Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €

Call / Put Options

Ανανέωση   |   Συμβόλαια Δεικτών   |   Συμβόλαια Μετοχών
Call Options
SymbolStrikeLastChgBidBidSizeAskAskSizeVolExpire
 TPEIR1809-C5.60560,00 0,06 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C5.20520,00 0,08 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C4.80480,00 0,11 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C4.40440,00 0,15 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C4.00400,00 0,20 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C3.80380,00 0,23 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C3.60360,00 0,27 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C3.40340,00 0,32 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C3.20320,00 0,37 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C3.00300,00 0,43 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C2.80280,00 0,50 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C2.60260,00 0,58 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C2.40240,00 0,68 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C2.20220,00 0,79 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C2.00200,00 0,91 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C1.90190,00 0,97 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C1.80180,00 1,04 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C1.70170,00 1,12 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C1.60160,00 1,19 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C1.50150,00 1,27 0,18     21/9/2018 
 TPEIR1806-C7.20720,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C6.80680,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C6.40640,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C6.00600,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C5.60560,00 0,02 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C5.20520,00 0,03 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C4.80480,00 0,05 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C4.40440,00 0,07 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C4.00400,00 0,11 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C3.80380,00 0,14 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C3.60360,00 0,17 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C3.40340,00 0,21 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C3.20320,00 0,26 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C3.00300,00 0,32 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C2.80280,00 0,40 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C2.60260,00 0,48 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C2.40240,00 0,58 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C2.20220,00 0,70 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C2.00200,00 0,83 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C1.90190,00 0,91 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C1.80180,00 0,98 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C1.70170,00 1,06 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C1.60160,00 1,15 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C1.50150,00 1,24 0,19     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.5050,00 2,21 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.4545,00 2,25 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.4040,00 2,30 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.3535,00 2,35 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.3030,00 2,40 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.2525,00 2,45 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.2020,00 2,50 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.1515,00 2,55 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.1010,00 2,60 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1803-C7.20720,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C6.80680,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C6.40640,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C6.00600,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C5.60560,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C5.20520,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C4.80480,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C4.40440,00 0,02 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C4.00400,00 0,03 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C3.80380,00 0,05 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C3.60360,00 0,07 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C3.40340,00 0,10 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C3.20320,00 0,14 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C3.00300,00 0,20 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C2.80280,00 0,27 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C2.60260,00 0,36 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C2.40240,00 0,47 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C2.20220,00 0,60 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C2.00200,00 0,76 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C1.90190,00 0,84 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C1.80180,00 0,93 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C1.70170,00 1,02 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C1.60160,00 1,11 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C1.50150,00 1,21 0,20     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.5050,00 2,20 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.4545,00 2,25 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.4040,00 2,30 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.3535,00 2,35 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.3030,00 2,40 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.2525,00 2,45 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.2020,00 2,50 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.1515,00 2,55 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.1010,00 2,60 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1802-C3.60360,00 0,04 0,02     16/2/2018 
 TPEIR1802-C3.40340,00 0,06 0,03     16/2/2018 
 TPEIR1802-C3.20320,00 0,10 0,05     16/2/2018 
 TPEIR1802-C3.00300,00 0,15 0,06     16/2/2018 
 TPEIR1802-C2.80280,00 0,21 0,08     16/2/2018 
 TPEIR1802-C2.60260,00 0,31 0,11     16/2/2018 
 TPEIR1802-C2.40240,00 0,42 0,13     16/2/2018 
 TPEIR1802-C2.20220,00 0,57 0,16     16/2/2018 
 TPEIR1802-C2.00200,00 0,73 0,18     16/2/2018 
 TPEIR1802-C1.90190,00 0,82 0,19     16/2/2018 
 TPEIR1802-C1.80180,00 0,91 0,19     16/2/2018 
 TPEIR1802-C1.70170,00 1,01 0,19     16/2/2018 
 TPEIR1802-C1.60160,00 1,11 0,20     16/2/2018 
 TPEIR1802-C1.50150,00 1,21 0,20     16/2/2018 
 TPEIR1801-C3.60360,00 0,01 0,00     19/1/2018 
 TPEIR1801-C3.40340,00 0,02 0,00     19/1/2018 
 TPEIR1801-C3.20320,00 0,05 0,00     19/1/2018 
 TPEIR1801-C3.00300,00 0,09 0,00     19/1/2018 
 TPEIR1801-C2.80280,00 0,15 0,00     19/1/2018 
 TPEIR1801-C2.60260,00 0,26 0,02     19/1/2018 
 TPEIR1801-C2.40240,00 0,37 0,00     19/1/2018 
 TPEIR1801-C2.20220,00 0,53 0,00     19/1/2018 
 TPEIR1801-C2.00200,00 0,71 0,00     19/1/2018 
 TPEIR1801-C1.90190,00 0,81 0,00     19/1/2018 
 TPEIR1801-C1.80180,00 0,91 0,00     19/1/2018 
 TPEIR1801-C1.70170,00 1,00 0,00     19/1/2018 
 TPEIR1801-C1.60160,00 1,10 0,00     19/1/2018 
 TPEIR1801-C1.50150,00 1,20 0,20     19/1/2018 
 TPEIR1712-C7.20720,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C6.80680,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C6.40640,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C6.00600,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C5.60560,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C5.20520,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C4.80480,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C4.40440,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C4.00400,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C3.80380,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C3.60360,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C3.40340,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C3.20320,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C3.00300,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C2.80280,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C2.60260,00 0,11 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C2.40240,00 0,30 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C2.20220,00 0,50 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C2.00200,00 0,70 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C1.90190,00 0,80 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C1.80180,00 0,90 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C1.70170,00 1,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C1.60160,00 1,10 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C1.50150,00 1,20 0,20     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.5050,00 2,20 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.4545,00 2,25 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.4040,00 2,30 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.3535,00 2,35 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.3030,00 2,40 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.2525,00 2,45 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.2020,00 2,50 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.1515,00 2,55 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.1010,00 2,60 0,00     15/12/2017 
 PPC1809-C3.20320,00 0,05 0,01     21/9/2018 
 PPC1809-C3.00300,00 0,07 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-C2.80280,00 0,09 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-C2.60260,00 0,13 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-C2.40240,00 0,16 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-C2.20220,00 0,22 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-C2.00200,00 0,29 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-C1.90190,00 0,33 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-C1.80180,00 0,38 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-C1.70170,00 0,43 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-C1.60160,00 0,49 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-C1.50150,00 0,55 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-C1.40140,00 0,62 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-C1.30130,00 0,70 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-C1.20120,00 0,78 0,06     21/9/2018 
 PPC1806-C3.40340,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C3.20320,00 0,02 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C3.00300,00 0,03 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C2.80280,00 0,05 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C2.60260,00 0,07 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C2.40240,00 0,11 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C2.20220,00 0,16 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C2.00200,00 0,23 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C1.90190,00 0,27 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C1.80180,00 0,32 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C1.70170,00 0,38 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C1.60160,00 0,44 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C1.50150,00 0,51 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C1.40140,00 0,59 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C1.30130,00 0,67 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C1.20120,00 0,76 0,07     15/6/2018 
 PPC1803-C6.80680,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C6.40640,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C6.00600,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C5.60560,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C5.20520,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C4.80480,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C4.40440,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C4.00400,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C3.80380,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C3.60360,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C3.40340,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C3.20320,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C3.00300,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C2.80280,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C2.60260,00 0,02 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C2.40240,00 0,05 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C2.20220,00 0,09 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C2.00200,00 0,15 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C1.90190,00 0,20 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C1.80180,00 0,25 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C1.70170,00 0,31 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C1.60160,00 0,38 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C1.50150,00 0,46 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C1.40140,00 0,55 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C1.30130,00 0,64 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C1.20120,00 0,74 0,07     16/3/2018 
 PPC1802-C3.20320,00 0,00 0,00     16/2/2018 
 PPC1802-C3.00300,00 0,00 0,00     16/2/2018 
 PPC1802-C2.80280,00 0,00 0,00     16/2/2018 
 PPC1802-C2.60260,00 0,01 0,00     16/2/2018 
 PPC1802-C2.40240,00 0,03 0,01     16/2/2018 
 PPC1802-C2.20220,00 0,06 0,02     16/2/2018 
 PPC1802-C2.00200,00 0,12 0,00     16/2/2018 
 PPC1802-C1.90190,00 0,17 0,04     16/2/2018 
 PPC1802-C1.80180,00 0,22 0,04     16/2/2018 
 PPC1802-C1.70170,00 0,29 0,05     16/2/2018 
 PPC1802-C1.60160,00 0,36 0,06     16/2/2018 
 PPC1802-C1.50150,00 0,45 0,06     16/2/2018 
 PPC1802-C1.40140,00 0,54 0,07     16/2/2018 
 PPC1802-C1.30130,00 0,64 0,07     16/2/2018 
 PPC1802-C1.20120,00 0,74 0,07     16/2/2018 
 PPC1801-C3.20320,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 PPC1801-C3.00300,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 PPC1801-C2.80280,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 PPC1801-C2.60260,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 PPC1801-C2.40240,00 0,01 0,00     19/1/2018 
 PPC1801-C2.20220,00 0,03 0,00     19/1/2018 
 PPC1801-C2.00200,00 0,08 0,00     19/1/2018 
 PPC1801-C1.90190,00 0,13 0,00     19/1/2018 
 PPC1801-C1.80180,00 0,19 0,00     19/1/2018 
 PPC1801-C1.70170,00 0,26 0,00     19/1/2018 
 PPC1801-C1.60160,00 0,34 0,00     19/1/2018 
 PPC1801-C1.50150,00 0,44 0,00     19/1/2018 
 PPC1801-C1.40140,00 0,53 0,00     19/1/2018 
 PPC1801-C1.30130,00 0,63 0,00     19/1/2018 
 PPC1801-C1.20120,00 0,73 0,07     19/1/2018 
 PPC1712-C6.80680,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C6.40640,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C6.00600,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C5.60560,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C5.20520,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C4.80480,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C4.40440,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C4.00400,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C3.80380,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C3.60360,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C3.40340,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C3.20320,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C3.00300,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C2.80280,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C2.60260,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C2.40240,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C2.20220,00 0,01 0,01     100 15/12/2017 
 PPC1712-C2.00200,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C1.90190,00 0,04 -0,01     10 15/12/2017 
 PPC1712-C1.80180,00 0,13 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C1.70170,00 0,23 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C1.60160,00 0,33 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C1.50150,00 0,43 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C1.40140,00 0,53 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C1.30130,00 0,63 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-C1.20120,00 0,73 0,07     15/12/2017 
 OPAP1809-C9.60960,00 1,04 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-C9.20920,00 1,27 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-C8.80880,00 1,54 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-C8.40840,00 1,83 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-C8.00800,00 2,16 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-C7.60760,00 2,50 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-C7.20720,00 2,87 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-C6.80680,00 3,24 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-C15.001.500,00 0,02 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-C14.001.400,00 0,05 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-C13.001.300,00 0,11 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-C12.001.200,00 0,24 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-C11.001.100,00 0,46 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-C10.001.000,00 0,84 0,00     21/9/2018 
 OPAP1806-C9.60960,00 0,87 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C9.20920,00 1,11 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C8.80880,00 1,39 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C8.40840,00 1,71 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C8.00800,00 2,06 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C7.60760,00 2,42 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C7.20720,00 2,80 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C6.80680,00 3,19 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C15.001.500,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C14.001.400,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C13.001.300,00 0,04 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C12.001.200,00 0,12 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C11.001.100,00 0,30 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C10.001.000,00 0,66 0,00     15/6/2018 
 OPAP1803-C9.60960,00 0,66 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C9.20920,00 0,93 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C8.80880,00 1,24 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C8.40840,00 1,59 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C8.00800,00 1,97 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C7.60760,00 2,36 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C7.20720,00 2,76 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C6.80680,00 3,15 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C6.40640,00 3,55 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C15.001.500,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C14.001.400,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C13.001.300,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C12.001.200,00 0,03 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C11.001.100,00 0,13 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C10.001.000,00 0,45 0,00     16/3/2018 
 OPAP1802-C9.60960,00 0,58 0,11     16/2/2018 
 OPAP1802-C9.20920,00 0,86 0,14     16/2/2018 
 OPAP1802-C8.80880,00 1,19 0,15     16/2/2018 
 OPAP1802-C8.40840,00 1,56 0,17     16/2/2018 
 OPAP1802-C8.00800,00 1,95 0,18     16/2/2018 
 OPAP1802-C7.60760,00 2,35 0,18     16/2/2018 
 OPAP1802-C15.001.500,00 0,00 0,00     16/2/2018 
 OPAP1802-C14.001.400,00 0,01 0,00     16/2/2018 
 OPAP1802-C13.001.300,00 0,00 0,00     16/2/2018 
 OPAP1802-C12.001.200,00 0,01 0,00     16/2/2018 
 OPAP1802-C11.001.100,00 0,08 0,02     16/2/2018 
 OPAP1802-C10.001.000,00 0,36 0,00     16/2/2018 
 OPAP1801-C9.60960,00 0,48 0,00     19/1/2018 
 OPAP1801-C9.20920,00 0,79 0,00     19/1/2018 
 OPAP1801-C8.80880,00 1,15 0,00     19/1/2018 
 OPAP1801-C8.40840,00 1,54 0,00     19/1/2018 
 OPAP1801-C8.00800,00 1,94 0,00     19/1/2018 
 OPAP1801-C7.60760,00 2,34 0,00     19/1/2018 
 OPAP1801-C15.001.500,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 OPAP1801-C14.001.400,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 OPAP1801-C13.001.300,00 0,01 0,00     19/1/2018 
 OPAP1801-C12.001.200,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 OPAP1801-C11.001.100,00 0,03 0,00     19/1/2018 
 OPAP1801-C10.001.000,00 0,26 0,00     19/1/2018 
 OPAP1712-C9.60960,00 0,33 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C9.20920,00 0,72 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C8.80880,00 1,12 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C8.40840,00 1,52 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C8.00800,00 1,92 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C7.60760,00 2,32 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C7.20720,00 2,72 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C6.80680,00 3,12 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C6.40640,00 3,52 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C6.00600,00 3,92 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C15.001.500,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C14.001.400,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C13.001.300,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C12.001.200,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C11.001.100,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C10.001.000,00 0,01 -0,05     105 15/12/2017 
 HTO1809-C9.60960,00 1,86 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-C9.20920,00 2,17 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-C8.80880,00 2,50 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-C8.40840,00 2,86 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-C8.00800,00 3,22 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-C16.001.600,00 0,04 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-C15.001.500,00 0,08 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-C14.001.400,00 0,16 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-C13.001.300,00 0,31 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-C12.001.200,00 0,58 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-C11.001.100,00 0,98 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-C10.001.000,00 1,57 0,00     21/9/2018 
 HTO1806-C9.60960,00 1,71 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C9.20920,00 2,05 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C8.80880,00 2,40 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C8.40840,00 2,78 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C8.00800,00 3,16 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C16.001.600,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C15.001.500,00 0,03 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C14.001.400,00 0,07 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C13.001.300,00 0,17 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C12.001.200,00 0,39 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C11.001.100,00 0,79 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C10.001.000,00 1,41 0,00     15/6/2018 
 HTO1803-C9.60960,00 1,57 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C9.20920,00 1,94 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C8.80880,00 2,32 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C8.40840,00 2,71 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C8.00800,00 3,11 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C7.60760,00 3,51 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C7.20720,00 3,91 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C6.80680,00 4,30 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C6.40640,00 4,70 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C16.001.600,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C15.001.500,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C14.001.400,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C13.001.300,00 0,05 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C12.001.200,00 0,20 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C11.001.100,00 0,56 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C10.001.000,00 1,23 0,00     16/3/2018 
 HTO1802-C9.60960,00 1,53 0,06     16/2/2018 
 HTO1802-C9.20920,00 1,91 0,06     16/2/2018 
 HTO1802-C8.80880,00 2,30 0,06     16/2/2018 
 HTO1802-C8.40840,00 2,70 0,06     16/2/2018 
 HTO1802-C8.00800,00 3,10 0,06     16/2/2018 
 HTO1802-C16.001.600,00 0,00 0,00     16/2/2018 
 HTO1802-C15.001.500,00 0,00 0,00     16/2/2018 
 HTO1802-C14.001.400,00 0,00 0,00     16/2/2018 
 HTO1802-C13.001.300,00 0,02 0,00     16/2/2018 
 HTO1802-C12.001.200,00 0,12 0,01     16/2/2018 
 HTO1802-C11.001.100,00 0,47 0,03     16/2/2018 
 HTO1802-C10.001.000,00 1,17 0,00     16/2/2018 
 HTO1801-C9.60960,00 1,49 0,00     19/1/2018 
 HTO1801-C9.20920,00 1,89 0,00     19/1/2018 
 HTO1801-C8.80880,00 2,29 0,00     19/1/2018 
 HTO1801-C8.40840,00 2,69 0,00     19/1/2018 
 HTO1801-C8.00800,00 3,09 0,00     19/1/2018 
 HTO1801-C16.001.600,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 HTO1801-C15.001.500,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 HTO1801-C14.001.400,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 HTO1801-C13.001.300,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 HTO1801-C12.001.200,00 0,05 0,00     19/1/2018 
 HTO1801-C11.001.100,00 0,36 0,00     19/1/2018 
 HTO1801-C10.001.000,00 1,11 0,00     19/1/2018 
 HTO1712-C9.60960,00 1,47 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C9.20920,00 1,87 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C8.80880,00 2,27 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C8.40840,00 2,67 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C8.00800,00 3,07 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C7.60760,00 3,47 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C7.20720,00 3,87 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C6.80680,00 4,27 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C6.40640,00 4,67 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C16.001.600,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C15.001.500,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C14.001.400,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C13.001.300,00 0,01 0,01     270 15/12/2017 
 HTO1712-C12.001.200,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C11.001.100,00 0,06 -0,08     14 15/12/2017 
 HTO1712-C10.001.000,00 1,01 -0,06     15/12/2017 
 FTSE1809-C2300230.000,00 138,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C2250225.000,00 153,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C2200220.000,00 169,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C2150215.000,00 186,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C2100210.000,00 205,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C2050205.000,00 225,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C2000200.000,00 247,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1975197.500,00 258,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1950195.000,00 270,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1925192.500,00 283,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1900190.000,00 295,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1875187.500,00 309,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1850185.000,00 322,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1825182.500,00 336,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1800180.000,00 351,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1775177.500,00 366,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1750175.000,00 382,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1725172.500,00 397,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1700170.000,00 414,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1806-C2500250.000,00 53,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2450245.000,00 61,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2400240.000,00 70,50 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2350235.000,00 80,50 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2300230.000,00 92,50 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2250225.000,00 106,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2200220.000,00 120,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2150215.000,00 137,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2100210.000,00 155,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2050205.000,00 175,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2000200.000,00 197,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1975197.500,00 209,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1950195.000,00 221,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1925192.500,00 234,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1900190.000,00 248,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1875187.500,00 261,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1850185.000,00 276,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1825182.500,00 291,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1800180.000,00 307,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1775177.500,00 323,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1750175.000,00 339,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1725172.500,00 356,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1700170.000,00 374,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1803-C2500250.000,00 17,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2450245.000,00 21,75 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2400240.000,00 27,50 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2350235.000,00 34,25 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2300230.000,00 42,75 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2250225.000,00 53,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2200220.000,00 65,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2150215.000,00 79,50 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2100210.000,00 32,00 -64,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2050205.000,00 116,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2000200.000,00 138,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1975197.500,00 150,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1950195.000,00 163,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1925192.500,00 176,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1900190.000,00 191,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1875187.500,00 206,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1850185.000,00 222,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1825182.500,00 239,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1800180.000,00 256,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1775177.500,00 274,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1750175.000,00 293,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1725172.500,00 312,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1700170.000,00 332,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1675167.500,00 353,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1650165.000,00 374,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1625162.500,00 395,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1600160.000,00 417,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1575157.500,00 440,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1802-C2250225.000,00 34,50 0,00     16/2/2018 
 FTSE1802-C2200220.000,00 44,75 0,00     16/2/2018 
 FTSE1802-C2150215.000,00 57,50 0,00     16/2/2018 
 FTSE1802-C2100210.000,00 73,00 0,00     16/2/2018 
 FTSE1802-C2050205.000,00 92,00 0,00     16/2/2018 
 FTSE1802-C2000200.000,00 114,00 0,00     16/2/2018 
 FTSE1802-C1975197.500,00 126,00 0,00     16/2/2018 
 FTSE1802-C1950195.000,00 140,00 0,00     16/2/2018 
 FTSE1802-C1925192.500,00 154,00 0,00     16/2/2018 
 FTSE1802-C1900190.000,00 169,00 0,00     16/2/2018 
 FTSE1802-C1875187.500,00 185,00 0,00     16/2/2018 
 FTSE1802-C1850185.000,00 201,00 0,00     16/2/2018 
 FTSE1802-C1825182.500,00 219,00 0,00     16/2/2018 
 FTSE1802-C1800180.000,00 237,00 0,00     16/2/2018 
 FTSE1802-C1775177.500,00 257,00 0,00     16/2/2018 
 FTSE1802-C1750175.000,00 276,00 0,00     16/2/2018 
 FTSE1801-C2250225.000,00 1,80 0,00     19/1/2018 
 FTSE1801-C2200220.000,00 4,20 0,00     19/1/2018 
 FTSE1801-C2150215.000,00 9,00 0,00     19/1/2018 
 FTSE1801-C2100210.000,00 17,50 0,00     19/1/2018 
 FTSE1801-C2050205.000,00 28,00 -3,50     24 19/1/2018 
 FTSE1801-C2000200.000,00 48,00 -4,50     14 19/1/2018 
 FTSE1801-C1975197.500,00 58,00 -8,00     19/1/2018 
 FTSE1801-C1950195.000,00 75,00 -6,50     19/1/2018 
 FTSE1801-C1925192.500,00 98,50 0,00     19/1/2018 
 FTSE1801-C1900190.000,00 122,00 4,00     28 19/1/2018 
 FTSE1801-C1875187.500,00 138,00 0,00     19/1/2018 
 FTSE1801-C1850185.000,00 160,00 0,00     19/1/2018 
 FTSE1801-C1825182.500,00 182,00 0,00     19/1/2018 
 FTSE1801-C1800180.000,00 206,00 0,00     19/1/2018 
 FTSE1801-C1775177.500,00 230,00 0,00     19/1/2018 
 FTSE1801-C1750175.000,00 254,00 0,00     19/1/2018 
 FTSE1801-C1725172.500,00 279,00 0,00     19/1/2018 
 FTSE1801-C1700170.000,00 303,00 0,00     19/1/2018 
 FTSE1712-C2500250.000,00 0,02 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C2450245.000,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C2400240.000,00 0,02 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C2350235.000,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C2300230.000,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C2250225.000,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C2200220.000,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C2150215.000,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C2100210.000,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C2050205.000,00 0,37 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C2000200.000,00 4,00 -7,50     35 15/12/2017 
 FTSE1712-C1975197.500,00 21,00 -8,00     44 15/12/2017 
 FTSE1712-C1950195.000,00 30,00 -22,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1925192.500,00 47,00 -30,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1900190.000,00 90,00 -12,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1875187.500,00 127,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1850185.000,00 142,00 -10,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1825182.500,00 167,00 -10,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1800180.000,00 202,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1775177.500,00 227,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1750175.000,00 252,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1725172.500,00 277,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1700170.000,00 302,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1675167.500,00 327,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1650165.000,00 352,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1625162.500,00 377,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1600160.000,00 402,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1575157.500,00 427,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1550155.000,00 452,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1525152.500,00 477,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1500150.000,00 502,00 0,00     15/12/2017 
 ETE1809-C0.5555,00 0,04 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.5050,00 0,05 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.4545,00 0,06 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.4040,00 0,07 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.3535,00 0,08 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.3030,00 0,10 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.2525,00 0,12 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.2020,00 0,14 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.1515,00 0,17 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.1010,00 0,21 0,00     21/9/2018 
 ETE1806-C0.6565,00 0,02 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.6060,00 0,02 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.5555,00 0,03 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.5050,00 0,25 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.4545,00 0,04 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.4040,00 0,05 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.3535,00 0,06 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.3030,00 0,08 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.2525,00 0,10 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.2020,00 0,13 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.1515,00 0,16 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.1010,00 0,20 0,00     15/6/2018 
 ETE1803-C0.6565,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.6060,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.5555,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.5050,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.4545,00 0,02 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.4040,00 0,03 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.3535,00 0,04 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.3030,00 0,06 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.2525,00 0,08 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.2020,00 0,11 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.1515,00 0,15 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.1010,00 0,20 0,00     16/3/2018 
 ETE1802-C0.5555,00 0,00 0,00     16/2/2018 
 ETE1802-C0.5050,00 0,01 0,00     16/2/2018 
 ETE1802-C0.4545,00 0,01 0,00     16/2/2018 
 ETE1802-C0.4040,00 0,02 0,00     16/2/2018 
 ETE1802-C0.3535,00 0,03 0,01     16/2/2018 
 ETE1802-C0.3030,00 0,05 0,01     16/2/2018 
 ETE1802-C0.2525,00 0,07 0,01     16/2/2018 
 ETE1802-C0.2020,00 0,11 0,01     16/2/2018 
 ETE1802-C0.1515,00 0,15 0,01     16/2/2018 
 ETE1802-C0.1010,00 0,20 0,01     16/2/2018 
 ETE1801-C0.5555,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 ETE1801-C0.5050,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 ETE1801-C0.4545,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 ETE1801-C0.4040,00 0,01 0,00     19/1/2018 
 ETE1801-C0.3535,00 0,02 0,00     19/1/2018 
 ETE1801-C0.3030,00 0,04 0,00     19/1/2018 
 ETE1801-C0.2525,00 0,06 0,00     19/1/2018 
 ETE1801-C0.2020,00 0,10 0,00     19/1/2018 
 ETE1801-C0.1515,00 0,15 0,00     19/1/2018 
 ETE1801-C0.1010,00 0,20 0,00     19/1/2018 
 ETE1712-C0.6565,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.6060,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.5555,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.5050,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.4545,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.4040,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.3535,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.3030,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.2525,00 0,05 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.2020,00 0,10 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.1515,00 0,15 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.1010,00 0,20 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1809-C2.80280,00 0,08 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C2.60260,00 0,10 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C2.40240,00 0,14 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C2.20220,00 0,18 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C2.00200,00 0,24 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.90190,00 0,27 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.80180,00 0,31 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.70170,00 0,36 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.60160,00 0,41 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.50150,00 0,46 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.40140,00 0,52 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.30130,00 0,59 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.20120,00 0,66 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.10110,00 0,74 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.00100,00 0,83 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C0.9595,00 0,87 0,10     21/9/2018 
 ALPHA1809-C0.9090,00 0,92 0,11     21/9/2018 
 ALPHA1806-C3.20320,00 0,02 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C3.00300,00 0,03 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C2.80280,00 0,04 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C2.60260,00 0,06 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C2.40240,00 0,08 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C2.20220,00 0,12 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C2.00200,00 0,18 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.90190,00 0,21 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.80180,00 0,25 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.70170,00 0,30 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.60160,00 0,35 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.50150,00 0,41 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.40140,00 0,48 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.30130,00 0,55 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.20120,00 0,63 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.10110,00 0,72 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.00100,00 0,81 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C0.9595,00 0,86 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C0.9090,00 0,90 0,11     15/6/2018 
 ALPHA1803-C3.20320,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C3.00300,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C2.80280,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C2.60260,00 0,02 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C2.40240,00 0,03 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C2.20220,00 0,06 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C2.00200,00 0,10 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.90190,00 0,13 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.80180,00 0,17 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.70170,00 0,22 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.60160,00 0,28 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.50150,00 0,35 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.40140,00 0,43 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.30130,00 0,51 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.20120,00 0,60 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.10110,00 0,70 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.00100,00 0,80 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C0.9595,00 0,85 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C0.9090,00 0,90 0,11     16/3/2018 
 ALPHA1802-C2.60260,00 0,01 0,00     16/2/2018 
 ALPHA1802-C2.40240,00 0,02 0,01     16/2/2018 
 ALPHA1802-C2.20220,00 0,04 0,02     16/2/2018 
 ALPHA1802-C2.00200,00 0,07 0,03     16/2/2018 
 ALPHA1802-C1.90190,00 0,10 0,04     16/2/2018 
 ALPHA1802-C1.80180,00 0,14 0,05     16/2/2018 
 ALPHA1802-C1.70170,00 0,20 0,06     16/2/2018 
 ALPHA1802-C1.60160,00 0,26 0,08     16/2/2018 
 ALPHA1802-C1.50150,00 0,33 0,09     16/2/2018 
 ALPHA1802-C1.40140,00 0,41 0,10     16/2/2018 
 ALPHA1802-C1.30130,00 0,50 0,10     16/2/2018 
 ALPHA1802-C1.20120,00 0,60 0,11     16/2/2018 
 ALPHA1802-C1.10110,00 0,70 0,00     16/2/2018 
 ALPHA1802-C1.00100,00 0,79 0,11     16/2/2018 
 ALPHA1802-C0.9595,00 0,84 0,11     16/2/2018 
 ALPHA1801-C2.60260,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 ALPHA1801-C2.40240,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 ALPHA1801-C2.20220,00 0,01 0,00     19/1/2018 
 ALPHA1801-C2.00200,00 0,04 0,00     19/1/2018 
 ALPHA1801-C1.90190,00 0,07 0,00     19/1/2018 
 ALPHA1801-C1.80180,00 0,11 0,00     19/1/2018 
 ALPHA1801-C1.70170,00 0,16 0,00     19/1/2018 
 ALPHA1801-C1.60160,00 0,23 0,00     19/1/2018 
 ALPHA1801-C1.50150,00 0,31 0,00     19/1/2018 
 ALPHA1801-C1.40140,00 0,40 0,00     19/1/2018 
 ALPHA1801-C1.30130,00 0,49 0,00     19/1/2018 
 ALPHA1801-C1.20120,00 0,59 0,00     19/1/2018 
 ALPHA1801-C1.10110,00 0,69 0,00     19/1/2018 
 ALPHA1801-C1.00100,00 0,79 0,00     19/1/2018 
 ALPHA1801-C0.9595,00 0,84 0,11     19/1/2018 
 ALPHA1801-C0.9090,00 0,89 0,11     19/1/2018 
 ALPHA1712-C3.20320,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C3.00300,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C2.80280,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C2.60260,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C2.40240,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C2.20220,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C2.00200,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.90190,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.80180,00 0,02 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.70170,00 0,09 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.60160,00 0,19 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.50150,00 0,29 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.40140,00 0,39 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.30130,00 0,49 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.20120,00 0,59 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.10110,00 0,69 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.00100,00 0,79 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C0.9595,00 0,84 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C0.9090,00 0,89 0,11     15/12/2017 
Put Options
SymbolStrikeLastChgBidBidSizeAskAskSizeVolExpire
 ALPHA1712-P0.9090,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P0.9595,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P1.00100,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P1.10110,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P1.20120,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P1.30130,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P1.40140,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P1.50150,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P1.60160,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P1.70170,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P1.80180,00 0,03 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P1.90190,00 0,11 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P2.00200,00 0,21 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P2.20220,00 0,41 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P2.40240,00 0,61 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P2.60260,00 0,81 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P2.80280,00 1,01 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P3.00300,00 1,21 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P3.20320,00 1,41 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1801-P0.9090,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 ALPHA1801-P0.9595,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 ALPHA1801-P1.00100,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 ALPHA1801-P1.10110,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 ALPHA1801-P1.20120,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 ALPHA1801-P1.30130,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 ALPHA1801-P1.40140,00 0,01 0,00     19/1/2018 
 ALPHA1801-P1.50150,00 0,02 0,00     19/1/2018 
 ALPHA1801-P1.60160,00 0,04 0,00     19/1/2018 
 ALPHA1801-P1.70170,00 0,07 0,00     19/1/2018 
 ALPHA1801-P1.80180,00 0,11 0,00     19/1/2018 
 ALPHA1801-P1.90190,00 0,18 0,00     19/1/2018 
 ALPHA1801-P2.00200,00 0,25 0,00     19/1/2018 
 ALPHA1801-P2.20220,00 0,42 0,00     19/1/2018 
 ALPHA1801-P2.40240,00 0,61 0,00     19/1/2018 
 ALPHA1801-P2.60260,00 0,81 0,00     19/1/2018 
 ALPHA1802-P0.9595,00 0,00 0,00     16/2/2018 
 ALPHA1802-P1.00100,00 0,00 0,00     16/2/2018 
 ALPHA1802-P1.10110,00 0,00 -0,00     16/2/2018 
 ALPHA1802-P1.20120,00 0,00 -0,00     16/2/2018 
 ALPHA1802-P1.30130,00 0,01 0,00     16/2/2018 
 ALPHA1802-P1.40140,00 0,02 -0,01     16/2/2018 
 ALPHA1802-P1.50150,00 0,03 -0,02     16/2/2018 
 ALPHA1802-P1.60160,00 0,06 -0,04     16/2/2018 
 ALPHA1802-P1.70170,00 0,10 -0,05     16/2/2018 
 ALPHA1802-P1.80180,00 0,15 -0,06     16/2/2018 
 ALPHA1802-P1.90190,00 0,21 -0,07     16/2/2018 
 ALPHA1802-P2.00200,00 0,28 -0,08     16/2/2018 
 ALPHA1802-P2.20220,00 0,44 -0,09     16/2/2018 
 ALPHA1802-P2.40240,00 0,62 -0,10     16/2/2018 
 ALPHA1802-P2.60260,00 0,81 0,00     16/2/2018 
 ALPHA1803-P0.9090,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P0.9595,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.00100,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.10110,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.20120,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.30130,00 0,02 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.40140,00 0,03 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.50150,00 0,05 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.60160,00 0,09 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.70170,00 0,13 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.80180,00 0,18 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.90190,00 0,24 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P2.00200,00 0,30 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P2.20220,00 0,46 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P2.40240,00 0,63 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P2.60260,00 0,82 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P2.80280,00 1,01 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P3.00300,00 1,21 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P3.20320,00 1,41 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1806-P0.9090,00 0,00 -0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P0.9595,00 0,01 -0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.00100,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.10110,00 0,02 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.20120,00 0,03 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.30130,00 0,05 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.40140,00 0,07 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.50150,00 0,11 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.60160,00 0,14 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.70170,00 0,19 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.80180,00 0,24 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.90190,00 0,30 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P2.00200,00 0,37 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P2.20220,00 0,51 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P2.40240,00 0,67 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P2.60260,00 0,85 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P2.80280,00 1,03 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P3.00300,00 1,22 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P3.20320,00 1,41 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1809-P0.9090,00 0,01 -0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P0.9595,00 0,02 -0,01     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.00100,00 0,02 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.10110,00 0,04 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.20120,00 0,06 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.30130,00 0,08 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.40140,00 0,11 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.50150,00 0,15 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.60160,00 0,19 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.70170,00 0,24 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.80180,00 0,30 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.90190,00 0,36 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P2.00200,00 0,42 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P2.20220,00 0,56 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P2.40240,00 0,72 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P2.60260,00 0,88 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P2.80280,00 1,06 0,00     21/9/2018 
 ETE1712-P0.1010,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.1515,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.2020,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.2525,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.3030,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.3535,00 0,05 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.4040,00 0,10 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.4545,00 0,15 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.5050,00 0,20 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.5555,00 0,25 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.6060,00 0,30 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.6565,00 0,35 0,00     15/12/2017 
 ETE1801-P0.1010,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 ETE1801-P0.1515,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 ETE1801-P0.2020,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 ETE1801-P0.2525,00 0,01 0,00     19/1/2018 
 ETE1801-P0.3030,00 0,03 0,00     19/1/2018 
 ETE1801-P0.3535,00 0,07 0,00     19/1/2018 
 ETE1801-P0.4040,00 0,11 0,00     19/1/2018 
 ETE1801-P0.4545,00 0,15 0,00     19/1/2018 
 ETE1801-P0.5050,00 0,20 0,00     19/1/2018 
 ETE1801-P0.5555,00 0,25 0,00     19/1/2018 
 ETE1802-P0.1010,00 0,00 0,00     16/2/2018 
 ETE1802-P0.1515,00 0,00 -0,00     16/2/2018 
 ETE1802-P0.2020,00 0,01 -0,00     16/2/2018 
 ETE1802-P0.2525,00 0,02 -0,00     16/2/2018 
 ETE1802-P0.3030,00 0,05 -0,01     16/2/2018 
 ETE1802-P0.3535,00 0,08 -0,01     16/2/2018 
 ETE1802-P0.4040,00 0,12 -0,01     16/2/2018 
 ETE1802-P0.4545,00 0,16 -0,01     16/2/2018 
 ETE1802-P0.5050,00 0,21 0,00     16/2/2018 
 ETE1802-P0.5555,00 0,25 -0,01     16/2/2018 
 ETE1803-P0.1010,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.1515,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.2020,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.2525,00 0,03 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.3030,00 0,05 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.3535,00 0,09 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.4040,00 0,13 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.4545,00 0,17 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.5050,00 0,21 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.5555,00 0,26 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.6060,00 0,30 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.6565,00 0,35 0,00     16/3/2018 
 ETE1806-P0.1010,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.1515,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.2020,00 0,03 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.2525,00 0,05 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.3030,00 0,08 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.3535,00 0,11 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.4040,00 0,15 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.4545,00 0,19 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.5050,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.5555,00 0,27 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.6060,00 0,32 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.6565,00 0,36 0,00     15/6/2018 
 ETE1809-P0.1010,00 0,01 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.1515,00 0,02 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.2020,00 0,04 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.2525,00 0,06 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.3030,00 0,09 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.3535,00 0,13 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.4040,00 0,16 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.4545,00 0,20 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.5050,00 0,24 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.5555,00 0,29 0,00     21/9/2018 
 FTSE1712-P1500150.000,00 0,02 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1525152.500,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1550155.000,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1575157.500,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1600160.000,00 0,02 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1625162.500,00 0,07 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1650165.000,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1675167.500,00 0,03 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1700170.000,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1725172.500,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1750175.000,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1775177.500,00 0,02 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1800180.000,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1825182.500,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1850185.000,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1875187.500,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1900190.000,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1925192.500,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1950195.000,00 0,21 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1975197.500,00 2,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2000200.000,00 9,50 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2050205.000,00 48,25 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2100210.000,00 98,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2150215.000,00 148,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2200220.000,00 198,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2250225.000,00 248,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2300230.000,00 298,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2350235.000,00 348,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2400240.000,00 398,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2450245.000,00 448,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2500250.000,00 498,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1801-P1700170.000,00 0,18 0,00     19/1/2018 
 FTSE1801-P1725172.500,00 0,37 0,00     19/1/2018 
 FTSE1801-P1750175.000,00 0,72 0,00     19/1/2018 
 FTSE1801-P1775177.500,00 1,30 0,00     19/1/2018 
 FTSE1801-P1800180.000,00 2,30 0,00     19/1/2018 
 FTSE1801-P1825182.500,00 3,90 0,00     19/1/2018 
 FTSE1801-P1850185.000,00 6,20 0,00     19/1/2018 
 FTSE1801-P1875187.500,00 9,50 0,00     19/1/2018 
 FTSE1801-P1900190.000,00 14,00 0,00     19/1/2018 
 FTSE1801-P1925192.500,00 20,00 0,00     19/1/2018 
 FTSE1801-P1950195.000,00 30,00 2,25     10 19/1/2018 
 FTSE1801-P1975197.500,00 37,50 0,00     19/1/2018 
 FTSE1801-P2000200.000,00 42,00 -7,00     12 19/1/2018 
 FTSE1801-P2050205.000,00 78,00 0,00     19/1/2018 
 FTSE1801-P2100210.000,00 114,00 0,00     19/1/2018 
 FTSE1801-P2150215.000,00 155,00 0,00     19/1/2018 
 FTSE1801-P2200220.000,00 200,00 0,00     19/1/2018 
 FTSE1801-P2250225.000,00 248,00 0,00     19/1/2018 
 FTSE1802-P1750175.000,00 23,50 0,00     16/2/2018 
 FTSE1802-P1775177.500,00 28,50 0,00     16/2/2018 
 FTSE1802-P1800180.000,00 34,25 0,00     16/2/2018 
 FTSE1802-P1825182.500,00 40,75 0,00     16/2/2018 
 FTSE1802-P1850185.000,00 48,00 0,00     16/2/2018 
 FTSE1802-P1875187.500,00 56,00 0,00     16/2/2018 
 FTSE1802-P1900190.000,00 65,50 0,00     16/2/2018 
 FTSE1802-P1925192.500,00 75,00 0,00     16/2/2018 
 FTSE1802-P1950195.000,00 86,00 0,00     16/2/2018 
 FTSE1802-P1975197.500,00 97,50 0,00     16/2/2018 
 FTSE1802-P2000200.000,00 110,00 0,00     16/2/2018 
 FTSE1802-P2050205.000,00 138,00 0,00     16/2/2018 
 FTSE1802-P2100210.000,00 169,00 0,00     16/2/2018 
 FTSE1802-P2150215.000,00 203,00 0,00     16/2/2018 
 FTSE1802-P2200220.000,00 240,00 0,00     16/2/2018 
 FTSE1802-P2250225.000,00 280,00 0,00     16/2/2018 
 FTSE1803-P1575157.500,00 10,25 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1600160.000,00 12,50 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1625162.500,00 15,25 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1650165.000,00 18,75 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1675167.500,00 22,50 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1700170.000,00 26,75 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1725172.500,00 31,50 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1750175.000,00 37,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1775177.500,00 43,25 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1800180.000,00 50,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1825182.500,00 57,50 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1850185.000,00 66,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1875187.500,00 75,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1900190.000,00 84,50 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1925192.500,00 95,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1950195.000,00 106,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1975197.500,00 118,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2000200.000,00 131,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2050205.000,00 158,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2100210.000,00 189,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2150215.000,00 222,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2200220.000,00 257,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2250225.000,00 295,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2300230.000,00 334,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2350235.000,00 376,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2400240.000,00 419,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2450245.000,00 463,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2500250.000,00 508,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1806-P1700170.000,00 60,50 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P1725172.500,00 67,50 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P1750175.000,00 75,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P1775177.500,00 83,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P1800180.000,00 91,50 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P1825182.500,00 101,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P1850185.000,00 111,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P1875187.500,00 121,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P1900190.000,00 132,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P1925192.500,00 143,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P1950195.000,00 155,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P1975197.500,00 167,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2000200.000,00 180,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2050205.000,00 208,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2100210.000,00 237,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2150215.000,00 268,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2200220.000,00 301,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2250225.000,00 336,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2300230.000,00 373,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2350235.000,00 410,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2400240.000,00 449,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2450245.000,00 490,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2500250.000,00 531,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1809-P1700170.000,00 91,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1725172.500,00 99,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1750175.000,00 108,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1775177.500,00 117,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1800180.000,00 127,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1825182.500,00 137,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1850185.000,00 147,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1875187.500,00 158,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1900190.000,00 169,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1925192.500,00 181,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1950195.000,00 194,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1975197.500,00 206,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2000200.000,00 219,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2050205.000,00 247,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2100210.000,00 276,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2150215.000,00 306,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2200220.000,00 338,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2250225.000,00 372,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2300230.000,00 406,00 0,00     21/9/2018 
 HTO1712-P10.001.000,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P11.001.100,00 0,05 -0,02     29 15/12/2017 
 HTO1712-P12.001.200,00 0,93 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P13.001.300,00 1,93 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P14.001.400,00 2,93 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P15.001.500,00 3,93 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P16.001.600,00 4,93 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P6.40640,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P6.80680,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P7.20720,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P7.60760,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P8.00800,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P8.40840,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P8.80880,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P9.20920,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P9.60960,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 HTO1801-P10.001.000,00 0,02 0,00     19/1/2018 
 HTO1801-P11.001.100,00 0,27 0,00     19/1/2018 
 HTO1801-P12.001.200,00 0,97 0,00     19/1/2018 
 HTO1801-P13.001.300,00 1,93 0,00     19/1/2018 
 HTO1801-P14.001.400,00 2,93 0,00     19/1/2018 
 HTO1801-P15.001.500,00 3,93 0,00     19/1/2018 
 HTO1801-P16.001.600,00 4,93 0,00     19/1/2018 
 HTO1801-P8.00800,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 HTO1801-P8.40840,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 HTO1801-P8.80880,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 HTO1801-P9.20920,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 HTO1801-P9.60960,00 0,01 0,00     19/1/2018 
 HTO1802-P10.001.000,00 0,07 0,00     16/2/2018 
 HTO1802-P11.001.100,00 0,36 -0,03     16/2/2018 
 HTO1802-P12.001.200,00 1,02 -0,05     16/2/2018 
 HTO1802-P13.001.300,00 1,93 -0,06     16/2/2018 
 HTO1802-P14.001.400,00 2,93 -0,06     16/2/2018 
 HTO1802-P15.001.500,00 3,93 -0,06     16/2/2018 
 HTO1802-P16.001.600,00 4,93 -0,06     16/2/2018 
 HTO1802-P8.00800,00 0,00 0,00     16/2/2018 
 HTO1802-P8.40840,00 0,00 0,00     16/2/2018 
 HTO1802-P8.80880,00 0,00 0,00     16/2/2018 
 HTO1802-P9.20920,00 0,01 -0,00     16/2/2018 
 HTO1802-P9.60960,00 0,03 -0,00     16/2/2018 
 HTO1803-P10.001.000,00 0,11 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P11.001.100,00 0,44 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P12.001.200,00 1,08 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P13.001.300,00 1,95 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P14.001.400,00 2,93 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P15.001.500,00 3,93 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P16.001.600,00 4,93 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P6.40640,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P6.80680,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P7.20720,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P7.60760,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P8.00800,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P8.40840,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P8.80880,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P9.20920,00 0,02 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P9.60960,00 0,05 0,00     16/3/2018 
 HTO1806-P10.001.000,00 0,24 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P11.001.100,00 0,62 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P12.001.200,00 1,22 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P13.001.300,00 2,02 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P14.001.400,00 2,94 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P15.001.500,00 3,93 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P16.001.600,00 4,93 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P8.00800,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P8.40840,00 0,02 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P8.80880,00 0,04 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P9.20920,00 0,08 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P9.60960,00 0,15 0,00     15/6/2018 
 HTO1809-P10.001.000,00 0,35 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-P11.001.100,00 0,76 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-P12.001.200,00 1,35 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-P13.001.300,00 2,10 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-P14.001.400,00 2,97 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-P15.001.500,00 3,93 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-P16.001.600,00 4,93 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-P8.00800,00 0,03 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-P8.40840,00 0,06 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-P8.80880,00 0,10 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-P9.20920,00 0,16 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-P9.60960,00 0,24 0,00     21/9/2018 
 OPAP1712-P10.001.000,00 0,14 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P11.001.100,00 1,08 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P12.001.200,00 2,08 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P13.001.300,00 3,08 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P14.001.400,00 4,08 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P15.001.500,00 5,08 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P6.00600,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P6.40640,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P6.80680,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P7.20720,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P7.60760,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P8.00800,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P8.40840,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P8.80880,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P9.20920,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P9.60960,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 OPAP1801-P10.001.000,00 0,32 0,00     19/1/2018 
 OPAP1801-P11.001.100,00 1,09 0,00     19/1/2018 
 OPAP1801-P12.001.200,00 2,08 0,00     19/1/2018 
 OPAP1801-P13.001.300,00 3,08 0,00     19/1/2018 
 OPAP1801-P14.001.400,00 4,08 0,00     19/1/2018 
 OPAP1801-P15.001.500,00 5,08 -0,18     19/1/2018 
 OPAP1801-P7.60760,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 OPAP1801-P8.00800,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 OPAP1801-P8.40840,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 OPAP1801-P8.80880,00 0,01 0,00     19/1/2018 
 OPAP1801-P9.20920,00 0,05 0,00     19/1/2018 
 OPAP1801-P9.60960,00 0,15 0,00     19/1/2018 
 OPAP1802-P10.001.000,00 0,41 0,00     16/2/2018 
 OPAP1802-P11.001.100,00 1,13 -0,16     16/2/2018 
 OPAP1802-P12.001.200,00 2,08 -0,18     16/2/2018 
 OPAP1802-P13.001.300,00 3,08 -0,18     16/2/2018 
 OPAP1802-P14.001.400,00 4,08 -0,18     16/2/2018 
 OPAP1802-P15.001.500,00 5,08 -0,18     16/2/2018 
 OPAP1802-P7.60760,00 0,00 0,00     16/2/2018 
 OPAP1802-P8.00800,00 0,00 -0,00     16/2/2018 
 OPAP1802-P8.40840,00 0,01 -0,01     16/2/2018 
 OPAP1802-P8.80880,00 0,04 -0,02     16/2/2018 
 OPAP1802-P9.20920,00 0,11 -0,04     16/2/2018 
 OPAP1802-P9.60960,00 0,23 -0,07     16/2/2018 
 OPAP1803-P10.001.000,00 0,48 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P11.001.100,00 1,17 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P12.001.200,00 2,08 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P13.001.300,00 3,08 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P14.001.400,00 4,08 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P15.001.500,00 5,08 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P6.40640,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P6.80680,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P7.20720,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P7.60760,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P8.00800,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P8.40840,00 0,03 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P8.80880,00 0,08 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P9.20920,00 0,16 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P9.60960,00 0,29 0,00     16/3/2018 
 OPAP1806-P10.001.000,00 0,64 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P11.001.100,00 1,29 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P12.001.200,00 2,13 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P13.001.300,00 3,08 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P14.001.400,00 4,08 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P15.001.500,00 5,08 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P6.80680,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P7.20720,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P7.60760,00 0,03 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P8.00800,00 0,06 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P8.40840,00 0,11 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P8.80880,00 0,19 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P9.20920,00 0,30 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P9.60960,00 0,45 0,00     15/6/2018 
 OPAP1809-P10.001.000,00 0,78 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-P11.001.100,00 1,40 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-P12.001.200,00 2,19 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-P13.001.300,00 3,10 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-P14.001.400,00 4,08 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-P15.001.500,00 5,08 -0,18     21/9/2018 
 OPAP1809-P6.80680,00 0,02 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-P7.20720,00 0,04 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-P7.60760,00 0,07 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-P8.00800,00 0,12 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-P8.40840,00 0,19 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-P8.80880,00 0,28 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-P9.20920,00 0,42 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-P9.60960,00 0,58 0,00     21/9/2018 
 PPC1712-P1.20120,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P1.30130,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P1.40140,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P1.50150,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P1.60160,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P1.70170,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P1.80180,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P1.90190,00 0,02 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P2.00200,00 0,08 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P2.20220,00 0,27 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P2.40240,00 0,47 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P2.60260,00 0,67 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P2.80280,00 0,87 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P3.00300,00 1,07 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P3.20320,00 1,27 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P3.40340,00 1,47 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P3.60360,00 1,67 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P3.80380,00 1,87 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P4.00400,00 2,07 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P4.40440,00 2,47 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P4.80480,00 2,87 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P5.20520,00 3,27 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P5.60560,00 3,67 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P6.00600,00 4,07 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P6.40640,00 4,47 0,00     15/12/2017 
 PPC1712-P6.80680,00 4,87 0,00     15/12/2017 
 PPC1801-P1.20120,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 PPC1801-P1.30130,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 PPC1801-P1.40140,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 PPC1801-P1.50150,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 PPC1801-P1.60160,00 0,01 0,00     19/1/2018 
 PPC1801-P1.70170,00 0,03 0,00     19/1/2018 
 PPC1801-P1.80180,00 0,05 0,00     19/1/2018 
 PPC1801-P1.90190,00 0,09 0,00     19/1/2018 
 PPC1801-P2.00200,00 0,15 0,00     19/1/2018 
 PPC1801-P2.20220,00 0,30 0,00     19/1/2018 
 PPC1801-P2.40240,00 0,48 0,00     19/1/2018 
 PPC1801-P2.60260,00 0,67 0,00     19/1/2018 
 PPC1801-P2.80280,00 0,87 0,00     19/1/2018 
 PPC1801-P3.00300,00 1,07 0,00     19/1/2018 
 PPC1801-P3.20320,00 1,27 -0,07     19/1/2018 
 PPC1802-P1.20120,00 0,00 0,00     16/2/2018 
 PPC1802-P1.30130,00 0,00 -0,00     16/2/2018 
 PPC1802-P1.40140,00 0,01 -0,00     16/2/2018 
 PPC1802-P1.50150,00 0,01 -0,01     16/2/2018 
 PPC1802-P1.60160,00 0,03 -0,01     16/2/2018 
 PPC1802-P1.70170,00 0,05 -0,02     16/2/2018 
 PPC1802-P1.80180,00 0,08 -0,03     16/2/2018 
 PPC1802-P1.90190,00 0,13 -0,03     16/2/2018 
 PPC1802-P2.00200,00 0,18 -0,04     16/2/2018 
 PPC1802-P2.20220,00 0,32 -0,05     16/2/2018 
 PPC1802-P2.40240,00 0,49 -0,06     16/2/2018 
 PPC1802-P2.60260,00 0,68 -0,07     16/2/2018 
 PPC1802-P2.80280,00 0,87 -0,07     16/2/2018 
 PPC1802-P3.00300,00 1,07 -0,07     16/2/2018 
 PPC1802-P3.20320,00 1,27 -0,07     16/2/2018 
 PPC1803-P1.20120,00 0,00 -0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P1.30130,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P1.40140,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P1.50150,00 0,03 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P1.60160,00 0,04 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P1.70170,00 0,07 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P1.80180,00 0,11 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P1.90190,00 0,16 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P2.00200,00 0,21 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P2.20220,00 0,35 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P2.40240,00 0,51 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P2.60260,00 0,69 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P2.80280,00 0,88 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P3.00300,00 1,07 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P3.20320,00 1,27 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P3.40340,00 1,47 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P3.60360,00 1,67 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P3.80380,00 1,87 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P4.00400,00 2,07 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P4.40440,00 2,47 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P4.80480,00 2,87 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P5.20520,00 3,27 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P5.60560,00 3,67 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P6.00600,00 4,07 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P6.40640,00 4,47 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P6.80680,00 4,87 0,00     16/3/2018 
 PPC1806-P1.20120,00 0,01 -0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P1.30130,00 0,03 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P1.40140,00 0,04 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P1.50150,00 0,06 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P1.60160,00 0,09 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P1.70170,00 0,13 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P1.80180,00 0,17 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P1.90190,00 0,22 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P2.00200,00 0,28 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P2.20220,00 0,41 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P2.40240,00 0,56 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P2.60260,00 0,72 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P2.80280,00 0,90 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P3.00300,00 1,08 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P3.20320,00 1,28 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P3.40340,00 1,47 0,00     15/6/2018 
 PPC1809-P1.20120,00 0,03 -0,01     21/9/2018 
 PPC1809-P1.30130,00 0,05 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P1.40140,00 0,07 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P1.50150,00 0,10 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P1.60160,00 0,14 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P1.70170,00 0,18 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P1.80180,00 0,22 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P1.90190,00 0,27 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P2.00200,00 0,33 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P2.20220,00 0,46 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P2.40240,00 0,60 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P2.60260,00 0,76 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P2.80280,00 0,93 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P3.00300,00 1,11 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P3.20320,00 1,29 -0,07     21/9/2018 
 TPEIR1712-P0.1010,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P0.1515,00 0,02 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P0.2020,00 0,05 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P0.2525,00 0,08 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P0.3030,00 0,11 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P0.3535,00 0,15 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P0.4040,00 0,19 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P0.4545,00 0,24 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P0.5050,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P1.50150,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P1.60160,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P1.70170,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P1.80180,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P1.90190,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P2.00200,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P2.20220,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P2.40240,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P2.60260,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P2.80280,00 0,11 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P3.00300,00 0,30 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P3.20320,00 0,50 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P3.40340,00 0,70 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P3.60360,00 0,90 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P3.80380,00 1,10 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P4.00400,00 1,30 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P4.40440,00 1,70 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P4.80480,00 2,10 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P5.20520,00 2,50 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P5.60560,00 2,90 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P6.00600,00 3,30 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P6.40640,00 3,70 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P6.80680,00 4,10 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P7.20720,00 4,50 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1801-P1.50150,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 TPEIR1801-P1.60160,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 TPEIR1801-P1.70170,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 TPEIR1801-P1.80180,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 TPEIR1801-P1.90190,00 0,00 0,00     19/1/2018 
 TPEIR1801-P2.00200,00 0,01 0,00     19/1/2018 
 TPEIR1801-P2.20220,00 0,03 0,00     19/1/2018 
 TPEIR1801-P2.40240,00 0,07 0,00     19/1/2018 
 TPEIR1801-P2.60260,00 0,14 0,00     19/1/2018 
 TPEIR1801-P2.80280,00 0,24 0,00     19/1/2018 
 TPEIR1801-P3.00300,00 0,38 0,00     19/1/2018 
 TPEIR1801-P3.20320,00 0,54 0,00     19/1/2018 
 TPEIR1801-P3.40340,00 0,72 0,00     19/1/2018 
 TPEIR1801-P3.60360,00 0,91 0,00     19/1/2018 
 TPEIR1802-P1.50150,00 0,00 -0,00     16/2/2018 
 TPEIR1802-P1.60160,00 0,00 -0,00     16/2/2018 
 TPEIR1802-P1.70170,00 0,00 -0,01     16/2/2018 
 TPEIR1802-P1.80180,00 0,01 0,00     16/2/2018 
 TPEIR1802-P1.90190,00 0,02 0,00     16/2/2018 
 TPEIR1802-P2.00200,00 0,03 0,00     16/2/2018 
 TPEIR1802-P2.20220,00 0,06 0,00     16/2/2018 
 TPEIR1802-P2.40240,00 0,11 0,00     16/2/2018 
 TPEIR1802-P2.60260,00 0,20 0,00     16/2/2018 
 TPEIR1802-P2.80280,00 0,31 0,00     16/2/2018 
 TPEIR1802-P3.00300,00 0,44 0,00     16/2/2018 
 TPEIR1802-P3.20320,00 0,59 0,00     16/2/2018 
 TPEIR1802-P3.40340,00 0,75 0,00     16/2/2018 
 TPEIR1802-P3.60360,00 0,93 -0,18     16/2/2018 
 TPEIR1803-P0.000,07 4,50 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.1010,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.1515,00 0,03 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.2020,00 0,06 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.2525,00 0,09 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.3030,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.3535,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.4040,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.4545,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.5050,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P1.50150,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P1.60160,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P1.70170,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P1.80180,00 0,02 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P1.90190,00 0,03 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P2.00200,00 0,05 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P2.20220,00 0,09 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P2.40240,00 0,16 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P2.60260,00 0,24 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P2.80280,00 0,35 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P3.00300,00 0,48 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P3.20320,00 0,63 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P3.40340,00 0,79 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P3.60360,00 0,96 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P3.80380,00 1,14 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P4.00400,00 1,32 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P4.40440,00 1,71 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P4.80480,00 2,10 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P5.20520,00 2,50 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1806-P0.000,03 0,59 -0,12     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.000,01 0,02 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1809-P0.000,01 0,05 0,00     21/9/2018 
 TPEIR18R0.050,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 TPEIR18R0.100,00 0,02 0,00     15/6/2018 
 TPEIR18R0.150,00 0,04 0,00     15/6/2018 
 TPEIR18R0.200,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 TPEIR18R0.250,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 TPEIR18R0.300,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 TPEIR18R0.350,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 TPEIR18R0.400,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 TPEIR18R0.450,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 TPEIR18R0.500,00 0,02 0,00     15/6/2018 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Dow Jones 0 0 0
Nasdaq 0 0 0
DAX 0 0 0
CAC 0 0 0
SMI 0 0 0
Nikkei 0 0 0
Πλατίνα 0 0 0
Χρυσός 0 0 0
Άργυρος 0 0 0
Πετρέλαιο 0 0 0
Χρυσή Λίρα (Π) 0 0 0