Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €

Call / Put Options

Ανανέωση   |   Συμβόλαια Δεικτών   |   Συμβόλαια Μετοχών
Call Options
SymbolStrikeLastChgBidBidSizeAskAskSizeVolExpire
 TPEIR1912-C1.20120,00 0,06 -0,01     20/12/2019 
 TPEIR1912-C1.10110,00 0,08 -0,01     20/12/2019 
 TPEIR1912-C1.00100,00 0,10 -0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.9595,00 0,11 -0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.9090,00 0,12 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.8585,00 0,14 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.8080,00 0,15 0,01     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.7575,00 0,17 0,01     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.7070,00 0,19 0,01     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.6565,00 0,22 0,02     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.6060,00 0,24 0,02     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.5555,00 0,27 0,03     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.5050,00 0,30 0,03     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.4545,00 0,34 0,04     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.4040,00 0,38 0,04     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.3535,00 0,42 0,05     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.3030,00 0,46 0,05     20/12/2019 
 TPEIR1909-C3.00300,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C2.80280,00 0,00 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C2.60260,00 0,00 -0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C2.40240,00 0,00 -0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C2.20220,00 0,00 -0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C2.00200,00 0,00 -0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C1.90190,00 0,01 -0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C1.80180,00 0,01 -0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C1.70170,00 0,01 -0,01     20/9/2019 
 TPEIR1909-C1.60160,00 0,01 -0,01     20/9/2019 
 TPEIR1909-C1.50150,00 0,02 -0,01     20/9/2019 
 TPEIR1909-C1.40140,00 0,02 -0,01     20/9/2019 
 TPEIR1909-C1.30130,00 0,03 -0,01     20/9/2019 
 TPEIR1909-C1.20120,00 0,04 -0,01     20/9/2019 
 TPEIR1909-C1.10110,00 0,05 -0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C1.00100,00 0,07 -0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C0.9595,00 0,08 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C0.9090,00 0,09 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C0.8585,00 0,11 0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-C0.8080,00 0,12 0,01     20/9/2019 
 TPEIR1909-C0.7575,00 0,14 0,01     20/9/2019 
 TPEIR1909-C0.7070,00 0,17 0,02     20/9/2019 
 TPEIR1909-C0.6565,00 0,19 0,02     20/9/2019 
 TPEIR1909-C0.6060,00 0,22 0,03     20/9/2019 
 TPEIR1909-C0.5555,00 0,25 0,03     20/9/2019 
 TPEIR1909-C0.5050,00 0,29 0,04     20/9/2019 
 TPEIR1909-C0.4545,00 0,33 0,04     20/9/2019 
 TPEIR1909-C0.4040,00 0,37 0,05     20/9/2019 
 TPEIR1909-C0.3535,00 0,41 0,05     20/9/2019 
 TPEIR1909-C0.3030,00 0,46 0,06     20/9/2019 
 TPEIR1906-C4.00400,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-C3.80380,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-C3.60360,00 0,01 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-C3.40340,00 0,01 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-C3.20320,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-C3.00300,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-C2.80280,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-C2.60260,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-C2.40240,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-C2.20220,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-C2.00200,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-C1.90190,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-C1.80180,00 0,00 -0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-C1.70170,00 0,00 -0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-C1.60160,00 0,00 -0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-C1.50150,00 0,00 -0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-C1.40140,00 0,01 -0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-C1.30130,00 0,01 -0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-C1.20120,00 0,02 -0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-C1.10110,00 0,02 -0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-C1.00100,00 0,04 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-C0.9595,00 0,05 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-C0.9090,00 0,06 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-C0.8585,00 0,07 0,01     21/6/2019 
 TPEIR1906-C0.8080,00 0,09 0,01     21/6/2019 
 TPEIR1906-C0.7575,00 0,11 0,01     21/6/2019 
 TPEIR1906-C0.7070,00 0,13 0,02     21/6/2019 
 TPEIR1906-C0.6565,00 0,16 0,03     21/6/2019 
 TPEIR1906-C0.6060,00 0,19 0,03     21/6/2019 
 TPEIR1906-C0.5555,00 0,23 0,04     21/6/2019 
 TPEIR1906-C0.5050,00 0,27 0,04     21/6/2019 
 TPEIR1906-C0.4545,00 0,31 0,05     21/6/2019 
 TPEIR1906-C0.4040,00 0,36 0,05     21/6/2019 
 TPEIR1906-C0.3535,00 0,41 0,06     21/6/2019 
 TPEIR1906-C0.3030,00 0,46 0,06     21/6/2019 
 TPEIR1905-C1.00100,00 0,02 0,00     17/5/2019 
 TPEIR1905-C0.9595,00 0,03 0,03     17/5/2019 
 TPEIR1905-C0.9090,00 0,04 0,04     17/5/2019 
 TPEIR1905-C0.8585,00 0,06 0,06     17/5/2019 
 TPEIR1905-C0.8080,00 0,07 0,07     17/5/2019 
 TPEIR1905-C0.7575,00 0,09 0,09     17/5/2019 
 TPEIR1905-C0.7070,00 0,12 0,12     17/5/2019 
 TPEIR1905-C0.6565,00 0,15 0,15     17/5/2019 
 TPEIR1905-C0.6060,00 0,18 0,18     17/5/2019 
 TPEIR1905-C0.5555,00 0,22 0,22     17/5/2019 
 TPEIR1905-C0.5050,00 0,26 0,26     17/5/2019 
 TPEIR1905-C0.4545,00 0,31 0,31     17/5/2019 
 TPEIR1904-C1.00100,00 0,01 0,00     18/4/2019 
 TPEIR1904-C0.9595,00 0,02 0,00     18/4/2019 
 TPEIR1904-C0.9090,00 0,03 0,00     18/4/2019 
 TPEIR1904-C0.8585,00 0,04 0,01     18/4/2019 
 TPEIR1904-C0.8080,00 0,06 0,00     18/4/2019 
 TPEIR1904-C0.7575,00 0,08 0,02     18/4/2019 
 TPEIR1904-C0.7070,00 0,10 0,02     18/4/2019 
 TPEIR1904-C0.6565,00 0,13 0,03     18/4/2019 
 TPEIR1904-C0.6060,00 0,17 0,04     18/4/2019 
 TPEIR1904-C0.5555,00 0,21 0,05     18/4/2019 
 TPEIR1904-C0.5050,00 0,26 0,05     18/4/2019 
 TPEIR1904-C0.4545,00 0,31 0,06     18/4/2019 
 TPEIR1904-C0.4040,00 0,36 0,06     18/4/2019 
 TPEIR1904-C0.3535,00 0,41 0,06     18/4/2019 
 TPEIR1904-C0.3030,00 0,46 0,06     18/4/2019 
 TPEIR1903-C5.20520,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C4.80480,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C4.40440,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C4.00400,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C3.80380,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C3.60360,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C3.40340,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C3.20320,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C3.00300,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C2.80280,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C2.60260,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C2.40240,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C2.20220,00 0,01 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C2.00200,00 0,01 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C1.90190,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C1.80180,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C1.70170,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C1.60160,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C1.50150,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C1.40140,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C1.30130,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C1.20120,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C1.10110,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C1.00100,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C0.9595,00 0,01 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C0.9090,00 0,01 0,01     15/3/2019 
 TPEIR1903-C0.8585,00 0,02 0,01     15/3/2019 
 TPEIR1903-C0.8080,00 0,04 0,02     15/3/2019 
 TPEIR1903-C0.7575,00 0,06 0,03     15/3/2019 
 TPEIR1903-C0.7070,00 0,09 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C0.6565,00 0,12 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C0.6060,00 0,16 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C0.5555,00 0,21 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-C0.5050,00 0,26 0,06     15/3/2019 
 TPEIR1903-C0.4545,00 0,31 0,06     15/3/2019 
 TPEIR1903-C0.4040,00 0,36 0,06     15/3/2019 
 TPEIR1903-C0.3535,00 0,41 0,06     15/3/2019 
 TPEIR1903-C0.3030,00 0,46 0,06     15/3/2019 
 PPC1912-C1.90190,00 0,05 -0,05     20/12/2019 
 PPC1912-C1.80180,00 0,06 -0,05     20/12/2019 
 PPC1912-C1.70170,00 0,08 -0,05     20/12/2019 
 PPC1912-C1.60160,00 0,10 -0,06     20/12/2019 
 PPC1912-C1.50150,00 0,13 -0,05     20/12/2019 
 PPC1912-C1.40140,00 0,17 -0,05     20/12/2019 
 PPC1912-C1.30130,00 0,21 -0,05     20/12/2019 
 PPC1912-C1.20120,00 0,27 -0,04     20/12/2019 
 PPC1912-C1.10110,00 0,33 -0,03     20/12/2019 
 PPC1912-C1.00100,00 0,40 -0,02     20/12/2019 
 PPC1912-C0.9595,00 0,44 -0,02     20/12/2019 
 PPC1912-C0.9090,00 0,48 -0,01     20/12/2019 
 PPC1909-C2.00200,00 0,02 -0,03     20/9/2019 
 PPC1909-C1.90190,00 0,03 -0,03     20/9/2019 
 PPC1909-C1.80180,00 0,04 -0,04     20/9/2019 
 PPC1909-C1.70170,00 0,05 -0,04     20/9/2019 
 PPC1909-C1.60160,00 0,07 -0,04     20/9/2019 
 PPC1909-C1.50150,00 0,10 -0,04     20/9/2019 
 PPC1909-C1.40140,00 0,14 -0,04     20/9/2019 
 PPC1909-C1.30130,00 0,18 -0,04     20/9/2019 
 PPC1909-C1.20120,00 0,24 -0,03     20/9/2019 
 PPC1909-C1.10110,00 0,31 -0,02     20/9/2019 
 PPC1909-C1.00100,00 0,38 -0,01     20/9/2019 
 PPC1909-C0.9595,00 0,43 -0,01     20/9/2019 
 PPC1909-C0.9090,00 0,47 -0,00     20/9/2019 
 PPC1909-C0.8585,00 0,52 0,00     20/9/2019 
 PPC1906-C3.00300,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 PPC1906-C2.80280,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 PPC1906-C2.60260,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 PPC1906-C2.40240,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 PPC1906-C2.20220,00 0,00 -0,01     21/6/2019 
 PPC1906-C2.00200,00 0,01 -0,01     21/6/2019 
 PPC1906-C1.90190,00 0,01 0,00     21/6/2019 
 PPC1906-C1.80180,00 0,01 -0,02     21/6/2019 
 PPC1906-C1.70170,00 0,02 -0,03     21/6/2019 
 PPC1906-C1.60160,00 0,04 0,00     21/6/2019 
 PPC1906-C1.50150,00 0,06 0,00     21/6/2019 
 PPC1906-C1.40140,00 0,10 0,00     21/6/2019 
 PPC1906-C1.30130,00 0,14 -0,03     21/6/2019 
 PPC1906-C1.20120,00 0,20 -0,02     21/6/2019 
 PPC1906-C1.10110,00 0,28 -0,01     21/6/2019 
 PPC1906-C1.00100,00 0,36 0,00     21/6/2019 
 PPC1906-C0.9595,00 0,41 0,01     21/6/2019 
 PPC1906-C0.9090,00 0,46 0,01     21/6/2019 
 PPC1906-C0.8585,00 0,51 0,01     21/6/2019 
 PPC1905-C1.90190,00 0,00 0,00     17/5/2019 
 PPC1905-C1.80180,00 0,01 0,01     17/5/2019 
 PPC1905-C1.70170,00 0,01 0,01     17/5/2019 
 PPC1905-C1.60160,00 0,03 0,02     17/5/2019 
 PPC1905-C1.50150,00 0,05 0,04     17/5/2019 
 PPC1905-C1.40140,00 0,08 0,08     17/5/2019 
 PPC1905-C1.30130,00 0,13 0,12     17/5/2019 
 PPC1905-C1.20120,00 0,19 0,19     17/5/2019 
 PPC1905-C1.10110,00 0,27 0,27     17/5/2019 
 PPC1905-C1.00100,00 0,36 0,36     17/5/2019 
 PPC1905-C0.9595,00 0,41 0,41     17/5/2019 
 PPC1905-C0.9090,00 0,46 0,45     17/5/2019 
 PPC1904-C1.90190,00 0,00 -0,00     18/4/2019 
 PPC1904-C1.80180,00 0,00 -0,01     18/4/2019 
 PPC1904-C1.70170,00 0,01 -0,01     18/4/2019 
 PPC1904-C1.60160,00 0,01 -0,02     18/4/2019 
 PPC1904-C1.50150,00 0,03 -0,02     18/4/2019 
 PPC1904-C1.40140,00 0,06 -0,02     18/4/2019 
 PPC1904-C1.30130,00 0,11 -0,02     18/4/2019 
 PPC1904-C1.20120,00 0,18 -0,01     18/4/2019 
 PPC1904-C1.10110,00 0,26 0,00     18/4/2019 
 PPC1904-C1.00100,00 0,35 0,01     18/4/2019 
 PPC1904-C0.9595,00 0,40 0,02     18/4/2019 
 PPC1904-C0.9090,00 0,45 0,02     18/4/2019 
 PPC1903-C4.00400,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-C3.80380,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-C3.60360,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-C3.40340,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-C3.20320,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-C3.00300,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-C2.80280,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-C2.60260,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-C2.40240,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-C2.20220,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-C2.00200,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-C1.90190,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-C1.80180,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-C1.70170,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-C1.60160,00 0,01 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-C1.50150,00 0,02 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-C1.40140,00 0,05 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-C1.30130,00 0,10 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-C1.20120,00 0,17 0,01     15/3/2019 
 PPC1903-C1.10110,00 0,26 0,02     15/3/2019 
 PPC1903-C1.00100,00 0,35 0,02     15/3/2019 
 PPC1903-C0.9595,00 0,40 0,02     15/3/2019 
 PPC1903-C0.9090,00 0,45 0,02     15/3/2019 
 PPC1903-C0.8585,00 0,50 0,02     15/3/2019 
 OPAP1912-C9.60960,00 0,64 0,01     20/12/2019 
 OPAP1912-C9.20920,00 0,80 0,02     20/12/2019 
 OPAP1912-C8.80880,00 0,99 0,03     20/12/2019 
 OPAP1912-C8.40840,00 1,20 0,03     20/12/2019 
 OPAP1912-C8.00800,00 1,45 0,03     20/12/2019 
 OPAP1912-C7.60760,00 1,73 0,04     20/12/2019 
 OPAP1912-C7.20720,00 2,03 0,04     20/12/2019 
 OPAP1912-C6.80680,00 2,36 0,05     20/12/2019 
 OPAP1912-C6.40640,00 2,72 0,06     20/12/2019 
 OPAP1912-C6.00600,00 3,08 0,05     20/12/2019 
 OPAP1912-C5.60560,00 3,46 0,05     20/12/2019 
 OPAP1912-C12.001.200,00 0,14 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C11.001.100,00 0,27 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C10.001.000,00 0,51 0,01     20/12/2019 
 OPAP1909-C9.60960,00 0,49 0,01     20/9/2019 
 OPAP1909-C9.20920,00 0,64 0,02     20/9/2019 
 OPAP1909-C8.80880,00 0,83 0,03     20/9/2019 
 OPAP1909-C8.40840,00 1,05 0,03     20/9/2019 
 OPAP1909-C8.00800,00 1,31 0,03     20/9/2019 
 OPAP1909-C7.60760,00 1,61 0,04     20/9/2019 
 OPAP1909-C7.20720,00 1,94 0,05     20/9/2019 
 OPAP1909-C6.80680,00 2,29 0,05     20/9/2019 
 OPAP1909-C6.40640,00 2,66 0,06     20/9/2019 
 OPAP1909-C6.00600,00 3,04 0,06     20/9/2019 
 OPAP1909-C5.60560,00 3,43 0,06     20/9/2019 
 OPAP1909-C14.001.400,00 0,01 0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-C13.001.300,00 0,03 0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-C12.001.200,00 0,07 0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-C11.001.100,00 0,17 0,01     20/9/2019 
 OPAP1909-C10.001.000,00 0,36 0,01     20/9/2019 
 OPAP1906-C9.60960,00 0,31 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-C9.20920,00 0,45 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-C8.80880,00 0,64 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-C8.40840,00 0,88 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-C8.00800,00 1,16 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-C7.60760,00 1,49 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-C7.20720,00 1,84 0,05     21/6/2019 
 OPAP1906-C6.80680,00 2,22 0,06     21/6/2019 
 OPAP1906-C6.40640,00 2,61 0,06     21/6/2019 
 OPAP1906-C6.00600,00 3,00 0,06     21/6/2019 
 OPAP1906-C5.60560,00 3,40 0,06     21/6/2019 
 OPAP1906-C15.001.500,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-C14.001.400,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-C13.001.300,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-C12.001.200,00 0,02 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-C11.001.100,00 0,06 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-C10.001.000,00 0,20 0,00     21/6/2019 
 OPAP1905-C9.60960,00 0,23 0,22     17/5/2019 
 OPAP1905-C9.20920,00 0,36 0,36     17/5/2019 
 OPAP1905-C8.80880,00 0,56 0,55     17/5/2019 
 OPAP1905-C8.40840,00 0,80 0,80     17/5/2019 
 OPAP1905-C8.00800,00 1,10 1,10     17/5/2019 
 OPAP1905-C7.60760,00 1,44 1,44     17/5/2019 
 OPAP1905-C7.20720,00 1,81 1,81     17/5/2019 
 OPAP1905-C6.80680,00 2,20 2,20     17/5/2019 
 OPAP1905-C12.001.200,00 0,01 0,00     17/5/2019 
 OPAP1905-C11.001.100,00 0,03 0,03     17/5/2019 
 OPAP1905-C10.001.000,00 0,13 0,13     17/5/2019 
 OPAP1904-C9.60960,00 0,15 0,01     18/4/2019 
 OPAP1904-C9.20920,00 0,28 0,01     18/4/2019 
 OPAP1904-C8.80880,00 0,47 0,02     18/4/2019 
 OPAP1904-C8.40840,00 0,72 0,04     18/4/2019 
 OPAP1904-C8.00800,00 1,04 0,04     18/4/2019 
 OPAP1904-C7.60760,00 1,40 0,05     18/4/2019 
 OPAP1904-C7.20720,00 1,79 0,06     18/4/2019 
 OPAP1904-C6.80680,00 2,18 0,06     18/4/2019 
 OPAP1904-C6.40640,00 2,58 0,06     18/4/2019 
 OPAP1904-C12.001.200,00 0,00 0,00     18/4/2019 
 OPAP1904-C11.001.100,00 0,01 0,00     18/4/2019 
 OPAP1904-C10.001.000,00 0,08 0,00     18/4/2019 
 OPAP1903-C9.60960,00 0,04 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-C9.20920,00 0,13 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-C8.80880,00 0,32 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-C8.40840,00 0,61 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-C8.00800,00 0,98 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-C7.60760,00 1,37 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-C7.20720,00 1,77 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-C6.80680,00 2,17 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-C6.40640,00 2,57 0,06     15/3/2019 
 OPAP1903-C6.00600,00 2,97 0,06     15/3/2019 
 OPAP1903-C5.60560,00 3,37 0,06     15/3/2019 
 OPAP1903-C15.001.500,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-C14.001.400,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-C13.001.300,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-C12.001.200,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-C11.001.100,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-C10.001.000,00 0,01 0,00     15/3/2019 
 HTO1912-C9.60960,00 1,66 0,06     20/12/2019 
 HTO1912-C9.20920,00 1,94 0,08     20/12/2019 
 HTO1912-C8.80880,00 2,23 0,08     20/12/2019 
 HTO1912-C8.40840,00 2,56 0,10     20/12/2019 
 HTO1912-C8.00800,00 2,90 0,11     20/12/2019 
 HTO1912-C7.60760,00 3,26 0,12     20/12/2019 
 HTO1912-C16.001.600,00 0,05 -0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C15.001.500,00 0,10 -0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C14.001.400,00 0,18 -0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C13.001.300,00 0,32 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C12.001.200,00 0,55 0,02     20/12/2019 
 HTO1912-C11.001.100,00 0,91 0,03     20/12/2019 
 HTO1912-C10.001.000,00 1,41 0,05     20/12/2019 
 HTO1909-C9.60960,00 1,50 0,07     20/9/2019 
 HTO1909-C9.20920,00 1,80 0,09     20/9/2019 
 HTO1909-C8.80880,00 2,12 0,10     20/9/2019 
 HTO1909-C8.40840,00 2,46 0,11     20/9/2019 
 HTO1909-C8.00800,00 2,82 0,12     20/9/2019 
 HTO1909-C7.60760,00 3,19 0,12     20/9/2019 
 HTO1909-C16.001.600,00 0,02 -0,00     20/9/2019 
 HTO1909-C15.001.500,00 0,04 -0,00     20/9/2019 
 HTO1909-C14.001.400,00 0,09 -0,00     20/9/2019 
 HTO1909-C13.001.300,00 0,20 0,00     20/9/2019 
 HTO1909-C12.001.200,00 0,39 0,01     20/9/2019 
 HTO1909-C11.001.100,00 0,73 0,03     20/9/2019 
 HTO1909-C10.001.000,00 1,24 0,06     20/9/2019 
 HTO1906-C9.60960,00 1,33 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-C9.20920,00 1,64 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-C8.80880,00 1,99 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-C8.40840,00 2,36 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-C8.00800,00 2,74 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-C7.60760,00 3,14 0,13     21/6/2019 
 HTO1906-C16.001.600,00 0,00 -0,00     21/6/2019 
 HTO1906-C15.001.500,00 0,01 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-C14.001.400,00 0,02 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-C13.001.300,00 0,07 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-C12.001.200,00 0,21 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-C11.001.100,00 0,51 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-C10.001.000,00 1,04 0,00     21/6/2019 
 HTO1905-C9.60960,00 1,25 1,25     17/5/2019 
 HTO1905-C9.20920,00 1,58 1,58     17/5/2019 
 HTO1905-C8.80880,00 1,95 1,95     17/5/2019 
 HTO1905-C8.40840,00 2,33 2,33     17/5/2019 
 HTO1905-C16.001.600,00 0,00 0,00     17/5/2019 
 HTO1905-C15.001.500,00 0,00 0,00     17/5/2019 
 HTO1905-C14.001.400,00 0,01 0,01     17/5/2019 
 HTO1905-C13.001.300,00 0,04 0,03     17/5/2019 
 HTO1905-C12.001.200,00 0,14 0,13     17/5/2019 
 HTO1905-C11.001.100,00 0,40 0,40     17/5/2019 
 HTO1905-C10.001.000,00 0,95 0,95     17/5/2019 
 HTO1904-C9.60960,00 1,18 0,10     18/4/2019 
 HTO1904-C9.20920,00 1,54 0,11     18/4/2019 
 HTO1904-C8.80880,00 1,92 0,12     18/4/2019 
 HTO1904-C8.40840,00 2,31 0,13     18/4/2019 
 HTO1904-C8.00800,00 2,71 0,13     18/4/2019 
 HTO1904-C16.001.600,00 0,00 0,00     18/4/2019 
 HTO1904-C15.001.500,00 0,00 0,00     18/4/2019 
 HTO1904-C14.001.400,00 0,00 0,00     18/4/2019 
 HTO1904-C13.001.300,00 0,01 0,00     18/4/2019 
 HTO1904-C12.001.200,00 0,07 0,00     18/4/2019 
 HTO1904-C11.001.100,00 0,30 0,02     18/4/2019 
 HTO1904-C10.001.000,00 0,86 0,08     18/4/2019 
 HTO1903-C9.60960,00 1,11 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-C9.20920,00 1,49 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-C8.80880,00 1,89 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-C8.40840,00 2,29 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-C8.00800,00 2,69 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-C7.60760,00 3,09 0,13     15/3/2019 
 HTO1903-C17.001.700,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-C16.001.600,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-C15.001.500,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-C14.001.400,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-C13.001.300,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-C12.001.200,00 0,01 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-C11.001.100,00 0,16 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-C10.001.000,00 0,75 0,00     15/3/2019 
 FTSE1912-C1875187.500,00 65,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1850185.000,00 73,50 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1825182.500,00 83,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1800180.000,00 93,50 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1775177.500,00 105,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1750175.000,00 117,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1725172.500,00 130,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1700170.000,00 144,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1675167.500,00 159,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1650165.000,00 175,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1625162.500,00 192,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1600160.000,00 210,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1575157.500,00 228,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1550155.000,00 248,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1525152.500,00 268,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1500150.000,00 289,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1475147.500,00 310,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1450145.000,00 332,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1909-C1975197.500,00 23,50 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1950195.000,00 28,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1925192.500,00 33,50 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1900190.000,00 39,50 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1875187.500,00 46,50 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1850185.000,00 54,50 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1825182.500,00 63,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1800180.000,00 73,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1775177.500,00 84,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1750175.000,00 96,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1725172.500,00 109,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1700170.000,00 124,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1675167.500,00 139,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1650165.000,00 156,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1625162.500,00 173,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1600160.000,00 192,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1575157.500,00 212,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1550155.000,00 232,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1525152.500,00 253,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1500150.000,00 275,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1475147.500,00 298,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1450145.000,00 321,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-C1425142.500,00 344,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1906-C2300230.000,00 0,12 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C2250225.000,00 0,26 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C2200220.000,00 0,54 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C2150215.000,00 1,10 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C2100210.000,00 2,10 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C2050205.000,00 3,90 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C2000200.000,00 7,10 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C1975197.500,00 9,30 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C1950195.000,00 12,25 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C1925192.500,00 15,75 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C1900190.000,00 20,25 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C1875187.500,00 25,50 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C1850185.000,00 32,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C1825182.500,00 39,75 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C1800180.000,00 48,75 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C1775177.500,00 59,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C1750175.000,00 71,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C1725172.500,00 84,50 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C1700170.000,00 99,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C1675167.500,00 116,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C1650165.000,00 133,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C1625162.500,00 152,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C1600160.000,00 173,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C1575157.500,00 194,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C1550155.000,00 216,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C1525152.500,00 239,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C1500150.000,00 262,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C1475147.500,00 286,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C1450145.000,00 310,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-C1425142.500,00 335,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1905-C1875187.500,00 16,75 0,00     17/5/2019 
 FTSE1905-C1850185.000,00 22,25 0,00     17/5/2019 
 FTSE1905-C1825182.500,00 29,25 0,00     17/5/2019 
 FTSE1905-C1800180.000,00 37,50 0,00     17/5/2019 
 FTSE1905-C1775177.500,00 47,50 0,00     17/5/2019 
 FTSE1905-C1750175.000,00 59,00 0,00     17/5/2019 
 FTSE1905-C1725172.500,00 72,50 0,00     17/5/2019 
 FTSE1905-C1700170.000,00 88,00 0,00     17/5/2019 
 FTSE1905-C1675167.500,00 105,00 0,00     17/5/2019 
 FTSE1905-C1650165.000,00 124,00 0,00     17/5/2019 
 FTSE1905-C1625162.500,00 143,00 0,00     17/5/2019 
 FTSE1905-C1600160.000,00 165,00 0,00     17/5/2019 
 FTSE1904-C1875187.500,00 9,40 0,00     18/4/2019 
 FTSE1904-C1850185.000,00 15,00 1,25     30 18/4/2019 
 FTSE1904-C1825182.500,00 19,50 0,00     18/4/2019 
 FTSE1904-C1800180.000,00 27,00 0,00     18/4/2019 
 FTSE1904-C1775177.500,00 36,25 0,00     18/4/2019 
 FTSE1904-C1750175.000,00 58,50 10,75     18/4/2019 
 FTSE1904-C1725172.500,00 61,50 0,00     18/4/2019 
 FTSE1904-C1700170.000,00 77,50 0,00     18/4/2019 
 FTSE1904-C1675167.500,00 95,00 0,00     18/4/2019 
 FTSE1904-C1650165.000,00 115,00 0,00     18/4/2019 
 FTSE1904-C1625162.500,00 136,00 0,00     18/4/2019 
 FTSE1904-C1600160.000,00 158,00 0,00     18/4/2019 
 FTSE1904-C1575157.500,00 182,00 0,00     18/4/2019 
 FTSE1904-C1550155.000,00 205,00 0,00     18/4/2019 
 FTSE1904-C1525152.500,00 230,00 0,00     18/4/2019 
 FTSE1903-C2450245.000,00 0,01 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C2400240.000,00 0,01 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C2350235.000,00 0,01 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C2300230.000,00 0,01 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C2250225.000,00 0,01 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C2200220.000,00 0,01 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C2150215.000,00 0,01 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C2100210.000,00 0,01 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C2050205.000,00 0,01 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C2000200.000,00 0,03 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C1975197.500,00 0,08 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C1950195.000,00 0,19 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C1925192.500,00 0,46 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C1900190.000,00 1,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C1875187.500,00 2,20 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C1850185.000,00 4,20 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C1825182.500,00 7,80 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C1800180.000,00 15,00 1,75     15/3/2019 
 FTSE1903-C1775177.500,00 21,75 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C1750175.000,00 33,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C1725172.500,00 53,00 5,25     35 15/3/2019 
 FTSE1903-C1700170.000,00 78,00 12,50     15/3/2019 
 FTSE1903-C1675167.500,00 86,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C1650165.000,00 108,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C1625162.500,00 132,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C1600160.000,00 167,00 11,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C1575157.500,00 181,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C1550155.000,00 206,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C1525152.500,00 230,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C1500150.000,00 255,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C1475147.500,00 280,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C1450145.000,00 305,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-C1425142.500,00 330,00 0,00     15/3/2019 
 ETE1912-C1.70170,00 0,11 0,03     20/12/2019 
 ETE1912-C1.60160,00 0,13 0,03     20/12/2019 
 ETE1912-C1.50150,00 0,16 0,04     20/12/2019 
 ETE1912-C1.40140,00 0,19 0,04     20/12/2019 
 ETE1912-C1.30130,00 0,22 0,05     20/12/2019 
 ETE1912-C1.20120,00 0,26 0,05     20/12/2019 
 ETE1912-C1.10110,00 0,31 0,06     20/12/2019 
 ETE1912-C1.00100,00 0,36 0,07     20/12/2019 
 ETE1912-C0.9595,00 0,39 0,07     20/12/2019 
 ETE1912-C0.9090,00 0,42 0,08     20/12/2019 
 ETE1912-C0.8585,00 0,46 0,08     20/12/2019 
 ETE1912-C0.8080,00 0,49 0,09     20/12/2019 
 ETE1912-C0.7575,00 0,53 0,09     20/12/2019 
 ETE1912-C0.7070,00 0,57 0,09     20/12/2019 
 ETE1912-C0.6565,00 0,61 0,10     20/12/2019 
 ETE1909-C2.60260,00 0,01 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-C2.40240,00 0,02 0,00     20/9/2019 
 ETE1909-C2.20220,00 0,03 0,01     20/9/2019 
 ETE1909-C2.00200,00 0,04 0,01     20/9/2019 
 ETE1909-C1.90190,00 0,05 0,01     20/9/2019 
 ETE1909-C1.80180,00 0,06 0,02     20/9/2019 
 ETE1909-C1.70170,00 0,08 0,02     20/9/2019 
 ETE1909-C1.60160,00 0,10 0,03     20/9/2019 
 ETE1909-C1.50150,00 0,12 0,03     20/9/2019 
 ETE1909-C1.40140,00 0,15 0,04     20/9/2019 
 ETE1909-C1.30130,00 0,18 0,04     20/9/2019 
 ETE1909-C1.20120,00 0,22 0,05     20/9/2019 
 ETE1909-C1.10110,00 0,27 0,06     20/9/2019 
 ETE1909-C1.00100,00 0,33 0,07     20/9/2019 
 ETE1909-C0.9595,00 0,36 0,08     20/9/2019 
 ETE1909-C0.9090,00 0,39 0,08     20/9/2019 
 ETE1909-C0.8585,00 0,43 0,09     20/9/2019 
 ETE1909-C0.8080,00 0,47 0,09     20/9/2019 
 ETE1909-C0.7575,00 0,51 0,09     20/9/2019 
 ETE1909-C0.7070,00 0,55 0,10     20/9/2019 
 ETE1909-C0.6565,00 0,60 0,10     20/9/2019 
 ETE1906-C3.40340,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-C3.20320,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-C3.00300,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-C2.80280,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-C2.60260,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-C2.40240,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-C2.20220,00 0,01 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-C2.00200,00 0,01 0,01     21/6/2019 
 ETE1906-C1.90190,00 0,02 0,01     21/6/2019 
 ETE1906-C1.80180,00 0,03 0,01     21/6/2019 
 ETE1906-C1.70170,00 0,04 0,01     21/6/2019 
 ETE1906-C1.60160,00 0,05 0,02     21/6/2019 
 ETE1906-C1.50150,00 0,07 0,02     21/6/2019 
 ETE1906-C1.40140,00 0,10 0,03     21/6/2019 
 ETE1906-C1.30130,00 0,13 0,04     21/6/2019 
 ETE1906-C1.20120,00 0,17 0,05     21/6/2019 
 ETE1906-C1.10110,00 0,22 0,06     21/6/2019 
 ETE1906-C1.00100,00 0,29 0,08     21/6/2019 
 ETE1906-C0.9595,00 0,32 0,08     21/6/2019 
 ETE1906-C0.9090,00 0,36 0,09     21/6/2019 
 ETE1906-C0.8585,00 0,40 0,09     21/6/2019 
 ETE1906-C0.8080,00 0,45 0,10     21/6/2019 
 ETE1906-C0.7575,00 0,49 0,10     21/6/2019 
 ETE1906-C0.7070,00 0,54 0,10     21/6/2019 
 ETE1906-C0.6565,00 0,59 0,11     21/6/2019 
 ETE1906-C0.5555,00 0,68 0,11     21/6/2019 
 ETE1906-C0.5050,00 0,73 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-C0.4545,00 0,78 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-C0.4040,00 0,83 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-C0.3535,00 0,88 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-C0.3030,00 0,93 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-C0.2525,00 0,98 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-C0.2020,00 1,03 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-C0.1515,00 1,08 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-C0.1010,00 1,13 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-C0.055,00 1,18 0,00     21/6/2019 
 ETE1905-C1.70170,00 0,02 0,00     17/5/2019 
 ETE1905-C1.60160,00 0,03 0,03     17/5/2019 
 ETE1905-C1.50150,00 0,05 0,05     17/5/2019 
 ETE1905-C1.40140,00 0,07 0,07     17/5/2019 
 ETE1905-C1.30130,00 0,10 0,10     17/5/2019 
 ETE1905-C1.20120,00 0,15 0,15     17/5/2019 
 ETE1905-C1.10110,00 0,20 0,20     17/5/2019 
 ETE1905-C1.00100,00 0,27 0,27     17/5/2019 
 ETE1905-C0.9595,00 0,31 0,31     17/5/2019 
 ETE1905-C0.9090,00 0,35 0,35     17/5/2019 
 ETE1905-C0.8585,00 0,39 0,39     17/5/2019 
 ETE1905-C0.8080,00 0,44 0,44     17/5/2019 
 ETE1904-C1.70170,00 0,01 0,00     18/4/2019 
 ETE1904-C1.60160,00 0,02 0,01     18/4/2019 
 ETE1904-C1.50150,00 0,03 0,01     18/4/2019 
 ETE1904-C1.40140,00 0,05 0,02     18/4/2019 
 ETE1904-C1.30130,00 0,08 0,03     18/4/2019 
 ETE1904-C1.20120,00 0,12 0,05     18/4/2019 
 ETE1904-C1.10110,00 0,18 0,07     18/4/2019 
 ETE1904-C1.00100,00 0,25 0,08     18/4/2019 
 ETE1904-C0.9595,00 0,30 0,09     18/4/2019 
 ETE1904-C0.9090,00 0,34 0,10     18/4/2019 
 ETE1904-C0.8585,00 0,39 0,10     18/4/2019 
 ETE1904-C0.8080,00 0,43 0,10     18/4/2019 
 ETE1904-C0.7575,00 0,48 0,11     18/4/2019 
 ETE1904-C0.7070,00 0,53 0,11     18/4/2019 
 ETE1904-C0.6565,00 0,58 0,11     18/4/2019 
 ETE1903-C3.40340,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C3.20320,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C3.00300,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C2.80280,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C2.60260,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C2.40240,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C2.20220,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C2.00200,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C1.90190,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C1.80180,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C1.70170,00 0,00 -0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C1.60160,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C1.50150,00 0,01 0,01     15/3/2019 
 ETE1903-C1.40140,00 0,02 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C1.30130,00 0,05 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C1.20120,00 0,09 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C1.10110,00 0,15 0,07     15/3/2019 
 ETE1903-C1.00100,00 0,24 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C0.9595,00 0,28 0,10     15/3/2019 
 ETE1903-C0.9090,00 0,33 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C0.8585,00 0,38 0,11     15/3/2019 
 ETE1903-C0.8080,00 0,43 0,11     15/3/2019 
 ETE1903-C0.7575,00 0,48 0,11     15/3/2019 
 ETE1903-C0.7070,00 0,53 0,11     15/3/2019 
 ETE1903-C0.6565,00 0,58 0,11     15/3/2019 
 ETE1903-C0.6060,00 0,63 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C0.5555,00 0,68 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C0.5050,00 0,73 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C0.4545,00 0,78 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C0.4040,00 0,83 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C0.3535,00 0,88 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C0.3030,00 0,93 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C0.2525,00 0,98 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C0.2020,00 1,03 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C0.1515,00 1,08 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C0.1010,00 1,13 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-C0.055,00 1,18 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1912-C1.70170,00 0,08 0,01     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.60160,00 0,09 0,01     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.50150,00 0,11 0,01     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.40140,00 0,13 0,02     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.30130,00 0,16 0,02     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.20120,00 0,19 0,03     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.10110,00 0,23 0,03     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.00100,00 0,27 0,03     20/12/2019 
 ALPHA1912-C0.9595,00 0,30 0,03     20/12/2019 
 ALPHA1912-C0.9090,00 0,33 0,04     20/12/2019 
 ALPHA1912-C0.8585,00 0,35 0,04     20/12/2019 
 ALPHA1912-C0.8080,00 0,38 0,04     20/12/2019 
 ALPHA1912-C0.7575,00 0,42 0,05     20/12/2019 
 ALPHA1912-C0.7070,00 0,45 0,05     20/12/2019 
 ALPHA1912-C0.6565,00 0,49 0,05     20/12/2019 
 ALPHA1912-C0.6060,00 0,53 0,05     20/12/2019 
 ALPHA1909-C1.90190,00 0,03 0,01     20/9/2019 
 ALPHA1909-C1.80180,00 0,04 0,01     20/9/2019 
 ALPHA1909-C1.70170,00 0,05 0,01     20/9/2019 
 ALPHA1909-C1.60160,00 0,06 0,01     20/9/2019 
 ALPHA1909-C1.50150,00 0,08 0,01     20/9/2019 
 ALPHA1909-C1.40140,00 0,10 0,01     20/9/2019 
 ALPHA1909-C1.30130,00 0,12 0,02     20/9/2019 
 ALPHA1909-C1.20120,00 0,15 0,02     20/9/2019 
 ALPHA1909-C1.10110,00 0,19 0,03     20/9/2019 
 ALPHA1909-C1.00100,00 0,24 0,03     20/9/2019 
 ALPHA1909-C0.9595,00 0,26 0,04     20/9/2019 
 ALPHA1909-C0.9090,00 0,29 0,04     20/9/2019 
 ALPHA1909-C0.8585,00 0,32 0,04     20/9/2019 
 ALPHA1909-C0.8080,00 0,36 0,05     20/9/2019 
 ALPHA1909-C0.7575,00 0,40 0,05     20/9/2019 
 ALPHA1909-C0.7070,00 0,43 0,05     20/9/2019 
 ALPHA1909-C0.6565,00 0,48 0,05     20/9/2019 
 ALPHA1909-C0.6060,00 0,52 0,05     20/9/2019 
 ALPHA1906-C3.00300,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-C2.80280,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-C2.60260,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-C2.40240,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-C2.20220,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-C2.00200,00 0,01 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-C1.90190,00 0,01 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-C1.80180,00 0,01 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-C1.70170,00 0,02 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-C1.60160,00 0,03 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-C1.50150,00 0,04 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-C1.40140,00 0,06 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-C1.30130,00 0,08 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-C1.20120,00 0,11 0,02     21/6/2019 
 ALPHA1906-C1.10110,00 0,14 0,03     21/6/2019 
 ALPHA1906-C1.00100,00 0,19 0,03     21/6/2019 
 ALPHA1906-C0.9595,00 0,22 0,04     21/6/2019 
 ALPHA1906-C0.9090,00 0,26 0,04     21/6/2019 
 ALPHA1906-C0.8585,00 0,29 0,05     21/6/2019 
 ALPHA1906-C0.8080,00 0,33 0,05     21/6/2019 
 ALPHA1906-C0.7575,00 0,37 0,05     21/6/2019 
 ALPHA1906-C0.7070,00 0,41 0,05     21/6/2019 
 ALPHA1906-C0.6565,00 0,46 0,06     21/6/2019 
 ALPHA1906-C0.6060,00 0,51 0,06     21/6/2019 
 ALPHA1905-C1.60160,00 0,01 0,00     17/5/2019 
 ALPHA1905-C1.50150,00 0,02 0,02     17/5/2019 
 ALPHA1905-C1.40140,00 0,04 0,04     17/5/2019 
 ALPHA1905-C1.30130,00 0,06 0,05     17/5/2019 
 ALPHA1905-C1.20120,00 0,08 0,08     17/5/2019 
 ALPHA1905-C1.10110,00 0,12 0,12     17/5/2019 
 ALPHA1905-C1.00100,00 0,17 0,17     17/5/2019 
 ALPHA1905-C0.9595,00 0,21 0,20     17/5/2019 
 ALPHA1905-C0.9090,00 0,24 0,24     17/5/2019 
 ALPHA1905-C0.8585,00 0,28 0,28     17/5/2019 
 ALPHA1905-C0.8080,00 0,32 0,32     17/5/2019 
 ALPHA1905-C0.7575,00 0,36 0,36     17/5/2019 
 ALPHA1904-C1.60160,00 0,01 0,00     18/4/2019 
 ALPHA1904-C1.50150,00 0,01 0,00     18/4/2019 
 ALPHA1904-C1.40140,00 0,02 0,01     18/4/2019 
 ALPHA1904-C1.30130,00 0,04 0,01     18/4/2019 
 ALPHA1904-C1.20120,00 0,06 0,00     18/4/2019 
 ALPHA1904-C1.10110,00 0,10 0,02     18/4/2019 
 ALPHA1904-C1.00100,00 0,15 0,04     18/4/2019 
 ALPHA1904-C0.9595,00 0,19 0,04     18/4/2019 
 ALPHA1904-C0.9090,00 0,23 0,05     18/4/2019 
 ALPHA1904-C0.8585,00 0,27 0,05     18/4/2019 
 ALPHA1904-C0.8080,00 0,31 0,05     18/4/2019 
 ALPHA1904-C0.7575,00 0,36 0,06     18/4/2019 
 ALPHA1904-C0.7070,00 0,40 0,06     18/4/2019 
 ALPHA1904-C0.6565,00 0,45 0,06     18/4/2019 
 ALPHA1904-C0.6060,00 0,50 0,06     18/4/2019 
 ALPHA1903-C3.20320,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-C3.00300,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-C2.80280,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-C2.60260,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-C2.40240,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-C2.20220,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-C2.00200,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-C1.90190,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-C1.80180,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-C1.70170,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-C1.60160,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-C1.50150,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-C1.40140,00 0,01 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-C1.30130,00 0,02 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-C1.20120,00 0,03 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-C1.10110,00 0,07 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-C1.00100,00 0,13 0,04     15/3/2019 
 ALPHA1903-C0.9595,00 0,17 0,05     15/3/2019 
 ALPHA1903-C0.9090,00 0,21 0,05     15/3/2019 
 ALPHA1903-C0.8585,00 0,26 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-C0.8080,00 0,30 0,06     15/3/2019 
 ALPHA1903-C0.7575,00 0,35 0,06     15/3/2019 
 ALPHA1903-C0.7070,00 0,40 0,06     15/3/2019 
 ALPHA1903-C0.6565,00 0,45 0,06     15/3/2019 
 ALPHA1903-C0.6060,00 0,50 0,06     15/3/2019 
Put Options
SymbolStrikeLastChgBidBidSizeAskAskSizeVolExpire
 ALPHA1903-P0.6060,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-P0.6565,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-P0.7070,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-P0.7575,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-P0.8080,00 0,00 -0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-P0.8585,00 0,00 -0,01     15/3/2019 
 ALPHA1903-P0.9090,00 0,01 -0,01     15/3/2019 
 ALPHA1903-P0.9595,00 0,02 -0,01     15/3/2019 
 ALPHA1903-P1.00100,00 0,03 -0,02     15/3/2019 
 ALPHA1903-P1.10110,00 0,07 -0,03     15/3/2019 
 ALPHA1903-P1.20120,00 0,13 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-P1.30130,00 0,21 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-P1.40140,00 0,31 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-P1.50150,00 0,40 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-P1.60160,00 0,50 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-P1.70170,00 0,60 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-P1.80180,00 0,70 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-P1.90190,00 0,80 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-P2.00200,00 0,90 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-P2.20220,00 1,10 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-P2.40240,00 1,30 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-P2.60260,00 1,50 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-P2.80280,00 1,70 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-P3.00300,00 1,90 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1903-P3.20320,00 2,10 0,00     15/3/2019 
 ALPHA1904-P0.6060,00 0,00 0,00     18/4/2019 
 ALPHA1904-P0.6565,00 0,00 0,00     18/4/2019 
 ALPHA1904-P0.7070,00 0,00 -0,00     18/4/2019 
 ALPHA1904-P0.7575,00 0,00 -0,00     18/4/2019 
 ALPHA1904-P0.8080,00 0,01 -0,01     18/4/2019 
 ALPHA1904-P0.8585,00 0,01 -0,01     18/4/2019 
 ALPHA1904-P0.9090,00 0,02 -0,02     18/4/2019 
 ALPHA1904-P0.9595,00 0,03 -0,02     18/4/2019 
 ALPHA1904-P1.00100,00 0,05 -0,03     18/4/2019 
 ALPHA1904-P1.10110,00 0,10 -0,04     18/4/2019 
 ALPHA1904-P1.20120,00 0,16 -0,04     18/4/2019 
 ALPHA1904-P1.30130,00 0,23 -0,05     18/4/2019 
 ALPHA1904-P1.40140,00 0,32 -0,05     18/4/2019 
 ALPHA1904-P1.50150,00 0,41 -0,06     18/4/2019 
 ALPHA1904-P1.60160,00 0,50 0,00     18/4/2019 
 ALPHA1905-P0.7575,00 0,01 0,01     17/5/2019 
 ALPHA1905-P0.8080,00 0,02 0,01     17/5/2019 
 ALPHA1905-P0.8585,00 0,02 0,02     17/5/2019 
 ALPHA1905-P0.9090,00 0,04 0,04     17/5/2019 
 ALPHA1905-P0.9595,00 0,05 0,05     17/5/2019 
 ALPHA1905-P1.00100,00 0,07 0,07     17/5/2019 
 ALPHA1905-P1.10110,00 0,12 0,12     17/5/2019 
 ALPHA1905-P1.20120,00 0,18 0,18     17/5/2019 
 ALPHA1905-P1.30130,00 0,25 0,25     17/5/2019 
 ALPHA1905-P1.40140,00 0,33 0,33     17/5/2019 
 ALPHA1905-P1.50150,00 0,42 0,42     17/5/2019 
 ALPHA1905-P1.60160,00 0,51 0,00     17/5/2019 
 ALPHA1906-P0.6060,00 0,00 -0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-P0.6565,00 0,01 -0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-P0.7070,00 0,01 -0,01     21/6/2019 
 ALPHA1906-P0.7575,00 0,02 -0,01     21/6/2019 
 ALPHA1906-P0.8080,00 0,03 -0,01     21/6/2019 
 ALPHA1906-P0.8585,00 0,04 -0,02     21/6/2019 
 ALPHA1906-P0.9090,00 0,05 -0,02     21/6/2019 
 ALPHA1906-P0.9595,00 0,07 -0,02     21/6/2019 
 ALPHA1906-P1.00100,00 0,09 -0,03     21/6/2019 
 ALPHA1906-P1.10110,00 0,14 -0,03     21/6/2019 
 ALPHA1906-P1.20120,00 0,20 -0,04     21/6/2019 
 ALPHA1906-P1.30130,00 0,27 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-P1.40140,00 0,35 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-P1.50150,00 0,43 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-P1.60160,00 0,52 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-P1.70170,00 0,61 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-P1.80180,00 0,71 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-P1.90190,00 0,80 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-P2.00200,00 0,90 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-P2.20220,00 1,10 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-P2.40240,00 1,30 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-P2.60260,00 1,50 0,00     21/6/2019 
 ALPHA1906-P2.80280,00 1,70 -0,06     21/6/2019 
 ALPHA1906-P3.00300,00 1,90 -0,06     21/6/2019 
 ALPHA1909-P0.6060,00 0,01 -0,01     20/9/2019 
 ALPHA1909-P0.6565,00 0,02 -0,01     20/9/2019 
 ALPHA1909-P0.7070,00 0,03 -0,01     20/9/2019 
 ALPHA1909-P0.7575,00 0,04 -0,01     20/9/2019 
 ALPHA1909-P0.8080,00 0,05 -0,01     20/9/2019 
 ALPHA1909-P0.8585,00 0,07 -0,02     20/9/2019 
 ALPHA1909-P0.9090,00 0,08 -0,02     20/9/2019 
 ALPHA1909-P0.9595,00 0,10 -0,03     20/9/2019 
 ALPHA1909-P1.00100,00 0,13 -0,03     20/9/2019 
 ALPHA1909-P1.10110,00 0,18 -0,03     20/9/2019 
 ALPHA1909-P1.20120,00 0,24 -0,04     20/9/2019 
 ALPHA1909-P1.30130,00 0,31 -0,04     20/9/2019 
 ALPHA1909-P1.40140,00 0,38 -0,05     20/9/2019 
 ALPHA1909-P1.50150,00 0,46 -0,05     20/9/2019 
 ALPHA1909-P1.60160,00 0,55 -0,05     20/9/2019 
 ALPHA1909-P1.70170,00 0,63 -0,05     20/9/2019 
 ALPHA1909-P1.80180,00 0,72 -0,06     20/9/2019 
 ALPHA1909-P1.90190,00 0,82 -0,06     20/9/2019 
 ALPHA1912-P0.6060,00 0,02 -0,01     20/12/2019 
 ALPHA1912-P0.6565,00 0,03 -0,01     20/12/2019 
 ALPHA1912-P0.7070,00 0,04 -0,01     20/12/2019 
 ALPHA1912-P0.7575,00 0,06 -0,01     20/12/2019 
 ALPHA1912-P0.8080,00 0,07 -0,02     20/12/2019 
 ALPHA1912-P0.8585,00 0,09 -0,02     20/12/2019 
 ALPHA1912-P0.9090,00 0,11 -0,02     20/12/2019 
 ALPHA1912-P0.9595,00 0,13 -0,03     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.00100,00 0,16 -0,03     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.10110,00 0,21 -0,03     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.20120,00 0,27 -0,03     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.30130,00 0,34 -0,04     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.40140,00 0,41 -0,04     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.50150,00 0,49 -0,05     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.60160,00 0,57 -0,05     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.70170,00 0,66 -0,05     20/12/2019 
 ETE1903-P0.055,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-P0.1010,00 0,02 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-P0.1515,00 0,12 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-P0.2020,00 0,31 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-P0.2525,00 0,59 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-P0.3030,00 0,93 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-P0.3535,00 1,31 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-P0.4040,00 1,73 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-P0.4545,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-P0.5050,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-P0.5555,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-P0.6060,00 0,01 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-P0.6565,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-P0.7070,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-P0.7575,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-P0.8080,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-P0.8585,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-P0.9090,00 0,00 -0,01     15/3/2019 
 ETE1903-P0.9595,00 0,00 -0,01     15/3/2019 
 ETE1903-P1.00100,00 0,01 -0,02     15/3/2019 
 ETE1903-P1.10110,00 0,02 -0,04     15/3/2019 
 ETE1903-P1.20120,00 0,06 0,00     15/3/2019 
 ETE1903-P1.30130,00 0,11 -0,08     15/3/2019 
 ETE1903-P1.40140,00 0,19 -0,10     15/3/2019 
 ETE1903-P1.50150,00 0,28 -0,11     15/3/2019 
 ETE1903-P1.60160,00 0,37 -0,11     15/3/2019 
 ETE1903-P1.70170,00 0,47 -0,11     15/3/2019 
 ETE1903-P1.80180,00 0,57 -0,11     15/3/2019 
 ETE1903-P1.90190,00 0,67 -0,11     15/3/2019 
 ETE1903-P2.00200,00 0,77 -0,11     15/3/2019 
 ETE1903-P2.20220,00 0,97 -0,11     15/3/2019 
 ETE1903-P2.40240,00 1,17 -0,11     15/3/2019 
 ETE1903-P2.60260,00 1,37 -0,11     15/3/2019 
 ETE1903-P2.80280,00 1,57 -0,11     15/3/2019 
 ETE1903-P3.00300,00 1,77 -0,11     15/3/2019 
 ETE1903-P3.20320,00 1,97 -0,11     15/3/2019 
 ETE1903-P3.40340,00 2,17 -0,11     15/3/2019 
 ETE1904-P0.6565,00 0,00 0,00     18/4/2019 
 ETE1904-P0.7070,00 0,00 0,00     18/4/2019 
 ETE1904-P0.7575,00 0,00 -0,00     18/4/2019 
 ETE1904-P0.8080,00 0,00 -0,01     18/4/2019 
 ETE1904-P0.8585,00 0,00 -0,01     18/4/2019 
 ETE1904-P0.9090,00 0,01 -0,02     18/4/2019 
 ETE1904-P0.9595,00 0,01 -0,02     18/4/2019 
 ETE1904-P1.00100,00 0,02 -0,03     18/4/2019 
 ETE1904-P1.10110,00 0,05 -0,05     18/4/2019 
 ETE1904-P1.20120,00 0,09 -0,06     18/4/2019 
 ETE1904-P1.30130,00 0,15 -0,08     18/4/2019 
 ETE1904-P1.40140,00 0,22 -0,09     18/4/2019 
 ETE1904-P1.50150,00 0,30 -0,10     18/4/2019 
 ETE1904-P1.60160,00 0,38 -0,10     18/4/2019 
 ETE1904-P1.70170,00 0,48 0,00     18/4/2019 
 ETE1905-P0.8080,00 0,01 0,00     17/5/2019 
 ETE1905-P0.8585,00 0,01 0,01     17/5/2019 
 ETE1905-P0.9090,00 0,02 0,01     17/5/2019 
 ETE1905-P0.9595,00 0,02 0,02     17/5/2019 
 ETE1905-P1.00100,00 0,04 0,03     17/5/2019 
 ETE1905-P1.10110,00 0,07 0,07     17/5/2019 
 ETE1905-P1.20120,00 0,11 0,11     17/5/2019 
 ETE1905-P1.30130,00 0,17 0,17     17/5/2019 
 ETE1905-P1.40140,00 0,24 0,24     17/5/2019 
 ETE1905-P1.50150,00 0,31 0,31     17/5/2019 
 ETE1905-P1.60160,00 0,40 0,40     17/5/2019 
 ETE1905-P1.70170,00 0,49 0,00     17/5/2019 
 ETE1906-P0.055,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-P0.1010,00 0,05 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-P0.1515,00 0,19 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-P0.2020,00 0,41 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-P0.2525,00 0,70 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-P0.3030,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-P0.3535,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-P0.4040,00 0,01 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-P0.4545,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-P0.5050,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-P0.5555,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 ETE1906-P0.6565,00 0,00 -0,00     21/6/2019 
 ETE1906-P0.7070,00 0,00 -0,01     21/6/2019 
 ETE1906-P0.7575,00 0,01 -0,01     21/6/2019 
 ETE1906-P0.8080,00 0,01 -0,01     21/6/2019 
 ETE1906-P0.8585,00 0,02 -0,02     21/6/2019 
 ETE1906-P0.9090,00 0,03 -0,02     21/6/2019 
 ETE1906-P0.9595,00 0,04 -0,03     21/6/2019 
 ETE1906-P1.00100,00 0,05 -0,04     21/6/2019 
 ETE1906-P1.10110,00 0,09 -0,05     21/6/2019 
 ETE1906-P1.20120,00 0,13 -0,06     21/6/2019 
 ETE1906-P1.30130,00 0,19 -0,07     21/6/2019 
 ETE1906-P1.40140,00 0,26 -0,08     21/6/2019 
 ETE1906-P1.50150,00 0,33 -0,09     21/6/2019 
 ETE1906-P1.60160,00 0,41 -0,09     21/6/2019 
 ETE1906-P1.70170,00 0,50 -0,10     21/6/2019 
 ETE1906-P1.80180,00 0,59 -0,10     21/6/2019 
 ETE1906-P1.90190,00 0,68 -0,10     21/6/2019 
 ETE1906-P2.00200,00 0,78 -0,11     21/6/2019 
 ETE1906-P2.20220,00 0,97 -0,11     21/6/2019 
 ETE1906-P2.40240,00 1,17 -0,11     21/6/2019 
 ETE1906-P2.60260,00 1,37 -0,11     21/6/2019 
 ETE1906-P2.80280,00 1,57 -0,11     21/6/2019 
 ETE1906-P3.00300,00 1,77 -0,11     21/6/2019 
 ETE1906-P3.20320,00 1,97 -0,11     21/6/2019 
 ETE1906-P3.40340,00 2,17 -0,11     21/6/2019 
 ETE1909-P0.6565,00 0,01 -0,01     20/9/2019 
 ETE1909-P0.7070,00 0,01 -0,01     20/9/2019 
 ETE1909-P0.7575,00 0,02 -0,02     20/9/2019 
 ETE1909-P0.8080,00 0,03 -0,02     20/9/2019 
 ETE1909-P0.8585,00 0,04 -0,03     20/9/2019 
 ETE1909-P0.9090,00 0,05 -0,03     20/9/2019 
 ETE1909-P0.9595,00 0,07 -0,04     20/9/2019 
 ETE1909-P1.00100,00 0,09 -0,04     20/9/2019 
 ETE1909-P1.10110,00 0,13 -0,05     20/9/2019 
 ETE1909-P1.20120,00 0,18 -0,06     20/9/2019 
 ETE1909-P1.30130,00 0,24 -0,07     20/9/2019 
 ETE1909-P1.40140,00 0,30 -0,08     20/9/2019 
 ETE1909-P1.50150,00 0,37 -0,08     20/9/2019 
 ETE1909-P1.60160,00 0,45 -0,09     20/9/2019 
 ETE1909-P1.70170,00 0,53 -0,09     20/9/2019 
 ETE1909-P1.80180,00 0,62 -0,10     20/9/2019 
 ETE1909-P1.90190,00 0,70 -0,10     20/9/2019 
 ETE1909-P2.00200,00 0,79 -0,10     20/9/2019 
 ETE1909-P2.20220,00 0,98 -0,11     20/9/2019 
 ETE1909-P2.40240,00 1,17 -0,11     20/9/2019 
 ETE1909-P2.60260,00 1,37 -0,11     20/9/2019 
 ETE1912-P0.6565,00 0,02 -0,01     20/12/2019 
 ETE1912-P0.7070,00 0,03 -0,02     20/12/2019 
 ETE1912-P0.7575,00 0,04 -0,02     20/12/2019 
 ETE1912-P0.8080,00 0,05 -0,03     20/12/2019 
 ETE1912-P0.8585,00 0,06 -0,03     20/12/2019 
 ETE1912-P0.9090,00 0,08 -0,03     20/12/2019 
 ETE1912-P0.9595,00 0,09 -0,04     20/12/2019 
 ETE1912-P1.00100,00 0,12 -0,04     20/12/2019 
 ETE1912-P1.10110,00 0,16 -0,05     20/12/2019 
 ETE1912-P1.20120,00 0,21 -0,06     20/12/2019 
 ETE1912-P1.30130,00 0,27 -0,06     20/12/2019 
 ETE1912-P1.40140,00 0,34 -0,07     20/12/2019 
 ETE1912-P1.50150,00 0,41 -0,08     20/12/2019 
 ETE1912-P1.60160,00 0,48 -0,08     20/12/2019 
 ETE1912-P1.70170,00 0,56 -0,09     20/12/2019 
 FTSE1903-P1425142.500,00 0,02 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P1450145.000,00 0,01 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P1475147.500,00 0,01 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P1500150.000,00 0,04 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P1525152.500,00 0,01 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P1550155.000,00 0,04 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P1575157.500,00 0,13 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P1600160.000,00 0,40 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P1625162.500,00 1,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P1650165.000,00 2,40 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P1675167.500,00 5,10 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P1700170.000,00 9,80 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P1725172.500,00 10,50 -6,50     15/3/2019 
 FTSE1903-P1750175.000,00 19,00 -8,25     15/3/2019 
 FTSE1903-P1775177.500,00 33,00 -8,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P1800180.000,00 57,50 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P1825182.500,00 77,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P1850185.000,00 98,50 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P1875187.500,00 121,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P1900190.000,00 145,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P1925192.500,00 169,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P1950195.000,00 194,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P1975197.500,00 219,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P2000200.000,00 244,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P2050205.000,00 294,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P2100210.000,00 344,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P2150215.000,00 394,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P2200220.000,00 444,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P2250225.000,00 494,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P2300230.000,00 543,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P2350235.000,00 593,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P2400240.000,00 643,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1903-P2450245.000,00 693,00 0,00     15/3/2019 
 FTSE1904-P1525152.500,00 0,57 0,00     18/4/2019 
 FTSE1904-P1550155.000,00 1,10 0,00     18/4/2019 
 FTSE1904-P1575157.500,00 2,10 0,00     18/4/2019 
 FTSE1904-P1600160.000,00 3,80 0,00     18/4/2019 
 FTSE1904-P1625162.500,00 6,30 0,00     18/4/2019 
 FTSE1904-P1650165.000,00 10,00 0,00     18/4/2019 
 FTSE1904-P1675167.500,00 15,25 0,00     18/4/2019 
 FTSE1904-P1700170.000,00 19,50 -3,00     40 18/4/2019 
 FTSE1904-P1725172.500,00 31,50 0,00     18/4/2019 
 FTSE1904-P1750175.000,00 42,75 0,00     18/4/2019 
 FTSE1904-P1775177.500,00 56,00 0,00     18/4/2019 
 FTSE1904-P1800180.000,00 72,00 0,00     18/4/2019 
 FTSE1904-P1825182.500,00 89,00 0,00     18/4/2019 
 FTSE1904-P1850185.000,00 108,00 0,00     18/4/2019 
 FTSE1904-P1875187.500,00 129,00 0,00     18/4/2019 
 FTSE1905-P1600160.000,00 7,60 0,00     17/5/2019 
 FTSE1905-P1625162.500,00 11,25 0,00     17/5/2019 
 FTSE1905-P1650165.000,00 16,25 0,00     17/5/2019 
 FTSE1905-P1675167.500,00 22,50 0,00     17/5/2019 
 FTSE1905-P1700170.000,00 30,50 0,00     17/5/2019 
 FTSE1905-P1725172.500,00 40,00 0,00     17/5/2019 
 FTSE1905-P1750175.000,00 51,50 0,00     17/5/2019 
 FTSE1905-P1775177.500,00 64,50 0,00     17/5/2019 
 FTSE1905-P1800180.000,00 79,50 0,00     17/5/2019 
 FTSE1905-P1825182.500,00 96,00 0,00     17/5/2019 
 FTSE1905-P1850185.000,00 114,00 0,00     17/5/2019 
 FTSE1905-P1875187.500,00 133,00 0,00     17/5/2019 
 FTSE1906-P1425142.500,00 0,61 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P1450145.000,00 1,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P1475147.500,00 1,70 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P1500150.000,00 2,70 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P1525152.500,00 4,10 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P1550155.000,00 6,10 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P1575157.500,00 8,80 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P1600160.000,00 12,50 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P1625162.500,00 17,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P1650165.000,00 22,75 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P1675167.500,00 30,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P1700170.000,00 38,50 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P1725172.500,00 48,25 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P1750175.000,00 60,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P1775177.500,00 72,50 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P1800180.000,00 87,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P1825182.500,00 103,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P1850185.000,00 120,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P1875187.500,00 139,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P1900190.000,00 158,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P1925192.500,00 178,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P1950195.000,00 200,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P1975197.500,00 222,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P2000200.000,00 244,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P2050205.000,00 291,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P2100210.000,00 339,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P2150215.000,00 387,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P2200220.000,00 436,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P2250225.000,00 486,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1906-P2300230.000,00 535,00 0,00     21/6/2019 
 FTSE1909-P1425142.500,00 3,10 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1450145.000,00 4,40 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1475147.500,00 6,10 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1500150.000,00 8,30 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1525152.500,00 11,25 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1550155.000,00 14,50 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1575157.500,00 18,75 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1600160.000,00 24,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1625162.500,00 30,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1650165.000,00 37,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1675167.500,00 45,25 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1700170.000,00 54,50 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1725172.500,00 64,50 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1750175.000,00 76,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1775177.500,00 89,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1800180.000,00 103,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1825182.500,00 117,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1850185.000,00 133,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1875187.500,00 150,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1900190.000,00 168,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1925192.500,00 186,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1950195.000,00 206,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1909-P1975197.500,00 226,00 0,00     20/9/2019 
 FTSE1912-P1450145.000,00 8,80 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1475147.500,00 11,50 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1500150.000,00 14,50 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1525152.500,00 18,25 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1550155.000,00 22,75 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1575157.500,00 28,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1600160.000,00 33,75 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1625162.500,00 40,75 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1650165.000,00 48,25 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1675167.500,00 57,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1700170.000,00 66,50 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1725172.500,00 77,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1750175.000,00 88,50 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1775177.500,00 101,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1800180.000,00 114,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1825182.500,00 128,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1850185.000,00 144,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1875187.500,00 160,00 0,00     20/12/2019 
 HTO1903-P10.001.000,00 0,05 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-P11.001.100,00 0,46 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-P12.001.200,00 1,32 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-P13.001.300,00 2,32 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-P14.001.400,00 3,32 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-P15.001.500,00 4,32 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-P16.001.600,00 5,32 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-P17.001.700,00 6,32 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-P7.60760,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-P8.00800,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-P8.40840,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-P8.80880,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-P9.20920,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 HTO1903-P9.60960,00 0,01 0,00     15/3/2019 
 HTO1904-P10.001.000,00 0,15 -0,05     18/4/2019 
 HTO1904-P11.001.100,00 0,59 -0,11     18/4/2019 
 HTO1904-P12.001.200,00 1,37 -0,12     18/4/2019 
 HTO1904-P13.001.300,00 2,32 -0,13     18/4/2019 
 HTO1904-P14.001.400,00 3,32 -0,13     18/4/2019 
 HTO1904-P15.001.500,00 4,32 -0,13     18/4/2019 
 HTO1904-P16.001.600,00 5,32 -0,13     18/4/2019 
 HTO1904-P8.00800,00 0,00 0,00     18/4/2019 
 HTO1904-P8.40840,00 0,00 -0,00     18/4/2019 
 HTO1904-P8.80880,00 0,01 -0,01     18/4/2019 
 HTO1904-P9.20920,00 0,03 -0,02     18/4/2019 
 HTO1904-P9.60960,00 0,07 -0,03     18/4/2019 
 HTO1905-P10.001.000,00 0,22 0,22     17/5/2019 
 HTO1905-P11.001.100,00 0,68 0,67     17/5/2019 
 HTO1905-P12.001.200,00 1,41 1,41     17/5/2019 
 HTO1905-P13.001.300,00 2,33 2,33     17/5/2019 
 HTO1905-P14.001.400,00 3,32 3,32     17/5/2019 
 HTO1905-P15.001.500,00 4,32 4,32     17/5/2019 
 HTO1905-P16.001.600,00 5,32 5,32     17/5/2019 
 HTO1905-P8.40840,00 0,01 0,01     17/5/2019 
 HTO1905-P8.80880,00 0,03 0,03     17/5/2019 
 HTO1905-P9.20920,00 0,06 0,06     17/5/2019 
 HTO1905-P9.60960,00 0,12 0,12     17/5/2019 
 HTO1906-P10.001.000,00 0,30 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-P11.001.100,00 0,76 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-P12.001.200,00 1,47 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-P13.001.300,00 2,35 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-P14.001.400,00 3,32 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-P15.001.500,00 4,32 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-P16.001.600,00 5,32 -0,13     21/6/2019 
 HTO1906-P7.60760,00 0,00 -0,00     21/6/2019 
 HTO1906-P8.00800,00 0,01 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-P8.40840,00 0,02 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-P8.80880,00 0,05 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-P9.20920,00 0,10 0,00     21/6/2019 
 HTO1906-P9.60960,00 0,18 0,00     21/6/2019 
 HTO1909-P10.001.000,00 0,45 -0,07     20/9/2019 
 HTO1909-P11.001.100,00 0,93 -0,10     20/9/2019 
 HTO1909-P12.001.200,00 1,60 -0,12     20/9/2019 
 HTO1909-P13.001.300,00 2,42 -0,12     20/9/2019 
 HTO1909-P14.001.400,00 3,33 -0,13     20/9/2019 
 HTO1909-P15.001.500,00 4,32 -0,13     20/9/2019 
 HTO1909-P16.001.600,00 5,32 -0,13     20/9/2019 
 HTO1909-P7.60760,00 0,02 -0,01     20/9/2019 
 HTO1909-P8.00800,00 0,04 -0,01     20/9/2019 
 HTO1909-P8.40840,00 0,08 -0,02     20/9/2019 
 HTO1909-P8.80880,00 0,13 -0,03     20/9/2019 
 HTO1909-P9.20920,00 0,21 -0,05     20/9/2019 
 HTO1909-P9.60960,00 0,31 -0,06     20/9/2019 
 HTO1912-P10.001.000,00 0,57 -0,08     20/12/2019 
 HTO1912-P11.001.100,00 1,06 -0,10     20/12/2019 
 HTO1912-P12.001.200,00 1,71 -0,11     20/12/2019 
 HTO1912-P13.001.300,00 2,49 -0,13     20/12/2019 
 HTO1912-P14.001.400,00 3,37 -0,13     20/12/2019 
 HTO1912-P15.001.500,00 4,32 -0,13     20/12/2019 
 HTO1912-P16.001.600,00 5,32 -0,13     20/12/2019 
 HTO1912-P7.60760,00 0,05 -0,02     20/12/2019 
 HTO1912-P8.00800,00 0,09 -0,02     20/12/2019 
 HTO1912-P8.40840,00 0,14 -0,03     20/12/2019 
 HTO1912-P8.80880,00 0,21 -0,05     20/12/2019 
 HTO1912-P9.20920,00 0,31 -0,05     20/12/2019 
 HTO1912-P9.60960,00 0,43 -0,06     20/12/2019 
 OPAP1903-P10.001.000,00 1,04 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-P11.001.100,00 2,04 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-P12.001.200,00 3,04 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-P13.001.300,00 4,04 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-P14.001.400,00 5,04 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-P15.001.500,00 6,04 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-P5.60560,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-P6.00600,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-P6.40640,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-P6.80680,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-P7.20720,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-P7.60760,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-P8.00800,00 0,01 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-P8.40840,00 0,04 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-P8.80880,00 0,15 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-P9.20920,00 0,36 0,00     15/3/2019 
 OPAP1903-P9.60960,00 0,67 0,00     15/3/2019 
 OPAP1904-P10.001.000,00 1,09 -0,06     18/4/2019 
 OPAP1904-P11.001.100,00 2,04 -0,06     18/4/2019 
 OPAP1904-P12.001.200,00 3,04 -0,06     18/4/2019 
 OPAP1904-P6.40640,00 0,00 0,00     18/4/2019 
 OPAP1904-P6.80680,00 0,00 0,00     18/4/2019 
 OPAP1904-P7.20720,00 0,00 -0,00     18/4/2019 
 OPAP1904-P7.60760,00 0,02 -0,01     18/4/2019 
 OPAP1904-P8.00800,00 0,06 -0,02     18/4/2019 
 OPAP1904-P8.40840,00 0,14 -0,02     18/4/2019 
 OPAP1904-P8.80880,00 0,28 -0,04     18/4/2019 
 OPAP1904-P9.20920,00 0,49 -0,05     18/4/2019 
 OPAP1904-P9.60960,00 0,77 -0,05     18/4/2019 
 OPAP1905-P10.001.000,00 1,14 1,14     17/5/2019 
 OPAP1905-P11.001.100,00 2,05 2,05     17/5/2019 
 OPAP1905-P12.001.200,00 3,04 3,04     17/5/2019 
 OPAP1905-P6.80680,00 0,00 0,00     17/5/2019 
 OPAP1905-P7.20720,00 0,02 0,01     17/5/2019 
 OPAP1905-P7.60760,00 0,04 0,04     17/5/2019 
 OPAP1905-P8.00800,00 0,10 0,10     17/5/2019 
 OPAP1905-P8.40840,00 0,20 0,20     17/5/2019 
 OPAP1905-P8.80880,00 0,35 0,35     17/5/2019 
 OPAP1905-P9.20920,00 0,56 0,56     17/5/2019 
 OPAP1905-P9.60960,00 0,83 0,83     17/5/2019 
 OPAP1906-P10.001.000,00 1,19 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-P11.001.100,00 2,06 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-P12.001.200,00 3,04 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-P13.001.300,00 4,04 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-P14.001.400,00 5,04 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-P15.001.500,00 6,04 -0,06     21/6/2019 
 OPAP1906-P5.60560,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-P6.00600,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-P6.40640,00 0,00 -0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-P6.80680,00 0,01 -0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-P7.20720,00 0,03 -0,01     21/6/2019 
 OPAP1906-P7.60760,00 0,08 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-P8.00800,00 0,15 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-P8.40840,00 0,27 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-P8.80880,00 0,43 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-P9.20920,00 0,64 0,00     21/6/2019 
 OPAP1906-P9.60960,00 0,89 0,00     21/6/2019 
 OPAP1909-P10.001.000,00 1,31 -0,05     20/9/2019 
 OPAP1909-P11.001.100,00 2,12 -0,06     20/9/2019 
 OPAP1909-P12.001.200,00 3,05 -0,06     20/9/2019 
 OPAP1909-P13.001.300,00 4,04 -0,06     20/9/2019 
 OPAP1909-P14.001.400,00 5,04 -0,06     20/9/2019 
 OPAP1909-P5.60560,00 0,00 -0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-P6.00600,00 0,01 -0,00     20/9/2019 
 OPAP1909-P6.40640,00 0,02 -0,01     20/9/2019 
 OPAP1909-P6.80680,00 0,05 -0,01     20/9/2019 
 OPAP1909-P7.20720,00 0,09 -0,01     20/9/2019 
 OPAP1909-P7.60760,00 0,16 -0,02     20/9/2019 
 OPAP1909-P8.00800,00 0,26 -0,02     20/9/2019 
 OPAP1909-P8.40840,00 0,40 -0,03     20/9/2019 
 OPAP1909-P8.80880,00 0,57 -0,03     20/9/2019 
 OPAP1909-P9.20920,00 0,79 -0,04     20/9/2019 
 OPAP1909-P9.60960,00 1,03 -0,05     20/9/2019 
 OPAP1912-P10.001.000,00 1,41 -0,05     20/12/2019 
 OPAP1912-P11.001.100,00 2,18 -0,06     20/12/2019 
 OPAP1912-P12.001.200,00 3,08 -0,05     20/12/2019 
 OPAP1912-P5.60560,00 0,01 -0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P6.00600,00 0,02 -0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P6.40640,00 0,05 -0,01     20/12/2019 
 OPAP1912-P6.80680,00 0,09 -0,01     20/12/2019 
 OPAP1912-P7.20720,00 0,16 -0,01     20/12/2019 
 OPAP1912-P7.60760,00 0,24 -0,02     20/12/2019 
 OPAP1912-P8.00800,00 0,36 -0,03     20/12/2019 
 OPAP1912-P8.40840,00 0,50 -0,03     20/12/2019 
 OPAP1912-P8.80880,00 0,69 -0,03     20/12/2019 
 OPAP1912-P9.20920,00 0,90 -0,04     20/12/2019 
 OPAP1912-P9.60960,00 1,14 -0,04     20/12/2019 
 PPC1903-P0.8585,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P0.9090,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P0.9595,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P1.00100,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P1.10110,00 0,00 -0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P1.20120,00 0,02 -0,01     15/3/2019 
 PPC1903-P1.30130,00 0,05 -0,02     15/3/2019 
 PPC1903-P1.40140,00 0,10 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P1.50150,00 0,17 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P1.60160,00 0,26 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P1.70170,00 0,35 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P1.80180,00 0,45 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P1.90190,00 0,55 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P2.00200,00 0,65 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P2.20220,00 0,85 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P2.40240,00 1,05 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P2.60260,00 1,25 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P2.80280,00 1,45 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P3.00300,00 1,65 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P3.20320,00 1,85 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P3.40340,00 2,05 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P3.60360,00 2,25 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P3.80380,00 2,45 0,00     15/3/2019 
 PPC1903-P4.00400,00 2,65 0,00     15/3/2019 
 PPC1904-P0.9090,00 0,00 0,00     18/4/2019 
 PPC1904-P0.9595,00 0,00 0,00     18/4/2019 
 PPC1904-P1.00100,00 0,00 -0,01     18/4/2019 
 PPC1904-P1.10110,00 0,01 -0,02     18/4/2019 
 PPC1904-P1.20120,00 0,02 -0,03     18/4/2019 
 PPC1904-P1.30130,00 0,05 -0,04     18/4/2019 
 PPC1904-P1.40140,00 0,11 -0,04     18/4/2019 
 PPC1904-P1.50150,00 0,18 -0,04     18/4/2019 
 PPC1904-P1.60160,00 0,26 -0,04     18/4/2019 
 PPC1904-P1.70170,00 0,35 -0,03     18/4/2019 
 PPC1904-P1.80180,00 0,45 -0,03     18/4/2019 
 PPC1904-P1.90190,00 0,55 -0,02     18/4/2019 
 PPC1905-P0.9090,00 0,00 0,00     17/5/2019 
 PPC1905-P0.9595,00 0,00 0,00     17/5/2019 
 PPC1905-P1.00100,00 0,00 0,00     17/5/2019 
 PPC1905-P1.10110,00 0,01 0,01     17/5/2019 
 PPC1905-P1.20120,00 0,03 0,03     17/5/2019 
 PPC1905-P1.30130,00 0,07 0,07     17/5/2019 
 PPC1905-P1.40140,00 0,12 0,12     17/5/2019 
 PPC1905-P1.50150,00 0,19 0,19     17/5/2019 
 PPC1905-P1.60160,00 0,27 0,27     17/5/2019 
 PPC1905-P1.70170,00 0,36 0,36     17/5/2019 
 PPC1905-P1.80180,00 0,45 0,45     17/5/2019 
 PPC1905-P1.90190,00 0,55 0,00     17/5/2019 
 PPC1906-P0.8585,00 0,00 -0,01     21/6/2019 
 PPC1906-P0.9090,00 0,00 -0,01     21/6/2019 
 PPC1906-P0.9595,00 0,00 -0,01     21/6/2019 
 PPC1906-P1.00100,00 0,01 -0,02     21/6/2019 
 PPC1906-P1.10110,00 0,02 -0,03     21/6/2019 
 PPC1906-P1.20120,00 0,05 -0,04     21/6/2019 
 PPC1906-P1.30130,00 0,09 -0,05     21/6/2019 
 PPC1906-P1.40140,00 0,14 -0,05     21/6/2019 
 PPC1906-P1.50150,00 0,20 -0,05     21/6/2019 
 PPC1906-P1.60160,00 0,28 -0,05     21/6/2019 
 PPC1906-P1.70170,00 0,37 0,00     21/6/2019 
 PPC1906-P1.80180,00 0,46 -0,04     21/6/2019 
 PPC1906-P1.90190,00 0,55 -0,04     21/6/2019 
 PPC1906-P2.00200,00 0,65 -0,03     21/6/2019 
 PPC1906-P2.20220,00 0,85 -0,02     21/6/2019 
 PPC1906-P2.40240,00 1,05 -0,02     21/6/2019 
 PPC1906-P2.60260,00 1,25 -0,02     21/6/2019 
 PPC1906-P2.80280,00 1,45 -0,02     21/6/2019 
 PPC1906-P3.00300,00 1,65 -0,02     21/6/2019 
 PPC1909-P0.8585,00 0,01 -0,02     20/9/2019 
 PPC1909-P0.9090,00 0,01 -0,02     20/9/2019 
 PPC1909-P0.9595,00 0,01 -0,03     20/9/2019 
 PPC1909-P1.00100,00 0,02 -0,03     20/9/2019 
 PPC1909-P1.10110,00 0,04 -0,04     20/9/2019 
 PPC1909-P1.20120,00 0,07 -0,05     20/9/2019 
 PPC1909-P1.30130,00 0,12 -0,06     20/9/2019 
 PPC1909-P1.40140,00 0,17 -0,06     20/9/2019 
 PPC1909-P1.50150,00 0,24 -0,06     20/9/2019 
 PPC1909-P1.60160,00 0,31 -0,06     20/9/2019 
 PPC1909-P1.70170,00 0,39 -0,06     20/9/2019 
 PPC1909-P1.80180,00 0,47 -0,06     20/9/2019 
 PPC1909-P1.90190,00 0,56 -0,05     20/9/2019 
 PPC1909-P2.00200,00 0,66 -0,05     20/9/2019 
 PPC1912-P0.9090,00 0,02 -0,03     20/12/2019 
 PPC1912-P0.9595,00 0,03 -0,04     20/12/2019 
 PPC1912-P1.00100,00 0,04 -0,04     20/12/2019 
 PPC1912-P1.10110,00 0,06 -0,05     20/12/2019 
 PPC1912-P1.20120,00 0,10 -0,06     20/12/2019 
 PPC1912-P1.30130,00 0,14 -0,07     20/12/2019 
 PPC1912-P1.40140,00 0,20 -0,07     20/12/2019 
 PPC1912-P1.50150,00 0,26 -0,07     20/12/2019 
 PPC1912-P1.60160,00 0,33 -0,08     20/12/2019 
 PPC1912-P1.70170,00 0,41 -0,07     20/12/2019 
 PPC1912-P1.80180,00 0,49 -0,07     20/12/2019 
 PPC1912-P1.90190,00 0,58 -0,06     20/12/2019 
 TPEIR1903-P0.3030,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P0.3535,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P0.4040,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P0.4545,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P0.5050,00 0,00 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P0.5555,00 0,00 -0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P0.6060,00 0,01 -0,01     15/3/2019 
 TPEIR1903-P0.6565,00 0,01 -0,02     15/3/2019 
 TPEIR1903-P0.7070,00 0,03 -0,02     15/3/2019 
 TPEIR1903-P0.7575,00 0,05 -0,03     15/3/2019 
 TPEIR1903-P0.8080,00 0,08 -0,04     15/3/2019 
 TPEIR1903-P0.8585,00 0,12 -0,05     15/3/2019 
 TPEIR1903-P0.9090,00 0,16 -0,05     15/3/2019 
 TPEIR1903-P0.9595,00 0,20 -0,06     15/3/2019 
 TPEIR1903-P1.00100,00 0,25 -0,06     15/3/2019 
 TPEIR1903-P1.10110,00 0,35 -0,06     15/3/2019 
 TPEIR1903-P1.20120,00 0,45 -0,06     15/3/2019 
 TPEIR1903-P1.30130,00 0,55 -0,06     15/3/2019 
 TPEIR1903-P1.40140,00 0,65 -0,06     15/3/2019 
 TPEIR1903-P1.50150,00 0,75 -0,06     15/3/2019 
 TPEIR1903-P1.60160,00 0,85 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P1.70170,00 0,95 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P1.80180,00 1,05 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P1.90190,00 1,15 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P2.00200,00 1,25 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P2.20220,00 1,45 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P2.40240,00 1,65 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P2.60260,00 1,85 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P2.80280,00 2,05 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P3.00300,00 2,25 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P3.20320,00 2,45 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P3.40340,00 2,65 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P3.60360,00 2,85 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P3.80380,00 3,05 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P4.00400,00 3,25 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P4.40440,00 3,65 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P4.80480,00 4,05 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1903-P5.20520,00 4,45 0,00     15/3/2019 
 TPEIR1904-P0.3030,00 0,00 0,00     18/4/2019 
 TPEIR1904-P0.3535,00 0,00 0,00     18/4/2019 
 TPEIR1904-P0.4040,00 0,00 0,00     18/4/2019 
 TPEIR1904-P0.4545,00 0,00 -0,00     18/4/2019 
 TPEIR1904-P0.5050,00 0,00 -0,01     18/4/2019 
 TPEIR1904-P0.5555,00 0,01 -0,01     18/4/2019 
 TPEIR1904-P0.6060,00 0,02 -0,02     18/4/2019 
 TPEIR1904-P0.6565,00 0,03 -0,03     18/4/2019 
 TPEIR1904-P0.7070,00 0,05 -0,04     18/4/2019 
 TPEIR1904-P0.7575,00 0,07 -0,04     18/4/2019 
 TPEIR1904-P0.8080,00 0,10 -0,05     18/4/2019 
 TPEIR1904-P0.8585,00 0,13 -0,06     18/4/2019 
 TPEIR1904-P0.9090,00 0,17 -0,06     18/4/2019 
 TPEIR1904-P0.9595,00 0,21 -0,06     18/4/2019 
 TPEIR1904-P1.00100,00 0,26 -0,06     18/4/2019 
 TPEIR1905-P0.4545,00 0,00 0,00     17/5/2019 
 TPEIR1905-P0.5050,00 0,01 0,01     17/5/2019 
 TPEIR1905-P0.5555,00 0,01 0,01     17/5/2019 
 TPEIR1905-P0.6060,00 0,02 0,02     17/5/2019 
 TPEIR1905-P0.6565,00 0,04 0,04     17/5/2019 
 TPEIR1905-P0.7070,00 0,06 0,06     17/5/2019 
 TPEIR1905-P0.7575,00 0,08 0,08     17/5/2019 
 TPEIR1905-P0.8080,00 0,11 0,11     17/5/2019 
 TPEIR1905-P0.8585,00 0,15 0,15     17/5/2019 
 TPEIR1905-P0.9090,00 0,18 0,18     17/5/2019 
 TPEIR1905-P0.9595,00 0,22 0,22     17/5/2019 
 TPEIR1905-P1.00100,00 0,27 0,00     17/5/2019 
 TPEIR1906-P0.3030,00 0,00 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-P0.3535,00 0,00 -0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-P0.4040,00 0,00 -0,01     21/6/2019 
 TPEIR1906-P0.4545,00 0,01 -0,01     21/6/2019 
 TPEIR1906-P0.5050,00 0,01 -0,02     21/6/2019 
 TPEIR1906-P0.5555,00 0,02 -0,02     21/6/2019 
 TPEIR1906-P0.6060,00 0,04 -0,03     21/6/2019 
 TPEIR1906-P0.6565,00 0,05 -0,04     21/6/2019 
 TPEIR1906-P0.7070,00 0,07 -0,04     21/6/2019 
 TPEIR1906-P0.7575,00 0,10 -0,05     21/6/2019 
 TPEIR1906-P0.8080,00 0,13 -0,05     21/6/2019 
 TPEIR1906-P0.8585,00 0,16 -0,06     21/6/2019 
 TPEIR1906-P0.9090,00 0,20 -0,06     21/6/2019 
 TPEIR1906-P0.9595,00 0,24 -0,06     21/6/2019 
 TPEIR1906-P1.00100,00 0,28 -0,06     21/6/2019 
 TPEIR1906-P1.10110,00 0,36 -0,06     21/6/2019 
 TPEIR1906-P1.20120,00 0,46 -0,06     21/6/2019 
 TPEIR1906-P1.30130,00 0,55 -0,06     21/6/2019 
 TPEIR1906-P1.40140,00 0,65 -0,06     21/6/2019 
 TPEIR1906-P1.50150,00 0,75 -0,06     21/6/2019 
 TPEIR1906-P1.60160,00 0,85 -0,06     21/6/2019 
 TPEIR1906-P1.70170,00 0,95 -0,07     21/6/2019 
 TPEIR1906-P1.80180,00 1,05 -0,06     21/6/2019 
 TPEIR1906-P1.90190,00 1,15 -0,06     21/6/2019 
 TPEIR1906-P2.00200,00 1,25 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-P2.20220,00 1,45 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-P2.40240,00 1,65 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-P2.60260,00 1,85 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-P2.80280,00 2,05 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-P3.00300,00 2,25 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-P3.20320,00 2,45 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-P3.40340,00 2,65 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-P3.60360,00 2,85 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-P3.80380,00 3,05 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1906-P4.00400,00 3,25 0,00     21/6/2019 
 TPEIR1909-P0.3030,00 0,00 -0,00     20/9/2019 
 TPEIR1909-P0.3535,00 0,00 -0,01     20/9/2019 
 TPEIR1909-P0.4040,00 0,01 -0,01     20/9/2019 
 TPEIR1909-P0.4545,00 0,02 -0,02     20/9/2019 
 TPEIR1909-P0.5050,00 0,03 -0,02     20/9/2019 
 TPEIR1909-P0.5555,00 0,04 -0,03     20/9/2019 
 TPEIR1909-P0.6060,00 0,06 -0,04     20/9/2019 
 TPEIR1909-P0.6565,00 0,08 -0,04     20/9/2019 
 TPEIR1909-P0.7070,00 0,10 -0,04     20/9/2019 
 TPEIR1909-P0.7575,00 0,13 -0,05     20/9/2019 
 TPEIR1909-P0.8080,00 0,16 -0,05     20/9/2019 
 TPEIR1909-P0.8585,00 0,19 -0,06     20/9/2019 
 TPEIR1909-P0.9090,00 0,23 -0,06     20/9/2019 
 TPEIR1909-P0.9595,00 0,27 -0,06     20/9/2019 
 TPEIR1909-P1.00100,00 0,30 -0,06     20/9/2019 
 TPEIR1909-P1.10110,00 0,39 -0,06     20/9/2019 
 TPEIR1909-P1.20120,00 0,47 -0,07     20/9/2019 
 TPEIR1909-P1.30130,00 0,56 -0,07     20/9/2019 
 TPEIR1909-P1.40140,00 0,66 -0,07     20/9/2019 
 TPEIR1909-P1.50150,00 0,75 -0,07     20/9/2019 
 TPEIR1909-P1.60160,00 0,85 -0,07     20/9/2019 
 TPEIR1909-P1.70170,00 0,95 -0,06     20/9/2019 
 TPEIR1909-P1.80180,00 1,05 -0,06     20/9/2019 
 TPEIR1909-P1.90190,00 1,15 -0,06     20/9/2019 
 TPEIR1909-P2.00200,00 1,25 -0,06     20/9/2019 
 TPEIR1909-P2.20220,00 1,45 -0,06     20/9/2019 
 TPEIR1909-P2.40240,00 1,65 -0,06     20/9/2019 
 TPEIR1909-P2.60260,00 1,85 -0,06     20/9/2019 
 TPEIR1909-P2.80280,00 2,05 -0,06     20/9/2019 
 TPEIR1909-P3.00300,00 2,25 -0,06     20/9/2019 
 TPEIR1912-P0.3030,00 0,00 -0,01     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.3535,00 0,01 -0,01     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.4040,00 0,02 -0,02     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.4545,00 0,03 -0,02     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.5050,00 0,04 -0,03     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.5555,00 0,06 -0,04     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.6060,00 0,08 -0,04     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.6565,00 0,10 -0,05     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.7070,00 0,13 -0,05     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.7575,00 0,15 -0,05     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.8080,00 0,19 -0,06     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.8585,00 0,22 -0,06     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.9090,00 0,25 -0,06     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.9595,00 0,29 -0,06     20/12/2019 
 TPEIR1912-P1.00100,00 0,33 -0,06     20/12/2019 
 TPEIR1912-P1.10110,00 0,41 -0,07     20/12/2019 
 TPEIR1912-P1.20120,00 0,49 -0,07     20/12/2019 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Dow Jones 0 0 0
Nasdaq 0 0 0
DAX 0 0 0
CAC 0 0 0
SMI 0 0 0
Nikkei 0 0 0
Πλατίνα 0 0 0
Χρυσός 0 0 0
Άργυρος 0 0 0
Πετρέλαιο 0 0 0
Χρυσή Λίρα (Π) 0 0 0