Σε περίπτωση που μετά το τελευταίο Update της Java αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εφαρμογή του Metastock ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
Βήμα 1ο: Ανοίγουμε το Control Panel της Java
Windows 8
- Πατήστε το κουμπί των Windows + W για να ανοίξει το Search charm για να ξεκινήσετε την αναζήτηση
ή
- Σύρετε το ποντίκι στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης και μετά πατήστε το εικονίδιο της Αναζήτησης.
- Στο πλαίσιο αναζήτησης πληκτολογήστε Java Control Panel
- Πατήστε το εικονίδιο της Java για να ανοίξτε τον πίνακα Ελέγχου της Java (Java Control Panel)
Windows 7, Vista
- Πατήστε το κουμπί της Έναρξης και μετά την επιλογή Πίνακας Ελέγχου(Control Panel)
- Στο πλαίσιο αναζήτησης του Πίνακα ελέγχου πληκτολογήστε Java Control Panel
- Πατήστε το εικονίδιο της Java για να ανοίξτε τον πίνακα Ελέγχου της Java (Java Control Panel)
Windows XP
- Πατήστε το κουμπί της Έναρξης και μετά την επιλογή Πίνακας Ελέγχου(Control Panel)
- Πατήστε διπλό κλικ στο εικονίδιο της Java για να ανοίξτε τον πίνακα Ελέγχου της Java (Java Control Panel)
Βήμα 2ο: Κάνουμε κλικ στο Tab Security
Βήμα 3ο: Κάνουμε κλικ στο Edit Site List
Βήμα 4ο: Πατάμε το κουμπί Add
Βήμα 5ο: Γράφουμε http://www.capital.gr και πατάμε το OK
Βήμα 6ο: Στο Warning που θα βγει επιλέγουμε Continue
Εαν έχουμε ακολουθήσει σωστά τα βήματα θα δούμε την παρακάτω εικόνα