Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €
Ο ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΖΟΣ ΓΡΑΦΕΙ

Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του

Εκτύπωση σελίδας
Αποθήκευση σελίδας
Αποστολή με e-mail
Προσθήκη στο αρχείο
Μέγεθος κειμένου

Τις τελευταίες τρεις ημέρες η κυβέρνηση ενημερώνει, με όλους τους τρόπους, πως προσδοκά επίλυση του προβλήματος ρευστότητας από την Ε.Κ.Τ. Είτε με την επιστροφή των κερδών της Κεντρικής Τράπεζας από το Ελληνικό μέρος του Securities Markets Programme (S.M.P.), είτε με αύξηση των ορίων που αφορούν τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.). Αυτές οι προσδοκίες είναι εντελώς λανθασμένες. Και δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Πιο συγκεκριμένα:

Α. Τα κέρδη του Ευρωσυστήματος από αγορές Ελληνικών ομολόγων το 2010 δεν ανήκουν στην δικαιοδοσία της Ε.Κ.Τ. Τα κέρδη της Κεντρικής Τράπεζας διανέμονται στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες και αυτές τα αποδίδουν στις κυβερνήσεις τους. Αυτές έχουν την αρμοδιότητα να αποφασίσουν για την απόδοσή τους στην Ελλάδα. Ειδικότερα, τα €1,9 δισ. αυτών των κερδών, που είναι μέρος της τελευταίας δόσης, όπως ενημέρωσε χθες ο Klaus Regling, βρίσκονται ήδη σε λογαριασμό του E.S.M. Απομένει να επέλθει πλήρης συμφωνία ώστε να εγκρίνει το Eurogroup και τα αντίστοιχα κοινοβούλια την καταβολή τους. Άρα η Κεντρική Τράπεζα δεν έχει σχέση με το θέμα. Δεν την αφορά και οι σχετικές κυβερνητικές προσδοκίες κοιτούν προς την λάθος κατεύθυνση.

Β. Το θέμα των ορίων που υπάρχουν για τα Ε.Γ.Ε.Δ. είναι πιο περίπλοκο. Τα όρια είναι τρία:

1. Όριο έκδοσης. Αυτό καθορίζει το συνολικό ύψος των Ε.Γ.Ε.Δ. που επιτρέπεται στο Ελληνικό κράτος να εκδώσει. Έχει καθοριστεί από την Τρόικα με γνώμονα το Α.Ε.Π. της χώρας. Καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σαν μέλος των «Θεσμών». Βρίσκεται στα €15 δισ. και με δεδομένο ότι το Α.Ε.Π. βρίσκεται στα €180 δισ., είναι πολύ δύσκολο να αυξηθεί. Ειδικά με την υπάρχουσα επιδείνωση της οικονομίας τους τελευταίους μήνες, μια αύξηση θα πρέπει να θεωρείται μη εφικτή. Σημειώστε πως έχει αυξηθεί στο παρελθόν στα €18 δισ., τον Αύγουστο του 2012 και για λίγες εβδομάδες. Το Α.Ε.Π. του 2011 όμως ήταν περί τα €210 δισ.. Σε κάθε περίπτωση, δεν αφορά την Ε.Κ.Τ. το συγκεκριμένο όριο καθώς δεν έχει καμία αρμοδιότητα για την αύξηση ή μείωσή του.

2. Όριο δυνατότητας επένδυσης ανά τράπεζα. Αυτό καθορίζει μέχρι ποιο ύψος ποσού μπορεί να επενδύει σε Ε.Γ.Ε.Δ., κάθε Ελληνική τράπεζα. Ορίζεται από την ανεξάρτητη διεύθυνση της Ε.Κ.Τ., που φέρει την ευθύνη για την εποπτεία όλων των «συστημικών» τραπεζών της Ευρωζώνης. Λέγεται Single Supervisory Mechanism (S.S.M.) και αναφέρεται τόσο στην εκτελεστική επιτροπή της Ε.Κ.Τ., όσο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευθύνη του S.S.M. είναι να καθορίζει τα ποσοστά έκθεσης κινδύνου όλων των τραπεζών. Αυτά καθορίζονται με βάση τις καταθέσεις, τον ίδιο δανεισμό, τα εξυπηρετούμενα δάνεια κλπ. Το όριο και για τις τέσσερεις μεγάλες Ελληνικές τράπεζες βρίσκεται στα €3,5 δισ./τράπεζα, δηλαδή συνολικά μπορούν να αγοράσουν €13,5 δισ. Ε.Γ.Ε.Δ., από τα €15 δισ. που έχει δικαίωμα να εκδώσει το Ελληνικό Δημόσιο. Δηλαδή κατέχουν ήδη το 90%. Το συγκεκριμένο όριο είχε επίσης αυξηθεί τον Αύγουστο του 2012 (τότε καθορίζονταν από το Συμβούλιο καθώς ο S.S.M. δεν υπήρχε ακόμη) με δεδομένο όμως πως οι τράπεζες διέθεταν πολύ μεγαλύτερα μεγέθη (ύψος καταθέσεων περί τα €200 δις, λιγότερα «κόκκινα δάνεια» κλπ.).

Υπάρχουν δύο ζητήματα που δεν επιτρέπουν την αύξηση αυτού του ορίου. Πρώτον, καθώς οι Ελληνικές τράπεζες εξαρτούν απόλυτα την χρηματοδότησή τους από τον E.L.A. και άρα από αποφάσεις του Governing Council, μία αύξηση θα μπορούσε να εκληφθεί σαν παραβίαση  της αρχής περί μη χρηματοδότησης κρατών. Πράγμα που θα έφερνε την Ε.Κ.Τ. κατηγορούμενη για παραβίαση των Ιδρυτικών Συνθηκών και του καταστατικού της. Δεύτερον, με δεδομένη την κατάταξη του Ελληνικού Δημοσίου στην χαμηλότερη βαθμίδα αξιολόγησης από τρεις οίκους, θα σήμαινε την υπερβολική αύξηση του κινδύνου για τις Ελληνικές τράπεζες και άρα θα υπήρχε ζήτημα ποινικών ευθυνών των μελών του S.S.M. κ.ο.κ. Επομένως αφενός η αλλαγή αυτού του ορίου δεν είναι ζήτημα αποκλειστικά της Κεντρικής Τράπεζας και αφετέρου δεν θα ήταν σύμφωνο με τους κανόνες χρηστής διαχείρισης (prudence). Άρα και εξαιρετικά απίθανο να αυξηθεί.

3. Όριο δυνατότητας κατάθεσης Ε.Γ.Ε.Δ. ως ενέχυρα στην Ε.Κ.Τ. Αφορά το ύψος του ποσού σε Ε.Γ.Ε.Δ. που μπορούν να καταθέσουν οι τράπεζες για να λάβουν χρηματοδότηση. Ισχύει μόνο για τις κανονικές νομισματικές πράξεις (normal monetary operations) και, λόγω E.L.A., δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα κατάσταση. 

Από τα παραπάνω εύκολα καταλαβαίνουμε πως δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί χρηματοδότηση του κράτους χωρίς συμφωνία. Είτε μέσω Ε.Γ.Ε.Δ., είτε με τα κέρδη του S.M.P. Όπως και να έχει, αυτή δεν εξαρτάται από την Ε.Κ.Τ. αποκλειστικά. Πρέπει να συνηγορήσει, τουλάχιστον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, θα υπήρχαν σοβαρότατα νομικά ζητήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να παραβιαστούν οι κανόνες και να δοθεί ρευστότητα στο Ελληνικό κράτος από την Κεντρική Τράπεζα; Κατηγορηματικά όχι. Μόνο σε μία περίπτωση, θεωρείται πιθανό (και όχι σίγουρο) ότι μπορεί να «ελαστικοποιήσει» τους κανόνες. Εάν επιτευχθεί πλήρης και σε όλα τα επίπεδα συμφωνία. Αλλά, ταυτόχρονα, απαιτείται χρόνος εγκρίσεων από κοινοβούλια, διαδικασίες E.S.M. κλπ., ενώ υπάρχει άμεσα υποχρέωση προς ξένο πιστωτή. Τότε, και μόνο με γραπτή συγκατάθεση της Επιτροπής, ίσως, βρεθεί κάποιο «παράθυρο» για μια, ολιγοήμερη, «εξυπηρέτηση». Καλύτερο για όλους πάντως θα είναι να μην χρειαστεί. Για ευνόητους λόγους.

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν βλέπουμε πως οι κυβερνητικές προσδοκίες είναι εντελώς ανυπόστατες και αβάσιμες. Ας κάτσει κάθε κατεργάρης στον πάγκο του και ας κάνει την δουλειά του. Στην περίπτωση της κυβέρνησης, να κλείσει την συμφωνία. Άμεσα.

Πέτρος Λάζος

petros.lazos@capital.gr

Ακολουθήστε το Capital.gr στα Social Media
Σχολιάστε το άρθρο 
Βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον:
LINKS ΧΟΡΗΓΩΝ

Προηγούμενα άρθρα

 • 15/05  Μια πολύ κακή και μια άχρηστη ιδέα- Πέτρος Λαζος
  Εφόσον λοιπόν αυτό δεν γίνεται, η μόνη εναλλακτική είναι η λήψη νέου δανείου από τον E.S.M. Ο οποίος θα πληρώσει με τα χρήματα αυτού του δανείου την Ε.Κ.Τ. “Άρα είναι εφικτό να σταλούν στο μέλλον“.
 • 14/05  Νάτα, νάτα τα (πρώτα) μαντάτα- Πέτρος Λαζος
  Οι Έλληνες ψηφοφόροι “ζύγισαν“ τον κίνδυνο και την πιθανή απόδοση και, στις 25 Ιανουαρίου, αποφάσισαν να εκλέξουν μια νέα κυβέρνηση. Μία κυβέρνηση που θα έφερνε “ελπίδα“, κάτι νέο. Εχθές, είχαν την ευκαιρία να δουν μια πρώτη “αποτύπωση“ της απόδοσης που θα τους δώσει η απόφαση που πήραν πριν τέσσερεις σχεδόν μήνες
 • 13/05  10... 9... 8... 7... 6...- Πέτρος Λαζος
  Όσον αφορά το δεύτερο σημείο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιστέψει κανείς πως δεν υπήρξε συζήτηση. Όχι μετά από όσα συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Επομένως μπορούμε, με σχετική ασφάλεια, να συμπεράνουμε πως η συζήτηση έγινε και η “φιλελληνική πλευρά“ έπεισε την πλειοψηφία.
 • 11/05  Όταν το πάθημα δεν γίνεται μάθημα- Πέτρος Λαζος
  Διότι, όπως προκύπτει από πληροφορίες εκ Βρυξελλών, υπάρχει πρόβλημα με το ύψος του κοινού συντελεστή Φ.Π.Α. και αυτό του πρωτογενούς πλεονάσματος. Και το Μαξίμου επέλεξε σαν διαπραγματευτική τακτική να “κάνει πείσματα“.
 • 08/05  Σημείο καμπής και κατάθλιψη- Πέτρος Λαζος
  Βρισκόμαστε πλέον στο τελευταίο σημείο καμπής. Θα είναι πολύ άδικο, μεγάλο κρίμα και ύψιστη βλακεία να χαθούν θυσίες και ταλαιπωρίες πέντε χρόνων ενός ολοκλήρου λαού. Και μάλιστα για λόγους ήσσονος σημασίας. Είναι εκ των ουκ άνευ να επιτευχθεί συμφωνία.
 • 07/05  Εδώ Ουζουμπουρουλάνδη- Πέτρος Λαζος
  Το κείμενο υπονοεί μεγάλες και σοβαρές υποχωρήσεις από Ελληνικής πλευράς. Σε φλέγοντα ζητήματα όπως το εργασιακό και το ασφαλιστικό. Ακόμη και αποδοχή της αξιολόγησης. Δηλαδή εγκαταλείπονται “παχύτατες κόκκινες γραμμές“. Αυτό είναι άξιο θερμότατων συγχαρητηρίων. Αρκεί να μην έχουμε και πάλι ανάμειξη της “δημιουργικής ασάφειας“, βέβαια.
 • 06/05  Ιδεοληψία και ρεαλισμός!- Πέτρος Λαζος
  Είναι ηλίου φαεινότερο πως η κυβέρνηση κρατά αυτήν την ιδεοληπτική στάση εκ πεποιθήσεως. Έχει τους λόγους της που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Μπορούμε βέβαια να τους φανταστούμε. Σίγουρα έχει και τους στόχους της. Που επίσης δεν γνωρίζουμε.
 • 05/05  Endgame Part II- Πέτρος Λαζος
  Η είδηση θα διαρρεύσει, να είστε σίγουροι. Ίσως και την ίδια μέρα. Την στιγμή που θα διαρρεύσει, οι έμποροι όλου του πλανήτη, θα αλλάξουν την εμπορική πολιτική τους απέναντι στους κατοίκους Ελλάδας.
 • 04/05  Endgame- Πέτρος Λαζος
  Αυτή την φράση χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί για να χαρακτηρίσουν το τελευταίο μέρος ενός παιχνιδιού. Αυτό σημαίνει άλλωστε, αν μεταφραστεί: the end of the game, το τέλος του παιχνιδιού. Επίσης, μεταφορικά, την χρησιμοποιούν για να σηματοδοτήσουν την τελική φάση μίας οποιασδήποτε κατάστασης ή διαδικασίας.
 • 30/04  Χάνοντας το δέντρο- Πέτρος Λαζος
  Τα Οικονομικά είναι, κατά κύριο λόγο, “εμπειρική επιστήμη“. Δηλαδή για να επιβεβαιώσουν την θεωρία βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα και όχι σε εργαστηριακά πειράματα. Όμοια, όπως είναι λογικό, μέσα από την εμπειρική παρατήρηση διορθώνονται τα λάθη της θεωρίας αλλά και των πρακτικών εφαρμογών της επιστήμης. Υπάρχουν και εξαιρέσεις.
Επόμενη σελίδα »

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

  στό    Αναζήτηση
Δημοφιλέστερα σήμερα
Περισσότερα σχόλια