Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €

Call / Put Options

Ανανέωση   |   Συμβόλαια Δεικτών   |   Συμβόλαια Μετοχών
Call Options
SymbolStrikeLastChgBidBidSizeAskAskSizeVolExpire
 TPEIR1812-C5.60560,00 0,10 -0,01     21/12/2018 
 TPEIR1812-C5.20520,00 0,14 -0,02     21/12/2018 
 TPEIR1812-C4.80480,00 0,19 -0,03     21/12/2018 
 TPEIR1812-C4.40440,00 0,27 -0,02     21/12/2018 
 TPEIR1812-C4.00400,00 0,37 -0,03     21/12/2018 
 TPEIR1812-C3.80380,00 0,43 -0,04     21/12/2018 
 TPEIR1812-C3.60360,00 0,50 -0,04     21/12/2018 
 TPEIR1812-C3.40340,00 0,58 -0,05     21/12/2018 
 TPEIR1812-C3.20320,00 0,68 -0,05     21/12/2018 
 TPEIR1812-C3.00300,00 0,78 -0,06     21/12/2018 
 TPEIR1812-C2.80280,00 0,90 -0,05     21/12/2018 
 TPEIR1812-C2.60260,00 1,03 -0,06     21/12/2018 
 TPEIR1812-C2.40240,00 1,17 -0,06     21/12/2018 
 TPEIR1812-C2.20220,00 1,33 -0,06     21/12/2018 
 TPEIR1812-C2.00200,00 1,49 -0,07     21/12/2018 
 TPEIR1812-C1.90190,00 1,58 -0,07     21/12/2018 
 TPEIR1809-C5.60560,00 0,05 -0,01     21/9/2018 
 TPEIR1809-C5.20520,00 0,08 -0,01     21/9/2018 
 TPEIR1809-C4.80480,00 0,12 -0,02     21/9/2018 
 TPEIR1809-C4.40440,00 0,18 -0,02     21/9/2018 
 TPEIR1809-C4.00400,00 0,27 -0,03     21/9/2018 
 TPEIR1809-C3.80380,00 0,33 -0,04     21/9/2018 
 TPEIR1809-C3.60360,00 0,40 -0,04     21/9/2018 
 TPEIR1809-C3.40340,00 0,48 -0,05     21/9/2018 
 TPEIR1809-C3.20320,00 0,58 -0,05     21/9/2018 
 TPEIR1809-C3.00300,00 0,69 -0,05     21/9/2018 
 TPEIR1809-C2.80280,00 0,81 -0,06     21/9/2018 
 TPEIR1809-C2.60260,00 0,96 -0,07     21/9/2018 
 TPEIR1809-C2.40240,00 1,11 -0,06     21/9/2018 
 TPEIR1809-C2.20220,00 1,28 -0,07     21/9/2018 
 TPEIR1809-C2.00200,00 1,46 -0,07     21/9/2018 
 TPEIR1809-C1.90190,00 1,55 -0,07     21/9/2018 
 TPEIR1809-C1.80180,00 1,65 -0,07     21/9/2018 
 TPEIR1809-C1.70170,00 1,74 -0,07     21/9/2018 
 TPEIR1809-C1.60160,00 1,84 -0,07     21/9/2018 
 TPEIR1809-C1.50150,00 1,94 -0,07     21/9/2018 
 TPEIR1806-C7.20720,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C6.80680,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C6.40640,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C6.00600,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C5.60560,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C5.20520,00 0,02 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C4.80480,00 0,03 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C4.40440,00 0,07 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C4.00400,00 0,13 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C3.80380,00 0,19 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C3.60360,00 0,25 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C3.40340,00 0,33 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C3.20320,00 0,44 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C3.00300,00 0,56 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C2.80280,00 0,71 -0,06     15/6/2018 
 TPEIR1806-C2.60260,00 0,87 -0,07     15/6/2018 
 TPEIR1806-C2.40240,00 1,05 -0,07     15/6/2018 
 TPEIR1806-C2.20220,00 1,24 -0,07     15/6/2018 
 TPEIR1806-C2.00200,00 1,43 -0,07     15/6/2018 
 TPEIR1806-C1.90190,00 1,53 -0,07     15/6/2018 
 TPEIR1806-C1.80180,00 1,63 -0,07     15/6/2018 
 TPEIR1806-C1.70170,00 1,73 -0,07     15/6/2018 
 TPEIR1806-C1.60160,00 1,83 -0,07     15/6/2018 
 TPEIR1806-C1.50150,00 1,93 -0,07     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.5050,00 2,92 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.4545,00 2,97 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.4040,00 3,02 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.3535,00 3,07 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.3030,00 3,12 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.2525,00 3,17 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.2020,00 3,22 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.1515,00 3,27 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.1010,00 3,32 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.055,00 3,37 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1805-C5.20520,00 0,01 -0,00     18/5/2018 
 TPEIR1805-C4.80480,00 0,01 -0,01     18/5/2018 
 TPEIR1805-C4.40440,00 0,04 -0,01     18/5/2018 
 TPEIR1805-C4.00400,00 0,09 -0,02     18/5/2018 
 TPEIR1805-C3.80380,00 0,14 0,00     120 18/5/2018 
 TPEIR1805-C3.60360,00 0,20 -0,04     18/5/2018 
 TPEIR1805-C3.40340,00 0,28 -0,05     18/5/2018 
 TPEIR1805-C3.20320,00 0,39 -0,05     18/5/2018 
 TPEIR1805-C3.00300,00 0,52 -0,06     18/5/2018 
 TPEIR1805-C2.80280,00 0,68 -0,06     18/5/2018 
 TPEIR1805-C2.60260,00 0,85 -0,07     18/5/2018 
 TPEIR1805-C2.40240,00 1,04 -0,06     18/5/2018 
 TPEIR1804-C5.60560,00 0,00 0,00     20/4/2018 
 TPEIR1804-C5.20520,00 0,00 0,00     20/4/2018 
 TPEIR1804-C4.80480,00 0,00 -0,00     20/4/2018 
 TPEIR1804-C4.40440,00 0,01 -0,01     20/4/2018 
 TPEIR1804-C4.00400,00 0,04 -0,02     20/4/2018 
 TPEIR1804-C3.80380,00 0,07 0,00     20/4/2018 
 TPEIR1804-C3.60360,00 0,13 -0,03     20/4/2018 
 TPEIR1804-C3.40340,00 0,21 -0,05     20/4/2018 
 TPEIR1804-C3.20320,00 0,33 -0,05     20/4/2018 
 TPEIR1804-C3.00300,00 0,47 -0,06     20/4/2018 
 TPEIR1804-C2.80280,00 0,64 -0,07     20/4/2018 
 TPEIR1804-C2.60260,00 0,83 -0,07     20/4/2018 
 TPEIR1804-C2.40240,00 1,03 -0,07     20/4/2018 
 TPEIR1803-C7.20720,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C6.80680,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C6.40640,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C6.00600,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C5.60560,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C5.20520,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C4.80480,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C4.40440,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C4.00400,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C3.80380,00 0,00 0,00 0,00 10 0,10 10 16/3/2018 
 TPEIR1803-C3.60360,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C3.40340,00 0,05 -0,06 0,00 10 0,10 10 16/3/2018 
 TPEIR1803-C3.20320,00 0,22 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C3.00300,00 0,42 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C2.80280,00 0,62 -0,07     16/3/2018 
 TPEIR1803-C2.60260,00 0,82 -0,07     16/3/2018 
 TPEIR1803-C2.40240,00 1,02 -0,07     16/3/2018 
 TPEIR1803-C2.20220,00 1,22 -0,07     16/3/2018 
 TPEIR1803-C2.00200,00 1,42 -0,07     16/3/2018 
 TPEIR1803-C1.90190,00 1,52 -0,07     16/3/2018 
 TPEIR1803-C1.80180,00 1,62 -0,07     16/3/2018 
 TPEIR1803-C1.70170,00 1,72 -0,07     16/3/2018 
 TPEIR1803-C1.60160,00 1,82 -0,07     16/3/2018 
 TPEIR1803-C1.50150,00 1,92 -0,07     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.5050,00 2,92 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.4545,00 2,97 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.4040,00 3,02 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.3535,00 3,07 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.3030,00 3,12 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.2525,00 3,17 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.2020,00 3,22 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.1515,00 3,27 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.1010,00 3,32 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.055,00 3,37 0,00     16/3/2018 
 PPC1812-C4.40440,00 0,07 0,01     21/12/2018 
 PPC1812-C4.00400,00 0,11 0,01     21/12/2018 
 PPC1812-C3.80380,00 0,14 0,01     21/12/2018 
 PPC1812-C3.60360,00 0,18 0,01     21/12/2018 
 PPC1812-C3.40340,00 0,22 0,02     21/12/2018 
 PPC1812-C3.20320,00 0,28 0,02     21/12/2018 
 PPC1812-C3.00300,00 0,35 0,02     21/12/2018 
 PPC1812-C2.80280,00 0,43 0,02     21/12/2018 
 PPC1812-C2.60260,00 0,52 0,03     21/12/2018 
 PPC1812-C2.40240,00 0,64 0,03     21/12/2018 
 PPC1812-C2.20220,00 0,77 0,03     21/12/2018 
 PPC1812-C2.00200,00 0,91 0,04     21/12/2018 
 PPC1812-C1.90190,00 0,99 0,04     21/12/2018 
 PPC1812-C1.80180,00 1,08 0,04     21/12/2018 
 PPC1812-C1.70170,00 1,16 0,03     21/12/2018 
 PPC1812-C1.60160,00 1,25 0,04     21/12/2018 
 PPC1812-C1.50150,00 1,34 0,04     21/12/2018 
 PPC1812-C1.40140,00 1,44 0,04     21/12/2018 
 PPC1809-C4.40440,00 0,03 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-C4.00400,00 0,06 0,01     21/9/2018 
 PPC1809-C3.80380,00 0,08 0,01     21/9/2018 
 PPC1809-C3.60360,00 0,11 0,01     21/9/2018 
 PPC1809-C3.40340,00 0,15 0,01     21/9/2018 
 PPC1809-C3.20320,00 0,21 0,02     21/9/2018 
 PPC1809-C3.00300,00 0,27 0,02     21/9/2018 
 PPC1809-C2.80280,00 0,35 0,02     21/9/2018 
 PPC1809-C2.60260,00 0,45 0,02     21/9/2018 
 PPC1809-C2.40240,00 0,57 0,03     21/9/2018 
 PPC1809-C2.20220,00 0,71 0,03     21/9/2018 
 PPC1809-C2.00200,00 0,87 0,04     21/9/2018 
 PPC1809-C1.90190,00 0,96 0,04     21/9/2018 
 PPC1809-C1.80180,00 1,05 0,04     21/9/2018 
 PPC1809-C1.70170,00 1,14 0,04     21/9/2018 
 PPC1809-C1.60160,00 1,23 0,04     21/9/2018 
 PPC1809-C1.50150,00 1,33 0,04     21/9/2018 
 PPC1809-C1.40140,00 1,43 0,04     21/9/2018 
 PPC1809-C1.30130,00 1,52 0,04     21/9/2018 
 PPC1809-C1.20120,00 1,62 0,04     21/9/2018 
 PPC1806-C4.40440,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C4.00400,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C3.80380,00 0,02 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C3.60360,00 0,04 0,01     15/6/2018 
 PPC1806-C3.40340,00 0,07 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C3.20320,00 0,10 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C3.00300,00 0,16 0,01     15/6/2018 
 PPC1806-C2.80280,00 0,24 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C2.60260,00 0,35 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C2.40240,00 0,49 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C2.20220,00 0,65 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C2.00200,00 0,83 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C1.90190,00 0,93 0,04     15/6/2018 
 PPC1806-C1.80180,00 1,02 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C1.70170,00 1,12 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C1.60160,00 1,22 0,04     15/6/2018 
 PPC1806-C1.50150,00 1,32 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-C1.40140,00 1,42 0,04     15/6/2018 
 PPC1806-C1.30130,00 1,52 0,04     15/6/2018 
 PPC1806-C1.20120,00 1,62 0,04     15/6/2018 
 PPC1805-C3.80380,00 0,01 0,00     18/5/2018 
 PPC1805-C3.60360,00 0,02 0,00     18/5/2018 
 PPC1805-C3.40340,00 0,04 0,01     18/5/2018 
 PPC1805-C3.20320,00 0,07 0,01     18/5/2018 
 PPC1805-C3.00300,00 0,12 0,01     18/5/2018 
 PPC1805-C2.80280,00 0,20 0,02     18/5/2018 
 PPC1805-C2.60260,00 0,32 0,03     18/5/2018 
 PPC1805-C2.40240,00 0,46 0,03     18/5/2018 
 PPC1805-C2.20220,00 0,63 0,04     18/5/2018 
 PPC1805-C2.00200,00 0,82 0,04     18/5/2018 
 PPC1805-C1.90190,00 0,92 0,04     18/5/2018 
 PPC1805-C1.80180,00 1,02 0,04     18/5/2018 
 PPC1804-C4.40440,00 0,00 0,00     20/4/2018 
 PPC1804-C4.00400,00 0,00 0,00     20/4/2018 
 PPC1804-C3.80380,00 0,00 0,00     20/4/2018 
 PPC1804-C3.60360,00 0,01 0,00     20/4/2018 
 PPC1804-C3.40340,00 0,01 0,00     20/4/2018 
 PPC1804-C3.20320,00 0,03 0,01     20/4/2018 
 PPC1804-C3.00300,00 0,08 0,00     20/4/2018 
 PPC1804-C2.80280,00 0,15 0,00     20/4/2018 
 PPC1804-C2.60260,00 0,27 0,03     20/4/2018 
 PPC1804-C2.40240,00 0,43 0,03     20/4/2018 
 PPC1804-C2.20220,00 0,62 0,04     20/4/2018 
 PPC1804-C2.00200,00 0,81 0,04     20/4/2018 
 PPC1804-C1.90190,00 0,91 0,04     20/4/2018 
 PPC1804-C1.80180,00 1,01 0,04     20/4/2018 
 PPC1804-C1.70170,00 1,11 0,04     20/4/2018 
 PPC1804-C1.60160,00 1,21 0,04     20/4/2018 
 PPC1803-C6.80680,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C6.40640,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C6.00600,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C5.60560,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C5.20520,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C4.80480,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C4.40440,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C4.00400,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C3.80380,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C3.60360,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C3.40340,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C3.20320,00 0,01 0,01     16/3/2018 
 PPC1803-C3.00300,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C2.80280,00 0,04 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C2.60260,00 0,21 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C2.40240,00 0,41 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C2.20220,00 0,61 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C2.00200,00 0,81 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C1.90190,00 0,91 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C1.80180,00 1,01 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C1.70170,00 1,11 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C1.60160,00 1,21 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-C1.50150,00 1,31 0,04     16/3/2018 
 PPC1803-C1.40140,00 1,41 0,04     16/3/2018 
 PPC1803-C1.30130,00 1,51 0,04     16/3/2018 
 PPC1803-C1.20120,00 1,61 0,04     16/3/2018 
 OPAP1812-C9.60960,00 1,04 -0,12     21/12/2018 
 OPAP1812-C9.20920,00 1,27 -0,13     21/12/2018 
 OPAP1812-C8.80880,00 1,53 -0,14     21/12/2018 
 OPAP1812-C8.40840,00 1,82 -0,14     21/12/2018 
 OPAP1812-C8.00800,00 2,14 -0,15     21/12/2018 
 OPAP1812-C7.60760,00 2,49 -0,14     21/12/2018 
 OPAP1812-C16.001.600,00 0,01 -0,01     21/12/2018 
 OPAP1812-C15.001.500,00 0,02 -0,01     21/12/2018 
 OPAP1812-C14.001.400,00 0,05 -0,03     21/12/2018 
 OPAP1812-C13.001.300,00 0,12 -0,04     21/12/2018 
 OPAP1812-C12.001.200,00 0,24 -0,06     21/12/2018 
 OPAP1812-C11.001.100,00 0,46 -0,09     21/12/2018 
 OPAP1812-C10.001.000,00 0,83 -0,11     21/12/2018 
 OPAP1809-C9.60960,00 0,87 -0,12     21/9/2018 
 OPAP1809-C9.20920,00 1,11 -0,13     21/9/2018 
 OPAP1809-C8.80880,00 1,39 -0,14     21/9/2018 
 OPAP1809-C8.40840,00 1,71 -0,14     21/9/2018 
 OPAP1809-C8.00800,00 2,05 -0,14     21/9/2018 
 OPAP1809-C7.60760,00 2,41 -0,14     21/9/2018 
 OPAP1809-C7.20720,00 2,79 -0,14     21/9/2018 
 OPAP1809-C6.80680,00 3,18 -0,14     21/9/2018 
 OPAP1809-C16.001.600,00 0,00 -0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-C15.001.500,00 0,01 -0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-C14.001.400,00 0,02 -0,01     21/9/2018 
 OPAP1809-C13.001.300,00 0,05 -0,02     21/9/2018 
 OPAP1809-C12.001.200,00 0,13 -0,05     21/9/2018 
 OPAP1809-C11.001.100,00 0,31 -0,07     21/9/2018 
 OPAP1809-C10.001.000,00 0,67 -0,11     21/9/2018 
 OPAP1806-C9.60960,00 0,65 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C9.20920,00 0,91 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C8.80880,00 1,23 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C8.40840,00 1,58 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C8.00800,00 1,95 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C7.60760,00 2,34 -0,14     15/6/2018 
 OPAP1806-C7.20720,00 2,74 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C6.80680,00 3,13 -0,15     15/6/2018 
 OPAP1806-C16.001.600,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C15.001.500,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C14.001.400,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C13.001.300,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C12.001.200,00 0,03 -0,02     15/6/2018 
 OPAP1806-C11.001.100,00 0,13 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C10.001.000,00 0,44 0,00     15/6/2018 
 OPAP1805-C9.60960,00 0,57 -0,12     18/5/2018 
 OPAP1805-C9.20920,00 0,85 -0,13     18/5/2018 
 OPAP1805-C8.80880,00 1,18 -0,13     18/5/2018 
 OPAP1805-C8.40840,00 1,54 -0,14     18/5/2018 
 OPAP1805-C8.00800,00 1,93 -0,14     18/5/2018 
 OPAP1805-C7.60760,00 2,33 -0,14     18/5/2018 
 OPAP1805-C15.001.500,00 0,00 0,00     18/5/2018 
 OPAP1805-C14.001.400,00 0,00 0,00     18/5/2018 
 OPAP1805-C13.001.300,00 0,00 -0,00     18/5/2018 
 OPAP1805-C12.001.200,00 0,01 -0,01     18/5/2018 
 OPAP1805-C11.001.100,00 0,08 -0,04     18/5/2018 
 OPAP1805-C10.001.000,00 0,36 -0,09     18/5/2018 
 OPAP1804-C9.60960,00 0,47 -0,11     20/4/2018 
 OPAP1804-C9.20920,00 0,77 -0,13     20/4/2018 
 OPAP1804-C8.80880,00 1,13 -0,14     20/4/2018 
 OPAP1804-C8.40840,00 1,52 -0,14     20/4/2018 
 OPAP1804-C8.00800,00 1,92 -0,14     20/4/2018 
 OPAP1804-C7.60760,00 2,32 -0,14     20/4/2018 
 OPAP1804-C16.001.600,00 0,00 0,00     20/4/2018 
 OPAP1804-C15.001.500,00 0,00 0,00     20/4/2018 
 OPAP1804-C14.001.400,00 0,00 0,00     20/4/2018 
 OPAP1804-C13.001.300,00 0,00 0,00     20/4/2018 
 OPAP1804-C12.001.200,00 0,00 -0,00     20/4/2018 
 OPAP1804-C11.001.100,00 0,03 -0,02     20/4/2018 
 OPAP1804-C10.001.000,00 0,25 -0,09     20/4/2018 
 OPAP1803-C9.60960,00 0,30 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C9.20920,00 0,70 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C8.80880,00 1,10 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C8.40840,00 1,50 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C8.00800,00 1,90 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C7.60760,00 2,30 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C7.20720,00 2,70 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C6.80680,00 3,10 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C6.40640,00 3,50 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C16.001.600,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C15.001.500,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C14.001.400,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C13.001.300,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C12.001.200,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C11.001.100,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C10.001.000,00 0,03 0,00     16/3/2018 
 HTO1812-C9.60960,00 2,02 -0,18     21/12/2018 
 HTO1812-C9.20920,00 2,35 -0,18     21/12/2018 
 HTO1812-C8.80880,00 2,68 -0,19     21/12/2018 
 HTO1812-C8.40840,00 3,04 -0,19     21/12/2018 
 HTO1812-C18.001.800,00 0,01 -0,01     21/12/2018 
 HTO1812-C17.001.700,00 0,02 -0,01     21/12/2018 
 HTO1812-C16.001.600,00 0,05 -0,02     21/12/2018 
 HTO1812-C15.001.500,00 0,10 -0,04     21/12/2018 
 HTO1812-C14.001.400,00 0,20 -0,06     21/12/2018 
 HTO1812-C13.001.300,00 0,38 -0,08     21/12/2018 
 HTO1812-C12.001.200,00 0,67 -0,12     21/12/2018 
 HTO1812-C11.001.100,00 1,11 -0,15     21/12/2018 
 HTO1812-C10.001.000,00 1,73 -0,17     21/12/2018 
 HTO1809-C9.60960,00 1,89 -0,18     21/9/2018 
 HTO1809-C9.20920,00 2,23 -0,19     21/9/2018 
 HTO1809-C8.80880,00 2,59 -0,19     21/9/2018 
 HTO1809-C8.40840,00 2,97 -0,19     21/9/2018 
 HTO1809-C8.00800,00 3,35 -0,19     21/9/2018 
 HTO1809-C18.001.800,00 0,00 -0,00     21/9/2018 
 HTO1809-C17.001.700,00 0,01 -0,00     21/9/2018 
 HTO1809-C16.001.600,00 0,02 -0,01     21/9/2018 
 HTO1809-C15.001.500,00 0,04 -0,02     21/9/2018 
 HTO1809-C14.001.400,00 0,10 -0,04     21/9/2018 
 HTO1809-C13.001.300,00 0,23 -0,07     21/9/2018 
 HTO1809-C12.001.200,00 0,49 -0,10     21/9/2018 
 HTO1809-C11.001.100,00 0,93 -0,14     21/9/2018 
 HTO1809-C10.001.000,00 1,58 -0,17     21/9/2018 
 HTO1806-C9.60960,00 1,75 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C9.20920,00 2,12 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C8.80880,00 2,51 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C8.40840,00 2,90 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C8.00800,00 3,30 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C18.001.800,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C17.001.700,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C16.001.600,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C15.001.500,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C14.001.400,00 0,02 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C13.001.300,00 0,08 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C12.001.200,00 0,26 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C11.001.100,00 0,68 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C10.001.000,00 1,40 0,00     15/6/2018 
 HTO1805-C9.60960,00 1,71 -0,19     18/5/2018 
 HTO1805-C9.20920,00 2,10 -0,19     18/5/2018 
 HTO1805-C8.80880,00 2,49 -0,19     18/5/2018 
 HTO1805-C8.40840,00 2,89 -0,19     18/5/2018 
 HTO1805-C17.001.700,00 0,00 0,00     18/5/2018 
 HTO1805-C16.001.600,00 0,00 0,00     18/5/2018 
 HTO1805-C15.001.500,00 0,00 0,00     18/5/2018 
 HTO1805-C14.001.400,00 0,01 -0,01     18/5/2018 
 HTO1805-C13.001.300,00 0,04 -0,03     18/5/2018 
 HTO1805-C12.001.200,00 0,18 -0,08     18/5/2018 
 HTO1805-C11.001.100,00 0,59 -0,14     18/5/2018 
 HTO1805-C10.001.000,00 1,34 -0,18     18/5/2018 
 HTO1804-C9.60960,00 1,68 -0,19     20/4/2018 
 HTO1804-C9.20920,00 2,08 -0,19     20/4/2018 
 HTO1804-C8.80880,00 2,48 -0,19     20/4/2018 
 HTO1804-C8.40840,00 2,88 -0,19     20/4/2018 
 HTO1804-C18.001.800,00 0,00 0,00     20/4/2018 
 HTO1804-C17.001.700,00 0,00 0,00     20/4/2018 
 HTO1804-C16.001.600,00 0,00 0,00     20/4/2018 
 HTO1804-C15.001.500,00 0,00 0,00     20/4/2018 
 HTO1804-C14.001.400,00 0,00 0,00     20/4/2018 
 HTO1804-C13.001.300,00 0,01 -0,01     20/4/2018 
 HTO1804-C12.001.200,00 0,09 0,00     20/4/2018 
 HTO1804-C11.001.100,00 0,48 -0,14     20/4/2018 
 HTO1804-C10.001.000,00 1,29 -0,19     20/4/2018 
 HTO1803-C9.60960,00 1,66 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C9.20920,00 2,06 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C8.80880,00 2,46 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C8.40840,00 2,86 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C8.00800,00 3,26 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C7.60760,00 3,66 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C7.20720,00 4,06 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C6.80680,00 4,46 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C6.40640,00 4,86 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C18.001.800,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C17.001.700,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C16.001.600,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C15.001.500,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C14.001.400,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C13.001.300,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C12.001.200,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C11.001.100,00 0,28 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C10.001.000,00 1,26 0,00     16/3/2018 
 FTSE1812-C2500250.000,00 37,50 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-C2450245.000,00 45,75 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-C2400240.000,00 55,50 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-C2350235.000,00 67,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-C2300230.000,00 80,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-C2250225.000,00 95,50 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-C2200220.000,00 113,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-C2150215.000,00 133,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-C2100210.000,00 155,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-C2050205.000,00 181,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-C2000200.000,00 209,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-C1975197.500,00 223,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-C1950195.000,00 239,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-C1925192.500,00 255,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-C1900190.000,00 272,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-C1875187.500,00 290,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1809-C2500250.000,00 19,50 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C2450245.000,00 25,50 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C2400240.000,00 32,75 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C2350235.000,00 42,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C2300230.000,00 53,50 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C2250225.000,00 67,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C2200220.000,00 83,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C2150215.000,00 102,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C2100210.000,00 125,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C2050205.000,00 150,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C2000200.000,00 179,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1975197.500,00 194,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1950195.000,00 211,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1925192.500,00 228,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1900190.000,00 246,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1875187.500,00 264,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1850185.000,00 284,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1825182.500,00 304,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1800180.000,00 324,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1775177.500,00 345,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1750175.000,00 367,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1725172.500,00 389,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1700170.000,00 412,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1806-C2500250.000,00 3,80 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2450245.000,00 6,10 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2400240.000,00 9,50 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2350235.000,00 14,50 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2300230.000,00 21,50 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2250225.000,00 31,25 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2200220.000,00 44,25 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2150215.000,00 61,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2100210.000,00 82,50 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2050205.000,00 108,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2000200.000,00 139,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1975197.500,00 156,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1950195.000,00 174,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1925192.500,00 193,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1900190.000,00 213,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1875187.500,00 234,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1850185.000,00 255,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1825182.500,00 278,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1800180.000,00 300,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1775177.500,00 324,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1750175.000,00 347,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1725172.500,00 371,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1700170.000,00 396,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1805-C2400240.000,00 4,70 0,00     18/5/2018 
 FTSE1805-C2350235.000,00 8,10 0,00     18/5/2018 
 FTSE1805-C2300230.000,00 13,50 0,00     18/5/2018 
 FTSE1805-C2250225.000,00 21,75 0,00     18/5/2018 
 FTSE1805-C2200220.000,00 33,50 0,00     18/5/2018 
 FTSE1805-C2150215.000,00 49,75 0,00     18/5/2018 
 FTSE1805-C2100210.000,00 71,00 0,00     18/5/2018 
 FTSE1805-C2050205.000,00 98,50 0,00     18/5/2018 
 FTSE1805-C2000200.000,00 131,00 0,00     18/5/2018 
 FTSE1805-C1975197.500,00 149,00 0,00     18/5/2018 
 FTSE1805-C1950195.000,00 168,00 0,00     18/5/2018 
 FTSE1805-C1925192.500,00 189,00 0,00     18/5/2018 
 FTSE1805-C1900190.000,00 210,00 0,00     18/5/2018 
 FTSE1804-C2500250.000,00 0,14 0,00     20/4/2018 
 FTSE1804-C2450245.000,00 0,39 0,00     20/4/2018 
 FTSE1804-C2400240.000,00 0,98 0,00     20/4/2018 
 FTSE1804-C2350235.000,00 2,30 0,00     20/4/2018 
 FTSE1804-C2300230.000,00 5,00 0,00     20/4/2018 
 FTSE1804-C2250225.000,00 10,25 0,00     20/4/2018 
 FTSE1804-C2200220.000,00 16,00 -3,25     20 20/4/2018 
 FTSE1804-C2150215.000,00 33,75 0,00     20/4/2018 
 FTSE1804-C2100210.000,00 44,00 -11,00     20/4/2018 
 FTSE1804-C2050205.000,00 84,00 0,00     20/4/2018 
 FTSE1804-C2000200.000,00 120,00 0,00     20/4/2018 
 FTSE1804-C1975197.500,00 140,00 0,00     20/4/2018 
 FTSE1804-C1950195.000,00 161,00 0,00     20/4/2018 
 FTSE1804-C1925192.500,00 183,00 0,00     20/4/2018 
 FTSE1804-C1900190.000,00 207,00 0,00     20/4/2018 
 FTSE1803-C2500250.000,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2450245.000,00 0,02 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2400240.000,00 0,10 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2350235.000,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2300230.000,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2250225.000,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2200220.000,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2150215.000,00 0,24 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2100210.000,00 10,25 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2050205.000,00 50,50 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2000200.000,00 100,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1975197.500,00 125,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1950195.000,00 150,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1925192.500,00 175,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1900190.000,00 200,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1875187.500,00 225,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1850185.000,00 250,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1825182.500,00 275,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1800180.000,00 300,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1775177.500,00 325,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1750175.000,00 350,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1725172.500,00 375,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1700170.000,00 400,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1675167.500,00 425,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1650165.000,00 450,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1625162.500,00 475,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1600160.000,00 500,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1575157.500,00 525,00 0,00     16/3/2018 
 ETE1812-C0.6060,00 0,08 0,02     21/12/2018 
 ETE1812-C0.5555,00 0,08 0,02     21/12/2018 
 ETE1812-C0.5050,00 0,09 0,02     21/12/2018 
 ETE1812-C0.4545,00 0,10 0,02     21/12/2018 
 ETE1812-C0.4040,00 0,11 0,02     21/12/2018 
 ETE1812-C0.3535,00 0,12 0,02     21/12/2018 
 ETE1812-C0.3030,00 0,13 0,02     21/12/2018 
 ETE1812-C0.2525,00 0,14 0,01     21/12/2018 
 ETE1812-C0.2020,00 0,15 0,01     21/12/2018 
 ETE1812-C0.1515,00 0,17 0,01     21/12/2018 
 ETE1812-C0.1010,00 0,19 0,00     21/12/2018 
 ETE1812-C0.055,00 0,23 -0,01     21/12/2018 
 ETE1809-C0.6060,00 0,05 0,02     21/9/2018 
 ETE1809-C0.5555,00 0,06 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.5050,00 0,07 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.4545,00 0,07 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.4040,00 0,08 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.3535,00 0,09 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.3030,00 0,10 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.2525,00 0,12 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.2020,00 0,13 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.1515,00 0,16 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.1010,00 0,19 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.055,00 0,22 0,00     21/9/2018 
 ETE1806-C0.6565,00 0,02 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.6060,00 0,02 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.5555,00 0,03 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.5050,00 0,03 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.4545,00 0,04 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.4040,00 0,05 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.3535,00 0,06 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.3030,00 0,07 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.2525,00 0,09 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.2020,00 0,11 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.1515,00 0,14 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.1010,00 0,17 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.055,00 0,22 0,00     15/6/2018 
 ETE1805-C0.5555,00 0,02 0,01     18/5/2018 
 ETE1805-C0.5050,00 0,02 0,01     18/5/2018 
 ETE1805-C0.4545,00 0,03 0,01     18/5/2018 
 ETE1805-C0.4040,00 0,03 0,01     18/5/2018 
 ETE1805-C0.3535,00 0,04 0,01     18/5/2018 
 ETE1805-C0.3030,00 0,06 0,01     18/5/2018 
 ETE1805-C0.2525,00 0,07 0,00     18/5/2018 
 ETE1805-C0.2020,00 0,10 0,00     18/5/2018 
 ETE1805-C0.1515,00 0,13 -0,00     18/5/2018 
 ETE1805-C0.1010,00 0,17 -0,01     18/5/2018 
 ETE1805-C0.055,00 0,22 -0,01     18/5/2018 
 ETE1804-C0.6060,00 0,00 0,00     20/4/2018 
 ETE1804-C0.5555,00 0,01 0,00     20/4/2018 
 ETE1804-C0.5050,00 0,01 0,00     20/4/2018 
 ETE1804-C0.4545,00 0,01 0,00     20/4/2018 
 ETE1804-C0.4040,00 0,02 0,00     20/4/2018 
 ETE1804-C0.3535,00 0,03 0,00     20/4/2018 
 ETE1804-C0.3030,00 0,04 0,00     20/4/2018 
 ETE1804-C0.2525,00 0,06 0,00     20/4/2018 
 ETE1804-C0.2020,00 0,09 -0,00     20/4/2018 
 ETE1804-C0.1515,00 0,12 -0,01     20/4/2018 
 ETE1804-C0.1010,00 0,17 -0,01     20/4/2018 
 ETE1804-C0.055,00 0,22 -0,01     20/4/2018 
 ETE1803-C0.6565,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.6060,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.5555,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.5050,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.4545,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.4040,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.3535,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.3030,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.2525,00 0,03 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.2020,00 0,07 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.1515,00 0,12 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.1010,00 0,17 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.055,00 0,22 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1812-C3.00300,00 0,06 0,01     21/12/2018 
 ALPHA1812-C2.80280,00 0,08 0,01     21/12/2018 
 ALPHA1812-C2.60260,00 0,11 0,01     21/12/2018 
 ALPHA1812-C2.40240,00 0,14 0,01     21/12/2018 
 ALPHA1812-C2.20220,00 0,19 0,01     21/12/2018 
 ALPHA1812-C2.00200,00 0,26 0,01     21/12/2018 
 ALPHA1812-C1.90190,00 0,30 0,01     21/12/2018 
 ALPHA1812-C1.80180,00 0,34 0,01     21/12/2018 
 ALPHA1812-C1.70170,00 0,39 0,01     21/12/2018 
 ALPHA1812-C1.60160,00 0,45 0,00     21/12/2018 
 ALPHA1812-C1.50150,00 0,50 0,00     21/12/2018 
 ALPHA1812-C1.40140,00 0,57 0,00     21/12/2018 
 ALPHA1812-C1.30130,00 0,65 -0,00     21/12/2018 
 ALPHA1809-C3.00300,00 0,03 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C2.80280,00 0,04 0,01     21/9/2018 
 ALPHA1809-C2.60260,00 0,06 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C2.40240,00 0,09 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C2.20220,00 0,14 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C2.00200,00 0,20 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.90190,00 0,24 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.80180,00 0,29 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.70170,00 0,34 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.60160,00 0,40 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.50150,00 0,46 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.40140,00 0,54 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.30130,00 0,62 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.20120,00 0,70 -0,01     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.10110,00 0,79 -0,01     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.00100,00 0,89 -0,01     21/9/2018 
 ALPHA1809-C0.9595,00 0,93 -0,01     21/9/2018 
 ALPHA1809-C0.9090,00 0,98 -0,01     21/9/2018 
 ALPHA1806-C3.20320,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C3.00300,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C2.80280,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C2.60260,00 0,02 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C2.40240,00 0,03 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C2.20220,00 0,07 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C2.00200,00 0,12 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.90190,00 0,16 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.80180,00 0,21 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.70170,00 0,27 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.60160,00 0,33 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.50150,00 0,41 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.40140,00 0,49 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.30130,00 0,58 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.20120,00 0,68 -0,01     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.10110,00 0,78 -0,01     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.00100,00 0,88 -0,01     15/6/2018 
 ALPHA1806-C0.9595,00 0,93 -0,01     15/6/2018 
 ALPHA1806-C0.9090,00 0,98 -0,01     15/6/2018 
 ALPHA1805-C3.00300,00 0,00 0,00     18/5/2018 
 ALPHA1805-C2.80280,00 0,00 0,00     18/5/2018 
 ALPHA1805-C2.60260,00 0,01 0,00     18/5/2018 
 ALPHA1805-C2.40240,00 0,02 0,00     18/5/2018 
 ALPHA1805-C2.20220,00 0,04 0,00     18/5/2018 
 ALPHA1805-C2.00200,00 0,09 0,00     18/5/2018 
 ALPHA1805-C1.90190,00 0,13 0,00     18/5/2018 
 ALPHA1805-C1.80180,00 0,18 0,00     18/5/2018 
 ALPHA1805-C1.70170,00 0,24 -0,00     18/5/2018 
 ALPHA1805-C1.60160,00 0,31 -0,01     18/5/2018 
 ALPHA1805-C1.50150,00 0,39 -0,01     18/5/2018 
 ALPHA1805-C1.40140,00 0,48 -0,01     18/5/2018 
 ALPHA1805-C1.30130,00 0,58 -0,01     18/5/2018 
 ALPHA1804-C3.00300,00 0,00 0,00     20/4/2018 
 ALPHA1804-C2.80280,00 0,00 0,00     20/4/2018 
 ALPHA1804-C2.60260,00 0,00 0,00     20/4/2018 
 ALPHA1804-C2.40240,00 0,01 0,00     20/4/2018 
 ALPHA1804-C2.20220,00 0,02 0,00     20/4/2018 
 ALPHA1804-C2.00200,00 0,06 0,00     20/4/2018 
 ALPHA1804-C1.90190,00 0,10 -0,00     20/4/2018 
 ALPHA1804-C1.80180,00 0,15 -0,00     20/4/2018 
 ALPHA1804-C1.70170,00 0,21 -0,01     20/4/2018 
 ALPHA1804-C1.60160,00 0,29 -0,01     20/4/2018 
 ALPHA1804-C1.50150,00 0,38 -0,01     20/4/2018 
 ALPHA1804-C1.40140,00 0,47 -0,01     20/4/2018 
 ALPHA1804-C1.30130,00 0,57 -0,01     20/4/2018 
 ALPHA1803-C3.20320,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C3.00300,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C2.80280,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C2.60260,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C2.40240,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C2.20220,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C2.00200,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.90190,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.80180,00 0,07 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.70170,00 0,17 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.60160,00 0,27 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.50150,00 0,37 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.40140,00 0,47 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.30130,00 0,57 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.20120,00 0,67 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.10110,00 0,77 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.00100,00 0,87 -0,01     16/3/2018 
 ALPHA1803-C0.9595,00 0,92 -0,01     16/3/2018 
 ALPHA1803-C0.9090,00 0,97 -0,01     16/3/2018 
Put Options
SymbolStrikeLastChgBidBidSizeAskAskSizeVolExpire
 ALPHA1803-P0.9090,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P0.9595,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.00100,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.10110,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.20120,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.30130,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.40140,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.50150,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.60160,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.70170,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.80180,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.90190,00 0,04 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P2.00200,00 0,13 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P2.20220,00 0,33 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P2.40240,00 0,53 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P2.60260,00 0,73 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P2.80280,00 0,93 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P3.00300,00 1,13 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P3.20320,00 1,33 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1804-P1.30130,00 0,00 0,00     20/4/2018 
 ALPHA1804-P1.40140,00 0,00 0,00     20/4/2018 
 ALPHA1804-P1.50150,00 0,01 0,00     20/4/2018 
 ALPHA1804-P1.60160,00 0,02 0,00     20/4/2018 
 ALPHA1804-P1.70170,00 0,04 0,01     20/4/2018 
 ALPHA1804-P1.80180,00 0,07 0,01     20/4/2018 
 ALPHA1804-P1.90190,00 0,12 0,01     20/4/2018 
 ALPHA1804-P2.00200,00 0,19 0,01     20/4/2018 
 ALPHA1804-P2.20220,00 0,35 0,01     20/4/2018 
 ALPHA1804-P2.40240,00 0,53 0,01     20/4/2018 
 ALPHA1804-P2.60260,00 0,73 0,01     20/4/2018 
 ALPHA1804-P2.80280,00 0,93 0,01     20/4/2018 
 ALPHA1804-P3.00300,00 1,13 0,01     20/4/2018 
 ALPHA1805-P1.30130,00 0,00 0,00     18/5/2018 
 ALPHA1805-P1.40140,00 0,01 0,00     18/5/2018 
 ALPHA1805-P1.50150,00 0,02 0,00     18/5/2018 
 ALPHA1805-P1.60160,00 0,04 0,01     18/5/2018 
 ALPHA1805-P1.70170,00 0,07 0,01     18/5/2018 
 ALPHA1805-P1.80180,00 0,11 0,01     18/5/2018 
 ALPHA1805-P1.90190,00 0,16 0,01     18/5/2018 
 ALPHA1805-P2.00200,00 0,22 0,01     18/5/2018 
 ALPHA1805-P2.20220,00 0,37 0,01     18/5/2018 
 ALPHA1805-P2.40240,00 0,54 0,01     18/5/2018 
 ALPHA1805-P2.60260,00 0,73 0,01     18/5/2018 
 ALPHA1805-P2.80280,00 0,93 0,01     18/5/2018 
 ALPHA1805-P3.00300,00 1,13 0,01     18/5/2018 
 ALPHA1806-P0.9090,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P0.9595,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.00100,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.10110,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.20120,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.30130,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.40140,00 0,02 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.50150,00 0,03 0,01     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.60160,00 0,06 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.70170,00 0,09 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.80180,00 0,13 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.90190,00 0,18 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P2.00200,00 0,24 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P2.20220,00 0,39 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P2.40240,00 0,56 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P2.60260,00 0,74 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P2.80280,00 0,93 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P3.00300,00 1,13 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P3.20320,00 1,33 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1809-P0.9090,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P0.9595,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.00100,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.10110,00 0,01 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.20120,00 0,02 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.30130,00 0,03 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.40140,00 0,05 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.50150,00 0,08 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.60160,00 0,11 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.70170,00 0,15 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.80180,00 0,20 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.90190,00 0,25 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P2.00200,00 0,31 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P2.20220,00 0,45 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P2.40240,00 0,60 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P2.60260,00 0,77 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P2.80280,00 0,95 0,02     21/9/2018 
 ALPHA1809-P3.00300,00 1,14 0,01     21/9/2018 
 ALPHA1812-P1.30130,00 0,06 0,01     21/12/2018 
 ALPHA1812-P1.40140,00 0,08 0,01     21/12/2018 
 ALPHA1812-P1.50150,00 0,11 0,01     21/12/2018 
 ALPHA1812-P1.60160,00 0,15 0,01     21/12/2018 
 ALPHA1812-P1.70170,00 0,19 0,02     21/12/2018 
 ALPHA1812-P1.80180,00 0,24 0,02     21/12/2018 
 ALPHA1812-P1.90190,00 0,30 0,02     21/12/2018 
 ALPHA1812-P2.00200,00 0,36 0,02     21/12/2018 
 ALPHA1812-P2.20220,00 0,49 0,02     21/12/2018 
 ALPHA1812-P2.40240,00 0,64 0,02     21/12/2018 
 ALPHA1812-P2.60260,00 0,81 0,02     21/12/2018 
 ALPHA1812-P2.80280,00 0,98 0,02     21/12/2018 
 ALPHA1812-P3.00300,00 1,16 0,02     21/12/2018 
 ETE1803-P0.055,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.1010,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.1515,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.2020,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.2525,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.3030,00 0,04 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.3535,00 0,08 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.4040,00 0,13 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.4545,00 0,18 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.5050,00 0,23 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.5555,00 0,28 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.6060,00 0,33 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.6565,00 0,38 0,00     16/3/2018 
 ETE1804-P0.055,00 0,00 0,00     20/4/2018 
 ETE1804-P0.1010,00 0,00 0,00     20/4/2018 
 ETE1804-P0.1515,00 0,01 0,00     20/4/2018 
 ETE1804-P0.2020,00 0,02 0,01     20/4/2018 
 ETE1804-P0.2525,00 0,04 0,01     20/4/2018 
 ETE1804-P0.3030,00 0,07 0,01     20/4/2018 
 ETE1804-P0.3535,00 0,11 0,01     20/4/2018 
 ETE1804-P0.4040,00 0,15 0,01     20/4/2018 
 ETE1804-P0.4545,00 0,19 0,01     20/4/2018 
 ETE1804-P0.5050,00 0,24 0,01     20/4/2018 
 ETE1804-P0.5555,00 0,29 0,01     20/4/2018 
 ETE1804-P0.6060,00 0,34 0,01     20/4/2018 
 ETE1805-P0.055,00 0,00 0,00     18/5/2018 
 ETE1805-P0.1010,00 0,00 0,00     18/5/2018 
 ETE1805-P0.1515,00 0,01 0,01     18/5/2018 
 ETE1805-P0.2020,00 0,03 0,01     18/5/2018 
 ETE1805-P0.2525,00 0,06 0,01     18/5/2018 
 ETE1805-P0.3030,00 0,09 0,02     18/5/2018 
 ETE1805-P0.3535,00 0,12 0,02     18/5/2018 
 ETE1805-P0.4040,00 0,16 0,02     18/5/2018 
 ETE1805-P0.4545,00 0,21 0,02     18/5/2018 
 ETE1805-P0.5050,00 0,25 0,02     18/5/2018 
 ETE1805-P0.5555,00 0,30 0,01     18/5/2018 
 ETE1806-P0.055,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.1010,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.1515,00 0,02 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.2020,00 0,04 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.2525,00 0,07 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.3030,00 0,10 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.3535,00 0,14 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.4040,00 0,18 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.4545,00 0,22 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.5050,00 0,26 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.5555,00 0,31 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.6060,00 0,35 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.6565,00 0,40 0,00     15/6/2018 
 ETE1809-P0.055,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.1010,00 0,02 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.1515,00 0,04 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.2020,00 0,06 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.2525,00 0,10 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.3030,00 0,13 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.3535,00 0,17 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.4040,00 0,21 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.4545,00 0,25 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.5050,00 0,29 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.5555,00 0,34 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.6060,00 0,38 0,03     21/9/2018 
 ETE1812-P0.055,00 0,01 0,00     21/12/2018 
 ETE1812-P0.1010,00 0,03 0,01     21/12/2018 
 ETE1812-P0.1515,00 0,05 0,02     21/12/2018 
 ETE1812-P0.2020,00 0,08 0,02     21/12/2018 
 ETE1812-P0.2525,00 0,12 0,02     21/12/2018 
 ETE1812-P0.3030,00 0,15 0,02     21/12/2018 
 ETE1812-P0.3535,00 0,19 0,03     21/12/2018 
 ETE1812-P0.4040,00 0,23 0,03     21/12/2018 
 ETE1812-P0.4545,00 0,27 0,03     21/12/2018 
 ETE1812-P0.5050,00 0,32 0,03     21/12/2018 
 ETE1812-P0.5555,00 0,36 0,03     21/12/2018 
 ETE1812-P0.6060,00 0,40 0,03     21/12/2018 
 FTSE1803-P1575157.500,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1600160.000,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1625162.500,00 0,02 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1650165.000,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1675167.500,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1700170.000,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1725172.500,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1750175.000,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1775177.500,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1800180.000,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1825182.500,00 0,02 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1850185.000,00 0,06 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1875187.500,00 0,02 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1900190.000,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1925192.500,00 0,03 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1950195.000,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1975197.500,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2000200.000,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2050205.000,00 0,18 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2100210.000,00 13,00 3,30     18 16/3/2018 
 FTSE1803-P2150215.000,00 49,75 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2200220.000,00 99,50 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2250225.000,00 149,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2300230.000,00 199,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2350235.000,00 249,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2400240.000,00 299,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2450245.000,00 349,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2500250.000,00 399,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1804-P1900190.000,00 2,80 0,00     20/4/2018 
 FTSE1804-P1925192.500,00 4,60 0,00     20/4/2018 
 FTSE1804-P1950195.000,00 7,10 0,00     20/4/2018 
 FTSE1804-P1975197.500,00 10,75 0,00     20/4/2018 
 FTSE1804-P2000200.000,00 15,50 0,00     20/4/2018 
 FTSE1804-P2050205.000,00 32,00 2,25     110 20/4/2018 
 FTSE1804-P2100210.000,00 51,00 0,00     20/4/2018 
 FTSE1804-P2150215.000,00 87,00 7,50     15 20/4/2018 
 FTSE1804-P2200220.000,00 115,00 0,00     20/4/2018 
 FTSE1804-P2250225.000,00 156,00 0,00     20/4/2018 
 FTSE1804-P2300230.000,00 200,00 0,00     20/4/2018 
 FTSE1804-P2350235.000,00 248,00 0,00     20/4/2018 
 FTSE1804-P2400240.000,00 296,00 0,00     20/4/2018 
 FTSE1804-P2450245.000,00 345,00 0,00     20/4/2018 
 FTSE1804-P2500250.000,00 395,00 0,00     20/4/2018 
 FTSE1805-P1900190.000,00 9,50 0,00     18/5/2018 
 FTSE1805-P1925192.500,00 13,00 0,00     18/5/2018 
 FTSE1805-P1950195.000,00 17,50 0,00     18/5/2018 
 FTSE1805-P1975197.500,00 23,00 0,00     18/5/2018 
 FTSE1805-P2000200.000,00 29,75 0,00     18/5/2018 
 FTSE1805-P2050205.000,00 47,00 0,00     18/5/2018 
 FTSE1805-P2100210.000,00 69,50 0,00     18/5/2018 
 FTSE1805-P2150215.000,00 98,00 0,00     18/5/2018 
 FTSE1805-P2200220.000,00 132,00 0,00     18/5/2018 
 FTSE1805-P2250225.000,00 170,00 0,00     18/5/2018 
 FTSE1805-P2300230.000,00 211,00 0,00     18/5/2018 
 FTSE1805-P2350235.000,00 256,00 0,00     18/5/2018 
 FTSE1805-P2400240.000,00 302,00 0,00     18/5/2018 
 FTSE1806-P1700170.000,00 1,30 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P1725172.500,00 2,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P1750175.000,00 2,90 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P1775177.500,00 4,10 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P1800180.000,00 5,70 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P1825182.500,00 7,70 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P1850185.000,00 10,25 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P1875187.500,00 13,75 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P1900190.000,00 17,75 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P1925192.500,00 22,50 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P1950195.000,00 28,25 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P1975197.500,00 35,25 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2000200.000,00 43,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2050205.000,00 62,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2100210.000,00 86,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2150215.000,00 115,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2200220.000,00 147,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2250225.000,00 184,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2300230.000,00 224,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2350235.000,00 267,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2400240.000,00 312,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2450245.000,00 358,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2500250.000,00 406,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1809-P1700170.000,00 8,40 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1725172.500,00 10,50 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1750175.000,00 13,25 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1775177.500,00 16,25 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1800180.000,00 19,75 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1825182.500,00 24,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1850185.000,00 28,75 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1875187.500,00 34,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1900190.000,00 40,25 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1925192.500,00 47,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1950195.000,00 54,50 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1975197.500,00 63,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2000200.000,00 72,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2050205.000,00 93,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2100210.000,00 117,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2150215.000,00 144,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2200220.000,00 175,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2250225.000,00 208,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2300230.000,00 244,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2350235.000,00 282,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2400240.000,00 322,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2450245.000,00 364,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2500250.000,00 408,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1812-P1875187.500,00 50,50 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-P1900190.000,00 57,50 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-P1925192.500,00 65,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-P1950195.000,00 73,50 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-P1975197.500,00 82,50 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-P2000200.000,00 92,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-P2050205.000,00 113,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-P2100210.000,00 138,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-P2150215.000,00 164,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-P2200220.000,00 193,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-P2250225.000,00 225,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-P2300230.000,00 259,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-P2350235.000,00 295,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-P2400240.000,00 333,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-P2450245.000,00 372,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-P2500250.000,00 413,00 0,00     21/12/2018 
 HTO1803-P10.001.000,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P11.001.100,00 0,02 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P12.001.200,00 0,74 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P13.001.300,00 1,74 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P14.001.400,00 2,74 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P15.001.500,00 3,74 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P16.001.600,00 4,74 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P17.001.700,00 5,74 0,19     16/3/2018 
 HTO1803-P18.001.800,00 6,74 0,19     16/3/2018 
 HTO1803-P6.40640,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P6.80680,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P7.20720,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P7.60760,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P8.00800,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P8.40840,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P8.80880,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P9.20920,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P9.60960,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 HTO1804-P10.001.000,00 0,01 0,00     20/4/2018 
 HTO1804-P11.001.100,00 0,20 0,05     20/4/2018 
 HTO1804-P12.001.200,00 0,81 0,13     20/4/2018 
 HTO1804-P13.001.300,00 1,74 0,18     20/4/2018 
 HTO1804-P14.001.400,00 2,74 0,19     20/4/2018 
 HTO1804-P15.001.500,00 3,74 0,19     20/4/2018 
 HTO1804-P16.001.600,00 4,74 0,19     20/4/2018 
 HTO1804-P17.001.700,00 5,74 0,19     20/4/2018 
 HTO1804-P18.001.800,00 6,74 0,19     20/4/2018 
 HTO1804-P8.40840,00 0,00 0,00     20/4/2018 
 HTO1804-P8.80880,00 0,00 0,00     20/4/2018 
 HTO1804-P9.20920,00 0,00 0,00     20/4/2018 
 HTO1804-P9.60960,00 0,00 0,00     20/4/2018 
 HTO1805-P10.001.000,00 0,05 0,01     18/5/2018 
 HTO1805-P11.001.100,00 0,29 0,05     18/5/2018 
 HTO1805-P12.001.200,00 0,88 0,12     18/5/2018 
 HTO1805-P13.001.300,00 1,75 0,17     18/5/2018 
 HTO1805-P14.001.400,00 2,74 0,19     18/5/2018 
 HTO1805-P15.001.500,00 3,74 0,19     18/5/2018 
 HTO1805-P16.001.600,00 4,74 0,19     18/5/2018 
 HTO1805-P17.001.700,00 5,74 0,19     18/5/2018 
 HTO1805-P8.40840,00 0,00 0,00     18/5/2018 
 HTO1805-P8.80880,00 0,00 0,00     18/5/2018 
 HTO1805-P9.20920,00 0,01 0,00     18/5/2018 
 HTO1805-P9.60960,00 0,02 0,00     18/5/2018 
 HTO1806-P10.001.000,00 0,09 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P11.001.100,00 0,37 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P12.001.200,00 0,95 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P13.001.300,00 1,78 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P14.001.400,00 2,74 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P15.001.500,00 3,74 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P16.001.600,00 4,74 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P17.001.700,00 5,74 0,19     15/6/2018 
 HTO1806-P18.001.800,00 6,74 0,19     15/6/2018 
 HTO1806-P8.00800,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P8.40840,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P8.80880,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P9.20920,00 0,02 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P9.60960,00 0,04 0,00     15/6/2018 
 HTO1809-P10.001.000,00 0,22 0,02     21/9/2018 
 HTO1809-P11.001.100,00 0,56 0,05     21/9/2018 
 HTO1809-P12.001.200,00 1,12 0,09     21/9/2018 
 HTO1809-P13.001.300,00 1,87 0,12     21/9/2018 
 HTO1809-P14.001.400,00 2,77 0,17     21/9/2018 
 HTO1809-P15.001.500,00 3,74 0,19     21/9/2018 
 HTO1809-P16.001.600,00 4,74 0,19     21/9/2018 
 HTO1809-P17.001.700,00 5,74 0,19     21/9/2018 
 HTO1809-P18.001.800,00 6,74 0,19     21/9/2018 
 HTO1809-P8.00800,00 0,01 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-P8.40840,00 0,02 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-P8.80880,00 0,04 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-P9.20920,00 0,08 0,01     21/9/2018 
 HTO1809-P9.60960,00 0,14 0,01     21/9/2018 
 HTO1812-P10.001.000,00 0,32 0,02     21/12/2018 
 HTO1812-P11.001.100,00 0,70 0,04     21/12/2018 
 HTO1812-P12.001.200,00 1,25 0,08     21/12/2018 
 HTO1812-P13.001.300,00 1,97 0,11     21/12/2018 
 HTO1812-P14.001.400,00 2,81 0,14     21/12/2018 
 HTO1812-P15.001.500,00 3,75 0,17     21/12/2018 
 HTO1812-P16.001.600,00 4,74 0,19     21/12/2018 
 HTO1812-P17.001.700,00 5,74 0,19     21/12/2018 
 HTO1812-P18.001.800,00 6,74 0,19     21/12/2018 
 HTO1812-P8.40840,00 0,05 0,00     21/12/2018 
 HTO1812-P8.80880,00 0,09 0,00     21/12/2018 
 HTO1812-P9.20920,00 0,14 0,01     21/12/2018 
 HTO1812-P9.60960,00 0,22 0,02     21/12/2018 
 OPAP1803-P10.001.000,00 0,13 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P11.001.100,00 1,10 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P12.001.200,00 2,10 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P13.001.300,00 3,10 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P14.001.400,00 4,10 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P15.001.500,00 5,10 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P16.001.600,00 6,10 0,14     16/3/2018 
 OPAP1803-P6.40640,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P6.80680,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P7.20720,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P7.60760,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P8.00800,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P8.40840,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P8.80880,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P9.20920,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P9.60960,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 OPAP1804-P10.001.000,00 0,34 0,05     20/4/2018 
 OPAP1804-P11.001.100,00 1,11 0,12     20/4/2018 
 OPAP1804-P12.001.200,00 2,10 0,14     20/4/2018 
 OPAP1804-P13.001.300,00 3,10 0,14     20/4/2018 
 OPAP1804-P14.001.400,00 4,10 0,14     20/4/2018 
 OPAP1804-P15.001.500,00 5,10 0,14     20/4/2018 
 OPAP1804-P16.001.600,00 6,10 0,14     20/4/2018 
 OPAP1804-P7.60760,00 0,00 0,00     20/4/2018 
 OPAP1804-P8.00800,00 0,00 0,00     20/4/2018 
 OPAP1804-P8.40840,00 0,00 0,00     20/4/2018 
 OPAP1804-P8.80880,00 0,02 0,00     20/4/2018 
 OPAP1804-P9.20920,00 0,06 0,01     20/4/2018 
 OPAP1804-P9.60960,00 0,16 0,03     20/4/2018 
 OPAP1805-P10.001.000,00 0,42 0,05     18/5/2018 
 OPAP1805-P11.001.100,00 1,15 0,10     18/5/2018 
 OPAP1805-P12.001.200,00 2,10 0,14     18/5/2018 
 OPAP1805-P13.001.300,00 3,10 0,14     18/5/2018 
 OPAP1805-P14.001.400,00 4,10 0,14     18/5/2018 
 OPAP1805-P15.001.500,00 5,10 0,14     18/5/2018 
 OPAP1805-P7.60760,00 0,00 0,00     18/5/2018 
 OPAP1805-P8.00800,00 0,00 0,00     18/5/2018 
 OPAP1805-P8.40840,00 0,02 0,00     18/5/2018 
 OPAP1805-P8.80880,00 0,05 0,01     18/5/2018 
 OPAP1805-P9.20920,00 0,12 0,02     18/5/2018 
 OPAP1805-P9.60960,00 0,24 0,03     18/5/2018 
 OPAP1806-P10.001.000,00 0,49 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P11.001.100,00 1,19 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P12.001.200,00 2,10 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P13.001.300,00 3,10 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P14.001.400,00 4,10 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P15.001.500,00 5,10 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P16.001.600,00 6,10 0,14     15/6/2018 
 OPAP1806-P6.80680,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P7.20720,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P7.60760,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P8.00800,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P8.40840,00 0,03 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P8.80880,00 0,08 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P9.20920,00 0,17 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P9.60960,00 0,30 0,00     15/6/2018 
 OPAP1809-P10.001.000,00 0,67 0,04     21/9/2018 
 OPAP1809-P11.001.100,00 1,32 0,07     21/9/2018 
 OPAP1809-P12.001.200,00 2,15 0,10     21/9/2018 
 OPAP1809-P13.001.300,00 3,10 0,13     21/9/2018 
 OPAP1809-P14.001.400,00 4,10 0,14     21/9/2018 
 OPAP1809-P15.001.500,00 5,10 0,14     21/9/2018 
 OPAP1809-P16.001.600,00 6,10 0,14     21/9/2018 
 OPAP1809-P6.80680,00 0,01 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-P7.20720,00 0,01 -0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-P7.60760,00 0,03 -0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-P8.00800,00 0,06 -0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-P8.40840,00 0,12 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-P8.80880,00 0,20 0,01     21/9/2018 
 OPAP1809-P9.20920,00 0,32 0,01     21/9/2018 
 OPAP1809-P9.60960,00 0,48 0,03     21/9/2018 
 OPAP1812-P10.001.000,00 0,79 0,03     21/12/2018 
 OPAP1812-P11.001.100,00 1,42 0,05     21/12/2018 
 OPAP1812-P12.001.200,00 2,21 0,09     21/12/2018 
 OPAP1812-P13.001.300,00 3,12 0,12     21/12/2018 
 OPAP1812-P14.001.400,00 4,10 0,14     21/12/2018 
 OPAP1812-P15.001.500,00 5,10 0,14     21/12/2018 
 OPAP1812-P16.001.600,00 6,10 0,14     21/12/2018 
 OPAP1812-P7.60760,00 0,07 -0,00     21/12/2018 
 OPAP1812-P8.00800,00 0,12 -0,00     21/12/2018 
 OPAP1812-P8.40840,00 0,20 0,00     21/12/2018 
 OPAP1812-P8.80880,00 0,29 0,00     21/12/2018 
 OPAP1812-P9.20920,00 0,43 0,01     21/12/2018 
 OPAP1812-P9.60960,00 0,60 0,02     21/12/2018 
 PPC1803-P1.20120,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P1.30130,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P1.40140,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P1.50150,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P1.60160,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P1.70170,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P1.80180,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P1.90190,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P2.00200,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P2.20220,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P2.40240,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P2.60260,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P2.80280,00 0,03 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P3.00300,00 0,19 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P3.20320,00 0,39 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P3.40340,00 0,59 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P3.60360,00 0,79 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P3.80380,00 0,99 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P4.00400,00 1,19 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P4.40440,00 1,59 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P4.80480,00 1,99 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P5.20520,00 2,39 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P5.60560,00 2,79 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P6.00600,00 3,19 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P6.40640,00 3,59 0,00     16/3/2018 
 PPC1803-P6.80680,00 3,99 0,00     16/3/2018 
 PPC1804-P1.60160,00 0,00 0,00     20/4/2018 
 PPC1804-P1.70170,00 0,00 0,00     20/4/2018 
 PPC1804-P1.80180,00 0,00 0,00     20/4/2018 
 PPC1804-P1.90190,00 0,00 0,00     20/4/2018 
 PPC1804-P2.00200,00 0,00 0,00     20/4/2018 
 PPC1804-P2.20220,00 0,00 -0,00     20/4/2018 
 PPC1804-P2.40240,00 0,02 -0,01     20/4/2018 
 PPC1804-P2.60260,00 0,06 0,00     20/4/2018 
 PPC1804-P2.80280,00 0,14 -0,02     20/4/2018 
 PPC1804-P3.00300,00 0,26 -0,03     20/4/2018 
 PPC1804-P3.20320,00 0,42 -0,03     20/4/2018 
 PPC1804-P3.40340,00 0,60 -0,04     20/4/2018 
 PPC1804-P3.60360,00 0,79 -0,04     20/4/2018 
 PPC1804-P3.80380,00 0,99 -0,04     20/4/2018 
 PPC1804-P4.00400,00 1,19 -0,04     20/4/2018 
 PPC1804-P4.40440,00 1,59 -0,04     20/4/2018 
 PPC1805-P1.80180,00 0,00 0,00     18/5/2018 
 PPC1805-P1.90190,00 0,00 -0,00     18/5/2018 
 PPC1805-P2.00200,00 0,00 -0,00     18/5/2018 
 PPC1805-P2.20220,00 0,01 -0,00     18/5/2018 
 PPC1805-P2.40240,00 0,04 -0,01     18/5/2018 
 PPC1805-P2.60260,00 0,10 -0,01     18/5/2018 
 PPC1805-P2.80280,00 0,18 -0,02     18/5/2018 
 PPC1805-P3.00300,00 0,30 -0,03     18/5/2018 
 PPC1805-P3.20320,00 0,45 -0,03     18/5/2018 
 PPC1805-P3.40340,00 0,62 -0,04     18/5/2018 
 PPC1805-P3.60360,00 0,80 -0,04     18/5/2018 
 PPC1805-P3.80380,00 0,99 -0,04     18/5/2018 
 PPC1806-P1.20120,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P1.30130,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P1.40140,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P1.50150,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P1.60160,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P1.70170,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P1.80180,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P1.90190,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P2.00200,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P2.20220,00 0,03 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P2.40240,00 0,07 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P2.60260,00 0,13 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P2.80280,00 0,22 -0,02     15/6/2018 
 PPC1806-P3.00300,00 0,34 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P3.20320,00 0,48 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P3.40340,00 0,64 0,00     15/6/2018 
 PPC1806-P3.60360,00 0,82 -0,04     15/6/2018 
 PPC1806-P3.80380,00 1,00 -0,04     15/6/2018 
 PPC1806-P4.00400,00 1,19 -0,04     15/6/2018 
 PPC1806-P4.40440,00 1,59 -0,04     15/6/2018 
 PPC1809-P1.20120,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P1.30130,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P1.40140,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P1.50150,00 0,00 -0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P1.60160,00 0,01 -0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P1.70170,00 0,01 -0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P1.80180,00 0,02 -0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P1.90190,00 0,03 -0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P2.00200,00 0,04 -0,01     21/9/2018 
 PPC1809-P2.20220,00 0,08 -0,01     21/9/2018 
 PPC1809-P2.40240,00 0,14 -0,01     21/9/2018 
 PPC1809-P2.60260,00 0,22 -0,02     21/9/2018 
 PPC1809-P2.80280,00 0,31 -0,02     21/9/2018 
 PPC1809-P3.00300,00 0,43 -0,02     21/9/2018 
 PPC1809-P3.20320,00 0,57 -0,02     21/9/2018 
 PPC1809-P3.40340,00 0,71 -0,03     21/9/2018 
 PPC1809-P3.60360,00 0,87 -0,03     21/9/2018 
 PPC1809-P3.80380,00 1,05 -0,03     21/9/2018 
 PPC1809-P4.00400,00 1,22 -0,04     21/9/2018 
 PPC1809-P4.40440,00 1,60 -0,04     21/9/2018 
 PPC1812-P1.40140,00 0,01 -0,00     21/12/2018 
 PPC1812-P1.50150,00 0,01 -0,00     21/12/2018 
 PPC1812-P1.60160,00 0,02 -0,00     21/12/2018 
 PPC1812-P1.70170,00 0,03 -0,00     21/12/2018 
 PPC1812-P1.80180,00 0,04 -0,00     21/12/2018 
 PPC1812-P1.90190,00 0,05 -0,01     21/12/2018 
 PPC1812-P2.00200,00 0,07 -0,00     21/12/2018 
 PPC1812-P2.20220,00 0,12 -0,01     21/12/2018 
 PPC1812-P2.40240,00 0,19 -0,01     21/12/2018 
 PPC1812-P2.60260,00 0,28 -0,01     21/12/2018 
 PPC1812-P2.80280,00 0,38 -0,02     21/12/2018 
 PPC1812-P3.00300,00 0,50 -0,02     21/12/2018 
 PPC1812-P3.20320,00 0,63 -0,02     21/12/2018 
 PPC1812-P3.40340,00 0,77 -0,03     21/12/2018 
 PPC1812-P3.60360,00 0,93 -0,03     21/12/2018 
 PPC1812-P3.80380,00 1,09 -0,03     21/12/2018 
 PPC1812-P4.00400,00 1,26 -0,03     21/12/2018 
 PPC1812-P4.40440,00 1,62 -0,04     21/12/2018 
 TPEIR1803-P0.055,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.1010,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.1515,00 0,03 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.2020,00 0,06 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.2525,00 0,09 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.3030,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.3535,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.4040,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.4545,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.5050,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P1.50150,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P1.60160,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P1.70170,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P1.80180,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P1.90190,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P2.00200,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P2.20220,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P2.40240,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P2.60260,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P2.80280,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P3.00300,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P3.20320,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P3.40340,00 0,03 0,00     120 16/3/2018 
 TPEIR1803-P3.60360,00 0,18 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P3.80380,00 0,38 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P4.00400,00 0,58 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P4.40440,00 0,98 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P4.80480,00 1,38 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P5.20520,00 1,78 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P5.60560,00 2,18 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P6.00600,00 2,58 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P6.40640,00 2,98 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P6.80680,00 3,38 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P7.20720,00 3,78 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1804-P2.40240,00 0,00 0,00     20/4/2018 
 TPEIR1804-P2.60260,00 0,01 0,00     20/4/2018 
 TPEIR1804-P2.80280,00 0,02 0,00     20/4/2018 
 TPEIR1804-P3.00300,00 0,05 0,01     20/4/2018 
 TPEIR1804-P3.20320,00 0,10 0,02     20/4/2018 
 TPEIR1804-P3.40340,00 0,19 0,03     20/4/2018 
 TPEIR1804-P3.60360,00 0,30 0,04     20/4/2018 
 TPEIR1804-P3.80380,00 0,45 0,05     20/4/2018 
 TPEIR1804-P4.00400,00 0,61 0,06     20/4/2018 
 TPEIR1804-P4.40440,00 0,99 0,07     20/4/2018 
 TPEIR1804-P4.80480,00 1,38 0,07     20/4/2018 
 TPEIR1804-P5.20520,00 1,78 0,07     20/4/2018 
 TPEIR1804-P5.60560,00 2,18 0,07     20/4/2018 
 TPEIR1805-P2.40240,00 0,01 0,00     18/5/2018 
 TPEIR1805-P2.60260,00 0,02 0,00     18/5/2018 
 TPEIR1805-P2.80280,00 0,05 0,01     18/5/2018 
 TPEIR1805-P3.00300,00 0,09 0,01     18/5/2018 
 TPEIR1805-P3.20320,00 0,16 0,02     18/5/2018 
 TPEIR1805-P3.40340,00 0,25 0,03     18/5/2018 
 TPEIR1805-P3.60360,00 0,36 0,03     18/5/2018 
 TPEIR1805-P3.80380,00 0,50 0,04     18/5/2018 
 TPEIR1805-P4.00400,00 0,66 0,05     18/5/2018 
 TPEIR1805-P4.40440,00 1,01 0,07     18/5/2018 
 TPEIR1805-P4.80480,00 1,39 0,07     18/5/2018 
 TPEIR1805-P5.20520,00 1,78 0,07     18/5/2018 
 TPEIR1806-P0.055,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.1010,00 0,02 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.1515,00 0,04 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.2020,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.2525,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.3030,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.3535,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.4040,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.4545,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.5050,00 0,02 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P1.50150,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P1.60160,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P1.70170,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P1.80180,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P1.90190,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P2.00200,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P2.20220,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P2.40240,00 0,02 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P2.60260,00 0,04 0,01     15/6/2018 
 TPEIR1806-P2.80280,00 0,07 0,01     15/6/2018 
 TPEIR1806-P3.00300,00 0,13 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P3.20320,00 0,20 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P3.40340,00 0,30 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P3.60360,00 0,41 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P3.80380,00 0,55 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P4.00400,00 0,70 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P4.40440,00 1,03 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P4.80480,00 1,40 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P5.20520,00 1,78 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P5.60560,00 2,18 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P6.00600,00 2,58 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P6.40640,00 2,98 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P6.80680,00 3,38 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P7.20720,00 3,78 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1809-P1.50150,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P1.60160,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P1.70170,00 0,01 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P1.80180,00 0,01 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P1.90190,00 0,01 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P2.00200,00 0,02 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P2.20220,00 0,04 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P2.40240,00 0,07 0,01     21/9/2018 
 TPEIR1809-P2.60260,00 0,11 0,01     21/9/2018 
 TPEIR1809-P2.80280,00 0,17 0,01     21/9/2018 
 TPEIR1809-P3.00300,00 0,24 0,02     21/9/2018 
 TPEIR1809-P3.20320,00 0,33 0,02     21/9/2018 
 TPEIR1809-P3.40340,00 0,43 0,02     21/9/2018 
 TPEIR1809-P3.60360,00 0,54 0,03     21/9/2018 
 TPEIR1809-P3.80380,00 0,67 0,04     21/9/2018 
 TPEIR1809-P4.00400,00 0,81 0,04     21/9/2018 
 TPEIR1809-P4.40440,00 1,12 0,05     21/9/2018 
 TPEIR1809-P4.80480,00 1,46 0,05     21/9/2018 
 TPEIR1809-P5.20520,00 1,82 0,06     21/9/2018 
 TPEIR1809-P5.60560,00 2,20 0,07     21/9/2018 
 TPEIR1812-P1.90190,00 0,03 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-P2.00200,00 0,04 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-P2.20220,00 0,07 0,01     21/12/2018 
 TPEIR1812-P2.40240,00 0,11 0,01     21/12/2018 
 TPEIR1812-P2.60260,00 0,17 0,01     21/12/2018 
 TPEIR1812-P2.80280,00 0,24 0,02     21/12/2018 
 TPEIR1812-P3.00300,00 0,32 0,02     21/12/2018 
 TPEIR1812-P3.20320,00 0,41 0,02     21/12/2018 
 TPEIR1812-P3.40340,00 0,51 0,02     21/12/2018 
 TPEIR1812-P3.60360,00 0,63 0,03     21/12/2018 
 TPEIR1812-P3.80380,00 0,76 0,03     21/12/2018 
 TPEIR1812-P4.00400,00 0,90 0,04     21/12/2018 
 TPEIR1812-P4.40440,00 1,20 0,05     21/12/2018 
 TPEIR1812-P4.80480,00 1,52 0,05     21/12/2018 
 TPEIR1812-P5.20520,00 1,87 0,05     21/12/2018 
 TPEIR1812-P5.60560,00 2,23 0,06     21/12/2018 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Dow Jones 0 0 0
Nasdaq 0 0 0
DAX 0 0 0
CAC 0 0 0
SMI 0 0 0
Nikkei 0 0 0
Πλατίνα 0 0 0
Χρυσός 0 0 0
Άργυρος 0 0 0
Πετρέλαιο 0 0 0
Χρυσή Λίρα (Π) 0 0 0