Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €

Call / Put Options

Ανανέωση   |   Συμβόλαια Δεικτών   |   Συμβόλαια Μετοχών
Call Options
SymbolStrikeLastChgBidBidSizeAskAskSizeVolExpire
 TPEIR2009-C4.00400,00 0,32 -0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-C3.80380,00 0,37 -0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-C3.60360,00 0,42 -0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-C3.40340,00 0,47 -0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-C3.20320,00 0,54 -0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-C3.00300,00 0,62 -0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-C2.80280,00 0,71 -0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-C2.60260,00 0,80 -0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-C2.40240,00 0,92 -0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-C2.20220,00 1,03 -0,01     18/9/2020 
 TPEIR2009-C2.00200,00 1,17 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-C1.90190,00 1,24 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-C1.80180,00 1,32 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2006-C4.40440,00 0,17 -0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-C4.00400,00 0,23 -0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-C3.80380,00 0,27 -0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-C3.60360,00 0,33 -0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-C3.40340,00 0,38 -0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-C3.20320,00 0,45 -0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-C3.00300,00 0,53 -0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-C2.80280,00 0,62 -0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-C2.60260,00 0,72 -0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-C2.40240,00 0,84 -0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-C2.20220,00 0,97 -0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-C2.00200,00 1,12 0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-C1.90190,00 1,20 0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-C1.80180,00 1,28 0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-C1.70170,00 1,36 0,00     19/6/2020 
 TPEIR2003-C4.40440,00 0,08 -0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C4.00400,00 0,14 -0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C3.80380,00 0,17 -0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C3.60360,00 0,22 -0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C3.40340,00 0,27 -0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C3.20320,00 0,34 -0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C3.00300,00 0,42 -0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C2.80280,00 0,52 -0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C2.60260,00 0,63 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C2.40240,00 0,76 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C2.20220,00 0,90 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C2.00200,00 1,06 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C1.90190,00 1,15 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C1.80180,00 1,24 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C1.70170,00 1,33 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C1.60160,00 1,42 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C1.50150,00 1,52 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C1.40140,00 1,61 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C1.30130,00 1,71 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C1.20120,00 1,81 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C1.10110,00 1,91 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C1.00100,00 2,01 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C0.9595,00 2,06 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C0.9090,00 2,11 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-C0.8585,00 2,16 0,00     20/3/2020 
 TPEIR1912-C4.40440,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C4.00400,00 0,04 -0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C3.80380,00 0,06 -0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C3.60360,00 0,09 -0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C3.40340,00 0,13 -0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C3.20320,00 0,19 -0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C3.00300,00 0,27 -0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C2.80280,00 0,37 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C2.60260,00 0,50 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C2.40240,00 0,66 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C2.20220,00 0,83 -0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C2.00200,00 1,01 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C1.90190,00 1,11 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C1.80180,00 1,21 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C1.70170,00 1,31 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C1.60160,00 1,41 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C1.50150,00 1,51 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C1.40140,00 1,61 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C1.30130,00 1,70 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C1.20120,00 1,80 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C1.10110,00 1,90 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C1.00100,00 2,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.9595,00 2,05 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.9090,00 2,10 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.8585,00 2,15 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.8080,00 2,20 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.7575,00 2,25 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.7070,00 2,30 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.6565,00 2,35 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.6060,00 2,40 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.5555,00 2,45 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.5050,00 2,50 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.4545,00 2,55 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.4040,00 2,60 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.3535,00 2,65 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-C0.3030,00 2,70 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1911-C4.00400,00 0,01 -0,00     15/11/2019 
 TPEIR1911-C3.80380,00 0,01 -0,00     15/11/2019 
 TPEIR1911-C3.60360,00 0,03 -0,00     15/11/2019 
 TPEIR1911-C3.40340,00 0,06 -0,00     15/11/2019 
 TPEIR1911-C3.20320,00 0,11 -0,00     15/11/2019 
 TPEIR1911-C3.00300,00 0,18 0,00     15/11/2019 
 TPEIR1911-C2.80280,00 0,30 -0,00     15/11/2019 
 TPEIR1911-C2.60260,00 0,44 0,00     15/11/2019 
 TPEIR1911-C2.40240,00 0,62 -0,00     15/11/2019 
 TPEIR1911-C2.20220,00 0,81 0,00     15/11/2019 
 TPEIR1911-C2.00200,00 1,00 0,00     15/11/2019 
 TPEIR1911-C1.90190,00 1,10 0,00     15/11/2019 
 TPEIR1911-C1.80180,00 1,20 0,00     15/11/2019 
 TPEIR1911-C1.70170,00 1,30 0,00     15/11/2019 
 TPEIR1910-C4.00400,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 TPEIR1910-C3.80380,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 TPEIR1910-C3.60360,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 TPEIR1910-C3.40340,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 TPEIR1910-C3.20320,00 0,01 -0,01     18/10/2019 
 TPEIR1910-C3.00300,00 0,06 -0,01     18/10/2019 
 TPEIR1910-C2.80280,00 0,21 -0,00     18/10/2019 
 TPEIR1910-C2.60260,00 0,40 0,00     18/10/2019 
 TPEIR1910-C2.40240,00 0,60 -0,00     18/10/2019 
 TPEIR1910-C2.20220,00 0,80 0,00     18/10/2019 
 TPEIR1910-C2.00200,00 1,00 0,00     18/10/2019 
 TPEIR1910-C1.90190,00 1,10 0,00     18/10/2019 
 TPEIR1910-C1.80180,00 1,20 0,00     18/10/2019 
 TPEIR1910-C1.70170,00 1,30 0,00     18/10/2019 
 PPC2009-C4.40440,00 0,25 -0,04     18/9/2020 
 PPC2009-C4.00400,00 0,33 -0,04     18/9/2020 
 PPC2009-C3.80380,00 0,38 -0,04     18/9/2020 
 PPC2009-C3.60360,00 0,43 -0,04     18/9/2020 
 PPC2009-C3.40340,00 0,49 -0,03     18/9/2020 
 PPC2009-C3.20320,00 0,56 -0,03     18/9/2020 
 PPC2009-C3.00300,00 0,64 -0,02     18/9/2020 
 PPC2009-C2.80280,00 0,74 -0,02     18/9/2020 
 PPC2009-C2.60260,00 0,84 -0,01     18/9/2020 
 PPC2009-C2.40240,00 0,95 -0,01     18/9/2020 
 PPC2009-C2.20220,00 1,08 0,00     18/9/2020 
 PPC2009-C2.00200,00 1,22 0,01     18/9/2020 
 PPC2009-C1.90190,00 1,30 0,02     18/9/2020 
 PPC2006-C4.40440,00 0,17 -0,03     19/6/2020 
 PPC2006-C4.00400,00 0,24 -0,03     19/6/2020 
 PPC2006-C3.80380,00 0,29 -0,03     19/6/2020 
 PPC2006-C3.60360,00 0,34 -0,03     19/6/2020 
 PPC2006-C3.40340,00 0,40 -0,03     19/6/2020 
 PPC2006-C3.20320,00 0,47 -0,02     19/6/2020 
 PPC2006-C3.00300,00 0,56 -0,02     19/6/2020 
 PPC2006-C2.80280,00 0,65 -0,01     19/6/2020 
 PPC2006-C2.60260,00 0,76 -0,00     19/6/2020 
 PPC2006-C2.40240,00 0,88 0,00     19/6/2020 
 PPC2006-C2.20220,00 1,02 0,01     19/6/2020 
 PPC2006-C2.00200,00 1,17 0,02     19/6/2020 
 PPC2006-C1.90190,00 1,25 0,02     19/6/2020 
 PPC2006-C1.80180,00 1,34 0,03     19/6/2020 
 PPC2006-C1.70170,00 1,42 0,03     19/6/2020 
 PPC2006-C1.60160,00 1,51 0,03     19/6/2020 
 PPC2006-C1.50150,00 1,60 0,03     19/6/2020 
 PPC2006-C1.40140,00 1,70 0,04     19/6/2020 
 PPC2006-C1.30130,00 1,79 0,04     19/6/2020 
 PPC2003-C4.40440,00 0,09 -0,02     20/3/2020 
 PPC2003-C4.00400,00 0,14 -0,02     20/3/2020 
 PPC2003-C3.80380,00 0,18 -0,02     20/3/2020 
 PPC2003-C3.60360,00 0,23 -0,02     20/3/2020 
 PPC2003-C3.40340,00 0,29 -0,02     20/3/2020 
 PPC2003-C3.20320,00 0,36 -0,02     20/3/2020 
 PPC2003-C3.00300,00 0,45 -0,01     20/3/2020 
 PPC2003-C2.80280,00 0,55 -0,01     20/3/2020 
 PPC2003-C2.60260,00 0,67 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-C2.40240,00 0,80 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-C2.20220,00 0,96 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-C2.00200,00 1,12 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-C1.90190,00 1,21 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-C1.80180,00 1,30 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-C1.70170,00 1,39 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-C1.60160,00 1,49 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-C1.50150,00 1,59 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-C1.40140,00 1,68 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-C1.30130,00 1,78 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-C1.20120,00 1,88 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-C1.10110,00 1,98 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-C1.00100,00 2,08 0,05     20/3/2020 
 PPC2003-C0.9595,00 2,13 0,05     20/3/2020 
 PPC2003-C0.9090,00 2,18 0,05     20/3/2020 
 PPC1912-C4.40440,00 0,02 -0,01     20/12/2019 
 PPC1912-C4.00400,00 0,04 -0,01     20/12/2019 
 PPC1912-C3.80380,00 0,06 -0,01     20/12/2019 
 PPC1912-C3.60360,00 0,10 -0,01     20/12/2019 
 PPC1912-C3.40340,00 0,15 -0,01     20/12/2019 
 PPC1912-C3.20320,00 0,21 -0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C3.00300,00 0,30 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C2.80280,00 0,42 0,01     20/12/2019 
 PPC1912-C2.60260,00 0,55 0,02     20/12/2019 
 PPC1912-C2.40240,00 0,71 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C2.20220,00 0,89 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C2.00200,00 1,08 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C1.90190,00 1,18 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C1.80180,00 1,28 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C1.70170,00 1,38 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C1.60160,00 1,48 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C1.50150,00 1,58 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C1.40140,00 1,68 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C1.30130,00 1,77 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C1.20120,00 1,87 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C1.10110,00 1,97 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C1.00100,00 2,07 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C0.9595,00 2,12 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-C0.9090,00 2,17 0,00     20/12/2019 
 PPC1911-C4.40440,00 0,00 -0,00     15/11/2019 
 PPC1911-C4.00400,00 0,01 -0,00     15/11/2019 
 PPC1911-C3.80380,00 0,02 -0,00     15/11/2019 
 PPC1911-C3.60360,00 0,04 0,00     15/11/2019 
 PPC1911-C3.40340,00 0,07 0,00     15/11/2019 
 PPC1911-C3.20320,00 0,13 0,00     15/11/2019 
 PPC1911-C3.00300,00 0,22 0,00     15/11/2019 
 PPC1911-C2.80280,00 0,34 0,02     15/11/2019 
 PPC1911-C2.60260,00 0,50 0,00     15/11/2019 
 PPC1911-C2.40240,00 0,68 0,04     15/11/2019 
 PPC1911-C2.20220,00 0,88 0,05     15/11/2019 
 PPC1911-C2.00200,00 1,07 0,05     15/11/2019 
 PPC1911-C1.90190,00 1,17 0,05     15/11/2019 
 PPC1911-C1.80180,00 1,27 0,05     15/11/2019 
 PPC1911-C1.70170,00 1,37 0,05     15/11/2019 
 PPC1910-C4.40440,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 PPC1910-C4.00400,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 PPC1910-C3.80380,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 PPC1910-C3.60360,00 0,01 0,00     18/10/2019 
 PPC1910-C3.40340,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 PPC1910-C3.20320,00 0,03 0,00     18/10/2019 
 PPC1910-C3.00300,00 0,11 0,00     18/10/2019 
 PPC1910-C2.80280,00 0,28 0,00     18/10/2019 
 PPC1910-C2.60260,00 0,47 0,00     18/10/2019 
 PPC1910-C2.40240,00 0,67 0,05     18/10/2019 
 PPC1910-C2.20220,00 0,87 0,05     18/10/2019 
 PPC1910-C2.00200,00 1,07 0,05     18/10/2019 
 PPC1910-C1.90190,00 1,17 0,05     18/10/2019 
 PPC1910-C1.80180,00 1,27 0,05     18/10/2019 
 PPC1910-C1.70170,00 1,37 0,05     18/10/2019 
 PPC1910-C1.60160,00 1,47 0,05     18/10/2019 
 OPAP2009-C9.60960,00 0,84 0,01     18/9/2020 
 OPAP2009-C9.20920,00 1,05 0,01     18/9/2020 
 OPAP2009-C8.80880,00 1,29 0,02     18/9/2020 
 OPAP2009-C8.40840,00 1,56 0,03     18/9/2020 
 OPAP2009-C8.00800,00 1,85 0,02     18/9/2020 
 OPAP2009-C7.60760,00 2,18 0,03     18/9/2020 
 OPAP2009-C7.20720,00 2,53 0,03     18/9/2020 
 OPAP2009-C14.001.400,00 0,04 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-C13.001.300,00 0,08 -0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-C12.001.200,00 0,18 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-C11.001.100,00 0,36 0,00     18/9/2020 
 OPAP2009-C10.001.000,00 0,67 0,01     18/9/2020 
 OPAP2006-C9.60960,00 0,71 0,01     19/6/2020 
 OPAP2006-C9.20920,00 0,92 0,02     19/6/2020 
 OPAP2006-C8.80880,00 1,17 0,02     19/6/2020 
 OPAP2006-C8.40840,00 1,45 0,03     19/6/2020 
 OPAP2006-C8.00800,00 1,76 0,03     19/6/2020 
 OPAP2006-C7.60760,00 2,10 0,03     19/6/2020 
 OPAP2006-C7.20720,00 2,47 0,04     19/6/2020 
 OPAP2006-C15.001.500,00 0,00 0,00     19/6/2020 
 OPAP2006-C14.001.400,00 0,01 0,00     19/6/2020 
 OPAP2006-C13.001.300,00 0,04 -0,00     19/6/2020 
 OPAP2006-C12.001.200,00 0,10 -0,00     19/6/2020 
 OPAP2006-C11.001.100,00 0,25 0,00     19/6/2020 
 OPAP2006-C10.001.000,00 0,54 0,01     19/6/2020 
 OPAP2003-C9.60960,00 0,55 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-C9.20920,00 0,76 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-C8.80880,00 1,02 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-C8.40840,00 1,33 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-C8.00800,00 1,66 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-C7.60760,00 2,03 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-C7.20720,00 2,41 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-C6.80680,00 2,80 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-C6.40640,00 3,20 0,04     20/3/2020 
 OPAP2003-C15.001.500,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-C14.001.400,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-C13.001.300,00 0,01 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-C12.001.200,00 0,04 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-C11.001.100,00 0,13 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-C10.001.000,00 0,38 0,00     20/3/2020 
 OPAP1912-C9.60960,00 0,34 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C9.20920,00 0,56 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C8.80880,00 0,85 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C8.40840,00 1,20 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C8.00800,00 1,58 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C7.60760,00 1,97 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C7.20720,00 2,37 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C6.80680,00 2,76 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C6.40640,00 3,16 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C6.00600,00 3,56 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C5.60560,00 3,96 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C15.001.500,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C14.001.400,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C13.001.300,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C12.001.200,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C11.001.100,00 0,03 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-C10.001.000,00 0,18 0,00     20/12/2019 
 OPAP1911-C9.60960,00 0,22 0,01     15/11/2019 
 OPAP1911-C9.20920,00 0,45 0,02     15/11/2019 
 OPAP1911-C8.80880,00 0,78 0,03     15/11/2019 
 OPAP1911-C8.40840,00 1,16 0,04     15/11/2019 
 OPAP1911-C8.00800,00 1,55 0,04     15/11/2019 
 OPAP1911-C7.60760,00 1,95 0,04     15/11/2019 
 OPAP1911-C7.20720,00 2,35 0,04     15/11/2019 
 OPAP1911-C15.001.500,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 OPAP1911-C14.001.400,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 OPAP1911-C13.001.300,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 OPAP1911-C12.001.200,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 OPAP1911-C11.001.100,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 OPAP1911-C10.001.000,00 0,09 0,01     15/11/2019 
 OPAP1910-C9.60960,00 0,07 0,00     18/10/2019 
 OPAP1910-C9.20920,00 0,35 0,00     18/10/2019 
 OPAP1910-C8.80880,00 0,74 0,04     18/10/2019 
 OPAP1910-C8.40840,00 1,14 0,04     18/10/2019 
 OPAP1910-C8.00800,00 1,54 0,04     18/10/2019 
 OPAP1910-C7.60760,00 1,94 0,04     18/10/2019 
 OPAP1910-C7.20720,00 2,34 0,04     18/10/2019 
 OPAP1910-C15.001.500,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 OPAP1910-C14.001.400,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 OPAP1910-C13.001.300,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 OPAP1910-C12.001.200,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 OPAP1910-C11.001.100,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 OPAP1910-C10.001.000,00 0,00 -0,00     18/10/2019 
 HTO2009-C9.60960,00 3,91 0,23     18/9/2020 
 HTO2009-C9.20920,00 4,28 0,23     18/9/2020 
 HTO2009-C18.001.800,00 0,13 0,02     18/9/2020 
 HTO2009-C17.001.700,00 0,22 0,03     18/9/2020 
 HTO2009-C16.001.600,00 0,36 0,04     18/9/2020 
 HTO2009-C15.001.500,00 0,58 0,06     18/9/2020 
 HTO2009-C14.001.400,00 0,91 0,10     18/9/2020 
 HTO2009-C13.001.300,00 1,37 0,14     18/9/2020 
 HTO2009-C12.001.200,00 1,97 0,17     18/9/2020 
 HTO2009-C11.001.100,00 2,70 0,20     18/9/2020 
 HTO2009-C10.001.000,00 3,55 0,22     18/9/2020 
 HTO2006-C9.60960,00 3,83 0,23     19/6/2020 
 HTO2006-C9.20920,00 4,22 0,24     19/6/2020 
 HTO2006-C8.80880,00 4,61 0,24     19/6/2020 
 HTO2006-C18.001.800,00 0,06 0,01     19/6/2020 
 HTO2006-C17.001.700,00 0,12 0,02     19/6/2020 
 HTO2006-C16.001.600,00 0,23 0,04     19/6/2020 
 HTO2006-C15.001.500,00 0,42 0,06     19/6/2020 
 HTO2006-C14.001.400,00 0,72 0,09     19/6/2020 
 HTO2006-C13.001.300,00 1,18 0,14     19/6/2020 
 HTO2006-C12.001.200,00 1,79 0,16     19/6/2020 
 HTO2006-C11.001.100,00 2,57 0,20     19/6/2020 
 HTO2006-C10.001.000,00 3,46 0,23     19/6/2020 
 HTO2003-C9.60960,00 3,77 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-C9.20920,00 4,16 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-C8.80880,00 4,56 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-C8.40840,00 4,95 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-C18.001.800,00 0,02 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-C17.001.700,00 0,04 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-C16.001.600,00 0,11 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-C15.001.500,00 0,24 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-C14.001.400,00 0,51 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-C13.001.300,00 0,96 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-C12.001.200,00 1,61 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-C11.001.100,00 2,44 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-C10.001.000,00 3,38 0,00     20/3/2020 
 HTO1912-C9.60960,00 3,72 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C9.20920,00 4,11 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C8.80880,00 4,51 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C8.40840,00 4,91 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C8.00800,00 5,31 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C7.60760,00 5,71 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C18.001.800,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C17.001.700,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C16.001.600,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C15.001.500,00 0,06 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C14.001.400,00 0,24 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C13.001.300,00 0,67 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C12.001.200,00 1,40 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C11.001.100,00 2,33 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-C10.001.000,00 3,32 0,00     20/12/2019 
 HTO1911-C9.60960,00 3,70 0,24     15/11/2019 
 HTO1911-C9.20920,00 4,10 0,24     15/11/2019 
 HTO1911-C8.80880,00 4,50 0,24     15/11/2019 
 HTO1911-C18.001.800,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 HTO1911-C17.001.700,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 HTO1911-C16.001.600,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 HTO1911-C15.001.500,00 0,01 0,01     15/11/2019 
 HTO1911-C14.001.400,00 0,10 0,04     15/11/2019 
 HTO1911-C13.001.300,00 0,51 0,14     15/11/2019 
 HTO1911-C12.001.200,00 1,32 0,22     15/11/2019 
 HTO1911-C11.001.100,00 2,30 0,24     15/11/2019 
 HTO1911-C10.001.000,00 3,30 0,24     15/11/2019 
 HTO1910-C9.60960,00 3,68 0,24     18/10/2019 
 HTO1910-C9.20920,00 4,08 0,24     18/10/2019 
 HTO1910-C8.80880,00 4,48 0,24     18/10/2019 
 HTO1910-C18.001.800,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 HTO1910-C17.001.700,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 HTO1910-C16.001.600,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 HTO1910-C15.001.500,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 HTO1910-C14.001.400,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 HTO1910-C13.001.300,00 0,32 0,00     18/10/2019 
 HTO1910-C12.001.200,00 1,28 0,24     18/10/2019 
 HTO1910-C11.001.100,00 2,28 0,24     18/10/2019 
 HTO1910-C10.001.000,00 3,28 0,24     18/10/2019 
 FTSE2009-C2400240.000,00 98,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C2350235.000,00 113,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C2300230.000,00 129,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C2250225.000,00 148,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C2200220.000,00 168,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C2150215.000,00 190,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C2100210.000,00 215,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C2050205.000,00 242,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C2000200.000,00 270,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1975197.500,00 286,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1950195.000,00 302,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1925192.500,00 318,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-C1900190.000,00 335,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2006-C2500250.000,00 49,75 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C2450245.000,00 59,50 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C2400240.000,00 71,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C2350235.000,00 84,50 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C2300230.000,00 100,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C2250225.000,00 117,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C2200220.000,00 137,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C2150215.000,00 159,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C2100210.000,00 184,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C2050205.000,00 212,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C2000200.000,00 241,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C1975197.500,00 257,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C1950195.000,00 274,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C1925192.500,00 291,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C1900190.000,00 309,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C1875187.500,00 327,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C1850185.000,00 346,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-C1825182.500,00 366,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2003-C2500250.000,00 25,50 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C2450245.000,00 32,75 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C2400240.000,00 41,75 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C2350235.000,00 53,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C2300230.000,00 66,50 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C2250225.000,00 82,50 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C2200220.000,00 101,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C2150215.000,00 123,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C2100210.000,00 148,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C2050205.000,00 176,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C2000200.000,00 208,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C1975197.500,00 225,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C1950195.000,00 242,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C1925192.500,00 261,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C1900190.000,00 280,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C1875187.500,00 300,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C1850185.000,00 320,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C1825182.500,00 341,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C1800180.000,00 363,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C1775177.500,00 385,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C1750175.000,00 407,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-C1725172.500,00 430,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE1912-C2500250.000,00 4,30 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C2450245.000,00 7,10 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C2400240.000,00 11,25 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C2350235.000,00 17,50 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C2300230.000,00 26,25 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C2250225.000,00 38,25 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C2200220.000,00 54,50 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C2150215.000,00 75,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C2100210.000,00 100,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C2050205.000,00 131,00 6,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C2000200.000,00 166,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1975197.500,00 185,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1950195.000,00 206,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1925192.500,00 227,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1900190.000,00 248,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1875187.500,00 271,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1850185.000,00 294,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1825182.500,00 317,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1800180.000,00 341,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1775177.500,00 365,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1750175.000,00 390,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1725172.500,00 414,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1700170.000,00 439,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1675167.500,00 464,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1650165.000,00 489,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1625162.500,00 513,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1600160.000,00 538,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1575157.500,00 563,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1550155.000,00 588,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1525152.500,00 613,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1500150.000,00 638,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1475147.500,00 663,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-C1450145.000,00 688,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1911-C2400240.000,00 2,00 0,00     15/11/2019 
 FTSE1911-C2350235.000,00 4,30 0,00     15/11/2019 
 FTSE1911-C2300230.000,00 8,70 0,00     15/11/2019 
 FTSE1911-C2250225.000,00 16,50 0,00     15/11/2019 
 FTSE1911-C2200220.000,00 29,25 0,00     15/11/2019 
 FTSE1911-C2150215.000,00 48,00 0,00     15/11/2019 
 FTSE1911-C2100210.000,00 74,00 0,00     15/11/2019 
 FTSE1911-C2050205.000,00 110,00 3,00     15/11/2019 
 FTSE1911-C2000200.000,00 146,00 0,00     15/11/2019 
 FTSE1911-C1975197.500,00 168,00 0,00     15/11/2019 
 FTSE1911-C1950195.000,00 190,00 0,00     15/11/2019 
 FTSE1911-C1925192.500,00 214,00 0,00     15/11/2019 
 FTSE1911-C1900190.000,00 238,00 0,00     15/11/2019 
 FTSE1911-C1875187.500,00 262,00 0,00     15/11/2019 
 FTSE1911-C1850185.000,00 286,00 0,00     15/11/2019 
 FTSE1911-C1825182.500,00 311,00 0,00     15/11/2019 
 FTSE1910-C2450245.000,00 0,04 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-C2400240.000,00 0,01 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-C2350235.000,00 0,01 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-C2300230.000,00 0,05 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-C2250225.000,00 0,02 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-C2200220.000,00 0,63 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-C2150215.000,00 7,90 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-C2100210.000,00 46,00 10,00     18/10/2019 
 FTSE1910-C2050205.000,00 90,00 8,50     18/10/2019 
 FTSE1910-C2000200.000,00 131,00 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-C1975197.500,00 156,00 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-C1950195.000,00 181,00 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-C1925192.500,00 206,00 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-C1900190.000,00 231,00 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-C1875187.500,00 256,00 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-C1850185.000,00 281,00 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-C1825182.500,00 306,00 0,00     18/10/2019 
 ETE2009-C3.80380,00 0,24 0,01     18/9/2020 
 ETE2009-C3.60360,00 0,28 0,01     18/9/2020 
 ETE2009-C3.40340,00 0,33 0,02     18/9/2020 
 ETE2009-C3.20320,00 0,38 0,02     18/9/2020 
 ETE2009-C3.00300,00 0,45 0,02     18/9/2020 
 ETE2009-C2.80280,00 0,52 0,02     18/9/2020 
 ETE2009-C2.60260,00 0,61 0,02     18/9/2020 
 ETE2009-C2.40240,00 0,71 0,03     18/9/2020 
 ETE2009-C2.20220,00 0,82 0,03     18/9/2020 
 ETE2009-C2.00200,00 0,95 0,03     18/9/2020 
 ETE2009-C1.90190,00 1,02 0,03     18/9/2020 
 ETE2009-C1.80180,00 1,09 0,03     18/9/2020 
 ETE2009-C1.70170,00 1,17 0,03     18/9/2020 
 ETE2006-C3.80380,00 0,17 0,01     19/6/2020 
 ETE2006-C3.60360,00 0,20 0,01     19/6/2020 
 ETE2006-C3.40340,00 0,25 0,02     19/6/2020 
 ETE2006-C3.20320,00 0,30 0,02     19/6/2020 
 ETE2006-C3.00300,00 0,37 0,02     19/6/2020 
 ETE2006-C2.80280,00 0,44 0,02     19/6/2020 
 ETE2006-C2.60260,00 0,53 0,02     19/6/2020 
 ETE2006-C2.40240,00 0,64 0,03     19/6/2020 
 ETE2006-C2.20220,00 0,76 0,03     19/6/2020 
 ETE2006-C2.00200,00 0,89 0,03     19/6/2020 
 ETE2006-C1.90190,00 0,97 0,03     19/6/2020 
 ETE2006-C1.80180,00 1,05 0,03     19/6/2020 
 ETE2006-C1.70170,00 1,13 0,03     19/6/2020 
 ETE2006-C1.60160,00 1,21 0,03     19/6/2020 
 ETE2006-C1.50150,00 1,30 0,03     19/6/2020 
 ETE2006-C1.40140,00 1,39 0,03     19/6/2020 
 ETE2003-C3.80380,00 0,09 0,01     20/3/2020 
 ETE2003-C3.60360,00 0,12 0,01     20/3/2020 
 ETE2003-C3.40340,00 0,16 0,01     20/3/2020 
 ETE2003-C3.20320,00 0,21 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-C3.00300,00 0,27 0,02     20/3/2020 
 ETE2003-C2.80280,00 0,35 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-C2.60260,00 0,44 0,02     20/3/2020 
 ETE2003-C2.40240,00 0,55 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-C2.20220,00 0,69 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-C2.00200,00 0,84 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-C1.90190,00 0,92 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-C1.80180,00 1,00 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-C1.70170,00 1,09 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-C1.60160,00 1,18 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-C1.50150,00 1,28 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-C1.40140,00 1,38 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-C1.30130,00 1,47 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-C1.20120,00 1,57 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-C1.10110,00 1,67 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-C1.00100,00 1,77 0,03     20/3/2020 
 ETE1912-C3.80380,00 0,02 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C3.60360,00 0,03 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C3.40340,00 0,06 0,01     20/12/2019 
 ETE1912-C3.20320,00 0,09 0,01     20/12/2019 
 ETE1912-C3.00300,00 0,14 0,01     20/12/2019 
 ETE1912-C2.80280,00 0,22 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C2.60260,00 0,32 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C2.40240,00 0,45 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C2.20220,00 0,60 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C2.00200,00 0,78 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C1.90190,00 0,87 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C1.80180,00 0,97 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C1.70170,00 1,07 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C1.60160,00 1,17 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C1.50150,00 1,27 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C1.40140,00 1,37 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C1.30130,00 1,46 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C1.20120,00 1,56 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C1.10110,00 1,66 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C1.00100,00 1,76 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C0.9595,00 1,81 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C0.9090,00 1,86 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C0.8585,00 1,91 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C0.8080,00 1,96 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C0.7575,00 2,01 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C0.7070,00 2,06 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-C0.6565,00 2,11 0,00     20/12/2019 
 ETE1911-C3.80380,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 ETE1911-C3.60360,00 0,01 0,00     15/11/2019 
 ETE1911-C3.40340,00 0,01 0,00     15/11/2019 
 ETE1911-C3.20320,00 0,03 0,01     15/11/2019 
 ETE1911-C3.00300,00 0,07 0,01     15/11/2019 
 ETE1911-C2.80280,00 0,14 0,00     15/11/2019 
 ETE1911-C2.60260,00 0,25 0,00     15/11/2019 
 ETE1911-C2.40240,00 0,40 0,03     15/11/2019 
 ETE1911-C2.20220,00 0,57 0,00     15/11/2019 
 ETE1911-C2.00200,00 0,77 0,03     15/11/2019 
 ETE1911-C1.90190,00 0,86 0,03     15/11/2019 
 ETE1911-C1.80180,00 0,96 0,03     15/11/2019 
 ETE1911-C1.70170,00 1,06 0,03     15/11/2019 
 ETE1911-C1.60160,00 1,16 0,03     15/11/2019 
 ETE1911-C1.50150,00 1,26 0,03     15/11/2019 
 ETE1910-C3.80380,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 ETE1910-C3.60360,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 ETE1910-C3.40340,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 ETE1910-C3.20320,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 ETE1910-C3.00300,00 0,01 -0,00     18/10/2019 
 ETE1910-C2.80280,00 0,04 0,00     18/10/2019 
 ETE1910-C2.60260,00 0,17 0,00   0,46 18/10/2019 
 ETE1910-C2.40240,00 0,36 0,00     18/10/2019 
 ETE1910-C2.20220,00 0,56 0,03     18/10/2019 
 ETE1910-C2.00200,00 0,76 0,00     18/10/2019 
 ETE1910-C1.90190,00 0,86 0,00   1,15 18/10/2019 
 ETE1910-C1.80180,00 0,96 0,03     18/10/2019 
 ETE1910-C1.70170,00 1,06 0,03     18/10/2019 
 ETE1910-C1.60160,00 1,16 0,03     18/10/2019 
 ETE1910-C1.50150,00 1,26 0,03     18/10/2019 
 ETE1910-C1.40140,00 1,36 0,03     18/10/2019 
 ALPHA2009-C2.40240,00 0,11 -0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-C2.20220,00 0,15 -0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-C2.00200,00 0,20 -0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-C1.90190,00 0,23 -0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-C1.80180,00 0,27 -0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-C1.70170,00 0,31 -0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-C1.60160,00 0,36 -0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-C1.50150,00 0,41 -0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-C1.40140,00 0,47 -0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-C1.30130,00 0,53 -0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-C1.20120,00 0,60 -0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-C1.10110,00 0,68 -0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-C1.00100,00 0,76 -0,00     18/9/2020 
 ALPHA2006-C2.60260,00 0,05 -0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-C2.40240,00 0,07 -0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-C2.20220,00 0,11 -0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-C2.00200,00 0,16 -0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-C1.90190,00 0,19 -0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-C1.80180,00 0,22 -0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-C1.70170,00 0,26 -0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-C1.60160,00 0,31 -0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-C1.50150,00 0,37 -0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-C1.40140,00 0,43 -0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-C1.30130,00 0,50 -0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-C1.20120,00 0,58 -0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-C1.10110,00 0,66 -0,00     19/6/2020 
 ALPHA2006-C1.00100,00 0,75 -0,00     19/6/2020 
 ALPHA2006-C0.9595,00 0,79 -0,00     19/6/2020 
 ALPHA2006-C0.9090,00 0,84 -0,00     19/6/2020 
 ALPHA2003-C2.60260,00 0,02 -0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-C2.40240,00 0,04 -0,01     20/3/2020 
 ALPHA2003-C2.20220,00 0,06 -0,01     20/3/2020 
 ALPHA2003-C2.00200,00 0,10 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-C1.90190,00 0,13 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-C1.80180,00 0,17 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-C1.70170,00 0,21 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-C1.60160,00 0,26 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-C1.50150,00 0,32 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-C1.40140,00 0,39 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-C1.30130,00 0,47 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-C1.20120,00 0,55 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-C1.10110,00 0,64 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-C1.00100,00 0,73 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-C0.9595,00 0,78 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-C0.9090,00 0,83 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-C0.8585,00 0,88 0,00     20/3/2020 
 ALPHA1912-C2.60260,00 0,00 -0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C2.40240,00 0,01 -0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C2.20220,00 0,02 -0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C2.00200,00 0,04 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.90190,00 0,06 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.80180,00 0,10 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.70170,00 0,14 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.60160,00 0,20 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.50150,00 0,26 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.40140,00 0,34 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.30130,00 0,43 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.20120,00 0,53 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.10110,00 0,63 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C1.00100,00 0,72 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C0.9595,00 0,77 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C0.9090,00 0,82 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C0.8585,00 0,87 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C0.8080,00 0,92 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C0.7575,00 0,97 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C0.7070,00 1,02 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C0.6565,00 1,07 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-C0.6060,00 1,12 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1911-C2.40240,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 ALPHA1911-C2.20220,00 0,00 -0,00     15/11/2019 
 ALPHA1911-C2.00200,00 0,01 -0,00     15/11/2019 
 ALPHA1911-C1.90190,00 0,03 -0,00     15/11/2019 
 ALPHA1911-C1.80180,00 0,06 -0,01     15/11/2019 
 ALPHA1911-C1.70170,00 0,10 -0,01     15/11/2019 
 ALPHA1911-C1.60160,00 0,16 -0,00     15/11/2019 
 ALPHA1911-C1.50150,00 0,24 -0,00     15/11/2019 
 ALPHA1911-C1.40140,00 0,33 -0,00     15/11/2019 
 ALPHA1911-C1.30130,00 0,42 -0,00     15/11/2019 
 ALPHA1911-C1.20120,00 0,52 0,00     15/11/2019 
 ALPHA1911-C1.10110,00 0,62 0,00     15/11/2019 
 ALPHA1911-C1.00100,00 0,72 0,00     15/11/2019 
 ALPHA1911-C0.9595,00 0,77 0,00     15/11/2019 
 ALPHA1911-C0.9090,00 0,82 0,00     15/11/2019 
 ALPHA1910-C2.60260,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 ALPHA1910-C2.40240,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 ALPHA1910-C2.20220,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 ALPHA1910-C2.00200,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 ALPHA1910-C1.90190,00 0,00 -0,00     18/10/2019 
 ALPHA1910-C1.80180,00 0,01 -0,01     18/10/2019 
 ALPHA1910-C1.70170,00 0,05 0,00     18/10/2019 
 ALPHA1910-C1.60160,00 0,13 0,00     18/10/2019 
 ALPHA1910-C1.50150,00 0,22 0,00   0,24 18/10/2019 
 ALPHA1910-C1.40140,00 0,32 0,00     18/10/2019 
 ALPHA1910-C1.30130,00 0,42 0,00     18/10/2019 
 ALPHA1910-C1.20120,00 0,52 0,00     18/10/2019 
 ALPHA1910-C1.10110,00 0,62 0,00     18/10/2019 
 ALPHA1910-C1.00100,00 0,72 0,00     18/10/2019 
 ALPHA1910-C0.9595,00 0,77 0,00     18/10/2019 
 ALPHA1910-C0.9090,00 0,82 0,00     18/10/2019 
Put Options
SymbolStrikeLastChgBidBidSizeAskAskSizeVolExpire
 ALPHA1910-P0.9090,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 ALPHA1910-P0.9595,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 ALPHA1910-P1.00100,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 ALPHA1910-P1.10110,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 ALPHA1910-P1.20120,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 ALPHA1910-P1.30130,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 ALPHA1910-P1.40140,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 ALPHA1910-P1.50150,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 ALPHA1910-P1.60160,00 0,01 -0,00     18/10/2019 
 ALPHA1910-P1.70170,00 0,03 -0,01     18/10/2019 
 ALPHA1910-P1.80180,00 0,09 -0,01     18/10/2019 
 ALPHA1910-P1.90190,00 0,18 -0,00     18/10/2019 
 ALPHA1910-P2.00200,00 0,28 -0,00     18/10/2019 
 ALPHA1910-P2.20220,00 0,48 0,00     18/10/2019 
 ALPHA1910-P2.40240,00 0,68 0,00     18/10/2019 
 ALPHA1910-P2.60260,00 0,88 0,00     18/10/2019 
 ALPHA1911-P0.9090,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 ALPHA1911-P0.9595,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 ALPHA1911-P1.00100,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 ALPHA1911-P1.10110,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 ALPHA1911-P1.20120,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 ALPHA1911-P1.30130,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 ALPHA1911-P1.40140,00 0,00 -0,00     15/11/2019 
 ALPHA1911-P1.50150,00 0,01 -0,00     15/11/2019 
 ALPHA1911-P1.60160,00 0,04 -0,00     15/11/2019 
 ALPHA1911-P1.70170,00 0,08 -0,01     15/11/2019 
 ALPHA1911-P1.80180,00 0,13 -0,01     15/11/2019 
 ALPHA1911-P1.90190,00 0,21 -0,00     15/11/2019 
 ALPHA1911-P2.00200,00 0,29 -0,00     15/11/2019 
 ALPHA1911-P2.20220,00 0,48 -0,00     15/11/2019 
 ALPHA1911-P2.40240,00 0,68 0,00     15/11/2019 
 ALPHA1912-P0.6060,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P0.6565,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P0.7070,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P0.7575,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P0.8080,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P0.8585,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P0.9090,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P0.9595,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.00100,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.10110,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.20120,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.30130,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.40140,00 0,02 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.50150,00 0,04 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.60160,00 0,07 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.70170,00 0,11 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.80180,00 0,17 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P1.90190,00 0,24 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P2.00200,00 0,32 0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P2.20220,00 0,49 -0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P2.40240,00 0,68 -0,00     20/12/2019 
 ALPHA1912-P2.60260,00 0,88 0,00     20/12/2019 
 ALPHA2003-P0.8585,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-P0.9090,00 0,00 -0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-P0.9595,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-P1.00100,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-P1.10110,00 0,01 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-P1.20120,00 0,02 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-P1.30130,00 0,04 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-P1.40140,00 0,06 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-P1.50150,00 0,09 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-P1.60160,00 0,13 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-P1.70170,00 0,18 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-P1.80180,00 0,24 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-P1.90190,00 0,30 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-P2.00200,00 0,37 0,00     20/3/2020 
 ALPHA2003-P2.20220,00 0,53 -0,01     20/3/2020 
 ALPHA2003-P2.40240,00 0,70 -0,01     20/3/2020 
 ALPHA2003-P2.60260,00 0,89 -0,00     20/3/2020 
 ALPHA2006-P0.9090,00 0,01 -0,00     19/6/2020 
 ALPHA2006-P0.9595,00 0,01 -0,00     19/6/2020 
 ALPHA2006-P1.00100,00 0,01 -0,00     19/6/2020 
 ALPHA2006-P1.10110,00 0,02 -0,00     19/6/2020 
 ALPHA2006-P1.20120,00 0,04 -0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-P1.30130,00 0,06 -0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-P1.40140,00 0,09 -0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-P1.50150,00 0,13 -0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-P1.60160,00 0,17 -0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-P1.70170,00 0,22 -0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-P1.80180,00 0,28 -0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-P1.90190,00 0,34 -0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-P2.00200,00 0,41 -0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-P2.20220,00 0,56 -0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-P2.40240,00 0,73 -0,01     19/6/2020 
 ALPHA2006-P2.60260,00 0,91 -0,01     19/6/2020 
 ALPHA2009-P1.00100,00 0,02 -0,00     18/9/2020 
 ALPHA2009-P1.10110,00 0,04 -0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-P1.20120,00 0,06 -0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-P1.30130,00 0,09 -0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-P1.40140,00 0,12 -0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-P1.50150,00 0,16 -0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-P1.60160,00 0,21 -0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-P1.70170,00 0,26 -0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-P1.80180,00 0,32 -0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-P1.90190,00 0,38 -0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-P2.00200,00 0,45 -0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-P2.20220,00 0,60 -0,01     18/9/2020 
 ALPHA2009-P2.40240,00 0,76 -0,01     18/9/2020 
 ETE1910-P1.40140,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 ETE1910-P1.50150,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 ETE1910-P1.60160,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 ETE1910-P1.70170,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 ETE1910-P1.80180,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 ETE1910-P1.90190,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 ETE1910-P2.00200,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 ETE1910-P2.20220,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 ETE1910-P2.40240,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 ETE1910-P2.60260,00 0,01 -0,01     18/10/2019 
 ETE1910-P2.80280,00 0,08 -0,03     18/10/2019 
 ETE1910-P3.00300,00 0,24 -0,03     18/10/2019 
 ETE1910-P3.20320,00 0,44 -0,03     18/10/2019 
 ETE1910-P3.40340,00 0,64 -0,03     18/10/2019 
 ETE1910-P3.60360,00 0,84 -0,03     18/10/2019 
 ETE1910-P3.80380,00 1,04 -0,03     18/10/2019 
 ETE1911-P1.50150,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 ETE1911-P1.60160,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 ETE1911-P1.70170,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 ETE1911-P1.80180,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 ETE1911-P1.90190,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 ETE1911-P2.00200,00 0,00 -0,00     15/11/2019 
 ETE1911-P2.20220,00 0,01 -0,00     15/11/2019 
 ETE1911-P2.40240,00 0,03 0,00     15/11/2019 
 ETE1911-P2.60260,00 0,09 -0,01     15/11/2019 
 ETE1911-P2.80280,00 0,18 -0,02     15/11/2019 
 ETE1911-P3.00300,00 0,31 -0,02     15/11/2019 
 ETE1911-P3.20320,00 0,47 -0,03     15/11/2019 
 ETE1911-P3.40340,00 0,65 -0,03     15/11/2019 
 ETE1911-P3.60360,00 0,84 -0,03     15/11/2019 
 ETE1911-P3.80380,00 1,04 -0,03     15/11/2019 
 ETE1912-P0.6565,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P0.7070,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P0.7575,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P0.8080,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P0.8585,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P0.9090,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P0.9595,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P1.00100,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P1.10110,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P1.20120,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P1.30130,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P1.40140,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P1.50150,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P1.60160,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P1.70170,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P1.80180,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P1.90190,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P2.00200,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P2.20220,00 0,04 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P2.40240,00 0,08 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P2.60260,00 0,15 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P2.80280,00 0,25 0,00     20/12/2019 
 ETE1912-P3.00300,00 0,37 -0,02     20/12/2019 
 ETE1912-P3.20320,00 0,52 -0,02     20/12/2019 
 ETE1912-P3.40340,00 0,69 -0,02     20/12/2019 
 ETE1912-P3.60360,00 0,86 -0,03     20/12/2019 
 ETE1912-P3.80380,00 1,05 -0,03     20/12/2019 
 ETE2003-P1.00100,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-P1.10110,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-P1.20120,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-P1.30130,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-P1.40140,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-P1.50150,00 0,01 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-P1.60160,00 0,01 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-P1.70170,00 0,02 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-P1.80180,00 0,03 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-P1.90190,00 0,04 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-P2.00200,00 0,06 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-P2.20220,00 0,11 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-P2.40240,00 0,17 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-P2.60260,00 0,26 -0,01     20/3/2020 
 ETE2003-P2.80280,00 0,36 0,00     20/3/2020 
 ETE2003-P3.00300,00 0,49 -0,01     20/3/2020 
 ETE2003-P3.20320,00 0,63 -0,02     20/3/2020 
 ETE2003-P3.40340,00 0,78 -0,02     20/3/2020 
 ETE2003-P3.60360,00 0,94 -0,02     20/3/2020 
 ETE2003-P3.80380,00 1,11 -0,02     20/3/2020 
 ETE2006-P1.40140,00 0,01 -0,00     19/6/2020 
 ETE2006-P1.50150,00 0,02 -0,00     19/6/2020 
 ETE2006-P1.60160,00 0,03 -0,00     19/6/2020 
 ETE2006-P1.70170,00 0,05 -0,00     19/6/2020 
 ETE2006-P1.80180,00 0,06 -0,00     19/6/2020 
 ETE2006-P1.90190,00 0,08 -0,00     19/6/2020 
 ETE2006-P2.00200,00 0,11 -0,00     19/6/2020 
 ETE2006-P2.20220,00 0,17 -0,01     19/6/2020 
 ETE2006-P2.40240,00 0,25 -0,01     19/6/2020 
 ETE2006-P2.60260,00 0,34 -0,01     19/6/2020 
 ETE2006-P2.80280,00 0,45 -0,01     19/6/2020 
 ETE2006-P3.00300,00 0,57 -0,01     19/6/2020 
 ETE2006-P3.20320,00 0,71 -0,01     19/6/2020 
 ETE2006-P3.40340,00 0,85 -0,01     19/6/2020 
 ETE2006-P3.60360,00 1,01 -0,01     19/6/2020 
 ETE2006-P3.80380,00 1,17 -0,02     19/6/2020 
 ETE2009-P1.70170,00 0,07 -0,00     18/9/2020 
 ETE2009-P1.80180,00 0,10 -0,00     18/9/2020 
 ETE2009-P1.90190,00 0,12 -0,00     18/9/2020 
 ETE2009-P2.00200,00 0,15 -0,00     18/9/2020 
 ETE2009-P2.20220,00 0,22 -0,00     18/9/2020 
 ETE2009-P2.40240,00 0,30 -0,00     18/9/2020 
 ETE2009-P2.60260,00 0,41 -0,01     18/9/2020 
 ETE2009-P2.80280,00 0,51 -0,01     18/9/2020 
 ETE2009-P3.00300,00 0,64 -0,01     18/9/2020 
 ETE2009-P3.20320,00 0,77 -0,01     18/9/2020 
 ETE2009-P3.40340,00 0,92 -0,01     18/9/2020 
 ETE2009-P3.60360,00 1,06 -0,02     18/9/2020 
 ETE2009-P3.80380,00 1,22 -0,02     18/9/2020 
 FTSE1910-P1825182.500,00 0,01 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-P1850185.000,00 0,01 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-P1875187.500,00 0,01 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-P1900190.000,00 0,03 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-P1925192.500,00 0,11 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-P1950195.000,00 0,01 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-P1975197.500,00 0,01 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-P2000200.000,00 0,01 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-P2050205.000,00 0,21 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-P2100210.000,00 3,00 -1,40     10 18/10/2019 
 FTSE1910-P2150215.000,00 18,00 -8,50     60 18/10/2019 
 FTSE1910-P2200220.000,00 69,00 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-P2250225.000,00 118,00 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-P2300230.000,00 168,00 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-P2350235.000,00 218,00 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-P2400240.000,00 268,00 0,00     18/10/2019 
 FTSE1910-P2450245.000,00 318,00 0,00     18/10/2019 
 FTSE1911-P1825182.500,00 0,29 0,00     15/11/2019 
 FTSE1911-P1850185.000,00 0,54 0,00     15/11/2019 
 FTSE1911-P1875187.500,00 0,99 0,00     15/11/2019 
 FTSE1911-P1900190.000,00 1,70 0,00     15/11/2019 
 FTSE1911-P1925192.500,00 2,80 0,00     15/11/2019 
 FTSE1911-P1950195.000,00 4,50 0,00     15/11/2019 
 FTSE1911-P1975197.500,00 7,00 0,00     15/11/2019 
 FTSE1911-P2000200.000,00 10,50 0,00     15/11/2019 
 FTSE1911-P2050205.000,00 18,25 -2,75     20 15/11/2019 
 FTSE1911-P2100210.000,00 37,75 0,00     15/11/2019 
 FTSE1911-P2150215.000,00 52,00 -10,00     20 15/11/2019 
 FTSE1911-P2200220.000,00 82,50 -10,50     51 15/11/2019 
 FTSE1911-P2250225.000,00 124,00 -6,00     20 15/11/2019 
 FTSE1911-P2300230.000,00 172,00 0,00     15/11/2019 
 FTSE1911-P2350235.000,00 218,00 0,00     15/11/2019 
 FTSE1911-P2400240.000,00 265,00 0,00     15/11/2019 
 FTSE1912-P1450145.000,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1475147.500,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1500150.000,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1525152.500,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1550155.000,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1575157.500,00 0,02 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1600160.000,00 0,04 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1625162.500,00 0,08 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1650165.000,00 0,14 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1675167.500,00 0,24 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1700170.000,00 0,40 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1725172.500,00 0,64 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1750175.000,00 1,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1775177.500,00 1,50 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1800180.000,00 2,30 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1825182.500,00 3,30 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1850185.000,00 4,70 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1875187.500,00 6,60 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1900190.000,00 9,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1925192.500,00 12,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1950195.000,00 16,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P1975197.500,00 20,75 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P2000200.000,00 26,25 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P2050205.000,00 41,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P2100210.000,00 60,50 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P2150215.000,00 84,50 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P2200220.000,00 114,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P2250225.000,00 148,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P2300230.000,00 185,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P2350235.000,00 226,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P2400240.000,00 270,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P2450245.000,00 316,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE1912-P2500250.000,00 363,00 0,00     20/12/2019 
 FTSE2003-P1725172.500,00 7,50 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P1750175.000,00 9,50 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P1775177.500,00 11,75 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P1800180.000,00 14,50 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P1825182.500,00 18,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P1850185.000,00 21,75 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P1875187.500,00 26,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P1900190.000,00 31,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P1925192.500,00 36,75 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P1950195.000,00 43,25 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P1975197.500,00 50,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P2000200.000,00 58,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P2050205.000,00 76,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P2100210.000,00 97,50 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P2150215.000,00 122,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P2200220.000,00 150,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P2250225.000,00 180,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P2300230.000,00 214,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P2350235.000,00 250,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P2400240.000,00 289,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P2450245.000,00 329,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2003-P2500250.000,00 371,00 0,00     20/3/2020 
 FTSE2006-P1825182.500,00 33,25 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P1850185.000,00 38,50 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P1875187.500,00 44,25 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P1900190.000,00 50,50 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P1925192.500,00 57,50 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P1950195.000,00 65,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P1975197.500,00 73,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P2000200.000,00 81,50 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P2050205.000,00 101,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P2100210.000,00 123,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P2150215.000,00 148,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P2200220.000,00 175,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P2250225.000,00 204,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P2300230.000,00 236,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P2350235.000,00 270,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P2400240.000,00 306,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P2450245.000,00 344,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2006-P2500250.000,00 383,00 0,00     19/6/2020 
 FTSE2009-P1900190.000,00 67,50 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1925192.500,00 75,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1950195.000,00 83,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P1975197.500,00 91,50 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P2000200.000,00 101,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P2050205.000,00 121,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P2100210.000,00 143,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P2150215.000,00 168,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P2200220.000,00 195,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P2250225.000,00 223,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P2300230.000,00 254,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P2350235.000,00 287,00 0,00     18/9/2020 
 FTSE2009-P2400240.000,00 321,00 0,00     18/9/2020 
 HTO1910-P10.001.000,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 HTO1910-P11.001.100,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 HTO1910-P12.001.200,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 HTO1910-P13.001.300,00 0,04 -0,10     18/10/2019 
 HTO1910-P14.001.400,00 0,72 -0,24     18/10/2019 
 HTO1910-P15.001.500,00 1,72 -0,24     18/10/2019 
 HTO1910-P16.001.600,00 2,72 -0,24     18/10/2019 
 HTO1910-P17.001.700,00 3,72 -0,24     18/10/2019 
 HTO1910-P18.001.800,00 4,72 -0,24     18/10/2019 
 HTO1910-P8.80880,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 HTO1910-P9.20920,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 HTO1910-P9.60960,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 HTO1911-P10.001.000,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 HTO1911-P11.001.100,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 HTO1911-P12.001.200,00 0,02 -0,02     15/11/2019 
 HTO1911-P13.001.300,00 0,20 -0,11     15/11/2019 
 HTO1911-P14.001.400,00 0,80 -0,21     15/11/2019 
 HTO1911-P15.001.500,00 1,72 -0,24     15/11/2019 
 HTO1911-P16.001.600,00 2,72 -0,24     15/11/2019 
 HTO1911-P17.001.700,00 3,72 -0,24     15/11/2019 
 HTO1911-P18.001.800,00 4,72 -0,24     15/11/2019 
 HTO1911-P8.80880,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 HTO1911-P9.20920,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 HTO1911-P9.60960,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 HTO1912-P10.001.000,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-P11.001.100,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-P12.001.200,00 0,07 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-P13.001.300,00 0,34 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-P14.001.400,00 0,91 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-P15.001.500,00 1,75 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-P16.001.600,00 2,72 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-P17.001.700,00 3,72 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-P18.001.800,00 4,72 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-P7.60760,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-P8.00800,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-P8.40840,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-P8.80880,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-P9.20920,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 HTO1912-P9.60960,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 HTO2003-P10.001.000,00 0,01 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-P11.001.100,00 0,07 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-P12.001.200,00 0,23 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-P13.001.300,00 0,57 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-P14.001.400,00 1,13 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-P15.001.500,00 1,87 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-P16.001.600,00 2,75 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-P17.001.700,00 3,72 -0,24     20/3/2020 
 HTO2003-P18.001.800,00 4,72 -0,24     20/3/2020 
 HTO2003-P8.40840,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-P8.80880,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-P9.20920,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 HTO2003-P9.60960,00 0,01 0,00     20/3/2020 
 HTO2006-P10.001.000,00 0,04 -0,01     19/6/2020 
 HTO2006-P11.001.100,00 0,14 -0,04     19/6/2020 
 HTO2006-P12.001.200,00 0,35 -0,08     19/6/2020 
 HTO2006-P13.001.300,00 0,74 -0,10     19/6/2020 
 HTO2006-P14.001.400,00 1,28 -0,15     19/6/2020 
 HTO2006-P15.001.500,00 1,99 -0,18     19/6/2020 
 HTO2006-P16.001.600,00 2,81 -0,21     19/6/2020 
 HTO2006-P17.001.700,00 3,73 -0,24     19/6/2020 
 HTO2006-P18.001.800,00 4,72 -0,24     19/6/2020 
 HTO2006-P8.80880,00 0,01 -0,00     19/6/2020 
 HTO2006-P9.20920,00 0,01 -0,01     19/6/2020 
 HTO2006-P9.60960,00 0,02 -0,01     19/6/2020 
 HTO2009-P10.001.000,00 0,08 -0,02     18/9/2020 
 HTO2009-P11.001.100,00 0,22 -0,04     18/9/2020 
 HTO2009-P12.001.200,00 0,47 -0,08     18/9/2020 
 HTO2009-P13.001.300,00 0,87 -0,10     18/9/2020 
 HTO2009-P14.001.400,00 1,40 -0,15     18/9/2020 
 HTO2009-P15.001.500,00 2,08 -0,19     18/9/2020 
 HTO2009-P16.001.600,00 2,88 -0,21     18/9/2020 
 HTO2009-P17.001.700,00 3,77 -0,22     18/9/2020 
 HTO2009-P18.001.800,00 4,72 -0,24     18/9/2020 
 HTO2009-P9.20920,00 0,03 -0,01     18/9/2020 
 HTO2009-P9.60960,00 0,05 -0,01     18/9/2020 
 OPAP1910-P10.001.000,00 0,46 -0,04     18/10/2019 
 OPAP1910-P11.001.100,00 1,46 -0,04     18/10/2019 
 OPAP1910-P12.001.200,00 2,46 -0,04     18/10/2019 
 OPAP1910-P13.001.300,00 3,46 -0,04     18/10/2019 
 OPAP1910-P14.001.400,00 4,46 -0,04     18/10/2019 
 OPAP1910-P15.001.500,00 5,46 -0,04     18/10/2019 
 OPAP1910-P7.20720,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 OPAP1910-P7.60760,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 OPAP1910-P8.00800,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 OPAP1910-P8.40840,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 OPAP1910-P8.80880,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 OPAP1910-P9.20920,00 0,01 -0,01     18/10/2019 
 OPAP1910-P9.60960,00 0,13 -0,04     18/10/2019 
 OPAP1911-P10.001.000,00 0,53 -0,04     15/11/2019 
 OPAP1911-P11.001.100,00 1,46 -0,04     15/11/2019 
 OPAP1911-P12.001.200,00 2,46 -0,04     15/11/2019 
 OPAP1911-P13.001.300,00 3,46 -0,04     15/11/2019 
 OPAP1911-P14.001.400,00 4,46 -0,04     15/11/2019 
 OPAP1911-P15.001.500,00 5,46 -0,04     15/11/2019 
 OPAP1911-P7.20720,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 OPAP1911-P7.60760,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 OPAP1911-P8.00800,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 OPAP1911-P8.40840,00 0,00 -0,00     15/11/2019 
 OPAP1911-P8.80880,00 0,03 -0,01     15/11/2019 
 OPAP1911-P9.20920,00 0,10 -0,02     15/11/2019 
 OPAP1911-P9.60960,00 0,26 -0,03     15/11/2019 
 OPAP1912-P10.001.000,00 0,61 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P11.001.100,00 1,47 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P12.001.200,00 2,46 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P13.001.300,00 3,46 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P14.001.400,00 4,46 -0,04     20/12/2019 
 OPAP1912-P15.001.500,00 5,46 -0,04     20/12/2019 
 OPAP1912-P5.60560,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P6.00600,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P6.40640,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P6.80680,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P7.20720,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P7.60760,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P8.00800,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P8.40840,00 0,03 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P8.80880,00 0,08 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P9.20920,00 0,19 0,00     20/12/2019 
 OPAP1912-P9.60960,00 0,37 0,00     20/12/2019 
 OPAP2003-P10.001.000,00 0,77 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-P11.001.100,00 1,53 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-P12.001.200,00 2,46 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-P13.001.300,00 3,46 -0,04     20/3/2020 
 OPAP2003-P14.001.400,00 4,46 -0,04     20/3/2020 
 OPAP2003-P15.001.500,00 5,46 -0,04     20/3/2020 
 OPAP2003-P6.40640,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-P6.80680,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-P7.20720,00 0,01 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-P7.60760,00 0,02 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-P8.00800,00 0,06 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-P8.40840,00 0,11 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-P8.80880,00 0,21 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-P9.20920,00 0,35 0,00     20/3/2020 
 OPAP2003-P9.60960,00 0,53 0,00     20/3/2020 
 OPAP2006-P10.001.000,00 0,88 -0,03     19/6/2020 
 OPAP2006-P11.001.100,00 1,60 -0,04     19/6/2020 
 OPAP2006-P12.001.200,00 2,48 -0,04     19/6/2020 
 OPAP2006-P13.001.300,00 3,46 -0,04     19/6/2020 
 OPAP2006-P14.001.400,00 4,46 -0,04     19/6/2020 
 OPAP2006-P15.001.500,00 5,46 -0,04     19/6/2020 
 OPAP2006-P7.20720,00 0,03 -0,00     19/6/2020 
 OPAP2006-P7.60760,00 0,06 -0,01     19/6/2020 
 OPAP2006-P8.00800,00 0,12 -0,01     19/6/2020 
 OPAP2006-P8.40840,00 0,20 -0,02     19/6/2020 
 OPAP2006-P8.80880,00 0,31 -0,02     19/6/2020 
 OPAP2006-P9.20920,00 0,46 -0,02     19/6/2020 
 OPAP2006-P9.60960,00 0,65 -0,03     19/6/2020 
 OPAP2009-P10.001.000,00 0,97 -0,03     18/9/2020 
 OPAP2009-P11.001.100,00 1,67 -0,03     18/9/2020 
 OPAP2009-P12.001.200,00 2,51 -0,04     18/9/2020 
 OPAP2009-P13.001.300,00 3,46 -0,04     18/9/2020 
 OPAP2009-P14.001.400,00 4,46 -0,04     18/9/2020 
 OPAP2009-P7.20720,00 0,06 -0,01     18/9/2020 
 OPAP2009-P7.60760,00 0,10 -0,01     18/9/2020 
 OPAP2009-P8.00800,00 0,17 -0,02     18/9/2020 
 OPAP2009-P8.40840,00 0,27 -0,02     18/9/2020 
 OPAP2009-P8.80880,00 0,39 -0,02     18/9/2020 
 OPAP2009-P9.20920,00 0,55 -0,03     18/9/2020 
 OPAP2009-P9.60960,00 0,74 -0,03     18/9/2020 
 PPC1910-P1.60160,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 PPC1910-P1.70170,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 PPC1910-P1.80180,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 PPC1910-P1.90190,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 PPC1910-P2.00200,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 PPC1910-P2.20220,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 PPC1910-P2.40240,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 PPC1910-P2.60260,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 PPC1910-P2.80280,00 0,00 -0,01     18/10/2019 
 PPC1910-P3.00300,00 0,04 0,00     18/10/2019 
 PPC1910-P3.20320,00 0,16 0,00     18/10/2019 
 PPC1910-P3.40340,00 0,33 -0,05     18/10/2019 
 PPC1910-P3.60360,00 0,53 -0,05     18/10/2019 
 PPC1910-P3.80380,00 0,73 -0,05     18/10/2019 
 PPC1910-P4.00400,00 0,93 -0,05     18/10/2019 
 PPC1910-P4.40440,00 1,33 -0,05     18/10/2019 
 PPC1911-P1.70170,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 PPC1911-P1.80180,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 PPC1911-P1.90190,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 PPC1911-P2.00200,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 PPC1911-P2.20220,00 0,00 -0,00     15/11/2019 
 PPC1911-P2.40240,00 0,01 -0,01     15/11/2019 
 PPC1911-P2.60260,00 0,03 0,00     15/11/2019 
 PPC1911-P2.80280,00 0,07 0,00     15/11/2019 
 PPC1911-P3.00300,00 0,14 0,00     15/11/2019 
 PPC1911-P3.20320,00 0,25 0,00     15/11/2019 
 PPC1911-P3.40340,00 0,40 -0,05     15/11/2019 
 PPC1911-P3.60360,00 0,56 -0,05     15/11/2019 
 PPC1911-P3.80380,00 0,74 -0,05     15/11/2019 
 PPC1911-P4.00400,00 0,93 -0,05     15/11/2019 
 PPC1911-P4.40440,00 1,33 -0,05     15/11/2019 
 PPC1912-P0.9090,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P0.9595,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P1.00100,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P1.10110,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P1.20120,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P1.30130,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P1.40140,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P1.50150,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P1.60160,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P1.70170,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P1.80180,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P1.90190,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P2.00200,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P2.20220,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P2.40240,00 0,03 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P2.60260,00 0,07 0,00     20/12/2019 
 PPC1912-P2.80280,00 0,14 -0,04     20/12/2019 
 PPC1912-P3.00300,00 0,22 -0,05     20/12/2019 
 PPC1912-P3.20320,00 0,33 -0,05     20/12/2019 
 PPC1912-P3.40340,00 0,47 -0,06     20/12/2019 
 PPC1912-P3.60360,00 0,62 -0,06     20/12/2019 
 PPC1912-P3.80380,00 0,78 -0,06     20/12/2019 
 PPC1912-P4.00400,00 0,96 -0,06     20/12/2019 
 PPC1912-P4.40440,00 1,34 -0,05     20/12/2019 
 PPC2003-P0.9090,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P0.9595,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P1.00100,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P1.10110,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P1.20120,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P1.30130,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P1.40140,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P1.50150,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P1.60160,00 0,01 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P1.70170,00 0,01 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P1.80180,00 0,02 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P1.90190,00 0,02 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P2.00200,00 0,04 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P2.20220,00 0,07 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P2.40240,00 0,11 0,00     20/3/2020 
 PPC2003-P2.60260,00 0,18 -0,05     20/3/2020 
 PPC2003-P2.80280,00 0,25 -0,06     20/3/2020 
 PPC2003-P3.00300,00 0,35 -0,06     20/3/2020 
 PPC2003-P3.20320,00 0,47 -0,07     20/3/2020 
 PPC2003-P3.40340,00 0,59 -0,07     20/3/2020 
 PPC2003-P3.60360,00 0,74 -0,07     20/3/2020 
 PPC2003-P3.80380,00 0,89 -0,07     20/3/2020 
 PPC2003-P4.00400,00 1,05 -0,07     20/3/2020 
 PPC2003-P4.40440,00 1,39 -0,07     20/3/2020 
 PPC2006-P1.30130,00 0,01 -0,01     19/6/2020 
 PPC2006-P1.40140,00 0,01 -0,01     19/6/2020 
 PPC2006-P1.50150,00 0,01 -0,01     19/6/2020 
 PPC2006-P1.60160,00 0,02 -0,01     19/6/2020 
 PPC2006-P1.70170,00 0,03 -0,02     19/6/2020 
 PPC2006-P1.80180,00 0,04 -0,02     19/6/2020 
 PPC2006-P1.90190,00 0,06 -0,03     19/6/2020 
 PPC2006-P2.00200,00 0,08 -0,03     19/6/2020 
 PPC2006-P2.20220,00 0,12 -0,04     19/6/2020 
 PPC2006-P2.40240,00 0,18 -0,05     19/6/2020 
 PPC2006-P2.60260,00 0,26 -0,05     19/6/2020 
 PPC2006-P2.80280,00 0,35 -0,06     19/6/2020 
 PPC2006-P3.00300,00 0,45 -0,07     19/6/2020 
 PPC2006-P3.20320,00 0,56 -0,07     19/6/2020 
 PPC2006-P3.40340,00 0,69 -0,08     19/6/2020 
 PPC2006-P3.60360,00 0,83 -0,08     19/6/2020 
 PPC2006-P3.80380,00 0,97 -0,08     19/6/2020 
 PPC2006-P4.00400,00 1,13 -0,08     19/6/2020 
 PPC2006-P4.40440,00 1,46 -0,07     19/6/2020 
 PPC2009-P1.90190,00 0,09 -0,03     18/9/2020 
 PPC2009-P2.00200,00 0,11 -0,04     18/9/2020 
 PPC2009-P2.20220,00 0,17 -0,05     18/9/2020 
 PPC2009-P2.40240,00 0,24 -0,06     18/9/2020 
 PPC2009-P2.60260,00 0,32 -0,06     18/9/2020 
 PPC2009-P2.80280,00 0,42 -0,07     18/9/2020 
 PPC2009-P3.00300,00 0,52 -0,07     18/9/2020 
 PPC2009-P3.20320,00 0,64 -0,08     18/9/2020 
 PPC2009-P3.40340,00 0,77 -0,08     18/9/2020 
 PPC2009-P3.60360,00 0,90 -0,09     18/9/2020 
 PPC2009-P3.80380,00 1,05 -0,08     18/9/2020 
 PPC2009-P4.00400,00 1,19 -0,09     18/9/2020 
 PPC2009-P4.40440,00 1,52 -0,09     18/9/2020 
 TPEIR1910-P1.70170,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 TPEIR1910-P1.80180,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 TPEIR1910-P1.90190,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 TPEIR1910-P2.00200,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 TPEIR1910-P2.20220,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 TPEIR1910-P2.40240,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 TPEIR1910-P2.60260,00 0,00 0,00     18/10/2019 
 TPEIR1910-P2.80280,00 0,01 -0,00     18/10/2019 
 TPEIR1910-P3.00300,00 0,06 0,00     18/10/2019 
 TPEIR1910-P3.20320,00 0,21 -0,00     18/10/2019 
 TPEIR1910-P3.40340,00 0,40 -0,00     18/10/2019 
 TPEIR1910-P3.60360,00 0,60 0,00     18/10/2019 
 TPEIR1910-P3.80380,00 0,80 0,00     18/10/2019 
 TPEIR1910-P4.00400,00 1,00 0,00     18/10/2019 
 TPEIR1911-P1.70170,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 TPEIR1911-P1.80180,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 TPEIR1911-P1.90190,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 TPEIR1911-P2.00200,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 TPEIR1911-P2.20220,00 0,00 0,00     15/11/2019 
 TPEIR1911-P2.40240,00 0,01 -0,00     15/11/2019 
 TPEIR1911-P2.60260,00 0,04 0,00     15/11/2019 
 TPEIR1911-P2.80280,00 0,09 0,00     15/11/2019 
 TPEIR1911-P3.00300,00 0,18 -0,00     15/11/2019 
 TPEIR1911-P3.20320,00 0,30 -0,00     15/11/2019 
 TPEIR1911-P3.40340,00 0,45 -0,00     15/11/2019 
 TPEIR1911-P3.60360,00 0,62 -0,00     15/11/2019 
 TPEIR1911-P3.80380,00 0,81 -0,00     15/11/2019 
 TPEIR1911-P4.00400,00 1,00 0,00     15/11/2019 
 TPEIR1912-P0.3030,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.3535,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.4040,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.4545,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.5050,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.5555,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.6060,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.6565,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.7070,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.7575,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.8080,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.8585,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.9090,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P0.9595,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P1.00100,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P1.10110,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P1.20120,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P1.30130,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P1.40140,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P1.50150,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P1.60160,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P1.70170,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P1.80180,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P1.90190,00 0,00 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P2.00200,00 0,01 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P2.20220,00 0,02 -0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P2.40240,00 0,05 -0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P2.60260,00 0,10 -0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P2.80280,00 0,16 -0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P3.00300,00 0,26 -0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P3.20320,00 0,38 -0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P3.40340,00 0,52 -0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P3.60360,00 0,68 -0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P3.80380,00 0,85 -0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P4.00400,00 1,03 0,00     20/12/2019 
 TPEIR1912-P4.40440,00 1,41 0,00     20/12/2019 
 TPEIR2003-P0.8585,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P0.9090,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P0.9595,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P1.00100,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P1.10110,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P1.20120,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P1.30130,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P1.40140,00 0,00 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P1.50150,00 0,01 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P1.60160,00 0,01 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P1.70170,00 0,01 -0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P1.80180,00 0,02 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P1.90190,00 0,03 -0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P2.00200,00 0,05 -0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P2.20220,00 0,08 -0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P2.40240,00 0,14 -0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P2.60260,00 0,21 -0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P2.80280,00 0,29 -0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P3.00300,00 0,39 -0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P3.20320,00 0,52 -0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P3.40340,00 0,65 -0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P3.60360,00 0,79 -0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P3.80380,00 0,95 -0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P4.00400,00 1,11 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2003-P4.40440,00 1,46 0,00     20/3/2020 
 TPEIR2006-P1.70170,00 0,04 -0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-P1.80180,00 0,05 0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-P1.90190,00 0,07 -0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-P2.00200,00 0,09 -0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-P2.20220,00 0,14 -0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-P2.40240,00 0,21 -0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-P2.60260,00 0,29 -0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-P2.80280,00 0,39 -0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-P3.00300,00 0,49 -0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-P3.20320,00 0,61 -0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-P3.40340,00 0,74 -0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-P3.60360,00 0,88 -0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-P3.80380,00 1,03 0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-P4.00400,00 1,19 0,00     19/6/2020 
 TPEIR2006-P4.40440,00 1,52 0,00     19/6/2020 
 TPEIR2009-P1.80180,00 0,09 -0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-P1.90190,00 0,11 -0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-P2.00200,00 0,13 -0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-P2.20220,00 0,20 -0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-P2.40240,00 0,27 -0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-P2.60260,00 0,36 -0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-P2.80280,00 0,46 -0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-P3.00300,00 0,57 -0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-P3.20320,00 0,69 -0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-P3.40340,00 0,82 -0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-P3.60360,00 0,96 -0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-P3.80380,00 1,11 0,00     18/9/2020 
 TPEIR2009-P4.00400,00 1,26 0,00     18/9/2020 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Dow Jones 0 0 0
Nasdaq 0 0 0
DAX 0 0 0
CAC 0 0 0
SMI 0 0 0
Nikkei 0 0 0
Πλατίνα 0 0 0
Χρυσός 0 0 0
Άργυρος 0 0 0
Πετρέλαιο 0 0 0
Χρυσή Λίρα (Π) 0 0 0