,00 3,99 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-C6.40640,00 4,39 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-C6.00600,00 4,79 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-C5.60560,00 5,19 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-C16.001.600,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-C15.001.500,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-C14.001.400,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-C13.001.300,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-C12.001.200,00 0,02 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-C11.001.100,00 0,20 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-C10.001.000,00 0,84 0,00     15/9/2017 
 FTSE1806-C2500250.000,00 42,50 7,75     15/6/2018 
 FTSE1806-C2450245.000,00 52,50 8,75     15/6/2018 
 FTSE1806-C2400240.000,00 64,50 9,50     15/6/2018 
 FTSE1806-C2350235.000,00 78,50 10,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2300230.000,00 94,50 10,50     15/6/2018 
 FTSE1806-C2250225.000,00 113,00 10,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2200220.000,00 135,00 11,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2150215.000,00 159,00 10,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2100210.000,00 186,00 10,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2050205.000,00 216,00 9,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2000200.000,00 249,00 9,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1975197.500,00 267,00 9,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1950195.000,00 285,00 8,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1925192.500,00 303,00 7,00     15/6/2018 
 FTSE1803-C2500250.000,00 24,50 5,25     16/3/2018 
 FTSE1803-C2450245.000,00 32,25 6,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2400240.000,00 42,00 7,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2350235.000,00 54,00 7,50     16/3/2018 
 FTSE1803-C2300230.000,00 69,00 8,50     16/3/2018 
 FTSE1803-C2250225.000,00 86,50 9,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2200220.000,00 107,00 8,50     16/3/2018 
 FTSE1803-C2150215.000,00 131,00 8,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2100210.000,00 159,00 8,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2050205.000,00 190,00 8,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2000200.000,00 224,00 6,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1975197.500,00 243,00 7,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1950195.000,00 262,00 6,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1925192.500,00 282,00 6,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1900190.000,00 302,00 5,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1875187.500,00 323,00 4,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1850185.000,00 345,00 4,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1825182.500,00 367,00 4,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1800180.000,00 389,00 3,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1775177.500,00 412,00 2,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1750175.000,00 436,00 3,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1725172.500,00 459,00 2,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1700170.000,00 483,00 2,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1675167.500,00 507,00 2,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1650165.000,00 531,00 1,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1625162.500,00 555,00 1,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1600160.000,00 580,00 1,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1575157.500,00 604,00 1,00     16/3/2018 
 FTSE1712-C2500250.000,00 8,20 2,20     15/12/2017 
 FTSE1712-C2450245.000,00 12,50 2,90     15/12/2017 
 FTSE1712-C2400240.000,00 18,75 3,75     15/12/2017 
 FTSE1712-C2350235.000,00 27,50 4,75     15/12/2017 
 FTSE1712-C2300230.000,00 39,00 5,25     15/12/2017 
 FTSE1712-C2250225.000,00 54,50 6,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C2200220.000,00 73,50 6,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C2150215.000,00 97,50 6,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C2100210.000,00 126,00 6,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C2050205.000,00 159,00 5,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C2000200.000,00 196,00 4,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1975197.500,00 216,00 4,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1950195.000,00 237,00 3,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1925192.500,00 259,00 3,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1900190.000,00 281,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1875187.500,00 304,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1850185.000,00 327,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1825182.500,00 350,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1800180.000,00 374,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1775177.500,00 399,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1750175.000,00 423,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1725172.500,00 447,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1700170.000,00 472,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1675167.500,00 497,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1650165.000,00 522,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1625162.500,00 546,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1600160.000,00 571,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1575157.500,00 596,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1550155.000,00 621,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1525152.500,00 646,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1500150.000,00 670,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1711-C2400240.000,00 11,75 11,74     17/11/2017 
 FTSE1711-C2350235.000,00 18,75 18,74     17/11/2017 
 FTSE1711-C2300230.000,00 28,75 28,74     17/11/2017 
 FTSE1711-C2250225.000,00 42,75 42,74     17/11/2017 
 FTSE1711-C2200220.000,00 61,50 61,49     17/11/2017 
 FTSE1711-C2150215.000,00 85,00 84,99     17/11/2017 
 FTSE1711-C2100210.000,00 114,00 113,99     17/11/2017 
 FTSE1711-C2050205.000,00 148,00 147,99     17/11/2017 
 FTSE1711-C2000200.000,00 187,00 186,99     17/11/2017 
 FTSE1711-C1975197.500,00 208,00 207,99     17/11/2017 
 FTSE1711-C1950195.000,00 229,00 228,99     17/11/2017 
 FTSE1710-C2450245.000,00 2,80 0,80     20/10/2017 
 FTSE1710-C2400240.000,00 5,50 1,30     20/10/2017 
 FTSE1710-C2350235.000,00 10,25 1,95     20/10/2017 
 FTSE1710-C2300230.000,00 18,00 0,00     20/10/2017 
 FTSE1710-C2250225.000,00 29,75 0,00     20/10/2017 
 FTSE1710-C2200220.000,00 51,00 4,00 48,50 20 51,00 20/10/2017 
 FTSE1710-C2150215.000,00 70,50 4,00     20/10/2017 
 FTSE1710-C2100210.000,00 109,00 12,50   115,00 10 20/10/2017 
 FTSE1710-C2050205.000,00 136,00 3,00     20/10/2017 
 FTSE1710-C2000200.000,00 177,00 2,00     20/10/2017 
 FTSE1710-C1975197.500,00 199,00 2,00     20/10/2017 
 FTSE1710-C1950195.000,00 222,00 2,00     20/10/2017 
 FTSE1710-C1925192.500,00 245,00 1,00     20/10/2017 
 FTSE1709-C2500250.000,00 0,02 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C2450245.000,00 0,09 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C2400240.000,00 0,39 0,02     15/9/2017 
 FTSE1709-C2350235.000,00 1,40 0,10     15/9/2017 
 FTSE1709-C2300230.000,00 4,20 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C2250225.000,00 16,00 5,00 11,00 40 16,00 23 10 15/9/2017 
 FTSE1709-C2200220.000,00 24,75 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C2150215.000,00 54,00 6,25 50,00 20 54,00 20 15/9/2017 
 FTSE1709-C2100210.000,00 129,00 48,00   129,00 15/9/2017 
 FTSE1709-C2050205.000,00 122,00 2,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C2000200.000,00 169,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1975197.500,00 193,00 2,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1950195.000,00 217,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1925192.500,00 242,00 2,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1900190.000,00 267,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1875187.500,00 292,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1850185.000,00 317,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1825182.500,00 342,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1800180.000,00 367,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1775177.500,00 392,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1750175.000,00 417,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1725172.500,00 442,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1700170.000,00 467,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1675167.500,00 492,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1650165.000,00 517,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1625162.500,00 542,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1600160.000,00 567,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1575157.500,00 592,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1550155.000,00 617,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1525152.500,00 642,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1500150.000,00 667,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1475147.500,00 692,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1450145.000,00 717,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1425142.500,00 741,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1400140.000,00 766,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1375137.500,00 791,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1350135.000,00 816,00 0,00     15/9/2017 
 ETE1806-C0.6565,00 0,04 -0,05     15/6/2018 
 ETE1806-C0.6060,00 0,04 -0,05     15/6/2018 
 ETE1806-C0.5555,00 0,05 -0,05     15/6/2018 
 ETE1806-C0.5050,00 0,06 -0,05     15/6/2018 
 ETE1806-C0.4545,00 0,07 -0,05     15/6/2018 
 ETE1806-C0.4040,00 0,09 -0,05     15/6/2018 
 ETE1806-C0.3535,00 0,10 -0,05     15/6/2018 
 ETE1806-C0.3030,00 0,12 -0,05     15/6/2018 
 ETE1806-C0.2525,00 0,15 -0,04     15/6/2018 
 ETE1806-C0.2020,00 0,18 -0,03     15/6/2018 
 ETE1806-C0.1515,00 0,22 -0,02     15/6/2018 
 ETE1806-C0.1010,00 0,26 -0,01     15/6/2018 
 ETE1806-C0.055,00 0,31 -0,01     15/6/2018 
 ETE1803-C0.6565,00 0,02 -0,04     16/3/2018 
 ETE1803-C0.6060,00 0,03 -0,04     16/3/2018 
 ETE1803-C0.5555,00 0,04 -0,04     16/3/2018 
 ETE1803-C0.5050,00 0,04 -0,05     16/3/2018 
 ETE1803-C0.4545,00 0,06 -0,04     16/3/2018 
 ETE1803-C0.4040,00 0,07 -0,04     16/3/2018 
 ETE1803-C0.3535,00 0,09 -0,04     16/3/2018 
 ETE1803-C0.3030,00 0,11 -0,04     16/3/2018 
 ETE1803-C0.2525,00 0,14 -0,03     16/3/2018 
 ETE1803-C0.2020,00 0,17 -0,03     16/3/2018 
 ETE1803-C0.1515,00 0,21 -0,02     16/3/2018 
 ETE1803-C0.1010,00 0,26 -0,01     16/3/2018 
 ETE1803-C0.055,00 0,31 -0,00     16/3/2018 
 ETE1712-C0.6565,00 0,01 -0,02     15/12/2017 
 ETE1712-C0.6060,00 0,01 -0,03     15/12/2017 
 ETE1712-C0.5555,00 0,02 -0,03     15/12/2017 
 ETE1712-C0.5050,00 0,02 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.4545,00 0,03 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.4040,00 0,05 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.3535,00 0,07 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.3030,00 0,09 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.2525,00 0,12 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.2020,00 0,16 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.1515,00 0,21 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.1010,00 0,26 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.055,00 0,31 0,00     15/12/2017 
 ETE1711-C0.6060,00 0,01 0,01     17/11/2017 
 ETE1711-C0.5555,00 0,01 0,01     17/11/2017 
 ETE1711-C0.5050,00 0,02 0,02     17/11/2017 
 ETE1711-C0.4545,00 0,03 0,03     17/11/2017 
 ETE1711-C0.4040,00 0,04 0,04     17/11/2017 
 ETE1711-C0.3535,00 0,06 0,06     17/11/2017 
 ETE1711-C0.3030,00 0,08 0,08     17/11/2017 
 ETE1711-C0.2525,00 0,12 0,12     17/11/2017 
 ETE1711-C0.2020,00 0,16 0,16     17/11/2017 
 ETE1711-C0.1515,00 0,21 0,21     17/11/2017 
 ETE1711-C0.1010,00 0,26 0,25     17/11/2017 
 ETE1710-C0.6565,00 0,00 -0,01     20/10/2017 
 ETE1710-C0.6060,00 0,00 -0,01     20/10/2017 
 ETE1710-C0.5555,00 0,01 -0,02     20/10/2017 
 ETE1710-C0.5050,00 0,01 -0,02     20/10/2017 
 ETE1710-C0.4545,00 0,02 -0,02     20/10/2017 
 ETE1710-C0.4040,00 0,03 -0,03     20/10/2017 
 ETE1710-C0.3535,00 0,05 -0,03     20/10/2017 
 ETE1710-C0.3030,00 0,08 -0,02     20/10/2017 
 ETE1710-C0.2525,00 0,11 -0,02     20/10/2017 
 ETE1710-C0.2020,00 0,16 -0,01     20/10/2017 
 ETE1710-C0.1515,00 0,21 -0,01     20/10/2017 
 ETE1710-C0.1010,00 0,26 -0,00     20/10/2017 
 ETE1709-C0.6565,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-C0.6060,00 0,00 -0,00     15/9/2017 
 ETE1709-C0.5555,00 0,01 -0,00     15/9/2017 
 ETE1709-C0.5050,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-C0.4545,00 0,02 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-C0.4040,00 0,03 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-C0.3535,00 0,05 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-C0.3030,00 0,08 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-C0.2525,00 0,11 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-C0.2020,00 0,16 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-C0.1515,00 0,21 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-C0.1010,00 0,26 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-C0.055,00 0,31 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1806-C3.20320,00 0,05 -0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C3.00300,00 0,08 -0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C2.80280,00 0,10 -0,01     15/6/2018 
 ALPHA1806-C2.60260,00 0,14 -0,01     15/6/2018 
 ALPHA1806-C2.40240,00 0,20 -0,01     15/6/2018 
 ALPHA1806-C2.20220,00 0,27 -0,01     15/6/2018 
 ALPHA1806-C2.00200,00 0,36 -0,01     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.90190,00 0,41 -0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.80180,00 0,47 -0,01     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.70170,00 0,53 -0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.60160,00 0,61 -0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.50150,00 0,68 -0,00     15/6/2018 
 ALPHA1803-C3.20320,00 0,03 -0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C3.00300,00 0,04 -0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C2.80280,00 0,06 -0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C2.60260,00 0,10 -0,01     16/3/2018 
 ALPHA1803-C2.40240,00 0,15 -0,01     16/3/2018 
 ALPHA1803-C2.20220,00 0,22 -0,01     16/3/2018 
 ALPHA1803-C2.00200,00 0,31 -0,01     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.90190,00 0,36 -0,01     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.80180,00 0,42 -0,01     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.70170,00 0,50 -0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.60160,00 0,57 -0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.50150,00 0,65 -0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.40140,00 0,74 -0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.30130,00 0,83 -0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.20120,00 0,93 -0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.10110,00 1,02 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1712-C3.20320,00 0,01 -0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C3.00300,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C2.80280,00 0,02 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C2.60260,00 0,05 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C2.40240,00 0,09 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C2.20220,00 0,15 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C2.00200,00 0,24 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.90190,00 0,31 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.80180,00 0,38 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.70170,00 0,45 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.60160,00 0,54 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.50150,00 0,63 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.40140,00 0,72 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.30130,00 0,82 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.20120,00 0,92 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.10110,00 1,02 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1711-C3.20320,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 ALPHA1711-C3.00300,00 0,01 0,01     17/11/2017 
 ALPHA1711-C2.80280,00 0,01 0,01     17/11/2017 
 ALPHA1711-C2.60260,00 0,03 0,03     17/11/2017 
 ALPHA1711-C2.40240,00 0,06 0,06     17/11/2017 
 ALPHA1711-C2.20220,00 0,12 0,12     17/11/2017 
 ALPHA1711-C2.00200,00 0,22 0,22     17/11/2017 
 ALPHA1711-C1.90190,00 0,28 0,28     17/11/2017 
 ALPHA1711-C1.80180,00 0,36 0,36     17/11/2017 
 ALPHA1711-C1.70170,00 0,44 0,44     17/11/2017 
 ALPHA1711-C1.60160,00 0,53 0,53     17/11/2017 
 ALPHA1710-C3.20320,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-C3.00300,00 0,00 -0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-C2.80280,00 0,01 -0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-C2.60260,00 0,02 -0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-C2.40240,00 0,04 -0,01     20/10/2017 
 ALPHA1710-C2.20220,00 0,10 -0,01     20/10/2017 
 ALPHA1710-C2.00200,00 0,19 -0,01     20/10/2017 
 ALPHA1710-C1.90190,00 0,26 -0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-C1.80180,00 0,34 -0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-C1.70170,00 0,43 -0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-C1.60160,00 0,52 -0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-C1.50150,00 0,62 -0,00     20/10/2017 
 ALPHA1709-C3.20320,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-C3.00300,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-C2.80280,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-C2.60260,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-C2.40240,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-C2.20220,00 0,06 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-C2.00200,00 0,16 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-C1.90190,00 0,23 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-C1.80180,00 0,32 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-C1.70170,00 0,41 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-C1.60160,00 0,51 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-C1.50150,00 0,61 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-C1.40140,00 0,71 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-C1.30130,00 0,81 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-C1.20120,00 0,91 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-C1.10110,00 1,01 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-C1.00100,00 1,11 0,00     15/9/2017 
Put Options
SymbolStrikeLastChgBidBidSizeAskAskSizeVolExpire
 ALPHA1709-P1.00100,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-P1.10110,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-P1.20120,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-P1.30130,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-P1.40140,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-P1.50150,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-P1.60160,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-P1.70170,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-P1.80180,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-P1.90190,00 0,02 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-P2.00200,00 0,04 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-P2.20220,00 0,14 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-P2.40240,00 0,30 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-P2.60260,00 0,49 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-P2.80280,00 0,69 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-P3.00300,00 0,89 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-P3.20320,00 1,09 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1710-P1.50150,00 0,00 -0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-P1.60160,00 0,00 -0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-P1.70170,00 0,01 -0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-P1.80180,00 0,02 -0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-P1.90190,00 0,05 -0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-P2.00200,00 0,08 -0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-P2.20220,00 0,18 -0,01     20/10/2017 
 ALPHA1710-P2.40240,00 0,32 -0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-P2.60260,00 0,50 -0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-P2.80280,00 0,69 -0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-P3.00300,00 0,89 0,00     20/10/2017 
 ALPHA1710-P3.20320,00 1,09 0,00     20/10/2017 
 ALPHA1711-P1.60160,00 0,01 0,01     17/11/2017 
 ALPHA1711-P1.70170,00 0,02 0,02     17/11/2017 
 ALPHA1711-P1.80180,00 0,04 0,04     17/11/2017 
 ALPHA1711-P1.90190,00 0,06 0,06     17/11/2017 
 ALPHA1711-P2.00200,00 0,10 0,10     17/11/2017 
 ALPHA1711-P2.20220,00 0,20 0,20     17/11/2017 
 ALPHA1711-P2.40240,00 0,35 0,34     17/11/2017 
 ALPHA1711-P2.60260,00 0,51 0,51     17/11/2017 
 ALPHA1711-P2.80280,00 0,70 0,70     17/11/2017 
 ALPHA1711-P3.00300,00 0,89 0,89     17/11/2017 
 ALPHA1711-P3.20320,00 1,09 1,09     17/11/2017 
 ALPHA1712-P1.10110,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P1.20120,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P1.30130,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P1.40140,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P1.50150,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P1.60160,00 0,02 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P1.70170,00 0,03 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P1.80180,00 0,05 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P1.90190,00 0,08 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P2.00200,00 0,12 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P2.20220,00 0,23 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P2.40240,00 0,36 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P2.60260,00 0,53 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P2.80280,00 0,70 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P3.00300,00 0,89 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P3.20320,00 1,09 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1803-P1.10110,00 0,00 -0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.20120,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.30130,00 0,01 -0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.40140,00 0,02 -0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.50150,00 0,03 -0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.60160,00 0,04 -0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.70170,00 0,07 -0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.80180,00 0,09 -0,01     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.90190,00 0,13 -0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P2.00200,00 0,18 -0,01     16/3/2018 
 ALPHA1803-P2.20220,00 0,28 -0,01     16/3/2018 
 ALPHA1803-P2.40240,00 0,41 -0,01     16/3/2018 
 ALPHA1803-P2.60260,00 0,57 -0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P2.80280,00 0,73 -0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P3.00300,00 0,91 -0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P3.20320,00 1,10 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1806-P1.50150,00 0,05 -0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.60160,00 0,07 -0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.70170,00 0,10 -0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.80180,00 0,13 -0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.90190,00 0,17 -0,01     15/6/2018 
 ALPHA1806-P2.00200,00 0,22 -0,01     15/6/2018 
 ALPHA1806-P2.20220,00 0,33 -0,01     15/6/2018 
 ALPHA1806-P2.40240,00 0,45 -0,01     15/6/2018 
 ALPHA1806-P2.60260,00 0,60 -0,01     15/6/2018 
 ALPHA1806-P2.80280,00 0,76 -0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P3.00300,00 0,93 -0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P3.20320,00 1,11 -0,01     15/6/2018 
 ETE1709-P0.055,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-P0.1010,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-P0.1515,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-P0.2020,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-P0.2525,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-P0.3030,00 0,02 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-P0.3535,00 0,04 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-P0.4040,00 0,07 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-P0.4545,00 0,11 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-P0.5050,00 0,15 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-P0.5555,00 0,20 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-P0.6060,00 0,25 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-P0.6565,00 0,30 0,00     15/9/2017 
 ETE1710-P0.1010,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 ETE1710-P0.1515,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 ETE1710-P0.2020,00 0,00 -0,01     20/10/2017 
 ETE1710-P0.2525,00 0,01 -0,01     20/10/2017 
 ETE1710-P0.3030,00 0,02 -0,02     20/10/2017 
 ETE1710-P0.3535,00 0,04 -0,02     20/10/2017 
 ETE1710-P0.4040,00 0,07 -0,02     20/10/2017 
 ETE1710-P0.4545,00 0,11 -0,02     20/10/2017 
 ETE1710-P0.5050,00 0,15 -0,02     20/10/2017 
 ETE1710-P0.5555,00 0,20 -0,01     20/10/2017 
 ETE1710-P0.6060,00 0,25 -0,01     20/10/2017 
 ETE1710-P0.6565,00 0,30 -0,01     20/10/2017 
 ETE1711-P0.1010,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 ETE1711-P0.1515,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 ETE1711-P0.2020,00 0,00 0,00     17/11/2017 
 ETE1711-P0.2525,00 0,01 0,01     17/11/2017 
 ETE1711-P0.3030,00 0,03 0,03     17/11/2017 
 ETE1711-P0.3535,00 0,05 0,05     17/11/2017 
 ETE1711-P0.4040,00 0,08 0,08     17/11/2017 
 ETE1711-P0.4545,00 0,12 0,12     17/11/2017 
 ETE1711-P0.5050,00 0,16 0,16     17/11/2017 
 ETE1711-P0.5555,00 0,20 0,20     17/11/2017 
 ETE1711-P0.6060,00 0,25 0,25     17/11/2017 
 ETE1712-P0.055,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.1010,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.1515,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.2020,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.2525,00 0,02 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.3030,00 0,03 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.3535,00 0,06 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.4040,00 0,09 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.4545,00 0,13 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.5050,00 0,17 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.5555,00 0,21 -0,03     15/12/2017 
 ETE1712-P0.6060,00 0,25 -0,02     15/12/2017 
 ETE1712-P0.6565,00 0,30 -0,02     15/12/2017 
 ETE1803-P0.055,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.1010,00 0,00 -0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.1515,00 0,00 -0,01     16/3/2018 
 ETE1803-P0.2020,00 0,01 -0,02     16/3/2018 
 ETE1803-P0.2525,00 0,03 -0,03     16/3/2018 
 ETE1803-P0.3030,00 0,05 -0,04     16/3/2018 
 ETE1803-P0.3535,00 0,08 -0,04     16/3/2018 
 ETE1803-P0.4040,00 0,11 -0,04     16/3/2018 
 ETE1803-P0.4545,00 0,15 -0,04     16/3/2018 
 ETE1803-P0.5050,00 0,18 -0,04     16/3/2018 
 ETE1803-P0.5555,00 0,23 -0,04     16/3/2018 
 ETE1803-P0.6060,00 0,27 -0,04     16/3/2018 
 ETE1803-P0.6565,00 0,31 -0,04     16/3/2018 
 ETE1806-P0.055,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.1010,00 0,00 -0,01     15/6/2018 
 ETE1806-P0.1515,00 0,01 -0,02     15/6/2018 
 ETE1806-P0.2020,00 0,02 -0,03     15/6/2018 
 ETE1806-P0.2525,00 0,04 -0,03     15/6/2018 
 ETE1806-P0.3030,00 0,06 -0,04     15/6/2018 
 ETE1806-P0.3535,00 0,09 -0,04     15/6/2018 
 ETE1806-P0.4040,00 0,13 -0,05     15/6/2018 
 ETE1806-P0.4545,00 0,16 -0,05     15/6/2018 
 ETE1806-P0.5050,00 0,20 -0,05     15/6/2018 
 ETE1806-P0.5555,00 0,24 -0,05     15/6/2018 
 ETE1806-P0.6060,00 0,28 -0,05     15/6/2018 
 ETE1806-P0.6565,00 0,32 -0,05     15/6/2018 
 FTSE1709-P1350135.000,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1375137.500,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1400140.000,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1425142.500,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1450145.000,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1475147.500,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1500150.000,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1525152.500,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1550155.000,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1575157.500,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1600160.000,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1625162.500,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1650165.000,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1675167.500,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1700170.000,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1725172.500,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1750175.000,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1775177.500,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1800180.000,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1825182.500,00 0,03 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1850185.000,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1875187.500,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1900190.000,00 0,04 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1925192.500,00 0,11 -0,01     15/9/2017 
 FTSE1709-P1950195.000,00 0,27 -0,02     15/9/2017 
 FTSE1709-P1975197.500,00 0,62 -0,04     15/9/2017 
 FTSE1709-P2000200.000,00 1,30 -0,10     15/9/2017 
 FTSE1709-P2050205.000,00 4,70 -0,30     15/9/2017 
 FTSE1709-P2100210.000,00 12,00 -1,25 12,00 14,25 15/9/2017 
 FTSE1709-P2150215.000,00 30,25 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P2200220.000,00 57,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P2250225.000,00 93,50 -1,50     15/9/2017 
 FTSE1709-P2300230.000,00 137,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P2350235.000,00 184,00 -2,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P2400240.000,00 233,00 -2,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P2450245.000,00 282,00 -2,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P2500250.000,00 332,00 -2,00     15/9/2017 
 FTSE1710-P1925192.500,00 2,80 0,70     20/10/2017 
 FTSE1710-P1950195.000,00 4,40 1,10     20/10/2017 
 FTSE1710-P1975197.500,00 6,50 1,30     20/10/2017 
 FTSE1710-P2000200.000,00 9,40 1,70     20/10/2017 
 FTSE1710-P2050205.000,00 18,25 2,25     20/10/2017 
 FTSE1710-P2100210.000,00 32,25 3,00   30,00 40 20/10/2017 
 FTSE1710-P2150215.000,00 52,50 3,50     20/10/2017 
 FTSE1710-P2200220.000,00 79,00 3,50     20/10/2017 
 FTSE1710-P2250225.000,00 112,00 3,00     20/10/2017 
 FTSE1710-P2300230.000,00 150,00 3,00     20/10/2017 
 FTSE1710-P2350235.000,00 192,00 2,00     20/10/2017 
 FTSE1710-P2400240.000,00 237,00 1,00     20/10/2017 
 FTSE1710-P2450245.000,00 284,00 0,00     20/10/2017 
 FTSE1711-P1950195.000,00 8,90 8,89     17/11/2017 
 FTSE1711-P1975197.500,00 12,25 12,24     17/11/2017 
 FTSE1711-P2000200.000,00 16,25 16,24     17/11/2017 
 FTSE1711-P2050205.000,00 27,25 27,24     17/11/2017 
 FTSE1711-P2100210.000,00 43,00 42,99     17/11/2017 
 FTSE1711-P2150215.000,00 63,50 63,49     17/11/2017 
 FTSE1711-P2200220.000,00 90,00 89,99     17/11/2017 
 FTSE1711-P2250225.000,00 121,00 120,99     17/11/2017 
 FTSE1711-P2300230.000,00 157,00 156,99     17/11/2017 
 FTSE1711-P2350235.000,00 197,00 196,99     17/11/2017 
 FTSE1711-P2400240.000,00 239,00 238,99     17/11/2017 
 FTSE1712-P1500150.000,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1525152.500,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1550155.000,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1575157.500,00 0,03 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1600160.000,00 0,05 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1625162.500,00 0,08 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1650165.000,00 0,14 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1675167.500,00 0,24 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1700170.000,00 0,39 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1725172.500,00 0,61 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1750175.000,00 0,94 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1775177.500,00 1,40 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1800180.000,00 2,10 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1825182.500,00 3,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1850185.000,00 4,20 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1875187.500,00 5,80 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1900190.000,00 7,90 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1925192.500,00 10,50 2,40     15/12/2017 
 FTSE1712-P1950195.000,00 13,75 2,75     15/12/2017 
 FTSE1712-P1975197.500,00 17,75 3,25     15/12/2017 
 FTSE1712-P2000200.000,00 22,50 3,75     15/12/2017 
 FTSE1712-P2050205.000,00 35,00 4,50     15/12/2017 
 FTSE1712-P2100210.000,00 51,50 5,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2150215.000,00 73,00 5,50     15/12/2017 
 FTSE1712-P2200220.000,00 99,00 6,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2250225.000,00 129,00 5,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2300230.000,00 164,00 5,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2350235.000,00 202,00 5,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2400240.000,00 243,00 4,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2450245.000,00 286,00 2,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2500250.000,00 331,00 1,00     15/12/2017 
 FTSE1803-P1575157.500,00 0,51 0,26     16/3/2018 
 FTSE1803-P1600160.000,00 0,74 0,36     16/3/2018 
 FTSE1803-P1625162.500,00 1,10 0,53     16/3/2018 
 FTSE1803-P1650165.000,00 1,50 0,66     16/3/2018 
 FTSE1803-P1675167.500,00 2,00 0,80     16/3/2018 
 FTSE1803-P1700170.000,00 2,80 1,10     16/3/2018 
 FTSE1803-P1725172.500,00 3,70 1,30     16/3/2018 
 FTSE1803-P1750175.000,00 4,80 1,60     16/3/2018 
 FTSE1803-P1775177.500,00 6,30 2,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1800180.000,00 8,10 2,40     16/3/2018 
 FTSE1803-P1825182.500,00 10,25 2,75     16/3/2018 
 FTSE1803-P1850185.000,00 13,00 3,40     16/3/2018 
 FTSE1803-P1875187.500,00 16,00 3,75     16/3/2018 
 FTSE1803-P1900190.000,00 19,75 4,25     16/3/2018 
 FTSE1803-P1925192.500,00 24,00 4,75     16/3/2018 
 FTSE1803-P1950195.000,00 28,75 5,25     16/3/2018 
 FTSE1803-P1975197.500,00 34,50 5,75     16/3/2018 
 FTSE1803-P2000200.000,00 40,75 6,25     16/3/2018 
 FTSE1803-P2050205.000,00 56,00 7,25     16/3/2018 
 FTSE1803-P2100210.000,00 74,00 7,50     16/3/2018 
 FTSE1803-P2150215.000,00 96,00 8,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2200220.000,00 121,00 8,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2250225.000,00 150,00 8,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2300230.000,00 182,00 8,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2350235.000,00 217,00 8,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2400240.000,00 254,00 7,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2450245.000,00 294,00 6,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2500250.000,00 335,00 5,00     16/3/2018 
 FTSE1806-P1925192.500,00 36,25 6,75     15/6/2018 
 FTSE1806-P1950195.000,00 42,00 7,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P1975197.500,00 48,50 7,75     15/6/2018 
 FTSE1806-P2000200.000,00 55,50 8,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2050205.000,00 72,00 9,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2100210.000,00 91,00 9,50     15/6/2018 
 FTSE1806-P2150215.000,00 113,00 10,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2200220.000,00 138,00 10,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2250225.000,00 166,00 10,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2300230.000,00 196,00 10,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2350235.000,00 229,00 9,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2400240.000,00 264,00 9,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2450245.000,00 302,00 9,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2500250.000,00 341,00 8,00     15/6/2018 
 HTO1709-P10.001.000,00 0,05 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-P11.001.100,00 0,41 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-P12.001.200,00 1,23 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-P13.001.300,00 2,22 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-P14.001.400,00 3,22 -0,20     15/9/2017 
 HTO1709-P15.001.500,00 4,22 -0,20     15/9/2017 
 HTO1709-P16.001.600,00 5,22 -0,20     15/9/2017 
 HTO1709-P5.60560,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-P6.00600,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-P6.40640,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-P6.80680,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-P7.20720,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-P7.60760,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-P8.00800,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-P8.40840,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-P8.80880,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-P9.20920,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-P9.60960,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 HTO1710-P10.001.000,00 0,14 -0,03     20/10/2017 
 HTO1710-P11.001.100,00 0,55 0,00     20/10/2017 
 HTO1710-P12.001.200,00 1,29 -0,16     20/10/2017 
 HTO1710-P13.001.300,00 2,22 -0,20     20/10/2017 
 HTO1710-P14.001.400,00 3,22 -0,20     20/10/2017 
 HTO1710-P15.001.500,00 4,22 -0,20     20/10/2017 
 HTO1710-P16.001.600,00 5,22 -0,20     20/10/2017 
 HTO1710-P8.40840,00 0,00 -0,00     20/10/2017 
 HTO1710-P8.80880,00 0,01 -0,00     20/10/2017 
 HTO1710-P9.20920,00 0,03 -0,01     20/10/2017 
 HTO1710-P9.60960,00 0,06 -0,02     20/10/2017 
 HTO1711-P10.001.000,00 0,20 0,20     17/11/2017 
 HTO1711-P11.001.100,00 0,63 0,63     17/11/2017 
 HTO1711-P12.001.200,00 1,34 1,34     17/11/2017 
 HTO1711-P13.001.300,00 2,23 2,23     17/11/2017 
 HTO1711-P14.001.400,00 3,22 3,22     17/11/2017 
 HTO1711-P15.001.500,00 4,22 4,22     17/11/2017 
 HTO1711-P16.001.600,00 5,22 5,22     17/11/2017 
 HTO1711-P8.40840,00 0,01 0,01     17/11/2017 
 HTO1711-P8.80880,00 0,02 0,02     17/11/2017 
 HTO1711-P9.20920,00 0,06 0,05     17/11/2017 
 HTO1711-P9.60960,00 0,11 0,11     17/11/2017 
 HTO1712-P10.001.000,00 0,26 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P11.001.100,00 0,70 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P12.001.200,00 1,39 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P13.001.300,00 2,25 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P14.001.400,00 3,22 -0,20     15/12/2017 
 HTO1712-P15.001.500,00 4,22 -0,20     15/12/2017 
 HTO1712-P16.001.600,00 5,22 -0,20     15/12/2017 
 HTO1712-P6.40640,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P6.80680,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P7.20720,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P7.60760,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P8.00800,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P8.40840,00 0,02 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P8.80880,00 0,04 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P9.20920,00 0,09 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P9.60960,00 0,16 0,00     15/12/2017 
 HTO1803-P10.001.000,00 0,42 -0,02     16/3/2018 
 HTO1803-P11.001.100,00 0,88 -0,06     16/3/2018 
 HTO1803-P12.001.200,00 1,53 -0,11     16/3/2018 
 HTO1803-P13.001.300,00 2,34 -0,14     16/3/2018 
 HTO1803-P14.001.400,00 3,24 -0,18     16/3/2018 
 HTO1803-P15.001.500,00 4,22 -0,20     16/3/2018 
 HTO1803-P16.001.600,00 5,22 -0,20     16/3/2018 
 HTO1803-P6.40640,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P6.80680,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P7.20720,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P7.60760,00 0,02 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P8.00800,00 0,04 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P8.40840,00 0,07 -0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P8.80880,00 0,12 -0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P9.20920,00 0,19 -0,01     16/3/2018 
 HTO1803-P9.60960,00 0,29 -0,02     16/3/2018 
 HTO1806-P10.001.000,00 0,55 -0,02     15/6/2018 
 HTO1806-P11.001.100,00 1,02 -0,05     15/6/2018 
 HTO1806-P12.001.200,00 1,65 -0,08     15/6/2018 
 HTO1806-P13.001.300,00 2,42 -0,12     15/6/2018 
 HTO1806-P14.001.400,00 3,29 -0,16     15/6/2018 
 HTO1806-P15.001.500,00 4,23 -0,19     15/6/2018 
 HTO1806-P16.001.600,00 5,22 -0,20     15/6/2018 
 HTO1806-P8.00800,00 0,08 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P8.40840,00 0,13 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P8.80880,00 0,20 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P9.20920,00 0,29 -0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P9.60960,00 0,41 -0,01     15/6/2018 
 OPAP1709-P10.001.000,00 0,52 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-P11.001.100,00 1,43 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-P12.001.200,00 2,43 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-P13.001.300,00 3,43 -0,02     15/9/2017 
 OPAP1709-P14.001.400,00 4,43 -0,02     15/9/2017 
 OPAP1709-P15.001.500,00 5,43 -0,02     15/9/2017 
 OPAP1709-P5.20520,00 0,05 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-P5.60560,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-P6.00600,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-P6.40640,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-P6.80680,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-P7.20720,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-P7.60760,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-P8.00800,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-P8.40840,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-P8.80880,00 0,03 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-P9.20920,00 0,10 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-P9.60960,00 0,26 0,00     15/9/2017 
 OPAP1710-P10.001.000,00 0,63 0,01     20/10/2017 
 OPAP1710-P11.001.100,00 1,45 -0,01     20/10/2017 
 OPAP1710-P12.001.200,00 2,43 -0,02     20/10/2017 
 OPAP1710-P13.001.300,00 3,43 -0,02     20/10/2017 
 OPAP1710-P14.001.400,00 4,43 -0,02     20/10/2017 
 OPAP1710-P15.001.500,00 5,43 -0,02     20/10/2017 
 OPAP1710-P7.60760,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 OPAP1710-P8.00800,00 0,01 0,00     20/10/2017 
 OPAP1710-P8.40840,00 0,04 0,01     20/10/2017 
 OPAP1710-P8.80880,00 0,10 0,01     20/10/2017 
 OPAP1710-P9.20920,00 0,22 0,01     20/10/2017 
 OPAP1710-P9.60960,00 0,39 0,01     20/10/2017 
 OPAP1711-P10.001.000,00 0,70 0,70     17/11/2017 
 OPAP1711-P11.001.100,00 1,48 1,48     17/11/2017 
 OPAP1711-P12.001.200,00 2,43 2,43     17/11/2017 
 OPAP1711-P13.001.300,00 3,43 3,43     17/11/2017 
 OPAP1711-P14.001.400,00 4,43 4,43     17/11/2017 
 OPAP1711-P7.60760,00 0,01 0,01     17/11/2017 
 OPAP1711-P8.00800,00 0,03 0,03     17/11/2017 
 OPAP1711-P8.40840,00 0,08 0,08     17/11/2017 
 OPAP1711-P8.80880,00 0,16 0,16     17/11/2017 
 OPAP1711-P9.20920,00 0,29 0,28     17/11/2017 
 OPAP1711-P9.60960,00 0,47 0,47     17/11/2017 
 OPAP1712-P10.001.000,00 0,76 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P11.001.100,00 1,52 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P12.001.200,00 2,44 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P13.001.300,00 3,43 -0,02     15/12/2017 
 OPAP1712-P14.001.400,00 4,43 -0,02     15/12/2017 
 OPAP1712-P15.001.500,00 5,43 -0,02     15/12/2017 
 OPAP1712-P6.00600,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P6.40640,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P6.80680,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P7.20720,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P7.60760,00 0,02 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P8.00800,00 0,06 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P8.40840,00 0,11 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P8.80880,00 0,21 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P9.20920,00 0,34 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P9.60960,00 0,53 0,00     15/12/2017 
 OPAP1803-P10.001.000,00 0,92 0,04     16/3/2018 
 OPAP1803-P11.001.100,00 1,62 0,02     16/3/2018 
 OPAP1803-P12.001.200,00 2,48 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P13.001.300,00 3,43 -0,02     16/3/2018 
 OPAP1803-P14.001.400,00 4,43 -0,02     16/3/2018 
 OPAP1803-P15.001.500,00 5,43 -0,02     16/3/2018 
 OPAP1803-P6.40640,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P6.80680,00 0,02 0,01     16/3/2018 
 OPAP1803-P7.20720,00 0,04 0,01     16/3/2018 
 OPAP1803-P7.60760,00 0,08 0,02     16/3/2018 
 OPAP1803-P8.00800,00 0,14 0,03     16/3/2018 
 OPAP1803-P8.40840,00 0,23 0,03     16/3/2018 
 OPAP1803-P8.80880,00 0,35 0,04     16/3/2018 
 OPAP1803-P9.20920,00 0,50 0,04     16/3/2018 
 OPAP1803-P9.60960,00 0,69 0,04     16/3/2018 
 OPAP1806-P10.001.000,00 1,04 0,06     15/6/2018 
 OPAP1806-P11.001.100,00 1,72 0,04     15/6/2018 
 OPAP1806-P12.001.200,00 2,54 0,03     15/6/2018 
 OPAP1806-P13.001.300,00 3,45 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P14.001.400,00 4,43 -0,02     15/6/2018 
 OPAP1806-P15.001.500,00 5,43 -0,02     15/6/2018 
 OPAP1806-P7.60760,00 0,14 0,03     15/6/2018 
 OPAP1806-P8.00800,00 0,22 0,04     15/6/2018 
 OPAP1806-P8.40840,00 0,32 0,04     15/6/2018 
 OPAP1806-P8.80880,00 0,46 0,05     15/6/2018 
 OPAP1806-P9.20920,00 0,62 0,05     15/6/2018 
 OPAP1806-P9.60960,00 0,81 0,05     15/6/2018 
 PPC1709-P1.50150,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-P1.60160,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-P1.70170,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-P1.80180,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-P1.90190,00 0,02 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-P2.00200,00 0,05 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-P2.20220,00 0,14 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-P2.40240,00 0,29 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-P2.60260,00 0,47 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-P2.80280,00 0,66 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-P3.00300,00 0,86 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-P3.20320,00 1,06 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-P3.40340,00 1,26 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-P3.60360,00 1,46 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-P3.80380,00 1,66 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-P4.00400,00 1,86 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-P4.40440,00 2,26 0,00     15/9/2017 
 PPC1709-P4.80480,00 2,66 0,02     15/9/2017 
 PPC1709-P5.20520,00 3,06 0,02     15/9/2017 
 PPC1709-P5.60560,00 3,46 0,02     15/9/2017 
 PPC1709-P6.00600,00 3,86 0,02     15/9/2017 
 PPC1709-P6.40640,00 4,26 0,02     15/9/2017 
 PPC1709-P6.80680,00 4,66 0,02     15/9/2017 
 PPC1710-P1.50150,00 0,00 -0,00     20/10/2017 
 PPC1710-P1.60160,00 0,01 -0,00     20/10/2017 
 PPC1710-P1.70170,00 0,01 -0,01     20/10/2017 
 PPC1710-P1.80180,00 0,02 -0,01     20/10/2017 
 PPC1710-P1.90190,00 0,05 -0,01     20/10/2017 
 PPC1710-P2.00200,00 0,08 -0,01     20/10/2017 
 PPC1710-P2.20220,00 0,17 -0,01     20/10/2017 
 PPC1710-P2.40240,00 0,31 -0,00     20/10/2017 
 PPC1710-P2.60260,00 0,48 0,01     20/10/2017 
 PPC1710-P2.80280,00 0,66 0,01     20/10/2017 
 PPC1710-P3.00300,00 0,86 0,02     20/10/2017 
 PPC1710-P3.20320,00 1,06 0,02     20/10/2017 
 PPC1710-P3.40340,00 1,26 0,02     20/10/2017 
 PPC1711-P1.60160,00 0,01 0,01     17/11/2017 
 PPC1711-P1.70170,00 0,02 0,02     17/11/2017 
 PPC1711-P1.80180,00 0,04 0,04     17/11/2017 
 PPC1711-P1.90190,00 0,07 0,07     17/11/2017 
 PPC1711-P2.00200,00 0,10 0,10     17/11/2017 
 PPC1711-P2.20220,00 0,20 0,20     17/11/2017 
 PPC1711-P2.40240,00 0,33 0,33     17/11/2017 
 PPC1711-P2.60260,00 0,49 0,49     17/11/2017 
 PPC1711-P2.80280,00 0,67 0,67     17/11/2017 
 PPC1711-P3.00300,00 0,86 0,86     17/11/2017 
 PPC1711-P3.20320,00 1,06 1,06     17/11/2017 
 PPC1712-P1.50150,00 0,01 -0,01     15/12/2017 
 PPC1712-P1.60160,00 0,02 -0,01     15/12/2017 
 PPC1712-P1.70170,00 0,04 -0,01     15/12/2017 
 PPC1712-P1.80180,00 0,06 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P1.90190,00 0,09 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P2.00200,00 0,12 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P2.20220,00 0,22 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P2.40240,00 0,35 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P2.60260,00 0,51 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P2.80280,00 0,68 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P3.00300,00 0,87 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P3.20320,00 1,06 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P3.40340,00 1,26 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P3.60360,00 1,46 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P3.80380,00 1,66 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P4.00400,00 1,86 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P4.40440,00 2,26 0,02     15/12/2017 
 PPC1712-P4.80480,00 2,66 0,02     15/12/2017 
 PPC1712-P5.20520,00 3,06 0,02     15/12/2017 
 PPC1712-P5.60560,00 3,46 0,02     15/12/2017 
 PPC1712-P6.00600,00 3,86 0,02     15/12/2017 
 PPC1712-P6.40640,00 4,26 0,02     15/12/2017 
 PPC1712-P6.80680,00 4,66 0,02     15/12/2017 
 PPC1803-P1.50150,00 0,03 -0,01     16/3/2018 
 PPC1803-P1.60160,00 0,05 -0,01     16/3/2018 
 PPC1803-P1.70170,00 0,07 -0,02     16/3/2018 
 PPC1803-P1.80180,00 0,10 -0,02     16/3/2018 
 PPC1803-P1.90190,00 0,14 -0,02     16/3/2018 
 PPC1803-P2.00200,00 0,18 -0,02     16/3/2018 
 PPC1803-P2.20220,00 0,28 -0,02     16/3/2018 
 PPC1803-P2.40240,00 0,41 -0,02     16/3/2018 
 PPC1803-P2.60260,00 0,56 -0,01     16/3/2018 
 PPC1803-P2.80280,00 0,72 -0,01     16/3/2018 
 PPC1803-P3.00300,00 0,89 -0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P3.20320,00 1,08 0,01     16/3/2018 
 PPC1803-P3.40340,00 1,27 0,01     16/3/2018 
 PPC1803-P3.60360,00 1,46 0,01     16/3/2018 
 PPC1803-P3.80380,00 1,66 0,02     16/3/2018 
 PPC1803-P4.00400,00 1,86 0,02     16/3/2018 
 PPC1803-P4.40440,00 2,26 0,02     16/3/2018 
 PPC1803-P4.80480,00 2,66 0,02     16/3/2018 
 PPC1803-P5.20520,00 3,06 0,02     16/3/2018 
 PPC1803-P5.60560,00 3,46 0,02     16/3/2018 
 PPC1803-P6.00600,00 3,86 0,02     16/3/2018 
 PPC1803-P6.40640,00 4,26 0,02     16/3/2018 
 PPC1803-P6.80680,00 4,66 0,02     16/3/2018 
 PPC1806-P1.50150,00 0,05 -0,02     15/6/2018 
 PPC1806-P1.60160,00 0,08 -0,02     15/6/2018 
 PPC1806-P1.70170,00 0,11 -0,02     15/6/2018 
 PPC1806-P1.80180,00 0,14 -0,02     15/6/2018 
 PPC1806-P1.90190,00 0,18 -0,02     15/6/2018 
 PPC1806-P2.00200,00 0,23 -0,03     15/6/2018 
 PPC1806-P2.20220,00 0,33 -0,03     15/6/2018 
 PPC1806-P2.40240,00 0,46 -0,02     15/6/2018 
 PPC1806-P2.60260,00 0,60 -0,02     15/6/2018 
 PPC1806-P2.80280,00 0,76 -0,02     15/6/2018 
 PPC1806-P3.00300,00 0,92 -0,01     15/6/2018 
 PPC1806-P3.20320,00 1,10 -0,01     15/6/2018 
 PPC1806-P3.40340,00 1,28 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1709-P0.055,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-P0.1010,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-P0.1515,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-P0.2020,00 0,02 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-P0.2525,00 0,05 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-P0.3030,00 0,09 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-P0.3535,00 0,13 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-P0.4040,00 0,17 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-P0.4545,00 0,22 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-P0.5050,00 0,27 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-P3.40340,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-P3.60360,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-P3.80380,00 0,00 -0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-P4.00400,00 0,01 -0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-P4.40440,00 0,04 -0,01     15/9/2017 
 TPEIR1709-P4.80480,00 0,17 -0,02     15/9/2017 
 TPEIR1709-P5.20520,00 0,41 -0,04     15/9/2017 
 TPEIR1709-P5.60560,00 0,75 -0,04     15/9/2017 
 TPEIR1709-P6.00600,00 1,13 -0,04     15/9/2017 
 TPEIR1709-P6.40640,00 1,53 -0,04     15/9/2017 
 TPEIR1709-P6.80680,00 1,93 -0,04     15/9/2017 
 TPEIR1710-P0.055,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P0.1010,00 0,00 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P0.1515,00 0,01 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P0.2020,00 0,03 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P0.2525,00 0,06 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P0.3030,00 0,10 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P0.3535,00 0,14 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P0.4040,00 0,18 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P0.4545,00 0,23 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P0.5050,00 0,27 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P3.40340,00 0,01 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P3.60360,00 0,01 0,00     20/10/2017 
 TPEIR1710-P3.80380,00 0,03 0,01     20/10/2017 
 TPEIR1710-P4.00400,00 0,06 0,01     20/10/2017 
 TPEIR1710-P4.40440,00 0,15 0,02     20/10/2017 
 TPEIR1710-P4.80480,00 0,31 0,02     20/10/2017 
 TPEIR1710-P5.20520,00 0,55 0,01     20/10/2017 
 TPEIR1710-P5.60560,00 0,84 -0,01     20/10/2017 
 TPEIR1710-P6.00600,00 1,18 -0,02     20/10/2017 
 TPEIR1710-P6.40640,00 1,55 -0,03     20/10/2017 
 TPEIR1710-P6.80680,00 1,93 -0,04     20/10/2017 
 TPEIR1711-P3.40340,00 0,02 0,02     17/11/2017 
 TPEIR1711-P3.60360,00 0,03 0,03     17/11/2017 
 TPEIR1711-P3.80380,00 0,06 0,06     17/11/2017 
 TPEIR1711-P4.00400,00 0,10 0,09     17/11/2017 
 TPEIR1711-P4.40440,00 0,21 0,21     17/11/2017 
 TPEIR1711-P4.80480,00 0,38 0,38     17/11/2017 
 TPEIR1711-P5.20520,00 0,61 0,61     17/11/2017 
 TPEIR1711-P5.60560,00 0,90 0,90     17/11/2017 
 TPEIR1711-P6.00600,00 1,22 1,22     17/11/2017 
 TPEIR1711-P6.40640,00 1,58 1,58     17/11/2017 
 TPEIR1711-P6.80680,00 1,95 1,95     17/11/2017 
 TPEIR1712-P0.055,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P0.1010,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P0.1515,00 0,02 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P0.2020,00 0,05 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P0.2525,00 0,08 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P0.3030,00 0,11 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P0.3535,00 0,15 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P0.4040,00 0,19 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P0.4545,00 0,24 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P0.5050,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P3.40340,00 0,03 0,01     15/12/2017 
 TPEIR1712-P3.60360,00 0,06 0,02     15/12/2017 
 TPEIR1712-P3.80380,00 0,09 0,02     15/12/2017 
 TPEIR1712-P4.00400,00 0,13 0,03     15/12/2017 
 TPEIR1712-P4.40440,00 0,26 0,03     15/12/2017 
 TPEIR1712-P4.80480,00 0,44 0,03     15/12/2017 
 TPEIR1712-P5.20520,00 0,67 0,03     15/12/2017 
 TPEIR1712-P5.60560,00 0,95 0,02     15/12/2017 
 TPEIR1712-P6.00600,00 1,26 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P6.40640,00 1,61 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P6.80680,00 1,97 -0,02     15/12/2017 
 TPEIR1803-P0.055,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.1010,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.1515,00 0,03 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.2020,00 0,06 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.2525,00 0,09 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.3030,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.3535,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.4040,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.4545,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.5050,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P3.40340,00 0,10 0,03     16/3/2018 
 TPEIR1803-P3.60360,00 0,13 0,03     16/3/2018 
 TPEIR1803-P3.80380,00 0,19 0,04     16/3/2018 
 TPEIR1803-P4.00400,00 0,24 0,04     16/3/2018 
 TPEIR1803-P4.40440,00 0,39 0,05     16/3/2018 
 TPEIR1803-P4.80480,00 0,59 0,06     16/3/2018 
 TPEIR1803-P5.20520,00 0,83 0,06     16/3/2018 
 TPEIR1803-P5.60560,00 1,09 0,04     16/3/2018 
 TPEIR1803-P6.00600,00 1,39 0,04     16/3/2018 
 TPEIR1803-P6.40640,00 1,71 0,03     16/3/2018 
 TPEIR1803-P6.80680,00 2,05 0,02     16/3/2018 
 TPEIR1806-P0.055,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.1010,00 0,02 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.1515,00 0,04 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.2020,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.2525,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.3030,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.3535,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.4040,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.4545,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.5050,00 0,02 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P3.40340,00 0,16 0,04     15/6/2018 
 TPEIR1806-P3.60360,00 0,21 0,05     15/6/2018 
 TPEIR1806-P3.80380,00 0,27 0,05     15/6/2018 
 TPEIR1806-P4.00400,00 0,34 0,06     15/6/2018 
 TPEIR1806-P4.40440,00 0,50 0,07     15/6/2018 
 TPEIR1806-P4.80480,00 0,71 0,07     15/6/2018 
 TPEIR1806-P5.20520,00 0,95 0,07     15/6/2018 
 TPEIR1806-P5.60560,00 1,21 0,07     15/6/2018 
 TPEIR1806-P6.00600,00 1,49 0,06     15/6/2018 
 TPEIR1806-P6.40640,00 1,81 0,05     15/6/2018 
 TPEIR1806-P6.80680,00 2,13 0,03     15/6/2018 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Dow Jones 0 0 0
Nasdaq 0 0 0
DAX 0 0 0
CAC 0 0 0
SMI 0 0 0
Nikkei 0 0 0
Πλατίνα 0 0 0
Χρυσός 0 0 0
Άργυρος 0 0 0
Πετρέλαιο 0 0 0
Χρυσή Λίρα (Π) 0 0 0