Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €

Backtesting τεχνικής ανάλυσης (beta)

Παράμετροι Backtesting
 Μετοχή:
 Αρχικό κεφάλαιο:
 Προμήθεια αγορών: ,
 Προμήθεια Πωλήσεων: ,
Βάθος αναζήτησης:
Από:
Έως:
Κριτήρια αγοράς
Να γίνεται αγορά της μετοχής όταν
ικανοποιούνται τα παρακάτω κριτήρια
Όταν η τιμή διασπάσει ανοδικά τον κινητό μέσο
όρο τών
Όταν ο RSI διασπάσει ανοδικά την γραμμή
επιπέδου
Όταν ο ΚΜΟ διασπάσει
ανοδικά τον ΚΜΟ
Οι αγορές να γίνονται με τα παραπάνω κριτήρια και εφόσον ο MACD είναι θετικός
Κριτήρια πώλησης
Να γίνεται πώληση της μετοχής όταν
ικανοποιούνται τα παρακάτω κριτήρια
Όταν η τιμή διασπάσει καθοδικά τον κινητό μέσο όρο τών
Όταν ο RSI διασπάσει καθοδικά την γραμμή επιπέδου
Όταν ο ΚΜΟ διασπάσει καθοδικά τον ΚΜΟ
Οι πωλήσεις να γίνονται με τα παραπάνω κριτήρια και εφόσον ο MACD είναι αρνητικός
Σημείωση: Οι αγορές και οι πωλήσεις γίνονται στο κλείσιμο της μέρας που έχει ικανοποιηθεί το κριτήριο που επιλέξατε.

Τί είναι το backtesting;
Το Backtesting είναι μία διαδικασία προσομοίωσης της στρατηγικής που ακολουθεί κάθε επενδυτής σε προγενέστερες χρονικές περιόδους προκειμένου να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής.
Οι περισσότερες στρατηγικές τεχνικής ανάλυσης εξετάζονται με αυτήν την προσέγγιση.

Το backtesting βασίζεται στην θεωρία πως ότι συμβαίνει στο παρελθόν θα συμβεί και στο μέλλον. Ωστόσο τα αποτελέσματα του backtesting δεν μπορούν να εγγυηθούν και ανάλογες αποδόσεις στο μέλλον.

Συζητήστε για την υπηρεσια εδώ.