Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €

Call / Put Options

Ανανέωση   |   Συμβόλαια Δεικτών   |   Συμβόλαια Μετοχών
Call Options
SymbolStrikeLastChgBidBidSizeAskAskSizeVolExpire
 TPEIR1906-C4.00400,00 0,29 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-C3.80380,00 0,34 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-C3.60360,00 0,40 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-C3.40340,00 0,46 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-C3.20320,00 0,53 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-C3.00300,00 0,61 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-C2.80280,00 0,70 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-C2.60260,00 0,80 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-C2.40240,00 0,92 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-C2.20220,00 1,05 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-C2.00200,00 1,19 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1903-C5.20520,00 0,07 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C4.80480,00 0,10 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C4.40440,00 0,15 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C4.00400,00 0,22 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C3.80380,00 0,26 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C3.60360,00 0,31 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C3.40340,00 0,37 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C3.20320,00 0,44 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C3.00300,00 0,52 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C2.80280,00 0,62 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C2.60260,00 0,73 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C2.40240,00 0,85 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C2.20220,00 0,99 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C2.00200,00 1,14 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C1.90190,00 1,22 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C1.80180,00 1,30 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C1.70170,00 1,39 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C1.60160,00 1,48 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1812-C5.60560,00 0,02 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-C5.20520,00 0,03 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-C4.80480,00 0,05 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-C4.40440,00 0,08 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-C4.00400,00 0,14 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-C3.80380,00 0,18 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-C3.60360,00 0,22 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-C3.40340,00 0,28 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-C3.20320,00 0,35 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-C3.00300,00 0,43 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-C2.80280,00 0,53 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-C2.60260,00 0,65 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-C2.40240,00 0,78 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-C2.20220,00 0,93 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-C2.00200,00 1,10 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-C1.90190,00 1,18 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-C1.80180,00 1,28 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-C1.70170,00 1,37 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-C1.60160,00 1,46 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1809-C5.60560,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C5.20520,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C4.80480,00 0,01 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C4.40440,00 0,02 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C4.00400,00 0,05 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C3.80380,00 0,08 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C3.60360,00 0,11 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C3.40340,00 0,16 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C3.20320,00 0,23 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C3.00300,00 0,31 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C2.80280,00 0,42 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C2.60260,00 0,55 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C2.40240,00 0,70 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C2.20220,00 0,87 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C2.00200,00 1,06 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C1.90190,00 1,15 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C1.80180,00 1,25 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C1.70170,00 1,35 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C1.60160,00 1,45 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-C1.50150,00 1,55 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1808-C4.00400,00 0,02 0,00     17/8/2018 
 TPEIR1808-C3.80380,00 0,04 0,00     17/8/2018 
 TPEIR1808-C3.60360,00 0,06 0,00     17/8/2018 
 TPEIR1808-C3.40340,00 0,10 0,00     17/8/2018 
 TPEIR1808-C3.20320,00 0,16 0,00     17/8/2018 
 TPEIR1808-C3.00300,00 0,25 0,00     17/8/2018 
 TPEIR1808-C2.80280,00 0,36 0,00     17/8/2018 
 TPEIR1808-C2.60260,00 0,50 0,00     17/8/2018 
 TPEIR1808-C2.40240,00 0,67 0,00     17/8/2018 
 TPEIR1808-C2.20220,00 0,85 0,00     17/8/2018 
 TPEIR1808-C2.00200,00 1,05 0,00     17/8/2018 
 TPEIR1808-C1.90190,00 1,15 0,00     17/8/2018 
 TPEIR1808-C1.80180,00 1,25 0,00     17/8/2018 
 TPEIR1808-C1.70170,00 1,35 0,00     17/8/2018 
 TPEIR1808-C1.60160,00 1,45 0,00     17/8/2018 
 TPEIR1807-C5.20520,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 TPEIR1807-C4.80480,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 TPEIR1807-C4.40440,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 TPEIR1807-C4.00400,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 TPEIR1807-C3.80380,00 0,01 0,00     20/7/2018 
 TPEIR1807-C3.60360,00 0,02 0,00     20/7/2018 
 TPEIR1807-C3.40340,00 0,05 0,00     20/7/2018 
 TPEIR1807-C3.20320,00 0,10 0,00     20/7/2018 
 TPEIR1807-C3.00300,00 0,18 0,00     20/7/2018 
 TPEIR1807-C2.80280,00 0,31 0,00     20/7/2018 
 TPEIR1807-C2.60260,00 0,47 0,00     20/7/2018 
 TPEIR1807-C2.40240,00 0,65 0,00     20/7/2018 
 TPEIR1807-C2.20220,00 0,84 0,00     20/7/2018 
 TPEIR1807-C2.00200,00 1,04 0,00     20/7/2018 
 TPEIR1807-C1.90190,00 1,14 0,00     20/7/2018 
 TPEIR1807-C1.80180,00 1,24 0,00     20/7/2018 
 TPEIR1807-C1.70170,00 1,34 0,00     20/7/2018 
 TPEIR1807-C1.60160,00 1,44 0,00     20/7/2018 
 PPC1906-C3.00300,00 0,12 0,01     21/6/2019 
 PPC1906-C2.80280,00 0,15 0,00     21/6/2019 
 PPC1906-C2.60260,00 0,19 0,00     21/6/2019 
 PPC1906-C2.40240,00 0,25 0,00     21/6/2019 
 PPC1906-C2.20220,00 0,32 0,00     21/6/2019 
 PPC1906-C2.00200,00 0,40 0,00     21/6/2019 
 PPC1906-C1.90190,00 0,45 0,00     21/6/2019 
 PPC1906-C1.80180,00 0,50 0,00     21/6/2019 
 PPC1906-C1.70170,00 0,56 0,00     21/6/2019 
 PPC1906-C1.60160,00 0,62 0,00     21/6/2019 
 PPC1906-C1.50150,00 0,69 0,00     21/6/2019 
 PPC1906-C1.40140,00 0,76 0,00     21/6/2019 
 PPC1903-C4.00400,00 0,02 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-C3.80380,00 0,02 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-C3.60360,00 0,03 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-C3.40340,00 0,04 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-C3.20320,00 0,06 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-C3.00300,00 0,08 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-C2.80280,00 0,10 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-C2.60260,00 0,14 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-C2.40240,00 0,19 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-C2.20220,00 0,26 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-C2.00200,00 0,34 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-C1.90190,00 0,39 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-C1.80180,00 0,45 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-C1.70170,00 0,51 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-C1.60160,00 0,58 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-C1.50150,00 0,65 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-C1.40140,00 0,73 0,00     15/3/2019 
 PPC1812-C4.40440,00 0,00 0,00     21/12/2018 
 PPC1812-C4.00400,00 0,00 0,00     21/12/2018 
 PPC1812-C3.80380,00 0,01 0,00     21/12/2018 
 PPC1812-C3.60360,00 0,01 0,00     21/12/2018 
 PPC1812-C3.40340,00 0,02 0,00     21/12/2018 
 PPC1812-C3.20320,00 0,03 0,00     21/12/2018 
 PPC1812-C3.00300,00 0,04 0,00     21/12/2018 
 PPC1812-C2.80280,00 0,06 0,00     21/12/2018 
 PPC1812-C2.60260,00 0,10 0,00     21/12/2018 
 PPC1812-C2.40240,00 0,14 0,00     21/12/2018 
 PPC1812-C2.20220,00 0,20 0,00     21/12/2018 
 PPC1812-C2.00200,00 0,29 0,00     21/12/2018 
 PPC1812-C1.90190,00 0,34 0,00     21/12/2018 
 PPC1812-C1.80180,00 0,40 0,00     21/12/2018 
 PPC1812-C1.70170,00 0,47 0,00     21/12/2018 
 PPC1812-C1.60160,00 0,54 0,00     21/12/2018 
 PPC1812-C1.50150,00 0,62 0,00     21/12/2018 
 PPC1812-C1.40140,00 0,71 0,00     21/12/2018 
 PPC1809-C4.40440,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-C4.00400,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-C3.80380,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-C3.60360,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-C3.40340,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-C3.20320,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-C3.00300,00 0,01 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-C2.80280,00 0,02 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-C2.60260,00 0,04 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-C2.40240,00 0,07 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-C2.20220,00 0,13 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-C2.00200,00 0,22 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-C1.90190,00 0,27 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-C1.80180,00 0,34 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-C1.70170,00 0,42 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-C1.60160,00 0,50 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-C1.50150,00 0,59 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-C1.40140,00 0,68 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-C1.30130,00 0,78 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-C1.20120,00 0,88 0,00     21/9/2018 
 PPC1808-C3.20320,00 0,00 0,00     17/8/2018 
 PPC1808-C3.00300,00 0,00 0,00     17/8/2018 
 PPC1808-C2.80280,00 0,01 0,00     17/8/2018 
 PPC1808-C2.60260,00 0,02 0,00     17/8/2018 
 PPC1808-C2.40240,00 0,04 0,00     17/8/2018 
 PPC1808-C2.20220,00 0,09 0,00     17/8/2018 
 PPC1808-C2.00200,00 0,18 0,00     17/8/2018 
 PPC1808-C1.90190,00 0,24 0,00     17/8/2018 
 PPC1808-C1.80180,00 0,31 0,00     17/8/2018 
 PPC1808-C1.70170,00 0,39 0,00     17/8/2018 
 PPC1808-C1.60160,00 0,48 0,00     17/8/2018 
 PPC1808-C1.50150,00 0,58 0,00     17/8/2018 
 PPC1808-C1.40140,00 0,68 0,00     17/8/2018 
 PPC1807-C3.80380,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 PPC1807-C3.60360,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 PPC1807-C3.40340,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 PPC1807-C3.20320,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 PPC1807-C3.00300,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 PPC1807-C2.80280,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 PPC1807-C2.60260,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 PPC1807-C2.40240,00 0,02 0,00     20/7/2018 
 PPC1807-C2.20220,00 0,06 0,00     20/7/2018 
 PPC1807-C2.00200,00 0,14 0,00     20/7/2018 
 PPC1807-C1.90190,00 0,21 0,00     20/7/2018 
 PPC1807-C1.80180,00 0,29 0,00     20/7/2018 
 PPC1807-C1.70170,00 0,38 0,00     20/7/2018 
 PPC1807-C1.60160,00 0,47 0,00     20/7/2018 
 PPC1807-C1.50150,00 0,57 0,00     20/7/2018 
 PPC1807-C1.40140,00 0,67 0,00     20/7/2018 
 OPAP1906-C9.60960,00 0,86 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-C9.20920,00 1,05 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-C8.80880,00 1,26 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-C8.40840,00 1,51 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-C8.00800,00 1,79 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-C7.60760,00 2,09 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-C7.20720,00 2,42 0,07     21/6/2019 
 OPAP1906-C14.001.400,00 0,06 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-C13.001.300,00 0,11 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-C12.001.200,00 0,22 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-C11.001.100,00 0,40 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-C10.001.000,00 0,69 0,00     21/6/2019 
 OPAP1903-C9.60960,00 0,71 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-C9.20920,00 0,90 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-C8.80880,00 1,12 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-C8.40840,00 1,38 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-C8.00800,00 1,67 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-C7.60760,00 1,99 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-C7.20720,00 2,34 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-C6.80680,00 2,70 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-C15.001.500,00 0,01 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-C14.001.400,00 0,02 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-C13.001.300,00 0,05 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-C12.001.200,00 0,13 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-C11.001.100,00 0,27 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-C10.001.000,00 0,55 0,00     15/3/2019 
 OPAP1812-C9.60960,00 0,56 0,00     21/12/2018 
 OPAP1812-C9.20920,00 0,75 0,00     21/12/2018 
 OPAP1812-C8.80880,00 0,98 0,00     21/12/2018 
 OPAP1812-C8.40840,00 1,26 0,00     21/12/2018 
 OPAP1812-C8.00800,00 1,57 0,00     21/12/2018 
 OPAP1812-C7.60760,00 1,91 0,00     21/12/2018 
 OPAP1812-C7.20720,00 2,27 0,00     21/12/2018 
 OPAP1812-C6.80680,00 2,65 0,00     21/12/2018 
 OPAP1812-C16.001.600,00 0,00 0,00     21/12/2018 
 OPAP1812-C15.001.500,00 0,00 0,00     21/12/2018 
 OPAP1812-C14.001.400,00 0,01 0,00     21/12/2018 
 OPAP1812-C13.001.300,00 0,02 0,00     21/12/2018 
 OPAP1812-C12.001.200,00 0,06 0,00     21/12/2018 
 OPAP1812-C11.001.100,00 0,17 0,00     21/12/2018 
 OPAP1812-C10.001.000,00 0,41 0,00     21/12/2018 
 OPAP1809-C9.60960,00 0,36 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-C9.20920,00 0,55 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-C8.80880,00 0,80 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-C8.40840,00 1,10 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-C8.00800,00 1,45 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-C7.60760,00 1,82 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-C7.20720,00 2,21 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-C6.80680,00 2,61 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-C16.001.600,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-C15.001.500,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-C14.001.400,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-C13.001.300,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-C12.001.200,00 0,01 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-C11.001.100,00 0,05 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-C10.001.000,00 0,22 0,00     21/9/2018 
 OPAP1808-C9.60960,00 0,26 0,00     17/8/2018 
 OPAP1808-C9.20920,00 0,45 0,00     17/8/2018 
 OPAP1808-C8.80880,00 0,72 0,00     17/8/2018 
 OPAP1808-C8.40840,00 1,04 0,00     17/8/2018 
 OPAP1808-C8.00800,00 1,41 0,00     17/8/2018 
 OPAP1808-C7.60760,00 1,80 0,00     17/8/2018 
 OPAP1808-C7.20720,00 2,19 0,00     17/8/2018 
 OPAP1808-C14.001.400,00 0,00 0,00     17/8/2018 
 OPAP1808-C13.001.300,00 0,00 0,00     17/8/2018 
 OPAP1808-C12.001.200,00 0,00 0,00     17/8/2018 
 OPAP1808-C11.001.100,00 0,02 0,00     17/8/2018 
 OPAP1808-C10.001.000,00 0,14 0,00     17/8/2018 
 OPAP1807-C9.60960,00 0,16 0,00     20/7/2018 
 OPAP1807-C9.20920,00 0,35 0,00     20/7/2018 
 OPAP1807-C8.80880,00 0,64 0,00     20/7/2018 
 OPAP1807-C8.40840,00 1,00 0,00     20/7/2018 
 OPAP1807-C8.00800,00 1,38 0,00     20/7/2018 
 OPAP1807-C7.60760,00 1,78 0,00     20/7/2018 
 OPAP1807-C7.20720,00 2,18 0,00     20/7/2018 
 OPAP1807-C15.001.500,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 OPAP1807-C14.001.400,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 OPAP1807-C13.001.300,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 OPAP1807-C12.001.200,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 OPAP1807-C11.001.100,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 OPAP1807-C10.001.000,00 0,06 0,00     20/7/2018 
 HTO1906-C9.60960,00 1,49 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-C9.20920,00 1,73 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-C8.80880,00 1,99 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-C8.40840,00 2,28 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-C8.00800,00 2,59 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-C15.001.500,00 0,12 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-C14.001.400,00 0,20 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-C13.001.300,00 0,33 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-C12.001.200,00 0,53 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-C11.001.100,00 0,84 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-C10.001.000,00 1,28 0,00     21/6/2019 
 HTO1903-C9.60960,00 1,32 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-C9.20920,00 1,57 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-C8.80880,00 1,85 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-C8.40840,00 2,15 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-C8.00800,00 2,48 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-C17.001.700,00 0,01 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-C16.001.600,00 0,03 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-C15.001.500,00 0,05 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-C14.001.400,00 0,11 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-C13.001.300,00 0,21 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-C12.001.200,00 0,38 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-C11.001.100,00 0,66 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-C10.001.000,00 1,10 0,00     15/3/2019 
 HTO1812-C9.60960,00 1,16 0,00     21/12/2018 
 HTO1812-C9.20920,00 1,42 0,00     21/12/2018 
 HTO1812-C8.80880,00 1,72 0,00     21/12/2018 
 HTO1812-C8.40840,00 2,04 0,00     21/12/2018 
 HTO1812-C8.00800,00 2,39 0,00     21/12/2018 
 HTO1812-C18.001.800,00 0,00 0,00     21/12/2018 
 HTO1812-C17.001.700,00 0,00 0,00     21/12/2018 
 HTO1812-C16.001.600,00 0,01 0,00     21/12/2018 
 HTO1812-C15.001.500,00 0,02 0,00     21/12/2018 
 HTO1812-C14.001.400,00 0,04 0,00     21/12/2018 
 HTO1812-C13.001.300,00 0,11 0,00     21/12/2018 
 HTO1812-C12.001.200,00 0,24 0,00     21/12/2018 
 HTO1812-C11.001.100,00 0,50 0,00     21/12/2018 
 HTO1812-C10.001.000,00 0,93 0,00     21/12/2018 
 HTO1809-C9.60960,00 0,94 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-C9.20920,00 1,23 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-C8.80880,00 1,56 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-C8.40840,00 1,92 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-C8.00800,00 2,30 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-C18.001.800,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-C17.001.700,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-C16.001.600,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-C15.001.500,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-C14.001.400,00 0,01 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-C13.001.300,00 0,02 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-C12.001.200,00 0,09 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-C11.001.100,00 0,27 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-C10.001.000,00 0,69 0,00     21/9/2018 
 HTO1808-C9.60960,00 0,83 0,00     17/8/2018 
 HTO1808-C9.20920,00 1,15 0,00     17/8/2018 
 HTO1808-C8.80880,00 1,50 0,00     17/8/2018 
 HTO1808-C8.40840,00 1,88 0,00     17/8/2018 
 HTO1808-C8.00800,00 2,28 0,00     17/8/2018 
 HTO1808-C16.001.600,00 0,00 0,00     17/8/2018 
 HTO1808-C15.001.500,00 0,00 0,00     17/8/2018 
 HTO1808-C14.001.400,00 0,00 0,00     17/8/2018 
 HTO1808-C13.001.300,00 0,00 0,00     17/8/2018 
 HTO1808-C12.001.200,00 0,03 0,00     17/8/2018 
 HTO1808-C11.001.100,00 0,17 0,00     17/8/2018 
 HTO1808-C10.001.000,00 0,57 0,00     17/8/2018 
 HTO1807-C9.60960,00 0,75 0,00     20/7/2018 
 HTO1807-C9.20920,00 1,09 0,00     20/7/2018 
 HTO1807-C8.80880,00 1,47 0,00     20/7/2018 
 HTO1807-C8.40840,00 1,86 0,00     20/7/2018 
 HTO1807-C8.00800,00 2,26 0,00     20/7/2018 
 HTO1807-C17.001.700,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 HTO1807-C16.001.600,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 HTO1807-C15.001.500,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 HTO1807-C14.001.400,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 HTO1807-C13.001.300,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 HTO1807-C12.001.200,00 0,01 0,00     20/7/2018 
 HTO1807-C11.001.100,00 0,09 0,00     20/7/2018 
 HTO1807-C10.001.000,00 0,47 0,00     20/7/2018 
 FTSE1906-C2300230.000,00 87,50 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C2250225.000,00 101,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C2200220.000,00 117,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C2150215.000,00 134,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C2100210.000,00 153,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C2050205.000,00 174,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C2000200.000,00 198,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C1975197.500,00 211,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C1950195.000,00 224,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C1925192.500,00 238,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C1900190.000,00 252,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C1875187.500,00 267,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1903-C2450245.000,00 35,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C2400240.000,00 42,75 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C2350235.000,00 51,50 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C2300230.000,00 62,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C2250225.000,00 74,50 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C2200220.000,00 88,50 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C2150215.000,00 105,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C2100210.000,00 123,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C2050205.000,00 144,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C2000200.000,00 168,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C1975197.500,00 181,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C1950195.000,00 194,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C1925192.500,00 208,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C1900190.000,00 223,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C1875187.500,00 239,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C1850185.000,00 255,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C1825182.500,00 271,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1812-C2500250.000,00 14,00 -1,25     21/12/2018 
 FTSE1812-C2450245.000,00 18,25 -1,50     21/12/2018 
 FTSE1812-C2400240.000,00 23,75 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-C2350235.000,00 30,50 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-C2300230.000,00 39,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-C2250225.000,00 49,25 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-C2200220.000,00 61,50 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-C2150215.000,00 76,50 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-C2100210.000,00 94,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-C2050205.000,00 115,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-C2000200.000,00 138,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-C1975197.500,00 151,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-C1950195.000,00 165,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-C1925192.500,00 180,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-C1900190.000,00 195,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-C1875187.500,00 211,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-C1850185.000,00 228,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-C1825182.500,00 246,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1809-C2500250.000,00 2,40 -0,30     21/9/2018 
 FTSE1809-C2450245.000,00 3,80 -0,40     21/9/2018 
 FTSE1809-C2400240.000,00 5,90 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C2350235.000,00 9,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C2300230.000,00 13,50 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C2250225.000,00 19,75 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C2200220.000,00 28,50 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C2150215.000,00 40,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C2100210.000,00 55,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C2050205.000,00 74,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C2000200.000,00 97,50 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1975197.500,00 111,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1950195.000,00 126,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1925192.500,00 141,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1900190.000,00 158,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1875187.500,00 176,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1850185.000,00 194,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1825182.500,00 214,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1800180.000,00 235,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1775177.500,00 256,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1750175.000,00 278,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1725172.500,00 301,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-C1700170.000,00 324,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1808-C2350235.000,00 2,80 0,00     17/8/2018 
 FTSE1808-C2300230.000,00 5,00 0,00     17/8/2018 
 FTSE1808-C2250225.000,00 8,80 0,00     17/8/2018 
 FTSE1808-C2200220.000,00 14,75 0,00     17/8/2018 
 FTSE1808-C2150215.000,00 26,25 2,75     100 17/8/2018 
 FTSE1808-C2100210.000,00 32,25 -4,25     61 17/8/2018 
 FTSE1808-C2050205.000,00 54,00 0,00     17/8/2018 
 FTSE1808-C2000200.000,00 77,00 0,00     17/8/2018 
 FTSE1808-C1975197.500,00 105,00 14,00     40 17/8/2018 
 FTSE1808-C1950195.000,00 106,00 0,00     17/8/2018 
 FTSE1808-C1925192.500,00 123,00 0,00     17/8/2018 
 FTSE1808-C1900190.000,00 140,00 0,00     17/8/2018 
 FTSE1808-C1875187.500,00 159,00 0,00     17/8/2018 
 FTSE1808-C1850185.000,00 180,00 0,00     17/8/2018 
 FTSE1808-C1825182.500,00 201,00 0,00     17/8/2018 
 FTSE1807-C2450245.000,00 0,07 0,00     20/7/2018 
 FTSE1807-C2400240.000,00 0,19 0,00     20/7/2018 
 FTSE1807-C2350235.000,00 0,49 0,00     20/7/2018 
 FTSE1807-C2300230.000,00 1,20 0,00     20/7/2018 
 FTSE1807-C2250225.000,00 2,80 0,00     20/7/2018 
 FTSE1807-C2200220.000,00 11,00 4,90     20/7/2018 
 FTSE1807-C2150215.000,00 10,00 -2,00     20/7/2018 
 FTSE1807-C2100210.000,00 20,00 -2,50     17 20/7/2018 
 FTSE1807-C2050205.000,00 38,50 0,00     20/7/2018 
 FTSE1807-C2000200.000,00 73,00 11,50     32 20/7/2018 
 FTSE1807-C1975197.500,00 76,00 0,00     20/7/2018 
 FTSE1807-C1950195.000,00 92,50 0,00     20/7/2018 
 FTSE1807-C1925192.500,00 110,00 0,00     20/7/2018 
 FTSE1807-C1900190.000,00 130,00 0,00     20/7/2018 
 FTSE1807-C1875187.500,00 151,00 0,00     20/7/2018 
 FTSE1807-C1850185.000,00 173,00 0,00     20/7/2018 
 FTSE1807-C1825182.500,00 195,00 0,00     20/7/2018 
 ETE1906-C0.5555,00 0,01 -0,00     21/6/2019 
 ETE1906-C0.5050,00 0,01 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-C0.4545,00 0,02 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-C0.4040,00 0,03 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-C0.3535,00 0,04 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-C0.3030,00 0,06 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-C0.2525,00 0,08 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-C0.2020,00 0,11 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-C0.1515,00 0,14 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-C0.1010,00 0,19 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-C0.055,00 0,24 0,00     21/6/2019 
 ETE1903-C0.6060,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C0.5555,00 0,01 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C0.5050,00 0,01 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C0.4545,00 0,01 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C0.4040,00 0,02 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C0.3535,00 0,03 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C0.3030,00 0,05 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C0.2525,00 0,07 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C0.2020,00 0,10 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C0.1515,00 0,14 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C0.1010,00 0,19 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C0.055,00 0,24 0,00     15/3/2019 
 ETE1812-C0.6060,00 0,00 0,00     21/12/2018 
 ETE1812-C0.5555,00 0,00 0,00     21/12/2018 
 ETE1812-C0.5050,00 0,00 0,00     21/12/2018 
 ETE1812-C0.4545,00 0,01 0,00     21/12/2018 
 ETE1812-C0.4040,00 0,01 0,00     21/12/2018 
 ETE1812-C0.3535,00 0,02 0,00     21/12/2018 
 ETE1812-C0.3030,00 0,04 0,00     21/12/2018 
 ETE1812-C0.2525,00 0,06 0,00     21/12/2018 
 ETE1812-C0.2020,00 0,10 0,00     21/12/2018 
 ETE1812-C0.1515,00 0,14 0,00     21/12/2018 
 ETE1812-C0.1010,00 0,19 0,00     21/12/2018 
 ETE1812-C0.055,00 0,24 0,00     21/12/2018 
 ETE1809-C0.6060,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.5555,00 0,01 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.5050,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.4545,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.4040,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.3535,00 0,01 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.3030,00 0,02 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.2525,00 0,05 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.2020,00 0,09 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.1515,00 0,14 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.1010,00 0,19 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-C0.055,00 0,24 0,00     21/9/2018 
 ETE1808-C0.5555,00 0,00 0,00     17/8/2018 
 ETE1808-C0.5050,00 0,00 0,00     17/8/2018 
 ETE1808-C0.4545,00 0,01 0,00     17/8/2018 
 ETE1808-C0.4040,00 0,00 0,00     17/8/2018 
 ETE1808-C0.3535,00 0,01 0,00     17/8/2018 
 ETE1808-C0.3030,00 0,02 0,00     17/8/2018 
 ETE1808-C0.2525,00 0,05 0,00     17/8/2018 
 ETE1808-C0.2020,00 0,09 0,00     17/8/2018 
 ETE1808-C0.1515,00 0,14 0,00     17/8/2018 
 ETE1808-C0.1010,00 0,19 0,00     17/8/2018 
 ETE1808-C0.055,00 0,24 0,00     17/8/2018 
 ETE1807-C0.6060,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 ETE1807-C0.5555,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 ETE1807-C0.5050,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 ETE1807-C0.4545,00 0,01 0,00     20/7/2018 
 ETE1807-C0.4040,00 0,01 0,00     20/7/2018 
 ETE1807-C0.3535,00 0,02 0,00     20/7/2018 
 ETE1807-C0.3030,00 0,04 0,00     20/7/2018 
 ETE1807-C0.2525,00 0,06 0,00     20/7/2018 
 ETE1807-C0.2020,00 0,10 0,00     20/7/2018 
 ETE1807-C0.1515,00 0,14 0,00     20/7/2018 
 ETE1807-C0.1010,00 0,19 0,00     20/7/2018 
 ETE1807-C0.055,00 0,24 0,00     20/7/2018 
 ALPHA1906-C3.00300,00 0,08 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-C2.80280,00 0,10 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-C2.60260,00 0,14 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-C2.40240,00 0,18 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-C2.20220,00 0,23 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-C2.00200,00 0,31 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-C1.90190,00 0,35 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-C1.80180,00 0,40 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-C1.70170,00 0,46 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-C1.60160,00 0,52 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-C1.50150,00 0,58 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-C1.40140,00 0,65 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-C1.30130,00 0,73 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1903-C3.20320,00 0,03 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-C3.00300,00 0,05 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-C2.80280,00 0,07 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-C2.60260,00 0,09 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-C2.40240,00 0,13 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-C2.20220,00 0,19 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-C2.00200,00 0,26 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-C1.90190,00 0,31 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-C1.80180,00 0,36 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-C1.70170,00 0,41 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-C1.60160,00 0,48 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-C1.50150,00 0,55 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-C1.40140,00 0,62 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-C1.30130,00 0,71 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-C1.20120,00 0,79 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1812-C3.20320,00 0,01 0,00     21/12/2018 
 ALPHA1812-C3.00300,00 0,02 0,00     21/12/2018 
 ALPHA1812-C2.80280,00 0,03 0,00     21/12/2018 
 ALPHA1812-C2.60260,00 0,06 0,00     21/12/2018 
 ALPHA1812-C2.40240,00 0,09 0,00     21/12/2018 
 ALPHA1812-C2.20220,00 0,14 0,00     21/12/2018 
 ALPHA1812-C2.00200,00 0,21 0,00     21/12/2018 
 ALPHA1812-C1.90190,00 0,26 0,00     21/12/2018 
 ALPHA1812-C1.80180,00 0,31 0,00     21/12/2018 
 ALPHA1812-C1.70170,00 0,37 0,00     21/12/2018 
 ALPHA1812-C1.60160,00 0,44 0,00     21/12/2018 
 ALPHA1812-C1.50150,00 0,52 0,00     21/12/2018 
 ALPHA1812-C1.40140,00 0,60 0,00     21/12/2018 
 ALPHA1812-C1.30130,00 0,69 0,00     21/12/2018 
 ALPHA1812-C1.20120,00 0,78 0,00     21/12/2018 
 ALPHA1809-C3.20320,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C3.00300,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C2.80280,00 0,01 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C2.60260,00 0,02 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C2.40240,00 0,04 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C2.20220,00 0,07 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C2.00200,00 0,14 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.90190,00 0,19 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.80180,00 0,25 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.70170,00 0,32 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.60160,00 0,40 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.50150,00 0,48 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.40140,00 0,57 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.30130,00 0,67 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.20120,00 0,77 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.10110,00 0,87 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C1.00100,00 0,97 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C0.9595,00 1,01 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-C0.9090,00 1,06 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1808-C3.00300,00 0,00 0,00     17/8/2018 
 ALPHA1808-C2.80280,00 0,00 0,00     17/8/2018 
 ALPHA1808-C2.60260,00 0,01 0,00     17/8/2018 
 ALPHA1808-C2.40240,00 0,02 0,00     17/8/2018 
 ALPHA1808-C2.20220,00 0,05 0,00     17/8/2018 
 ALPHA1808-C2.00200,00 0,11 0,00     17/8/2018 
 ALPHA1808-C1.90190,00 0,16 0,00     17/8/2018 
 ALPHA1808-C1.80180,00 0,22 0,00     17/8/2018 
 ALPHA1808-C1.70170,00 0,29 0,00     17/8/2018 
 ALPHA1808-C1.60160,00 0,38 0,00     17/8/2018 
 ALPHA1808-C1.50150,00 0,47 0,00     17/8/2018 
 ALPHA1808-C1.40140,00 0,57 0,00     17/8/2018 
 ALPHA1808-C1.30130,00 0,66 0,00     17/8/2018 
 ALPHA1807-C3.20320,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 ALPHA1807-C3.00300,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 ALPHA1807-C2.80280,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 ALPHA1807-C2.60260,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 ALPHA1807-C2.40240,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 ALPHA1807-C2.20220,00 0,02 0,00     20/7/2018 
 ALPHA1807-C2.00200,00 0,07 0,00     20/7/2018 
 ALPHA1807-C1.90190,00 0,12 0,00     20/7/2018 
 ALPHA1807-C1.80180,00 0,19 0,00     20/7/2018 
 ALPHA1807-C1.70170,00 0,27 0,00     20/7/2018 
 ALPHA1807-C1.60160,00 0,37 0,00     20/7/2018 
 ALPHA1807-C1.50150,00 0,46 0,00     20/7/2018 
 ALPHA1807-C1.40140,00 0,56 0,00     20/7/2018 
 ALPHA1807-C1.30130,00 0,66 0,00     20/7/2018 
Put Options
SymbolStrikeLastChgBidBidSizeAskAskSizeVolExpire
 ALPHA1807-P1.30130,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 ALPHA1807-P1.40140,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 ALPHA1807-P1.50150,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 ALPHA1807-P1.60160,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 ALPHA1807-P1.70170,00 0,01 0,00     20/7/2018 
 ALPHA1807-P1.80180,00 0,03 0,00     20/7/2018 
 ALPHA1807-P1.90190,00 0,06 0,00     20/7/2018 
 ALPHA1807-P2.00200,00 0,11 0,00     20/7/2018 
 ALPHA1807-P2.20220,00 0,26 0,00     20/7/2018 
 ALPHA1807-P2.40240,00 0,44 0,00     20/7/2018 
 ALPHA1807-P2.60260,00 0,64 0,00     20/7/2018 
 ALPHA1807-P2.80280,00 0,84 0,00     20/7/2018 
 ALPHA1807-P3.00300,00 1,04 0,00     20/7/2018 
 ALPHA1807-P3.20320,00 1,24 0,00     20/7/2018 
 ALPHA1808-P1.30130,00 0,00 0,00     17/8/2018 
 ALPHA1808-P1.40140,00 0,00 0,00     17/8/2018 
 ALPHA1808-P1.50150,00 0,00 0,00     17/8/2018 
 ALPHA1808-P1.60160,00 0,01 0,00     17/8/2018 
 ALPHA1808-P1.70170,00 0,03 0,00     17/8/2018 
 ALPHA1808-P1.80180,00 0,05 0,00     17/8/2018 
 ALPHA1808-P1.90190,00 0,09 0,00     17/8/2018 
 ALPHA1808-P2.00200,00 0,14 0,00     17/8/2018 
 ALPHA1808-P2.20220,00 0,28 0,00     17/8/2018 
 ALPHA1808-P2.40240,00 0,45 0,00     17/8/2018 
 ALPHA1808-P2.60260,00 0,64 0,00     17/8/2018 
 ALPHA1808-P2.80280,00 0,84 0,00     17/8/2018 
 ALPHA1808-P3.00300,00 1,04 0,00     17/8/2018 
 ALPHA1809-P0.9090,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P0.9595,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.00100,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.10110,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.20120,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.30130,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.40140,00 0,01 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.50150,00 0,01 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.60160,00 0,03 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.70170,00 0,05 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.80180,00 0,08 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P1.90190,00 0,12 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P2.00200,00 0,17 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P2.20220,00 0,31 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P2.40240,00 0,47 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P2.60260,00 0,65 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P2.80280,00 0,84 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1809-P3.00300,00 1,04 -0,05     21/9/2018 
 ALPHA1809-P3.20320,00 1,24 0,00     21/9/2018 
 ALPHA1812-P1.20120,00 0,01 0,00     21/12/2018 
 ALPHA1812-P1.30130,00 0,01 0,00     21/12/2018 
 ALPHA1812-P1.40140,00 0,02 0,00     21/12/2018 
 ALPHA1812-P1.50150,00 0,04 0,00     21/12/2018 
 ALPHA1812-P1.60160,00 0,07 0,00     21/12/2018 
 ALPHA1812-P1.70170,00 0,10 0,00     21/12/2018 
 ALPHA1812-P1.80180,00 0,13 0,00     21/12/2018 
 ALPHA1812-P1.90190,00 0,18 0,00     21/12/2018 
 ALPHA1812-P2.00200,00 0,23 0,00     21/12/2018 
 ALPHA1812-P2.20220,00 0,36 0,00     21/12/2018 
 ALPHA1812-P2.40240,00 0,51 0,00     21/12/2018 
 ALPHA1812-P2.60260,00 0,68 0,00     21/12/2018 
 ALPHA1812-P2.80280,00 0,86 0,00     21/12/2018 
 ALPHA1812-P3.00300,00 1,05 -0,05     21/12/2018 
 ALPHA1812-P3.20320,00 1,24 0,00     21/12/2018 
 ALPHA1903-P1.20120,00 0,02 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-P1.30130,00 0,03 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-P1.40140,00 0,04 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-P1.50150,00 0,07 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-P1.60160,00 0,09 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-P1.70170,00 0,13 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-P1.80180,00 0,17 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-P1.90190,00 0,22 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-P2.00200,00 0,27 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-P2.20220,00 0,40 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-P2.40240,00 0,54 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-P2.60260,00 0,70 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-P2.80280,00 0,88 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-P3.00300,00 1,06 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-P3.20320,00 1,25 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1906-P1.30130,00 0,04 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-P1.40140,00 0,06 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-P1.50150,00 0,09 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-P1.60160,00 0,13 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-P1.70170,00 0,16 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-P1.80180,00 0,21 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-P1.90190,00 0,26 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-P2.00200,00 0,31 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-P2.20220,00 0,44 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-P2.40240,00 0,58 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-P2.60260,00 0,74 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-P2.80280,00 0,90 -0,05     21/6/2019 
 ALPHA1906-P3.00300,00 1,08 0,00     21/6/2019 
 ETE1807-P0.055,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 ETE1807-P0.1010,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 ETE1807-P0.1515,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 ETE1807-P0.2020,00 0,01 0,00     20/7/2018 
 ETE1807-P0.2525,00 0,03 0,00     20/7/2018 
 ETE1807-P0.3030,00 0,05 0,00     20/7/2018 
 ETE1807-P0.3535,00 0,09 0,00     20/7/2018 
 ETE1807-P0.4040,00 0,13 0,00     20/7/2018 
 ETE1807-P0.4545,00 0,17 0,00     20/7/2018 
 ETE1807-P0.5050,00 0,22 0,00     20/7/2018 
 ETE1807-P0.5555,00 0,27 0,00     20/7/2018 
 ETE1807-P0.6060,00 0,32 0,00     20/7/2018 
 ETE1808-P0.055,00 0,00 0,00     17/8/2018 
 ETE1808-P0.1010,00 0,00 0,00     17/8/2018 
 ETE1808-P0.1515,00 0,00 0,00     17/8/2018 
 ETE1808-P0.2020,00 0,00 0,00     17/8/2018 
 ETE1808-P0.2525,00 0,01 0,00     17/8/2018 
 ETE1808-P0.3030,00 0,03 0,00     17/8/2018 
 ETE1808-P0.3535,00 0,07 0,00     17/8/2018 
 ETE1808-P0.4040,00 0,12 0,00     17/8/2018 
 ETE1808-P0.4545,00 0,16 0,00     17/8/2018 
 ETE1808-P0.5050,00 0,21 0,00     17/8/2018 
 ETE1808-P0.5555,00 0,26 0,00     17/8/2018 
 ETE1809-P0.055,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.1010,00 0,01 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.1515,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.2020,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.2525,00 0,01 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.3030,00 0,04 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.3535,00 0,07 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.4040,00 0,12 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.4545,00 0,16 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.5050,00 0,21 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.5555,00 0,26 0,00     21/9/2018 
 ETE1809-P0.6060,00 0,31 0,00     21/9/2018 
 ETE1812-P0.055,00 0,00 0,00     21/12/2018 
 ETE1812-P0.1010,00 0,00 0,00     21/12/2018 
 ETE1812-P0.1515,00 0,00 0,00     21/12/2018 
 ETE1812-P0.2020,00 0,01 0,00     21/12/2018 
 ETE1812-P0.2525,00 0,02 0,00     21/12/2018 
 ETE1812-P0.3030,00 0,05 0,00     21/12/2018 
 ETE1812-P0.3535,00 0,08 0,00     21/12/2018 
 ETE1812-P0.4040,00 0,12 0,00     21/12/2018 
 ETE1812-P0.4545,00 0,17 0,00     21/12/2018 
 ETE1812-P0.5050,00 0,22 0,00     21/12/2018 
 ETE1812-P0.5555,00 0,26 0,00     21/12/2018 
 ETE1812-P0.6060,00 0,31 0,00     21/12/2018 
 ETE1903-P0.055,00 0,01 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-P0.1010,00 0,01 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-P0.1515,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-P0.2020,00 0,01 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-P0.2525,00 0,03 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-P0.3030,00 0,06 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-P0.3535,00 0,09 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-P0.4040,00 0,13 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-P0.4545,00 0,17 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-P0.5050,00 0,22 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-P0.5555,00 0,27 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-P0.6060,00 0,31 0,00     15/3/2019 
 ETE1906-P0.055,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-P0.1010,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-P0.1515,00 0,01 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-P0.2020,00 0,02 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-P0.2525,00 0,04 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-P0.3030,00 0,06 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-P0.3535,00 0,10 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-P0.4040,00 0,14 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-P0.4545,00 0,18 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-P0.5050,00 0,22 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-P0.5555,00 0,27 -0,01     21/6/2019 
 FTSE1807-P1825182.500,00 3,50 0,00     20/7/2018 
 FTSE1807-P1850185.000,00 5,60 0,00     20/7/2018 
 FTSE1807-P1875187.500,00 8,60 0,00     20/7/2018 
 FTSE1807-P1900190.000,00 12,75 0,00     20/7/2018 
 FTSE1807-P1925192.500,00 18,25 0,00     20/7/2018 
 FTSE1807-P1950195.000,00 15,00 -10,25     20/7/2018 
 FTSE1807-P1975197.500,00 28,00 -6,00     40 20/7/2018 
 FTSE1807-P2000200.000,00 34,00 -10,50     40 20/7/2018 
 FTSE1807-P2050205.000,00 71,00 0,00     20/7/2018 
 FTSE1807-P2100210.000,00 105,00 0,00     20/7/2018 
 FTSE1807-P2150215.000,00 145,00 0,00     20/7/2018 
 FTSE1807-P2200220.000,00 189,00 0,00     20/7/2018 
 FTSE1807-P2250225.000,00 235,00 0,00     20/7/2018 
 FTSE1807-P2300230.000,00 284,00 0,00     20/7/2018 
 FTSE1807-P2350235.000,00 333,00 0,00     20/7/2018 
 FTSE1807-P2400240.000,00 382,00 0,00     20/7/2018 
 FTSE1807-P2450245.000,00 432,00 0,00     20/7/2018 
 FTSE1808-P1825182.500,00 10,00 0,00     17/8/2018 
 FTSE1808-P1850185.000,00 13,75 0,00     17/8/2018 
 FTSE1808-P1875187.500,00 18,50 0,00     17/8/2018 
 FTSE1808-P1900190.000,00 24,25 0,00     17/8/2018 
 FTSE1808-P1925192.500,00 31,00 -0,25     40 17/8/2018 
 FTSE1808-P1950195.000,00 39,75 0,00     17/8/2018 
 FTSE1808-P1975197.500,00 49,50 0,00     17/8/2018 
 FTSE1808-P2000200.000,00 54,00 -6,50     80 17/8/2018 
 FTSE1808-P2050205.000,00 87,50 0,00     17/8/2018 
 FTSE1808-P2100210.000,00 120,00 0,00     17/8/2018 
 FTSE1808-P2150215.000,00 157,00 0,00     17/8/2018 
 FTSE1808-P2200220.000,00 198,00 0,00     17/8/2018 
 FTSE1808-P2250225.000,00 242,00 0,00     17/8/2018 
 FTSE1808-P2300230.000,00 288,00 0,00     17/8/2018 
 FTSE1808-P2350235.000,00 335,00 0,00     17/8/2018 
 FTSE1809-P1700170.000,00 4,90 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1725172.500,00 6,70 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1750175.000,00 9,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1775177.500,00 11,75 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1800180.000,00 15,50 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1825182.500,00 19,75 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1850185.000,00 25,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1875187.500,00 31,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1900190.000,00 38,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1925192.500,00 46,25 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1950195.000,00 55,50 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P1975197.500,00 66,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2000200.000,00 77,50 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2050205.000,00 104,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2100210.000,00 134,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2150215.000,00 169,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2200220.000,00 207,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2250225.000,00 248,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2300230.000,00 292,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2350235.000,00 337,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2400240.000,00 384,00 0,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2450245.000,00 431,00 -18,00     21/9/2018 
 FTSE1809-P2500250.000,00 479,00 -18,00     21/9/2018 
 FTSE1812-P1825182.500,00 42,25 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-P1850185.000,00 49,25 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-P1875187.500,00 57,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-P1900190.000,00 65,50 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-P1925192.500,00 75,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-P1950195.000,00 85,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-P1975197.500,00 96,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-P2000200.000,00 108,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-P2050205.000,00 134,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-P2100210.000,00 163,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-P2150215.000,00 195,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-P2200220.000,00 229,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-P2250225.000,00 266,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-P2300230.000,00 306,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-P2350235.000,00 347,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-P2400240.000,00 389,00 0,00     21/12/2018 
 FTSE1812-P2450245.000,00 433,00 -19,00     21/12/2018 
 FTSE1812-P2500250.000,00 479,00 -18,00     21/12/2018 
 FTSE1903-P1825182.500,00 59,50 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P1850185.000,00 67,50 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P1875187.500,00 76,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P1900190.000,00 85,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P1925192.500,00 95,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P1950195.000,00 106,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P1975197.500,00 117,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P2000200.000,00 129,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P2050205.000,00 154,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P2100210.000,00 183,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P2150215.000,00 213,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P2200220.000,00 246,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P2250225.000,00 281,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P2300230.000,00 318,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P2350235.000,00 357,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P2400240.000,00 397,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P2450245.000,00 439,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1906-P1875187.500,00 94,50 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P1900190.000,00 104,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P1925192.500,00 114,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P1950195.000,00 125,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P1975197.500,00 136,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P2000200.000,00 148,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P2050205.000,00 174,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P2100210.000,00 201,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P2150215.000,00 231,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P2200220.000,00 263,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P2250225.000,00 296,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P2300230.000,00 332,00 0,00     21/6/2019 
 HTO1807-P10.001.000,00 0,21 0,00     20/7/2018 
 HTO1807-P11.001.100,00 0,83 0,00     20/7/2018 
 HTO1807-P12.001.200,00 1,75 0,00     20/7/2018 
 HTO1807-P13.001.300,00 2,75 0,00     20/7/2018 
 HTO1807-P14.001.400,00 3,75 0,00     20/7/2018 
 HTO1807-P15.001.500,00 4,75 0,00     20/7/2018 
 HTO1807-P16.001.600,00 5,75 0,00     20/7/2018 
 HTO1807-P17.001.700,00 6,75 0,00     20/7/2018 
 HTO1807-P8.00800,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 HTO1807-P8.40840,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 HTO1807-P8.80880,00 0,01 0,00     20/7/2018 
 HTO1807-P9.20920,00 0,03 0,00     20/7/2018 
 HTO1807-P9.60960,00 0,09 0,00     20/7/2018 
 HTO1808-P10.001.000,00 0,29 0,00     17/8/2018 
 HTO1808-P11.001.100,00 0,89 0,00     17/8/2018 
 HTO1808-P12.001.200,00 1,76 0,00     17/8/2018 
 HTO1808-P13.001.300,00 2,75 0,00     17/8/2018 
 HTO1808-P14.001.400,00 3,75 0,00     17/8/2018 
 HTO1808-P15.001.500,00 4,75 0,00     17/8/2018 
 HTO1808-P16.001.600,00 5,75 0,00     17/8/2018 
 HTO1808-P8.00800,00 0,00 0,00     17/8/2018 
 HTO1808-P8.40840,00 0,01 0,00     17/8/2018 
 HTO1808-P8.80880,00 0,03 0,00     17/8/2018 
 HTO1808-P9.20920,00 0,07 0,00     17/8/2018 
 HTO1808-P9.60960,00 0,15 0,00     17/8/2018 
 HTO1809-P10.001.000,00 0,39 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-P11.001.100,00 0,97 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-P12.001.200,00 1,80 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-P13.001.300,00 2,75 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-P14.001.400,00 3,75 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-P15.001.500,00 4,75 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-P16.001.600,00 5,75 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-P17.001.700,00 6,75 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-P18.001.800,00 7,75 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-P8.00800,00 0,01 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-P8.40840,00 0,03 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-P8.80880,00 0,07 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-P9.20920,00 0,13 0,00     21/9/2018 
 HTO1809-P9.60960,00 0,24 0,00     21/9/2018 
 HTO1812-P10.001.000,00 0,58 0,00     21/12/2018 
 HTO1812-P11.001.100,00 1,15 0,00     21/12/2018 
 HTO1812-P12.001.200,00 1,90 0,00     21/12/2018 
 HTO1812-P13.001.300,00 2,79 0,00     21/12/2018 
 HTO1812-P14.001.400,00 3,75 0,00     21/12/2018 
 HTO1812-P15.001.500,00 4,75 0,00     21/12/2018 
 HTO1812-P16.001.600,00 5,75 0,00     21/12/2018 
 HTO1812-P17.001.700,00 6,75 0,00     21/12/2018 
 HTO1812-P18.001.800,00 7,75 0,00     21/12/2018 
 HTO1812-P8.00800,00 0,06 0,00     21/12/2018 
 HTO1812-P8.40840,00 0,11 0,00     21/12/2018 
 HTO1812-P8.80880,00 0,18 0,00     21/12/2018 
 HTO1812-P9.20920,00 0,28 0,00     21/12/2018 
 HTO1812-P9.60960,00 0,41 0,00     21/12/2018 
 HTO1903-P10.001.000,00 0,72 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-P11.001.100,00 1,28 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-P12.001.200,00 2,00 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-P13.001.300,00 2,84 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-P14.001.400,00 3,76 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-P15.001.500,00 4,75 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-P16.001.600,00 5,75 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-P17.001.700,00 6,75 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-P8.00800,00 0,11 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-P8.40840,00 0,18 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-P8.80880,00 0,28 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-P9.20920,00 0,39 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-P9.60960,00 0,53 0,00     15/3/2019 
 HTO1906-P10.001.000,00 0,84 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-P11.001.100,00 1,40 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-P12.001.200,00 2,10 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-P13.001.300,00 2,91 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-P14.001.400,00 3,80 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-P15.001.500,00 4,75 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-P8.00800,00 0,18 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-P8.40840,00 0,27 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-P8.80880,00 0,37 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-P9.20920,00 0,51 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-P9.60960,00 0,66 0,00     21/6/2019 
 OPAP1807-P10.001.000,00 0,68 0,00     20/7/2018 
 OPAP1807-P11.001.100,00 1,63 0,00     20/7/2018 
 OPAP1807-P12.001.200,00 2,63 0,00     20/7/2018 
 OPAP1807-P13.001.300,00 3,63 0,00     20/7/2018 
 OPAP1807-P14.001.400,00 4,63 0,00     20/7/2018 
 OPAP1807-P15.001.500,00 5,63 0,00     20/7/2018 
 OPAP1807-P7.20720,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 OPAP1807-P7.60760,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 OPAP1807-P8.00800,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 OPAP1807-P8.40840,00 0,01 0,00     20/7/2018 
 OPAP1807-P8.80880,00 0,05 0,00     20/7/2018 
 OPAP1807-P9.20920,00 0,16 0,00     20/7/2018 
 OPAP1807-P9.60960,00 0,38 0,00     20/7/2018 
 OPAP1808-P10.001.000,00 0,74 0,00     17/8/2018 
 OPAP1808-P11.001.100,00 1,63 0,00     17/8/2018 
 OPAP1808-P12.001.200,00 2,63 0,00     17/8/2018 
 OPAP1808-P13.001.300,00 3,63 0,00     17/8/2018 
 OPAP1808-P14.001.400,00 4,63 0,00     17/8/2018 
 OPAP1808-P7.20720,00 0,00 0,00     17/8/2018 
 OPAP1808-P7.60760,00 0,00 0,00     17/8/2018 
 OPAP1808-P8.00800,00 0,01 0,00     17/8/2018 
 OPAP1808-P8.40840,00 0,04 0,00     17/8/2018 
 OPAP1808-P8.80880,00 0,12 0,00     17/8/2018 
 OPAP1808-P9.20920,00 0,25 0,00     17/8/2018 
 OPAP1808-P9.60960,00 0,46 0,00     17/8/2018 
 OPAP1809-P10.001.000,00 0,81 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-P11.001.100,00 1,65 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-P12.001.200,00 2,63 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-P13.001.300,00 3,63 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-P14.001.400,00 4,63 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-P15.001.500,00 5,63 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-P16.001.600,00 6,63 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-P6.80680,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-P7.20720,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-P7.60760,00 0,01 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-P8.00800,00 0,04 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-P8.40840,00 0,09 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-P8.80880,00 0,19 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-P9.20920,00 0,34 0,00     21/9/2018 
 OPAP1809-P9.60960,00 0,55 0,00     21/9/2018 
 OPAP1812-P10.001.000,00 0,95 0,00     21/12/2018 
 OPAP1812-P11.001.100,00 1,72 0,00     21/12/2018 
 OPAP1812-P12.001.200,00 2,64 0,00     21/12/2018 
 OPAP1812-P13.001.300,00 3,63 0,00     21/12/2018 
 OPAP1812-P14.001.400,00 4,63 0,00     21/12/2018 
 OPAP1812-P15.001.500,00 5,63 0,00     21/12/2018 
 OPAP1812-P16.001.600,00 6,63 0,00     21/12/2018 
 OPAP1812-P6.80680,00 0,01 0,00     21/12/2018 
 OPAP1812-P7.20720,00 0,03 0,00     21/12/2018 
 OPAP1812-P7.60760,00 0,06 0,00     21/12/2018 
 OPAP1812-P8.00800,00 0,12 0,00     21/12/2018 
 OPAP1812-P8.40840,00 0,20 0,00     21/12/2018 
 OPAP1812-P8.80880,00 0,33 0,00     21/12/2018 
 OPAP1812-P9.20920,00 0,50 0,00     21/12/2018 
 OPAP1812-P9.60960,00 0,70 0,00     21/12/2018 
 OPAP1903-P10.001.000,00 1,05 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-P11.001.100,00 1,79 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-P12.001.200,00 2,66 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-P13.001.300,00 3,63 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-P14.001.400,00 4,63 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-P15.001.500,00 5,63 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-P6.80680,00 0,03 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-P7.20720,00 0,06 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-P7.60760,00 0,11 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-P8.00800,00 0,19 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-P8.40840,00 0,29 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-P8.80880,00 0,43 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-P9.20920,00 0,60 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-P9.60960,00 0,81 0,00     15/3/2019 
 OPAP1906-P10.001.000,00 1,15 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-P11.001.100,00 1,86 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-P12.001.200,00 2,70 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-P13.001.300,00 3,64 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-P14.001.400,00 4,63 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-P7.20720,00 0,10 -0,01     21/6/2019 
 OPAP1906-P7.60760,00 0,17 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-P8.00800,00 0,26 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-P8.40840,00 0,38 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-P8.80880,00 0,52 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-P9.20920,00 0,71 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-P9.60960,00 0,92 0,00     21/6/2019 
 PPC1807-P1.40140,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 PPC1807-P1.50150,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 PPC1807-P1.60160,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 PPC1807-P1.70170,00 0,01 0,00     20/7/2018 
 PPC1807-P1.80180,00 0,02 0,00     20/7/2018 
 PPC1807-P1.90190,00 0,04 0,00     20/7/2018 
 PPC1807-P2.00200,00 0,07 0,00     20/7/2018 
 PPC1807-P2.20220,00 0,18 0,00     20/7/2018 
 PPC1807-P2.40240,00 0,34 0,00     20/7/2018 
 PPC1807-P2.60260,00 0,53 0,00     20/7/2018 
 PPC1807-P2.80280,00 0,73 0,00     20/7/2018 
 PPC1807-P3.00300,00 0,93 0,00     20/7/2018 
 PPC1807-P3.20320,00 1,13 0,00     20/7/2018 
 PPC1807-P3.40340,00 1,33 0,00     20/7/2018 
 PPC1807-P3.60360,00 1,53 0,00     20/7/2018 
 PPC1807-P3.80380,00 1,73 0,00     20/7/2018 
 PPC1808-P1.40140,00 0,00 0,00     17/8/2018 
 PPC1808-P1.50150,00 0,00 0,00     17/8/2018 
 PPC1808-P1.60160,00 0,01 0,00     17/8/2018 
 PPC1808-P1.70170,00 0,02 0,00     17/8/2018 
 PPC1808-P1.80180,00 0,04 0,00     17/8/2018 
 PPC1808-P1.90190,00 0,06 0,00     17/8/2018 
 PPC1808-P2.00200,00 0,10 0,00     17/8/2018 
 PPC1808-P2.20220,00 0,21 0,00     17/8/2018 
 PPC1808-P2.40240,00 0,36 0,00     17/8/2018 
 PPC1808-P2.60260,00 0,54 0,00     17/8/2018 
 PPC1808-P2.80280,00 0,73 0,00     17/8/2018 
 PPC1808-P3.00300,00 0,93 0,00     17/8/2018 
 PPC1808-P3.20320,00 1,13 0,00     17/8/2018 
 PPC1809-P1.20120,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P1.30130,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P1.40140,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P1.50150,00 0,01 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P1.60160,00 0,02 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P1.70170,00 0,04 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P1.80180,00 0,06 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P1.90190,00 0,09 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P2.00200,00 0,14 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P2.20220,00 0,25 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P2.40240,00 0,39 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P2.60260,00 0,56 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P2.80280,00 0,74 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P3.00300,00 0,93 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P3.20320,00 1,13 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P3.40340,00 1,33 -0,02     21/9/2018 
 PPC1809-P3.60360,00 1,53 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P3.80380,00 1,73 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P4.00400,00 1,93 0,00     21/9/2018 
 PPC1809-P4.40440,00 2,33 0,00     21/9/2018 
 PPC1812-P1.40140,00 0,02 0,00     21/12/2018 
 PPC1812-P1.50150,00 0,04 0,00     21/12/2018 
 PPC1812-P1.60160,00 0,06 0,00     21/12/2018 
 PPC1812-P1.70170,00 0,08 0,00     21/12/2018 
 PPC1812-P1.80180,00 0,12 0,00     21/12/2018 
 PPC1812-P1.90190,00 0,15 0,00     21/12/2018 
 PPC1812-P2.00200,00 0,20 0,00     21/12/2018 
 PPC1812-P2.20220,00 0,31 0,00     21/12/2018 
 PPC1812-P2.40240,00 0,45 0,00     21/12/2018 
 PPC1812-P2.60260,00 0,60 0,00     21/12/2018 
 PPC1812-P2.80280,00 0,77 0,00     21/12/2018 
 PPC1812-P3.00300,00 0,95 0,00     21/12/2018 
 PPC1812-P3.20320,00 1,14 0,00     21/12/2018 
 PPC1812-P3.40340,00 1,33 -0,02     21/12/2018 
 PPC1812-P3.60360,00 1,53 0,00     21/12/2018 
 PPC1812-P3.80380,00 1,73 0,00     21/12/2018 
 PPC1812-P4.00400,00 1,93 0,00     21/12/2018 
 PPC1812-P4.40440,00 2,33 0,00     21/12/2018 
 PPC1903-P1.40140,00 0,04 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P1.50150,00 0,06 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P1.60160,00 0,09 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P1.70170,00 0,12 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P1.80180,00 0,16 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P1.90190,00 0,20 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P2.00200,00 0,25 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P2.20220,00 0,36 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P2.40240,00 0,49 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P2.60260,00 0,64 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P2.80280,00 0,80 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P3.00300,00 0,98 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P3.20320,00 1,16 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P3.40340,00 1,34 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P3.60360,00 1,54 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P3.80380,00 1,73 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P4.00400,00 1,93 0,00     15/3/2019 
 PPC1906-P1.40140,00 0,06 0,00     21/6/2019 
 PPC1906-P1.50150,00 0,09 0,00     21/6/2019 
 PPC1906-P1.60160,00 0,12 0,00     21/6/2019 
 PPC1906-P1.70170,00 0,15 0,00     21/6/2019 
 PPC1906-P1.80180,00 0,19 0,00     21/6/2019 
 PPC1906-P1.90190,00 0,24 0,00     21/6/2019 
 PPC1906-P2.00200,00 0,29 0,00     21/6/2019 
 PPC1906-P2.20220,00 0,41 0,00     21/6/2019 
 PPC1906-P2.40240,00 0,54 0,00     21/6/2019 
 PPC1906-P2.60260,00 0,68 0,00     21/6/2019 
 PPC1906-P2.80280,00 0,84 0,00     21/6/2019 
 PPC1906-P3.00300,00 1,01 -0,01     21/6/2019 
 TPEIR1807-P1.60160,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 TPEIR1807-P1.70170,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 TPEIR1807-P1.80180,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 TPEIR1807-P1.90190,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 TPEIR1807-P2.00200,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 TPEIR1807-P2.20220,00 0,00 0,00     20/7/2018 
 TPEIR1807-P2.40240,00 0,01 0,00     20/7/2018 
 TPEIR1807-P2.60260,00 0,02 0,00     20/7/2018 
 TPEIR1807-P2.80280,00 0,06 0,00     20/7/2018 
 TPEIR1807-P3.00300,00 0,14 0,00     20/7/2018 
 TPEIR1807-P3.20320,00 0,26 0,00     20/7/2018 
 TPEIR1807-P3.40340,00 0,40 0,00     20/7/2018 
 TPEIR1807-P3.60360,00 0,58 0,00     20/7/2018 
 TPEIR1807-P3.80380,00 0,77 0,00     20/7/2018 
 TPEIR1807-P4.00400,00 0,96 0,00     20/7/2018 
 TPEIR1807-P4.40440,00 1,36 0,00     20/7/2018 
 TPEIR1807-P4.80480,00 1,76 0,00     20/7/2018 
 TPEIR1807-P5.20520,00 2,16 0,00     20/7/2018 
 TPEIR1808-P1.60160,00 0,00 0,00     17/8/2018 
 TPEIR1808-P1.70170,00 0,00 0,00     17/8/2018 
 TPEIR1808-P1.80180,00 0,00 0,00     17/8/2018 
 TPEIR1808-P1.90190,00 0,00 0,00     17/8/2018 
 TPEIR1808-P2.00200,00 0,00 0,00     17/8/2018 
 TPEIR1808-P2.20220,00 0,01 0,00     17/8/2018 
 TPEIR1808-P2.40240,00 0,02 0,00     17/8/2018 
 TPEIR1808-P2.60260,00 0,06 0,00     17/8/2018 
 TPEIR1808-P2.80280,00 0,11 0,00     17/8/2018 
 TPEIR1808-P3.00300,00 0,20 0,00     17/8/2018 
 TPEIR1808-P3.20320,00 0,31 0,00     17/8/2018 
 TPEIR1808-P3.40340,00 0,45 0,00     17/8/2018 
 TPEIR1808-P3.60360,00 0,61 0,00     17/8/2018 
 TPEIR1808-P3.80380,00 0,79 0,00     17/8/2018 
 TPEIR1808-P4.00400,00 0,97 0,00     17/8/2018 
 TPEIR1809-P1.50150,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P1.60160,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P1.70170,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P1.80180,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P1.90190,00 0,00 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P2.00200,00 0,01 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P2.20220,00 0,02 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P2.40240,00 0,05 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P2.60260,00 0,10 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P2.80280,00 0,17 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P3.00300,00 0,26 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P3.20320,00 0,37 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P3.40340,00 0,51 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P3.60360,00 0,66 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P3.80380,00 0,82 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P4.00400,00 1,00 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P4.40440,00 1,37 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P4.80480,00 1,76 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P5.20520,00 2,16 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1809-P5.60560,00 2,56 0,00     21/9/2018 
 TPEIR1812-P1.60160,00 0,01 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-P1.70170,00 0,01 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-P1.80180,00 0,02 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-P1.90190,00 0,03 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-P2.00200,00 0,04 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-P2.20220,00 0,07 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-P2.40240,00 0,12 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-P2.60260,00 0,18 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-P2.80280,00 0,27 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-P3.00300,00 0,36 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-P3.20320,00 0,48 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-P3.40340,00 0,61 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-P3.60360,00 0,75 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-P3.80380,00 0,91 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-P4.00400,00 1,07 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-P4.40440,00 1,41 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-P4.80480,00 1,78 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-P5.20520,00 2,17 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1812-P5.60560,00 2,56 0,00     21/12/2018 
 TPEIR1903-P1.60160,00 0,02 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P1.70170,00 0,03 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P1.80180,00 0,04 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P1.90190,00 0,05 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P2.00200,00 0,07 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P2.20220,00 0,11 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P2.40240,00 0,17 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P2.60260,00 0,25 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P2.80280,00 0,34 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P3.00300,00 0,44 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P3.20320,00 0,56 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P3.40340,00 0,68 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P3.60360,00 0,83 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P3.80380,00 0,97 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P4.00400,00 1,13 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P4.40440,00 1,46 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P4.80480,00 1,82 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P5.20520,00 2,19 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1906-P2.00200,00 0,11 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-P2.20220,00 0,16 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-P2.40240,00 0,23 -0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-P2.60260,00 0,31 -0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-P2.80280,00 0,41 -0,01     21/6/2019 
 TPEIR1906-P3.00300,00 0,51 -0,01     21/6/2019 
 TPEIR1906-P3.20320,00 0,63 -0,01     21/6/2019 
 TPEIR1906-P3.40340,00 0,76 -0,01     21/6/2019 
 TPEIR1906-P3.60360,00 0,90 -0,01     21/6/2019 
 TPEIR1906-P3.80380,00 1,04 -0,01     21/6/2019 
 TPEIR1906-P4.00400,00 1,19 -0,02     21/6/2019 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Dow Jones 0 0 0
Nasdaq 0 0 0
DAX 0 0 0
CAC 0 0 0
SMI 0 0 0
Nikkei 0 0 0
Πλατίνα 0 0 0
Χρυσός 0 0 0
Άργυρος 0 0 0
Πετρέλαιο 0 0 0
Χρυσή Λίρα (Π) 0 0 0