Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €

Call / Put Options

Ανανέωση   |   Συμβόλαια Δεικτών   |   Συμβόλαια Μετοχών
Call Options
SymbolStrikeLastChgBidBidSizeAskAskSizeVolExpire
 TPEIR1806-C0.5050,00 0,08 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.4545,00 0,08 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.4040,00 0,09 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.3535,00 0,09 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.3030,00 0,10 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.2525,00 0,11 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.2020,00 0,12 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.1515,00 0,13 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.1010,00 0,15 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-C0.055,00 0,18 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1803-C0.5050,00 0,06 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.4545,00 0,06 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.4040,00 0,07 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.3535,00 0,08 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.3030,00 0,09 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.2525,00 0,10 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.2020,00 0,11 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.1515,00 0,12 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.1010,00 0,14 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-C0.055,00 0,17 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1712-C0.5050,00 0,04 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.4545,00 0,04 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.4040,00 0,05 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.3535,00 0,06 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.3030,00 0,07 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.2525,00 0,08 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.2020,00 0,09 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.1515,00 0,11 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.1010,00 0,13 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-C0.055,00 0,17 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1709-C0.5050,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-C0.4545,00 0,02 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-C0.4040,00 0,02 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-C0.3535,00 0,03 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-C0.3030,00 0,04 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-C0.2525,00 0,05 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-C0.2020,00 0,07 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-C0.1515,00 0,09 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-C0.1010,00 0,12 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-C0.055,00 0,17 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1708-C0.5050,00 0,01 0,00     18/8/2017 
 TPEIR1708-C0.4545,00 0,01 0,00     18/8/2017 
 TPEIR1708-C0.4040,00 0,01 0,00     18/8/2017 
 TPEIR1708-C0.3535,00 0,02 0,00     18/8/2017 
 TPEIR1708-C0.3030,00 0,03 0,00     18/8/2017 
 TPEIR1708-C0.2525,00 0,04 0,00     18/8/2017 
 TPEIR1708-C0.2020,00 0,06 0,00     18/8/2017 
 TPEIR1708-C0.1515,00 0,08 0,00     18/8/2017 
 TPEIR1708-C0.1010,00 0,12 0,00     18/8/2017 
 TPEIR1708-C0.055,00 0,16 0,00     18/8/2017 
 TPEIR1707-C0.5050,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 TPEIR1707-C0.4545,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 TPEIR1707-C0.4040,00 0,01 0,00     21/7/2017 
 TPEIR1707-C0.3535,00 0,01 0,00     21/7/2017 
 TPEIR1707-C0.3030,00 0,02 0,00     21/7/2017 
 TPEIR1707-C0.2525,00 0,03 0,00     21/7/2017 
 TPEIR1707-C0.2020,00 0,04 -0,00     21/7/2017 
 TPEIR1707-C0.1515,00 0,07 0,00     21/7/2017 
 TPEIR1707-C0.1010,00 0,12 0,00     21/7/2017 
 TPEIR1707-C0.055,00 0,16 0,00     21/7/2017 
 OPAP1806-C9.60960,00 1,16 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C9.20920,00 1,37 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C8.80880,00 1,62 -0,03     15/6/2018 
 OPAP1806-C8.40840,00 1,89 -0,02     15/6/2018 
 OPAP1806-C8.00800,00 2,19 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C7.60760,00 2,51 -0,01     15/6/2018 
 OPAP1806-C15.001.500,00 0,06 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C14.001.400,00 0,11 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C13.001.300,00 0,20 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C12.001.200,00 0,35 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C11.001.100,00 0,60 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-C10.001.000,00 0,97 0,00     15/6/2018 
 OPAP1803-C9.60960,00 1,01 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C9.20920,00 1,23 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C8.80880,00 1,48 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C8.40840,00 1,77 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C8.00800,00 2,09 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C7.60760,00 2,42 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C7.20720,00 2,78 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C6.80680,00 3,15 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C6.40640,00 3,53 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C15.001.500,00 0,02 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C14.001.400,00 0,05 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C13.001.300,00 0,12 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C12.001.200,00 0,24 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C11.001.100,00 0,45 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-C10.001.000,00 0,81 0,00     16/3/2018 
 OPAP1712-C9.60960,00 0,83 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C9.20920,00 1,06 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C8.80880,00 1,34 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C8.40840,00 1,64 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C8.00800,00 1,98 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C7.60760,00 2,34 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C7.20720,00 2,71 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C6.80680,00 3,10 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C6.40640,00 3,49 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C6.00600,00 3,89 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C15.001.500,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C14.001.400,00 0,02 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C13.001.300,00 0,04 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C12.001.200,00 0,12 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C11.001.100,00 0,29 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-C10.001.000,00 0,63 0,00     15/12/2017 
 OPAP1709-C9.60960,00 0,60 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-C9.20920,00 0,85 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-C8.80880,00 1,16 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-C8.40840,00 1,51 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-C8.00800,00 1,88 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-C7.60760,00 2,27 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-C7.20720,00 2,66 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-C6.80680,00 3,06 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-C6.40640,00 3,46 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-C6.00600,00 3,86 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-C5.60560,00 4,26 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-C5.20520,00 4,65 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-C15.001.500,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-C14.001.400,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-C13.001.300,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-C12.001.200,00 0,02 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-C11.001.100,00 0,12 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-C10.001.000,00 0,40 0,00     15/9/2017 
 OPAP1708-C9.60960,00 0,51 0,00     18/8/2017 
 OPAP1708-C9.20920,00 0,78 0,00     18/8/2017 
 OPAP1708-C8.80880,00 1,10 0,00     18/8/2017 
 OPAP1708-C8.40840,00 1,47 0,00     18/8/2017 
 OPAP1708-C8.00800,00 1,86 0,00     18/8/2017 
 OPAP1708-C7.60760,00 2,25 0,00     18/8/2017 
 OPAP1708-C7.20720,00 2,65 0,00     18/8/2017 
 OPAP1708-C15.001.500,00 0,00 0,00     18/8/2017 
 OPAP1708-C14.001.400,00 0,00 0,00     18/8/2017 
 OPAP1708-C13.001.300,00 0,00 0,00     18/8/2017 
 OPAP1708-C12.001.200,00 0,01 0,00     18/8/2017 
 OPAP1708-C11.001.100,00 0,08 0,02     18/8/2017 
 OPAP1708-C10.001.000,00 0,31 0,00     18/8/2017 
 OPAP1707-C9.60960,00 0,50 0,11     21/7/2017 
 OPAP1707-C9.20920,00 0,69 0,00     21/7/2017 
 OPAP1707-C8.80880,00 1,05 0,00     21/7/2017 
 OPAP1707-C8.40840,00 1,44 0,00     21/7/2017 
 OPAP1707-C8.00800,00 1,84 0,00     21/7/2017 
 OPAP1707-C7.60760,00 2,24 0,00     21/7/2017 
 OPAP1707-C7.20720,00 2,64 0,00     21/7/2017 
 OPAP1707-C6.80680,00 3,04 0,00     21/7/2017 
 OPAP1707-C15.001.500,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 OPAP1707-C14.001.400,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 OPAP1707-C13.001.300,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 OPAP1707-C12.001.200,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 OPAP1707-C11.001.100,00 0,01 0,00     21/7/2017 
 OPAP1707-C10.001.000,00 0,26 0,08     21/7/2017 
 HTO1806-C9.60960,00 1,76 -0,03     15/6/2018 
 HTO1806-C9.20920,00 2,04 -0,03     15/6/2018 
 HTO1806-C8.80880,00 2,34 -0,03     15/6/2018 
 HTO1806-C8.40840,00 2,66 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C8.00800,00 3,00 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C16.001.600,00 0,06 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C15.001.500,00 0,12 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C14.001.400,00 0,21 -0,01     15/6/2018 
 HTO1806-C13.001.300,00 0,37 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C12.001.200,00 0,62 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C11.001.100,00 0,99 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-C10.001.000,00 1,51 0,00     15/6/2018 
 HTO1803-C9.60960,00 1,62 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C9.20920,00 1,91 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C8.80880,00 2,23 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C8.40840,00 2,57 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C8.00800,00 2,92 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C7.60760,00 3,29 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C7.20720,00 3,68 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C6.80680,00 4,06 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C6.40640,00 4,45 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C16.001.600,00 0,03 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C15.001.500,00 0,06 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C14.001.400,00 0,13 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C13.001.300,00 0,25 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C12.001.200,00 0,47 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C11.001.100,00 0,83 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-C10.001.000,00 1,36 0,00     16/3/2018 
 HTO1712-C9.60960,00 1,46 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C9.20920,00 1,78 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C8.80880,00 2,12 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C8.40840,00 2,48 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C8.00800,00 2,85 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C7.60760,00 3,24 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C7.20720,00 3,63 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C6.80680,00 4,03 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C6.40640,00 4,42 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C16.001.600,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C15.001.500,00 0,02 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C14.001.400,00 0,05 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C13.001.300,00 0,13 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C12.001.200,00 0,31 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C11.001.100,00 0,64 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-C10.001.000,00 1,18 0,00     15/12/2017 
 HTO1709-C9.60960,00 1,29 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-C9.20920,00 1,64 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-C8.80880,00 2,01 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-C8.40840,00 2,40 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-C8.00800,00 2,80 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-C7.60760,00 3,19 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-C7.20720,00 3,59 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-C6.80680,00 3,99 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-C6.40640,00 4,39 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-C6.00600,00 4,79 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-C5.60560,00 5,19 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-C16.001.600,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-C15.001.500,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-C14.001.400,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-C13.001.300,00 0,03 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-C12.001.200,00 0,12 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-C11.001.100,00 0,40 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-C10.001.000,00 0,88 -0,10     15/9/2017 
 HTO1708-C9.60960,00 1,23 0,00     18/8/2017 
 HTO1708-C9.20920,00 1,60 0,00     18/8/2017 
 HTO1708-C8.80880,00 1,99 0,00     18/8/2017 
 HTO1708-C8.40840,00 2,39 0,00     18/8/2017 
 HTO1708-C8.00800,00 2,78 0,00     18/8/2017 
 HTO1708-C7.60760,00 3,18 0,00     18/8/2017 
 HTO1708-C16.001.600,00 0,00 0,00     18/8/2017 
 HTO1708-C15.001.500,00 0,00 0,00     18/8/2017 
 HTO1708-C14.001.400,00 0,00 0,00     18/8/2017 
 HTO1708-C13.001.300,00 0,01 0,00     18/8/2017 
 HTO1708-C12.001.200,00 0,06 0,00     18/8/2017 
 HTO1708-C11.001.100,00 0,24 -0,06     18/8/2017 
 HTO1708-C10.001.000,00 0,89 0,00     18/8/2017 
 HTO1707-C9.60960,00 1,20 0,00     21/7/2017 
 HTO1707-C9.20920,00 1,58 0,00     21/7/2017 
 HTO1707-C8.80880,00 1,97 0,00     21/7/2017 
 HTO1707-C8.40840,00 2,37 0,00     21/7/2017 
 HTO1707-C8.00800,00 2,77 0,00     21/7/2017 
 HTO1707-C7.60760,00 3,17 0,00     21/7/2017 
 HTO1707-C7.20720,00 3,57 0,00     21/7/2017 
 HTO1707-C6.80680,00 3,97 0,00     21/7/2017 
 HTO1707-C6.40640,00 4,37 0,00     21/7/2017 
 HTO1707-C16.001.600,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 HTO1707-C15.001.500,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 HTO1707-C14.001.400,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 HTO1707-C13.001.300,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 HTO1707-C12.001.200,00 0,03 0,00     21/7/2017 
 HTO1707-C11.001.100,00 0,15 -0,08     21/7/2017 
 HTO1707-C10.001.000,00 0,73 -0,12     21/7/2017 
 FTSE1806-C2450245.000,00 75,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2400240.000,00 88,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2350235.000,00 103,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2300230.000,00 119,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2250225.000,00 138,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2200220.000,00 159,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2150215.000,00 183,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2100210.000,00 208,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2050205.000,00 236,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C2000200.000,00 267,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1975197.500,00 283,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-C1950195.000,00 300,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1803-C2450245.000,00 53,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2400240.000,00 64,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2350235.000,00 77,50 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2300230.000,00 93,50 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2250225.000,00 111,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2200220.000,00 132,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2150215.000,00 155,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2100210.000,00 181,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2050205.000,00 210,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C2000200.000,00 241,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1975197.500,00 258,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1950195.000,00 275,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1925192.500,00 293,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1900190.000,00 312,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1875187.500,00 331,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1850185.000,00 351,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1825182.500,00 372,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1800180.000,00 393,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1775177.500,00 414,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1750175.000,00 436,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1725172.500,00 458,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1700170.000,00 480,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1675167.500,00 503,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1650165.000,00 526,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1625162.500,00 550,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1600160.000,00 573,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-C1575157.500,00 597,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1712-C2450245.000,00 29,75 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C2400240.000,00 38,75 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C2350235.000,00 50,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C2300230.000,00 63,50 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C2250225.000,00 80,50 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C2200220.000,00 100,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C2150215.000,00 123,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C2100210.000,00 149,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C2050205.000,00 179,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C2000200.000,00 212,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1975197.500,00 230,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1950195.000,00 248,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1925192.500,00 268,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1900190.000,00 288,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1875187.500,00 308,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1850185.000,00 330,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1825182.500,00 351,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1800180.000,00 374,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1775177.500,00 396,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1750175.000,00 419,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1725172.500,00 443,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1700170.000,00 466,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1675167.500,00 490,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1650165.000,00 514,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1625162.500,00 538,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1600160.000,00 563,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1575157.500,00 587,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1550155.000,00 612,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1525152.500,00 636,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-C1500150.000,00 661,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1709-C2450245.000,00 7,90 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C2400240.000,00 12,50 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C2350235.000,00 19,25 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C2300230.000,00 29,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C2250225.000,00 42,25 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C2200220.000,00 59,50 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C2150215.000,00 83,50 2,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C2100210.000,00 109,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C2050205.000,00 141,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C2000200.000,00 178,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1975197.500,00 198,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1950195.000,00 222,00 4,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1925192.500,00 240,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1900190.000,00 262,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1875187.500,00 285,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1850185.000,00 308,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1825182.500,00 332,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1800180.000,00 356,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1775177.500,00 381,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1750175.000,00 405,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1725172.500,00 430,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1700170.000,00 454,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1675167.500,00 479,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1650165.000,00 504,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1625162.500,00 529,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1600160.000,00 558,00 4,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1575157.500,00 579,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1550155.000,00 604,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1525152.500,00 628,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1500150.000,00 653,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1475147.500,00 678,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1450145.000,00 703,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1425142.500,00 728,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1400140.000,00 753,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1375137.500,00 778,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-C1350135.000,00 803,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1708-C2450245.000,00 3,10 0,00     18/8/2017 
 FTSE1708-C2400240.000,00 5,80 0,00     18/8/2017 
 FTSE1708-C2350235.000,00 10,75 0,25     20 18/8/2017 
 FTSE1708-C2300230.000,00 18,00 0,00     18/8/2017 
 FTSE1708-C2250225.000,00 30,25 1,00     18/8/2017 
 FTSE1708-C2200220.000,00 47,00 1,25     18/8/2017 
 FTSE1708-C2150215.000,00 68,00 0,00     18/8/2017 
 FTSE1708-C2100210.000,00 96,00 0,00     18/8/2017 
 FTSE1708-C2050205.000,00 130,00 0,00     18/8/2017 
 FTSE1708-C2000200.000,00 170,00 0,00     18/8/2017 
 FTSE1708-C1975197.500,00 191,00 0,00     18/8/2017 
 FTSE1708-C1950195.000,00 214,00 0,00     18/8/2017 
 FTSE1708-C1925192.500,00 237,00 0,00     18/8/2017 
 FTSE1708-C1900190.000,00 260,00 0,00     18/8/2017 
 FTSE1707-C2450245.000,00 0,22 0,00     21/7/2017 
 FTSE1707-C2400240.000,00 0,73 0,00     21/7/2017 
 FTSE1707-C2350235.000,00 2,20 0,10     21/7/2017 
 FTSE1707-C2300230.000,00 5,50 0,00     21/7/2017 
 FTSE1707-C2250225.000,00 13,00 0,25     21/7/2017 
 FTSE1707-C2200220.000,00 26,75 0,75     52 21/7/2017 
 FTSE1707-C2150215.000,00 49,00 1,50     11 21/7/2017 
 FTSE1707-C2100210.000,00 80,00 2,00     21/7/2017 
 FTSE1707-C2050205.000,00 119,00 3,00     21/7/2017 
 FTSE1707-C2000200.000,00 164,00 3,00     21/7/2017 
 FTSE1707-C1975197.500,00 184,00 0,00     21/7/2017 
 FTSE1707-C1950195.000,00 212,00 3,00     21/7/2017 
 FTSE1707-C1925192.500,00 233,00 0,00     21/7/2017 
 FTSE1707-C1900190.000,00 262,00 4,00     21/7/2017 
 FTSE1707-C1875187.500,00 283,00 0,00     21/7/2017 
 FTSE1707-C1850185.000,00 308,00 0,00     21/7/2017 
 FTSE1707-C1825182.500,00 333,00 0,00     21/7/2017 
 FTSE1707-C1800180.000,00 358,00 0,00     21/7/2017 
 FTSE1707-C1775177.500,00 382,00 0,00     21/7/2017 
 FTSE1707-C1750175.000,00 407,00 0,00     21/7/2017 
 FTSE1707-C1725172.500,00 432,00 0,00     21/7/2017 
 FTSE1707-C1700170.000,00 457,00 0,00     21/7/2017 
 FTSE1707-C1675167.500,00 486,00 4,00     21/7/2017 
 ETE1806-C0.6060,00 0,06 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.5555,00 0,06 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.5050,00 0,07 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.4545,00 0,08 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.4040,00 0,09 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.3535,00 0,11 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.3030,00 0,12 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.2525,00 0,14 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.2020,00 0,17 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.1515,00 0,20 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.1010,00 0,23 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-C0.055,00 0,28 0,00     15/6/2018 
 ETE1803-C0.6060,00 0,04 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.5555,00 0,05 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.5050,00 0,05 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.4545,00 0,06 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.4040,00 0,07 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.3535,00 0,09 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.3030,00 0,11 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.2525,00 0,13 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.2020,00 0,16 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.1515,00 0,19 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.1010,00 0,23 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-C0.055,00 0,27 0,00     16/3/2018 
 ETE1712-C0.6060,00 0,02 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.5555,00 0,03 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.5050,00 0,04 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.4545,00 0,04 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.4040,00 0,06 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.3535,00 0,07 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.3030,00 0,09 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.2525,00 0,11 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.2020,00 0,14 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.1515,00 0,18 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.1010,00 0,23 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-C0.055,00 0,27 0,00     15/12/2017 
 ETE1709-C0.6060,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-C0.5555,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-C0.5050,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-C0.4545,00 0,02 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-C0.4040,00 0,03 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-C0.3535,00 0,05 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-C0.3030,00 0,07 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-C0.2525,00 0,09 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-C0.2020,00 0,13 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-C0.1515,00 0,18 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-C0.1010,00 0,22 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-C0.055,00 0,27 0,00     15/9/2017 
 ETE1708-C0.6060,00 0,00 0,00     18/8/2017 
 ETE1708-C0.5555,00 0,00 0,00     18/8/2017 
 ETE1708-C0.5050,00 0,01 0,00     18/8/2017 
 ETE1708-C0.4545,00 0,01 0,00     18/8/2017 
 ETE1708-C0.4040,00 0,02 0,00     18/8/2017 
 ETE1708-C0.3535,00 0,03 0,00     18/8/2017 
 ETE1708-C0.3030,00 0,06 0,00     18/8/2017 
 ETE1708-C0.2525,00 0,09 0,00     18/8/2017 
 ETE1708-C0.2020,00 0,13 0,00     18/8/2017 
 ETE1708-C0.1515,00 0,17 0,00     18/8/2017 
 ETE1708-C0.1010,00 0,22 0,00     18/8/2017 
 ETE1708-C0.055,00 0,27 0,00     18/8/2017 
 ETE1707-C0.6060,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 ETE1707-C0.5555,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 ETE1707-C0.5050,00 0,01 0,00     21/7/2017 
 ETE1707-C0.4545,00 0,01 0,00     21/7/2017 
 ETE1707-C0.4040,00 0,02 0,00     21/7/2017 
 ETE1707-C0.3535,00 0,03 0,00     21/7/2017 
 ETE1707-C0.3030,00 0,06 0,01     21/7/2017 
 ETE1707-C0.2525,00 0,09 0,00     21/7/2017 
 ETE1707-C0.2020,00 0,13 0,00     21/7/2017 
 ETE1707-C0.1515,00 0,17 0,00     21/7/2017 
 ETE1707-C0.1010,00 0,22 0,00     21/7/2017 
 ETE1707-C0.055,00 0,27 0,00     21/7/2017 
 ALPHA1806-C3.20320,00 0,11 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C3.00300,00 0,14 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C2.80280,00 0,18 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C2.60260,00 0,22 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C2.40240,00 0,28 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C2.20220,00 0,35 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C2.00200,00 0,44 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.90190,00 0,49 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.80180,00 0,55 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.70170,00 0,60 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.60160,00 0,67 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-C1.50150,00 0,74 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1803-C3.20320,00 0,07 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C3.00300,00 0,10 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C2.80280,00 0,13 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C2.60260,00 0,17 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C2.40240,00 0,23 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C2.20220,00 0,30 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C2.00200,00 0,39 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.90190,00 0,44 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.80180,00 0,50 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.70170,00 0,56 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.60160,00 0,63 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.50150,00 0,71 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.40140,00 0,79 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.30130,00 0,87 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.20120,00 0,96 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-C1.10110,00 1,05 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1712-C3.20320,00 0,03 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C3.00300,00 0,05 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C2.80280,00 0,08 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C2.60260,00 0,11 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C2.40240,00 0,16 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C2.20220,00 0,23 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C2.00200,00 0,33 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.90190,00 0,38 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.80180,00 0,45 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.70170,00 0,52 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.60160,00 0,59 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.50150,00 0,67 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.40140,00 0,76 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.30130,00 0,85 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.20120,00 0,95 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-C1.10110,00 1,04 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1709-C3.20320,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-C3.00300,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-C2.80280,00 0,02 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-C2.60260,00 0,04 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-C2.40240,00 0,08 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-C2.20220,00 0,15 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-C2.00200,00 0,25 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-C1.90190,00 0,31 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-C1.80180,00 0,38 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-C1.70170,00 0,46 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-C1.60160,00 0,55 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-C1.50150,00 0,64 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-C1.40140,00 0,74 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-C1.30130,00 0,84 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-C1.20120,00 0,94 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-C1.10110,00 1,03 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-C1.00100,00 1,13 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1708-C3.20320,00 0,00 0,00     18/8/2017 
 ALPHA1708-C3.00300,00 0,00 0,00     18/8/2017 
 ALPHA1708-C2.80280,00 0,01 0,00     18/8/2017 
 ALPHA1708-C2.60260,00 0,02 0,00     18/8/2017 
 ALPHA1708-C2.40240,00 0,05 0,00     18/8/2017 
 ALPHA1708-C2.20220,00 0,10 -0,01     18/8/2017 
 ALPHA1708-C2.00200,00 0,22 0,00     18/8/2017 
 ALPHA1708-C1.90190,00 0,28 0,00     18/8/2017 
 ALPHA1708-C1.80180,00 0,36 0,00     18/8/2017 
 ALPHA1708-C1.70170,00 0,45 0,00     18/8/2017 
 ALPHA1708-C1.60160,00 0,54 0,00     18/8/2017 
 ALPHA1708-C1.50150,00 0,64 0,00     18/8/2017 
 ALPHA1707-C3.20320,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 ALPHA1707-C3.00300,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 ALPHA1707-C2.80280,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 ALPHA1707-C2.60260,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 ALPHA1707-C2.40240,00 0,02 -0,00     21/7/2017 
 ALPHA1707-C2.20220,00 0,06 -0,00     21/7/2017 
 ALPHA1707-C2.00200,00 0,17 -0,00     21/7/2017 
 ALPHA1707-C1.90190,00 0,25 0,00     21/7/2017 
 ALPHA1707-C1.80180,00 0,34 0,00     21/7/2017 
 ALPHA1707-C1.70170,00 0,43 0,00     21/7/2017 
 ALPHA1707-C1.60160,00 0,53 0,00     21/7/2017 
 ALPHA1707-C1.50150,00 0,63 0,00     21/7/2017 
 ALPHA1707-C1.40140,00 0,73 0,00     21/7/2017 
 ALPHA1707-C1.30130,00 0,83 0,00     21/7/2017 
 ALPHA1707-C1.20120,00 0,93 0,00     21/7/2017 
Put Options
SymbolStrikeLastChgBidBidSizeAskAskSizeVolExpire
 ALPHA1707-P1.20120,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 ALPHA1707-P1.30130,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 ALPHA1707-P1.40140,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 ALPHA1707-P1.50150,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 ALPHA1707-P1.60160,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 ALPHA1707-P1.70170,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 ALPHA1707-P1.80180,00 0,01 0,00     21/7/2017 
 ALPHA1707-P1.90190,00 0,02 0,00     21/7/2017 
 ALPHA1707-P2.00200,00 0,04 0,00     21/7/2017 
 ALPHA1707-P2.20220,00 0,13 -0,00     21/7/2017 
 ALPHA1707-P2.40240,00 0,29 0,00     21/7/2017 
 ALPHA1707-P2.60260,00 0,47 0,00     21/7/2017 
 ALPHA1707-P2.80280,00 0,67 0,00     21/7/2017 
 ALPHA1707-P3.00300,00 0,87 0,00     21/7/2017 
 ALPHA1707-P3.20320,00 1,07 0,00     21/7/2017 
 ALPHA1708-P1.50150,00 0,00 0,00     18/8/2017 
 ALPHA1708-P1.60160,00 0,01 0,00     18/8/2017 
 ALPHA1708-P1.70170,00 0,01 0,00     18/8/2017 
 ALPHA1708-P1.80180,00 0,03 0,00     18/8/2017 
 ALPHA1708-P1.90190,00 0,05 0,00     18/8/2017 
 ALPHA1708-P2.00200,00 0,08 0,00     18/8/2017 
 ALPHA1708-P2.20220,00 0,18 0,00     18/8/2017 
 ALPHA1708-P2.40240,00 0,32 0,00     18/8/2017 
 ALPHA1708-P2.60260,00 0,49 0,00     18/8/2017 
 ALPHA1708-P2.80280,00 0,67 0,00     18/8/2017 
 ALPHA1708-P3.00300,00 0,87 0,00     18/8/2017 
 ALPHA1708-P3.20320,00 1,07 0,00     18/8/2017 
 ALPHA1709-P1.00100,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-P1.10110,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-P1.20120,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-P1.30130,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-P1.40140,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-P1.50150,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-P1.60160,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-P1.70170,00 0,03 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-P1.80180,00 0,04 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-P1.90190,00 0,07 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-P2.00200,00 0,11 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-P2.20220,00 0,21 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-P2.40240,00 0,34 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-P2.60260,00 0,51 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-P2.80280,00 0,68 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-P3.00300,00 0,87 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1709-P3.20320,00 1,07 0,00     15/9/2017 
 ALPHA1712-P1.10110,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P1.20120,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P1.30130,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P1.40140,00 0,02 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P1.50150,00 0,03 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P1.60160,00 0,05 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P1.70170,00 0,07 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P1.80180,00 0,10 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P1.90190,00 0,14 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P2.00200,00 0,18 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P2.20220,00 0,28 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P2.40240,00 0,41 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P2.60260,00 0,56 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P2.80280,00 0,73 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P3.00300,00 0,90 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1712-P3.20320,00 1,09 0,00     15/12/2017 
 ALPHA1803-P1.10110,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.20120,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.30130,00 0,02 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.40140,00 0,04 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.50150,00 0,06 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.60160,00 0,08 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.70170,00 0,11 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.80180,00 0,14 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P1.90190,00 0,18 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P2.00200,00 0,23 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P2.20220,00 0,34 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P2.40240,00 0,47 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P2.60260,00 0,61 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P2.80280,00 0,77 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P3.00300,00 0,93 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1803-P3.20320,00 1,11 0,00     16/3/2018 
 ALPHA1806-P1.50150,00 0,08 0,02     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.60160,00 0,11 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.70170,00 0,14 0,03     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.80180,00 0,18 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P1.90190,00 0,22 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P2.00200,00 0,27 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P2.20220,00 0,38 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P2.40240,00 0,51 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P2.60260,00 0,65 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P2.80280,00 0,80 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P3.00300,00 0,97 0,00     15/6/2018 
 ALPHA1806-P3.20320,00 1,14 0,00     15/6/2018 
 ETE1707-P0.055,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 ETE1707-P0.1010,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 ETE1707-P0.1515,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 ETE1707-P0.2020,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 ETE1707-P0.2525,00 0,01 0,00     21/7/2017 
 ETE1707-P0.3030,00 0,03 0,00     21/7/2017 
 ETE1707-P0.3535,00 0,06 0,00     21/7/2017 
 ETE1707-P0.4040,00 0,10 0,00     21/7/2017 
 ETE1707-P0.4545,00 0,14 0,00     21/7/2017 
 ETE1707-P0.5050,00 0,18 0,00     21/7/2017 
 ETE1707-P0.5555,00 0,23 0,00     21/7/2017 
 ETE1707-P0.6060,00 0,28 0,00     21/7/2017 
 ETE1708-P0.055,00 0,00 0,00     18/8/2017 
 ETE1708-P0.1010,00 0,00 0,00     18/8/2017 
 ETE1708-P0.1515,00 0,00 0,00     18/8/2017 
 ETE1708-P0.2020,00 0,00 0,00     18/8/2017 
 ETE1708-P0.2525,00 0,01 0,00     18/8/2017 
 ETE1708-P0.3030,00 0,03 0,00     18/8/2017 
 ETE1708-P0.3535,00 0,06 0,00     18/8/2017 
 ETE1708-P0.4040,00 0,10 0,00     18/8/2017 
 ETE1708-P0.4545,00 0,14 0,00     18/8/2017 
 ETE1708-P0.5050,00 0,18 0,00     18/8/2017 
 ETE1708-P0.5555,00 0,23 0,00     18/8/2017 
 ETE1708-P0.6060,00 0,28 0,00     18/8/2017 
 ETE1709-P0.055,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-P0.1010,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-P0.1515,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-P0.2020,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-P0.2525,00 0,02 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-P0.3030,00 0,04 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-P0.3535,00 0,07 -0,00     15/9/2017 
 ETE1709-P0.4040,00 0,11 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-P0.4545,00 0,15 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-P0.5050,00 0,19 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-P0.5555,00 0,23 0,00     15/9/2017 
 ETE1709-P0.6060,00 0,28 0,00     15/9/2017 
 ETE1712-P0.055,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.1010,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.1515,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.2020,00 0,02 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.2525,00 0,04 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.3030,00 0,06 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.3535,00 0,10 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.4040,00 0,13 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.4545,00 0,17 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.5050,00 0,21 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.5555,00 0,25 0,00     15/12/2017 
 ETE1712-P0.6060,00 0,30 0,00     15/12/2017 
 ETE1803-P0.055,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.1010,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.1515,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.2020,00 0,03 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.2525,00 0,05 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.3030,00 0,08 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.3535,00 0,11 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.4040,00 0,15 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.4545,00 0,19 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.5050,00 0,22 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.5555,00 0,27 0,00     16/3/2018 
 ETE1803-P0.6060,00 0,31 0,00     16/3/2018 
 ETE1806-P0.055,00 0,00 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.1010,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.1515,00 0,02 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.2020,00 0,04 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.2525,00 0,06 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.3030,00 0,09 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.3535,00 0,13 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.4040,00 0,16 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.4545,00 0,20 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.5050,00 0,24 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.5555,00 0,28 0,00     15/6/2018 
 ETE1806-P0.6060,00 0,32 0,00     15/6/2018 
 FTSE1707-P1675167.500,00 0,02 0,00     21/7/2017 
 FTSE1707-P1700170.000,00 0,01 0,00     21/7/2017 
 FTSE1707-P1725172.500,00 0,01 0,00     21/7/2017 
 FTSE1707-P1750175.000,00 0,01 0,00     21/7/2017 
 FTSE1707-P1775177.500,00 0,01 0,00     21/7/2017 
 FTSE1707-P1800180.000,00 0,02 0,00     21/7/2017 
 FTSE1707-P1825182.500,00 0,01 0,00     21/7/2017 
 FTSE1707-P1850185.000,00 0,03 0,00     21/7/2017 
 FTSE1707-P1875187.500,00 0,08 0,00     21/7/2017 
 FTSE1707-P1900190.000,00 0,15 -0,04     21/7/2017 
 FTSE1707-P1925192.500,00 0,42 0,00     21/7/2017 
 FTSE1707-P1950195.000,00 0,86 0,00     21/7/2017 
 FTSE1707-P1975197.500,00 1,70 0,00     21/7/2017 
 FTSE1707-P2000200.000,00 2,60 -0,40     21/7/2017 
 FTSE1707-P2050205.000,00 7,60 -1,00     21/7/2017 
 FTSE1707-P2100210.000,00 18,25 -1,75     21/7/2017 
 FTSE1707-P2150215.000,00 37,00 -2,50     21/7/2017 
 FTSE1707-P2200220.000,00 65,00 -3,00     21/7/2017 
 FTSE1707-P2250225.000,00 105,00 0,00     21/7/2017 
 FTSE1707-P2300230.000,00 147,00 0,00     21/7/2017 
 FTSE1707-P2350235.000,00 194,00 0,00     21/7/2017 
 FTSE1707-P2400240.000,00 242,00 0,00     21/7/2017 
 FTSE1707-P2450245.000,00 292,00 0,00     21/7/2017 
 FTSE1708-P1900190.000,00 2,60 0,00     18/8/2017 
 FTSE1708-P1925192.500,00 4,00 0,00     18/8/2017 
 FTSE1708-P1950195.000,00 6,00 0,00     18/8/2017 
 FTSE1708-P1975197.500,00 8,70 0,00     18/8/2017 
 FTSE1708-P2000200.000,00 11,25 -1,00     18/8/2017 
 FTSE1708-P2050205.000,00 22,50 0,00     18/8/2017 
 FTSE1708-P2100210.000,00 36,00 -2,00     10 18/8/2017 
 FTSE1708-P2150215.000,00 59,50 0,00     18/8/2017 
 FTSE1708-P2200220.000,00 84,00 -3,50     40 18/8/2017 
 FTSE1708-P2250225.000,00 121,00 0,00     18/8/2017 
 FTSE1708-P2300230.000,00 159,00 0,00     18/8/2017 
 FTSE1708-P2350235.000,00 202,00 0,00     18/8/2017 
 FTSE1708-P2400240.000,00 247,00 0,00     18/8/2017 
 FTSE1708-P2450245.000,00 294,00 0,00     18/8/2017 
 FTSE1709-P1350135.000,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1375137.500,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1400140.000,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1425142.500,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1450145.000,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1475147.500,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1500150.000,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1525152.500,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1550155.000,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1575157.500,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1600160.000,00 0,03 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1625162.500,00 0,05 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1650165.000,00 0,09 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1675167.500,00 0,16 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1700170.000,00 0,27 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1725172.500,00 0,44 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1750175.000,00 0,71 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1775177.500,00 1,10 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1800180.000,00 1,70 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1825182.500,00 2,50 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1850185.000,00 3,60 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1875187.500,00 5,10 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1900190.000,00 7,10 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1925192.500,00 9,70 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1950195.000,00 13,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P1975197.500,00 17,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P2000200.000,00 22,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P2050205.000,00 35,25 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P2100210.000,00 53,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P2150215.000,00 75,50 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P2200220.000,00 103,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P2250225.000,00 135,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P2300230.000,00 172,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P2350235.000,00 212,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P2400240.000,00 255,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1709-P2450245.000,00 300,00 0,00     15/9/2017 
 FTSE1712-P1500150.000,00 0,22 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1525152.500,00 0,33 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1550155.000,00 0,48 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1575157.500,00 0,70 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1600160.000,00 1,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1625162.500,00 1,40 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1650165.000,00 1,90 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1675167.500,00 2,60 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1700170.000,00 3,50 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1725172.500,00 4,60 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1750175.000,00 6,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1775177.500,00 7,80 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1800180.000,00 9,90 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1825182.500,00 12,50 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1850185.000,00 15,50 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1875187.500,00 19,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1900190.000,00 23,25 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1925192.500,00 28,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1950195.000,00 33,50 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P1975197.500,00 39,50 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2000200.000,00 46,50 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2050205.000,00 63,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2100210.000,00 82,50 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2150215.000,00 106,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2200220.000,00 132,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2250225.000,00 162,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2300230.000,00 195,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2350235.000,00 231,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2400240.000,00 269,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1712-P2450245.000,00 310,00 0,00     15/12/2017 
 FTSE1803-P1575157.500,00 2,90 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1600160.000,00 3,70 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1625162.500,00 4,70 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1650165.000,00 6,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1675167.500,00 7,50 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1700170.000,00 9,20 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1725172.500,00 11,25 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1750175.000,00 13,75 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1775177.500,00 16,75 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1800180.000,00 20,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1825182.500,00 23,75 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1850185.000,00 28,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1875187.500,00 32,75 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1900190.000,00 38,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1925192.500,00 44,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1950195.000,00 50,50 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P1975197.500,00 58,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2000200.000,00 65,50 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2050205.000,00 83,50 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2100210.000,00 104,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2150215.000,00 127,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2200220.000,00 153,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2250225.000,00 182,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2300230.000,00 213,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2350235.000,00 247,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2400240.000,00 283,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1803-P2450245.000,00 321,00 0,00     16/3/2018 
 FTSE1806-P1950195.000,00 65,50 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P1975197.500,00 73,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2000200.000,00 81,50 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2050205.000,00 100,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2100210.000,00 121,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2150215.000,00 144,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2200220.000,00 170,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2250225.000,00 198,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2300230.000,00 228,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2350235.000,00 261,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2400240.000,00 295,00 0,00     15/6/2018 
 FTSE1806-P2450245.000,00 331,00 0,00     15/6/2018 
 HTO1707-P10.001.000,00 0,06 -0,01     21/7/2017 
 HTO1707-P11.001.100,00 0,49 0,03     21/7/2017 
 HTO1707-P12.001.200,00 1,26 0,00     21/7/2017 
 HTO1707-P13.001.300,00 2,24 0,00     21/7/2017 
 HTO1707-P14.001.400,00 3,24 0,00     21/7/2017 
 HTO1707-P15.001.500,00 4,24 0,00     21/7/2017 
 HTO1707-P16.001.600,00 5,24 0,00     21/7/2017 
 HTO1707-P6.40640,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 HTO1707-P6.80680,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 HTO1707-P7.20720,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 HTO1707-P7.60760,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 HTO1707-P8.00800,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 HTO1707-P8.40840,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 HTO1707-P8.80880,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 HTO1707-P9.20920,00 0,00 -0,00     21/7/2017 
 HTO1707-P9.60960,00 0,02 -0,01     21/7/2017 
 HTO1708-P10.001.000,00 0,10 0,00     18/8/2017 
 HTO1708-P11.001.100,00 0,51 0,00     18/8/2017 
 HTO1708-P12.001.200,00 1,28 0,00     18/8/2017 
 HTO1708-P13.001.300,00 2,24 0,00     18/8/2017 
 HTO1708-P14.001.400,00 3,24 0,00     18/8/2017 
 HTO1708-P15.001.500,00 4,24 0,00     18/8/2017 
 HTO1708-P16.001.600,00 5,24 0,00     18/8/2017 
 HTO1708-P7.60760,00 0,00 0,00     18/8/2017 
 HTO1708-P8.00800,00 0,00 0,00     18/8/2017 
 HTO1708-P8.40840,00 0,00 0,00     18/8/2017 
 HTO1708-P8.80880,00 0,00 0,00     18/8/2017 
 HTO1708-P9.20920,00 0,01 0,00     18/8/2017 
 HTO1708-P9.60960,00 0,04 0,00     18/8/2017 
 HTO1709-P10.001.000,00 0,17 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-P11.001.100,00 0,59 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-P12.001.200,00 1,32 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-P13.001.300,00 2,24 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-P14.001.400,00 3,24 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-P15.001.500,00 4,24 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-P16.001.600,00 5,24 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-P5.60560,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-P6.00600,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-P6.40640,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-P6.80680,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-P7.20720,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-P7.60760,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-P8.00800,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-P8.40840,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-P8.80880,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-P9.20920,00 0,04 0,00     15/9/2017 
 HTO1709-P9.60960,00 0,09 0,00     15/9/2017 
 HTO1712-P10.001.000,00 0,33 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P11.001.100,00 0,79 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P12.001.200,00 1,46 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P13.001.300,00 2,29 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P14.001.400,00 3,24 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P15.001.500,00 4,24 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P16.001.600,00 5,24 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P6.40640,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P6.80680,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P7.20720,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P7.60760,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P8.00800,00 0,02 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P8.40840,00 0,04 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P8.80880,00 0,07 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P9.20920,00 0,13 0,00     15/12/2017 
 HTO1712-P9.60960,00 0,22 0,00     15/12/2017 
 HTO1803-P10.001.000,00 0,46 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P11.001.100,00 0,93 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P12.001.200,00 1,57 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P13.001.300,00 2,36 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P14.001.400,00 3,27 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P15.001.500,00 4,24 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P16.001.600,00 5,24 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P6.40640,00 0,00 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P6.80680,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P7.20720,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P7.60760,00 0,03 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P8.00800,00 0,05 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P8.40840,00 0,09 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P8.80880,00 0,14 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P9.20920,00 0,22 0,00     16/3/2018 
 HTO1803-P9.60960,00 0,32 0,00     16/3/2018 
 HTO1806-P10.001.000,00 0,56 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P11.001.100,00 1,04 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P12.001.200,00 1,67 0,02     15/6/2018 
 HTO1806-P13.001.300,00 2,43 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P14.001.400,00 3,30 0,04     15/6/2018 
 HTO1806-P15.001.500,00 4,25 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P16.001.600,00 5,24 0,04     15/6/2018 
 HTO1806-P8.00800,00 0,09 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P8.40840,00 0,14 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P8.80880,00 0,21 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P9.20920,00 0,30 0,00     15/6/2018 
 HTO1806-P9.60960,00 0,42 0,01     15/6/2018 
 OPAP1707-P10.001.000,00 0,34 0,00     21/7/2017 
 OPAP1707-P11.001.100,00 1,17 0,00     21/7/2017 
 OPAP1707-P12.001.200,00 2,17 0,00     21/7/2017 
 OPAP1707-P13.001.300,00 3,17 0,00     21/7/2017 
 OPAP1707-P14.001.400,00 4,17 0,00     21/7/2017 
 OPAP1707-P15.001.500,00 5,17 0,00     21/7/2017 
 OPAP1707-P6.80680,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 OPAP1707-P7.20720,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 OPAP1707-P7.60760,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 OPAP1707-P8.00800,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 OPAP1707-P8.40840,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 OPAP1707-P8.80880,00 0,01 -0,01     21/7/2017 
 OPAP1707-P9.20920,00 0,05 0,00     21/7/2017 
 OPAP1707-P9.60960,00 0,15 0,00     21/7/2017 
 OPAP1708-P10.001.000,00 0,45 0,00     18/8/2017 
 OPAP1708-P11.001.100,00 1,21 0,00     18/8/2017 
 OPAP1708-P12.001.200,00 2,17 0,00     18/8/2017 
 OPAP1708-P13.001.300,00 3,17 0,00     18/8/2017 
 OPAP1708-P14.001.400,00 4,17 0,00     18/8/2017 
 OPAP1708-P15.001.500,00 5,17 0,00     18/8/2017 
 OPAP1708-P7.20720,00 0,00 0,00     18/8/2017 
 OPAP1708-P7.60760,00 0,00 0,00     18/8/2017 
 OPAP1708-P8.00800,00 0,00 0,00     18/8/2017 
 OPAP1708-P8.40840,00 0,02 0,00     18/8/2017 
 OPAP1708-P8.80880,00 0,05 0,00     18/8/2017 
 OPAP1708-P9.20920,00 0,09 -0,03     18/8/2017 
 OPAP1708-P9.60960,00 0,25 0,00     18/8/2017 
 OPAP1709-P10.001.000,00 0,53 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-P11.001.100,00 1,25 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-P12.001.200,00 2,17 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-P13.001.300,00 3,17 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-P14.001.400,00 4,17 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-P15.001.500,00 5,17 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-P5.20520,00 0,05 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-P5.60560,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-P6.00600,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-P6.40640,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-P6.80680,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-P7.20720,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-P7.60760,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-P8.00800,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-P8.40840,00 0,04 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-P8.80880,00 0,07 -0,02     15/9/2017 
 OPAP1709-P9.20920,00 0,18 0,00     15/9/2017 
 OPAP1709-P9.60960,00 0,33 0,00     15/9/2017 
 OPAP1712-P10.001.000,00 0,72 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P11.001.100,00 1,38 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P12.001.200,00 2,22 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P13.001.300,00 3,17 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P14.001.400,00 4,17 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P15.001.500,00 5,17 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P6.00600,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P6.40640,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P6.80680,00 0,01 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P7.20720,00 0,02 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P7.60760,00 0,04 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P8.00800,00 0,07 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P8.40840,00 0,13 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P8.80880,00 0,22 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P9.20920,00 0,35 0,00     15/12/2017 
 OPAP1712-P9.60960,00 0,51 0,00     15/12/2017 
 OPAP1803-P10.001.000,00 0,85 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P11.001.100,00 1,49 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P12.001.200,00 2,29 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P13.001.300,00 3,19 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P14.001.400,00 4,17 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P15.001.500,00 5,17 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P6.40640,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P6.80680,00 0,02 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P7.20720,00 0,05 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P7.60760,00 0,08 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P8.00800,00 0,14 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P8.40840,00 0,22 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P8.80880,00 0,33 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P9.20920,00 0,47 0,00     16/3/2018 
 OPAP1803-P9.60960,00 0,65 0,00     16/3/2018 
 OPAP1806-P10.001.000,00 0,96 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P11.001.100,00 1,59 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P12.001.200,00 2,35 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P13.001.300,00 3,22 -0,06     15/6/2018 
 OPAP1806-P14.001.400,00 4,17 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P15.001.500,00 5,17 -0,03     15/6/2018 
 OPAP1806-P7.60760,00 0,13 -0,04     15/6/2018 
 OPAP1806-P8.00800,00 0,20 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P8.40840,00 0,30 -0,05     15/6/2018 
 OPAP1806-P8.80880,00 0,43 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P9.20920,00 0,57 0,00     15/6/2018 
 OPAP1806-P9.60960,00 0,76 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1707-P0.055,00 0,01 0,00     21/7/2017 
 TPEIR1707-P0.1010,00 0,00 0,00     21/7/2017 
 TPEIR1707-P0.1515,00 0,01 0,00     21/7/2017 
 TPEIR1707-P0.2020,00 0,03 0,00     21/7/2017 
 TPEIR1707-P0.2525,00 0,06 0,00     21/7/2017 
 TPEIR1707-P0.3030,00 0,10 0,00     21/7/2017 
 TPEIR1707-P0.3535,00 0,15 0,00     21/7/2017 
 TPEIR1707-P0.4040,00 0,19 0,00     21/7/2017 
 TPEIR1707-P0.4545,00 0,24 0,00     21/7/2017 
 TPEIR1707-P0.5050,00 0,29 0,00     21/7/2017 
 TPEIR1708-P0.055,00 0,00 0,00     18/8/2017 
 TPEIR1708-P0.1010,00 0,00 0,00     18/8/2017 
 TPEIR1708-P0.1515,00 0,02 0,00     18/8/2017 
 TPEIR1708-P0.2020,00 0,04 0,00     18/8/2017 
 TPEIR1708-P0.2525,00 0,07 0,00     18/8/2017 
 TPEIR1708-P0.3030,00 0,11 0,00     18/8/2017 
 TPEIR1708-P0.3535,00 0,15 0,00     18/8/2017 
 TPEIR1708-P0.4040,00 0,20 0,00     18/8/2017 
 TPEIR1708-P0.4545,00 0,24 0,00     18/8/2017 
 TPEIR1708-P0.5050,00 0,29 0,00     18/8/2017 
 TPEIR1709-P0.055,00 0,00 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-P0.1010,00 0,01 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-P0.1515,00 0,03 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-P0.2020,00 0,05 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-P0.2525,00 0,08 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-P0.3030,00 0,12 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-P0.3535,00 0,16 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-P0.4040,00 0,21 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-P0.4545,00 0,25 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1709-P0.5050,00 0,30 0,00     15/9/2017 
 TPEIR1712-P0.055,00 0,00 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P0.1010,00 0,02 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P0.1515,00 0,04 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P0.2020,00 0,08 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P0.2525,00 0,11 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P0.3030,00 0,15 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P0.3535,00 0,19 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P0.4040,00 0,23 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P0.4545,00 0,28 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1712-P0.5050,00 0,32 0,00     15/12/2017 
 TPEIR1803-P0.055,00 0,01 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.1010,00 0,03 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.1515,00 0,06 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.2020,00 0,09 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.2525,00 0,13 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.3030,00 0,17 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.3535,00 0,21 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.4040,00 0,25 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.4545,00 0,29 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1803-P0.5050,00 0,34 0,00     16/3/2018 
 TPEIR1806-P0.055,00 0,01 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.1010,00 0,04 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.1515,00 0,07 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.2020,00 0,10 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.2525,00 0,14 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.3030,00 0,18 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.3535,00 0,22 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.4040,00 0,27 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.4545,00 0,31 0,00     15/6/2018 
 TPEIR1806-P0.5050,00 0,35 0,00     15/6/2018 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Dow Jones 0 0 0
Nasdaq 0 0 0
DAX 0 0 0
CAC 0 0 0
SMI 0 0 0
Nikkei 0 0 0
Πλατίνα 0 0 0
Χρυσός 0 0 0
Άργυρος 0 0 0
Πετρέλαιο 0 0 0
Χρυσή Λίρα (Π) 0 0 0