Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €

Call / Put Options

Ανανέωση   |   Συμβόλαια Δεικτών   |   Συμβόλαια Μετοχών
Call Options
SymbolStrikeLastChgBidBidSizeAskAskSizeVolExpire
 TPEIR2112-C1.80180,00 0,16 0,03     17/12/2021 
 TPEIR2112-C1.70170,00 0,17 0,03     17/12/2021 
 TPEIR2112-C1.60160,00 0,19 0,03     17/12/2021 
 TPEIR2112-C1.50150,00 0,21 0,03     17/12/2021 
 TPEIR2112-C1.40140,00 0,23 0,03     17/12/2021 
 TPEIR2112-C1.30130,00 0,25 0,03     17/12/2021 
 TPEIR2112-C1.20120,00 0,28 0,02     17/12/2021 
 TPEIR2112-C1.10110,00 0,31 0,02     17/12/2021 
 TPEIR2112-C1.00100,00 0,34 0,02     17/12/2021 
 TPEIR2112-C0.9595,00 0,36 0,02     17/12/2021 
 TPEIR2112-C0.9090,00 0,38 0,01     17/12/2021 
 TPEIR2112-C0.8585,00 0,41 0,01     17/12/2021 
 TPEIR2112-C0.8080,00 0,43 0,01     17/12/2021 
 TPEIR2112-C0.7575,00 0,46 0,00     17/12/2021 
 TPEIR2109-C1.80180,00 0,11 0,02     17/9/2021 
 TPEIR2109-C1.70170,00 0,12 0,02     17/9/2021 
 TPEIR2109-C1.60160,00 0,14 0,02     17/9/2021 
 TPEIR2109-C1.50150,00 0,16 0,02     17/9/2021 
 TPEIR2109-C1.40140,00 0,18 0,02     17/9/2021 
 TPEIR2109-C1.30130,00 0,20 0,02     17/9/2021 
 TPEIR2109-C1.20120,00 0,23 0,02     17/9/2021 
 TPEIR2109-C1.10110,00 0,26 0,02     17/9/2021 
 TPEIR2109-C1.00100,00 0,30 0,01     17/9/2021 
 TPEIR2109-C0.9595,00 0,32 0,01     17/9/2021 
 TPEIR2109-C0.9090,00 0,34 0,01     17/9/2021 
 TPEIR2109-C0.8585,00 0,37 0,01     17/9/2021 
 TPEIR2109-C0.8080,00 0,39 0,00     17/9/2021 
 TPEIR2109-C0.7575,00 0,42 -0,00     17/9/2021 
 TPEIR2109-C0.7070,00 0,45 -0,01     17/9/2021 
 TPEIR2109-C0.6565,00 0,48 -0,01     17/9/2021 
 TPEIR2109-C0.6060,00 0,51 -0,01     17/9/2021 
 TPEIR2109-C0.5555,00 0,55 -0,01     17/9/2021 
 TPEIR2109-C0.5050,00 0,59 -0,02     17/9/2021 
 TPEIR2109-C0.4545,00 0,63 -0,02     17/9/2021 
 TPEIR2109-C0.4040,00 0,67 -0,02     17/9/2021 
 TPEIR2109-C0.3535,00 0,71 -0,03     17/9/2021 
 TPEIR2106-C2.40240,00 0,02 0,01     18/6/2021 
 TPEIR2106-C2.20220,00 0,03 0,01     18/6/2021 
 TPEIR2106-C2.00200,00 0,04 0,01     18/6/2021 
 TPEIR2106-C1.90190,00 0,05 0,01     18/6/2021 
 TPEIR2106-C1.80180,00 0,06 0,02     18/6/2021 
 TPEIR2106-C1.70170,00 0,07 0,01     18/6/2021 
 TPEIR2106-C1.60160,00 0,08 0,00     18/6/2021 
 TPEIR2106-C1.50150,00 0,10 0,02     18/6/2021 
 TPEIR2106-C1.40140,00 0,12 0,02     18/6/2021 
 TPEIR2106-C1.30130,00 0,14 0,01     18/6/2021 
 TPEIR2106-C1.20120,00 0,17 0,01     18/6/2021 
 TPEIR2106-C1.10110,00 0,20 0,01     18/6/2021 
 TPEIR2106-C1.00100,00 0,24 0,01     18/6/2021 
 TPEIR2106-C0.9595,00 0,26 0,01     18/6/2021 
 TPEIR2106-C0.9090,00 0,29 0,00     18/6/2021 
 TPEIR2106-C0.8585,00 0,32 -0,00     18/6/2021 
 TPEIR2106-C0.8080,00 0,34 -0,01     18/6/2021 
 TPEIR2106-C0.7575,00 0,38 -0,01     18/6/2021 
 TPEIR2106-C0.7070,00 0,41 -0,01     18/6/2021 
 TPEIR2106-C0.6565,00 0,45 -0,01     18/6/2021 
 TPEIR2106-C0.6060,00 0,48 -0,02     18/6/2021 
 TPEIR2106-C0.5555,00 0,52 -0,02     18/6/2021 
 TPEIR2106-C0.5050,00 0,57 -0,02     18/6/2021 
 TPEIR2106-C0.4545,00 0,61 -0,03     18/6/2021 
 TPEIR2106-C0.4040,00 0,66 -0,03     18/6/2021 
 TPEIR2106-C0.3535,00 0,71 -0,03     18/6/2021 
 TPEIR2104-C1.60160,00 0,04 0,01     16/4/2021 
 TPEIR2104-C1.50150,00 0,05 0,01     16/4/2021 
 TPEIR2104-C1.40140,00 0,07 0,01     16/4/2021 
 TPEIR2104-C1.30130,00 0,09 0,01     16/4/2021 
 TPEIR2104-C1.20120,00 0,11 0,01     16/4/2021 
 TPEIR2104-C1.10110,00 0,15 0,01     16/4/2021 
 TPEIR2104-C1.00100,00 0,19 0,00     16/4/2021 
 TPEIR2104-C0.9595,00 0,21 -0,00     16/4/2021 
 TPEIR2104-C0.9090,00 0,24 -0,01     16/4/2021 
 TPEIR2104-C0.8585,00 0,27 -0,01     16/4/2021 
 TPEIR2104-C0.8080,00 0,31 -0,01     16/4/2021 
 TPEIR2104-C0.7575,00 0,34 0,00     16/4/2021 
 TPEIR2103-C2.40240,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-C2.20220,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-C2.00200,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-C1.90190,00 0,01 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-C1.80180,00 0,01 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-C1.70170,00 0,01 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-C1.60160,00 0,02 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-C1.50150,00 0,03 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-C1.40140,00 0,04 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-C1.30130,00 0,06 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-C1.20120,00 0,08 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-C1.10110,00 0,12 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-C1.00100,00 0,16 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-C0.9595,00 0,19 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-C0.9090,00 0,22 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-C0.8585,00 0,25 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-C0.8080,00 0,29 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-C0.7575,00 0,32 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-C0.7070,00 0,37 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-C0.6565,00 0,41 -0,03     19/3/2021 
 TPEIR2103-C0.6060,00 0,46 -0,03     19/3/2021 
 TPEIR2103-C0.5555,00 0,50 -0,03     19/3/2021 
 TPEIR2103-C0.5050,00 0,55 -0,03     19/3/2021 
 TPEIR2103-C0.4545,00 0,60 -0,03     19/3/2021 
 TPEIR2103-C0.4040,00 0,65 -0,03     19/3/2021 
 TPEIR2103-C0.3535,00 0,70 -0,03     19/3/2021 
 TPEIR2102-C1.80180,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 TPEIR2102-C1.70170,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 TPEIR2102-C1.60160,00 0,00 -0,00     19/2/2021 
 TPEIR2102-C1.50150,00 0,00 -0,00     19/2/2021 
 TPEIR2102-C1.40140,00 0,01 0,00     19/2/2021 
 TPEIR2102-C1.30130,00 0,01 -0,01     19/2/2021 
 TPEIR2102-C1.20120,00 0,03 -0,01     19/2/2021 
 TPEIR2102-C1.10110,00 0,07 0,01     10 19/2/2021 
 TPEIR2102-C1.00100,00 0,10 -0,03     19/2/2021 
 TPEIR2102-C0.9595,00 0,14 -0,03     19/2/2021 
 TPEIR2102-C0.9090,00 0,17 -0,03     19/2/2021 
 TPEIR2102-C0.8585,00 0,21 -0,03     19/2/2021 
 TPEIR2102-C0.8080,00 0,26 -0,03     19/2/2021 
 TPEIR2102-C0.7575,00 0,30 -0,03     19/2/2021 
 PPC2112-C9.60960,00 0,39 -0,01     17/12/2021 
 PPC2112-C9.20920,00 0,47 -0,01     17/12/2021 
 PPC2112-C8.80880,00 0,55 -0,01     17/12/2021 
 PPC2112-C8.40840,00 0,66 -0,01     17/12/2021 
 PPC2112-C8.00800,00 0,78 -0,01     17/12/2021 
 PPC2112-C7.60760,00 0,93 -0,02     17/12/2021 
 PPC2112-C7.20720,00 1,08 -0,02     17/12/2021 
 PPC2112-C6.80680,00 1,28 -0,02     17/12/2021 
 PPC2112-C6.40640,00 1,49 -0,02     17/12/2021 
 PPC2112-C6.00600,00 1,73 -0,03     17/12/2021 
 PPC2112-C5.60560,00 2,00 -0,03     17/12/2021 
 PPC2112-C5.20520,00 2,29 -0,03     17/12/2021 
 PPC2109-C9.60960,00 0,26 -0,01     17/9/2021 
 PPC2109-C9.20920,00 0,32 -0,01     17/9/2021 
 PPC2109-C8.80880,00 0,40 -0,01     17/9/2021 
 PPC2109-C8.40840,00 0,50 -0,01     17/9/2021 
 PPC2109-C8.00800,00 0,62 -0,01     17/9/2021 
 PPC2109-C7.60760,00 0,76 -0,02     17/9/2021 
 PPC2109-C7.20720,00 0,92 -0,02     17/9/2021 
 PPC2109-C6.80680,00 1,12 -0,02     17/9/2021 
 PPC2109-C6.40640,00 1,34 -0,03     17/9/2021 
 PPC2109-C6.00600,00 1,59 -0,03     17/9/2021 
 PPC2109-C5.60560,00 1,88 -0,03     17/9/2021 
 PPC2109-C5.20520,00 2,20 -0,02     17/9/2021 
 PPC2109-C4.80480,00 2,53 -0,03     17/9/2021 
 PPC2109-C4.40440,00 2,89 -0,03     17/9/2021 
 PPC2109-C4.00400,00 3,27 -0,03     17/9/2021 
 PPC2109-C3.80380,00 3,46 -0,03     17/9/2021 
 PPC2109-C3.60360,00 3,65 -0,03     17/9/2021 
 PPC2109-C3.40340,00 3,85 -0,03     17/9/2021 
 PPC2106-C9.60960,00 0,12 -0,01     18/6/2021 
 PPC2106-C9.20920,00 0,17 -0,01     18/6/2021 
 PPC2106-C8.80880,00 0,23 -0,01     18/6/2021 
 PPC2106-C8.40840,00 0,31 -0,01     18/6/2021 
 PPC2106-C8.00800,00 0,42 -0,01     18/6/2021 
 PPC2106-C7.60760,00 0,55 -0,02     18/6/2021 
 PPC2106-C7.20720,00 0,72 -0,02     18/6/2021 
 PPC2106-C6.80680,00 0,92 -0,02     18/6/2021 
 PPC2106-C6.40640,00 1,17 -0,02     18/6/2021 
 PPC2106-C6.00600,00 1,44 -0,03     18/6/2021 
 PPC2106-C5.60560,00 1,76 -0,02     18/6/2021 
 PPC2106-C5.20520,00 2,10 0,00     18/6/2021 
 PPC2106-C4.80480,00 2,46 -0,03     18/6/2021 
 PPC2106-C4.40440,00 2,85 -0,03     18/6/2021 
 PPC2106-C4.00400,00 3,24 0,00     18/6/2021 
 PPC2106-C3.80380,00 3,43 0,00     18/6/2021 
 PPC2106-C3.60360,00 3,63 0,00     18/6/2021 
 PPC2106-C3.40340,00 3,83 0,00     18/6/2021 
 PPC2106-C3.20320,00 4,03 -0,03     18/6/2021 
 PPC2106-C3.00300,00 4,22 -0,03     18/6/2021 
 PPC2106-C2.80280,00 4,42 -0,03     18/6/2021 
 PPC2106-C2.60260,00 4,62 0,00     18/6/2021 
 PPC2106-C2.40240,00 4,82 -0,03     18/6/2021 
 PPC2104-C9.20920,00 0,07 -0,01     16/4/2021 
 PPC2104-C8.80880,00 0,11 -0,01     16/4/2021 
 PPC2104-C8.40840,00 0,16 -0,01     16/4/2021 
 PPC2104-C8.00800,00 0,25 -0,01     16/4/2021 
 PPC2104-C7.60760,00 0,37 -0,02     16/4/2021 
 PPC2104-C7.20720,00 0,54 -0,02     16/4/2021 
 PPC2104-C6.80680,00 0,75 -0,02     16/4/2021 
 PPC2104-C6.40640,00 1,02 -0,02     16/4/2021 
 PPC2104-C6.00600,00 1,33 -0,02     16/4/2021 
 PPC2104-C5.60560,00 1,67 -0,03     16/4/2021 
 PPC2104-C5.20520,00 2,04 -0,03     16/4/2021 
 PPC2103-C9.60960,00 0,01 -0,00     19/3/2021 
 PPC2103-C9.20920,00 0,03 -0,00     19/3/2021 
 PPC2103-C8.80880,00 0,05 -0,01     19/3/2021 
 PPC2103-C8.40840,00 0,10 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-C8.00800,00 0,11 -0,06     15 19/3/2021 
 PPC2103-C7.60760,00 0,20 -0,08     10 19/3/2021 
 PPC2103-C7.20720,00 0,44 -0,02     19/3/2021 
 PPC2103-C6.80680,00 0,66 -0,03     19/3/2021 
 PPC2103-C6.40640,00 0,94 -0,03     19/3/2021 
 PPC2103-C6.00600,00 1,27 -0,03     19/3/2021 
 PPC2103-C5.60560,00 1,63 -0,03     19/3/2021 
 PPC2103-C5.20520,00 2,02 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-C4.80480,00 2,42 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-C4.40440,00 2,81 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-C4.00400,00 3,21 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-C3.80380,00 3,41 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-C3.60360,00 3,61 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-C3.40340,00 3,81 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-C3.20320,00 4,01 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-C3.00300,00 4,21 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-C2.80280,00 4,41 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-C2.60260,00 4,61 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-C2.40240,00 4,81 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-C2.20220,00 5,01 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-C2.00200,00 5,21 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-C1.90190,00 5,31 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-C1.80180,00 5,41 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-C1.70170,00 5,51 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-C1.60160,00 5,61 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-C1.50150,00 5,70 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-C1.40140,00 5,80 0,00     19/3/2021 
 PPC2102-C9.60960,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 PPC2102-C9.20920,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 PPC2102-C8.80880,00 0,01 -0,00     19/2/2021 
 PPC2102-C8.40840,00 0,03 -0,01     19/2/2021 
 PPC2102-C8.00800,00 0,07 0,00     19/2/2021 
 PPC2102-C7.60760,00 0,15 0,00     19/2/2021 
 PPC2102-C7.20720,00 0,30 0,00     19/2/2021 
 PPC2102-C6.80680,00 0,54 -0,03     19/2/2021 
 PPC2102-C6.40640,00 0,85 -0,03     19/2/2021 
 PPC2102-C6.00600,00 1,22 -0,03     19/2/2021 
 PPC2102-C5.60560,00 1,61 -0,03     19/2/2021 
 PPC2102-C5.20520,00 2,01 -0,03     19/2/2021 
 PPC2102-C4.80480,00 2,41 -0,03     19/2/2021 
 PPC2102-C4.40440,00 2,81 -0,03     19/2/2021 
 PPC2102-C4.00400,00 3,21 -0,03     19/2/2021 
 OPAP2112-C9.60960,00 2,32 -0,12     17/12/2021 
 OPAP2112-C9.20920,00 2,56 -0,12     17/12/2021 
 OPAP2112-C8.80880,00 2,82 -0,13     17/12/2021 
 OPAP2112-C8.40840,00 3,10 -0,13     17/12/2021 
 OPAP2112-C8.00800,00 3,39 -0,14     17/12/2021 
 OPAP2112-C16.001.600,00 0,37 -0,05     17/12/2021 
 OPAP2112-C15.001.500,00 0,50 -0,05     17/12/2021 
 OPAP2112-C14.001.400,00 0,69 -0,06     17/12/2021 
 OPAP2112-C13.001.300,00 0,92 -0,08     17/12/2021 
 OPAP2112-C12.001.200,00 1,21 -0,10     17/12/2021 
 OPAP2112-C11.001.100,00 1,60 -0,10     17/12/2021 
 OPAP2112-C10.001.000,00 2,09 -0,11     17/12/2021 
 OPAP2109-C9.60960,00 2,10 -0,12     17/9/2021 
 OPAP2109-C9.20920,00 2,35 -0,12     17/9/2021 
 OPAP2109-C8.80880,00 2,64 -0,12     17/9/2021 
 OPAP2109-C8.40840,00 2,93 -0,13     17/9/2021 
 OPAP2109-C8.00800,00 3,25 -0,13     17/9/2021 
 OPAP2109-C7.60760,00 3,58 -0,13     17/9/2021 
 OPAP2109-C7.20720,00 3,93 -0,13     17/9/2021 
 OPAP2109-C6.80680,00 4,29 -0,14     17/9/2021 
 OPAP2109-C6.40640,00 4,66 -0,14     17/9/2021 
 OPAP2109-C6.00600,00 5,04 -0,14     17/9/2021 
 OPAP2109-C5.60560,00 5,42 -0,14     17/9/2021 
 OPAP2109-C5.20520,00 5,81 -0,14     17/9/2021 
 OPAP2109-C4.80480,00 6,21 -0,14     17/9/2021 
 OPAP2109-C16.001.600,00 0,22 -0,03     17/9/2021 
 OPAP2109-C15.001.500,00 0,32 -0,04     17/9/2021 
 OPAP2109-C14.001.400,00 0,47 -0,06     17/9/2021 
 OPAP2109-C13.001.300,00 0,67 -0,07     17/9/2021 
 OPAP2109-C12.001.200,00 0,96 -0,08     17/9/2021 
 OPAP2109-C11.001.100,00 1,35 -0,10     17/9/2021 
 OPAP2109-C10.001.000,00 1,85 -0,12     17/9/2021 
 OPAP2106-C9.60960,00 1,84 0,00     18/6/2021 
 OPAP2106-C9.20920,00 2,12 0,00     18/6/2021 
 OPAP2106-C8.80880,00 2,42 0,00     18/6/2021 
 OPAP2106-C8.40840,00 2,75 0,00     18/6/2021 
 OPAP2106-C8.00800,00 3,10 -0,13     18/6/2021 
 OPAP2106-C7.60760,00 3,46 0,00     18/6/2021 
 OPAP2106-C7.20720,00 3,83 0,00     18/6/2021 
 OPAP2106-C6.80680,00 4,21 0,00     18/6/2021 
 OPAP2106-C6.40640,00 4,60 -0,14     18/6/2021 
 OPAP2106-C6.00600,00 4,99 -0,14     18/6/2021 
 OPAP2106-C5.60560,00 5,39 -0,14     18/6/2021 
 OPAP2106-C5.20520,00 5,78 -0,14     18/6/2021 
 OPAP2106-C4.80480,00 6,18 -0,14     18/6/2021 
 OPAP2106-C16.001.600,00 0,08 -0,02     18/6/2021 
 OPAP2106-C15.001.500,00 0,14 -0,03     18/6/2021 
 OPAP2106-C14.001.400,00 0,25 -0,04     18/6/2021 
 OPAP2106-C13.001.300,00 0,41 -0,05     18/6/2021 
 OPAP2106-C12.001.200,00 0,67 0,00     18/6/2021 
 OPAP2106-C11.001.100,00 1,05 -0,09     18/6/2021 
 OPAP2106-C10.001.000,00 1,58 -0,12     18/6/2021 
 OPAP2104-C9.60960,00 1,63 -0,12     16/4/2021 
 OPAP2104-C9.20920,00 1,94 -0,13     16/4/2021 
 OPAP2104-C8.80880,00 2,27 -0,14     16/4/2021 
 OPAP2104-C8.40840,00 2,63 -0,14     16/4/2021 
 OPAP2104-C16.001.600,00 0,02 -0,01     16/4/2021 
 OPAP2104-C15.001.500,00 0,04 -0,01     16/4/2021 
 OPAP2104-C14.001.400,00 0,09 -0,02     16/4/2021 
 OPAP2104-C13.001.300,00 0,21 -0,04     16/4/2021 
 OPAP2104-C12.001.200,00 0,42 -0,07     16/4/2021 
 OPAP2104-C11.001.100,00 0,78 -0,09     16/4/2021 
 OPAP2104-C10.001.000,00 1,35 -0,11     16/4/2021 
 OPAP2103-C9.60960,00 1,52 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-C9.20920,00 1,85 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-C8.80880,00 2,21 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-C8.40840,00 2,59 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-C8.00800,00 2,97 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-C7.60760,00 3,37 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-C7.20720,00 3,76 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-C6.80680,00 4,16 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-C6.40640,00 4,56 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-C6.00600,00 4,96 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-C5.60560,00 5,36 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-C5.20520,00 5,76 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-C4.80480,00 6,16 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-C4.40440,00 6,55 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-C4.00400,00 6,95 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-C16.001.600,00 0,00 -0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-C15.001.500,00 0,01 -0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-C14.001.400,00 0,04 -0,01     19/3/2021 
 OPAP2103-C13.001.300,00 0,11 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-C12.001.200,00 0,28 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-C11.001.100,00 0,63 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-C10.001.000,00 1,22 0,00     19/3/2021 
 OPAP2102-C9.60960,00 1,39 -0,14     19/2/2021 
 OPAP2102-C9.20920,00 1,77 -0,14     19/2/2021 
 OPAP2102-C8.80880,00 2,16 -0,14     19/2/2021 
 OPAP2102-C8.40840,00 2,55 -0,14     19/2/2021 
 OPAP2102-C8.00800,00 2,95 -0,14     19/2/2021 
 OPAP2102-C7.60760,00 3,35 -0,14     19/2/2021 
 OPAP2102-C7.20720,00 3,75 -0,14     19/2/2021 
 OPAP2102-C6.80680,00 4,15 -0,14     19/2/2021 
 OPAP2102-C6.40640,00 4,55 -0,14     19/2/2021 
 OPAP2102-C16.001.600,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 OPAP2102-C15.001.500,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 OPAP2102-C14.001.400,00 0,00 -0,00     19/2/2021 
 OPAP2102-C13.001.300,00 0,02 -0,01     19/2/2021 
 OPAP2102-C12.001.200,00 0,10 -0,05     19/2/2021 
 OPAP2102-C11.001.100,00 0,40 -0,10     19/2/2021 
 OPAP2102-C10.001.000,00 1,05 0,00     19/2/2021 
 HTO2112-C9.60960,00 3,69 -0,12     17/12/2021 
 HTO2112-C9.20920,00 4,01 -0,12     17/12/2021 
 HTO2112-C18.001.800,00 0,30 -0,04     17/12/2021 
 HTO2112-C17.001.700,00 0,44 -0,04     17/12/2021 
 HTO2112-C16.001.600,00 0,61 -0,06     17/12/2021 
 HTO2112-C15.001.500,00 0,84 -0,07     17/12/2021 
 HTO2112-C14.001.400,00 1,14 -0,09     17/12/2021 
 HTO2112-C13.001.300,00 1,54 -0,09     17/12/2021 
 HTO2112-C12.001.200,00 2,04 -0,10     17/12/2021 
 HTO2112-C11.001.100,00 2,65 -0,11     17/12/2021 
 HTO2112-C10.001.000,00 3,37 -0,12     17/12/2021 
 HTO2109-C9.60960,00 3,55 -0,12     17/9/2021 
 HTO2109-C9.20920,00 3,90 -0,12     17/9/2021 
 HTO2109-C8.80880,00 4,26 -0,12     17/9/2021 
 HTO2109-C8.40840,00 4,63 -0,12     17/9/2021 
 HTO2109-C19.001.900,00 0,11 -0,02     17/9/2021 
 HTO2109-C18.001.800,00 0,17 -0,03     17/9/2021 
 HTO2109-C17.001.700,00 0,26 -0,04     17/9/2021 
 HTO2109-C16.001.600,00 0,41 -0,05     17/9/2021 
 HTO2109-C15.001.500,00 0,61 -0,05     17/9/2021 
 HTO2109-C14.001.400,00 0,90 -0,07     17/9/2021 
 HTO2109-C13.001.300,00 1,30 -0,08     17/9/2021 
 HTO2109-C12.001.200,00 1,80 -0,11     17/9/2021 
 HTO2109-C11.001.100,00 2,45 -0,11     17/9/2021 
 HTO2109-C10.001.000,00 3,22 -0,11     17/9/2021 
 HTO2106-C9.60960,00 3,42 0,00     18/6/2021 
 HTO2106-C9.20920,00 3,79 -0,12     18/6/2021 
 HTO2106-C8.80880,00 4,17 0,00     18/6/2021 
 HTO2106-C8.40840,00 4,56 -0,12     18/6/2021 
 HTO2106-C19.001.900,00 0,03 -0,01     18/6/2021 
 HTO2106-C18.001.800,00 0,06 -0,02     18/6/2021 
 HTO2106-C17.001.700,00 0,11 0,00     18/6/2021 
 HTO2106-C16.001.600,00 0,20 0,00     18/6/2021 
 HTO2106-C15.001.500,00 0,36 0,00     18/6/2021 
 HTO2106-C14.001.400,00 0,62 -0,06     18/6/2021 
 HTO2106-C13.001.300,00 1,00 0,00     18/6/2021 
 HTO2106-C12.001.200,00 1,53 0,00     18/6/2021 
 HTO2106-C11.001.100,00 2,22 0,00     18/6/2021 
 HTO2106-C10.001.000,00 3,06 -0,11     18/6/2021 
 HTO2104-C9.60960,00 3,34 -0,12     16/4/2021 
 HTO2104-C9.20920,00 3,73 -0,12     16/4/2021 
 HTO2104-C18.001.800,00 0,01 -0,01     16/4/2021 
 HTO2104-C17.001.700,00 0,03 -0,01     16/4/2021 
 HTO2104-C16.001.600,00 0,07 -0,02     16/4/2021 
 HTO2104-C15.001.500,00 0,17 -0,03     16/4/2021 
 HTO2104-C14.001.400,00 0,37 -0,06     16/4/2021 
 HTO2104-C13.001.300,00 0,73 -0,07     16/4/2021 
 HTO2104-C12.001.200,00 1,30 -0,09     16/4/2021 
 HTO2104-C11.001.100,00 2,05 -0,12     16/4/2021 
 HTO2104-C10.001.000,00 2,95 -0,12     16/4/2021 
 HTO2103-C9.60960,00 3,31 0,00     19/3/2021 
 HTO2103-C9.20920,00 3,71 0,00     19/3/2021 
 HTO2103-C8.80880,00 4,11 0,00     19/3/2021 
 HTO2103-C8.40840,00 4,51 0,00     19/3/2021 
 HTO2103-C8.00800,00 4,91 0,00     19/3/2021 
 HTO2103-C19.001.900,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 HTO2103-C18.001.800,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 HTO2103-C17.001.700,00 0,01 0,00     19/3/2021 
 HTO2103-C16.001.600,00 0,03 0,00     19/3/2021 
 HTO2103-C15.001.500,00 0,09 0,00     19/3/2021 
 HTO2103-C14.001.400,00 0,25 0,00     19/3/2021 
 HTO2103-C13.001.300,00 0,59 0,00     19/3/2021 
 HTO2103-C12.001.200,00 1,17 0,00     19/3/2021 
 HTO2103-C11.001.100,00 1,98 0,00     19/3/2021 
 HTO2103-C10.001.000,00 2,92 0,00     19/3/2021 
 HTO2102-C9.60960,00 3,30 -0,12     19/2/2021 
 HTO2102-C9.20920,00 3,69 -0,13     19/2/2021 
 HTO2102-C19.001.900,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 HTO2102-C18.001.800,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 HTO2102-C17.001.700,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 HTO2102-C16.001.600,00 0,00 -0,00     19/2/2021 
 HTO2102-C15.001.500,00 0,01 -0,01     19/2/2021 
 HTO2102-C14.001.400,00 0,08 0,00     19/2/2021 
 HTO2102-C13.001.300,00 0,35 0,00     19/2/2021 
 HTO2102-C12.001.200,00 0,99 -0,13     19/2/2021 
 HTO2102-C11.001.100,00 1,90 -0,13     19/2/2021 
 HTO2102-C10.001.000,00 2,90 -0,12     19/2/2021 
 FTSE2112-C2200220.000,00 82,00 0,00     17/12/2021 
 FTSE2112-C2150215.000,00 95,00 0,00     17/12/2021 
 FTSE2112-C2100210.000,00 110,00 0,00     17/12/2021 
 FTSE2112-C2050205.000,00 126,00 0,00     17/12/2021 
 FTSE2112-C2000200.000,00 144,00 0,00     17/12/2021 
 FTSE2112-C1975197.500,00 154,00 0,00     17/12/2021 
 FTSE2112-C1950195.000,00 165,00 0,00     17/12/2021 
 FTSE2112-C1925192.500,00 176,00 0,00     17/12/2021 
 FTSE2112-C1900190.000,00 187,00 0,00     17/12/2021 
 FTSE2112-C1875187.500,00 199,00 0,00     17/12/2021 
 FTSE2112-C1850185.000,00 212,00 0,00     17/12/2021 
 FTSE2112-C1825182.500,00 225,00 0,00     17/12/2021 
 FTSE2112-C1800180.000,00 239,00 0,00     17/12/2021 
 FTSE2112-C1775177.500,00 254,00 0,00     17/12/2021 
 FTSE2112-C1750175.000,00 269,00 0,00     17/12/2021 
 FTSE2112-C1725172.500,00 284,00 0,00     17/12/2021 
 FTSE2109-C2200220.000,00 57,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C2150215.000,00 68,50 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C2100210.000,00 82,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C2050205.000,00 97,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C2000200.000,00 115,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C1975197.500,00 125,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C1950195.000,00 135,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C1925192.500,00 146,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C1900190.000,00 157,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C1875187.500,00 170,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C1850185.000,00 183,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C1825182.500,00 196,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C1800180.000,00 211,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C1775177.500,00 226,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C1750175.000,00 241,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C1725172.500,00 258,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C1700170.000,00 275,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C1675167.500,00 292,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C1650165.000,00 310,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C1625162.500,00 329,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C1600160.000,00 349,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C1575157.500,00 369,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C1550155.000,00 389,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C1525152.500,00 410,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C1500150.000,00 432,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C1475147.500,00 454,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C1450145.000,00 476,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C1425142.500,00 499,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C1400140.000,00 522,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C1375137.500,00 545,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C1350135.000,00 568,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C1325132.500,00 592,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C1300130.000,00 616,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C1275127.500,00 640,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C1250125.000,00 664,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C1225122.500,00 688,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-C1200120.000,00 713,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2106-C2200220.000,00 30,50 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C2150215.000,00 39,50 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C2100210.000,00 50,50 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C2050205.000,00 64,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C2000200.000,00 80,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1975197.500,00 89,50 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1950195.000,00 99,50 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1925192.500,00 110,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1900190.000,00 122,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1875187.500,00 134,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1850185.000,00 147,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1825182.500,00 162,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1800180.000,00 177,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1775177.500,00 193,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1750175.000,00 209,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1725172.500,00 227,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1700170.000,00 245,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1675167.500,00 264,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1650165.000,00 284,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1625162.500,00 304,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1600160.000,00 326,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1575157.500,00 347,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1550155.000,00 369,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1525152.500,00 392,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1500150.000,00 415,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1475147.500,00 438,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1450145.000,00 462,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1425142.500,00 486,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1400140.000,00 510,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1375137.500,00 534,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1350135.000,00 558,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1325132.500,00 583,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1300130.000,00 607,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1275127.500,00 632,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1250125.000,00 657,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1225122.500,00 681,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-C1200120.000,00 706,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2104-C2100210.000,00 26,00 0,00     16/4/2021 
 FTSE2104-C2050205.000,00 36,75 0,00     16/4/2021 
 FTSE2104-C2000200.000,00 50,50 0,00     16/4/2021 
 FTSE2104-C1975197.500,00 59,00 0,00     16/4/2021 
 FTSE2104-C1950195.000,00 68,50 0,00     16/4/2021 
 FTSE2104-C1925192.500,00 79,00 0,00     16/4/2021 
 FTSE2104-C1900190.000,00 90,50 0,00     16/4/2021 
 FTSE2104-C1875187.500,00 103,00 0,00     16/4/2021 
 FTSE2104-C1850185.000,00 117,00 0,00     16/4/2021 
 FTSE2104-C1825182.500,00 132,00 0,00     16/4/2021 
 FTSE2104-C1800180.000,00 148,00 0,00     16/4/2021 
 FTSE2104-C1775177.500,00 165,00 0,00     16/4/2021 
 FTSE2104-C1750175.000,00 183,00 0,00     16/4/2021 
 FTSE2103-C2200220.000,00 5,40 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C2150215.000,00 9,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C2100210.000,00 14,75 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C2050205.000,00 23,25 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C2000200.000,00 35,25 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1975197.500,00 42,75 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1950195.000,00 51,50 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1925192.500,00 41,25 -20,25     20 19/3/2021 
 FTSE2103-C1900190.000,00 73,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1875187.500,00 68,00 -18,00     20 19/3/2021 
 FTSE2103-C1850185.000,00 100,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1825182.500,00 116,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1800180.000,00 133,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1775177.500,00 151,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1750175.000,00 170,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1725172.500,00 190,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1700170.000,00 212,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1675167.500,00 234,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1650165.000,00 256,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1625162.500,00 280,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1600160.000,00 304,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1575157.500,00 328,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1550155.000,00 352,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1525152.500,00 377,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1500150.000,00 401,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1475147.500,00 426,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1450145.000,00 451,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1425142.500,00 476,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1400140.000,00 501,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1375137.500,00 526,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1350135.000,00 551,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1325132.500,00 575,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1300130.000,00 600,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1275127.500,00 625,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1250125.000,00 650,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1225122.500,00 675,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1200120.000,00 700,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1175117.500,00 725,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1150115.000,00 750,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1125112.500,00 775,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-C1100110.000,00 800,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2102-C2200220.000,00 0,99 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-C2150215.000,00 2,30 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-C2100210.000,00 5,00 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-C2050205.000,00 10,25 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-C2000200.000,00 19,00 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-C1975197.500,00 25,50 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-C1950195.000,00 33,50 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-C1925192.500,00 43,00 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-C1900190.000,00 29,00 -25,50     19/2/2021 
 FTSE2102-C1875187.500,00 34,00 -33,50     19/2/2021 
 FTSE2102-C1850185.000,00 44,00 -39,00     19/2/2021 
 FTSE2102-C1825182.500,00 100,00 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-C1800180.000,00 118,00 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-C1775177.500,00 139,00 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-C1750175.000,00 160,00 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-C1725172.500,00 182,00 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-C1700170.000,00 205,00 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-C1675167.500,00 229,00 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-C1650165.000,00 254,00 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-C1625162.500,00 278,00 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-C1600160.000,00 303,00 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-C1575157.500,00 328,00 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-C1550155.000,00 352,00 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-C1525152.500,00 377,00 0,00     19/2/2021 
 ETE2112-C3.20320,00 0,28 0,01     17/12/2021 
 ETE2112-C3.00300,00 0,32 0,01     17/12/2021 
 ETE2112-C2.80280,00 0,37 0,01     17/12/2021 
 ETE2112-C2.60260,00 0,42 0,01     17/12/2021 
 ETE2112-C2.40240,00 0,48 0,02     17/12/2021 
 ETE2112-C2.20220,00 0,55 0,02     17/12/2021 
 ETE2112-C2.00200,00 0,63 0,02     17/12/2021 
 ETE2112-C1.90190,00 0,67 0,02     17/12/2021 
 ETE2112-C1.80180,00 0,72 0,02     17/12/2021 
 ETE2112-C1.70170,00 0,77 0,03     17/12/2021 
 ETE2112-C1.60160,00 0,83 0,03     17/12/2021 
 ETE2112-C1.50150,00 0,88 0,03     17/12/2021 
 ETE2112-C1.40140,00 0,95 0,03     17/12/2021 
 ETE2109-C3.20320,00 0,21 0,01     17/9/2021 
 ETE2109-C3.00300,00 0,24 0,01     17/9/2021 
 ETE2109-C2.80280,00 0,28 0,01     17/9/2021 
 ETE2109-C2.60260,00 0,33 0,01     17/9/2021 
 ETE2109-C2.40240,00 0,40 0,02     17/9/2021 
 ETE2109-C2.20220,00 0,46 0,02     17/9/2021 
 ETE2109-C2.00200,00 0,55 0,02     17/9/2021 
 ETE2109-C1.90190,00 0,60 0,02     17/9/2021 
 ETE2109-C1.80180,00 0,65 0,03     17/9/2021 
 ETE2109-C1.70170,00 0,70 0,03     17/9/2021 
 ETE2109-C1.60160,00 0,76 0,03     17/9/2021 
 ETE2109-C1.50150,00 0,83 0,03     17/9/2021 
 ETE2109-C1.40140,00 0,89 0,03     17/9/2021 
 ETE2109-C1.30130,00 0,97 0,03     17/9/2021 
 ETE2109-C1.20120,00 1,04 0,03     17/9/2021 
 ETE2109-C1.10110,00 1,12 0,03     17/9/2021 
 ETE2109-C1.00100,00 1,21 0,04     17/9/2021 
 ETE2109-C0.9595,00 1,25 0,04     17/9/2021 
 ETE2109-C0.9090,00 1,30 0,04     17/9/2021 
 ETE2109-C0.8585,00 1,34 0,04     17/9/2021 
 ETE2109-C0.8080,00 1,39 0,04     17/9/2021 
 ETE2109-C0.7575,00 1,44 0,04     17/9/2021 
 ETE2109-C0.7070,00 1,48 0,04     17/9/2021 
 ETE2109-C0.6565,00 1,53 0,04     17/9/2021 
 ETE2106-C3.20320,00 0,11 0,01     18/6/2021 
 ETE2106-C3.00300,00 0,15 0,01     18/6/2021 
 ETE2106-C2.80280,00 0,18 0,01     18/6/2021 
 ETE2106-C2.60260,00 0,23 0,01     18/6/2021 
 ETE2106-C2.40240,00 0,29 0,02     18/6/2021 
 ETE2106-C2.20220,00 0,36 0,02     18/6/2021 
 ETE2106-C2.00200,00 0,45 0,02     18/6/2021 
 ETE2106-C1.90190,00 0,50 0,02     18/6/2021 
 ETE2106-C1.80180,00 0,56 0,03     18/6/2021 
 ETE2106-C1.70170,00 0,62 0,03     18/6/2021 
 ETE2106-C1.60160,00 0,69 0,00     18/6/2021 
 ETE2106-C1.50150,00 0,76 0,03     18/6/2021 
 ETE2106-C1.40140,00 0,84 0,00     18/6/2021 
 ETE2106-C1.30130,00 0,92 0,00     18/6/2021 
 ETE2106-C1.20120,00 1,00 0,00     18/6/2021 
 ETE2106-C1.10110,00 1,09 0,03     18/6/2021 
 ETE2106-C1.00100,00 1,19 0,00     18/6/2021 
 ETE2106-C0.9595,00 1,23 0,04     18/6/2021 
 ETE2106-C0.9090,00 1,28 0,04     18/6/2021 
 ETE2106-C0.8585,00 1,33 0,04     18/6/2021 
 ETE2106-C0.8080,00 1,38 0,04     18/6/2021 
 ETE2106-C0.7575,00 1,43 0,04     18/6/2021 
 ETE2106-C0.7070,00 1,48 0,04     18/6/2021 
 ETE2106-C0.6565,00 1,53 0,04     18/6/2021 
 ETE2104-C3.20320,00 0,05 0,00     16/4/2021 
 ETE2104-C3.00300,00 0,07 0,01     16/4/2021 
 ETE2104-C2.80280,00 0,10 0,01     16/4/2021 
 ETE2104-C2.60260,00 0,14 0,01     16/4/2021 
 ETE2104-C2.40240,00 0,20 0,01     16/4/2021 
 ETE2104-C2.20220,00 0,27 0,02     16/4/2021 
 ETE2104-C2.00200,00 0,37 0,02     16/4/2021 
 ETE2104-C1.90190,00 0,43 0,03     16/4/2021 
 ETE2104-C1.80180,00 0,49 0,03     16/4/2021 
 ETE2104-C1.70170,00 0,56 0,03     16/4/2021 
 ETE2104-C1.60160,00 0,63 0,03     16/4/2021 
 ETE2104-C1.50150,00 0,71 0,03     16/4/2021 
 ETE2104-C1.40140,00 0,80 0,04     16/4/2021 
 ETE2103-C3.20320,00 0,02 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-C3.00300,00 0,04 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-C2.80280,00 0,06 0,01     19/3/2021 
 ETE2103-C2.60260,00 0,10 0,01     19/3/2021 
 ETE2103-C2.40240,00 0,15 0,01     19/3/2021 
 ETE2103-C2.20220,00 0,22 0,02     19/3/2021 
 ETE2103-C2.00200,00 0,32 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-C1.90190,00 0,38 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-C1.80180,00 0,45 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-C1.70170,00 0,52 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-C1.60160,00 0,60 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-C1.50150,00 0,69 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-C1.40140,00 0,78 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-C1.30130,00 0,88 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-C1.20120,00 0,98 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-C1.10110,00 1,07 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-C1.00100,00 1,17 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-C0.9595,00 1,22 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-C0.9090,00 1,27 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-C0.8585,00 1,32 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-C0.8080,00 1,37 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-C0.7575,00 1,42 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-C0.7070,00 1,47 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-C0.6565,00 1,52 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-C0.6060,00 1,57 0,00     19/3/2021 
 ETE2102-C3.20320,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 ETE2102-C3.00300,00 0,01 0,00     19/2/2021 
 ETE2102-C2.80280,00 0,02 0,00     19/2/2021 
 ETE2102-C2.60260,00 0,04 0,01     19/2/2021 
 ETE2102-C2.40240,00 0,08 0,01     19/2/2021 
 ETE2102-C2.20220,00 0,15 0,02   0,11 20 19/2/2021 
 ETE2102-C2.00200,00 0,26 0,00     19/2/2021 
 ETE2102-C1.90190,00 0,33 0,03     19/2/2021 
 ETE2102-C1.80180,00 0,40 0,03     19/2/2021 
 ETE2102-C1.70170,00 0,49 0,04     19/2/2021 
 ETE2102-C1.60160,00 0,58 0,04     19/2/2021 
 ETE2102-C1.50150,00 0,68 0,04     19/2/2021 
 ETE2102-C1.40140,00 0,77 0,04     19/2/2021 
 ETE2102-C1.30130,00 0,87 0,04     19/2/2021 
 ETE2102-C1.20120,00 0,97 0,04     19/2/2021 
 ETE2102-C1.10110,00 1,07 0,04     19/2/2021 
 ETE2102-C1.00100,00 1,17 0,04     19/2/2021 
 ETE2102-C0.9595,00 1,22 0,04     19/2/2021 
 ALPHA2112-C1.50150,00 0,07 -0,01     17/12/2021 
 ALPHA2112-C1.40140,00 0,08 -0,02     17/12/2021 
 ALPHA2112-C1.30130,00 0,10 -0,02     17/12/2021 
 ALPHA2112-C1.20120,00 0,12 -0,02     17/12/2021 
 ALPHA2112-C1.10110,00 0,14 -0,02     17/12/2021 
 ALPHA2112-C1.00100,00 0,17 -0,02     17/12/2021 
 ALPHA2112-C0.9595,00 0,19 -0,02     17/12/2021 
 ALPHA2112-C0.9090,00 0,20 -0,02     17/12/2021 
 ALPHA2112-C0.8585,00 0,22 -0,02     17/12/2021 
 ALPHA2112-C0.8080,00 0,24 -0,02     17/12/2021 
 ALPHA2112-C0.7575,00 0,27 -0,02     17/12/2021 
 ALPHA2112-C0.7070,00 0,29 -0,02     17/12/2021 
 ALPHA2112-C0.6565,00 0,32 -0,02     17/12/2021 
 ALPHA2112-C0.6060,00 0,35 -0,02     17/12/2021 
 ALPHA2109-C1.50150,00 0,04 -0,01     17/9/2021 
 ALPHA2109-C1.40140,00 0,06 -0,01     17/9/2021 
 ALPHA2109-C1.30130,00 0,07 -0,01     17/9/2021 
 ALPHA2109-C1.20120,00 0,09 -0,01     17/9/2021 
 ALPHA2109-C1.10110,00 0,11 -0,02     17/9/2021 
 ALPHA2109-C1.00100,00 0,14 -0,02     17/9/2021 
 ALPHA2109-C0.9595,00 0,15 -0,02     17/9/2021 
 ALPHA2109-C0.9090,00 0,17 -0,02     17/9/2021 
 ALPHA2109-C0.8585,00 0,19 -0,02     17/9/2021 
 ALPHA2109-C0.8080,00 0,21 -0,02     17/9/2021 
 ALPHA2109-C0.7575,00 0,24 -0,02     17/9/2021 
 ALPHA2109-C0.7070,00 0,27 -0,02     17/9/2021 
 ALPHA2109-C0.6565,00 0,30 -0,02     17/9/2021 
 ALPHA2109-C0.6060,00 0,33 -0,02     17/9/2021 
 ALPHA2109-C0.5555,00 0,37 -0,02     17/9/2021 
 ALPHA2109-C0.5050,00 0,40 -0,02     17/9/2021 
 ALPHA2109-C0.4545,00 0,45 -0,02     17/9/2021 
 ALPHA2109-C0.4040,00 0,49 -0,02     17/9/2021 
 ALPHA2109-C0.3535,00 0,54 -0,02     17/9/2021 
 ALPHA2109-C0.3030,00 0,58 -0,02     17/9/2021 
 ALPHA2109-C0.2525,00 0,63 -0,02     17/9/2021 
 ALPHA2109-C0.2020,00 0,68 -0,02     17/9/2021 
 ALPHA2109-C0.1515,00 0,73 -0,02     17/9/2021 
 ALPHA2106-C1.50150,00 0,02 -0,01     18/6/2021 
 ALPHA2106-C1.40140,00 0,03 -0,01     18/6/2021 
 ALPHA2106-C1.30130,00 0,04 -0,01     18/6/2021 
 ALPHA2106-C1.20120,00 0,05 -0,01     18/6/2021 
 ALPHA2106-C1.10110,00 0,07 -0,01     18/6/2021 
 ALPHA2106-C1.00100,00 0,10 -0,02     18/6/2021 
 ALPHA2106-C0.9595,00 0,11 0,00     18/6/2021 
 ALPHA2106-C0.9090,00 0,13 -0,02     18/6/2021 
 ALPHA2106-C0.8585,00 0,15 0,00     18/6/2021 
 ALPHA2106-C0.8080,00 0,18 -0,02     18/6/2021 
 ALPHA2106-C0.7575,00 0,21 0,00     18/6/2021 
 ALPHA2106-C0.7070,00 0,24 -0,02     18/6/2021 
 ALPHA2106-C0.6565,00 0,27 0,00     18/6/2021 
 ALPHA2106-C0.6060,00 0,31 0,00     18/6/2021 
 ALPHA2106-C0.5555,00 0,35 -0,02     18/6/2021 
 ALPHA2106-C0.5050,00 0,39 0,00     18/6/2021 
 ALPHA2106-C0.4545,00 0,44 0,00     18/6/2021 
 ALPHA2106-C0.4040,00 0,48 -0,02     18/6/2021 
 ALPHA2106-C0.3535,00 0,53 -0,02     18/6/2021 
 ALPHA2106-C0.3030,00 0,58 -0,02     18/6/2021 
 ALPHA2106-C0.2525,00 0,63 -0,02     18/6/2021 
 ALPHA2106-C0.2020,00 0,68 -0,02     18/6/2021 
 ALPHA2106-C0.1515,00 0,73 -0,02     18/6/2021 
 ALPHA2104-C1.30130,00 0,02 -0,01     16/4/2021 
 ALPHA2104-C1.20120,00 0,02 -0,01     16/4/2021 
 ALPHA2104-C1.10110,00 0,04 -0,01     16/4/2021 
 ALPHA2104-C1.00100,00 0,06 -0,01     16/4/2021 
 ALPHA2104-C0.9595,00 0,08 -0,02     16/4/2021 
 ALPHA2104-C0.9090,00 0,10 -0,02     16/4/2021 
 ALPHA2104-C0.8585,00 0,12 -0,02     16/4/2021 
 ALPHA2104-C0.8080,00 0,15 -0,02     16/4/2021 
 ALPHA2104-C0.7575,00 0,18 -0,02     16/4/2021 
 ALPHA2104-C0.7070,00 0,21 -0,02     16/4/2021 
 ALPHA2104-C0.6565,00 0,25 -0,02     16/4/2021 
 ALPHA2104-C0.6060,00 0,29 -0,02     16/4/2021 
 ALPHA2103-C1.50150,00 0,00 -0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-C1.40140,00 0,00 -0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-C1.30130,00 0,01 -0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-C1.20120,00 0,01 -0,01     19/3/2021 
 ALPHA2103-C1.10110,00 0,02 -0,01     19/3/2021 
 ALPHA2103-C1.00100,00 0,04 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-C0.9595,00 0,06 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-C0.9090,00 0,08 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-C0.8585,00 0,10 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-C0.8080,00 0,13 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-C0.7575,00 0,16 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-C0.7070,00 0,20 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-C0.6565,00 0,24 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-C0.6060,00 0,28 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-C0.5555,00 0,33 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-C0.5050,00 0,38 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-C0.4545,00 0,43 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-C0.4040,00 0,48 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-C0.3535,00 0,53 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-C0.3030,00 0,58 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-C0.2525,00 0,63 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-C0.2020,00 0,68 -0,02     19/3/2021 
 ALPHA2103-C0.1515,00 0,73 -0,02     19/3/2021 
 ALPHA2102-C1.50150,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 ALPHA2102-C1.40140,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 ALPHA2102-C1.30130,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 ALPHA2102-C1.20120,00 0,00 -0,00     19/2/2021 
 ALPHA2102-C1.10110,00 0,01 -0,00     19/2/2021 
 ALPHA2102-C1.00100,00 0,02 -0,01     19/2/2021 
 ALPHA2102-C0.9595,00 0,04 -0,01     19/2/2021 
 ALPHA2102-C0.9090,00 0,05 -0,01     19/2/2021 
 ALPHA2102-C0.8585,00 0,08 -0,01     19/2/2021 
 ALPHA2102-C0.8080,00 0,11 -0,02     19/2/2021 
 ALPHA2102-C0.7575,00 0,14 -0,02     19/2/2021 
 ALPHA2102-C0.7070,00 0,19 -0,02     19/2/2021 
 ALPHA2102-C0.6565,00 0,23 -0,02     19/2/2021 
 ALPHA2102-C0.6060,00 0,28 -0,02     19/2/2021 
 ALPHA2102-C0.5555,00 0,33 -0,02     19/2/2021 
 ALPHA2102-C0.5050,00 0,38 -0,02     19/2/2021 
 ALPHA2102-C0.4545,00 0,43 -0,02     19/2/2021 
 ALPHA2102-C0.4040,00 0,48 -0,02     19/2/2021 
Put Options
SymbolStrikeLastChgBidBidSizeAskAskSizeVolExpire
 ALPHA2102-P0.4040,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 ALPHA2102-P0.4545,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 ALPHA2102-P0.5050,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 ALPHA2102-P0.5555,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 ALPHA2102-P0.6060,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 ALPHA2102-P0.6565,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 ALPHA2102-P0.7070,00 0,01 0,00     19/2/2021 
 ALPHA2102-P0.7575,00 0,02 0,00     19/2/2021 
 ALPHA2102-P0.8080,00 0,03 0,01     19/2/2021 
 ALPHA2102-P0.8585,00 0,05 0,01     19/2/2021 
 ALPHA2102-P0.9090,00 0,08 0,01     19/2/2021 
 ALPHA2102-P0.9595,00 0,11 0,01     19/2/2021 
 ALPHA2102-P1.00100,00 0,15 0,02     19/2/2021 
 ALPHA2102-P1.10110,00 0,23 0,02     19/2/2021 
 ALPHA2102-P1.20120,00 0,33 0,02     19/2/2021 
 ALPHA2102-P1.30130,00 0,42 0,02     19/2/2021 
 ALPHA2102-P1.40140,00 0,52 0,02     19/2/2021 
 ALPHA2102-P1.50150,00 0,62 0,02     19/2/2021 
 ALPHA2103-P0.1515,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-P0.2020,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-P0.2525,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-P0.3030,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-P0.3535,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-P0.4040,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-P0.4545,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-P0.5050,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-P0.5555,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-P0.6060,00 0,01 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-P0.6565,00 0,01 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-P0.7070,00 0,02 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-P0.7575,00 0,03 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-P0.8080,00 0,05 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-P0.8585,00 0,07 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-P0.9090,00 0,10 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-P0.9595,00 0,13 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-P1.00100,00 0,16 0,00     19/3/2021 
 ALPHA2103-P1.10110,00 0,24 0,01     19/3/2021 
 ALPHA2103-P1.20120,00 0,33 0,02     19/3/2021 
 ALPHA2103-P1.30130,00 0,43 0,02     19/3/2021 
 ALPHA2103-P1.40140,00 0,52 0,02     19/3/2021 
 ALPHA2103-P1.50150,00 0,62 0,02     19/3/2021 
 ALPHA2104-P0.6060,00 0,01 0,00     16/4/2021 
 ALPHA2104-P0.6565,00 0,02 0,00     16/4/2021 
 ALPHA2104-P0.7070,00 0,03 0,00     16/4/2021 
 ALPHA2104-P0.7575,00 0,05 0,00     16/4/2021 
 ALPHA2104-P0.8080,00 0,07 0,00     16/4/2021 
 ALPHA2104-P0.8585,00 0,09 0,00     16/4/2021 
 ALPHA2104-P0.9090,00 0,12 0,01     16/4/2021 
 ALPHA2104-P0.9595,00 0,15 0,01     16/4/2021 
 ALPHA2104-P1.00100,00 0,18 0,01     16/4/2021 
 ALPHA2104-P1.10110,00 0,26 0,01     16/4/2021 
 ALPHA2104-P1.20120,00 0,34 0,01     16/4/2021 
 ALPHA2104-P1.30130,00 0,43 0,02     16/4/2021 
 ALPHA2106-P0.1515,00 0,00 0,00     18/6/2021 
 ALPHA2106-P0.2020,00 0,00 0,00     18/6/2021 
 ALPHA2106-P0.2525,00 0,00 0,00     18/6/2021 
 ALPHA2106-P0.3030,00 0,00 0,00     18/6/2021 
 ALPHA2106-P0.3535,00 0,00 0,00     18/6/2021 
 ALPHA2106-P0.4040,00 0,00 0,00     18/6/2021 
 ALPHA2106-P0.4545,00 0,00 0,00     18/6/2021 
 ALPHA2106-P0.5050,00 0,01 0,00     18/6/2021 
 ALPHA2106-P0.5555,00 0,02 -0,00     18/6/2021 
 ALPHA2106-P0.6060,00 0,03 0,00     18/6/2021 
 ALPHA2106-P0.6565,00 0,04 0,00     18/6/2021 
 ALPHA2106-P0.7070,00 0,05 0,00     18/6/2021 
 ALPHA2106-P0.7575,00 0,07 0,00     18/6/2021 
 ALPHA2106-P0.8080,00 0,09 0,00     18/6/2021 
 ALPHA2106-P0.8585,00 0,12 0,00     18/6/2021 
 ALPHA2106-P0.9090,00 0,15 0,00     18/6/2021 
 ALPHA2106-P0.9595,00 0,18 0,00     18/6/2021 
 ALPHA2106-P1.00100,00 0,21 0,01     18/6/2021 
 ALPHA2106-P1.10110,00 0,29 0,01     18/6/2021 
 ALPHA2106-P1.20120,00 0,37 0,01     18/6/2021 
 ALPHA2106-P1.30130,00 0,45 0,01     18/6/2021 
 ALPHA2106-P1.40140,00 0,54 0,02     18/6/2021 
 ALPHA2106-P1.50150,00 0,64 0,02     18/6/2021 
 ALPHA2109-P0.1515,00 0,00 0,00     17/9/2021 
 ALPHA2109-P0.2020,00 0,00 0,00     17/9/2021 
 ALPHA2109-P0.2525,00 0,00 0,00     17/9/2021 
 ALPHA2109-P0.3030,00 0,00 -0,00     17/9/2021 
 ALPHA2109-P0.3535,00 0,00 -0,00     17/9/2021 
 ALPHA2109-P0.4040,00 0,01 -0,00     17/9/2021 
 ALPHA2109-P0.4545,00 0,01 0,00     17/9/2021 
 ALPHA2109-P0.5050,00 0,02 -0,00     17/9/2021 
 ALPHA2109-P0.5555,00 0,03 -0,00     17/9/2021 
 ALPHA2109-P0.6060,00 0,05 -0,00     17/9/2021 
 ALPHA2109-P0.6565,00 0,06 -0,00     17/9/2021 
 ALPHA2109-P0.7070,00 0,08 0,00     17/9/2021 
 ALPHA2109-P0.7575,00 0,10 0,00     17/9/2021 
 ALPHA2109-P0.8080,00 0,13 0,00     17/9/2021 
 ALPHA2109-P0.8585,00 0,15 0,00     17/9/2021 
 ALPHA2109-P0.9090,00 0,18 0,00     17/9/2021 
 ALPHA2109-P0.9595,00 0,22 0,00     17/9/2021 
 ALPHA2109-P1.00100,00 0,25 0,00     17/9/2021 
 ALPHA2109-P1.10110,00 0,32 0,01     17/9/2021 
 ALPHA2109-P1.20120,00 0,40 0,01     17/9/2021 
 ALPHA2109-P1.30130,00 0,48 0,01     17/9/2021 
 ALPHA2109-P1.40140,00 0,57 0,01     17/9/2021 
 ALPHA2109-P1.50150,00 0,65 0,01     17/9/2021 
 ALPHA2112-P0.6060,00 0,06 -0,00     17/12/2021 
 ALPHA2112-P0.6565,00 0,08 -0,00     17/12/2021 
 ALPHA2112-P0.7070,00 0,10 -0,00     17/12/2021 
 ALPHA2112-P0.7575,00 0,13 -0,00     17/12/2021 
 ALPHA2112-P0.8080,00 0,15 0,00     17/12/2021 
 ALPHA2112-P0.8585,00 0,18 0,00     17/12/2021 
 ALPHA2112-P0.9090,00 0,21 0,00     17/12/2021 
 ALPHA2112-P0.9595,00 0,24 0,00     17/12/2021 
 ALPHA2112-P1.00100,00 0,28 0,00     17/12/2021 
 ALPHA2112-P1.10110,00 0,35 0,00     17/12/2021 
 ALPHA2112-P1.20120,00 0,42 0,00     17/12/2021 
 ALPHA2112-P1.30130,00 0,50 0,01     17/12/2021 
 ALPHA2112-P1.40140,00 0,59 0,01     17/12/2021 
 ALPHA2112-P1.50150,00 0,67 0,01     17/12/2021 
 ETE2102-P0.9595,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 ETE2102-P1.00100,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 ETE2102-P1.10110,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 ETE2102-P1.20120,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 ETE2102-P1.30130,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 ETE2102-P1.40140,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 ETE2102-P1.50150,00 0,00 -0,00     19/2/2021 
 ETE2102-P1.60160,00 0,01 -0,00     19/2/2021 
 ETE2102-P1.70170,00 0,02 -0,00     19/2/2021 
 ETE2102-P1.80180,00 0,03 -0,01     19/2/2021 
 ETE2102-P1.90190,00 0,05 -0,01     19/2/2021 
 ETE2102-P2.00200,00 0,09 -0,01     19/2/2021 
 ETE2102-P2.20220,00 0,18 -0,02     19/2/2021 
 ETE2102-P2.40240,00 0,31 -0,03     19/2/2021 
 ETE2102-P2.60260,00 0,47 -0,03     19/2/2021 
 ETE2102-P2.80280,00 0,65 -0,04     19/2/2021 
 ETE2102-P3.00300,00 0,84 -0,04     19/2/2021 
 ETE2102-P3.20320,00 1,03 -0,04     19/2/2021 
 ETE2103-P0.6060,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-P0.6565,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-P0.7070,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-P0.7575,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-P0.8080,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-P0.8585,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-P0.9090,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-P0.9595,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-P1.00100,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-P1.10110,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-P1.20120,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-P1.30130,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-P1.40140,00 0,01 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-P1.50150,00 0,02 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-P1.60160,00 0,03 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-P1.70170,00 0,05 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-P1.80180,00 0,07 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-P1.90190,00 0,11 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-P2.00200,00 0,14 0,00     19/3/2021 
 ETE2103-P2.20220,00 0,24 -0,02     19/3/2021 
 ETE2103-P2.40240,00 0,37 -0,03     19/3/2021 
 ETE2103-P2.60260,00 0,52 -0,03     19/3/2021 
 ETE2103-P2.80280,00 0,68 -0,04     19/3/2021 
 ETE2103-P3.00300,00 0,86 -0,04     19/3/2021 
 ETE2103-P3.20320,00 1,05 -0,03     19/3/2021 
 ETE2104-P1.40140,00 0,02 -0,00     16/4/2021 
 ETE2104-P1.50150,00 0,04 -0,01     16/4/2021 
 ETE2104-P1.60160,00 0,06 -0,01     16/4/2021 
 ETE2104-P1.70170,00 0,08 -0,01     16/4/2021 
 ETE2104-P1.80180,00 0,11 -0,01     16/4/2021 
 ETE2104-P1.90190,00 0,15 -0,01     16/4/2021 
 ETE2104-P2.00200,00 0,19 -0,02     16/4/2021 
 ETE2104-P2.20220,00 0,29 -0,02     16/4/2021 
 ETE2104-P2.40240,00 0,42 -0,03     16/4/2021 
 ETE2104-P2.60260,00 0,56 -0,03     16/4/2021 
 ETE2104-P2.80280,00 0,72 -0,03     16/4/2021 
 ETE2104-P3.00300,00 0,89 -0,04     16/4/2021 
 ETE2104-P3.20320,00 1,07 -0,04     16/4/2021 
 ETE2106-P0.6565,00 0,00 0,00     18/6/2021 
 ETE2106-P0.7070,00 0,00 0,00     18/6/2021 
 ETE2106-P0.7575,00 0,00 0,00     18/6/2021 
 ETE2106-P0.8080,00 0,00 0,00     18/6/2021 
 ETE2106-P0.8585,00 0,00 0,00     18/6/2021 
 ETE2106-P0.9090,00 0,00 -0,00     18/6/2021 
 ETE2106-P0.9595,00 0,01 -0,00     18/6/2021 
 ETE2106-P1.00100,00 0,01 -0,00     18/6/2021 
 ETE2106-P1.10110,00 0,02 -0,00     18/6/2021 
 ETE2106-P1.20120,00 0,02 0,00     18/6/2021 
 ETE2106-P1.30130,00 0,04 -0,00     18/6/2021 
 ETE2106-P1.40140,00 0,06 -0,01     18/6/2021 
 ETE2106-P1.50150,00 0,08 0,00     18/6/2021 
 ETE2106-P1.60160,00 0,11 -0,01     18/6/2021 
 ETE2106-P1.70170,00 0,14 -0,01     18/6/2021 
 ETE2106-P1.80180,00 0,18 -0,01     18/6/2021 
 ETE2106-P1.90190,00 0,22 -0,02     18/6/2021 
 ETE2106-P2.00200,00 0,27 -0,02     18/6/2021 
 ETE2106-P2.20220,00 0,38 -0,02     18/6/2021 
 ETE2106-P2.40240,00 0,50 -0,02     18/6/2021 
 ETE2106-P2.60260,00 0,64 -0,03     18/6/2021 
 ETE2106-P2.80280,00 0,79 -0,03     18/6/2021 
 ETE2106-P3.00300,00 0,96 -0,03     18/6/2021 
 ETE2106-P3.20320,00 1,12 -0,04     18/6/2021 
 ETE2109-P0.6565,00 0,00 0,00     17/9/2021 
 ETE2109-P0.7070,00 0,00 -0,00     17/9/2021 
 ETE2109-P0.7575,00 0,01 -0,00     17/9/2021 
 ETE2109-P0.8080,00 0,01 -0,00     17/9/2021 
 ETE2109-P0.8585,00 0,01 -0,00     17/9/2021 
 ETE2109-P0.9090,00 0,02 -0,00     17/9/2021 
 ETE2109-P0.9595,00 0,02 -0,00     17/9/2021 
 ETE2109-P1.00100,00 0,03 -0,00     17/9/2021 
 ETE2109-P1.10110,00 0,04 -0,00     17/9/2021 
 ETE2109-P1.20120,00 0,06 -0,01     17/9/2021 
 ETE2109-P1.30130,00 0,08 -0,01     17/9/2021 
 ETE2109-P1.40140,00 0,11 -0,01     17/9/2021 
 ETE2109-P1.50150,00 0,14 -0,01     17/9/2021 
 ETE2109-P1.60160,00 0,17 -0,01     17/9/2021 
 ETE2109-P1.70170,00 0,21 -0,01     17/9/2021 
 ETE2109-P1.80180,00 0,26 -0,01     17/9/2021 
 ETE2109-P1.90190,00 0,30 -0,02     17/9/2021 
 ETE2109-P2.00200,00 0,36 -0,02     17/9/2021 
 ETE2109-P2.20220,00 0,47 -0,02     17/9/2021 
 ETE2109-P2.40240,00 0,60 -0,02     17/9/2021 
 ETE2109-P2.60260,00 0,73 -0,03     17/9/2021 
 ETE2109-P2.80280,00 0,88 -0,03     17/9/2021 
 ETE2109-P3.00300,00 1,04 -0,03     17/9/2021 
 ETE2109-P3.20320,00 1,20 -0,03     17/9/2021 
 ETE2112-P1.40140,00 0,15 -0,01     17/12/2021 
 ETE2112-P1.50150,00 0,19 -0,01     17/12/2021 
 ETE2112-P1.60160,00 0,23 -0,01     17/12/2021 
 ETE2112-P1.70170,00 0,27 -0,01     17/12/2021 
 ETE2112-P1.80180,00 0,32 -0,02     17/12/2021 
 ETE2112-P1.90190,00 0,37 -0,02     17/12/2021 
 ETE2112-P2.00200,00 0,43 -0,02     17/12/2021 
 ETE2112-P2.20220,00 0,54 -0,02     17/12/2021 
 ETE2112-P2.40240,00 0,67 -0,02     17/12/2021 
 ETE2112-P2.60260,00 0,81 -0,03     17/12/2021 
 ETE2112-P2.80280,00 0,96 -0,03     17/12/2021 
 ETE2112-P3.00300,00 1,11 -0,03     17/12/2021 
 ETE2112-P3.20320,00 1,27 -0,03     17/12/2021 
 FTSE2102-P1525152.500,00 0,02 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-P1550155.000,00 0,06 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-P1575157.500,00 0,12 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-P1600160.000,00 0,26 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-P1625162.500,00 0,50 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-P1650165.000,00 0,94 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-P1675167.500,00 1,70 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-P1700170.000,00 2,80 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-P1725172.500,00 4,60 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-P1750175.000,00 7,10 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-P1775177.500,00 10,75 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-P1800180.000,00 15,50 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-P1825182.500,00 22,00 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-P1850185.000,00 30,00 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-P1875187.500,00 39,75 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-P1900190.000,00 89,50 38,00     19/2/2021 
 FTSE2102-P1925192.500,00 65,00 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-P1950195.000,00 80,50 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-P1975197.500,00 97,50 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-P2000200.000,00 116,00 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-P2050205.000,00 157,00 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-P2100210.000,00 202,00 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-P2150215.000,00 249,00 0,00     19/2/2021 
 FTSE2102-P2200220.000,00 298,00 0,00     19/2/2021 
 FTSE2103-P1100110.000,00 0,01 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1125112.500,00 0,01 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1150115.000,00 0,01 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1175117.500,00 0,01 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1200120.000,00 0,01 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1225122.500,00 0,01 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1250125.000,00 0,02 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1275127.500,00 0,03 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1300130.000,00 0,01 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1325132.500,00 0,01 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1350135.000,00 0,01 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1375137.500,00 0,01 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1400140.000,00 0,03 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1425142.500,00 0,05 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1450145.000,00 0,10 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1475147.500,00 0,19 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1500150.000,00 0,33 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1525152.500,00 0,56 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1550155.000,00 0,92 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1575157.500,00 1,50 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1600160.000,00 2,30 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1625162.500,00 3,40 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1650165.000,00 5,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1675167.500,00 7,20 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1700170.000,00 10,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1725172.500,00 13,50 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1750175.000,00 18,25 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1775177.500,00 23,75 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1800180.000,00 30,50 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1825182.500,00 66,00 27,25     19/3/2021 
 FTSE2103-P1850185.000,00 48,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1875187.500,00 59,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1900190.000,00 107,00 36,00     20 19/3/2021 
 FTSE2103-P1925192.500,00 111,00 26,50     20 19/3/2021 
 FTSE2103-P1950195.000,00 99,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P1975197.500,00 115,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P2000200.000,00 133,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P2050205.000,00 170,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P2100210.000,00 212,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P2150215.000,00 256,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2103-P2200220.000,00 302,00 0,00     19/3/2021 
 FTSE2104-P1750175.000,00 28,75 0,00     16/4/2021 
 FTSE2104-P1775177.500,00 35,50 0,00     16/4/2021 
 FTSE2104-P1800180.000,00 43,25 0,00     16/4/2021 
 FTSE2104-P1825182.500,00 52,00 0,00     16/4/2021 
 FTSE2104-P1850185.000,00 62,00 0,00     16/4/2021 
 FTSE2104-P1875187.500,00 73,00 0,00     16/4/2021 
 FTSE2104-P1900190.000,00 85,50 0,00     16/4/2021 
 FTSE2104-P1925192.500,00 98,50 0,00     16/4/2021 
 FTSE2104-P1950195.000,00 113,00 0,00     16/4/2021 
 FTSE2104-P1975197.500,00 129,00 0,00     16/4/2021 
 FTSE2104-P2000200.000,00 145,00 0,00     16/4/2021 
 FTSE2104-P2050205.000,00 181,00 0,00     16/4/2021 
 FTSE2104-P2100210.000,00 220,00 0,00     16/4/2021 
 FTSE2106-P1200120.000,00 0,08 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1225122.500,00 0,13 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1250125.000,00 0,20 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1275127.500,00 0,31 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1300130.000,00 0,46 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1325132.500,00 0,68 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1350135.000,00 0,99 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1375137.500,00 1,40 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1400140.000,00 2,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1425142.500,00 2,70 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1450145.000,00 3,60 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1475147.500,00 4,80 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1500150.000,00 6,30 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1525152.500,00 8,10 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1550155.000,00 10,25 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1575157.500,00 13,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1600160.000,00 16,25 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1625162.500,00 20,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1650165.000,00 24,25 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1675167.500,00 29,25 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1700170.000,00 35,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1725172.500,00 41,50 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1750175.000,00 48,75 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1775177.500,00 57,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1800180.000,00 65,50 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1825182.500,00 75,50 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1850185.000,00 86,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1875187.500,00 97,50 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1900190.000,00 110,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1925192.500,00 123,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1950195.000,00 137,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P1975197.500,00 152,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P2000200.000,00 167,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P2050205.000,00 201,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P2100210.000,00 237,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P2150215.000,00 276,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2106-P2200220.000,00 316,00 0,00     18/6/2021 
 FTSE2109-P1200120.000,00 0,76 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P1225122.500,00 1,10 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P1250125.000,00 1,40 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P1275127.500,00 1,90 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P1300130.000,00 2,60 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P1325132.500,00 3,30 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P1350135.000,00 4,30 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P1375137.500,00 5,50 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P1400140.000,00 6,90 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P1425142.500,00 8,70 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P1450145.000,00 10,75 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P1475147.500,00 13,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P1500150.000,00 15,75 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P1525152.500,00 19,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P1550155.000,00 22,75 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P1575157.500,00 26,75 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P1600160.000,00 31,50 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P1625162.500,00 36,75 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P1650165.000,00 42,50 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P1675167.500,00 49,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P1700170.000,00 56,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P1725172.500,00 63,50 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P1750175.000,00 72,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P1775177.500,00 81,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P1800180.000,00 90,50 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P1825182.500,00 101,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P1850185.000,00 112,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P1875187.500,00 124,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P1900190.000,00 136,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P1925192.500,00 149,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P1950195.000,00 163,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P1975197.500,00 177,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P2000200.000,00 192,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P2050205.000,00 224,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P2100210.000,00 258,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P2150215.000,00 294,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2109-P2200220.000,00 332,00 0,00     17/9/2021 
 FTSE2112-P1725172.500,00 82,00 0,00     17/12/2021 
 FTSE2112-P1750175.000,00 91,00 0,00     17/12/2021 
 FTSE2112-P1775177.500,00 100,00 0,00     17/12/2021 
 FTSE2112-P1800180.000,00 111,00 0,00     17/12/2021 
 FTSE2112-P1825182.500,00 121,00 0,00     17/12/2021 
 FTSE2112-P1850185.000,00 133,00 0,00     17/12/2021 
 FTSE2112-P1875187.500,00 144,00 0,00     17/12/2021 
 FTSE2112-P1900190.000,00 157,00 0,00     17/12/2021 
 FTSE2112-P1925192.500,00 170,00 0,00     17/12/2021 
 FTSE2112-P1950195.000,00 183,00 0,00     17/12/2021 
 FTSE2112-P1975197.500,00 197,00 0,00     17/12/2021 
 FTSE2112-P2000200.000,00 212,00 0,00     17/12/2021 
 FTSE2112-P2050205.000,00 243,00 0,00     17/12/2021 
 FTSE2112-P2100210.000,00 275,00 0,00     17/12/2021 
 FTSE2112-P2150215.000,00 310,00 0,00     17/12/2021 
 FTSE2112-P2200220.000,00 346,00 0,00     17/12/2021 
 HTO2102-P10.001.000,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 HTO2102-P11.001.100,00 0,01 -0,00     19/2/2021 
 HTO2102-P12.001.200,00 0,09 0,00     19/2/2021 
 HTO2102-P13.001.300,00 0,45 0,00     19/2/2021 
 HTO2102-P14.001.400,00 1,18 0,07     19/2/2021 
 HTO2102-P15.001.500,00 2,12 0,11     19/2/2021 
 HTO2102-P16.001.600,00 3,12 0,12     19/2/2021 
 HTO2102-P17.001.700,00 4,12 0,12     19/2/2021 
 HTO2102-P18.001.800,00 5,12 0,12     19/2/2021 
 HTO2102-P19.001.900,00 6,12 0,12     19/2/2021 
 HTO2102-P9.20920,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 HTO2102-P9.60960,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 HTO2103-P10.001.000,00 0,01 0,00     19/3/2021 
 HTO2103-P11.001.100,00 0,06 0,00     19/3/2021 
 HTO2103-P12.001.200,00 0,25 0,00     19/3/2021 
 HTO2103-P13.001.300,00 0,67 0,00     19/3/2021 
 HTO2103-P14.001.400,00 1,33 0,00     19/3/2021 
 HTO2103-P15.001.500,00 2,18 0,00     19/3/2021 
 HTO2103-P16.001.600,00 3,13 0,00     19/3/2021 
 HTO2103-P17.001.700,00 4,12 0,00     19/3/2021 
 HTO2103-P18.001.800,00 5,12 0,00     19/3/2021 
 HTO2103-P19.001.900,00 6,12 0,12     19/3/2021 
 HTO2103-P8.00800,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 HTO2103-P8.40840,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 HTO2103-P8.80880,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 HTO2103-P9.20920,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 HTO2103-P9.60960,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 HTO2104-P10.001.000,00 0,03 0,00     16/4/2021 
 HTO2104-P11.001.100,00 0,12 0,01     16/4/2021 
 HTO2104-P12.001.200,00 0,36 0,02     16/4/2021 
 HTO2104-P13.001.300,00 0,80 0,05     16/4/2021 
 HTO2104-P14.001.400,00 1,43 0,06     16/4/2021 
 HTO2104-P15.001.500,00 2,24 0,09     16/4/2021 
 HTO2104-P16.001.600,00 3,15 0,11     16/4/2021 
 HTO2104-P17.001.700,00 4,12 0,12     16/4/2021 
 HTO2104-P18.001.800,00 5,12 0,12     16/4/2021 
 HTO2104-P9.20920,00 0,01 0,00     16/4/2021 
 HTO2104-P9.60960,00 0,01 0,00     16/4/2021 
 HTO2106-P10.001.000,00 0,09 0,00     18/6/2021 
 HTO2106-P11.001.100,00 0,26 0,00     18/6/2021 
 HTO2106-P12.001.200,00 0,56 0,00     18/6/2021 
 HTO2106-P13.001.300,00 1,02 0,00     18/6/2021 
 HTO2106-P14.001.400,00 1,64 0,00     18/6/2021 
 HTO2106-P15.001.500,00 2,39 0,00     18/6/2021 
 HTO2106-P16.001.600,00 3,24 0,00     18/6/2021 
 HTO2106-P17.001.700,00 4,16 0,00     18/6/2021 
 HTO2106-P18.001.800,00 5,12 0,11     18/6/2021 
 HTO2106-P19.001.900,00 6,12 0,12     18/6/2021 
 HTO2106-P8.40840,00 0,01 0,00     18/6/2021 
 HTO2106-P8.80880,00 0,02 0,00     18/6/2021 
 HTO2106-P9.20920,00 0,03 0,00     18/6/2021 
 HTO2106-P9.60960,00 0,06 0,00     18/6/2021 
 HTO2109-P10.001.000,00 0,21 0,01     17/9/2021 
 HTO2109-P11.001.100,00 0,43 0,01     17/9/2021 
 HTO2109-P12.001.200,00 0,77 0,02     17/9/2021 
 HTO2109-P13.001.300,00 1,26 0,04     17/9/2021 
 HTO2109-P14.001.400,00 1,87 0,06     17/9/2021 
 HTO2109-P15.001.500,00 2,58 0,07     17/9/2021 
 HTO2109-P16.001.600,00 3,38 0,08     17/9/2021 
 HTO2109-P17.001.700,00 4,24 0,08     17/9/2021 
 HTO2109-P18.001.800,00 5,17 0,10     17/9/2021 
 HTO2109-P19.001.900,00 6,13 0,11     17/9/2021 
 HTO2109-P8.40840,00 0,04 0,00     17/9/2021 
 HTO2109-P8.80880,00 0,06 0,00     17/9/2021 
 HTO2109-P9.20920,00 0,10 0,00     17/9/2021 
 HTO2109-P9.60960,00 0,14 0,00     17/9/2021 
 HTO2112-P10.001.000,00 0,31 0,00     17/12/2021 
 HTO2112-P11.001.100,00 0,58 0,02     17/12/2021 
 HTO2112-P12.001.200,00 0,96 0,02     17/12/2021 
 HTO2112-P13.001.300,00 1,45 0,04     17/12/2021 
 HTO2112-P14.001.400,00 2,04 0,04     17/12/2021 
 HTO2112-P15.001.500,00 2,74 0,05     17/12/2021 
 HTO2112-P16.001.600,00 3,52 0,07     17/12/2021 
 HTO2112-P17.001.700,00 4,35 0,08     17/12/2021 
 HTO2112-P18.001.800,00 5,24 0,10     17/12/2021 
 HTO2112-P9.20920,00 0,17 0,00     17/12/2021 
 HTO2112-P9.60960,00 0,24 0,00     17/12/2021 
 OPAP2102-P10.001.000,00 0,09 0,00     19/2/2021 
 OPAP2102-P11.001.100,00 0,45 0,05     19/2/2021 
 OPAP2102-P12.001.200,00 1,15 0,10     19/2/2021 
 OPAP2102-P13.001.300,00 2,07 0,13     19/2/2021 
 OPAP2102-P14.001.400,00 3,06 0,14     19/2/2021 
 OPAP2102-P15.001.500,00 4,06 0,14     19/2/2021 
 OPAP2102-P16.001.600,00 5,06 0,14     19/2/2021 
 OPAP2102-P6.40640,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 OPAP2102-P6.80680,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 OPAP2102-P7.20720,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 OPAP2102-P7.60760,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 OPAP2102-P8.00800,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 OPAP2102-P8.40840,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 OPAP2102-P8.80880,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 OPAP2102-P9.20920,00 0,01 0,00     19/2/2021 
 OPAP2102-P9.60960,00 0,04 0,00     19/2/2021 
 OPAP2103-P10.001.000,00 0,25 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-P11.001.100,00 0,66 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-P12.001.200,00 1,31 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-P13.001.300,00 2,14 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-P14.001.400,00 3,08 0,13     19/3/2021 
 OPAP2103-P15.001.500,00 4,06 0,14     19/3/2021 
 OPAP2103-P16.001.600,00 5,06 0,14     19/3/2021 
 OPAP2103-P4.00400,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-P4.40440,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-P4.80480,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-P5.20520,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-P5.60560,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-P6.00600,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-P6.40640,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-P6.80680,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-P7.20720,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-P7.60760,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-P8.00800,00 0,01 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-P8.40840,00 0,02 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-P8.80880,00 0,04 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-P9.20920,00 0,08 0,00     19/3/2021 
 OPAP2103-P9.60960,00 0,15 0,00     19/3/2021 
 OPAP2104-P10.001.000,00 0,36 0,03     16/4/2021 
 OPAP2104-P11.001.100,00 0,79 0,05     16/4/2021 
 OPAP2104-P12.001.200,00 1,43 0,08     16/4/2021 
 OPAP2104-P13.001.300,00 2,22 0,11     16/4/2021 
 OPAP2104-P14.001.400,00 3,11 0,12     16/4/2021 
 OPAP2104-P15.001.500,00 4,07 0,13     16/4/2021 
 OPAP2104-P16.001.600,00 5,06 0,14     16/4/2021 
 OPAP2104-P8.40840,00 0,05 0,00     16/4/2021 
 OPAP2104-P8.80880,00 0,09 0,01     16/4/2021 
 OPAP2104-P9.20920,00 0,16 0,01     16/4/2021 
 OPAP2104-P9.60960,00 0,25 0,02     16/4/2021 
 OPAP2106-P10.001.000,00 0,57 0,03     18/6/2021 
 OPAP2106-P11.001.100,00 1,03 0,00     18/6/2021 
 OPAP2106-P12.001.200,00 1,65 0,08     18/6/2021 
 OPAP2106-P13.001.300,00 2,39 0,09     18/6/2021 
 OPAP2106-P14.001.400,00 3,22 0,10     18/6/2021 
 OPAP2106-P15.001.500,00 4,13 0,12     18/6/2021 
 OPAP2106-P16.001.600,00 5,08 0,13     18/6/2021 
 OPAP2106-P4.80480,00 0,00 0,00     18/6/2021 
 OPAP2106-P5.20520,00 0,00 0,00     18/6/2021 
 OPAP2106-P5.60560,00 0,00 0,00     18/6/2021 
 OPAP2106-P6.00600,00 0,00 0,00     18/6/2021 
 OPAP2106-P6.40640,00 0,01 0,00     18/6/2021 
 OPAP2106-P6.80680,00 0,02 0,00     18/6/2021 
 OPAP2106-P7.20720,00 0,03 0,00     18/6/2021 
 OPAP2106-P7.60760,00 0,06 0,00     18/6/2021 
 OPAP2106-P8.00800,00 0,09 0,01     18/6/2021 
 OPAP2106-P8.40840,00 0,14 0,01     18/6/2021 
 OPAP2106-P8.80880,00 0,21 0,01     18/6/2021 
 OPAP2106-P9.20920,00 0,31 0,00     18/6/2021 
 OPAP2106-P9.60960,00 0,42 0,00     18/6/2021 
 OPAP2109-P10.001.000,00 0,79 0,03     17/9/2021 
 OPAP2109-P11.001.100,00 1,28 0,05     17/9/2021 
 OPAP2109-P12.001.200,00 1,89 0,07     17/9/2021 
 OPAP2109-P13.001.300,00 2,59 0,07     17/9/2021 
 OPAP2109-P14.001.400,00 3,39 0,09     17/9/2021 
 OPAP2109-P15.001.500,00 4,25 0,10     17/9/2021 
 OPAP2109-P16.001.600,00 5,16 0,12     17/9/2021 
 OPAP2109-P4.80480,00 0,00 0,00     17/9/2021 
 OPAP2109-P5.20520,00 0,00 0,00     17/9/2021 
 OPAP2109-P5.60560,00 0,01 0,00     17/9/2021 
 OPAP2109-P6.00600,00 0,02 0,00     17/9/2021 
 OPAP2109-P6.40640,00 0,03 0,00     17/9/2021 
 OPAP2109-P6.80680,00 0,06 0,00     17/9/2021 
 OPAP2109-P7.20720,00 0,09 0,01     17/9/2021 
 OPAP2109-P7.60760,00 0,14 0,01     17/9/2021 
 OPAP2109-P8.00800,00 0,20 0,01     17/9/2021 
 OPAP2109-P8.40840,00 0,28 0,01     17/9/2021 
 OPAP2109-P8.80880,00 0,38 0,02     17/9/2021 
 OPAP2109-P9.20920,00 0,49 0,02     17/9/2021 
 OPAP2109-P9.60960,00 0,64 0,02     17/9/2021 
 OPAP2112-P10.001.000,00 0,98 0,03     17/12/2021 
 OPAP2112-P11.001.100,00 1,48 0,04     17/12/2021 
 OPAP2112-P12.001.200,00 2,08 0,05     17/12/2021 
 OPAP2112-P13.001.300,00 2,78 0,06     17/12/2021 
 OPAP2112-P14.001.400,00 3,55 0,08     17/12/2021 
 OPAP2112-P15.001.500,00 4,37 0,10     17/12/2021 
 OPAP2112-P16.001.600,00 5,25 0,10     17/12/2021 
 OPAP2112-P8.00800,00 0,31 0,01     17/12/2021 
 OPAP2112-P8.40840,00 0,41 0,01     17/12/2021 
 OPAP2112-P8.80880,00 0,53 0,01     17/12/2021 
 OPAP2112-P9.20920,00 0,66 0,02     17/12/2021 
 OPAP2112-P9.60960,00 0,82 0,02     17/12/2021 
 PPC2102-P4.00400,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 PPC2102-P4.40440,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 PPC2102-P4.80480,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 PPC2102-P5.20520,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 PPC2102-P5.60560,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 PPC2102-P6.00600,00 0,01 0,00     19/2/2021 
 PPC2102-P6.40640,00 0,04 0,00     19/2/2021 
 PPC2102-P6.80680,00 0,13 0,00     19/2/2021 
 PPC2102-P7.20720,00 0,29 0,01     19/2/2021 
 PPC2102-P7.60760,00 0,54 0,01     19/2/2021 
 PPC2102-P8.00800,00 1,04 0,18     19/2/2021 
 PPC2102-P8.40840,00 1,22 0,03     19/2/2021 
 PPC2102-P8.80880,00 1,60 0,03     19/2/2021 
 PPC2102-P9.20920,00 2,00 0,03     19/2/2021 
 PPC2102-P9.60960,00 2,40 0,03     19/2/2021 
 PPC2103-P1.40140,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-P1.50150,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-P1.60160,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-P1.70170,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-P1.80180,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-P1.90190,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-P2.00200,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-P2.20220,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-P2.40240,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-P2.60260,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-P2.80280,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-P3.00300,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-P3.20320,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-P3.40340,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-P3.60360,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-P3.80380,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-P4.00400,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-P4.40440,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-P4.80480,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-P5.20520,00 0,01 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-P5.60560,00 0,02 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-P6.00600,00 0,05 0,00     19/3/2021 
 PPC2103-P6.40640,00 0,12 0,01     19/3/2021 
 PPC2103-P6.80680,00 0,28 0,03     19/3/2021 
 PPC2103-P7.20720,00 0,42 0,01     19/3/2021 
 PPC2103-P7.60760,00 0,66 0,02     19/3/2021 
 PPC2103-P8.00800,00 0,95 0,02     19/3/2021 
 PPC2103-P8.40840,00 1,28 0,03     19/3/2021 
 PPC2103-P8.80880,00 1,63 0,02     19/3/2021 
 PPC2103-P9.20920,00 2,01 0,03     19/3/2021 
 PPC2103-P9.60960,00 2,40 0,03     19/3/2021 
 PPC2104-P5.20520,00 0,02 0,00     16/4/2021 
 PPC2104-P5.60560,00 0,04 0,00     16/4/2021 
 PPC2104-P6.00600,00 0,10 0,00     16/4/2021 
 PPC2104-P6.40640,00 0,19 0,00     16/4/2021 
 PPC2104-P6.80680,00 0,32 0,01     16/4/2021 
 PPC2104-P7.20720,00 0,51 0,01     16/4/2021 
 PPC2104-P7.60760,00 0,74 0,02     16/4/2021 
 PPC2104-P8.00800,00 1,02 0,02     16/4/2021 
 PPC2104-P8.40840,00 1,33 0,02     16/4/2021 
 PPC2104-P8.80880,00 1,68 0,03     16/4/2021 
 PPC2104-P9.20920,00 2,04 0,03     16/4/2021 
 PPC2106-P2.40240,00 0,00 0,00     18/6/2021 
 PPC2106-P2.60260,00 0,00 0,00     18/6/2021 
 PPC2106-P2.80280,00 0,00 0,00     18/6/2021 
 PPC2106-P3.00300,00 0,00 0,00     18/6/2021 
 PPC2106-P3.20320,00 0,00 0,00     18/6/2021 
 PPC2106-P3.40340,00 0,00 0,00     18/6/2021 
 PPC2106-P3.60360,00 0,00 0,00     18/6/2021 
 PPC2106-P3.80380,00 0,00 0,00     18/6/2021 
 PPC2106-P4.00400,00 0,00 0,00     18/6/2021 
 PPC2106-P4.40440,00 0,01 0,00     18/6/2021 
 PPC2106-P4.80480,00 0,02 0,00     18/6/2021 
 PPC2106-P5.20520,00 0,06 0,00     18/6/2021 
 PPC2106-P5.60560,00 0,11 0,00     18/6/2021 
 PPC2106-P6.00600,00 0,20 0,01     18/6/2021 
 PPC2106-P6.40640,00 0,32 0,01     18/6/2021 
 PPC2106-P6.80680,00 0,47 0,01     18/6/2021 
 PPC2106-P7.20720,00 0,66 0,01     18/6/2021 
 PPC2106-P7.60760,00 0,90 0,01     18/6/2021 
 PPC2106-P8.00800,00 1,17 0,02     18/6/2021 
 PPC2106-P8.40840,00 1,46 0,02     18/6/2021 
 PPC2106-P8.80880,00 1,77 0,02     18/6/2021 
 PPC2106-P9.20920,00 2,12 0,03     18/6/2021 
 PPC2106-P9.60960,00 2,47 0,02     18/6/2021 
 PPC2109-P3.40340,00 0,00 0,00     17/9/2021 
 PPC2109-P3.60360,00 0,01 0,00     17/9/2021 
 PPC2109-P3.80380,00 0,01 0,00     17/9/2021 
 PPC2109-P4.00400,00 0,02 0,00     17/9/2021 
 PPC2109-P4.40440,00 0,04 0,00     17/9/2021 
 PPC2109-P4.80480,00 0,07 0,00     17/9/2021 
 PPC2109-P5.20520,00 0,13 0,00     17/9/2021 
 PPC2109-P5.60560,00 0,21 0,01     17/9/2021 
 PPC2109-P6.00600,00 0,32 0,01     17/9/2021 
 PPC2109-P6.40640,00 0,46 0,01     17/9/2021 
 PPC2109-P6.80680,00 0,64 0,01     17/9/2021 
 PPC2109-P7.20720,00 0,83 0,01     17/9/2021 
 PPC2109-P7.60760,00 1,07 0,01     17/9/2021 
 PPC2109-P8.00800,00 1,33 0,02     17/9/2021 
 PPC2109-P8.40840,00 1,61 0,02     17/9/2021 
 PPC2109-P8.80880,00 1,91 0,02     17/9/2021 
 PPC2109-P9.20920,00 2,23 0,02     17/9/2021 
 PPC2109-P9.60960,00 2,57 0,03     17/9/2021 
 PPC2112-P5.20520,00 0,20 0,00     17/12/2021 
 PPC2112-P5.60560,00 0,30 0,01     17/12/2021 
 PPC2112-P6.00600,00 0,43 0,01     17/12/2021 
 PPC2112-P6.40640,00 0,58 0,01     17/12/2021 
 PPC2112-P6.80680,00 0,77 0,01     17/12/2021 
 PPC2112-P7.20720,00 0,97 0,01     17/12/2021 
 PPC2112-P7.60760,00 1,21 0,02     17/12/2021 
 PPC2112-P8.00800,00 1,45 0,01     17/12/2021 
 PPC2112-P8.40840,00 1,74 0,02     17/12/2021 
 PPC2112-P8.80880,00 2,02 0,02     17/12/2021 
 PPC2112-P9.20920,00 2,34 0,02     17/12/2021 
 PPC2112-P9.60960,00 2,66 0,02     17/12/2021 
 TPEIR2102-P0.7575,00 0,00 0,00     19/2/2021 
 TPEIR2102-P0.8080,00 0,01 0,00     19/2/2021 
 TPEIR2102-P0.8585,00 0,01 0,00     19/2/2021 
 TPEIR2102-P0.9090,00 0,02 0,00     19/2/2021 
 TPEIR2102-P0.9595,00 0,03 0,00     19/2/2021 
 TPEIR2102-P1.00100,00 0,05 0,01     19/2/2021 
 TPEIR2102-P1.10110,00 0,11 0,01     19/2/2021 
 TPEIR2102-P1.20120,00 0,18 0,02     19/2/2021 
 TPEIR2102-P1.30130,00 0,26 0,02     19/2/2021 
 TPEIR2102-P1.40140,00 0,36 0,03     19/2/2021 
 TPEIR2102-P1.50150,00 0,45 0,03     19/2/2021 
 TPEIR2102-P1.60160,00 0,55 0,03     19/2/2021 
 TPEIR2102-P1.70170,00 0,65 0,03     19/2/2021 
 TPEIR2102-P1.80180,00 0,75 0,03     19/2/2021 
 TPEIR2103-P0.3535,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-P0.4040,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-P0.4545,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-P0.5050,00 0,00 -0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-P0.5555,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-P0.6060,00 0,00 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-P0.6565,00 0,01 0,01     19/3/2021 
 TPEIR2103-P0.7070,00 0,01 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-P0.7575,00 0,02 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-P0.8080,00 0,03 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-P0.8585,00 0,05 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-P0.9090,00 0,06 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-P0.9595,00 0,08 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-P1.00100,00 0,11 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-P1.10110,00 0,16 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-P1.20120,00 0,23 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-P1.30130,00 0,31 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-P1.40140,00 0,39 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-P1.50150,00 0,48 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-P1.60160,00 0,57 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-P1.70170,00 0,66 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-P1.80180,00 0,76 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-P1.90190,00 0,85 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-P2.00200,00 0,95 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2103-P2.20220,00 1,15 0,03     19/3/2021 
 TPEIR2103-P2.40240,00 1,35 0,00     19/3/2021 
 TPEIR2104-P0.7575,00 0,04 0,00     16/4/2021 
 TPEIR2104-P0.8080,00 0,05 0,02     16/4/2021 
 TPEIR2104-P0.8585,00 0,07 0,02     16/4/2021 
 TPEIR2104-P0.9090,00 0,09 0,03     16/4/2021 
 TPEIR2104-P0.9595,00 0,11 0,03     16/4/2021 
 TPEIR2104-P1.00100,00 0,14 0,03     16/4/2021 
 TPEIR2104-P1.10110,00 0,19 0,04     16/4/2021 
 TPEIR2104-P1.20120,00 0,26 0,04     16/4/2021 
 TPEIR2104-P1.30130,00 0,33 0,04     16/4/2021 
 TPEIR2104-P1.40140,00 0,41 0,04     16/4/2021 
 TPEIR2104-P1.50150,00 0,50 0,04     16/4/2021 
 TPEIR2104-P1.60160,00 0,58 0,04     16/4/2021 
 TPEIR2106-P0.3535,00 0,00 0,00     18/6/2021 
 TPEIR2106-P0.4040,00 0,00 0,00     18/6/2021 
 TPEIR2106-P0.4545,00 0,01 0,00     18/6/2021 
 TPEIR2106-P0.5050,00 0,01 0,01     18/6/2021 
 TPEIR2106-P0.5555,00 0,02 0,01     18/6/2021 
 TPEIR2106-P0.6060,00 0,03 0,01     18/6/2021 
 TPEIR2106-P0.6565,00 0,04 0,02     18/6/2021 
 TPEIR2106-P0.7070,00 0,05 0,02     18/6/2021 
 TPEIR2106-P0.7575,00 0,07 0,02     18/6/2021 
 TPEIR2106-P0.8080,00 0,09 0,03     18/6/2021 
 TPEIR2106-P0.8585,00 0,11 0,03     18/6/2021 
 TPEIR2106-P0.9090,00 0,13 0,03     18/6/2021 
 TPEIR2106-P0.9595,00 0,16 0,04     18/6/2021 
 TPEIR2106-P1.00100,00 0,18 0,04     18/6/2021 
 TPEIR2106-P1.10110,00 0,24 0,04     18/6/2021 
 TPEIR2106-P1.20120,00 0,31 0,04     18/6/2021 
 TPEIR2106-P1.30130,00 0,38 0,04     18/6/2021 
 TPEIR2106-P1.40140,00 0,46 0,05     18/6/2021 
 TPEIR2106-P1.50150,00 0,54 0,05     18/6/2021 
 TPEIR2106-P1.60160,00 0,62 0,05     18/6/2021 
 TPEIR2106-P1.70170,00 0,71 0,05     18/6/2021 
 TPEIR2106-P1.80180,00 0,80 0,05     18/6/2021 
 TPEIR2106-P1.90190,00 0,89 0,04     18/6/2021 
 TPEIR2106-P2.00200,00 0,98 0,04     18/6/2021 
 TPEIR2106-P2.20220,00 1,17 0,00     18/6/2021 
 TPEIR2106-P2.40240,00 1,36 0,04     18/6/2021 
 TPEIR2109-P0.3535,00 0,01 0,00     17/9/2021 
 TPEIR2109-P0.4040,00 0,01 0,01     17/9/2021 
 TPEIR2109-P0.4545,00 0,02 0,01     17/9/2021 
 TPEIR2109-P0.5050,00 0,03 0,01     17/9/2021 
 TPEIR2109-P0.5555,00 0,04 0,02     17/9/2021 
 TPEIR2109-P0.6060,00 0,05 0,02     17/9/2021 
 TPEIR2109-P0.6565,00 0,07 0,02     17/9/2021 
 TPEIR2109-P0.7070,00 0,09 0,03     17/9/2021 
 TPEIR2109-P0.7575,00 0,11 0,03     17/9/2021 
 TPEIR2109-P0.8080,00 0,13 0,03     17/9/2021 
 TPEIR2109-P0.8585,00 0,15 0,04     17/9/2021 
 TPEIR2109-P0.9090,00 0,18 0,04     17/9/2021 
 TPEIR2109-P0.9595,00 0,21 0,04     17/9/2021 
 TPEIR2109-P1.00100,00 0,24 0,04     17/9/2021 
 TPEIR2109-P1.10110,00 0,30 0,05     17/9/2021 
 TPEIR2109-P1.20120,00 0,37 0,05     17/9/2021 
 TPEIR2109-P1.30130,00 0,44 0,05     17/9/2021 
 TPEIR2109-P1.40140,00 0,51 0,05     17/9/2021 
 TPEIR2109-P1.50150,00 0,59 0,05     17/9/2021 
 TPEIR2109-P1.60160,00 0,67 0,05     17/9/2021 
 TPEIR2109-P1.70170,00 0,76 0,05     17/9/2021 
 TPEIR2109-P1.80180,00 0,84 0,05     17/9/2021 
 TPEIR2112-P0.7575,00 0,14 0,00     17/12/2021 
 TPEIR2112-P0.8080,00 0,17 0,04     17/12/2021 
 TPEIR2112-P0.8585,00 0,19 0,04     17/12/2021 
 TPEIR2112-P0.9090,00 0,22 0,04     17/12/2021 
 TPEIR2112-P0.9595,00 0,25 0,05     17/12/2021 
 TPEIR2112-P1.00100,00 0,28 0,05     17/12/2021 
 TPEIR2112-P1.10110,00 0,34 0,05     17/12/2021 
 TPEIR2112-P1.20120,00 0,41 0,05     17/12/2021 
 TPEIR2112-P1.30130,00 0,48 0,06     17/12/2021 
 TPEIR2112-P1.40140,00 0,56 0,06     17/12/2021 
 TPEIR2112-P1.50150,00 0,63 0,06     17/12/2021 
 TPEIR2112-P1.60160,00 0,71 0,06     17/12/2021 
 TPEIR2112-P1.70170,00 0,80 0,06     17/12/2021 
 TPEIR2112-P1.80180,00 0,88 0,06     17/12/2021 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Dow Jones 0 0 0
Nasdaq 0 0 0
DAX 0 0 0
CAC 0 0 0
SMI 0 0 0
Nikkei 0 0 0
Πλατίνα 0 0 0
Χρυσός 0 0 0
Άργυρος 0 0 0
Πετρέλαιο 0 0 0
Χρυσή Λίρα (Π) 0 0 0